Dünya Türkleri Asamblesi Genel Başkanı Kurmetti Ermentay Sultanmurat Agamıza - Doç. Dr. Hasan Ali KARASAR - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Dünya Türkleri Asamblesi Genel Başkanı Kurmetti Ermentay Sultanmurat Agamıza - Doç. Dr. Hasan Ali KARASAR
Tarih: 20.08.2010 > Kaç kez okundu? 5517

Paylaş


15 Ağustos 2010

Dünya Türkleri Asamblesi Genel Başkanı

Kurmetti Ermentay Sultanmurat Agamıza,13 Ağustos 2010 tarihli mektubunuzu aldım. Size yazmış olduğunuz

açıklayıcı ve kucaklayıcı bu mektup için içten teşekkürlerimi sunarım. Bir

hafta kadar önce de Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Sayın Yakup

Deliömeroğlu”na yollamış olduğunuz mektubu bana ulaştırmışlardı. Ben de

Yakup Bey”e sizin noktalarınızın çok haklı olduğunu ve birleşmekten başka

bir alternatif olmadığını belirtmiştim. Ancak sanırım bu niyetimiz size

henüz iletilmediğinden bize de ayrıca bir mektup göndermişsiniz. Bu

noktada size açıklayıcı birkaç bilgi vermek isterim.Dünya Türk Gençleri Birliği 1992”de faaliyetine başladığında ilham aldığı

kuruluş elbette o zamanki ismi ile Türk Halkları Asamblesi olmuştur. O

dönemden bu zamana kadar da öyle olagelmiştir. 1992”de DTGB”yi kuran

kişiler, tabii olarak 2000”li yıllara gelindiğinde artık yavaş yavaş

yaşlanmışlar ve kendilerine hizmet edecekleri yeni mecralar aramışlardır.

Bu maksatla DTGB”nin o zamanki Genel Başkanı bendeniz ve Yürütme Kurulu

Başkanı Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Sayın Ekrem Abdullayev

hepimizin ilham ve gurur kaynağı olan Turan Yazgan Hocamızı ziyaret etmiş

ve bu dileğimizi dile getirmiştik. Kendisi de bizi çok olumlu karşılamış

ve Asamble bünyesinde çalışmalara katılabileceğimizi söylemişti. 2005

İstanbul Kurultayımızı bu duygular ile tamamladıktan sonra DTGB 2007

senesinde Makedonya”da bir kurultay düzenlemiş ve bu kurultayda delegasyon

başkanları toplantısında Asamble ile bir türlü irtibat kurulamadığı ve

Asamblenin her bölgeden sadece bir kişi ile irtibatta bulunduğu

söylenmiştir. Ayrıca konuşmacılar Asamblenin uzun zamandır faaliyette

bulunmadığını ve eğer mümkün ise Asamble benzeri bir kuruluş teşkil

edilerek Asamble ruhunun canlandırılmasını teklif etmişlerdir. Bu

doğrultuda da Türk Halkları Kongresi isimli oluşumun vücuda getirilmesi

için şahsıma görev vermişlerdir. Yani anlayacağınız burada herhangi bir

dış mihrak veya maksat aramak doğru değildir.

Nitekim biz de Asamble ile, yani çok kıymetli büyüklerimiz olan siz ve

Turan Hocamız ile herhangi yakın bir istişareye girmeden bir adım atmamaya

karar vermiştik. Ben 2009 senesi Mayıs ayında DTGB Genel Başkanlığı

görevini bırakarak Sayın Ekrem Abdullayev”e devrettim. Kendisi o tarihten

bu yana bu görevini üstün bir gayret ve başarı ile sürdürmektedir. Sizin

bahsettiğiniz ABD merkezli oluşumu da ilk defa duyuyoruz.Bu ayın sonunda Gagauzya”da değerli üyemiz ve Moldova Parlamentosundaki

Gagauz Yeri milletvekili Sayın Oleg Garizan”ın daveti ile Kongre”nin bir

hazırlık toplantısı yapılması yönünde DTGB Liderlerinin bahar aylarında

Sofya”da yaptıkları bir toplantıda benim yokluğumda karar alınmış.

Maalesef ben Ankara”daki yoğun programımdan dolayı bu toplantıya

katılamayacağım. Bu toplantının amacı da Gagauz Yeri”nin Moldova içindeki

muhtariyetinin güçlendirilmesi ve oradaki temsilcimiz Sayın Oleg Garizan”a

ve Gagauzlara Türk Dünyası çapında bir desteğin bulunduğunu Moldova ve

dünya kamuoyuna göstermektir. DTGB Genel Başkanı Sayın Ekrem Abdullayev

ile yaptığımız istişarede bu organizasyonun Kongre faaliyetinden ziyade

DTGB faaliyetine çevrilmesinde mutabık kaldık.Kurmetti Ermentay Aga,Kırım”daki durum hakkında bilgim yok. Ancak zaman içinde Asamble

bünyesinde de sanırım bazı anlaşmazlıklar olmuş. Ancak İskender Bariyev”in

“reanime”den kastı sanırım faaliyetlerinden çokça haberdar olunamayan

DTA”ya genç bir soluk yeni bir ivme vermek arzusundan kaynaklanmaktadır.

Bunun dışında bir art niyeti olacağını düşünmek istemem. Takdir edersiniz

ki, bugün artık yaşları 40”lara gelmiş Türk Dünyası çapında yüzlerce

aktivist DTA”nın kendilerini kucaklamasını beklemektedir.Sizin de belirttiğiniz gibi bölünmüşlük Türklük için en büyük tehlikedir.

Biz bu noktada görüşlerimiz dikkate alınmasa da tek bir çatı altında

kalmayı kesinlikle tercih ederiz. Sizi de en kısa zamanda Kazakistan”da

ziyaret etmeye çalışacağım. Bu yüzden hemen ve hızlı bir biçimde

arkadaşlarımı DTA”ya katılmaya ikna etmeye çalışacağım. Bu açıdan sizin

teklifiniz bizi onurlandırdı ve bundan sonraki ilk DTA toplantısına davet

edilmemiz durumunda Türk Halkları Kongresi”ni kurma kararı alan bütün

arkadaşlarımızla beraber sizin çatınız altına girmek ve mücadeleye

sizlerle beraber devam etmek bizim için büyük bir gurur kaynağı olacaktır.

Bu konuda göstermiş olduğunuz olgunluk ve büyüklük herkese örnek olacak

mahiyettedir.En derin saygılarım ve birlikte çalışma arzu ve isteği ile.Kurmetpen.Tanrı Türkü Korusun!Doç. Dr. Hasan Ali Karasar15 Ağustos 2010

Dünya Türkleri Asamblesi Genel Başkanı

Kurmetti Ermentay Sultanmurat Agamıza,13 Ağustos 2010 tarihli mektubunuzu aldım. Size yazmış olduğunuz

açıklayıcı ve kucaklayıcı bu mektup için içten teşekkürlerimi sunarım. Bir

hafta kadar önce de Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Sayın Yakup

Deliömeroğlu”na yollamış olduğunuz mektubu bana ulaştırmışlardı. Ben de

Yakup Bey”e sizin noktalarınızın çok haklı olduğunu ve birleşmekten başka

bir alternatif olmadığını belirtmiştim. Ancak sanırım bu niyetimiz size

henüz iletilmediğinden bize de ayrıca bir mektup göndermişsiniz. Bu

noktada size açıklayıcı birkaç bilgi vermek isterim.Dünya Türk Gençleri Birliği 1992”de faaliyetine başladığında ilham aldığı

kuruluş elbette o zamanki ismi ile Türk Halkları Asamblesi olmuştur. O

dönemden bu zamana kadar da öyle olagelmiştir. 1992”de DTGB”yi kuran

kişiler, tabii olarak 2000”li yıllara gelindiğinde artık yavaş yavaş

yaşlanmışlar ve kendilerine hizmet edecekleri yeni mecralar aramışlardır.

Bu maksatla DTGB”nin o zamanki Genel Başkanı bendeniz ve Yürütme Kurulu

Başkanı Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Sayın Ekrem Abdullayev

hepimizin ilham ve gurur kaynağı olan Turan Yazgan Hocamızı ziyaret etmiş

ve bu dileğimizi dile getirmiştik. Kendisi de bizi çok olumlu karşılamış

ve Asamble bünyesinde çalışmalara katılabileceğimizi söylemişti. 2005

İstanbul Kurultayımızı bu duygular ile tamamladıktan sonra DTGB 2007

senesinde Makedonya”da bir kurultay düzenlemiş ve bu kurultayda delegasyon

başkanları toplantısında Asamble ile bir türlü irtibat kurulamadığı ve

Asamblenin her bölgeden sadece bir kişi ile irtibatta bulunduğu

söylenmiştir. Ayrıca konuşmacılar Asamblenin uzun zamandır faaliyette

bulunmadığını ve eğer mümkün ise Asamble benzeri bir kuruluş teşkil

edilerek Asamble ruhunun canlandırılmasını teklif etmişlerdir. Bu

doğrultuda da Türk Halkları Kongresi isimli oluşumun vücuda getirilmesi

için şahsıma görev vermişlerdir. Yani anlayacağınız burada herhangi bir

dış mihrak veya maksat aramak doğru değildir.

Nitekim biz de Asamble ile, yani çok kıymetli büyüklerimiz olan siz ve

Turan Hocamız ile herhangi yakın bir istişareye girmeden bir adım atmamaya

karar vermiştik. Ben 2009 senesi Mayıs ayında DTGB Genel Başkanlığı

görevini bırakarak Sayın Ekrem Abdullayev”e devrettim. Kendisi o tarihten

bu yana bu görevini üstün bir gayret ve başarı ile sürdürmektedir. Sizin

bahsettiğiniz ABD merkezli oluşumu da ilk defa duyuyoruz.Bu ayın sonunda Gagauzya”da değerli üyemiz ve Moldova Parlamentosundaki

Gagauz Yeri milletvekili Sayın Oleg Garizan”ın daveti ile Kongre”nin bir

hazırlık toplantısı yapılması yönünde DTGB Liderlerinin bahar aylarında

Sofya”da yaptıkları bir toplantıda benim yokluğumda karar alınmış.

Maalesef ben Ankara”daki yoğun programımdan dolayı bu toplantıya

katılamayacağım. Bu toplantının amacı da Gagauz Yeri”nin Moldova içindeki

muhtariyetinin güçlendirilmesi ve oradaki temsilcimiz Sayın Oleg Garizan”a

ve Gagauzlara Türk Dünyası çapında bir desteğin bulunduğunu Moldova ve

dünya kamuoyuna göstermektir. DTGB Genel Başkanı Sayın Ekrem Abdullayev

ile yaptığımız istişarede bu organizasyonun Kongre faaliyetinden ziyade

DTGB faaliyetine çevrilmesinde mutabık kaldık.Kurmetti Ermentay Aga,Kırım”daki durum hakkında bilgim yok. Ancak zaman içinde Asamble

bünyesinde de sanırım bazı anlaşmazlıklar olmuş. Ancak İskender Bariyev”in

“reanime”den kastı sanırım faaliyetlerinden çokça haberdar olunamayan

DTA”ya genç bir soluk yeni bir ivme vermek arzusundan kaynaklanmaktadır.

Bunun dışında bir art niyeti olacağını düşünmek istemem. Takdir edersiniz

ki, bugün artık yaşları 40”lara gelmiş Türk Dünyası çapında yüzlerce

aktivist DTA”nın kendilerini kucaklamasını beklemektedir.Sizin de belirttiğiniz gibi bölünmüşlük Türklük için en büyük tehlikedir.

Biz bu noktada görüşlerimiz dikkate alınmasa da tek bir çatı altında

kalmayı kesinlikle tercih ederiz. Sizi de en kısa zamanda Kazakistan”da

ziyaret etmeye çalışacağım. Bu yüzden hemen ve hızlı bir biçimde

arkadaşlarımı DTA”ya katılmaya ikna etmeye çalışacağım. Bu açıdan sizin

teklifiniz bizi onurlandırdı ve bundan sonraki ilk DTA toplantısına davet

edilmemiz durumunda Türk Halkları Kongresi”ni kurma kararı alan bütün

arkadaşlarımızla beraber sizin çatınız altına girmek ve mücadeleye

sizlerle beraber devam etmek bizim için büyük bir gurur kaynağı olacaktır.

Bu konuda göstermiş olduğunuz olgunluk ve büyüklük herkese örnek olacak

mahiyettedir.En derin saygılarım ve birlikte çalışma arzu ve isteği ile.Kurmetpen.

Tanrı Türkü Korusun!

Doç. Dr. Hasan Ali Karasar

---

Hasan Ali Karasar 15 августа 2010 г. 10:55

Кому: Kok Turk

Копия: karasar@bilkent.edu.tr

Ответить | Ответить всем | Переслать | Печать | Удалить | Показать оригинал

15 тамыз 2010

Әлем түріктері асамблеясы басшысы

Құрметті Ерментай Станмұрат ағамызға

13-ші тамыз күнгі хатыңызды алдым. Сіздің жарық және баурайтын хатыңыз үшін алғысымды айтамын. Бұдан бір апта бұрын Еуразия жазушылар одағы төрағасы құрметті Якуб Делиөмероғлуна жолдаған хатыңызды маған жеткізді.

Мен де Якуб мырзаға сіз ескерткен мәселелердің өте орынды екенін және бірігуден басқа амал болмағанын Якуб мырзаға жеткізген болатынмын. Бірақ осы ниетіміз түсінігімше сізге жеткізілмегендіктен бізге де арнайы хат жолдаған екенсіз. Мен де аталмыш тақырыпқа қатысты сізге түсінікті болсын деп бір неше жайтты айтқым келеді.

Әлем түрік жастары одағы (DTGB) 1992 жылы жұмыстарын бастағанда шабыт алған мекеме әрине сол кездегі атауымен Түрік халықтары асамблеясы болған еді. Сол кезден бастап, бүгінге дейін де солай болды.

1992 жылы DTGB-нің құрушылары 2000 жылға келінгенде жайлап, жастары өсті және өздеріне қызмет атқаратын жаңа орталар іздей бастады.

Бұл мақсатпен DTGB-нің сол кездегі төрағасы ретінде мен және басқару кеңесі төрағасы және қазір Әзірбайжан Республикасы депутаты құрметті Экрем Абдуллаев бауырымызбен баршамызға үлгі және негіз болған мақтанышымыз Туран Язган ағамызға зиярат жасап бұл ізденісімізді жеткіздік.

Ағамыздың өзі осы ізденісімізді орынды деп бағалап, Әлем түріктері асамблеясында қызмет етуімізге болатынын айтқан еді. 2005 жылғы Стамбұл құрылтайымыздан соң бұл сезімдермен DTGB 2007 жылы Македонияда жиналды. Осы құрылтайда делегация басшылары жиналысы ұйымдастырылды. Бұл жиналыста Асамблеямен байланыс құрыла алмағаны және Асамблея әр аймақтан тек бір адаммен байланыста болғандықтан ізіңізді таба алмадық.

Сондай-ақ жиналысқа қатысқандар асамблеяның ұзақ уақыттан бері жұмыс істемегенін одан да жаңадан асамблея рұхын жандандыратын жаңа бір мекеме құру жөнінде шешімдер қабылдаған болатынбыз.

Құрылтайшылар осы шешімдер аясында маған Түрік халықтары конгресі атымен бір мекеме ұйымдастыру міндетін маған жүктеген болатын. Қысқаша айтқанда біздің осы шешім және мақсаттарысмызда сыртқы бір күштің бар екенін айту да дұрыс емес.

Алайда біз жастар асамблеямен яғни, сіз құрметті ағайлар мен Туран ағамызға ақылдаспай қадам баспауға келіскен болатынбыз.

Мен 2009 жылы мамыр айда DTGB төрағалық міндетімнен бастартып, қызметімді Әзірбайжандық бауырым Экрем Абдуллаевке өткіздім. Өзі сол күннен бастап, бұл міндетті белсенділікпен табысты түрде жалғастыра келеді.

Сіз айтып отырған АҚШ орталығындағы конгрес туралы сіздің хатыңыз арқылы тұңғыш рет естіп отырмыз.

DTGB мүшелері осы айдың аяғында Гагаузияда құрметті мүшеміз және Молдова парламенті депутаты Олег Гаразиннің шақыруымен DTGB-нің конгресті құру жайлы бір дайындық жиналысын өткізу ниетімен Софияда бір шешім қабылдапты. Сол кездегі жиналысқа мен өзімде қатыса алған жоқпын.

Алдағы Гагаузия құрылтайына да Анкарадағы тығыз бағдарламам себепті қатыса алмайтын секілдімін. Бұл жолы құрылтайдың Гагаузияда өткізілу мақсаты Молдова ішіндегі Гагауз түріктерінің автономиялық тұрғыдан күшеюіне үлес қосу. Ол жердегі Олег Гаразин бауырымызға және гагауз түріктеріне Түркі әлемі бойынша қолдауымызды барлық әлемге сезіндіру.

Сол үшін биылғы жиналысымызды құрметті Экрем Абдуллаев бауырыммен өткізгеніміз ақылдасу кездесуінен соң Конгресс мақсатында емес DTGB құрылтайы атауымен өткізуді жөн көрдік.

Құрметті Ерментай мырза!

Қырымдағы сіз әңгімелеген тақырыпты да сіздің хатыңыз бен үйрендім. Кейіннен сұрастырдым. Бір кездері асамблея құрамында кейбір келісімсіз жағдайлар болған секілді.

Бірақ Ескендер Бариевтің мақсаты ойымша жұмыстары жайлы мағлұмат берілмеген ДТА-ға жастардың белсенділігімен бағыт беру деп ойлаймын.

Одан басқа ниеті бар деп ойламаймын. Сізде мақұлдайтын шығарсыз деп ойлаймын. Жастары енді 40-қа толып жатқан Түркі әлемінің жүздеген активисті ДТА-ның өздеріне құшақ жаюын күтеді.

Сіз айтқандай бөліну түріктер үшін үлкен қауіп. Біздер бұл жайлы көзқарастарымыз назарға алынбай жатса да бір шаңырақтың астында қалуды қалаймыз. Өзіңізге қысқа уақытта Қазақстанда зиярат жасап, кездесуді ойлаймын. Осы тақырыпта жылдам және тез арада достарымды ДТА-ға қосылуға шақырамын. Сіздің даналық ойыңыз біздерге абырой қосты. Келесі құрылтайыңызға шақыратын болсаңыз, Түрік халықтары конгресін құру үшін бас қосатын барлық достарыммен бірге ДТА-ның шаңырағында бас қосып, сізбен бірге күрес жүргізу біз үшін абырой болады.

Бұл тақырыпта бізге деген ықыласыңыз мен даналығыңыз баршамызға үлгі болады деп ойлаймын. Сауболыңыз!

«Тәңір түрікті қолдасын»

Доц.Др. Хасан Али Карасар

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 24
Dün Tekil 624
Bugün Tekil 393
Toplam Tekil 3951323
IP 3.239.2.192


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

26 Cemaziye'l-Evvel 1445
Aral k 2023
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Onlara Allah T rk Ad n verdi ve Onlar yery z ne hakim k ld .
(Ka garl MAHMUT)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 2.002 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu