Davamızı kanla savunmalıyız - Sadun KÖPRÜLÜ - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Davamızı kanla savunmalıyız - Sadun KÖPRÜLÜ
Tarih: 08.11.2013 > Kaç kez okundu? 2186

Paylaş


Irak’ta uzun yıllardan beri hüküm sürdüren kıyıcı diktatörler büyük Türkmen milletimizi yok etmeye sinsi planlarla çalışarak, gün be gün baskılarını artırarak hak, dilek, erek, arzu, isteklerini ana yasal, kültürel, Tarihsel milli haklarını günümüze kadar tüm güçleriyle engelleyerek göz ardı etmişlerdir, ve tüm çalışmalarını yasaklamışlardır.Irak’ın başına gelen diktatörler Irak Türklerini yok etmeye tüm çapalarıyla uğraşarak, mücadeleci milletimizin amaç umutlarını ana haklarını hiç saymakla, varlıklarını yok etmeye engellemeye çalışarak her türlü baskılara, asimilasyon politikasina maruz kalmışlardır.Türkmen milleti öteki milletlerden daha fazla bu topraklarda yaşayarak kanlarını vererek bu yerler, bu bölgeler hep eskiden olduğu gibi, bu günde Kerkük, Musul, Erbil ve tüm Türkmeneli toprakları kendi toprak yerleri olarak, milli haklı mücadeleleri sonucuyla yüce tarihli bölgelerini koruyarak tekrar tekrar bu topraklar Türkmen milletimizin ellerine dönmesi için milli davalarını şehitlerin kanları ile sürdürmektedirler.Irak Türklerinin Acıları, çileleri, işkence, baskıları unutmadan, bu uğurda vermiş oldukları ulu kahraman şehitlerin kutsal temiz kanlarıyla yollarına mücadelelerine Milliyetçilik, Türklük davalarıyla devam edeceklerdir.Milletimiz Kerkük, Erbil ve tüm Türkmen illerimiz, ilçe, köylerimiz yakında kurtuluş bağımsızlığıyla özgürlüğüne kavuşarak içten sevinerek mutlu anlarını yaşayacaklar.

Milli tarihi, kültürel haklarımızı, elde etmek için, atalarımıza, erlerimize gençlerimize her zaman güvenç vermeliyiz, onlara inanmaliyiz.Bizim Türk milletimizin kalkınması, ve ilerlemesi, yücelmesi için daha sağlam üstün başarılı yolumuzu başararak, milli çabalarımızı sürdürmekle, milli mücadeleye doğru prensiplerimizden yan durmadan korkuya, ölüme karşı direnmeliyiz.Bizler Irak Türkleri olarak, töre onurumuzla, barış insan, toprak sever bir millet olarak, bu uğurda yaptığımız ölüm kalım Kerkük, Erbil, Musul ve Türkmen mücadelemiz, amaçlarımız, umutlarımızı gerçekleştirmek için görkemli çalışmalar tanık sayılmaktadır.Milli duygulu, Türklük davasını savunan mücadelesini sürdüren, gençlerimiz, yiğitlerimiz bu mücadele çalışmalar olumlu yönde gelişmekle, şehitlerimizin yolunda ön plana çıkmayı başararak, başarmalıyız.Bu çalışmayı yorulmayı milletimizin üzerine almış olduğu kutsakl görevi unutmayarak, Ana yasada haklarımızı elde etmek için tek başarımız çalışmamızdır.Irak ana yasasında tüm milletler gibi Irak Türkleri haklarını her alanda elde ederek kazanmalıdırlar.Her bir gelişmelerle, yorgunlukla çabalarımızı göstermekle, tüm Türkmenler birleşerek fikir, yön, yol, bilinç düşünce, ilke, görüş mücadeleleri bir olmalıdır ve birleşmelidirler, milli amaç uğrunda, tüm Türkmen partilerimiz, teşkilatlarımız, ITC, örgütlerimiz, hareket, milli ve İslam’ı olarak bir an önce bir alanda çalışma, mücadeleri ile her bir yanda görünmelidirler.Tüm Irak iktidarlarından, diktatörlerinden hükümetlerinde nice baskı, zulüm, işkence, saldırı gören Türkmen milletimiz, bu gün biricik tek görevleri çalışmak birleşmektir.Milli dava yolunda şehitlerimizin, kanlarıyla kurulan her bir siyasi kuruluşlarımız artık başarılarını elde ederek çalışmalıdır.Artık Irak Türklerinin, tüm arzu istek, erek haklarını gerçekleştirmek için, tüm varlığımızla, milli Türkmen yolundan ayrılmadan, milli davamıza inanarak, parlak, güzel gelecek, mutlu sevinçli yarınlar, bizim olması için can gönül ile prensipimize davamıza, bağlı kalarak benliğimizi, Türk kimliğimizi, sonsuza tek şehit olana tek savunmalıyız ..Milli, idari tarihi, siyasi, yasal olarak tüm haklarımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, uzun yıllardan bu haklardan yoksun kalan milletimiz, bugün bu milli haklarını elde etmek için, tüm gücüyle oynanan oyunlara karşı yiğitcesine kanımızla çalışarak durmalıyız.Milletimizin haklarını almaya ana yasaya baş vurarak kuruluşlarımızın kanalıyla, milli davamızı savunarak, Türkçülük devamıza sahip çıkmalıyız.

Kerkük’ümüzü, ve tüm Türkmenelini savunmalıyız, canımızı, kanımızı bu yolda vermeliyiz, birlikle beraberce birleşmeliyiz, çalışmalıyız, birleşmeliyiz.***

Malatya’da 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Irak Türklerini konuklamıştır.Her yıl geleneksel olarak Anadolu’nun ayrı illerinde düzenlenmekte olan Anadolu Adli Bilimler Kongresin onuncusu, 30 Ekim-02 Kasım 2013 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde MALATYA’DA düzenlenmiştir.Kongrede adli bilimleri ilgilendiren temel konular ve sorunların ele alındığı oturumlar ve poster sunumları yer almıştır.Konularında uzman değerli katılımcılarla adli bilimler alanındaki güncel bilgileri paylaşma, tartışma fırsatı olarak çok önemli konular değerlendirilmiştir.Uzun yıllardan beri Adli Bilimlerde gerek yurt içinden, gerekse yurtdışından katılan değerli konuklar deneyimleriyle ve bilgilerinin karşılıklı olarak aktarılmıştır.Bilimsel paylaşımın yanı sıra, tarihi ve doğal güzelliği, insan hakları ile Anadolu’nun en eski şehirlerinden olan Malatya’nın otantik atmosferinde unutulmayacak anlar geçirilmiştir kongre katılımlarla daha verimli ve yararlı, önemli olmuştur.2.Gün / 31 Ekim 2013 Perşembe gününde başlayarak

Saat 09.00 açılmıştır. Konuşmacılar ise.

Ecz. Tahir Özelçi, Malatya Eczacı Odası Başkanı

Av. Eyüp Kutlubay, Malatya Barosu Başkanı

Doç. Dr. Yalçın Büyük, Adli Tıp Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Cemil Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörü

İlk Sunu: Prof. Dr. Hamit Hancı, Adli Bilimciler Derneği Başkanı

1-OTURUM Adli Bilimler ve Hukuk

Oturum Başkanları:

Şevket Karayiğit, 2. Sınıf Em. Md. Malatya PMYO Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Adalat Hasanov, Azerbaycan Adli Tıp ve Patoloji Kurumu

Dr. Altay Suroy, Kosova Anayasa Mahkemesi Yargıcı (İnsan Hakları İhlalleri)

Yrd. Doç. Dr. Eşref Küçük (Hukukumuzda Özel Hayatın Gizliliği)

Av. Devrim Karakülah, Ankara Barosu- (Mobbing Nedir?)

Av. Sadun Köprülü, Kerkük (İnsan Hakları İhlalleri)

2.OTURUM: Adli Bilimlerde Multidisipliner Uygulamalar 1

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Süleyman Gören, Dicle Ün. Tıp Fak

Prof. Dr. Ali Uzunköy, Harran Ün. Tıp Fak

Prof. Dr. Ersoy Yıldırım, Ankara Ün. Ziraat Fak. (Adli Ziraat)

Prof. Dr. Göknur Aktay, İnönü Ün. Eczacılık Fak. (Adli Eczacılık)

Prof. Dr. Aslıhan Avcı, Ankara Ün. Adli Bilimler Enstitüsü Md Yard (Adli Kimya)

Dr. Ercan Seyhan, J. Kriminal (Patlayıcı Maddelerin Görüntüleme Teknikleri)

Em. Müd. Cem Mehmet Çetin, Kriminal Polis Lab Dairesi Başkanlığı

3.OTURUM: Adli Bilimlerde Multidisipliner Uygulamalar 2

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Yunus Karakoç, İnönü Ün. Tıp Fak.

Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Fırat Ün. Tıp Fak.

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol –Ankara Ün. DTCF Antropoloji, ÜAK Üyesi (Adli Antropoloji)

Prof. Dr. Ahmet Aslan, Gaziantep Ün. (Antep Türklerinin Kökeni)

İskender Osman, Ankara Ün. DTCF Yunan Dili (Adli Bilimler Dilinin Türkçeleştirilmesi)

İbrahim Semizoğlu,Adli Biyoloji Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilişim Dairesi Başkanlığı (DNA analizleri, Milli DNA Veri Bankası

Murat Mert, Uz. Müh., Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi (Adli

Bilimlerde Toprak İncelemesi)

3.Gün/ 1 Kasım 2013 Cuma

4.OTURUM: Tıbbi Uygulama Hataları-Malpraktis

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Fatma Yücel Beyaztaş, Cumhuriyet Ün. Tıp Fak.

Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş, Ege Ün. Tıp Fak.

Doç. Dr. Ali Yıldırım, Gaziosmanpaşa Ün. Tıp Fak. (Malpraktiste Tazminat)

Yrd. Doç. Dr. Jamal Musayev, Azerbaycan Tıp Ün. (İnce İğne Aspirasyonu ve Malpraktis)

Yrd. Doç. Dr. Suavi Tuncay, Ege Üni. İletişim Fak. Gazetecilik B. (Medyada Malpraktis Algısı)

Doç. Dr. İbrahim Üzün, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Başkanı (Türkiye’de Malpraktis)

Uz. Dr. Hüseyin Bekir, Yanya Ün. Yunanistan (Malpraktis, Skolyoz)

5.OTURUM: Fitoterapinin Sağlıktaki Yeri–Tedavinin Neresinde?

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Nevzat Alkan, İstanbul Ün. Tıp Fak.

Prof. Dr. Mustafa Araz, Gaziantep Ün. Tıp Fak.

Doç. Dr. Hakan Parlakpınar, İnönü Ün. Tıp Fak. Farmakoloji (Fitoterapi ve İlaç Etkileşimi)

Prof. Dr. Hülya Taşkapan, İnönü Ün. Tıp Fak. Nefroloji (Fitoterapi ve Böbrek Hasarı)

Prof. Dr. Ercüment Ölmez, Celal Bayar Ün. Tıp Fak. Farmakoloji (İlaç Endüstrisi ve Fitoterapi)

Doç. Dr. Abdullah Özgönül, Harran Ün. Tıp Fak. Genel Cerrahi (KC Hast ve Beslenme)

Prof. Dr. Yüksel Ersoy, İnönü Ün. Tıp Fak. FTR (Ağrı ve Fitoterapi)

Prof. Dr. İbrahim Şahin, İnönü Ün. Tıp Fak. Endokrinoloji (Obezite, DM ve Fitoterapi)

6.OTURUM: Güncel Konular 1

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Zerrin Erkol, Bolu İzzet Baysal Ün. Tıp Fak.

Doç. Dr. Aysun Baransel Isır, Gaziantep Ün. Tıp Fak.

Prof. Dr. N. Engin Aydın, Katip Çelebi Ün. Tıp Fak. Patoloji AD (Ani Kardiyak Ölümler)

Doç. Dr. Uğur Koca, Dokuz Eylül Ün. Tıp Fak. (Anestezi Ölümleri)

Doç. Dr. Gürkan Ersoy, Dokuz Eylül Ün. Tıp Fak. (Acil Serviste Zaman Yönetimi)

Prof. Dr. Yunus Karakoç, İnönü Ün. Tıp Fak. (Adli Biyofizik)

Kimg. Yücel Dener, Daire Başkanı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Laboratuvar Dairesi Başkanlığı (Trafikte Tükrükten Madde Analizi)

Uz. Dr. Murat Atabey Özer, Sevgi Hastanesi Göz Hast. (Biber Gazı)

7.OTURUM: Güncel Konular 2

Oturum Başkanları:

Doç. Dr. Rıza Yılmaz, Bülent Ecevit Ün. Tıp Fak. Adli Tıp AD

Doç. Dr. Mustafa Karapirli, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Bşk.

Prof. Dr. S. Çağatay Önal, İnönü Ün. Tıp Fak. Beyin Cerrahisi (Çocuk İstismarı)

Doç. Dr. Fatih Yağmur, Adli Tıp Kurumu Başk. Yard. (Çocuk İstismarında Türkiye Deneyimi)

Av. Emrah Güneş, Malatya Barosu, (Mevzuatımızda Çocuk İstismarı)

Yrd. Doç. Dr. Nusret Soylu, İnönü Ün. Tıp Fak. Çocuk Psikiyatrisi (Çocuk Gelinler)

Doç. Dr. Aysun Baransel Isır, Gaziantep Ün. Tıp Fak. (Çocuk Suçluluğu)

8.OTURUM: Poster Tartışmaları

Oturum Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. Adnan Çelikel, Mustafa Kemal Ün. Tıp Fak. Adli Tıp AD

4.Gün / 2 Kasım 2013 Cumartesi

Kongre Değerlendirme Toplantısı

SOSYAL AKTİVİTE Gezi: Şire Pazarı, Eski Malatya Kervansaray, Ulu Camii, Arslantepe Höyüğü, gezilmiştir.Uluslar arası katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Adli Tıp Kurumu adına İnönü Üniversitesi Rektörü Cemil Çelik onurluk sunulmuştur.İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Malatya'da Uluslararası Katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresine, Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tahir Özelçi, Malatya Barosu Başkanı Av. Eyüp Kutlubay, Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Battalgazi Kaymakamı Asalet Karabulut ve akademisyenler katılmıştır.Kongrede adli bilimleri ilgilendiren temel konular ve sorunların ele alındığı oturumlar ve poster sunumları gerçekleştirildi.Kongrenin açılış programına Vali Vekili Ahmet Sait Kurnaz, Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Orhan Erdim, Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Malatya Baro Başkanı Av. Eyüp Kutlubay, Adli Tıp Kurumu Başkanı Yalçın Büyük, Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı ve çok sayıda akademisyen öğrenciler katılmıştır.

Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayarak, kongrenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş, “Siz meslektaşlarımızı uluslararası katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi’ne davet edinmekle büyük mutluluk duyulmaktadır.Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarındaki bilgilerin adalet hizmetine sunulmasıyla ilgilenen Adli Bilimlerin son yıllarda ciddi gelişmeler gösterdiğini belirten Malatya Baro Başkanı Av. Eyüp Kutlubay, “Adaletin sağlanmasında bilimsel verilerden her geçen gün daha fazla yararlanılması, Adli Bilimler dalının önemini gün geçtikçe artırmaktadır.”Adli Tıp Kurumu Başkanı olarak, katıldığı ilk kongre ve aynı zamanda bu kongrenin memleketi Malatya’da olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, “Özellikle ceza ve adalet sistemi olmak üzere hukuk sistemine doğrudan ve etkili bir şekilde katkısı olan Adli Tıp, Adli Bilimler ve ilişkili uygulamalar kriminal olayların aydınlatılmasında çok önemli bir role sahiptir.

Ceza ve adalet sistemi için bu kadar önemli bir role sahip olan Adli Tıp ve Adli Bilimlerin, birçok gelişmiş ülkede çok daha önceden gelişimini tamamlamış olmasına rağmen ülkemizde ise hak ettiği yere ulaşması zaman almıştır.” dedi.Adli Tıp Bilimlerinin geniş bir alanı kapsadığını, bu konuda dünyada birçok yeniliğin ve ileri düzeyde akademik çalışmaların yapıldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, “Ülkemizde de son yıllarda Adli Tıp konusunda bir hayli ilerleme kaydedilmiştir.

Ancak ileri seviyedeki ülkelerle karşılaştırdığımızda henüz istenilen yerde değildir.

Bu minval üzeri yola çıktığımızın farkındayız.

Bu gelişmeleri bildiğimiz için İnönü Üniversitesi olarak kampüsümüz içerisindeki bir alanı, bölge için yapılacak Adli Tıp Kurumu Başkanlığının laboratuvar için ayırdık.” şeklinde konuştu.Uluslararası katılımın olduğu kongredeki konuşmasının devamında ise Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezinin mevcut durumu ile ilgili bilgiler verdi. Başta karaciğer nakli olmak üzere sağlık alanında elde edilen başarılardan bahseden Rektör Prof. Dr. Çelik, 39 yaşında olan İnönü Üniversitesinin 2014 yılı bütçesi itibariyle devletin kaynak ayırdığı ilk 20 üniversite arasında olduğuna vurgu yaptı.

Fitoterapinin Sağlıktaki Yeri, Tıbbi Uygulama Hataları, Malpraktis ve güncel konular ilgili bilgiler verilmiştir, Ayrıca toplantıya Irak koseve, Azerbaycan, Batı Trakya Türkleri, katılmışlardır.Adli Bilimler Kongresinde Irak Türkleri adında konuşan Araştırmacı Yazar Av: Sadun KÖPRÜLÜ konuşmasında Irak Türklerinin bu günkü acı durumları, yaşamış oldukları baskıları, patlama, suikast, asimilasyon politikasını anlatarak, günümüzde yaşanan olayları, Türk dünyasının sorunların ele alarak, Irak Türklerinin, Ahıska, Suriye, Doğu Türkistan, tüm dünya Türklerinin durumlarını, sorunlarını ve Türkiye Cumhuriyetinin kendi soydaşlarının yanında olması, destek, moral vermesini vurgulamıştır.Öte yandan Malatya’da bulunan KÖPRÜLÜ MHP İl Başkanını ziyaret ederek köy, ilçe başkanları ve il başkanı Arif YILDIZLA görüşerek Irak Türkleri hakkında bilgi vererek geçmişle ilgili olarak yaşamış oldukları durumlar belli ederek birçok alanda bilgiler vermiştir.Ayrıca Irak Türkmen Cephesi Eski Temsilcisi Sadun KÖPRÜLÜ Malatya Ülkü ocakları başkanı Yüksel ile birlikte yiğit Ülkücülerle coşku, milli duyguyla karşılanarak gençlere önemli bir konuşmada bulunarak Türk milletinin varlığından, kahramanlığından, yiğitliğinden, özveriliğinden konuşmuştur.KÖPRÜLÜ Öte yanda Malatya’da bulunan Kızılelma derneğinde Malatyalarla bir araya gelerek, dernek başkanı ve üyeleri, gençlerle, öğrencilerle sıcak bir konuşmayla önemli açıklamalarda bulunmuştur, ve sorulan önemli soruları yanıtlamıştır.MHP Binasında bulunduğu sırada Türkmen Şanı Türkiye Temsilcisi Sadun KÖPRÜLÜ Malatya Televizyonuna uzun bir görüşme, repörtaj vererek çok önemli ve Dünya, Irak Türklerini ilgilendiren konulara değinerek, sorulan soruları ilk defa olarak gizli boyutunu açıklamıştır, öte yandan Malatya’da bulunan Sadun KÖPRÜLÜ yerli gazetelere önemli konuşmalarıyla açıklamalarda bulunmuştur.

KÖPRÜLÜ Aileler, Gençler, Türk milleti tarafından iyice, çokce tutularak milletle alkışla coşkuyla, milli Türkçülük duygusuyla karşılanmıştır.

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 28
Dün Tekil 1192
Bugün Tekil 431
Toplam Tekil 2604269
IP 34.236.190.216


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:24 Zi'l-Hicce 1440
Ağustos 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.
(Mustafa Kemal ATATÜRK)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 9.059 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu