RÖPORTAJ: Gazeteci – Yazar İsa Kayacan, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’la görüştü…. - Prof. Dr. İsa KAYACAN - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

RÖPORTAJ: Gazeteci – Yazar İsa Kayacan, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’la görüştü…. - Prof. Dr. İsa KAYACAN
Tarih: 09.03.2012 > Kaç kez okundu? 2586

Paylaş
RÖPORTAJ :

Gazeteci – Yazar İsa Kayacan,

İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’la görüştü….

Mehmet Nuri Parmaksız: Üye sayısı 2 bin beşyüz’e ulaşan İLESAM’ın öncelikli ve asli görevi telif hakları ve korsanla mücadeledir.

* Yaptığımız her çalışmayla İLESAM’ı ön plana çıkarmayı ve tanıtmayı hedefliyoruz.

Merkezi Ankara’da bulunan kısa adı İLESAM olan, Türkiye İlim Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, ülke genelindeki faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Bu meslek kuruluşumuzun genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’la bir sohbet çerçevesinde görüşerek, bazı bilgiler almak için sorularımı sıralamak istiyorum:

İsa KAYACAN : Sayın Parmaksız, İLESAM deyince ne anlamalyız? Yani sokaktaki adam İLESAM kelimesinden ne anlamalı? Kuruluş yılından başlayarak neler söylemek istersiniz? Siz yönetime geldiğinizde üye sayısı kaçtı? Bugün kaça ulaştı? Sanıyorum bir de “kurumsal üyelikler” var. TV ve Radyo kanallarıyla anlaşmalarınızla varılmak istenilen hedefe ulaşıldı mı?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: İLESAM’ın açılımı "Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği"dir. Meslek Birliğimize bu ad 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilmiştir. İLESAM, bu kanunun 2936 sayılı kanunla değişik 42. maddesi ile, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyon Hakkındaki Tüzük hükümleri uyarınca kurulmuştur. Birlik kuruluş statüsü Ankara Valiliği'nin 01.09.1986 gün ve 065.051/4979 sayılı yazıları ile onaylanmış ve Birlik Tüzel Kişilik kazanarak 26.04.1986 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Merkezi Ankara'dadır.

İLESAM’ın öncelikli olarak kuruluş amacı, ilim ve edebiyat eseri sahiplerinin telif haklarını korumaktır. Kuruluş amaçlarımızı maddeler halinde şöyle sıralayabilirim:

1-Üyelerin eserlerinin ticarî amaçla kullanılmasını kontrol etmek ve izinsiz kullananlar hakkında idarî ve yargı yoluna başvurmak.

2-Üyelerin telif ücretlerini ve tazminat haklarını tahsil etmek.

3-Sosyal tesisler açmak ve hizmetler yapmak.

4-Meslekî yayınları yapmak ve alanı ile ilgili kurslar açmak,

5-Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kurum, kuruluş, kişi ve meslek birlikleri ile ilişkilerde bulunmak.

6-İlim adamlarının ve edebiyatçıların, alanları ile ilgili görüşlerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve takip etmek.

7-Devlet-yazar ilişkisinin gelişmesinde yardımcı olmak.

8-İlmî ve edebî konularda millî ve milletlerarası toplantılar düzenlemek.

9-İlim adamlarına ve edebiyatçılara milletlerarası ilişkilerde destek olmak ve bu amaçla ilmî ve edebî çalışmalar düzenlemek.

Bu sene kuruluşunun 26. yılını kutlayacak olan İLESAM bugüne kadar öncelikle telif hakları konusunda birçok çalışma yaptı. İlk defa 1951 yılında çıkan Telif hakları yasasının güncelleştirilme çalışmalarına katıldı ve birçok yasa maddesinin neredeyse önerileriyle hazırlayıcısı oldu. Kültür-sanat-dil- edebiyat alanlarına yaptığımız çalışmalar ise (konferanslar, kurultaylar, sempozyumlar, toplantılar, paneller… vs.) burada sayılamayacak kadar çok. Fakat şunu ifade etmeliyim ki, biz yaptığımız her çalışmayla-geçmişten bugüne- öncelikle kültürümüze ve sanatımıza hizmet etmeyi düşünüyoruz ve öncelikli asli görevimizde Telif Hakları ve Korsanla Mücadele’dir.

Meslek Birliğimiz ilim ve edebiyat alanında faaliyet gösteren ilk ve en büyük meslek birliğidir. Alanında, adında "Türkiye" ibaresi bulundurma hakkına sahip tek meslek birliğidir. Yönetime geldiğimizde 2010 yılı Mart ayı itibariyle üye sayımız 1500’dü. Bugün ise üye sayısı yaklaşık olarak 2500’dür.

İLESAM’a yayın yapan telif hakkı kazanabilecek resmi ve özel kurumlarda üye yapıldı. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, birçok üniversite ve Belediye İLESAM’a üye oldu. Birçok kanalla TRT, TGRT, Kanal 7 gibi televizyon kuruluşu ile üyelerimiz adına yayın sözleşmesi yapıldı ve üyelerimize telif kazandırılmaya çalışıldı.

İsa KAYACAN : İLESAM bünyesindeki faaliyetlerin giderek arttığı ve bunların kamuoyuna yansıdığını biliyoruz. İLESAM’ın Genel Merkez yönetimi, Kadın Komisyonu çalışmaları ve Ankara dışı, Şube ve Temsilcilikleriyle ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Biz yaptığımız her çalışmayla İLESAM’ı ön plana çıkarmayı ve kurumu tanıtmayı hedefledik. Kadın komisyonlarımız birçok toplantı yaptı ve en son DTCF’de Türk Edebiyatında Kadın şairler konulu bir sempozyum gerçekleştirdik.Bunu geleneksel hâle getireceğiz. Şube olarak İstanbul ve Gaziantep Şubelerini faaliyete geçirdik. İstanbul Şubemiz hem “Çınaraltı Sohbetleri” adı altında hem de Mehmet Akif Ersoy ile ilgili birçok faaliyet gerçekleştirdi.Gaziantep Şubemiz halen devam eden Yazar Okulu projesi kapsamında 50 şair ve yazarı Gaziantep’te öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Yönetimimiz içinde 65 ilde temsilcilik oluşturduk ve 50’ye yakın üniversitede de temsilcilik kurduk.65 ilde İl Denetim Komisyonu üyeliği kurarak korsanla ilgili denetimlere üyelerimizin katılmasını sağladık.

İsa KAYACAN : Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz ve gelecekte de yer alması düşünülen projeler, İLESAM’ın işleyişi ve gerçekleştirdiğiniz yeniliklerle ilgili sıralamak istedikleriniz?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Telif Hakları ile ilgili yaptığımız bir projeyle Türkiye’nin 18 ilinde konferanslar verdik. 2011 Mehmet Akif Ersoy yılı içinde 35 faaliyet gerçekleştirdik. 1 Ekim Yaşlılar Günü’nde, Zamanı Tersine Kuranlar ödüllerini dağıttık. 2011 yılı için İLESAM Ödüllerini toplumdan gelen aday listelerine göre değerlendirip 35 ödül belirledik. Akçağ Yayınevi ile ortaklaşa şiir-roman-hikaye ve inceleme araştırma alanlarında kitap dosyası olarak 2 yarışma düzenledik ve 12 kitabı Türk Edebiyatına kazandırdık. Şu ana kadar bütün Ankara’daki okullarda “Esere Saygılı, Korsana karşıyız” adlı bir slogan ve logo yarışması açtık; Haziran ayı içinde bu yarışma sonuçlanacak. Önümüzdeki dönemde kaynak bulursak İLESAM Ansiklopedisini çıkartacağız ve Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı düzenleyeceğiz. Kitap Fuarlarında İLESAM stadı oluşturduk ve üyelerimizin fuar içerisinde imza günü düzenlemelerini ve kitaplarını satmalarını sağladık.Tabi ki, telif hakları ve korsanla ilgili çalışmalarımız devam edecek.

İsa KAYACAN : İki yıl önce hareketli bir genel kurul geçirildi. Sizden önceki yönetim ibra edilmedi. Bu konuda neler yapıldı?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Yönetim olarak önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılması gerekenler soruldu. Bu konuda KTB soruşturma başlattı ve yargı yolunun açık olduğunu bize bildirdi. Biz de Denetleme kurulunu göreve çağırdık. Denetleme kurulu 2,5 ay eski dosyaları inceledi ve 100 sayfalık bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapor doğrultusunda eski yönetimin hepsine birden 8 dava açıldı. Bugün bu davalardan 3’ü İLESAM’ın lehine sonuçlandı ve alacaklarımızı icra yoluyla tahsil ediyoruz. Geri kalan 5 dava devam ediyor ve İLESAM’ın 100.000 TL’nin üzerinde alacağı söz konusu. Bunlarında lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz.

İsa KAYACAN : İLESAM kamuoyunda ki bazı çevrelerde; “Bu arkadaşlar için, mahkeme yolundan başka yol yok muydu?” diyerek, sizi eleştirenler var. Sahi mahkemeden başka yol yok muydu? Bu arada ihraç edilen üyeler oldu galiba?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Yönetim olarak davaları açmadan önce eski yönetim kurulu üyelerine noter kanalıyla birer ihtarname gönderildi. Dava konuları eksik demirbaşlar ve alacaklarla ilgiliydi. İhtarnamede istediğimiz İLESAM’ın alacaklarını kişiler ödemeyince biz de hukuki olarak “Alacak Davası” açmak zorunda kaldık. İLESAM’ın alacaklarını ödeselerdi elbette dava açmak zorunda kalmazdık. Biz alacak meselemizi önce dava açmadan almaya çalıştık ama kişiler İLESAM’ı zarara uğrattığını kabul etmeyince bizim de dava açmaktan başka çaremiz kalmadı. Davalar neticesinde Semra Tütüncüoğlu, İhsan Işık ve İsmail Kara (istifa etti) Haysiyet Kurulu’nun aldığı tavsiye kararıyla ihraç edildi.

İsa KAYACAN : Telif hakları ve korsanla mücadele konularında, İLESAM’ın ne gibi çalışmaları var?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Telif Hakları ile ilgili yaptığımız bir projeyle Türkiye’nin 18 ilinde konferanslar verdik.Üyelerimizi bu konuda devamlı bilinçlendirdik. Önceden ödenmeyen telif ücretlerini ödedik. Üyelerimize yeni anlaşmalarla telif kazandırdık. Birçok kanalla TRT, TGRT, Kanal 7 gibi radyo-televizyon kuruluşu ile üyelerimiz adına yayın sözleşmesi yapıldı ve üyelerimize telif kazandırılmaya çalışıldı.

İsa KAYACAN : İLESAM bünyesinde, genel olarak bakıldığında görülen hareketlilik içinde, neler yer alıyor? Yani ne gibi değişiklikler gerçekleştirdiniz?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: İLESAM, yönetime geldiğimizde üyeleriyle irtibatı kalmamış bir kurum halindeydi. Biz yönetim olarak hemen ilk önce üyelerimizin iletişim bilgilerini güncelledik. İnternet yoluyla üyelerimiz her faaliyet konusunda bilgilendirildi. Web sitesini kullanılır hale getirdik ve 2 yılda web sitemiz 300 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 2 yılda üyelerimizin cep telefonlarına kutlama ve bilgilendirme mesajı olarak 150 bin mesaj gönderilmiş. 2 yılda telif hakları konusunda 30 yeni dava açtık. 2011 yılı içinde davalar için 45 bin TL masraf yaptık. İbra olmayan yönetimle ilgili yapılan borç ödemeleri 2 yılda 120 bin TL ödendi. Alacak davaları sonuçlanınca bu rakamlar geri alınacak. İstanbul Şubesinin geçmişten olan Sinanpaşa medresesi ile ilgili olan yer konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne torba yasadan faydalanılarak 34 bin TL ödeme yapılarak bizim yönetimimizle ilgisi olmayan bu konuyu da çözdük.

İsa KAYACAN : İLESAM olarak bazı ödüller veriyorsunuz. Bunların içinde 25. Yıl ödülleri ve başkaları var. Bu konudaki açıklamalarınızı almak isterim. Bu arada yarışmalar düzenliyorsunuz. Bu konuda da bilgi verirseniz?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: 25. yıl kutlamaları çerçevesinde 32 üyemize ödül dağıttık. Yukarıda da söylediğim gibi; 2011 yılı için İLESAM Kültür ve Sanat Ödüllerini toplumdan gelen aday listelerine göre değerlendirip 35 ödül belirledik. Akçağ Yayınevi ile ortaklaşa şiir-roman-hikaye ve inceleme araştırma alanlarında kitap dosyası olarak 2 yarışma düzenledik ve 12 kitabı Türk Edebiyatına kazandırdık. Şu ana bütün Ankara’daki okullarda “Esere Saygılı, Korsana karşıyız” adlı bir slogan ve logo yarışması açtık. Bir iki hafta içinde açıklayacağız; Basın, Edebiyat ve Spor alanında 70 civarında üyemize de ödül vereceğiz. Önümüzdeki dönemde de ödül dağıtmaya ve yarışmalar açmaya devam edeceğiz.

İsa KAYACAN : Basında İLESAM konusunda, İLESAM’ın basın ve halkla ilişkileri nasıl? Olması gereken düzeyde mi?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: 12. Genel Kurul’da belgeleriyle açıklayacağız ama 2 yıl içersinde ulusal basında 100 civarında ve mahalli basında yüzlerce İLESAM ve faaliyetlerimiz hakkında haber çıktı. Özellikle internet medyası alanında binlerce haberimiz yapıldı. İLESAM’ın basınla ilişkileri dönemimizde normale dönüp üst düzeye ulaştı ve bunda, bu haberlerin yapılmasında İsa Kayacan olarak sizinde payınız büyük; bu konuda Yönetim kurulumuz ve İLESAM adına size teşekkür ederim.

İsa KAYACAN : Cumartesi söyleşileri ve şiir dinletileriyle ilgili her cumartesi öncesi mesajlarınız geliyor. Bu söyleşiler mutlaka yararlı oluyordur. Ama her cumartesi şiir dinletisi, “Şiirimizi biraz dinlendirelim” görüşümle örtüşmüyor. Şiir.. şiir… Şairler aynı isimler, kimin ne okuyacağı sanki biliniyor gibi. İLESAM, vefat eden üyeleriyle ilgili bir düzeyden başlayarak, onlarla ilgili anma günleri düzenlese, bir toplantıda 3-4 usta, her biri bir kişi tarafından anlatılsa.. Bu şiir toplantıları bolluğu biraz azaltılsa diyorum?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Hocam bu arada, bu çerçevede ben de size bir soru sormak istiyorum…

İsa KAYACAN : Tabii hay hay buyurun…

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Yıllardır Cumartesi toplantılarımıza katılmıyorsunuz. Anadolu’daki etkinliklere de fazla gitmiyorsunuz. Bunların mutlaka gerekçeleri vardır diye düşünüyorum. Lütfen açıklar mısınız?

İsa KAYACAN : Soruları hep ben sordum ya, kıskandınız herhalde? Toplantıların konusu, başında da şiir, sonunda da şiir. Gerçi İLESAM toplantılarında her hafta başka bir konu, ilgili uzmanınca işleniyor ama… İLESAM üyelerinin bazılarının tutum-davranış ve toplantı kurallarına uymamalarından rahatsız olduğumu söylemeliyim. Bir toplantıda, ilgisi olmadığı halde bir eski Sayın Bakana sorulan sorular, hesap sorma noktasına ulaşıyor. Konuşmalar neredeyse kavga boyutuna vardırılıyor. Bu toplantılarda ben ne bir şey alabiliyorum, ne de bir şey verebiliyorum! Öte yandan, bu toplantılarda harcayacağım zamanı, kitap yayın çalışmalarımla, yazılarımın hazırlanmasıyla, gazetelerin değerlendirilmesi çalışmalarımla harcamak daha çok işime geliyor. Çünkü vakit daraldı, yolun sonu görünüyor.

Ankara dışındaki etkinliklere de, çok önemli bir zorunluluk yoksa, katılmıyorum artık. Bu etkinliklerin seviyesi giderek düştü. Bir etkinliğe 50-100 hatta iki yüz kişi çağrılıyor. Burada sanat ve edebiyata hizmet etmek yerine, turistik amaçlı geziyle “filan şehri de gördüm” övünmesi gerçekleştirilmiş oluyor, hepsi o kadar! Şairde, yazarda olması gereken büyük – küçük duygusu, saygısı ve vefası kayboldu!

İsa KAYACAN : Son soruya geçmeden önce genel kurul seçim çalışmalarıyla gelecek dönemle ilgili neler yaptığınızı, yapmak istediğinizi söyler misiniz?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: İLESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, 31 Mart 2012’de yapılacak Olağan Genel Kurul’da aynı yönetimle üyelerimizden yetki talep edeceğiz. Bu dönemde borçlarla ve ibra olmayan eski yönetim kuruluna açılan davalarla çok zaman kaybettik.Önümüzdeki dönemde faaliyetlerimize daha fazla zaman ayırıp özellikle telif hakları ve korsanla ilgili projelerimiz, yarışmalarımız devam edecek ve İLESAM Ansiklopedisini çıkarmaya çalışacağız. İLESAM bültenini her sene 4 sayı olarak çıkaracağız.Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak önemli projelere imza atacağız. Özellikle üye sayımızı bu 2 yılda % 50 artırdık bu sayının önümüzdeki dönemde daha da yukarılara çıkacağını umuyoruz. Sadece kişiler bazında değil, kurumsal üyelikler (Yayın yapan Üniversiteler ve belediyeler) konusuna eğileceğiz. Kısaca ses getirecek projelere imza atmaya ve üyelerimize telif kazandırmaya devam edeceğiz.

İsa KAYACAN : Son olarak söylemek istediğinizi sormak ve soru noktamı koymak istiyorum. Yukarıdaki cevaplarınız dışında söylemek istediğiniz veya söylemek istedikleriniz var mı?

Mehmet Nuri PARMAKSIZ: Öncelikle, yönetimimizi destekleyen bütün üyelerimize böyle bir röportajda görüşlerimi açıklama fırsatı verdiğiniz için teşekkürlerimi sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum.

MEHMET NURİ PARMAKSIZ: 1974 yılında, İstanbul’da doğdu. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Ülkemizin değişik yerlerindeki okullarda Edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Halen, Ankara Gölbaşı Anadolu Lisesinde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapıyor.

Değişik dergi ve gazetelerde, şiir ve makaleleri yayınlandı. Kısa adı İLESAM olan, İlim Ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin Genel Başkanlığı’nı yapan Mehmet Nuri Parmaksız, radyolarda programlar hazırlayıp sundu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Halk Edebiyatı alanında mastır yapan, 10 ayrı kitabı yayınlanan Parmaksız, pek çok kuruluşun üyeleri arasında yer alıyor. (Ankara : 08 Mart 2012)

Gönderen: PROF. DR. İSA KAYACAN

Yorumlar


Aktif Ziyaretçi 22
Dün Tekil 1193
Bugün Tekil 529
Toplam Tekil 2455620
IP 18.232.147.215


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

18 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu