TURAN KURULTAYINA DAVET - Ord. Prof. Dr. Ermentay SULTANMURAT - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

TURAN KURULTAYINA DAVET - Ord. Prof. Dr. Ermentay SULTANMURAT
Tarih: 10.05.2014 > Kaç kez okundu? 3551

Paylaş


26 Nisan 2014 Turan yerleşkesi, KAZAKİSTAN

Sayin Elnur Hasan Mikail akardas!

‘Dünya Türk Halkları Asamblesi - DTHA’ ile Türk Halkları Kamu Kuruluşları

Birliğini Kurma Komitesi, Sizleri birleşik Kurultay’a davet ediyor. Düzenleme, 24

ile 26 Mayıs 2014 tarihleri arasında Güney-Kazakistan bölgesi Turan şehirciginde

bulunan dünya Türkleri tarih ve kültür, kamu ve bilim merkezinde yer alacaktır.

Kurultay’ın genel amaçları

1. Türk Halkları Kamu Kuruluşları ile Seçkin Eylemcileri Birliğinin kurulması;

2. 6. Dünya Türk Halkları Birliği Kurultay’ı

3. ‘Türk Kültürü ve Dili Günü’ kutlaması.

Katılanlar

1. Devlet organları, kamu kuruluşları temsilcileri,

2. Türk Hakları seçkin eylemcileri, kitle iletişim araçları;

Kurultay Programı

(sunum, tartışılan konu adı)

1. Türk medeniyetinin yeniden doğuşu hususlarını inceleyen Türk Halkları Kamu

Kuruluşları ile Seçkin Eylemcileri Birliğinin kurulması;

2. Türk dünya görüşü;

3. Ortak Türk Dili: meydana getirilen dilin sunulması; dili geliştirme ve hayata

geçirme yolları;

4. Toplum gelişiminin Türk yolu ve Türk ülkelerinin işbirliği, Kazakistan

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile DTHA’nin girişimleri:

- umumi emek toplumu, halk kapitalizmi, doğu demokrasisi (dahabik);- Türkiye ve diğer ülkeleri dahil etme yolu ile Gümrük Birliğinin genişletilmesi

(diğer deyişle, İran, Rusya Federasyonu, Türkiye, tüm Türk ülkeleri vb. ülkelerin

Merkezi Avrasya Birliği’nin kurulması hakkında);

5. ‘Türk Kültürü ve Dili Günü’, ‘Türk Birliği Günü’ ve diğer Türkler arası kültür

işbirliği kutlamalarının gelenek haline getirilmesi;

6. Sayısı az, bağımlı Türk Halkları başta olmak üzere Türk Halklarının yeniden

doğuşu hususları:

- ataların etnik ruhunun, dünya görüşü, kültür, dil, yöresel bölgeler gibi manevi ve

maddi değerlerinin korunması;

7. DTHA Tüzüğünde ilaveler ile değişikliklerin yapılması, Başkan dahil olmak

üzere yönetici organlarının seçilmesi.

8. Kendi zamanında Karayım halkının tanınmış oğlu Drs. Gerşom Qıprısçı Turan

şehirciğini ziyaret ettiği zaman, Türk halklarının her birine kendi kültürlerini

gösteren mini müze evlerini için yer sahalarını dağıtmaya teklif etti.

Onun fikrince, her Türk milleti kendi müze evinin ınşaat masraflarını kendi

üstüne almalıydı. Her evde misafirler için konaklama odaları ve milletin müzesi ve

kültür merkezi olmalıdır.

Türk milletleri zengin ve yoksul olanlara bölünmemeleri için, her ev aynı

ölçüde inşaat edilmelidir. Ama her milletin özelliğini göstermek için, mimarlık

açısından bu evler türlü olabilir. Daha Turan sahasında Kurultayın ortak bir Basın

Merkezini ve Türklerin Ruhanilik Evi inşaat edilmelidir. Bu Evde müslüman,

hıristiyan, musevi (Karayım milletinden insanlar) ve tanrıcılar, yani 4 dine inanan

Türklerin ibadet yerleri (odaları, salonları) olmalıdır.

Sunum yapanlarını daha iyi anlamak, oturum zamanlarını daha etkin

kullanabilmek, alınan kararlar projesinde fikirlerinizi dikkate almak üzere

Kurultay katılanlarının bilgi edinmesi için sunumlarınızı, sunum metinlerinizi, 1

Mayıs tarihine kadar göndermenizi rica ederiz.

10 Mayıs 2014 tarihine kadar yapılan ön başvuru üzerine ayrı olarak

katılanlar ve her halktan temsilci sayısı 1-2 kişi olup 10-15 dakikalık sunum yapma

hakkına sahip olacaktır.

Sunumlarının ana dilinizde, Rusça veya Türkçe düzenlenmiş şekilde

gönderebilirsiniz. Ancak, her durumda sunum özetini, Rusça, Türkçe ve

mümkünse İngilizce olarak bulundurmanız gereklidir.

Kurultaya katılanları, Turan şehrinde bulunan yurtlarda kalacaktır. Ulaşım

giderleri katılanlara ait olup kalma (yurt) ve yeme içme masrafları düzenleyiciye

aittir.

Sponsora ihtiyaç duyanlar, belli sponsor adına hazırlanan mektup ile

DTHA’ne başvurunuz, biz ise sizler için şefaatte bulunacağız.

Turan şehri, Taşkent-Şımkent yolu üzerinde olup uluslararası havaalanı, tren

garı ile otogarın bulunduğu Şımkent şehrine uzaklığı 30 km, Taşkent’e uzaklığı 90

km, Bişkek’e uzaklığı 250 km, Türkistan’a uzaklığı 200 km’dir. Şımkent’e gelmek

veya uçmak en iyisidir.

Bunun yanı sıra, katılacağınızı elektronik posta aracılığı ile önceden teyit

etmenizi rica ederiz:

dta.turan@gmail.com, telefon: + 7 72539 75734, +77014700050, Skype: turankala1.

Kurultay düzenlemesini maddi yönden destekleme imkanınız olur ise çok

mutlu oluruz.

Kurultay düzenlemesinin ön programı:

24 Mayıs (Cumartesi).

1. Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (TürkÖSSC) Merkez Yürütme

Komitesi BaşkanıTurar Rıskulov, mücadele arkadaşları ve devlet eylemcileri Gleb

Beh-İvanov, Sagdulla Tursunhocaev, Nizametdin Hocaev heykellerinin ilk taşının

atılması. Onlar, ‘Türk Sovyet Cumhuriyeti kurulması’ hakkında kararı devlet

seviyesinde alarak hayata geçirilmesi için hayatlarını vermişlerdir. Bunun yanı sıra,

seçkin turanist, Kokand Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Mustafa Şokay heykeli

açılacaktır.

2. Dünya Türkleri (Ortak Türk dilinde) ve Kazakistan marşı ile Kurultay’ın açılış

töreni;

3. Sunumlar ve ‘Türk Kültürü ve Dili Günü’ kutlaması – sanat gruplarının sahne

alması, tartışmalar.

25 Mayıs (Pazar) - Sunumlar, tartışmalar ve kararların alınması.

26 Mayıs (Pazartesi) - Sunumlar, tartışmalar ve kararların alınması. Kurultay’ın

kapanışı.

27 Mayıs (Salı) – Katılanların ayrılması.Ord. Ermentay SULTANMURAT DÜNYA TÜRKLERİ ASAMBLESİ Genel Başkanı