TURAN-SAM || TURAN(TÜRK DÜNYASI) Stratejik Araştırmalar Merkezi || www.turansam.org

Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: TURAN! (Ziya GÖKALP). İSLAM'da TÜRK'ler: "Ben sizi kavim-kavim yarattım. Birbirinizi tanıyasınız, sevesiniz diye." /Hücürat Suresi, 13. Ayeti/; "TÜRKLER SİZE DOKUNMADIĞI, HARBETMEDİĞİ SÜRECE, SAKIN SİZ DE TÜRKLERE DOKUNMAYINIZ!" Hadis-i Şerif(en-Nesei, Sünen en-Nesei, 4, s. 44.); "SİZLER; TÜRKLERLE ÇARPIŞMADIKÇA KIYAMET KOPMAYACAKTIR" Hadis-i Şerif(el-Buhari, 4, s. 34, 35, 156; Sahih-i Müslim, 17, s. 37, 38.); "ALLAH(c. c.)u Teala'nın "Doğuda" bir ordusu vardır. Onun adını TÜRK koymuştur. Kendisine baş kaldıranlardan işte onlar vasıtasıyla intikam alır" (Hadisi nakleden: Kazvini. el-Kaşgari, Mahmud, Divanü'l-Lügat et-Türk, İstanbul, 1333, s. 292.). "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.”(Hadisi Şerif)
Karaçay-Balkarca - Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
 Tarih: 29.10.2016 > 2136 kez okundu.

Telaffuz Qaraçay-Malqar til vyada Tawlu til Bölge Kuzey Kafkasya Etnik köken Karaçaylar, Balkarlar Konuşan sayısı 310,730 (2010)[1] Dil aileleri Ural Altay Dil Ailesi Altay dilleri Türk dilleri Kıpçak grubu Karaçay-Balkarca Diyalektler Karaçayca Balkarca Yazı sistemi Kiril alfabesi Latin alfabesi Resmi durumu Resmi dil Karaçay-Ç

> Makalenin devamı

ÇERKES KÜLTÜRÜ YAŞAMAMALI MI?!. - Yılmaz ÖZCAN
 Tarih: 30.11.2014 > 3072 kez okundu.

. “Çerkesçe Öğrenim”e ilginin azalmasının nedenleri çoktur. Ancak en başta gelen nedeni, “Slav Yazısı” prangasının ona vurulmuş olması ve bu durumun; üniversitelerin dilbilimle ilgili akademik çevreleri ile Çerkes Sivil Toplum Kuruluşları yöneticileri tarafından, Çerkes Toplumu’nun isteklerine aykırı biçimde ısrarla savunulmasıdır.

> Makalenin devamı

ÇERKESÇE’NİN YAŞAMAMASI MI GEREKİYOR?!. - Yılmaz ÖZCAN
 Tarih: 28.11.2014 > 3142 kez okundu.

. “Çerkesçe Öğrenim”e ilginin azalmasının nedenleri çoktur. Ancak en başta gelen nedeni, ona bir pranganın vurulmuş olması ve bu durumun, Çerkes Toplumu’nu gerçekten temsil etmeyen Sivil Toplum Kuruluşları ile akademik çevreler tarafından ısrarla savunulmasıdır. Bunlara göre bilimsel verinin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan halktan yana

> Makalenin devamı

Karaçay Halkının Efsanevi Atası Destan Kahramanı Karça - Doç. Dr. Ufuk Tavkul
 Tarih: 26.01.2009 > 7355 kez okundu.

Karaçay-Malkar destanları içinde en önemli yeri tutanlardan biri, Karaçay halkının ceddi sayılan Karça’nın destanıdır. Halk arasında hikâye ve rivayet biçiminde anlatılan bu destanın manzum şekli de vardır.

> Makalenin devamı

İslamiyetin 16. Yüzyılda Kafkasya Halklarının Toplumsal Yapısına Etkisi - Doç. Dr. Ufuk Tavkul
 Tarih: 08.01.2009 > 6687 kez okundu.

Yüzyıllar boyunca çok çeşitli kavimlerin göç ve istilalarına sahne olan Kafkasya, Orta Asya ve Güney Rusya bozkırları ile Anadolu ve Ön Asya bölgeleri arasında bir köprü görevini üstlenmiş ve jeo-politik stratejik önemini her devirde korumuştur.

> Makalenin devamı

Kaf Dağı’ndan Bir Masal Ülkesi: Karaçay - Malkar - Doç. Dr. Ufuk Tavkul
 Tarih: 13.12.2008 > 12298 kez okundu.

Kafkasya...Adını hemen herkesin duyduğu, hakkında az yada çok bir şeyler bildiği, kimilerine göre efsanelerde anlatılan Kaf Dağı’nın ülkesi. Kimilerine göre ise, Kafkasya karlı dağların, cengaver savaşçıların, ayak parmaklarının ucunda savaş danslarını oynayan korkusuz dağ kartallarının, uzun boylu - ince belli güzel Çerkes kızlarının hayal beldesi