“Türk Dünyası Gençlik Topluluğu” - 5. Gençlik Buluşması Sonuç Bildirgesi; 15–20 Ekim 2008 Karabük/Türkiye - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

“Türk Dünyası Gençlik Topluluğu” - 5. Gençlik Buluşması Sonuç Bildirgesi; 15–20 Ekim 2008 Karabük/Türkiye
Tarih: 06.01.2009 > Kaç kez okundu? 3232

Paylaş


Türk Dünyası Gençlik Topluluğu (TDGT) tarafından düzenlenen 5. Türk Dünyası Gençlik Topluluğu Buluşması Karabük”te gerçekleştirilmiştir. Buluşma çerçevesinde çeşitli sanat-kültür-edebiyat ve gezi etkinlikleri düzenlenmiş olup; programa Türkiye, Afganistan, Ahıska, Arnavutluk, Azerbaycan, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Doğu Türkistan, Dağıstan, Hakasya, Gürcistan, Gagauzya, Irak Türkleri, İran Türkleri, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Makedonya, Nogay Türkleri, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suriye, Tataristan, Türkmenistan, Yunanistan (Batı Trakya Türkleri) ve çeşitli belediyelerden bilim adamları, araştırmacılar, temsilciler katılmışlardır. Türkiye ve Türk Dünyasında çok sayıda kutlama mesajının alındığı kongrede şu sonuçlara varılmıştır:

1. Tamamen gönüllü çabalarla düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Topluluğu 5. Karabük Buluşması başarıyla ve bilimsel bir çerçevede gerçekleştirilmiştir.

2. Bundan önce de başarıyla gerçekleştirilen Türk Dünyası Gençlik Topluluğu”nun Buluşması bilim ve Türk Dünyası”nda büyük ilgi görmüş olup Türk kültürel literatürüne girmiştir. Söz konusu buluşmada tüm Türk Dünyası topluluklarından kapsamlı bir katılımın olması dikkat çekici bir husustur. Topluluğumuzun benzer buluşma ve etkinlikleri rutin olarak yılda en az iki kez yapılmaya devam etmesi tüm Türk Dünyası tarafından arzu edilmektedir. Bütün Türk Dünyası”ndan katılımcılar ileriki süreçte bu ve benzeri etkinliklere katılacaklarını ve destek olacaklarını deklare etmişlerdir.

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Sayın Köksal TOPTAN”ın bizzat buluşma ve etkinliklerimize katılması bizleri onure etmiş ve takdirle karşılanmıştır. Bunun yanı sıra Karabük Valisi Sayın Nurullah ÇAKIR, Karabük Belediye Başkanı Sayın Hüseyin ERER, İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Hüsnü ÖZCAN ve Karabük Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Burhanettin UYSAL Topluluğumuzu makamlarında kabul etmişler ve çalışmalarımıza her türlü desteği sağlamışlardır. Bu durum tüm Türk Dünyası”nca memnuniyetle karşılanmış olup, Türkiye sevgisinin artırılmasında ve maneviyatlarının kuvvetlendirilmesinde büyük bir moral kaynağı olmuştur. Bu üst düzeydeki katılım Topluluğumuzun çalışmalarına verilen önemin olumlu bir göstergesidir.TÜRK DÜNYASI GENÇLİK TOPLULUĞU TEMEL SORUNLAR KOMİSYONU RAPORU

Türk Dünyası Gençlik Topluluğunun Karabük”teki 5. Buluşmasında aşağıdaki sorunlar Türk Dünyasının temel sorunları olarak belirlenmiştir:

Bölücü terör örgütü PKK”nın son dönemde artan eylemlerini ve bu eylemlere gizli-açık destek veren bütün güç odaklarını şiddetle kınar ve PKK”nın bir üs ve barınak noktası olarak kullandığı Irak”ın kuzeyindeki Kürtçü yapılanmaya karşı siyasi ve ekonomik yaptırımların gerekliliğine inanmaktayız. Küresel dünyanın en büyük düşmanı olan terörizm hususunda bütün insanlığın söz konusu eylemlere karşı ortak tepki vermeye ve mücadele etmeye davet etmekteyiz.

Kosova”da Türk topluluğunun sahip olduğu haklar korunarak geliştirilmeli, Türkçe ile ilgili ana yasada var olan yasaların uygulanması, Türkçe görsel ve işitsel yayın organları desteklenmelidir. Türkiye ile Kosova Türkleri arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin kapsamlı olarak geliştirilmesinin önemine inanmaktayız. Bunun yanı sıra, 2009”da yapılacak olan sayımlar öncesinde yıllarca sürdürülen kültürel asimilasyon politikaları sebebiyle zayıflayan Türklük şuurunun güçlendirilmesinin hayati önem arz ettiğini ve var olan öğretmen istihdam açığının giderilmesini önemle vurgulamaktayız.

Bağımsız Türk Devletleri”ni Türk nüfusunun az olduğu ülkelerde temsilcilik açmaya davet etmekteyiz.

Başta Balkanlar olmak üzere, tarihi Türk kültür miraslarının korunması ve yaşatılmasını talep etmekteyiz.

İnsanlık için önemli bir tehdit oluşturan nükleer silahlanmanın, sadece Türk Dünyasında değil, tüm dünyada durdurulmasını ve dünya için taşıdığımız endişenin diğer ülkeler tarafından da dikkate alınmasını talep etmekteyiz.

Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türk Dünyasından Türkiye”de eğitimine devam eden öğrencilerimizin, öğrenimleri sırasında karşılaştıkları sorunların acilen çözülmesi gerektiğini vurgulamaktayız.

7 Türk Devleti arasında “Türkçe Konuşan Ülkeler Gençlik Değişim Programı” hayata geçirilmesini talep etmekteyiz.

Türk Dünyası ülkeleri arasında ortak spor ve kültür etkinliklerinin arttırılmasını talep etmekteyiz.

Türk Dünyası”nda kardeş okul uygulamasını, eğitim bakanlıklarının iş birliği ile gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz.

Türk dünyasındaki ülkelerde var olan ticaret ve sanayi odalarında Türk dünyası ticari danışma merkezi oluşturulmalı ve ticari dayanışmanın pekiştirilmesinin Türk Dünyası açısından faydalı olacağı inancındayız.

Türk devletlerinin vatandaşları arasındaki seyahatler için vize uygulamasında kolaylık sağlanması talep etmekteyiz.

2007”den itibaren Moldova Eğitim Bakanlığı”nın uyguladığı ambargo sonucu Gagauzyalı öğrencilerin Türkiye”ye gelememe durumunun kaldırılarak öğrenci değişiminin devamının sağlanmasına, Moldova Parlamentosu”nda Gagavuz Yeri halkının da temsil edilebilmesi için Gagavuz Yeri”nde bölgesel siyasi yapılanmanın geliştirilmesini talep etmekteyiz.

Öte yandan, komisyonumuz AB üyeliğine kabul edilen Bulgaristan”da yaşayan Türklerin anadilde eğitim, anayasal hak ve hürriyetleri hususunda yaşadıkları sorunların ivedilikle çözümlenmesi gerektiğine inanır; son dönemde Osmanlı kültürel mirasına yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıları şiddetle kınamaktayız.

Batı Trakya Türklüğünün Lozan Antlaşması”nda 37. - 45. maddelerde teminat altına alınmış olan başta müftülük ve eğitim hakkı olmak üzere, her türlü küçük milli topluluk haklarının ve Türk kimliğinin ivedilikle ve tam manasıyla hayata geçirilmesinin gerekliliğini önemle belirtmekteyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”ni, diğer Türk devletlerinin ve daha sonra bütün bağımsız devletler tarafından resmi olarak tanımasını arzu eder, Türk dünyası olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına haklı davasında bir kez daha açık destek beyan ederiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”ne karşı uygulanan uluslararası izolasyonlar ve ambargoların acilen kaldırılmasını, Avrupa Birliği”nin Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmasını istiyoruz. Kıbrıs”ta eşitlik ilkelerine dayalı; iki bölgeli, iki devletli, federal bir yapı için, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan”ın uzlaşmaz politikalarından bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir.

Irak”ta yaşayan Türklerin Irak anayasasında asli unsur olarak kabul edilmesini ve Türkçenin de resmi dil ilan edilmesini istiyoruz. En son 28 Temmuz 2008 tarihinde olmak üzere yıllardır Türkmen kurum ve kuruluşlarına yapılan silahlı saldırıları ve Türkmeneli bölgesinde yaşamakta olan Irak Türkleri”nin maruz kaldığı katliam ve yargısız tutuklamaları şiddetle kınar tutukluların derhal serbest bırakılması için girişimlerin başlatılmasını, Türkmeneli”nin ve özellikle Kerkük”ün etnik yapısını değiştirmeye yönelik çabaların durdurulması ve bu kapsamda tehcir edilen soydaşlarımızın geri dönmesinin sağlanması konusunda gereken adımların atılmasını, yapılması kararlaştırılan yerel seçimlerde özellikle Kerkük ve Erbil şehirlerinde ulusal ve uluslar arası hakemlerle seçimlerin denetlenmesini, Erbil”deki Türk okullarının eğitim gereçlerindeki ve hoca istihdamındaki eksiklerin giderilmesini talep etmekteyiz.

Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944 yılında maruz kaldıkları sürgün ve soykırımın tüm dünya ülkelerinde tanınmasını; ayrıca şu anda Kırım”a dönebilmiş Kırım Tatarlarının güvenliğinin garanti edilmesini, yerleşme ve toprak edinme hakkının ve ana dilde eğitim hakkının verilmesini talep etmekteyiz.

İran nüfusunun önemli bir kısmını teşkil eden İran Türkleri, tüm millî haklardan yoksun bırakıldığı gibi kendi dillerinde yazma-okuma hakkına da sahip değillerdir. Hem milli hem insani haklarının elde etme doğrultusunda demokratik mücadele veren yüzlerce aydın Türk şu anda tutuklanarak en kötü işkencelere maruz kalmakta ve çeşitli haksız suçlamalarla idama mahkûm edilmektedir. Uluslararası hukuka aykırı bu tür uygulamaların son bulması için insan hakları örgütlerini topluluğumuz göreve davet eder.

1944”teki sürgünle vatanlarından çıkarılan ve hâlihazırda dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamakta olan Ahıska Türklerinin asli yurtları Gürcistan”a kabulündeki yasada var olan hakların geliştirilmesini talep etmekteyiz.

Son zamanlarda tekrar alevlenmekle birlikte yıllardır Azerbaycan ile Ermenistan arasında süregelen Karabağ Sorunu”nun tek çözüm yolu olarak Ermenistan”ın haksız yere işgal ettiği Dağlık Karabağ Bölgesi ve etrafındaki yedi ilden koşulsuz olarak çekilmesi gerekmektedir. Öncelikle yapılması gereken Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere bütün dünya devletlerini 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı Soykırımı”nı tanımaya çağırmaktadır. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi”nin ve AGİT-Minsk Grubu”nun sorunun çözülmesinde aktif ve tarafsız faaliyet göstermesini talep etmekteyiz.

Büyük öğrenci projesi kapsamında Afganistan”dan getirilen öğrenciler ağırlıklı olarak Türk asıllı gençler olmalıdır. Ayrıca Türk dili, Türk edebiyatı ve Türk tarihi okutulmak üzere Afganistan”dan öğrenciler Türkiye”ye getirilmelidir. Afganistan Türkleri Türkiye tarafından eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda desteklenmelidir.

Sürgün hayatı yaşayan Doğu Türkistan halkına yönelik olarak yürütülen şiddet soykırım, hak-özgürlüklerinin yok edilmesini şiddetle kınar. Bu tür baskı, asimile ve insanlık suçlarının tüm dünya kamuoyuna sunulması için çalışmalar yapılmasını talep etmekteyiz.

Suriye Türkleri ve tüm dünya Türkleri arasında iyi ilişkiler kurup Suriye”de yaşayan Türklerin dil, eğitim ve kültür haklarının gözetilmesi konusunda bu ülkelerin destek olmasını talep etmekteyiz.

Nogay Türkleri”nin de büyük öğrenci projesine dahil edilmesini talep etmekteyiz ve ayrıca Dağıstan Nogay bölgesinde Türk kolejlerinin açılmasının oradaki Türklerin eğitim hakkı ve kültürel bağlarının korunması açısında faydalı olacağı inancındayız.

Makedonya”nın seçim sistemi başta olmak üzere diğer küçük etnik toplulukların parlamentoya girişini engellediği için bu guruplar ancak koalisyon yoluyla meclise girebilmektedir. Topluluğumuz Makedonya Cumhuriyeti”nin küçük milli topluluklara Makedonya meclisinde özel bir kontenjan verip Avrupa”da olduğu gibi küçük milli toplulukların parlamentoda temsilini garanti altına almaya çağırır. Tüm Türk dünyasını, NATO ve AB yolculuğunda Makedonya”nın yanında olup destek vermeye çağırmaktayız.

2013 yılında Kazan”da düzenlenecek olan Uluslararası Gençler Olimpiyatlarına Türk dünyasından genç sporcuların, geniş kapsamda katılmaları hususunda teşvik edilmemelerini ve ayrıca Tatar Türk milli şairi Abdullah Tukay”ın doğumunun 125. yıl dönümü sebebiyle 2011 yılının UNESCO tarafından Abdullah Tukay yılı ilan edilmesi ve milli şairimiz için Türk dünyasının ortak ve uyumlu çalışmada bulunulmasını talep etmekteyiz. Bunun yanı sıra ünlü Tataristan ve Türkiye yazarlarının eserlerinin karşılıkla olarak çevrilmesinin kültürel bağların güçlenmesi açısında önemli rol oynayacağına dikkat çekmekteyiz.Etkinlik çerçevesindeKarabük Belediye Başkanı Sn. Hüseyin Erer”i ziyaret,

Karabük Valisi Sn. Nurullah Çakır”ı ziyaret,

Karabük Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Burhaneddin Uysal”ı ziyaret,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sn. Köksal Toptan”ın ve Gagauz Yeri Devlet Başkan Yardımcısı Valeriu Ianıoglo katılımlarıyla “Milli Gurur, Milli Forma” sergisi, “Ülkelerin tanıtım stantları”, “TürkSoy Resim sergisi” açılışları,

“7 Bölge 7 Renk Halk Dansları” gösterisi,

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın”ın katılımlarıyla “Türk Dünyası”nda Ortak Dil Türkçe” isimli konferans,

Ayasofya Müzesi Başkanı Doç. Dr. A. Haluk Dursun”un katılımları ile “Türk Kimliği ve Türk Tarihi” isimli konferans,

Yönetim Kurulu Seçimleri,

Çankırı Yaren Halk Oyunları ekibi ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu”nun katılımlarıyla kapanış konseri,

TürkSoy Genel Müdürü Yardımcısı Sn. Fırat Purtaş”ın katılımlarıyla “Türk Dünyası”nda ortak kültür ve sanatlar” isimli konferans,

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Türk Dünyası Güreş Turnuvaları ve Şöleni Koordinatörü Sn. Ahmet Tüzün”ün katılımlarıyla “Türk Dünyası”nda Ortak Sporlar” isimli konferans,

Kardemir A.Ş. Gezisi,

Türk Dünyası İş Adamları”nın katılımlarıyla “Türk Dünyası”nda ortak Ticaret” isimli konferans,

Türk Dünyası Gençlik Halı Saha Futbol Turnuvası,

Karabük”ün tarihi yerlerinin gezilimi,

Vali Bey”in Topluluğumuz onuruna verdiği akşam yemeğine katılım,

Karabük Protokolünün katılımları ile Kapanış Kokteyli,

Anıtkabir resmi ziyareti gerçekleştirilmiştir.YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ

Kurucu topluluk başkanımızın görevini bırakması ve yeni yönetim şemasının oluşturulması doğrultusunda yeni yönetim kurulu seçimleri yapılmıştır. Seçilen kişiler ilk süreçte topluluğumuzun kurumsal bir kimlik kazanması ve bu süreç içerisinde yeni etkinlikler düzenlenmesi için çalışmalar gerçekleştirecektir. Bu iki amaçtan ötürü Yönetim Kurulu”nun kendi içinde fikir ayrılıklarına düşmemesi ve işlerin daha hızlı ilerleyebilmesi için seçim şekli liste usulü olarak seçilmiştir.

Topluluğun bürokratik işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu Toplantılarını yönetmek üzere “Topluluk Başkanı”; Genel Koordinasyonu ve iletişimi sağlamak, Genel Kurul Toplantılarını yönetmek, Türkiye içi ve dışı etkinlikleri koordine etmek üzere “Genel Sekreter”; Türkiye Dışında yaşayan temsilcileri Yönetim Kurulu”na önermek ve o temsilciler ile iletişimi sağlamak, Türkiye dışı etkinlikleri koordine etmek üzere “Türkiye Dışı Ülkeler Sorumlusu”; Türkiye içi il temsilcilerini Yönetim Kurulu”na önermek ve o temsilcilerle iletişimi sağlamak, Türkiye içi etkinlikleri koordine etmek üzere “Türkiye Temsilcisi” olarak dört kişilik bir Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

İşte bu görev ve amaçları gerçekleştirmek üzere 22 ülke, özerk cumhuriyet ve akraba topluluğunun katılımı ile (Türkiye”den 10 kurula katılmıştır bunların hepsi Türkiye olarak tek katılımcı sayılmaktadır);Topluluk Başkanlığına Sn. Sedat Adakan,

Genel Sekreterliğe Sn. H. İlter Kuzucu,

Türkiye Dışı Ülkeler Sorumluluğuna Sn. Enes İbrahim,

Türkiye Temsilciliğine Sn. Bilge Serin Çelik

yapılan oylama sonucunda oy birliği ile seçilmiştir.H. İlter KUZUCU

Türk Dünyası Gençlik Topluluğu

Tel: (0544) 441 09 54

E-posta: kuzucu@tdgt.org

Msn: h.i.kuzucu@hotmail.com

http://www.tdgt.orgKaynak: http://www.turkgundem.net/icerik/index.php?option=com_content&task=view&id=5387&Itemid=2

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 25
Dün Tekil 1142
Bugün Tekil 28
Toplam Tekil 2452714
IP 3.88.161.108


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

16 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Vatan ne Türkiyedir Türklere ne Türkistan,
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: TURAN
(Ziya GÖKALP)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 9.059 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu