Uluslararası "Dünyada Yeni Oluşumlar ve Türk Dünyası" Sempozyumu - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Uluslararası "Dünyada Yeni Oluşumlar ve Türk Dünyası" Sempozyumu
Tarih: 11.03.2009 > Kaç kez okundu? 3571

Paylaş


Dünyada Yeni Oluşumlar ve Türk Dünyası

Amaç

Çağlar bazen milletlerin önüne, tarihi fırsatlar getirir. Türk Dünyasının da önünde çok büyük tarihi fırsat bulunmaktadır. Bu fırsat: toparlanma, güçlenme, dünya barışına daha çok yardımcı olma, çağdaş dünyada yerini alma, çağdaş dünyanın gücüne ulaşma ve ulu Türk önderi İsmail Gaspıralı’nın söylediği gibi “dilde, fikirde, işte birlik” fırsatıdır. Kültürünün mayası sevgi ile yoğrulmuş Türk insanı bu tarihi fırsatı kaçırmayacağını Türk devlet ve toplulukları arasındaki dostluk, kardeşlik ve eğitim, bilim, edebiyat, sanat, spor, ekonomi ve daha birçok alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesiyle göstermektedir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bir çok Türk Devleti bağımsızlığını ilan etmiştir. Yeni devletin kurulma süreciyle birlikte yeni sorunlar da ortaya çıkmıştır. Türk Cumhuriyetlerinin siyasal birliğini sağlaması problemi yanında, toplumsal yaşamın dünyadaki gelişmeler doğrultusunda düzenlenebilmesini sağlamak da önemli sorunlar olmuştur. Bu sorunların başında ekonominin dünya ölçeğine göre düzenlenmesi, çağdaş eğitim sistemlerinin oluşturulması, kültürel hayatın yeniden organize edilmesi ve geliştirilmesi, komşu ve dünyanın diğer ülkeleri ile iletişimin daha etkili bir şekilde sağlanması öncelikli ve önemli işler arasında gelmiştir. Bunların yanında hızla küreselleşen dünyanın yeni değerleri ile uyum ve bütünleşme çabaları önem kazanmaya başlamıştır. Demokratikleşme ve insan haklarının sağlanması ile serbest piyasa ekonomisinin işletilmesi Türk Cumhuriyetlerin önemli sorunsalları arasında yer almıştır. Küreselleşme sürecinde her bakımdan dünya ile entegrasyon önemli hale gelmiştir.

Sempozyumun amacı değişen dünya koşulları içinde ortak tarih, dil ve kültür birliği içinde olan ve bugünkü Türk Dünyasını oluşturan toplumların değişik üniversite, akademi ve enstitülerinde görev yapan bilim adamlarını bir araya getirerek, özelde yaşadıkları toplumların ve genel olarak Türk Dünyasının içinde bulunduğu koşulları, karşı karşıya bulundukları sorunları değerlendirmek ve tekrarlanan bir süreç içinde temel ve ortak sorunların ele alınarak tartışmaya açılmasını sağlamak yanında ortak siyasetler üretilmesine katkıda bulunmaktır.

İçerik

1. Yeni Dünya Düzeni, Ekonomik Kriz ve Entegrasyonlar

I. Oturum: Dünya Ekonomik Krizinin Türk Dünyasına Etkileri

II. Oturum: Türk Dünyasında Yeniden Yapılanma ve Ekonomik entegrasyon

III. Oturum: Ekonomik Kriz ve Yeni Rekabet Şartlarında Türkiye ve Türk Dünyasının İşletmeleri Arasında Işbirliği Imkanları

2. Uluslararası İlişkiler, Bölgesel Sorunlar ve İş Birlikleri

I. Oturum: Uluslararası İlişkilerin Çağdaş Sorunları ve Türk Dünyası

II. Oturum: Ermeni Soykırım İddiaları, Karabağ ve Kıbrıs Sorunu

III. Oturum: Karadeniz’in Artan Önemi, Yeni Bölgesel İş Birlikleri ve Kafkaz Platformu

3. İletişim, Eğitim, Kültür, Tarih ve Medeniyet

I. Oturum: Dünya Eğitim Sisteminde Gelişmeler ve Türk Dünyası

II. Oturum: Medeniyet, Kültürler Arası İletişim ve Türk Dünyası

III. Oturum: Türk Tarihinde Yeni GelişmelerBilim Kurulu

1. Prof.Dr.H.İsahanlı Hazar Üniversitesi Rektoru/Azerbaycan

2. Prof.Dr.C.Ceferov Turizim Üniversitesi Rektoru /Azerbaycan

3. Prof.Dr.A.Saniç Kafkaz Üniversitesi Rektoru /Azerbaycan

4. Prof.Dr.N.Ceferov Ata Türk Kültür Merkezi Başkanı, Bakü Devlet Üniversitesi /Azerbaycan

5. Prof.Dr.İ.Ahmedov /Azerbaycan

6. Prof.Dr.S.Elyarlı /Azerbaycan

7. Prof.Dr.Anar Yzıcılar Birliği Başkanı/Azerbaycan

8. Doç.Dr.C.Bulut Kafkaz Üniversitesi/Azerbaycan

9. Prof.Dr.R.Taşturmaz Niğde Üniversitesi (Eski Rektörü) /Türkiye

10. Prof.Dr.A.Akdemir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü/Türkiye

11. Prof.Dr.A.İncekara İstanbul Üniversitesi/Türkiye

12. Prof.Dr.C.C.Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi/Türkiye

13. Prof.Dr.M.Özkul Süleyman Demirel Üniversitesi/Türkiye

14. Prof.Dr.M.Nakip Erciyes Üniversitesi/Türkiye

15. Prof.Dr.K.Çelik Karadeniz Teknik Üniversitesi/Türkiye

16. Prof.Dr.A.Karaaslan Dumlupınar Üniversitesi/Türkiye

17. Prof.Dr.K.Yıldırım Anadolu Üniversitesi/Türkiye

18. Prof.Dr.Bilal M. Özgüven Adıyaman Üniversitesi/Türkiye

19. Prof.Dr.A.Arslan İstanbul Üniversitesi/Türkiye

20. Prof.Dr.H.Selcuk Marmara Üniversitesi/Türkiye

21. Prof.Dr.E.Yıldırım Sakarya Üniversitesi/Türkiye

22. Prof.Dr.S.Bayraktaroğlu Sakarya Üniversitesi/Türkiye

23. Doç.Dr.M.Kemal Demirci Dumlupınar Üniversitesi/Türkiye

24. Dr.E.Zengin TİKA/Türkiye

25. S.Oğan Türksam Başkanı/Türkiye

26. Prof.Dr.M.Abuseitova Institute Of Oriental Studies/Kazakistan

27. Prof.Dr.M.A. Mokeeviç Manas Üniversitesi/Kazakistan

28. Doç.Dr.N.Alniyazov /Kazakistan

29. Doç.Dr.L.Erekeşova /Kazakistan

30. Prof.Dr. G.Mendikulova /Kazakistan

31. Prof.Dr.Dilorom Alimova Director Of Institute Of History Of Academy Sciences/Özbekistan

32. Doç.Dr.N.Mohkamova Tarih Üniversitesi, Bilimler Akademisi /Özbekistan

33. Doç.Dr.Ş.Abdullaeva Tarih Üniversitesi, Bilimler Akademisi /Özbekistan

34. Prof.Dr.A.Annakurban Anşroviç /Türkmensitan

35. Doç.Dr.A.Toktosunova Diplomasi Üniversitesi MİD/Kirgizistan

36. Prof.Dr.K.İskenderov Kamu Yönetimi Akademisi/Tacikistan

37. Prof.Dr.İ.Kerimov Kırım Devlet Mühendis-Pedogoji Üniversitesi/Tataristan

38. Prof.Dr.S.Q.Klyaştornıy St.Petersburk Üniversitesi/Rusya

39. Prof.Dr.V.D.Rust University Of California At Los Angeles/ABD

40. Prof.Dr.J.Martin Eurouniversity Rektör/Estonya

41. Prof.Dr.M.Haydar Dehli Üniversitesi/Hindistan

Düzenleme Kurulu

Prof.Dr.H.İsahanlı Hazar Üniversitesi Rektoru

Dr.S.Oğan TürkSAM Genl Başkanı

Dr.E.Çelik TİKA Azerbaycan Temsilcisi

Yürütme Kurulu

Dr.Murad İsgenderov Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Dr.İntigam Beşirov Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Dr.Elza Semedova Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Dr.Rövşen Garayev Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Dr.Rakif Ferecov Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Elövset Emirbeyli Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Önemli Tarihler

15.03.2009 Bildiri Özetlerinin Son Gönderme Tarihi

01.04.2009 Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

01.05.2009 Bildirilerin Tam Metninin Son Gönderilme Tarihi

Yazım Kuralları

• Tebliğler, öngörülen ilke ve standartlara göre, “Microsoft Word” programında Türkçe, Azerice, Rusça ya da İngilizce yazılmalıdır.

• Yazarın adı ve soyadı, ünvanı, yazı başlığının sağ altında belirtilerek, aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında görev yeri gösterilmelidir.

• Tebliğler, A4 boyutlarında (21x29.5 cm) beyaz kağıda yazılmalıdır.

• Metin ve çizimler, üst ve alttan 5 cm, soldan 5 cm, sağdan 5 cm kalacak şekilde yazılmalıdır.

• Metinler 10 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır arası kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

• Tebliğler yazım planı doğrultusunda, bölüm ve alt bölüm başlıkları olarak, satır başları aynı hizada olmak üzere yazılmalıdır. Tebliğ ana konu ve alt konuları 1., 1.1., 1.1.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana konuların adları 10 punto, kalın (bold) ve bütün harfleri büyük olarak yazılmalı, alt konular ise 10 punto kalın (bold) sadece baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Konular en çok 3 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Konu başlıklarından önce ve sonra 1 satır ara bırakılmalıdır.

• Tablo, şekil, çizelge vs. çizimlerin adları, ilgili çizimin üst tarafına, kaynak gösterimi de alt tarafına verilmelidir. Çizimler kendi içinde 1’den başlayarak sıralandırılmalıdır. Çizimler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve sayfa yapısına uyumlu olmalıdır.

• Dipnotlar, 8 punto, tek satır arası olarak yazılmalıdır. Dipnotlarda aşağıdaki kaynak gösterim standartlarına uyulmalıdır:

o Kitap: Yazarın Adı ve SOYADI, Kitabın Adı, Basın Yer, Yayın Organı, Yayın No’su (Ya. No.), Basımı (B.), Basım Yeri, Basım Tarihi, Sayfa No’su (s.)

o Makale: Yazarın Adı ve SOYADI, “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Yerin Adı, Cilt No’su (C.), Sayı No’su (S.), (Yayım Ay ve Yılı), Sayfa No’su (s.)

o Aynı esere ikinci atıflarda yazarın soyadı, sayfa no’su yeterlidir. Örn. SOYADI, Safya No’su

o Kaynakça soyadına göre tebliğ sonunda sıralı bir şekilde verilmelidir.

Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınmalıdır.

Not: Sunumu yapılmayan bildiriler kesinlikle yayınlanmayacaktır.

Katılım ve Konaklama Şartları

1. Bilim Kurulu Üyelerinin yol, konaklama ve iaşe giderleri düzenleme kurulu tarafından karşılanacaktır.

2. Sempozyuma katlım ücretsiz olup, katılımcılar tüm masraflarını kendileri karşılamaları gerekmektedir.

3. Sempozyum katılımcıları için önceden belirlenecek otel ve fiyat bilgileri bildirilecek, hava alanından karşılama ve yolcu etme hizmeti sunulacaktır.

Sekretariat

sempozyum@khazar.org

(+994 12) 4217916, 4217927

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 22
Dün Tekil 1152
Bugün Tekil 1144
Toplam Tekil 2558330
IP 54.172.234.236


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:12 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu