İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE SEMPOZYUM - Orhan ÇELTİKÇİ/Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE SEMPOZYUM - Orhan ÇELTİKÇİ/Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
Tarih: 12.12.2011 > Kaç kez okundu? 3992

Paylaş
http://sempozyum.sosyalbilgiler.org/bildiriyazimkurallari.html

"Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar"Değerli sosyal bilgiler eğitimcileri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği olarak Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu: Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar başlıklı bir bilimsel toplantı düzenlenecektir. Sempozyumun amacı; son yıllarda sosyal bilgiler/vatandaşlık eğitimi alan(lar)ında meydana gelen gelişmeler ve sorunları, ulusal ve küresel sosyal, ekonomik, kültürel, politik, vd alanlardaki hareketler bağlamında ve teori - uygulama ekseninde tartışmaktır. Böylece ülkemiz ve insanlık için barış, adalet, refah ve demokrasinin egemen olduğu bir dünyanın inşasına çalışma misyonumuzun gerçekleşmesi yolunda bir adım atmak istiyoruz.

Sempozyumumuza bildiri sahibi ve dinleyici olarak katılımınız, gerçekleştireceğimiz etkinliğin bir bilim şölenine dönüşmesini sağlayacaktır. Görüşmek dileğiyle.Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği

Düzenleme Kurulu Eş BaşkanlarıProf. Dr. Cemil Öztürk Yrd. Doç. Dr. Bülent Tarman

Dekan Başkan Yardımcısı

Demokrasi ve Eğitim

• Demokrasi

• Demokrasi ve Eşitlik

• Demokrasi ve Avrupa Birliği’nde Kültürel Çeşitlilik

• Demokrasi Eğitimi

• İlköğretim Okullarında Demokrasi Eğitimi

• Demokratik Toplumlarda Öğretmen Eğitimi

• Avrupa Birliği’nin Demokrasi Eğitimi Yaklaşımları

• Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Anayasal ve Hukuksal Sorunlar.

Küreselleşme, Çok Kültürlülük ve Demokrasi

• Küreselleşme, Göç ve Kültürlerarası Etkileşim

• İnsan Hakları ve Küreselleşme

• Uzlaşma Kültürü

• Çok kültürlülük, insan hakları ve demokrasi.

21. Yüzyılda Kimlik ve Aidiyet Sorunu.

• Ulus devlet, vatandaş ve vatandaşlık eğitimi: ulus devlet nereye? Bilgi Çağı ve Küreselleşmenin vatandaşlık anlayışı ve eğitimi üzerindeki rolü.

• Sosyal Medya, Dijital Vatandaşlık ve Küreselleşme

• Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da değişim ve yeniden yapılanma: Demokratik bir toplum inşası için vatandaşlık eğitimi.

Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi

• Vatandaşlık

• İlköğretim Okullarında Vatandaşlık Eğitimi

• Avrupa Birliği ve Vatandaşlık

• Küresel Vatandaşlık Eğitimi

• Vatandaşlık Eğitiminde Değerlerin Rolü

• Değerler ve Değer Eğitimi

• Aktif Sosyal Katılım ve Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilikleri

• Yeterlilikler Temelli Vatandaşlık Eğitimi

• Yeterlilik Temelli Vatandaşlık Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme

Önemli Tarihler

Özet göndermek için son tarih : 2 Ocak 2012

Kabul edilen bildirilerin açıklanması : 16 Ocak 2012

Katılım ücretlerinin yatırılması : 23 Ocak 2012 (erken yatırma)

6 Şubat 2012 (zamanında yatırma)

Tam metin göndermek için son tarih : 18 Mayıs 2012

Programın açıklanması : 1 Mart 2012

Sempozyum : 20-22 Nisan 2012

atılım Ücretleri

Öğretim üyeleri

Erken yatırma : 80 USD

Zamanında yatırma : 100 USD

Lisans üstü eğitim öğrencileri

Erken yatırma : 60 USD

Zamanında yatırma : 70 USD

Poster sunanlar : 50 USD

tkinlikler

GEZİ

• Tarihî yarımadada

o Yerebatan Sarnıcı,

o Sultanahmet Camii,

o Ayasofya,

o Topkapı Sarayı’nın

gezilmesi.

• Gezi programı isteğe bağlı olup, giriş ücretleri katılımcılar tarafından ödenecektir.

• MÜZİK

• KOKTEYL (1. gün akşam)

Sempozyum Düzenleme Kurulu

ONUR KURULU

- Prof. Dr. Ömer DİNÇER - Milli Eğitim Bakanı

- Prof. Dr. M.Zafer GÜL - Marmara Üniversitesi Rektörü

DANIŞMA KURULU

- Prof. Dr. Murry Nelson - Penn State University

- Prof. Dr. Adnan Şişman - Uşak Üniversitesi

- Prof. Dr. Mustafa Safran - Gazi Üniversitesi

- Doç. Dr. Linda Bennett - University of Missouri

- Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ - Selçuk Üniversitesi

- Doç. Dr. Steven L. Miller – The Ohio State University

- Prof. Dr. Ramazan Özey - Marmara Üniversitesi

- Doç. Dr. Peggy Placier - University of Missouri

- Doç. Dr. Sung Choon Park - University of Arkansas

- Doç. Dr. Karen Cockrell - University of Missouri

- Prof. Dr. Ali Murat Sünbül - Selçuk Üniversitesi

- Prof. Dr. Mehmet İpcioğlu - Selçuk Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU EŞ BAŞKANLARI

- Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK - Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı

- Yrd. Doç. Dr. Bülent TARMAN - SBEB Başkan Yardımcısı

DÜZENLEME KURULU

- Doç. Dr. Hamza Akengin – Marmara Üniversitesi

- Ünal Akyüz -- Yönetim

- Yrd. Doç. Dr. Nihat Gürel Kahveci - İstanbul Üniversitesi

- Yrd.Doç. Dr. Alper KESTEN – Ondokuzmayıs Üniversitesi

- Yrd.Doç. Dr. Cemalettin AYAS – Sinop Üniversitesi

- Yrd.Doç. Dr. İsmail ACUN – Uşak Üniversitesi

- Yrd.Doç. Dr. Erkan DİNÇ – Uşak Üniversitesi

- Yrd.Doç. Dr. Ahmet BAYTAK – Harran Üniversitesi

- Yrd.Doç. Dr. Yasin Doğan – Adıyaman Üniversitesi

- Yrd.Doç. Dr. İbrahim Turan – Atatürk Üniversitesi

- Yrd.Doç. Dr. Mehmet Açıkalın – İstanbul Üniversitesi

- Yrd.Doç. Dr. Sefa Sekin - Marmara Üniversitesi

- Dr. Ahmet Katılmış - Marmara Üniversitesi

- Dr. Gül Tuncel- Marmara Üniversitesi

- Dr. Özlem Yiğit- Abant İzzet Baysal Üniversitesi

- Kerem Çolak- Marmara Üniversitesi

- Gülten Yıldırım- Marmara Üniversitesi

- Gizem Bengiç- Marmara Üniversitesi

- Ahmet E. Osmanoğlu- Marmara Üniversitesi

- Zafer İbrahimoğlu- Marmara Üniversitesi

SEMPOZYUM SEKRETERLERİ

- Dr. Özlem Yiğit- Abant İzzet Baysal Üniversitesi

- Zafer İbrahimoğlu- Marmara Üniversitesiilim Kurulu

Dr. Cemil Öztürk, Marmara University, Turkey.

Dr. Ahmet Baytak, Harran University, Turkey

Dr. Alper Kesten, Ondokuz Mayıs üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey

Dr. Bulent Tarman, Selcuk University, Turkey

Dr. İsmail Acun, Usak University, Turkey

Dr. Erkan Dinç, Usak University, Turkey

Dr. Cemalettin Ayas, Sinop University, Turkey

Dr. Nihat Gürel Kahveci, İstanbul University, Turkey

Dr. Mehmet Açıkalın, Istanbul University, Turkey

Dr. Ibrahim Turan, Atatürk University, Turkey

Dr. Murry Nelson, The Pennsylvania State University, United States

Dr. Linda Bennett, University of Missori, Columbia, United States

Dr. Peggy Placier, University of Missoru, Columbia, United States

Dr. Karen Cockrell, University of Missori, Columbia, United States

Dr. Ahmet Simsek, University of Sakarya, Turkey

Dr. Tony Lawson, University of Leicester, School of Education, United Kingdom

Dr. Mustafa Yunus Eryaman, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey

Dr. Ahmet Doğanay, Çukurova University, Turkey

Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Karadeniz Technical University, Turkey

Dr. Handan Deveci, Anadolu University, Turkey

Dr. Şefik Yaşar, Anadolu University, Turkey

Dr. Tuğba Yanpar-Yelken, Mersin University, Turkey

Dr. Bahri Ata, Gazi University, Turkey

Dr. Mustafa Safran, Gazi University, Turkey

Dr. Iftikhar Ahmad, Long Island University, United States

Dr. Timothy D. Slekar, The Pennsylvania State University, United States

Dr. Mohammed K. Farouk, Florida International University, United States

Dr. Christopher Robbins, Eastern Michigan University, United States

Dr. Merry Merryfield, The Ohio State University, United States

Dr. Ali Murat Sünbül, Selcuk University, Turkey

Dr. Yasin Doğan, Adıyaman Üniversitesi, Turkiye

Dr. Cemal Güven, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Dr. Güngör Karauğuz, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Dr. Hamza Akengin, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Rıza Ülker, Zirve Üniversitesi-Türkiye

Dr. Yücel Kabapınar, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Vahap Özpolat, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Türkiye

Bildiri Yazım Kuralları

Bildirinin başlığı ve özeti (250-300 arasında kelimeden oluşan) Türkçe ve İngilizce olarak Microsoft Word Dosyası (*.doc) versiyonunda yazılmalıdır. Hazırlanan bildiri özeti sunumu yapacak katılımcının adının baş harfi ve soyadı dosya adı olarak verilip (oykartal.doc gibi) kaydedilmelidir.

Sayfa boyutu: A4 (29,7 × 21,0 cm)

Marjinler: üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 3,0 cm; sağ: 2,5 cm

Yazı Karakteri: Times New Roman

Satır aralığı: Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır. Başlıktan ve adresten sonra 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Başlık: Ortalanmış, 14 punto, koyu ve kelimelerin baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

Yazar(lar): Ortalanmış, 12 punto, yazarın adı ve soyadının altı çizilmiş olmalıdır.

Adres(ler): Ortalanmış, 11 punto, italik, farklı adresler üst simgeler (a, b, ...) ile açıkça belirtilmelidir.

Ana metin: İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak ( 1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar APA stiline uygun olarak belirtilmelidir.

Poster Sunumu

Posterler, 70 x 100 cm boyutlarında ve 1 m mesafeden rahat okunacak şekilde olmalıdır. (Başlıklar 30, metin 20, kaynaklar ise 18 puntodan küçük tutulmamalıdır. Katılımcıların ad, soyad ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının altı çizilmelidir. Poster için yukarıda verilen genel kurallar (büyüklüğü hariç) geçerli olmakla birlikte, görsel algılamayı arttırabilecek ilaveler yapılabilir (Renkli basım gibi).

Posterler, organizasyon komitesi tarafından bildirilecek tarih, yer ve numaralı alanda sergilenecektir.04/11/2011; Cuma

"Sempozyumda sunulan bildiriler hakem süreci sonrasında Uluslar arası indexler [(DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCOhost, Ulrich's Serials Directory, Cabell's directories of Educational Curriculum & Methods , Educational Research Abstracts (ERA), EZB (Electronic Journals Library) and Index Copernicus Master List] kapsamında taranan "Journal of Social Studies Education Research (JSSER)" dergisinin Mayıs 2012 sayısında ve "Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisinde" yayınlanacaktır."Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 28
Dün Tekil 1149
Bugün Tekil 1212
Toplam Tekil 2564277
IP 3.92.28.84


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:17 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Sevgim - Millete!
Vurgunluğum - Azadlığa ve adalete!
itaatim - Hocalarıma!
Borcum - Dostlarıma ve meslektaşlarıma!
Nefretim - Yalancılara ve iki yüzlülere!

(Ebülfez ELÇİBEY)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 8.106 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu