NASIL BİR DEKAN ARIYORSUNUZ? - Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

NASIL BİR DEKAN ARIYORSUNUZ? - Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK
Tarih: 05.03.2011 > Kaç kez okundu? 2828

Paylaş


Geçen hafta yazdığım “tezatlar dünyasında gezinti” başlıklı yazıma bir okuyucu, bir eleştiri yazısı yazmış.Hiç bir kelimesine ve imlâ hatasına dokunmadan aynen aşağıya alıyorum.Okuyucu şöyle diyor:

“Sizi çok iyi tanıyan bir arkadaş diyor ki, "her hafta gizli gizli, şifreli şifreli hakaret ettiğin o Ankaradaki arkadaşların olmazsa senin diğer hocalardan ne farkın var". Dediklerine göre, "Ankaradakileri hasbelkader tanımışsın ve güç zehizlenmesine maruz kalmışsın. Ankaradakiler olmazsa seni kim dekan yapar. Sende bir yetenek olsaydı Ankaradkiler seni de biryerlere getirirdi". Arkadaşın dediği gibi "Ankaradakilerin gücünü kendi gücün zannedip güç zehirlenmesine mi yakalndın.

Cevap verirseniz memnun oluruz.

Selamlar

Alper Eren. E-mail: alperen@gmail.com 28.02.2011 20:17:35”Beni yakinen tanıdığını tahmin ettiğim ve yüz yüze bunları bana anlatmaktan kaçan, kaçınan ve kimliğini saklayan, kontrol ettim sahte e-posta adresi veren Kahraman (!) Okuyucu’ya ve okuyucularımıza (kusurumu bağışlayın) şimdi bir ufuk turu yaptıracağım. Turun sonunda sorduğum sorunun cevabını okuyucularımız olarak sizler verin:* 1969 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nu bitirdikten sonra oradan ayrılıp İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitiren ve 1974 yılında Kayseri’de personel memuru olarak memuriyete başlayan,* 1973 yılı yazında, henüz üniversite 3. sınıf öğrencisi iken, sırt çantasını alıp trenle İngiltere’ye giden, o zamanki şartlar içinde bu medeni cesareti gösteren, üç ay boyunca çalışma kamplarında çilek ve meyve toplayıp, yol güzergâhındaki tüm Avrupa ülkelerini dolaşıp, ufuk kazanıp ülkesine dönen,* 1970 –1974 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi iken Tercüman-Rehber olarak çalışan ve bu vesileyle sebebiyle daha sonraları hobi olarak Türkiye’de gezip görmediği sadece 5 il kalan bunları da ilk fırsatta ziyaret edecek olan,* 1975 yılı Mart ayında, kendisinden önceki tüm üniversite mezunlarının kısa dönem (4 ay) askerlik yapmalarına karşılık, uzun dönem (16 ay) askerlik yapan, hatta vatan hizmetini uzun dönemden de uzun, 2 ay fazla olarak 18 ay olarak hizmet veren ve teğmen rütbesiyle terhis edilen,* Sakarya Üniversitesi’ne, o zamanki adıyla Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne, çok itibarlı ve maddi getirisi fazla olan Sanayide Devlet Sümerbank Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı görevini bırakıp, o zamanki rakamlarla 6750 lira olan maaşı bırakıp 6250 liraya razı olan ve 1978 yılı başında intisap eden, Sakarya Üniversitesi’nin şu andaki Merkez Kampus’unun istimlâk çalışmalarında diğer arkadaşlarım gibi katkı sağlayan ve Üniversitenin bu günlere gelmesinde ciddî emek harcayan ve katkısı olan,* Sakarya Üniversitesi’nin resmen kurulduğu 1992 yılında Mali ve İdari İşler Daire Başkanı olarak görev yapan, canla başla çalışan, kendi özel aracı ile İstanbul’dan gelen İTÜ Bütçe Dairesi Başkanı ve ekibini taşıyan ve kurumun temel harçlarının atılmasında önemli fonksiyonları olan,* 1982–1995 yılları arasında Sakarya Meslek Yüksekokulu’nda, Müdür Yardımcılığı, Program Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu üyeliği yapan,* Yıllarca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Anabilim Dalı Başkanlığı, Ekonometri Bölüm Başkanlığı ve İİBF İktisat Bölümü Başkanlığı görevlerini deruhte eden,* Sakarya Üniversitesi’nin kuruluşunda yeterli öğretim üyesi olmadığı için, 13/B ile Teknik Eğitim Fakültesi’nde görevlendirilerek Yönetim Kurulu’nun teşekkülünü sağlayan ve bu fakültemizin bu günlere gelmesinde emeği olan,* 9 sene Üniversite Senatosu’nda ve 4 sene Üniversite Yönetim Kurulu’nda görev yaptıktan sonra, 2 defa 6 aylık süre ile İİBF Dekan Vekilliği’ne atanana sonra da asaleti uygun görülüp atanan,* Sakarya Üniversitesi’nin kuruluş yıllarında (1992–1994) eğitim ve öğretim faaliyetleri yanında Rektör Danışmanı olarak hizmet veren,* Kayseri’de Sümerbank Pamuklu Sanayi Müessesesi’nde personel memuru, Konya Ereğli’sinde Sümerbank Pamuklu Sanayi Müessesesi’nde Ticaret Baş Memuru, Ankara’da Sümerbank Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş Yardımcısı, SDMMA’de Asistan, İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi, Dr. Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent Dr. unvanlarını kullandıktan sonra 1995 yılında Profesör Dr. unvanı alan ve halen bu unvanını kullanan; Vel hâsılı kelam, gerek memuriyetin ve gerekse akademik hayatın her merdiveninde biraz soluklanarak ve her merdiveni hazmederek bu günkü durumuna gelen,* Akademik hayatı boyunca sayılamayacak kadar Yüksek Lisans, Doktora, Yardımcı Doçentlik ve Profesörlük bilim ve atama jürilerinde bulunan, sayısı hatırlanamayacak kadar dergide, kongrede, sempozyumda ve bilimsel etkinlikte Bilim ve Hakem Kurullarında bilimsel hayata katkı sağlayan ve hâlâ da bu faaliyetlerini canla başla yürüten, sayısı hatırlanamayacak kadar ihtisas komisyonlarında görev alan,* 1973 yılından itibaren, Avrupa, Asya, Amerika ve Asya’da yaklaşık 30 civarında ülkeyi, kendi imkânları ile gezen, dünyanın gezilen bölgelerini dikkatli bir gözle gözlemleyen, bunları kitaplaştırma amacında olan ve oralarda bulunan insanlarla güzel dostluklar kuran,* Sakarya Üniversitesi bünyesindeki yabancı uyruklu öğrenci statüsünde gelen tüm öğrencilerimizin hâmiliğini gönüllü olarak üstlenen ve oların her türlü maddî ve manevî problemleri ile yakinen ilgilenen; tam bir Türk Dünyası âşığı olan, her fırsatta o diyarları gezen, onların dertleri ile dertlenen ve sevinçleri ile kendinden geçen ve mutlu olan, Türk Dünyası’nın, gezdiği Kırgızistan, Bulgaristan, Romanya, Moldavya, Ukrayna, Kırım, Gürcistan, Kosova ve Makedonya bölgelerini konu eden “30 Şubatta Doğdum Yerimde Duramıyorum” isimli seyahatname günlüğü ile gezdiği yerlerdeki ruh halini ve duygularını tarihe not düşen,* Yakında çıkacak olan İspanya izlenimlerinin konu edildiği “Hüzün Medeniyeti Endülüs Günlüğü”, Fas seyahatinin notlarından oluşan “ Büyük Seyyah İbni Batuta’nın Ülkesi Mağrip- Fas Seyahati Günlüğü” ve 8 ay önce geçekleştirdiği ABD Seyahatinin konu edildiği “Siyahî Bush Obama’nın Ülkesi ABeDe’de Seyahat Günlüğü” yayınlanacak olan,* Tam 205 haftadır yani yaklaşık 5 yıldır, e-posta adres defterinde kayıtlı dostları, arkadaşları, tüm parlamento üyeleri, hemşerileri, öğrencileri ve adres defterine hasbelkader girmiş, çok büyük bir kısmını hiç tanımadığı ama gıyaben çok iyi tanıştığı, 7000 civarındaki adrese her hafta sonu, “Merhaba, Sizlere Hayırlı, uğurlu ve mutlu günler Diliyorum” diye takdim edilen haftalık yazılar ( http://www.salihsimsek.net/yaynlanan-yazlarm.html ) gönderen,* Haftalık yazıları, 7–8 civarında internet sitesinde yayınlanırken, çok çeşitli web sitelerinde de iktibas edilen ve değişik şehirlerde 3 gazetede haftalık olarak yayınlanan,* 34 yılı bulan akademik hayatı boyunca, Örgün Öğretim, Açık Öğretim, İnternet Destekli Öğretim ve II. Öğretim öğrencileri olmak üzere, dünyanın hemen hemen her bölgesine yayılmış en az 30.000 öğrencisi bulunan ve bunların bir kısmı ile halen iletişimde bulunan,* Hayatı boyunca, bu günü kadar kendiliğinden, hiçbir makam ve mevkie talip olmayan, geçtiğimiz yıllarda kendisine teklif edilen Kırgızistan’daki Türkiye- Manas Üniversitesi Rektörlüğü’nü ve Gaziantep’te bir Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü’nü kabul etmeyen, yeni kurulan üniversitelerimizde hâlen kendisinin gelmesini bekleyen ve bekletilen bir Fakülte Dekanlığı’nı reddeden,* Siyaset dünyasında çok sayıda dost, arkadaş ve tanıdığı olmasına rağmen onlardan kendisi için hiçbir talepte bulunmayan, bir ikisi hariç çalışma ofislerini bile bilmeyen ve bundan sonra da bilmeyecek olan,* Sadece hakkı, hukuku ve adaleti tesis etme amacında olan; özgürlükçülükten hiç bir zaman taviz vermeyen ve vermeye niyeti de olmayan, kul hakkını ve özlük haklarını kutsal haklar arasında sayan ve hiçbir şekilde bunların ihlaline rıza göstermeyecek, onları koruma ve geliştirme amacında olan,* Yanlış yapanların yanlışlarını düzeltmeye, hainlik yapanlara hainlik yatıklarını söylemeye devam edecek ancak hiç kimse ile kavga etme niyetinde olmayan; geçmişte ve hâlen yazdıklarıyla hayata bakışı, insanları algılayışı ve olayları yorumlayışı Sakarya Üniversitesi camiasının büyük bir kısmı tarafından tanınan,* Google’da aramaya kalktığınızda, hakkında binlerce yazıya, yoruma ve değerlendirmeye kolayca ulaşabileceğiniz,* Hâlen yürüttüğü Dekanlık görevini de kendisi talep etmeyen, resmen dekan olduğu kendisine bildirildiği anda, ilk 15 dakika içinde, istifa dilekçesini Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderen ancak istifanın kabul edilmediği, kendisi bizzat Rektör tarafından ikna edildiği için görevini yürüten, istendiği anda da görevini hemen bırakmaya hazır olanBİR AKADEMİSYEN, DEKAN OLAMAZ MI?Olamazsa, başka ne tür şart veya şartlar arzu edersiniz?Cesur (!) ve Kahraman (!) Okuyucu zannediyor ki Allah’ın tüm kullarının, rızıklarını, mevkilerini ve unvanlarını Ankara’dakiler veriyor…Bu Cesur (!) Okuyucu zannediyor ki Dekanlık denen makamlar hayatın vazgeçilemez matahlarından biridir. Allah, hiç kimseye, dünyada iken ‘niye Dekanlık, Rektörlük Vekillik veya Bakanlık yapmadın?’ diye hesaba çekmeyecek ama yapanlara ne yaptıklarını veya yapmaları gerektiği halde neden yapmadıklarını soracak…“Her hafta gizli gizli, şifreli şifreli hakaret ettiğin” değil; açık açık, muhatabı tarafından hiç de gizli olmayan ve çok iyi algılanan, altı kalın çizgilerle çizilen, beni tanıyan herkesin de çok net ve doğru olarak bildikleri isim veya isimler onlar… Muhataplar kendileri biliyor da derdi size mi düştü?Ankara’da bulunan arkadaşlarımızın Sakarya Üniversitesi’nde bulunan, belki yüzlerce arkadaşlarının hiç biri, sizin ifadenizle, “adam olmadıkları” için mi Ankara’da bir yerlere getirilmediler ve getirilmiyorlar? Bunlara, yani ‘Adam Olmayanlar Gurubu’na, Kahraman (!) ve Cesur (!) Okur siz de, dâhil misiniz?Renkli, âhenkli ve canlı bir hayat süreci yaşamış, 61 yaşına gelmiş, hayattan almayı düşündüğü tüm zevkleri tatmış, üniversite bitirmiş üç evlat sahibi, yurtiçinde ve yurtdışında verdiği konferanslar ve sohbet toplantıları ve hemen hemen her gün yaptığı esnaf ziyaretleriyle hayatın tam göbeğinde de bulunan bir akademisyenin Dekan olması kadar tabiî ne olabilir? Yılda bir ay kadar seyahatlerinin dışında, yani seyahatte olmadığı zamanlar, haftanın 7 gününü işine veren, tüm Fakülte öğrencileri tarafından takdirle karşılanan ve bu durum yıllardır yapılmakta olan anketlere yansıyan bir öğretim üyesinin Dekan olması kadar tabiî ne olabilir?Bu zaruri açıklamayı yaptıran Kahraman (!) ve Cesur (!) Okuyucu’ya teşekkür ediyorum.Karar sizin…

Yorumlar
Web-Site'miz AA-Anadolu Ajansı Abonesidir.Aktif Ziyaretçi 16
Dün Tekil 1008
Bugün Tekil 526
Toplam Tekil 2380716
IP 52.91.176.251


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:11 Cemaziye'l-Ahir 1440
Şubat 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.382 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu