Türk Yurdu Dergisi - Prof. Dr. İsa KAYACAN - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Türk Yurdu Dergisi - Prof. Dr. İsa KAYACAN
Tarih: 13.01.2011 > Kaç kez okundu? 3699

Paylaş
Dilde, fikirde, işte birlik.. Yakışan bir cümle, doğru, olması gereken birlik şekli. Türk fikir hayatında 99.yıl içinde bir dergi: Türk Yurdu.

30 ncu cilt içinde, zirveye çıkıp, bağdaş kurup oturan, oradan, oralardan seslenen Aralık 2010 ayında 280 nci (641) sayısıyla, okurların karşısına çıkan, çıkarılan bir dergi: Türk Yurdu.

Türk Ocakları Genel Merkezinin aylık yayın organı. 280 nci (641.) sayısıyla göz dolduran Türk Yurdu’nun sahibi: Galip Tamur. Genel Yayın Müdürü: Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Prof.Dr. Necmeddin Sefercioğlu.

Yayın kurulu var, Akademik danışma ve hakem kurulu var değişik isim ve imzalardan oluşan. Genel Merkez adresi: Türk Ocağı Cad. Prof. Dr. Osman Turan Sokağı, No:1 Balgat-Ankara. İdare yeri: Sezenler Cad. No: 4-2 Sıhhıye-Ankara.

Türk Yurdu Dergisinin elimizdeki, masamızdaki sayısında imzaları bulunanlardan bazıları: Nuri Gürgür, Mehmet Macit, Özcan Yeniçeri, Orhan Kavuncu, Recep Kök-Üzeyir Aydın, Hilmi Demir, Necati Cemaloğlu, Feyzullah Eroğlu, Mustafa Asım Mutlu-Müslüm Işıklar, Levent Bayraktar, Vedat Bilgin, Erhan Afyoncu, Mustafa Aksoy, Fahri Atasoy, M. Nihat Malkoç, Yücel Hacaloğlu, Ayşe D. Kuşçu, A.Filiz Avşar, Ömer Özcan, Haberler… Haberler..

Dergi içindeki, Türk Yurdu’nun 280 (641) nci sayısındaki yazılardan, imzalarıyla bazı alıntılar yapalım efendim:

-Tutuklu sanıklar ve avukatları, duruşmaları Kürtçülük gösterisine dönüştürmek istiyorlar. Tamamı Türkçeyi iyi konuşan sanıklar, ifadelerini Kürtçe vermekte direniyorlar (Nuri Gürgür, Sayfa:3)

-Milliyetçilerde milletlerine yönelik feragat ve fedakârlık duyguları daha baskındır (Özcan Yeniçeri-Sayfa:7)

-Türkçe konuşan ülkeler onuncu zirvesinde yayınlanan bildirinin birinci maddesi Kırgızistan’a desteklerini sürdüreceklerini teyit etmektedir (Orhan Kavuncu, Sayfa:12)

-Nurettin Topçu’yu Türk düşünce geleneği içerisinde konumlandırmak, onu anlamak ve kültürümüzün sürekliliğini kavramak açısından elzemdir (Levent Bayraktar-Sayfa: 52)

- Fikirler, düşünen insanların sadece eserleri değil, aynı zamanda onların varoluşlarını ifade ediş biçimleridir (Vedat Bilgin)

- Bir ülkenin düşünen, münevver insanları çok büyük bir zenginliktir bizler için (M. Nihat Malkoç, Sayfa:66)

- Bir Kasım da kaybettiğimiz Ömer Öztürkmen, mütevazı tavrıyla, merhametliliğiyle, güçlü kalemiyle, üslup sahibi kişiliğiyle, günümüzde gittikçe azalan vefa duygusunun enginliğiyle örnek bir insandı. (Yücel Hacaloğlu, Sayı: 69)

***

GÜNÜN SÖZLERİ VE BİR DUYURU:

1- Halkın hizmetkârı olmak en büyük rütbedir. (Süleyman Tapsız, Burdur Valisi)

2- Yerel Basın zor şartlar altında hizmet vermeye çalışır, ancak samimidir. (Müslüm Arslan, Burdur- Bucak Cumhuriyet Başsavcısı)

3- Güneykent Mahallesi 94008 Ceviz sok. No:1/9 Toroslar/ Mersin adresindeki Alevi Kültür Derneği kitap ve dergi bağışlarınızı bekliyor.***

İsmet Tahtacıoğlu’nun Sevinç Atan’la yaptığı röportajdan

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Röportaj diyelim, söyleşi diyelim, bu iki kelimeden hangisini tercih edersek edelim, karşılıklı konuşma, konuşan kişiden önce, konuşulan kişinin söylediklerinin bir araya getirilmesi, toparlanması önemlidir.

İsmet Tahtacıoğlu’nun, şair-yazar ve araştırmacı Sevinç Atan’la yaptığı bir röportaj dikkatimi çekti. “Birharf.net” adlı e-dergide yayınlanan uzunca bir röportajdı bu.

Sevinç Atan hanımın 1947 yılının 9 Eylül günü İzmir’de doğduğunu öğreniyoruz. Bu günün İzmir’in kurtuluş günü olması bakımından Sevinç hanımın doğum günü ayrı bir önem taşıyor.

Orta Okul 2. sınıftan itibaren şiir ve düzyazılarıyla çevrenin, kamuoyunun dikkatini çekmeye başlayan Sevinç Atan, Ege Telgraf ve Ege Ekspres gazeteleriyle, Yelpaze Mecmuasındaki şiir ve denemeleriyle okurlarıyla buluşuyor. 1966 yılında PTT Telgraf Müdürlüğünde göreve başlıyor. Daha sonra memuriyetten ayrılıyor.

İsmet Tahtacıoğlu’nun ilginç sorularına, ilginç cevaplar vermeye devam eden Sevinç Atan’ın, 2002 yılında sanat ve edebiyat dünyasındaki yerinden seslenmeye başladığını öğreniyoruz. Aktif olarak 48 yıldır, sanat ve edebiyatın içinde olduğu hatırlatmasıyla, Sevinç hanımın bu alandaki kıdemliliğini görüyoruz.

Sevda Köşe Başında, adlı şiir kitabı yanında, değişik bestekârların bestelediği beş yüzden fazla şiirin altına imza attığını görünce, şaşırıyor, tebriklerimizi sunuyoruz. Bunlardan üçü tango, biri çocuk şarkısı ve 31 tanesinin de TSM dalında olmak üzere 35 adedinin TRT Repertuarındaki yerini aldığını sevinçle, gururla öğreniyoruz.

İsmet Tahtacıoğlu’nun, Sevinç Atan’a soruları sürerken, Sevinç hanımın cevapları da birbiri ardına geliyor. Şiir ve şairle ilgili soruya verilen cevaplar:

-Bence şiir, hayata dair her duygunun, belli bir ses ahengi ve anlatım güzelliği içinde dile getirilmesi sanatıdır. Yazdıklarıyla okuyucuyu etkilemeyi, duygulandırmayı, kalıcı olabilmeyi başarabilen kişi şairdir.

Şiire gönül vermiş gençlere Sevinç hanım, “Okumalarını, araştırmalarını” öneriyor. “şiirde kalıcı olabilmek, uzun ve yorucu bir çalışma sürecini, sağlam bir bilgi birikimini gerektirir” diyor.

Türk sanat musikisinin bugünkü durumuyla ilgili görüşlerini de sıralayan Sevinç Atan; “Müziğimizde bir takım yeni atılımlar olduğunu görmenin, duymanın mutluluğu içinde olarak, biraz daha iyimserim” dedikten sonra, “TRT Radyo Nağme ve TRT Müzik kanalıyla yeni eserlere yer veren program yapımcıları, yeni eserleri okuyan değerli sanatçılar sayesinde TSM’nin yeniden can bulacağına inanıyor ve mutlu oluyorum”la noktasını koyuyor.

Böyle bir röportajı gerçekleştirdiği için İsmet Tahtacıoğlu’nu kutluyorum. Sevinç hanımın; “Ben, kendi yazdığım şiirleri zaman zaman önüme serer, üzerinde uzun uzun düşünür, eleştiriler yaparım” deyişini de takdirle karşıladığımı ifade ederek, noktamı koymak istiyorum efendim. Sevinç Atan’ın bugüne kadar aldığı ödül sayısı 37 olarak ifade ediliyor.**

TRT Ankara Radyosu TSM Ses Sanatçısı:

Zeki Topçuoğlu

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Musiki alanındaki beğeni ve zevkleriniz farklılık gösterebilir. THM sevenler yanında, TSM sevenlerin de bulunduğunu, bulunabileceğini kabul ederiz. Hatta her ikisi için tutkun, sevdalı olanlar bile vardır. Örneğin bendeniz, her ikisi için sevdalıyım. Ama laf aramızda, THM’ye karşı birazcık yakınlığım fazla.

Bir vesileyle tanıştığınız ses sanatçıları. Zaten onların sesiyle, yıllar önce tanışmışsınızdır. O sanatçılar sizin için bir dosttur, sıcak ses ve el sahibidirler

Zeki Topçuoğlu, TSM alanında kendini yetiştiren, kulaklarımızda ismi ve seslendirdiği eserlerle yereden, sevdiğimiz, gelecek için daha büyük başarılara imza atacağını inandığımız bir sanatçımız efendim.

Zeki Topçuoğlu’nun TRT-Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun 107 arşiv seri numaralı, “Türk Sanat Müziği –Zeki Topçuoğlu solo albümler serisi”nde çok güzel parçalar yeralmış. Zeki Topçuoğlu’nun yakışıklı fotoğraflarıyla da karşılaşıyoruz bu albümün sayfalarında.

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in üç paragraflık bir (sunuşu)var sayfalardan birinde. Burada sayın Şahin: “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu olarak ‘sesli, yazılı ve görsel Müzik Arşivi’mizden seçtiklerimizi siz değerli müzik severlerin hizmetine sunmaya devam ediyoruz-Zeki Topçuoğlu’nun bu albümünü zevkle dinleyeceğinizi umuyoruz”diyor.

Merkezi İstanbul’da bulunan “Ulus Müzik” firması çalaşması olarak ortaya çıkan, çıkarılan bu çalışmaların kalıcılığının bulunması bakımından önem taşıyan, anlam taşıyan bir yayın hizmeti ortaya konuluyor.

TRT’nin Müzik Dairesi Başkanlığının solo albümler serisindeki bu çalışmanın Koordinatörü: Cihat Gencer, Kayıt Stüdyosu: Ankara Radyosu, Albüm hazırlık: Kader Kaysı, Tasarım ve uygulama: Tunç Elmacıoğlu. Müzik Dairesi Başkanlığı Audio Yayınları: 150.

Zeki Topçuoğlu (Solo albümü serisi) içinde yeralanların sıralanışı: 1-Acem kürdi peşrevi (Beste: İsmail Hakkı bey, Makam: Acem Kürdi), 2-Bir vefasız yare düştüm hiç beni yad etmiyor (Beste: Selanikli Ahmet efendi, Güfte: Anonim, Makam: Acem Kürdi), 3-Şimdi anladım neden bana küstüğünü (Beste ve Güfte: Arif Sami Toker, Makam: Acem Kürdi), 4- Ud taksimi: Ali Osman Güngör, Makam: Acem Kürdi), 5- Sönmesin ışıklar yüzün görünsün (Beste: Teoman Alpay, Güfte: Halit Çelikoğlu, Makam: Acem Kürdi), 6- Klarnet taksimi (Klarnet: İsmail Oytun, Makam: Rast), 7- Gönlümün ezhar içinde gül gibi dildarı var (Beste: Fehmi Tokay, Güfte: Anonim, Makam Rast), 8- Bir gönlüme bir hal-i perişanıma baktım (Beste: Tatyos efendi, Güfte: Ahmet Rasim bey, Makam: Rast), 9- İçime hep hüzün doluyor (Beste-Güfte: Yıldırım Gürses, Makam: Rast), 10- Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir (Beste: Kaptanzade Ali Rıza bey, Güfte: Anonim, Makam: Kürdilihicazkâr), 11- Gül yüzünde güller solsa ağlarım (Beste-güfte: Erol Sayan, Makam: Kürdilihicazkâr), 12-Tez geçsede her sevgide bin hatıra vardır (Beste: Selahattin İnal, Güfte: Necdet Atılgan, Makam: Hüseyni), 13-Meşeli dağlar meşeli (Türkü, Makam: Hüseyni), 14- Her halinle, her şeyinle güzelsin (Beste: Erol Sayan, Güfte: Mehmet Erbulan, Makam: Muhayyer), 15- Gideceğim gurbet eldir, ya gelinir, ya gelinmez (Türkü, Makam: Muhayyer), 16- Sarı gülüm var benim (Türkü, Makam: Uşşak).

Zeki Topçuoğlu:1957 yılında Ankara’da doğdu. Müzik çalışmalarına Ankara’daki çeşitli dernek ve kuruluşların musiki çalışmalarına katılarak başladı. 1986 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu “Yetişmiş ses sanatçısı” sınavında başarılı oldu ve aynı yerde bu göreve başladı. 1993 yılı başına kadar Erzurum’da çalışan sanatçı, 1993-1997 yılları arasında TRT Müzik Dairesi Başkanlığı TSM Uzmanlığı ve Ankara Radyosu ses sanatçılığı görevlerini birlikte yürüttü.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü ve daha sonraki yıllarda da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin Halkla İlişkiler, Sosyal Bilimler ve İdaresi bölümlerini bitirdi. Evli olan sanatçı halen Ankara Radyosunda TSM ses sanatçısı olarak görevini sürdürüyor.

***

Dr. Nedim Uçar’dan: Gönlümün ırmakları

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Eskişehir’den seslenen, şiirimizin usta isim ve kalemlerinden 1.sınıf Emniyet Müdürü olarak yıllarca başarılı hizmetlerin altına imza atan Dr. Nedim Uçar’ın “Gönlümün Irmakları” adlı, 214 sayfalık dörtlüklerinden oluşan kitabı masamda efendim.

İltifat dolu cümleleriyle imzalayıp gönderdiği kitaplarıyla, sanat ve edebiyat dünyamızdaki yerinden, Eskişehir’den seslenen Dr. Nedim Uçar’ın yazdıkları, yayınladıkları takdir görüyor, alkışlanıyor. Tebriklerimle, uzun soluklu bir alkışlama da benden.

Dörtlük yazmak, duygularını dörtlükle sınırlı tutarak ortaya koymak, koyabilmek zordur. Dr. Nedim Uçar bu “zor”un altından başarıyla kalkmış, kalkabilmiş şairlerimizin başında gelmektedir, yer almaktadır.

Kitap içinde, ilk sayfalarda Dr. Nedim Uçar’ın biyografisiyle ilgili bilgiler, arkasından, kendisiyle ilgili görüşlerini ifade edenlerin birer- ikişer cümleleri. Dr. Nedim Uçar’ın sevilen, takdir edilen bir isim ve imza olduğunu (biliyoruz) buradan da anlıyoruz.

Dörtlüklerinin şekil özelleri hakkında da bilgi veren Dr. Nedim Uçar; “şiirlerinde duygu yoğunluğu ve anlam bütünlüğünü yaşayan şair” olarak biliniyor. Tabiat konulu dörtlükler yanında, duygusal konulu dörtlükler, Türk büyüklerine duyduğu sevgi konulu dörtlükler, Ölüm konulu dörtlükler, Hayat hakkındaki düşüncelerini belirttiği dörtlükler, Dini tasavvufi dörtlükler, Sosyal içerik taşıyan dörtlükler, şeklinde bir sıralamayla karşılaşıyoruz. Sayfa 33’de başlayan dörtlüklerden ikisi:

İLKBAHARDA KIŞLARIM

Bozkırın sabahında güne sensiz başlarım,

Kirpiklerin ucundan süzülür gözyaşlarım,

Sen güller arasında mutluluğu tadarken,

Ben dikenler içinde ilkbaharda kışlarım…

***

MEVSİMLERİN İÇİNDE

Mevsimlerin içinde en taze baharımsın,

Haziran’da güneşim, Eylül’de rüzgârımsın,

Aldığım her nefeste sevincim efkârımsın,

Hayatı paylaştığım, Emsal’imsin, karımsın.

***

www.isakayacan.com

http://isakayacan.blogspot.com

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 31
Dün Tekil 1228
Bugün Tekil 638
Toplam Tekil 2564931
IP 107.23.37.199


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:18 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Vatan ne Türkiyedir Türklere ne Türkistan,
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: TURAN
(Ziya GÖKALP)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 2.002 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu