YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PARA ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI - Prof. Dr. Hüseyin EKİZ - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PARA ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI - Prof. Dr. Hüseyin EKİZ
Tarih: 19.12.2011 > Kaç kez okundu? 3649

Paylaş


The Platform Of Dialogue Eurasia - Suleymah Sah Universiy

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİKonu: “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu akademik makale yarışması Sayı: 2011/12-258 Tarih: 13.12.2011Sayın, YAR. DOÇ. ELNUR HASAN MİKAİL

“BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRܔ konulu akademik makale yarışması; insanların birbirlerinin haklarını koruyarak, karşılıklı anlayış ve saygı içerisinde, birlik ve beraberlik halinde yaşama prensiplerinin oluşturulması ve olgunlaştırılması amacıyla yapılmaktadır.Diyalog Avrasya Platformu ve Süleyman Şah Üniversitesi ile birlikte, Türkiye’de ve DA Platformu temsilciliğinin bulunduğu ülkelerde, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında düzenlemiş olduğumuz akademik makale yarışmasına üniversitenizin öğrencilerinin katılımını bekler, bu konuda üniversitenizde yapacağınız duyuru ve gerekli çalışmalarla bizlere destek vereceğinizi ümit eder, saygılar sunarız.Prof. Dr. Hüseyin Ekiz İsmail TasSüleyman Şah Üniversitesi Diyalog Avrasya PlatformuRektörü Genel SekreteriEKLER:Diyalog Avrasya Platformu

Süleyman Şah Üniversitesi

Makale Yarışması Değerlendirme Komisyonu

Ödüller, Başvuru koşulları ve tarihleriNot: Davetiyenin aslı ve afiş ektedir. Bu davetiye ve afiş ayrıca posta yoluyla da Sizlere ulaştırılacaktır.Lcv: İbrahim Selek DAP Genel Sekreter Yardımcısı 0216 341 21 41***

***

Konu: “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu akademik makale yarışması Sayı: 2011/12-258… Tarih: 10.12.2011Sayın, YAR. DOÇ. ELNUR HASAN MİKAİL

“BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRܔ konulu akademik makale yarışması; insanların birbirlerinin haklarını koruyarak, karşılıklı anlayış ve saygı içerisinde, birlik ve beraberlik halinde yaşama prensiplerinin oluşturulması ve olgunlaştırılması amacıyla yapılmaktadır.Diyalog Avrasya Platformu ve Süleyman Şah Üniversitesi ile birlikte, Türkiye’de ve DA Platformu temsilciliğinin bulunduğu ülkelerde, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında düzenlemiş olduğumuz akademik makale yarışmasına üniversitenizin öğrencilerinin katılımını bekler, bu konuda üniversitenizde yapacağınız duyuru ve gerekli çalışmalarla bizlere destek vereceğinizi ümit eder, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Hüseyin Ekiz İsmail Tas

Süleyman Şah Üniversitesi Diyalog Avrasya Platformu

Rektörü Genel Sekreteri

EKLER:

1. Diyalog Avrasya Platformu

2. Süleyman Şah Üniversitesi

3. Makale Yarışması Değerlendirme Komisyonu

4. Ödüller, Başvuru koşulları ve tarihleriEK 1

Diyalog Avrasya PlatformuDiyalog Avrasya Platformu, Avrasya’dan hareketle bölge ve dünya insanının diyalog kurmasına, birbirini anlamasına ve barış içinde yaşamasına katkı sağlamak ve Avrasya’nın kültürel ve entelektüel birikimini dünyaya duyurmak amacıyla Avrasya gazeteci ve yazar kuruluşlarıyla 15 Eylül 1998 de kurulmuş bir uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşudur.Genel sekreterliği İstanbul’da bulunan Diyalog Avrasya Platformu’nun, Azerbaycan, Belarus, Estonya Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna’da temsilcilikleri bulunmaktadır.Bir yandan dünyadan kopmamak, öbür yandan da bu dünyanın görülmemiş hızlanması karşısında savrulmamak için güç birliği, iş birliği ve fikir birliği yapmak zorundayız. Bu birliktelikleri sağlamanın yolu ise büyük ölçüde siyasi-ideolojik nedenlerle kopmuş olan bağlarımızı kuvvetlendirmek ve kesilmiş olan diyalogumuzu birbirimizi tanımak suretiyle yeniden kurmaktan geçmektedir.Avrasya en geniş anlamı ile Avrupa ve Asya’nın birleşimidir. DAP için Avrasya, coğrafyaya ilişkin bir adlandırma olmanın ötesinde, iki kıta temelinde insana ait bu maddi ve manevi bölünmüşlüğü bir araya getirme, insanı yeniden bütünleştirme anlam ve çabasının bir ifadesidir. Bu yaklaşım temelinde DAP, Avrasya coğrafi sınırlarının ötesine taşmakta, tüm dünyayı kucaklamaktadır.

DA platformu tarafların özgür, gönüllü katılımı esasında tüm insani alanlarda kurulacak diyaloglar için bir zemin olma arzusunun ifadesidir.DAP; diyaloga, anlamaya, anlaşmaya ve barışa yönelik projeler üretir ve bu çerçevede söz konusu amacı sağlayan kalıcı ve sürekli faaliyetlerde bulunur.

DAP bir gönüllü harekettir.

DAP bir ortak/ kolektif harekettir.

DAP politika üstü olup hiçbir ülke, kurum ve kuruluşa doğrudan veya dolaylı angaje değildir.

DAP bireyler, halklar ve tüm insanlar arasındaki ilişkilere karşılıklı adalet, hakkaniyet, saygı ve tolerans prizmasından bakar.

DAP; bilime ve akla dayanarak devletlerin, toplumların ve dinlerin genel ilke, kabul ve gelenekleriyle uyum içerisinde hareket eder.

EK 2Süleyman Şah Üniversitesi

15 Nisan 2010 tarihinde kabul edilen ve 24 Nisan 2010 tarihli resmi gazete de yayımlanan 5981 no’lu Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip “Süleyman Şah Üniversitesi” adıyla üniversitemiz kurulmuştur.

Misyonumuz erdemli ve seviyeli fertler yetiştirmek, kendini ifade eden, özgüveni yüksek, özgün konuları araştıran ve sorgulayan bilim insanlarını teşvik etmek, dünyadaki beyin göçünün istikametini Türkiye’ye çevirmek, içinde bulunduğu medeniyetin kültürel mirasına sahip çıkan, bunun yanında medeniyetler arası barışa katkıda bulunan, “ilmin bizcesini” üreten bir üniversite olmaktır.

Vizyonumuz uluslararası standartlarda bilimsel çalışmaların ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü, sosyal bilimler konusunda değişik ülkelerden akademisyenleri ve öğrencileri etkileyecek bir cazibe alanı oluşturarak dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olmaktır.

Süleyman Şah Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden oluşmakta ve kendi dışındaki programlara geniş bir yelpazede dersler sunmaktadır. Uluslararası deneyime sahip olan akademik kadromuz, bu imkanları sağlayabilecek yetkin bir konumda bulunmakta, öğrencilerin bireysel gelişimi ve mesleki hedefleri konusunda sürekli bir iletişim ortamı hazırlamaktadır. 


Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi; İşletme, İktisat ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden oluşmaktadır ve disiplinler arası eğitim beklentilerine de geniş ders seçenekleriyle cevap vermektedir. Akademik kadromuz, alanlarında dünyanın saygın üniversitelerinde edindikleri tecrübelerini öğrencilere “açık kapı” politikasıyla her zaman aktarmayı ve onları geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir. 


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin hedefi, temel bilimler, teknoloji ve uygulamada özgün bilgi üreten, araştıran ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştiren, konusu ile ilgili eğitim sürecinde işyeri/yurtdışı tecrübesi kazanmış, alanlarında uzman bireyler yetiştirmektir. Fakülte 2012-2013 Akademik yılında öğrenci kabulüne başlayacaktır.

EK 3

Değerlendirme KomisyonuKomisyon Başkanı:

Prof.Dr. Ünsal Ban Türk Hava Kurumu Üniversitesi RektörüÜyeler:

Prof.Dr. Cemil Öztürk Marmara Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı

Doç.Dr. Bekir Günay Süleyman Şah Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Doç.Dr. Ergün Yıldırım Yıldız Tek.Ü. Fen-Edebiyat F. İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Doç.Dr. İsmail Mangaltepe İstanbul Ü. Avrasya Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Yayman Gazi Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

EK 4

Ödüller

Doktora Yüksek Lisans

5000 TL 4000 TL

4000 TL 3000 TL

3000 TL 2000 TL

*

Başvuru Koşulları

Makale Yarışması, Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversitelerinin Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencilerine açıktır.

Makaleler özgün çalışmalar olmalıdır, özgün olmayan makaleler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Makaleler akademik yazım kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır.

Makaleler öncü ve uzman bilim adamları komisyonu tarafından yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Dereceye giren tüm makaleler basılacaktır.

Tüm çalışmaların telifi DA Platformuna aittir.

*

Başvuru Tarihleri

Son Başvuru Tarihi: 01 Mart 2012

Sonuçların Açıklanması: 15 Nisan 2012

* * *

Başvuru Adresi

E-mail: makaleyarismasi@daplatform.org ve info@daplatform.org

Sonuçlar: Değerlendirmeler www.daplatform.org adresinde ilan edilecektir.

Telefon: +90 (216) 341 21 41-42Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 33
Dün Tekil 1207
Bugün Tekil 714
Toplam Tekil 2566214
IP 54.198.246.164


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:19 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.
(Alpaslan TÜRKEŞ)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 8.821 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu