Uygur Türklerine Yapılan Çin İşkence Çeşitleri - Sen Ozan - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Uygur Türklerine Yapılan Çin İşkence Çeşitleri - Sen Ozan
Tarih: 22.12.2008 > Kaç kez okundu? 69409

Paylaş


Şimdi elimizde fotoğrafları saklı bulunan Çin millî sanatından örnekler okuyacaksınız...

01 - İnsanın sağ baldırından demiri sokup, sol koltuk üstünden çıkarmak...

02 - İnsanı tek kolundan köşeye asmak ve kürekle dövmek.

03 - İnsanı her iki elinden köşeye zincirlemek ve kafasına değnekle vurmak.

04 - İnsanı soyup, ellerini, ayaklarını bağlayıp ve vücudunu sivri bıcaklarla yüzlerce yerinden delmek...

05 - İnsanın ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp, her iki burun deliğine birer sigara sokup ve sigaraları yakıp bırakmak...

06 - İnsanı her iki elinden köşeye asıp öylece ölüme terketmek.

07 - İnsanı ellerinden ve ayaklarından sıkıca sandalye ye bağlayıp, kafasından ceryan vermek.

08 - İnsanı soyup, vücudunu iplerle sıkı sıkıya bağlayıp kan dolaşımını durdurarak ölüme terketmek.

09 - İnsanları bir araya toplayıp, birini feci şekilde döverek, diğerlerine seyrettirmek.

10 - İnsanı sırtı duvara dönük olarak iki elinden ve bir bacağın bağlayıp askıda ölüme terketmek.

11 - İnsanın ellerini arkadan ayakları ve dizleriyle beraber sıkıca top eyleyerek bağlayıp ve bu hâliyle yuvarlayıp top oynamak, yorulunca da üzerine oturmak.

12 - İnsanın ayaklarını, dizlerini gövdesini ve kollarını yüsyuvarlak birbirine sıkıca bağlayıp ensesinden ceryan vermek.

13 - İnsanın dizlerini ayrı ayrı büküp bağlamak ve her iki bağlı dizlerinin ara sına kafasını tamamen aşağıya eğip, ayaklarına bağlayıp bırakmak.

14 - İnsanın ağzına beton dökmek ve bantlayıp, öylece ölüme terketmek.

15 - İnsanın ağzına su ile karıştırılmış asit döküp, zülmederek öldürmek.

16 - İnsanın ağzını bez parçalarıyla tıkayıp, sıkıca bağladıktan sonra bütün vücudunu da sıkıca iple bağlayıp, çekiçle göğsüne vurmak...

17 - İnsanın tınaklarının altına çiviler çakmak.

18 - İnsanı bir metre yüksekliğinde dört ayak üzerine konulmuş bir demir üzerinden eğerek kafası yere sürünecek vaziyette ayaklarıyla bağlamak ve öylece ölüme terketmek.

19 - İnsanı yüzüstü yatırıp, üzerine oturarak, kollarını tersten kafa istikametine doğru zorlayarak yavaş yavaş kırmak.

20 - İnsanın ağzına ceryan kablosunu sokarak ceryan vermek.

21 - İnsanı bileklerinden sıkıca bağlayıp bırakmak ve böylece kan dolaşımını durdurarak kangren olmasını temin etmek.

22 - İnsanın ellerini ve ayaklarını arkadan bağlayıp, kafasını da bir demire bağlayıp, öylece ölüme terketmek.

23 - İnsanı yüzüstü betona yatırıp, kafasının üstüne çıkmak...

24 - İnsanı su dolu büyük kovalara elleri ve ayakları birbirlerine bağlı olarak başı su içinde, bağlı el ve ayakları su dışında kalacak şekilde bırakmak ve bazan nefes almasına müsade etmek, bazan etmemek ve böyle böyle boğup bırakmak.

25 - İnsanı çırılçıplak soyup, vücudunu dışarıda, kafasını su dolu kovanın içinde tutmak ve bunu defalarca tekrarlayarak su da boğmak.

26 - İnsanın ayak parmaklarını alttan eklem yerlerinden yarıya kadar kesip bırakmak.Ve ayaklarının altını ceşitli yerlerinden delmek.

27 - İnsanın el parmakları aralarına birer çıta yerleştirip, parmakları sıkıca bağladıktan sonra da çıtaları testere gibi bir ileri bir geri çekerek zülmetmek.

28 - İnsanı yüksek bir yere boğazından bağlayıp ve uzun süren bir zülumle öldürmek.

29 - İnsanın vücudunu törpü ile törpülüyerek, yara bere içinde bırakmak ve bunu sık sık yaparak mazlumu canından bezdirerek ölümünü sağlamak.

30 - İnsanı soyup bir kaç yerden aynı anda ceryan vererek vücutta yanmalar ve büyük yaralar açmak.

31 - İnsanın ağzına hortumla basınçlı su vererek boğmak.

32 - İnsanın ellerini, dirseklerini arkaya bükerek bağlayıp ve öylece asıp uzun vade de ölüme terketmek.

33 - İnsanın ellerini arkadan bağladıktan sonra sırtına ağır bir yük bağlayıp, aç ve susuz kaderine terketmek...

34 - İnsanın ellerini ve ayaklarını bağlayıp, gözlerini çöp doldurup ve öylece bırakmak.

35 - İnsanı sırt üstü yatırıp, sulandırılmış acı biberi hortumla burun deliklerine basmak.

36 - Çarmıhlara gerip, günlerce dayaktan geçirip ve günlerce aç, susuz bırakarak öldürmek.

37 - İnsanın ağzına iki uçu dışarıda kalacak şekilde bir değnek koyup, sonra bunun geri çıkmamasını temin için her taraftan sıkıca bantlayıp ve bağladıktan sonra her iki taraftan teğneği aşağı, yukarı, sağa ve sola siddetli bir şekilde hareket ettirerek dişler, çene ve boyun kırılır...

38 - İnsan çarmıha gerilir ve ağzına bir kazık sokulup, karıştırılarak dişleri dökülür...

39 - İnsan çarmıha gerilir sonra vücuduna bir kaç yerden demir çubuklar sokulur ve bu çubuklara ceryan verilir...

40 - İnsanı kollarından darağacına asıp ölüme terk etmek...

41 - İnsan sandalye ye oturtturulur, kafasına da demir bir kova geçirilir ve bu kovaya iki kişi tarafından demir sobalarla vurulur...

42 - İnsanın elleri ayaklarının ucuna yapıştırılır, iki kat hâline sokulur ve üzerine sıra ile oturulur.

43 - İnsan yüzüstü yatırılır, üzerine en az dört kişi çıkar ve bu zülum sürer gider.

44 - İnsanın elleri arkadan bağlanır, boynuna bir kaç kalıp beton asılır ve beton yığını ayaklarının üstüne bırakılır. Ayaklarını kurtarmak için beton yığınını ayağa kaldırması gerekir, ayağa kaldırsa boyun gücü yetmeyecektir... Boynu ile ayakları arasında ölüme terkedilir...

45 - İnsan kollarından tavana asılır ve bazan dövülür bazanda vahşi köpeklerin insafına bırakılır...

46 - İnsan çırılçıplak soyulur, su dolu büyük kovanın içine kafasının üstüne bırakılır.

47 - İnsanın göz kapaklarına alttan ve üstten kuvvetli yapışkan bantlar yapıştırılıp, aksi istikametlere doğru çekilerek uçlar cene altına ve başın üstüne yapıştırıldığında gözler sürekli açık kalır...

48 - İnsan sırtüstü yatırılır ve ayak parmaklarının arasına sigaralar yerleştirilip yakılır.

49 - İnsan çırılçıplak soyulur, birkaç kişi tarafından kırbaçlarla yara bere içinde kalıncaya kadar dövülür.

50 - İnsan birkaç kişi tarafından ortaya alınıp değneklerle dövülerek öldürülür.

51 - İnsan ellerinden, ayaklarından çarmıha gerilir ve boynuna bir el değirmeni taşı asılır...

52 - İnsan sandalye ye bağlanır ve ağızdan ceryan verilir.

53 - İnsan hareketsiz hâle getirilir... Ve pense ile parmak uçları kemikleriyle beraber sıkıştırılarak patlatılır.

54 - İnsanın elleri, ayakları bağlanıp kafasına çuval geçirilir ve kafasına deyneklerle rasgele vurulur...

Sayın okuyucum! Bütün bu Çin İşkencelerinin; yukarıda da belirttiğim gibi fotoğrafları elimizde olduğu gibi ayrıca yıllardır görüştüğüm yüzlerce de şahitleri vardır... Daha fazla bilgi için bakınız: İstiklâl Gazetesi. Eylül 2006. Sayı 26. Ayrıca, Dinmeyen Kan Doğu Türkistan - Şen Ozan.

İnsan eti nasıl pişer

Çinden öğrenmeliymişiz

Ciğerleri nasıl şişer

Çinden öğrenmeliymiziz

İnsanı boruyla delmek

Ve bu hâlden neşe almak

Geçip karşısında gülmek

Çinden öğrenmeliymişiz.

Her milletin kendine has özelikleri vardır. Türkler kahramanlıkları, kuvvetli aile bağları, misafirperverlikleri, mertlikleri, namus, şeref ve haysiyetleriyle tanınırlar. Uzak doğu sporları deyince akla ilk gelen Japonlardır. Almanları ele aldığımızda düzgün ekonomileriyle hatırlanırlar. Ticaret denince hemen Yahudiler düşünülür. Çinliler ise işkenceleriyle dünyaya nam salmışlardır. Tarihte en eski komşumuz Çinlilerin karakteri için Bilge Kağan’ı dinleyelim :

" İnsanları etkilemek için sözleri çok tatlı olan Çinlilerin ipekli kumaşları da yumuşak imiş. Bunları kullanarak Çin’in dışında yaşayan yabancı milletleri kendi tesirleri altına sokarlar ve yakınlaştırırlarmış. Böylece Çin’le yakınlaşan kavimleri arasına fesat tohumlarını kolayca yayarlarmış. Bunların içindeki cesur iyi ve akıllı kişilerin yükselmesini engeller, her hangi biri suç işlerse onu cezalandırmazlar imiş. Neticede o toplumu bunalıma sürüklerlermiş. Sonra onu cezalandırırlarmış. T ürk halkı da Çinlilerin tatlı sözlerine ve yumuşak ipekli kumaşlarına kanmış, neticede çok ölü vermişti. ”

Doç. Dr. Ahmet Taşağıl. Bilge Kağanın Vasiyeti.sayfa’6. Turan Kültür Vakfı. İstanbul 1996

" Çin milleti hilekâr ve sahtekâr olduğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey ve milleti karşılıklı çekiştirdiği için T ürk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, kağan yaptığı kağanını kaybedivermiş. Çin milletine beylik erkek evlâdını kul kıldı, hanımlık kız evlâdını cariye kıldı. ( Bilge Kağan abidesinin doğu yüzünden )

Prf. Dr. Muharrem Ergin. Orhun Abideleri.

“ Düşmana merhamet halka zulümdür " Mao T se T ung

Hür dünyaya hicret etmiş Doğu Türkistan’lı Müslüman soydaşlarımızdan yıllardır dinlediğim akıl almaz Çin işkenceleri’ nin bir kısmını ibre t listesi hâlinde okuyucularıma sunuyorum.

1. İnsanları canlı canlı kuyulara doldurup, ölüme terk etmek.

2. İnsanların tenasül uzuvlarını, burun ve kulaklarını kesip, ağzına tıkamak .

3. İnsanları ayaklarından asarak ölüme terk etmek .

4. İnsanlara "artık ölüm vaktiniz geldi, hadi son ibadetinizi yapınız " deyip, namaz kılmak için teşebbüs edenlere, " Söyleyin bakalım namaz kılmayı size kimler öğretti " diyerek işkence yapmak.

5. İnsanların me zarlarını kedilerine kazdırmak. . .

6. İnsanları canlı canlı yakmak.

7. İnsanlar çırılçıplak soyulur, birbirlerine bağlanır aç, susuz öylece ölüme terkedilir.

8. İnsanların karınları delinir içine taş, toprak ve pislik konulur. . .

9. Kadınların memeleri kesilir, bunlarla top oynanır ve yakınlarına da mecburi oynattırılır . . .

10. Katledilen insanların kanları diğerlerine içirilir.. .

11. Sivri kazıkların ucu sırtından çıkacak şekilde karnından insanlara sokulur.

12. İnsanları arabanın arkasına iple bağlayıp, sürüklemek ve kan içinde bırakmak.

13. İnsanı iki arabaya birer bacağından bağlayıp, arabaları farklı istikametlere hareket ettirip, bacaklarını ayırmak .

14. Bekâr kız ve erkekleri kısırlaştırmak. " Hoten şehrinde 27 bin kadın-erkek kısırlaştırıldı " Ahmet Kabaklı. Türkiye. I2.02.I998

15. Uzun zaman aç bırakmak, sonra çok tuzlu yiyecekler vermek. Susayınca da uzun zaman susuz bırakmak . . .

16. İnsanı uzun zaman yalnız başına hücrede bırakmak . . .

17. Fazla vakit hücrede bırakılanlar ölmez veya çıldırmazsa, yürüyebilmeleri tekrar sağlıklarına kavuşmaları çok süre alır.

18. İnsanlar küçük sandıklara iki büklüm hâlinde katlanarak konur ve ölünceye kadar öylece bırakılır . . .

19. İnsanları pislik dolu kuyular üstüne konulmuş ayak genişliğindeki odunlar üzerinde tek ayakla uzun zaman bekletmek. Dengesi bozulup düşenlerin yaşama şansı yoktur. . .

20. İnsanları yaz, kış hava şartlarını dikkate almadan çalıştırmak.

21. İnsana dört saatten fazla uyku uyutmamak. . .

22. İnsanlar, gidecekleri her yere ayakları birbirlerine zincirle bağlı olarak gider gelirler . . .

23. İnsanı bel hizasındaki su içinde elleri bağlı olarak yılanlarla iç içe bırakmak . . .

24. İnsanı boğaz hizasındaki pis su içinde ölüme terk etmek . . .

25. İnsanı su cezalarında elleri ayakları bağlı olarak aç bırakılmış sıçanlara ve vahşi balıklara (muhtemelen Piranha ) parçalatmak, yedirmek.

26. İnsan ( Müslümansı ) zorla domuz eti yedirmek . . .

27. İnsana sorgulamalarda (üç yıl devam edeni vardır) hep aynı soruyu sorarak canından bezdirmek .

28. İnsanı hiç bir ziyaretçisi ile görüştürmemek . . .

29. İnsanları köpek veya aslanlara parçalattırmak .

Erkek ve kadınlar aynı yerlerde yatırılır. . .

30. İşkencelerin tamamında " kadın - erkek eşitliği “ ne dikkat edilir. Yani kadınlarda aynı işkenceden geçirilir. ( Komünizmin sınıfsız düzeni . . . )

31. İnsanlar aylarca “gürültü cezası” na çarptırılır ve bunlar genellikle çıldırırlar. . .

32. İnsanı karanlığa terk etmek . . . Uzun zaman karanlıkta kalanların ruh hâli bozulur.

33. İnsanların uydurma suçlarla mahkûm edilmişlerinin aynı zamanda aile fertleride sürgün edilir. Aile dağılır ve bir daha birbirlerini göremezler. " Bu faşist,vatanı Ruslara satacaktı " iftirasıyla suçsuz insanlar halka linç ettirilir . . .

34. Okullarda verilen kin dolu eğitimle çocukları anne ve babalarına karşı düşman yetiştirip ve böylece aile birliği dinamitlenir.. .

35. Türklerin mânevî ve millî şuura sahip olanları ajanlıkla suçlanır . . .

36. İnsan idam edilecekse Mao ve komünist sisteme selâm verdirilir . . .

37. İnsanların gözlerine iğne sokarak kör etmek .

38. İnsanları çırılçıplak soyup, elleri ve ayakları bağlı olarak yere yatırıp, karnının üstünde ateş yakmak . . .

39. Kadın ve erkeklerin tenasül uzvuna domuz kılı veya kızgın demir sokmak . . .

40. İnsanların kızgın demirlerle vücutlarını dağlamak .

41. Hamile kadınların karınlarındaki çocukların cinsiyeti konusunda bahse girmek ve sonra karnını yararak çocuğu alıp, bahsi kazanana mükâfat vermek . Ayrıca çocuğu bir ağacın dalında asılı bırakmak. . .

42. İnsanı ağaca bağlayıp, hedef tahtası olarak kullanmak. . .

43. İnsanın gözlerini acı biberle doldurup, sonra da bir bezle sıkı sıkı bağlamak . . .

44. Başı, bacağı dört taraftan sarkmış, katledilmiş insan dolu kamyonu gözdağı vermek için çarşıda , pazarda gezdirmek . . .

45. Biraz şuurlu öğretmenleri tespit ettiklerinde " Sen bugün Mao’dan bahsetmemişsin " diyerek tutuklatmak . . .

46. İnsanları ( yüzlercesini ) kızıl ihtilalin yıl dönümünde kurşuna dizmek . . .

47. Bazılarını zindanlarda unutmak ! ! !

48. Bir kısım insanları buz kuyularında unutmak ! ! !

49.İnsanları oyuklara tıkarak uzun zaman hareketsiz bekletmek . . .

50. İnsanların karşısında yiyip, içmek fakat onlara vermemek. . .

51. İnsanın bütün tüylerini koparmak . . .

52. Mao’nun resmi önünde aylarca saygı duruşunda bulunmaya mahkûm etmek.

53.İnsanların ayaklarının altı yarılır ve tuz doldurulur, sıkıca bağlanıp, bırakılır . . .

54.İnsanın gözü önünde ailesinin kadın ve kızlarına tecavüz etmek . . .

55. Çalışma kamplarına veya ceza evlerine düşenlerin ailelerine bilgi vermemek.

56. Kamplar ve ceza evlerinde ölen veya öldürülenler için işlem yapılmaz

57. İnsanılar sorgulamalarda çivili koltuğa oturtturulur. . .

58. İnsanların, çalışma kamplarında sırtlarına binen görevliler kendilerini dağın tepesine defalarca çıkartırıp, indirirler. Yine hiç sebebi yokken insanları sıradan dayaktan geçirirler.

59. İnsanların bu işkencelerde büyük bir bölümü ölürler.

60. Ölenlerin yakınlarından hakkını biraz olsun arayabilecek biri çıkarsa, kendisine " sizin yakınınız firar etti " diye rapor verilir.

61. Uzun yıllar düşüncelerinde değişiklik olmayanları kamptan alıp, bir daha geri dönmemesini temin etmek. . .

Not: “ Dinmeyen Kan Doğu Türkistan ” adlı kitabımdan.

62. Nüfusunun %85’i çiftçi olan Uygur Türklerinden güneşten faydalanma vergisi dahil toplam 28 çeşit vergi alınmaktadır . . .

63. 20 bin civarında tutuklu Uygur Türk’ü Çin hapishanelerinde idam için sıra beklemektedir. Kafasına kurşun sıkılarak şehit edilenleri, Uzak, yakın aileden veya akrabadan birileri cesaret gösteripte almak isterse, şehidinin kafasına sıkılan kurşun parasını Çin devletine ödemek zorundadır . . .

64. Polis, Doğu Türkistan’lı bir Türk’ü , 4 yıla kadar hapse atma yetkisine sahiptir . . .

65. Polis gerekli görürse meydanlarda kurşunla idam etme yetkisi vardır. ( ai- JOURNAL 4. I996 / Türkiye. I5.07.I996 / Türkiye . I2.02.I997 / Gök Bayrak sayı 8. Mart I995

66. İdam edilenlerin organları iç ve dış pazarlarda satılır. ( geniş bilgi için bakınız . Focus . I0 . I998 )

67. Asker ve polis istediği zaman bir Türk’ün motorlu araç ve diğer mallarına el koyar ve süresiz kullanır . . .

68. Doğu Türkistan’daki postahanelere Çinli memurlar yerleştirilmiş olup , mektuplar okunmaktadır. Okunaksız mektupların sahipleri ise “ Şifreli yazıyor. . . " bahanesiyle azarlanır veya tutuklanır.

69. Birkaç arkadaşın bir araya gelmesi ve karşılıklı komşuluk ziyaretleri yasaktır . . .

70. İdama mahkûm edilmiş Türkler, yeni doktor olmuş Çinlilere üzerlerinde istedikleri gibi denemeler yapmaları için teslim edilirler. . .

71. Türkler arasında içki, uyuşturucu, kumar ve her türlü ahlâksızlık devlet tarafından teşvik edilerek , Türk aile yapısı tahrip edilmeye çalışılmaktadır.

72. " Halkın mukadderatı bu kaymakamların elinde idi. Kim olursa olsun istediğini tutuklattırmak, işkence ettirmek, hatta öldürtmek, halktan istediği kadar vergi almak, istediğini istediği kadar ücretsiz çalıştırmak gibi yetkilere sahipti . “ İ.Yusuf Alptekin. Esir Doğu Türkistan için / adlı eserinden . Sayfa 22 .

73. Çin devleti, estetik ameliyatından geçirdiği çinli kızları, Türk erkeklerini avlaması için Doğu Türkistan’ın en ücra köylerine yollar. Türklerle Çinliler arasındaki evlilikleri teşvik için I500 dolara kadar para yardımı, şehirde güzel bir iş imkânı ve konforlu evler verirler. % 3 veya % 2’yi geçmeyen bu gibi evlilik yapanları ise, Türk toplumu : " Sen , milletini sattın. Sen, milletine kahpelik ettin " diyerek, dışlamakta, tecrit etmektedir. Tecrit edilen Türklerin bir kısmı ise " Milletim bana selâm vermiyor. Milletim beni lânetliyor " diye Çinli eşinden ayrılmak istediğinde , Çin devleti kendisine 2000 dolar ceza kesmektedir. Doğu Türkistanlı bir Türk’ün bu cezayı ömür boyu ödeme imkânı yoktur. Bahtsız insanlarımızdan bir kısmı işte bu noktada bunalıma düşüp intihar etmektedir . . .

74. Karışık evliliklerden meydana gelen çocuklar "Çin" olarak nüfus kayıtlarına geçirilir, Çin okullarına gönderilir ve Çinli anne tarafından Çin olarak yetiştirilir . . .

75. Çin devleti, komşu Türk devletlerinden özellikle Kazakistan’da evlenen Çin vatandaşlarına da maddi destek sağlamaktadır . . .

76. Doğu Türkistan’da birden fazla çocuk dünyaya getirmek yasaktır. Bu sebepten Yarkent şehri ve geniş çevresinde I995 yılında aylar süren bir operasyonla 30 bin çocuk ve 450 kadın katledilmiştir. Annelerinin rahminden alınan yavrular kurulan seyyar imha fırınlarında milletin gözü önünde çatır çatır yakılmıştır. ( Bu sadece YARKENT ve geniş çevresinde tespit edilebilendir. Ben bu acılı hadisenin canlı şahitlerini defalarca dinledim . )

77. Gözden uzak dağ köylerinde kota fazlası dünyaya gelmiş Türk çocuklarına nüfus cüzdanı verilmemekte, okula alınmamakta ve bütün insanlık nimetlerinden mahrum bırakılmaktadır. Ayrıca bu gibiler Çin gizli servislerince " Organ Ticareti " için kaçırılmaktadırlar . . .

78. İkiz çocuk dünyaya getirmiş annelerden ise çocuklardan birini tercih etmesini isterler ve diğerini iğne ile öldürürler. Gök Bayrak. sayı 05 Eylül I994

79. " I991 yılında Hotan vilayetine bağlı Karakaş ilçesinde zorunlu olarak Kollektif Kürtaj Operasyonu’ na tabi tutulan annelerin sayısı I8.765’dir. Bu rakam ilçede anne adaylarının % 48.4’ünü teşkil etmektedir. ’Doğumu yasaklama kanunu’nu tam olarak uygulamak için Pekin hükümeti bu ilçeye 432 kişilik Çinli memur kadrosu tayin etmiştir“ Gök Bayrak. I998. sayı 29.

80. Lop-Nor bölgesinde I964 yılından beri yapılmakta olan yeraltı ve yerüstü atom denemeleri sebebiyle 300 bin Türk hayatını kaybetmiştir. (Bu haberi komünist partisi yayın organı Rinmin Ribao doğrulamıştır) Kobay olarak kullanılmak üzere atom deneme merkezinin etrafına yerleştirilen mahkûm Türkler atom bombası patlatıldıktan sonra üzerlerinde deneme yapmak için ölü veya diri olarak Çinli doktorlara teslim edilirler... Ayrıca 250 bin Türk yine atom denemelerinden sakat kalmıştır. Hâlâ nükleer bela yüzünden çocuklar sakat doğmaktadırlar. Sakat doğan çocuklar veya sakatlanan insanların bir kısmı özel denemeler için Pekin’e gönderilirler . . .

81. Doğu Türkistan’daki Türk nüfusunun % I0’u akciğer, karaciğer ve cild kanseridir. İşin kötü tarafı Doğu Türkistan’da bu hastalıkları tedavi edecek hastahane de yoktur. Belli birkaç hastahaneninde doktorları Çinli olduğundan Türklere gerekli ilgiyi göstermemektedirler. Zaten hastaların dili Türkçe olduğundan anlaşma güçlüğü de vardır, bu sebepten gerekli tedaviyi göremeden % 70’i ölüp gitmektedir . . .

82. Stern dergisinde: " I987-88 yıllarında Doğu Türkistan’da I00 bin insan nükleer belâdan, kan, akciğer ve karaciğer kanserinden ölmüş. Weltgesundheitsorganisation, WHO. Dünya Sağlık Teşkilatı’na göre doktorlar hastalarına hastalıklarının sebeplerini, yasak olduğu için söyleyemiyorlar. Nükleer belâya maruz kalmış iki kafalı, tek gözlü, ağzı ve burnu olmayan çocukları tespit ettikleri hâlde fotoğraf ve filmlerin çalındığını, Lop-Nor da bulunan takriben 2 milyar- ton petrol, 30 milyar kubikmetre doğal gaz Avrupa’ya 60 yıl yetecek kadar kömür madenlerinden dolayı Çinlilerin atom denemelerini durdurduğu " haberi var. Stern . 48 / 1997.

83. Uzun ömürlü olarak bilinen Doğu Türkistanlılar arasında toplu ölüm vâkıaları başladığı gibi, ilmi tespitlere göre yaş ortalaması da bir hayli düşmüştür . . .

84. I985 yılının şubat ve mart aylarında Hoten şehrinde henüz bilinmeyen sebep veya sebeplerden 800 kişi ölmüştür. Arabnews. I. I985

85. Bugün Doğu Türkistan’da, kurbağa, fare, yılan, kertenkele, çekirge, kedi, köpek, çakal, tilki, ayı, karga, serçe ve akla gelebilecek bütün yabani hayvanları birçok bölgelerde bulmak mümkün değildir. Çinliler hareket halinde ne bulursa yiyorlar . . .

86. Medrese ve camiler ya sinema ya karargâh ya da ahır olarak kullanılmakta olup, bugüne kadar 54 bin cami yok edilmiştir.

87. Oruç tutmak yasaktır. Bunu kontrol için ramazanda toplu öğle yemekleri verilir . . .

88. Evler tek tek aranıp, dini neşriyatlar toplanır ve meydanlarda din adamlarına yaktırılır . . .

89. Gerçek din adamları idam edilip, yerlerine komünist partisini, komünizmi öven ajanlar, dalkavuklar ve din düşmanları getirilir . . .

90. Din düşmanı olan hocalar ise "Gençler ! Nefsinize zulmetmeyin. Nefsin arzularını cevapsız bırakmayın. İslamı size hep yanlış anlattılar ve onun içindir ki devletimiz bu zalim hocaları cezalandırdı. Önemli olan içki içmemek değil, önemli olan namaz kılmakta değil, zaten böyle şeylerde Kur’anda yoktur. Önemli olan iyi bir vatandaş olmaktır . . . “

91. Komünist partisine kayıtlı olmayanlar hacca gönderilmezler . . .

92. Cenaze törenlerine izin verilmez ve ölüler topluca çukurlara gömülürler . . .

93. Suç işlemiş Çinliler cezalarını Doğu Türkistan’da çekerler ve bir daha Çin’e geri dönemezler. Bu gibiler ailelerini de yanlarına alabilirler . . .

94. 15 ile 50 yaş arasındaki bütün Türkler potansiyel suçlu olarak görülür. . .

95. Her yıl 600 bin Çinlinin Doğu Türkistan’a göç ettirilmesi planlanmış ve halen bu plan uygulanmaktadır . . .

96. Türk’e ve Türkçe’ye karşı korkunç bir düşmanlık vardır. Doğu Türkistan, Şarki Türkistan kelimeleri yasaktır. Bunun yerine " Sinkiang " demek mecburidir. Sinkiang, yeni kazanılmış ülke, yeni kazanılmış toprak mânâsına gelir . . .

97. Çince kelimelerin Türklerin diline yerleşmesi için okullardan başlayıp, akla gelebilecek her yere kadar büyük gayretler gösterilir . . .

98. Doğu Türkistan’daki neşriyatın sadece % 16’sı Türkçe’dir. Bu da propaganda maksatlı ve tamamen Çinlilerin kontrolündedir. Hiç bir Türk millî konularda yazı yazamaz. Aksi hâlde milliyetçilik suçlusu olarak cezaya çarptırılır ve yayın organıda hemen kapatılır.

99. Şu an 500 bin Türk çalışma kamplarında son derece ağır şartlar altında çalışmakta olup, bilinen kamp sayısı ise I9 dur. Çin resmi makamlarına göre I9 olan kamplardan kurtulanların sayısı az olduğundan, soydaşlarımız bu kamplara ‘Ölüm kampları’ demektedirler . . .

„Dinmeyen Kan Doğu Türkistan „ adlı kitabımdan .

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 6
Dün Tekil 689
Bugün Tekil 152
Toplam Tekil 4133575
IP 44.221.73.157


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

17 Zi'l-Hicce 1445
Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Asil yetimler anadan babadan de il, ilim ve ahlaktan yoksun olanlard r. (HZ. AL )


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.907 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu