Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Tarih: 06.03.2016 > Kaç kez okundu? 2254

Paylaş


Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

“ŞƏHƏR VƏ TEATR”

elmi-praktiki konfransDƏVƏTNAMƏ-PROQRAM

Konfransın aşılışı

4 mart 2016-cı il tarixində saat 10.00-da

AMEA-nın Əsas binasında (4-cü mərtəbə) Ədəbiyyat İnstitutunun

elektron konfrans zalında olacaqdır.

Ünvan: Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 115.BAKI – 4 MART 2016-CI İL4 mart 2016-cı ilGiriş sözü:

Fərəh Əliyeva

ADMİU-nun rektoru, professorƏdalət Vəliyev

Azərbaycan Respublikası

Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini, professorİsa Həbibbəyli

AMEA-nın vitse-prezidenti, akademikMəruzələr:

1. Şəhər mühitində teatrın mövcudluq parametrləri

Məryam Əlizadə

ADMİU-nun prorektoru,

Əməkdar incəsənət xadimi, professor2. Teatr şəhərin xəritəsində

Niyaz İqlamov

Q.Kamal adına Tatarıstan Dövlət Akademik Teatrının

ədəbi hissə müdiri, Rusiya Federasiyası3. Şəhərin məkan düzənində teatr

Levan Xetaquri

İlya adına Sənət Tədqiqatları İnstitutunun direktoru,

Gürcüstan Respublikası

FasiləI seksiya: TEATR VƏ ŞƏHƏRİN İQTİSADİ MƏNZƏRƏSİ

Sədr - Məleykə Həsənova

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent1. İnteraktiv teatr və şəhər

Tərlan Rəsulzadə

YUĞ Dövlət Teatrının direktoru,

ADMİU-nun dissertantı

2. Müasir Azərbaycan teatrı və innovativ texnologiyalar

Elşad Əliyev

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun böyük elmi işçisi,

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

3. Şəhər və teatr anlayışının qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi əhatəsində analizi

İvtixar Piriyev

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru,

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

4. “Şəhər sosiologiyasi” Çikaqo sosiologiya məktəbinin əsas tədqiqat obyekti kimi

Səadət Məmmmədova

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,

Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru

5. Kiçik və orta şəhərlərdə teatr

Könül Cəfərova

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun

kiçik elmi işçisi, dissertant

6. Teatr fəaliyyəti və İKT

Nazirə Əliyeva

ADMİU, “İqtisadiyyat və informatika”

kafedrasının dosenti

7. Şəhər infrastrukturunda teatrlar

Afət Həbibova

ADMİU-nun müəllimi

8. Teatr fəaliyyətinin marketinq aspektləri

Nigar Rəhimova

ADMİU, “İqtisadiyyat və informatika”

kafedrasının müəllimi

9. Multimedia və teatr

Gülşən Əliyeva

ADMİU, “İqtisadiyyat və informatika”

kafedrasının baş müəllimi10. Cəmiyyətin sosial-ictinai həyatında teatrın əhəımiyyəti

Gülnarə Məmmədova

ADMİU-nun müəllimi,

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

11. Müasir teatrlarda elektron texnologiyalar

Könül Mustafayeva

ADMİU, “İqtisadiyyat və informatika”

kafedrasının müəllimi

12. Teatr estetikasında bədii tərtibatın rolu

Aliyə Məmmədova

ADMİU, Rəssamlıq fakültəsinin magistri

13. Müasir teatrda mövzu problemi

Günay Baxışova

ADMİU, Kino və televiziya fakültəsinin magistri

14. Teatr fəaliyyətinin iqtisadi təbiəti

Məleykə Həsənova

ADMİU, “İqtisadiyyat və informatika”kafedrasının

müdiri, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

II seksiya: ŞƏHƏRİN KOMMUNİKATİV ŞƏBƏKƏSİNDƏ TEATRSədr - Vidadi Qafarov

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent1. Teatr şəhərin güzgüsüdür

İlham Rəhimli

Mədəniyyət kanalının sədr müavini,

Əməkdar incəsənət xadimi, professor

2. Şəhər və Teatr: Sosial ümumilikləri və ümumi zaman simvollari

Adil Əsədov

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun şöbə müdiri,

Fəlsəfə elmləri doktoru

3. Hamının bir olduğu məkan...

Bəhram Osmanov

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru,

ADMİU, Rejissorluq kafedrasının müdiri,

Əməkdar incəsənət xadimi, dosent4. Müasir şəhərin sosio-mədəni mühitinə epik sənətin adaptasiya problemləri (Aşıq yaradıcılığı müstəvisində)

Kamilə Dadaşzadə

ADMİU, Musiqişünaslıq kafedrasının müdiri,

.......................................................................5. Şəhər və teatr: koqnitiv-semioloji aspektlər

Aydın Talıbzadə

ADMİU, Teatrşünaslıq kafedrasının müdiri,

Əməkdar incəsənət xadimi, professor

6. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı multikulturalizm kontekstində

Valentina Reznikova

S.Vurgun adınaAzərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının

yaradıcılıq işləri üzrə direktor müavini7. Şəhər və teatr əlaqələrinin qarşılıqlı təsir mexanizmlərinə dair bəzi mülahizələr

Fəridə Cəlilova

ADMİU, Teatrşünaslıq kafedrasının baş müəllimi,

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

8. Teatrın sosial funksiyası

Aliyə Dadaşova

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun doktorantı9. Dünyanın postmodernist paradiqmasında şəhər və teatr

İranə Məmmədova

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük laborantı

10. Müasir şəhər həyatında teatrın rolu: sosioloji analiz

Elçin Cəfərov

ADMİU, Teatrşünaslıq kafedrasının müəllimi,

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun dissertantı11. Şəhər teatrlarının inkişaf istiqamətləri

Məleykə Məmmədova

ADMİU-nun dosenti

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru12. Yeni dövr şəhər mədəniyyəti və analitik estetik təfəkkürün teatr mücəssiməsi

Nailə Əsədova

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun elmi işçisi13. Bakının teatr həyatında S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının rolu

Lalə Səlimova

ADMİU, Teatrşünaslıq kafedrasının baş müəllimi,

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru14. Teatrın şəhər tamaşaçısına estetik təsiri

Jasmina Məlikova

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun elmi işçisi, doktorant15. Şəhər adamının teatral oyun məkanında təbii transformasiyası

Natavan Qeybullazadə

Yuğ Dövlət Teatrının aktrisası16. Fransız şəhər ədəbiyyatı janrı kimi fabliolarda karnaval estetikasının genetik əsasları

Səidə Baxşıyeva

ADMİU, Kinoşünaslıq kafedrasının müəllimi, dissertant17. Şəhər mühiti və uşaq tamaşaları

Nigar Pirimova

ADMİU, Teatr sənəti fakültəsinin magistri

18. Urbanizasiya və teatr

Vidadi Qafarov

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

“Teatr, kino və televiziya” şöbəsinin müdiri v.i.e.,

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

***Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti“Şəhər və teatr” elmi praktiki konfransıPRESS-RELİZ

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 4 mart 2016-cı il tarixində “Şəhər və Teatr” mövzusunda Milli teatr gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans keçirəcək.

Konfransın açılışı 4 mart 2016-cı il tarixində saat 10.00-da AMEA-nın Əsas binasında (4-cü mərtəbə) Ədəbiyyat İnstitutunun elektron konfrans zalında olacaq (Ünvan: Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 115.).

Konfransı giriş sözü ilə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru, professor Fərəh Əliyeva, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini, professor Ədalət Vəliyev və AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli açacaq.

ADMİU-nun prorektoru, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Məryəm Əlizadənin, Q.Kamal adına Tatarıstan Dövlət Akademik Teatrının ədəbi hissə müdiri Niyaz İqlamovun, Gürcüstanın İliya adına Sənət Tədqiqatları İnsittutunun direktoru, professor Levan Xetaqurinin iştirakı ilə keçirilən plenar iclasdan sonra elmi-praktiki konfrans “Teatr və şəhərin iqtisadi mənzərəsi” və “Şəhərin kommunikativ şəbəkəsində teatr” adlı iki seksiyada davam etdiriləcək.

Rusiya və Gürcüstan teatrşünaslarının da qatılacağı konfransın məqsədi çox mühüm elmi-nəzəri bir mövzunu gündəmə gətirmək, şəhər və teatr əlaqələrinin təhlilini vermək, məsələnin tarixi ənənəsini araşdırmaq, şəhərin infrastrukturunda teatrın tutduğu yeri və daşıdığı funksiyaları müasir gerçəkliyin etno-psixoloji parametrlərinə söykənərək çözmək, mövzunun kulturoloji, fəlsəfi və sosial aspektlərini şərh etməkdir.

Konfransın hədəflədiyi ikinci məqsəd isə müasir Azərbaycan teatr düşüncəsinin hüdudlarını və perspektivdə mümkün inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdir.

Əməkdaşlığa görə media nümayəndələrinə təşəkkür edirik!Qeyd: Əlavə məlumat üçün konfransın koordinatorları Vidadi Qafarov və Elçin Cəfərova müraciət edə bilərsiniz.Əlaqə:

e-mail: cityandtheatre@gmail.com

Tel.: Vidadi Qafarov +994 50 344 70 88

Elçin Cəfərov +994 55 606 03 93Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 7
Dün Tekil 1240
Bugün Tekil 296
Toplam Tekil 4156617
IP 3.92.91.54


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

8 Muharrem 1446
Temmuz 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Kargalar tmeye ba lay nca b lb ller susar.
(MEVLANA)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.382 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu