SÜRGÜNDEKİ DOĞU TÜRKİSTAN HÜKÜMETİ - İsmail CENGİZ - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

SÜRGÜNDEKİ DOĞU TÜRKİSTAN HÜKÜMETİ - İsmail CENGİZ
Tarih: 07.10.2009 > Kaç kez okundu? 8073

Paylaş


SÜRGÜNDEKİ DOĞU TÜRKİSTAN HÜKÜMETİ-Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti ve Parlamentosu”nun5. Dönem Toplantısı Sonuçları

02-05 Ekim 2009

DTSH ve Parlamentosu”nun 5. dönem toplantısı Ekim ayının ilk haftasında 02-05 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.Toplantının ilk oturumunda; Yoklama yapılmış, bizzat gelerek katılan üyeler ile mazeret bildirerek katılamayan milletvekilleri hakkında Samet Güder tarafından Parlamento”ya bilgi sunulmuştur.

Kur”an-ı Kerim okunmuş ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulmuştur.

Parlamento Başkanı Prof. Dr. Sultan Mahmut Kaşgarlı”nın açılış konuşmasından sonra, Cumhurbaşkanı Ahmet İgemberdi”nin konuşmalarını takiben faaliyet ve çalışma raporlarının okunmasına geçilmiştir.Toplantının ikinci oturumunda; 5 yıllık Parlamento ve Hükümet çalışmaları hakkında hazırlanan raporlara geçilmiştir. Sultan Mahmut Kaşgarlı Parlamento çalışmaları hakkında bilgilendirme konuşması yapmıştır. Sürgün Hükümet Başbakanı Damiyan Rahmet Hükümet”in 5 yıllık faaliyet programı ile ilgili raporunu Parlamento”ya sunmuştur.Başbakan Yardımcısı Hızırbek Gayretullah, yaptığı konuşmada, DTSH”nin Türkiye”deki faaliyet ve çalışma programı hakkında parlamento üyelerini bilgilendirmiştir.Hür dünyadaki Doğu Türkistanlıların milletin hürriyeti uğruna, din ve inanç uğruna mücadele ettiği ve edeceği gerçeğinin görülen lüzum üzerine bir kez daha kamuoyuna deklere edilmesine karar verilmiştir…Yapılan müzakereler sonucunda; demokrasi ve insan hakları adına sürdürülen her türlü mücadele yöntemine saygı duymakla birlikte; bağımsızlık ve hürriyet hedefinden asla ve asla taviz verilmemesi karar altına alınmıştır…Yapılan müzakereler sonucu; Doğu Türkistan”ın bağımsızlığı ve hürriyeti için, halkımızın milli ve dini kimliklerinin korunması ve yaşatılması için vatan içinde ve hür dünyada çeşitli ülkelerde bu hedefler uğruna mücadele veren bütün teşkilatları, dernek ve vakıfları ve Dünya Uygur Kurultayı”nı kardeş kuruluşlar olarak gördüğümüzün ilan edilmesi kararlaştırılmıştır… Ancak; Sürgün Hükümeti”ne ve halkımızın milli değerlerine, milli hedeflerine yönelik saygı sınırlarını aşan her türlü söz ve davranış olması halinde, aynı ölçüde karşılık verilmesi kararlaştırılmıştır…Program ve raporların okunmasının ardından yapılan müzakereler sonucunda, Parlamento üyeleri Hükümet ve Parlamentonun çalışma raporlarını oy birliği ile kabul etmiştir.Raporların kabul edilmesinin ardından Anayasa”nın ilgili maddesine göre 5 yıllık görev süreleri dolan üyelerin, “milletvekilliklerinin” otomatik olarak düştüğü tutanakla tespit edilmiştir.Hükümet üyelerinin istifası Başbakan Damiyan Rahmet tarafından Cumhurbaşkanı İgemberdi”ye sunulmuş ve Cumhurbaşkanı tarafından Hükümet”in istifası kabul edilmiştir. İstifa eden, mazeret bildiren eski üyeler ile parlamentoda görev almak isteyen üyelerin kimlik tespitlerinin yapılması, Sürgündeki Doğu Türkistan Cumhuriyeti Anayasası”nın ilgili maddelerine göre milletvekili adaylarının durumlarının değerlendirilmesi için 5 kişiden oluşan geçici “Güvenlik ve Denetleme Komisyonu” oluşturulmuştur.Toplantının Üçüncü Oturumunda; “Milletvekilleri Güvenlik ve Denetleme Komisyonu”nun yaptığı istişare toplantısı sonucu Hükümet üyeliğine müracaat edenlerin değerlendirmeleri yapılmış, Komisyon”un üyeler hakkındaki değerlendirmesi sonucu hazırlanan, aday listesinde isimleri yazılı 53 kişinin Doğu Türkistan Parlamentosu”nun yeni üyeleri olarak kabul edildikleri tutanakla tespit edilmiştir.Yeni Parlamento”nun oluşturulmasını müteakip, yapılan seçim sonucu Parlamento Başkanlığına Sultan Mahmut Kaşgarlı, Yardımcılığına Fatma Türköz, Genel Sekreterliğe ise M. Ali Engin, Genel Sekreter Yardımcılığına Seyit Nisa Hanım oy birliği ile seçilmişlerdir. Parlamento başkanlığına tekrar seçilen Sultan Mahmut Kaşgarlı, teşekkür konuşması yapmıştır.Parlamento Heyeti”nin oluşmasının ardından eski Başbakan Damiyan Rahmet tarafından Başbakanlık görevine İsmail Cengiz aday olarak gösterilmiştir. Yapılan bu öneri, Parlamento tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.İsmail Cengiz, yeni “Başbakan” sıfatıyla duygusal bir teşekkür konuşması yapmıştır. Eski Başbakan Damiyan Rahmet ile görevleri sona eren Bakan arkadaşlara katkılarından dolayı teşekkür edilmiştir.Başbakan İsmail Cengiz, Cumhurbaşkanı tarafından yeni Hükümet”i oluşturmak üzere görevlendirilmiştir.Toplantının Dördüncü Oturumunda; yeni oluşturulacak Hükümet”deki Bakanlık sayısının azaltılması konusu müzakere edilmiş ve yapılan tartışmalar neticesinde Bakanlık sayısının azaltılmasına Tarım ve Köy İşleri, Gençlik ve Spor, Sanayi ve Ticaret, Ulaştırma Bakanı, İmar ve İskan Bakanlığı gibi bakanlıkların kaldırılmasına, bunların yerine komisyonların oluşturulmasına, Başbakan ve Cumhurbaşkanına bağlı Danışmanlık görevlerinin oluşturulmasına karar verilmiştir.Müzakereler devam ederken hükümet”in yeni üyelerini belirlemek üzere çalışmalarını tamamlayan Başbakan İsmail Cengiz, kürsüye gelerek Hükümet”i oluşturan yeni Bakanlar Kurulu üyelerini Parlamento”nun bilgisi ve Cumhurbaşkanı”nın onayına sunmuştur. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan yeni Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti aşağıdaki şekilde teşkil etmiştir:SÜRGÜNDEKİ DOĞU TÜRKİSTAN HÜKÜMETİİSMAİL CENGİZ BAŞBAKANHIZIRBEK GAYRETULLAH BAŞBAKAN YARDIMCISIAHMETCAN OSMAN BAŞBAKAN YARDIMCISIMAYNUR YUSUF BAŞBAKAN YARDIMCISI

MUHABAY ENGİN DIŞİŞLERİ BAKANIKÜREŞ ATAHAN KÜLTÜR VE PROPAGANDA BAKANISAMET GÜDER İNSAN HAKLARINDAN SORUMLU DEVLET BAKANISEYİT TARANCI MİLLİ SAVUNMA BAKANIABDULHAMİT TİLEK BİLİM, TEKNOLOJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANIEYÜP AKYOL EKONOMİ VE MALİYE BAKANIMEHMET YUUSF POSMA EKONOMİ VE MALİYE BAKAN YARDIMCISINEFİSE ÖZGEN TURİZM VE TANITMA BAKANIYAKUP CAN İÇİŞLERİ BAKANIABDUSSELAM SAMİ MAARİF BAKANIREŞİDE GENCER SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI

Ayrıca yapılan istişare ve müzakereler neticesinde;HÜSEYİN QARİ İSLAMİSALİH MAHMUT ARTIŞCumhurbaşkanı Danışmanları olarak görevlendirilmişlerdir.DAMİYAN RAHMET Başbakan Başdanışmanı;GULAM OSMAN YAĞMA Başbakanlık DanışmanıTALAT KOÇYİĞİT Başbakanlık Danışmanıolarak görevlendirilmişlerdir.Bu atamaların dışında Başbakan İsmail Cengiz tarafından;Hollanda, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Azerbaycan, İsviçre, İngiltere, Almanya (2 kişi), Belçika, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan ve Pakistan ile Amerika”dan birer kişinin; Türkiye”den ise dış politika, strateji, propaganda, askeri ve güvenlik ile sivil toplum faaliyetlerinde ve iletişim konularında uzman yedi üst düzey kişi, isimleri saklı kalmak kaydıyla Sürgün Hükümet Başbakan Danışmanı olarak görevlendirilmişlerdir.Toplantının Beşinci Oturumu”nda; görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Ahmet İgemberdi”nin istifası kabul edilmiş ve yeni Cumhurbaşkanlığı seçimi için Parlamento”dan aday gösterilmesi talep edilmiştir. İgemberdi”nin ikinci defa Cumhurbaşkanı olarak aday gösterilmiş ve oy birliği ile Sürgündeki Doğu Türkistan Cumhuriyeti”nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. İkinci defa Cumhurbaşkanı seçilen İgemberdi, teşekkür konuşması yapmıştır.Daha sonra; Doğu Türkistan Parlamentosu ve Sürgün Hükümet içinde yeni görev alan kişiler Parlamento üyelerine tanıştırılmıştır.Dışişleri Bakanlığı”ndan emekli Diplomat Fatma TÜRKÖZ, Almanya”da Radyo Liberty”de uzun yıllar yöneticilik yapan Muhabay ENGİN ile Almanya”da Azadlık Radyosu Kazakça Seksiyonu”ndan emekli Talat KOÇYİĞİT, Almanya”daki dava arkadaşımız Küreş ATAHAN, Kanada”daki dava arkadaşlarımız Gulam Osman YAĞMA ve Milli şairlerimizden Ahmetcan OSMAN ile güvenlik sebebiyle isimlerini zikredemeyeceğimiz diğer dava arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dilenmiştir.Kanada”dan, Almanya”dan, Avustralya”dan Türkiye”den ve Amerika”dan gelen üyeler DTSH”nin yeni dönem faaliyet programının oluşturulması hakkında gündem dışı 5”er dakika konuşma yapmışlardır.Toplantının Altıncı Oturumunda; Sürgündeki Doğu Türkistan Parlamentosu Anayasası”nın ilgili maddeleri hakkında görüşmeler yapılmıştır. Yapılan istişareler ve teklifler neticesinde; Devlet Başkanlığı Yardımcılığı makamının kaldırılmasına karar verilmiştir.Anayasa”nın 10”ncu maddesinde yazılı “Başkan Yardımcısı” ifadesinin metinden çıkarılmasına;28 nci maddede yazılı “Devlet Başkanı Yardımcısı” ifadesinin kaldırılmasına, bu ifadenin yerine “Parlamento Başkanı” ifadesinin yazılmasına;Toplantının yedinci ve son oturumunda; 5 Temmuz Urumçi Hadiseleri esnasında sergiledikleri milli duruş ve insani tavırlarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve İslam Konferansı Teşkilatı Başkanı Ekmeleddin İhsanoğlu”na Doğu Türkistan halkının minnet ve şükranları ifade eden “altın Gökbayrak Madalyası”nın uygun bir zaman ve yerde düzenlenecek törenle takdim edilmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır.Hükümetimiz; 5 Temmuz Urumçi Olayları sonrasında bölgeye atadığı/atayacağı 7 bin arabulucu memur aracılığı ile kapı kapı dolaşarak devlet siyasetini anlatmak gibi baskıcı yöntemlerle güya anlaşmazlıkları çözmeyi hedefleyen Pekin Yönetimi”ni yargısız infazlardan, keyfi idamlardan ve haksız tutuklamalardan vazgeçmeye davet ederken, insani hak arayışında bulunmak üzere gösteri yaparlarken gözaltına alınarak tutuklanan masum gençleri serbest bırakmaya çağırmaktadır…

Ayrıca Hükümet Beyannamesi”nin bir ay içinde hazırlanarak yazılı ve görsel basının ve kamuoyunun bilgisine sunulması kararlaştırılmıştır.Daha sonra, Sürgün Hükümeti”nin kuruluşunun gösterildiği ve göç hikâyesinin anlatıldığı 30 dakikalık Sürgün ve Ölüm adlı belgesel film gösterilmiştir.Gözyaşları ile birlikte söylenen “Güzel Türkistan” marşının ardından, dört gün süren Parlamento ve Hükümet Toplantısı; 42 ülkede faaliyet gösteren 170 sivil toplum örgütünü temsil eden şahısların gözetiminde, tekrar aramızda görmekten mutluluk duyduğumuz eski Adalet Bakanı Hanife Ketene”nin yaptığı dua merasimiyle sona ermiştir.Güvenlik elemanlarımızın gözetimi ve korumasında, bağımsız ve bağlantısız bir ülkede gerçekleştirilen Hükümet ve Parlamento Toplantısı”na katılan üyelerimizin yemek, ulaşım ve otel giderleri Hükümetimizin tasarrufundaki ödenekten karşılanmıştır.Milli davamızı ipotek altına alacak, hiçbir kurumdan maddi ve manevi destek alınmamıştır.Hayırlı olması dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur.

08 Ekim 2009DOĞU TÜRKİSTAN SÜRGÜN HÜKÜMETİ (DTSH)BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 7
Dün Tekil 599
Bugün Tekil 344
Toplam Tekil 4133078
IP 44.220.44.148


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

16 Zi'l-Hicce 1445
Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


K peklerin dudaklar de di diye deniz kirlenmez.
(MEVLANA)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 2.002 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu