Nurser Göze’den: Başarılı çocuk yetiştirmede Anne- Babaya yardım - Prof. Dr. İsa KAYACAN - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Nurser Göze’den: Başarılı çocuk yetiştirmede Anne- Babaya yardım - Prof. Dr. İsa KAYACAN
Tarih: 15.02.2012 > Kaç kez okundu? 2872

Paylaş


Özellikle, çocuklarımıza yönelik kitap hazırlayıp, yazıp yayınlayan isim ve imzaların önce biyografilerine bakıyorum. Değerli dostum Prof. Dr. Hayrettin İvgin aracılığıyla bana ulaşan, ulaştırılan Nurser Göze hanımın, 112 büyük sayfayla, pırıl pırıl bir baskıyla ortaya konulmuş “Başarılı çocuk yetiştirmede Anne- Babaya yardım” adlı kitabının sayfalarında gezmeden öncede öyle yaptım. Yani Nurser Göze hanımın arka kapakta yer alan biyografisine bir göz attım.

Gördüm ki, Tokat Niksar’da doğan, ilkokuldan sonra” kızlar okutulmaz” engeline takılan, ama kısa sürede azim ve gayretiyle bu engelden kurtulan, Tokat Öğretmen Okulundan sonra, Samsun Eğitim Enstitüsünün Fen Bölümünden de mezun olarak, Cumhuriyetimizin başarılı eğitimcileri arasında yeralan, değişik eğitim kuruluşlarında, ilköğretim okullarıyla ortaokul ve liselerinde fen dersleri, Matematik öğretmeni olarak görev yapıp, şerefle emekli olduktan sonra, yine Matematik ağırlıklı projelerde görev yapmaya devam eden hocamız Nurser Göze hanımefendiyi saygıyla selâmlamak istedim.

Kitap, çizme ve gerçek fotoğrafların, görüntülerin ağırlıklı olarak sayfalarında yer alan metinlerle bir genel görünüm içerisinde karşımıza çıkıyor. Örneğin ilk sayfada, iç kapakta mutlu bir aile görüntüsü var. Anne- baba, kız ve erkek çocuk evlatlarıyla mutluluk sergileyen bir aile fotoğrafı, çizmeyle şekillenmiş görüntü var. Kitap, merkezi Ankara’da bulunan Naturel Yayınları arasında günyüzü görmüş. Anne ve babalara merhaba denilerek yola çıkılmış. Başarılı çocuk yetiştirmede anne-baba rehberlerinin arkasından insan yavrusunun eğitiminden söz ediliyor, genel bilgiler ortaya konuluyor.

Çocuğun tanınması gerektiği, bireyin tanınması gereken yönleri, çocuklarla tanışmak gerektiği, burada karşımıza çıkan hususlar teker teker sıralanıyor. Sonra bebek eğitimine geçiliyor. Zihinsel gelişim, bilişsel gelişimin ne olduğu, Piaget’in bilişsel kuramı ifade edildikten, anlatıldıktan sonra, Zekâ ve bilişsel gelişim dönemleri üzerinde duruluyor. 0-2, 2-7, 2-4, 4-7 yaş dönemlerinin özelliklerinden bahsediliyor, bu dönemlerdeki hassasiyetlerin altı çiziliyor.

Arkasından somut işlemler dönemi olan 7-11 yaş arasındaki çocuk dünyasına geçiliyor. Burada, çocuğun tanınması için, gözlemlerin önemi üzerinde duruluyor. Fen ve doğa olaylarının çocuğun tanınması için, gözlemlerin önemi üzerinde duruluyor. Fen ve doğa olaylarının çocuğun gelişimine olan etkileri, gözlem, deney, hayvan besleme, bitki yetiştirme, inceleme ve geziler ara başlıklarında çocuğun gelişme, yetişme dönemleri özellikleri anlatılıyor, açık ve anlaşılır biçimde dile geriliyor. Fotoğraflarla da zenginleştirilme gerçekleştirilmiş.

11 yaş ve sonrasında soyut işlemler dönemi başlıyor. Çocuğun birey olarak değer verilmesi, yönlendirilmesi, ödüllendirilmesi, çocuğun çalışma odasının olması, öğretmen, veli, çocuk ilişkisi, tatil zamanı, sonrası okula hazırlık, sevme, sevilme, güvenlik ihtiyacı, çocuğun toplum tarafından onaylanması, saldırganlık güdüsü, hazza yaklaşma, elemden kaçınma, engelleme, çatışma, beslenme, beslenme yetersizliği, hastalık, çocuğun beslenme alışkanlığı üzerinde teker teker durulmuş, kısa, öz ve anlaşılır bir anlatım tablosu ortaya konulmuş.

Verimli ders kuralları, anne baba olmak, çocuğun dikkatini toplama yöntemi, öğretme, öğrenme sürecine öğrencilerin katılmaları, sınıfta demokrasi gibi, çocuğun dünyasında var olan gerçekler detaylı, anlaşılır bir anlatımla kitap sayfalarında sergilenmiş. Tebriklerimi, saygılarımı sunuyor, hocamız Nurser Göze’nin başarılarının devamını diliyorum efendim.***

Durak Turan Düz’den:

Turan Sevdası

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Bana gelen, yüzlerce kitap ve dergi arasında, isimleriyle bütünleşenler, bütünleşmeyenler olduğunu görüyorum.

1970’li yıllardan beri tanıdığım, sevdiğim, kucakladığım imzaların başında yer alan, Durak Turan Düz’ün ilk şiir kitabı yenilerde bana ulaştı, ulaştırıldı. Nezaket dolu, sımsıcak duygularıyla şekillenen bir cümleyle 08 Şubat 2012 tarihinde bana imzaladı “Turan Sevdası” adlı kitabını Durak Turan Düz.

Kitap 128 küçük boyutuyla, güzel, anlamlı, pırıl pırıl baskılı kapağıyla dikkat çekiyor ilk bakışta.

Merkezi Ankara’da bulunan, Hayrettin İvgin dostumun sahipliğinde yüzlerce kitap yayın çalışmalarına imza atan Kültür Ajans’ın 142 nci yayını olarak şiir severlerin, kitapseverlerin karşısına çıkarılmış “Turan Sevdası”.

Önsöz, Durak Turan Düz imzasını taşıyor. Buranın bir yerinde; “Aklın ve duyguların birlikteliği anlamında bir duyarlılık olan şiir, önce insanın yaşadığı yerin rengini taşır” diyor Durak Turan Düz. Bu doğru bir tespit ve anlatım biçimidir. Tebrikler.

Sonra Hayrettin İvgin dostumun sunuşu var iki sayfada. Sonunda İvgin hoca; “Durak Turan Düz’ün şiirlerini ben sevdim. Onun ellerine, zihnine sağlık. Okuyuculara salık veriyorum bu kitabı” diyor.

Durak Turan Düz’ün hayatın zorluklarını başarıyla göğüsleyen bir geçmişi olduğunu yakinen biliyorum. Bu gerçekler, şiirlerinin başlıklarında, mısralarında karşımıza çıkıyor. Durak Turan Düz, zamanın boşa geçmesinden hoşlanmadığı için, mısralarında aynı oranda doluluk görülmesinin normal olduğunu veya böyle gerektiğini inanarak söylemeliyim, kaydetmeliyim. O’nun hayata bakış açısı 7 nci sayfadaki “Hayatta”adlı, başlıklı şiirinde karşımıza çıkarken, söylediklerimizin, tespitlerimizin yanlış olmadığını göstermesi bakımından önem ve anlam taşımaktadır.

İşte bu şiir:

En acı şey yalnızlık,

En hürmete layık annem, babam,

En feci şey ölüm,

En üzüntülü şey, unutulmak,

En güzel şey aşk,

En sıcak şey arkadaşlık,

En soğuk kelime “hayır”dır.

Sonraki şiirlere bakıyoruz, hemen hemen hepsi (bazıları hariç) kısa soluklu. Hece vezni tarzıyla yazılmış olanların sayısı çoğunlukta. Yer yer serbest türde yazılanlarla, mısralaştırılan duygularla karşılaştığımızda oluyor.

Sevenlerden, sıcaklıklardan, ayrılmalardan, yanılmalardan, özlemlerden, sitemler topluluğundan, unutulmalardan, akşamlardan, vefasızlıkların getirdiği acılardan, sonbaharın getirdiği hüzünlerden uzun uzadıya söz ettikten sonra, beş ayrı dörtlükten meydana gelen “Azerbaycanlı Irkdaşa” başlığıyla seslendiği duygularındaki samimiyet, içtenlik ve kardeşçe kucaklaşma duygularının doruğundan bir selam veriştir bu şiirindeki duygular. Bu şiirden bir dörtlükle noktamı koymak istiyor, Durak Turan Düz kardeşimi kutluyor, sevgiyle kucaklıyorum.

Menim öz yurdumda menim bağım var,

Men görirem gardaş bülbüllü bahar,

Bizim elde duru ahayar sular,

Özlem dolu ahıyırmısan gardaş?.***

Türkmeneli

Bilgi Takvimi 2012

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Günlerimizin takibi, bilgilerimizin tazelenmesi, yenilerinin öğrenilmesi gibi özelliklerin taşıyıcıları takvimler önem taşır, anlam taşır.

Merkezi Ankara’da bulunan Türkmeneli İşbirliği Kültür Vakfı’nca hazırlatılıp, duvarlarımızdaki yerini alan “Türkmeneli Bilgi Takvimi”nin 2011 ve 2012 nci yıllarına ait olan duvar takvimlerinden çok yararlandım, yararlanmaya devam ediyorum. 2012 yılı takviminin hazırlanmasında, nacizane tuzum-biberim oldu. Hizmetlerim helal olsun.

Türkmeneliyle ilgili değişik bilgiler yer alıyor yaprakların (gün) arkalarında. Önce bir teşekkür var ilk iç yapraklarından birinde. Şöyle deniyor: Irak tarihinde ilk kez hazırlanan 2011 ve 2012 yılları Türkmeneli Bilgi Takviminin yapımında emeği geçen Dr. Mustafa Ziya, Dr. Şemsettin Küzeci, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Mahir Nakip ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunarım. (Fatih Türkcan, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı).

2012 yılı takvimi için İmtiyaz sahibi: Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı adına Fatih Türkcan, Dr. Mustafa Ziya. Hazırlayan: Dr.Şemsettin Küzeci, Yayın Danışmanı: Prof. Dr. Mahir Nakip, Editör: Prof. Dr. İsa Kayacan. Grafik, tasarımı, mizanpaj: Ummu Kurt, Baskı: Fuzuli Basım ve Yayın - Kerkük.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, hükümetler dışı sivil bir toplum örgütü (NGO) olarak 12 Haziran 1996’da Ankara’da kurulmuştur. Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi; Türkmeneli Vakfının yan kuruluşlarından biri olan Türkmeneli Kültür Merkezi 2001 yılının Kasım ayında Ankara’da kuruldu. Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezinin yazışma adresi: Mithatpaşa cad. No:46 Kızılay- Ankara. Tlf: +90.312-4334373 e-mail: bilgi@ kulturmerkezi.info , Dört ayrı dörtlükten meydana gelen Türkmeneli Marşı, takvim yapraklarının ilk sayfalarından birinin ardında yeralıyor.

Bu marşın ilk dörtlüğü:

Biz Türkmeniz, Türkmencedir dilimiz,

Mendeli’den Telâfer’e elimiz,

Müslüman’ız yüce Tanrı belimiz,

Türkmeneli, Türkmenli Yurdumuz,

Takvimin yapraklarının ilk yüzünde Şehirlerle ilgili bilgiler, Türkmeneli gazeteleriyle ilgili bilgiler ay’ın tamamı- gün, günün adı, atasözleri deyimler, hoyratlar, Takvim yapraklarının arkasında, Irak’ta ilk Türkler, Irakta Türkmen yerleşimi, Takvimlerle bilgiler, Türkiye’den ve Türkmenlerden pek çok şair, yazar, bilim adamının biyografileri, eserlerinden örnekler var. Bunlardan; Dr. Mustafa Cevad, Dr.Abdulhalik Bayatlı, Emine Işınsu, Ahmet Ortakçıoğlu, Yunus Hatta, Adnan Sarıkahya, İzzettin Abdi Bayatlı, Yaşar Cengiz, Kerkük Sevdalısı İsa Kayacan. 26 Ekim 2012 gün- takvim yaprağının arkasında, “Kerkük Sevdalısı İsa Kayacan” başlığıyla, İsa Kayacan’ın kısa biyografisi, fotoğrafı yer alıyor.

Türkmeneli Bilgi Takvimiyle, Türkmenler, Türkmeneli Dünyası, bütünleştirilmiş. Tebriklerimi sunuyorum.

GÜNÜN SÖZLERİ:

1. Sadelik, İyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur (Lev Tolstoy)

2. Konuşmak, öğrenmeye yol açar; ama dehanın okulu yalnızlıktır (Gibbon)

3. Bir anlık hiddet sırasında sabırlı olursanız, yüz günlük kederden yakayı kurtarırsınız (Çin Atasözü)

4. Artık bir insanın önüne bilgisayar koyarak, onu daha üretici yapamıyoruz. O günler geride kaldı (Paul Trotter)

5. Bana bir mutluluk söyleyin ki, acı karşılığında elde edilmiş olmasın (Margeret Oliphant)***

1968’den gelen kültür:

Eskişehir, Milli İrade Gazetesi

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Anadolu basını içinde gazeteler var, gazeteciler var. Yıllarla birlikte gelen, bu günlere yansıyan, isim ve imzalardır bunlar.

Eskişehir ilimiz merkezinde yayınlanan gazetelerden, gazetelerimizden biri: Milli İrade’dir. 11 Kasım 1968 tarihinde rahmetli Ethem Karaca ağabeyimiz tarafından yayınlanmaya başlayan bir gazete bu.

Milli İrade Gazetesinde, 1970-1980’li yıllarda uzun süre yazdığımı, yazımlarımla okuyucuların karşısına çıktığımı hatırlıyorum. Sonraki yıllarda göremez oldum Milli İrade’yi.

Geçenlerde, kültür adamı, eğitimci-yazar, araştırmacı Muharrem Kubat hoca, bendenizin “Bana Yazılan Şiirler” adlı kitabımla ve şahsımla ilgili çok değerli görüşlerinin yer aldığı yazısının bulunduğu, Milli İrade Gazetesinin bir sayısını, (13 bin 438 nci sayı) bana gönderince, özlediğim günlük yayınlanan Milli İrade’nin sayfalarında gezme fırsatı buldum. Tek sayısının sayfalarından söz ediyorum.

Milli İrade Gazetesinin sahibi: Ahmet Karaca, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ramazan Karaca. Yönetim yeri: Cengiz Topel Cad. Nayman Sk. Birlik Apt. No: 11-1 Eskişehir. Tlf: 0222-220 04 00

Günlük yayınlanan, büyük 10 sayfayla okurlarının karşısına çıkan, çıkarılan Milli İrade Gazetesinin ilk sayfası, Eskişehir ağırlıklı, genellik taşıyan haberler getiriyor. Manşet: Dernek dediğin böyle olur: Korunmaya Muhtaç Kız Çocuklarını Destekleme ve Geliştirme Derneği, yaptığı çalışmalarla takdir görüyor. Birkaç duyarlı kadının bir araya gelerek kurduğu dernek, kız çocuklarının eğitimden sağlığa, şahsi harcamalarından düğünlerine dek pek çok sorumluluğu üstleniyor.

Öteki sayfalarda yine Eskişehir çıkışlı, genellik taşıyan haberler. Fotoğraflarıyla birlikte getirilenler. Makale yazarları. Bunlar isim-imza olarak şöyle sıralanıyor: Şehnaz Ardalı, Vehbi Örs, Ayhan Oskaylar, Fatih Buğra Akbaş, Muharrem Kubat. Şehnaz Ardalı’nın yazısından:

1-Bugün sağlığımızı kaybetmenin kıyısında olsak, hayatı kendimize zindan edebiliriz. O kadar ağır gelir ki ölüme bu denli yaklaşmak.

Fakat başkalarının yaşadıklarının dikkate alındığını göstermemektedir bu durum. Biraz da bencilce bir yaklaşımdır, üstüne üstlük(Şehnaz Ardalı).

2-Anadolu toprakları verimli. Her tür suyumuz var. Modern tarım usulleriyle çiftçilik, meyve sebze üreticiliği yaparsak, dünya açlıktan kırılsa dahi, Anadolu’daki Türk İslâm varlığı devam eder (Vehbi Örs)

3- Sayın Kayacan’ı tam tanıttığım kanısında değilim. Bu yeri doldurulamaz yazarı, “Guinness” Rekorlar Kitabı’na aday göstermek için çalışmalar başlatılmış. Şahsım adına çok sevindim (Muharrem Kubat).***

İstanbul Kilis Vakfı

Genel Sekreteri

Nejat Taşkın’ın vefası

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Yıllardır, “Vefa, İstanbul’da bir semt” demeye başladım. Hatta, İstanbul’da değil “Amerika’da bir semt” diye de ilave ettiğimi hatırlıyorum.

Merkezi İstanbul’da bulunan, İstanbul Kilis Vakfı, önemli çalışmalar, hizmetler gerçekleştiriyor. Bu Vakfın bir de “Dünyada Kilis” adlı bülteni (dergisi) var iki ayda bir yayınlanan.

Dört sayfalık, pırıl pırıl baskılı-renkli bir bülten “Dünyada Kilis” adlı yayın organı. Her sayısında önemlilik taşıyan haber, sanat edebiyat ürünlerinden seçmeler getiriyor.

Bültenin Kilis Vakfı adına sahibi Kilis Vakfı Başkanı: Yaşar Aktürk, Başkan Yardımcıları: Nadir Keloğlu, Coşkun Karabaşoğlu, Yazı İşleri Müdürü-İstanbul Kilis Vakfı Genel Sekreteri: Nejat Taşkın. Kilis Vakfı Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü: Selim Daniş.

Bülten, Kilis’te Kent Ofset Tesislerinde basılıyor. Ahmet Barutçu dostumuzun önemli katkılarının olduğu görülüyor, anlaşılıyor.

Dünyada Kilis Bülteninin 144 ncü sayısının sayfalarında mini bir gezinti yapmak istiyorum:

İlk sayfada, Kilis’in Düşman işgalinden kurtuluş yıldönümüyle ilgili haber, Devletimizin kurucusu Yüce Atatürk’ün ölüm yıldönümüyle ilgili anlamlı anons. Fahri Yıldız imzalı, Cumhuriyet konulu şiir.

Nejat Taşkın hocanın, “İstanbul Kilis-Vakfı’nı konuşalım istedim” başlıklı değerlendirmesi, yorumu. Merhum Nahit Ulusoy’un, “Yaşar Aktürk öğrencim” cümlesinin, hatırlatmasının Nejat Taşkın imzalı haberde yer alışı.

Kilisli Nevzat Boynuyoğun’dan nostaljik bir anı. (fotoğraflı). Metin Mercimek’in, “Sandık sandık üstüne, basmam sandık üstüne./ Kırk yıl kocasız kalsam, varmam kuma üstüne” adlı yazısı. Şevket Ayçin’in “Özledim” başlıklı şiiri. Haberler, Bir dönem Kilis Vakfı Yurdu’nda kalarak hayata atılan öğrencilerin isimleri, görevleri - görev yerleri. Yeni öğrenciler. Kilis’te yayınlanan “Tazar” Dergisiyle ilgili görüntülü haber.

Mahmut Balcı adlı okuyucudan gelen güzel bir mesaj. İsa Kayacan’ın “Dünyada Kilis” bülteniyle ilgili yazdıklarından seçilen birkaç cümle. Bu yazının, cümlelerin yayınlandığı Anadolu gazetelerinin isimleri.

Beste B.Özgen, Söz: Samim Cebeci’nin notalanan, notalandırılan dörtlükleri. Kilis Vakfı (İstanbul’daki) Yönetim Kurulu Başkanı: Yaşar Aktürk, Başkan Yardımcıları: Nadir Keloğlu, Coşkun Karabaşoğlu, Genel Sekreter: Nejat Taşkın.

Üyeler: Hüseyin Okatan, Mehmet Göycıncık, Mehmet Yıldırım, Ali Söğüt, İsmail Hatabay, Mehmet Gesoğlu, Oktay Keçik, Fatih Volkan, Mehmet Zelzele, Metin Mercimek,. Yazışma: Topkapı Mhl. Kürkçü Bostan Sk. No: 1 Şehremini-Fatih-İstanbul. Tlf: 0212 - 531 50 37 ***Güzide Gülpınar Taranoğlu şiirlerinden

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Edebiyatımızın duayenleri arasında yer alarak, kitaplarıyla bizlerle selamlaşmaya devam eden Güzide Gülpınar Taranoğlu’nun, “Hatıralar zinciri” ve “Şükretmek gerek” adlı başlıklı şiirleri masamda. Bu şiirlerden herhangi bir kısaltma yapmadan, aynen aşağıda sunuyorum efendim:

HATIRALAR ZİNCİRİ (Güzide Gülpınar Taranoğlu)

Umudun, arzuların ne sonu var, ne başı

Hayaller insanların her zaman can yoldaşı

Her yüreğin içinde bin bir hikaye saklı

Hatıralar zinciri daim oyalar aklı..

Her sabah ufuklarda ağarıyorken fecir

Posalanmış acılar günün yolunda erir

Kararan bulutları dağıtır serin rüzgâr

Günün ışıklarında bilinmez bir sihir var…

Yaşamanın tadına sarılır bütün canlar

Faaliyete geçer korkular, heyecanlar

Bu olaylar içinde gün yürür, günler yürür

Hayat bütün kulları peşinde böyle sürür…

ŞÜKRETMEK GEREK (Güzide Gülpınar Taranoğlu)

İlkbahar-yaz-sonbahar-kış

Mevsimlerde arttı yağış

Dallar yapraktan arınmış

Her şeyi şükretmek gerek..

Yağmur bazen sel oluyor

Ve nice canlar alıyor

Tohum ermeden soluyor

Her şeye şükretmek gerek.

Yaz sıcağı kavuruyor

Rüzgâr esip savuruyor

Şaşırırsın ne oluyor

Her şeye şükretmek gerek.

Tabiatın kanunu var

Her insanın bir sonu var

Her dem, son nefese kadar

Her şeye şükretmek gerek..

GÜNÜN SÖZLERİ:

1. Büyük İşler başarmak için, üstün yetenekli olmak gerekmez. İnsanüstü değil, ama insanların içinde onlarla birlikte olmak gerekir (Mantesquieu)

2. Tatlı şeyler, sonu iyi biten acılardır (Aeskhylos)

3. Dilencilerin seçmeye hakkı yoktur (Beaumont Ile Fletchen)

4. Erkek çocuk ile babası arasındaki tek fark, oyuncaklarının fiyatıdır (Jurg Weber)

5. Eğer ilk defasında başaramadıysanız, ortalamaya yaklaşıyorsunuz demektir (M. H. Alderson)

***

WEB: isakayacan.blogspot.com

Yorumlar


Aktif Ziyaretçi 27
Dün Tekil 1113
Bugün Tekil 631
Toplam Tekil 2452175
IP 52.200.130.163


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

15 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Sevgim - Millete!
Vurgunluğum - Azadlığa ve adalete!
itaatim - Hocalarıma!
Borcum - Dostlarıma ve meslektaşlarıma!
Nefretim - Yalancılara ve iki yüzlülere!

(Ebülfez ELÇİBEY)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu