TÜRK’ÜN KÖKÜNÜN KAZINMASI -10- / Özkan BOSTANCI - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

TÜRK’ÜN KÖKÜNÜN KAZINMASI -10- / Özkan BOSTANCI
Tarih: 25.10.2010 > Kaç kez okundu? 2637

Paylaş


Yazımıza yine Atatürk'ün sözüyle başlayarak kaldığımız yerden, yaptığı zulümle öğünen YANYALI bir yerli Rum'un mektubundan kısaltılmış alıntılarla ve bir Yunan kumandanın mektubundan alıntılar ile devam ediyoruz…- "Millî hayatımızda yediden yetmişe hepimizin bilmesi gereken zafer günlerimiz olmakla beraber, ACISINI DÜNYA DURDUKÇA İÇİMİZDEN ATAMIYACAĞIMIZ MİLLÎ FELAKET GÜNLERİMİZ DE VARDIR...1877 Rus Harbi sonu büyük muhaceretleri! ..TÜRK'ÜN AVRUPA'DAN ÂDETA KÖKÜNÜN KAZINMASI İSTEĞİYLE HORTLAYAN HAÇLI ZİHNİYETİNİN GİRİŞTİĞİ TOPLU KATLİAMLAR!..1912 Balkan Savaşı ve TÜRKLER'e reva görülen zulüm ve İŞKENCELER!..Tarihin bu acı mirasları her TÜRK'ün kalbinde unutulmamak üzere dünya durdukça muhafaza edilmelidir.Milletimizin kalbinde HİSS-İ İNTİKAM olmalı!..Bu alelâde bir intikam değil; hayatına, ikbaline, refahına düşman olanların mazarratlarını izaleye matuf bir intikamdır"

(16.3.1923) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK- "Miralay beni çağırdı.Esirleri türlü türlü uydurma bahanelerle ecnebilere sezdirmeksizin mahvettiğimi bildiği için bana iltifat etti!Buradaki 3.000 esir (asker) ve 120 genç subayın yok edilmesi için zekâma, dirayetime müracaat etti!"- "Bütün Türk esirlerini kurmay subayları ile beraber yanımızdaki kışlaların üst kısmına balık istifi denecek bir halde birbiri üstüne yığdım!..Zemin katında zaten patlayıcı madde ile 30 barut fıçısı ve bir miktar top cephanesi vardı.Muhafazalarına memur olan Yunan neferlerinin yerine, TESELYA Müslümanlarından 10 kişi seçtim.Gece herkes yatsı namazında iken, verdiğim işaret üzerine zemin ve sema alevler içinde kaldı.Müthiş bir tarraka koptu!Etrafa baş, kol, bacak, gövde tufanları, kan serpintileri yağıyordu!..İmamlar bile namaz ve ibadeti unutarak can havliyle dışarı fırladı!..Bu izdiham arasında süngülerimiz güzel iş gördü."- "Hemen bir şayia çıkardık!..Türkler'in katliam ettiklerini, Yunan askerlerine ansızın hücum ettiklerini yaydık!..Muhabirler korkudan dışarı çıkamaz oldular. 4-5 saat bu güzel fırsattan istifade ederek toplu bir halde bulunan Türkler'in üzerine aslan gibi atıldık!"- "Kendilerini kurtarabilenler büyücek bir camiye sığınarak kapıları kapamış, mandallarını sürmüşlerdi.Caminin dört tarafına gazyağı dökerek ateşledik.Kapıdan çıkanlar derhal süngüleniyordu!"- "Gece, her taraf karanlık!..Bu kırmızı alevler içinde siyah bir başın fırıldak gibi nasıl döndüğünü, kadınların saçlarından tutuşunca pervane gibi nasıl dansettiklerini görmeli!..Hele Türkler'in vücudu tutuştuktan sonra çıtırtılardan daha müthiş sedalar çıkartıyor.Büsbütün zevk verici bir zafer musikisi teşkil ediyor!"21 Aralık 1912- "Şimdi bütün kızgınlığım, bütün düşmanlığım TÜRK KADINLARI'na intikal ediyor!..SELÂNİK'te bulunduğum esnada ipekli çarşafların ılık ve kokulu süsleri içinde kızaran, terleyen bu gönül alıcı ruhlar, benden o kadar irkilir, o kadar kaçarlardı ki, irademin o siyah kirpiklerin altındaki iri gözlere mağlup olduğunu hissederdim.Fakat mutaassıp hainler, kat'iyyen benim aşkıma ehemmiyet vermezlerdi!..peçelerini örtüp vakur bir edê ile çıkar giderlerdi."

- "(Şimdi ise) Dr. İSTEFANO ile beraber müslüman evlerinde kadınların muayene bahanesi ile çarşaflarını, peçelerini yırtarak güzel gençlerin göğsünü, memelerini muayene için anadan doğma çırılçıplak soyardık.(Ancak) onları soyuncaya kadar (üzerlerinde) 5-6 değnek kırmalı!Hele bazıları, 'Öldürün beni! ALLAH'ın, Peygamber'in huzuruna bâkire olarak çıkarak sizi şikâyet edeceğim!' diye bizi tehdit ediyorlar!Kahkahalarla gülüyoruz!" (aynı eser)BİR YUNAN KUMANDANIN MEKTUBU :- "Günahkâr teğmen!Kimbilir, benden ne kadar uzun alkışlar ümit ediyordun!"

- "(Halbuki) Yunan milletini hatırına getirmeyerek, beceriksizce bir nezaket eseri göstermek için hedefi, gayeyi unuttun!"- "Türkler'in cenazelerinden, kemiklerinden, kanlarından doğacak BİZANS ihtişam ve idaresini bırakıp, sadece bir Türk kadının yalancı alkışlarına aldandın!"- "Senin böyle sersem olduğunu bilseydim, emin ol Konstantin, İSTANBUL'dan geldiğin zaman seni yedek subay olmaktan menederdim!"- "Yalnız TÜRK MİLLETİ'nin değil;TÜRK sözünün de tarihten, lugattan, coğrafyadan silinmesi için her fırsattan istifade edeceğine; yeminine nasıl ihanet ettin!..Düşündükçe çıldıracağım geliyor!.."- "700 er, 25 subay, 60 kadın, 30 çocuk...Bunlar ele geçmez bir esir kafilesidir!..Sen deli misin be yavrum, kızarmadan 'bunları SELÂNİK'e gönderdiği'ni nasıl yazabiliyorsun?..Size mektepte böyle mi terbiye verdik?"- "Eğer sen bu kafileyi ovalarda boğazlayarak kanlı, şanlı ellerinle memleketine avdet etseydin, bütün güzel genç kızlar nazarında bir HERAKLİS kadar şâyân-ı tebcil olacaktın!"- "90 esiri, yolda bazı bahanelerle boğazlatmışsın!..Bunu o kadar parlak cümlelerle yazıyorsun ki, TRUVA muharebesinin kahramanı kadar gururun kabarmış!..Bunu yapacağına SUBAYLAR'ı, KUMANDANLAR'ı ortadan kaldırsaydın!..Bir subayın kaç senede meydana geleceğini bilmez değilsin!. (Onun yerine) erlere kabadayılık yapmışsın!..Biz 90 değil, 9.000 de değil; 90.000'i kasaturadan geçiriyoruz da, yine âdi bir vak'a halinde naklediyoruz!"- "Kadınlar meyanında, babaları muharebede telef olmuş bir Türk generali ile, iki binbaşının kızlarından bahsediyorsun...Birer birer bekâretlerini izâle etmişsin.Hele birisi 11 yaşında imiş!..Bravo!"- "60 kadının içinden hâmisiz 3 kızla zevk ve sefa edebilmeye muvaffak olabilmişsin!..Öbür dilber kadınlarla eğlenmeye erkekler mâni olmuş imiş!..Hah hah ha!..Hangi erkekler?..Onlar hayvan, dostum, hayvan!..Senin elinde esir Türk subayları!..Bunlar mı mâni oluyor?.."- "Ahmak Kosti!..Tabancan yok muydu?..Milletin sana Türk kafası patlatmak için verdiği silahların hiçbiri yanında değil miydi?"- "Yunanlığın affetmeyeceği bir hata varsa, o da eline geçmiş iken genç Türk binbaşısını öldürmemekliğindir!..Bu aile ile aranızda bir tanışıklık varmış!..Bu derece şefkat TÜRKLER'den başka kimsede bulunmaz!.."- "Yalnız paralarını gasbetmekle yetinmişsin.Kendilerine nezaket göstermişsin.Türk kızları ayrılırken, 'Mersi, nazik subay' diye teşekkür etmişler!..O vakit aklın başına gelmiş.Bunları yarı yolda becermediğine pişman olmuşsun!..Yunan lugatında menfaatten başka nezaket yoktur!(Bilmez misin?)"- "Bak, (anlatayım da gör) ben senin gibi avanaklık yapmış mıyım?..İki kardeşim BEYOĞLU'ndaki ticarethanemizi satarak Yunan ordusuna gönüllü yazıldıkları zaman, ben onları kendi taburuma yazdırdım.Bizi MİDİLLİ'ye yolladılar.Taburumuzun askerlerini, GİRİTLİ çetelerden takviye etmiştim. MİDİLLİ'yi zapteder etmez, oradaki OSMANLI SANCAĞI'nı indirip yaralılara sargı bezi yaptırdım.İlk işim esirleri ortadan kaldırmak oldu."- "Sıra ahaliye gelince, evleri basmaya başladım! (Liberal) PRENS SABAHATTİN partisinden iki (hain) genç, ahaliyi müdafaaya teşvik eden İTTİHAK VE TERAKKİ âzâlarını birer birer gösteriyordu!Ekserisine âsi kulpu takarak kurşuna dizdirdim.İTTİHATÇI domuzlardan birisi kaçarken yine o iki gencin yardımıyla tevkif ettirmeye muvaffak oldum."- "Meğer bu (adam), eski kumandanlardan bir doktor binbaşı imiş! İSTANBUL'a gittiğim zaman buna bizim amcazâdelerin ticarethanelerinde tesadüf etmiştim.Hatta bir gün bir çiçek kadar güzel üç kızını da görmüştüm. En küçüğünün kirpiklerinden bir elektrik yayılıyormuş gibi vücudumun titrediğini hissettim..."- "8 ay sonra MİDİLLİ'de bütün ailesine tesadüf ettim.Doktoru hapishaneye yolladım.Türk perilerini de himaye bahanesiyle odama yılladım.Zaten evleri ararken tesadüf ettiğim güzelleri, hep boş bir konağa toplamış idim.Şehrin bütün diğer kadınlarını, neferlerle Giritli çetelere bağışladık."- "Akşam hanımları birer birer çağırdım.Sözümona soruşturma yapıyordum.En nihayet sıra küçük hanıma geldi.Babasını çok sevdiğimi, tahliyesinin elimde olduğunu anlattım.Zeki kız, (niyetimi) anlamıştı.Gittikçe rengi soluyordu.Hissiyatımı açıkça söyledim.Kabul ederse, kendisi ile evleneceğimi bile teklif ettim.Ne beis var?Hristiyan olursa, bana lâyık bir şark perisi idi.Gözlerinden yağmur gibi yaşlar akmaya başladı."- "Bir bûse, bir temas diye yalvardım...'Efendi, beni öldürünüz,' mukabelesinde bulundu.Gönül rızası ile muvaffak olamayacağımı anladım.Ertesi günü, bizim doktor YORGİ'ye müracaat ettim.Bir mayi verdi. İçtikleri suya döktüm.Az bir müddet sonra üçü de leş gibi serilmiş, uykuya dalmışlardı."- "NEZİHE!..Ne kadar nefis bir ruh!..Baygın bir kraliçe gibi uyurken dudaklarını öptüm.Hiç bir şiddet, hiç bir mâni yok!..Sonra sıra ile öbür kardeşlerine gittim...Ertesi gün beni görünce başlarını çarşaflarının içine alarak ağlamaya koyuldular!""- "Bir gün fazlaca sarhoş idim.Taarruz ettim.Hakaret etti!..O hiddetle hemen hapishaneye giderek doktoru ipe çektim...Bak, mülâzım doktor ne yazmış:'Kızım, hayatın değeri yoktur!En kıymetli şey ismet ve iffettir.Ben seni bâkire ve mazlum bıraktım, öylece bulmak isterim.' ... (Dönüp) babasının vasiyetini suratına fırlattım.Saçlarını yolarak kendisini pencereden atmak istedi.İki er çağırdım ve kendisini bağlattım."- "Sabahleyin ziyarete gittiğimde taş gibi dönmuş, dudakları sapsarı olmuştu!..Cenazesini attırdım!..Şimdi iki kızkardeşi deli bir halde bulunuyorlar.Hele birisi hamile!.."İMZA : MİDİLLİ Merkez Kumandanı ALEKSANDR(aynı eser, sf.21)

**********************Burada çok önemli bir hususu dile getirmek istiyoruz...Görüyorsunuz, bu zalim komutan bile sevdiği kızla evlenmek için;"Ne beis var? Hristiyan olursa..." diyor!Son on yıldır (1996'dan beri) ülkemizde çok sinsi bir faaliyet sürdürülüyor.Bir kaç yıl yıl önce, sanırız MARDİN'de, MÜSLÜMAN bir TÜRK KIZI, (Nasıl Müslüman'sa, ve nasıl bir Müslüman bir aileden geliyorsa), Hıristiyan bir erkekle kilisede evlendiriliyor...Bu törene de bir İMAM (nasıl Müslüman ve nasıl imamsa!) iştirak ediyor...Ve bu olay boyalı basında manşet, televole kanallarda baş haber oluyor, defalarca yayınlanıyor!Sonra bazı Müslüman din adamları (nasıl Müslüman ve nasıl din adamı iseler), KUR'AN-I KERİM'in "MÜMİN kadınları MÜMİN erkeklerle evlendiriniz" hükmünü, "buradaki MÜMİN ifadesi, EHL-İ KİTAP demektir" diye yorumlayarak, kadınlarımızı HIRİSTİYAN VE YAHUDİLER'le evlenmeye teşvik ediyor!Nereden teşvik ve finanse edildiği bilinmez, televizyon kanalları YABANCI DAMAT gibi dizilerde, MÜSLÜMAN bir TÜRK KIZI'nı, hem de muhafazakâr GAZİANTEP gibi bir ilden bir kızı, HIRİSTİYAN bir RUM'la evlendiriyorlar!..Üstelik çoğunluğu esmer olan RUMLAR'ı halka şirin göstermek için, aygın baygın bakışlı, sarışın ve yakışıklı bir herifi bu RUM rolünde oynatıyorlar!..O da yetmiyor, iyiniyetli TÜRK halkını, bu GAZİANTEPLİ ailenin şahsında RUM oğlanı "sünnet olmuş" göstererek kandırıyorlar!..Enayi yerine koyuyorlar!HALİT REFİĞ hep söyler!..YURTDIŞI'NDA ÖDÜL ALAN SÖZDE "TÜRK" FİLİMLERİNİN istisnasız HEPSİ, TÜRKİYE VE TÜRKLER ALEYHİNEDİR!..Aynı şekilde ORHAN PAMUK'un hangisi olduğu belli olmayan kitabına verilen NOBEL ÖDÜLÜ de öyle!..Bu kadar da değil!..YURT DIŞINDA ÖDÜL KAZANAN BÜTÜN "TÜRK"LER ASLINDA TÜRK DEĞİLDİR!..EROVİZYON şampiyonu SEVTAP ERENER, meselâ, YAHUDİ asıllı DÖNME'dir!Parçası da zaten TÜRKÇE değildi!..Yani TÜRK olan hiç bir şey BATILILAR tarafından makbul görülmez!..BATILILAR ancak TÜRK OLMAYAN'a ÖDÜL ve MADALYA verirler!..Meselâ AMERİKA'da bir YAHUDİ kuruluşunun Başbakan ERDOĞAN'a verdiği CESARET MADALYASI gibi!..Hangi savaşta cesaret göstermiş ki??..Orada takdir edilen cesaret, TÜRK MİLLETİ'ni karşısına alarak AVRUPA BİRLİĞİ'ne, A.B.D.'ye ve İSRAİL'e yarayan işler yapma CESARET'idir!..MÜSLÜMAN AFGANLAR, MÜSLÜMAN IRAKLILAR, MÜSLÜMAN FİLİSTİNLİLER ve MÜSLÜMAN TÜRKMENLER onbinlerle KIYIM'a uğrarken; SES ÇIKARMAMA, hatta BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ'NDE İŞBİRLİĞİ YAPMA, EŞBAŞKAN OLMA, ve AMERİKA'NIN STRATEJİK ORTAĞI OLDUĞUNU İLÂN ETME CESARETİ'dir!TÜRKLER'e, İSLAM'a ve Hz. MUHAMMED'e hakaret eden SALMAN RÜŞDİ'ye de bu yüzden şövalyelik ünvanı verdiler!>>>DEVAM EDECEK

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 24
Dün Tekil 1123
Bugün Tekil 955
Toplam Tekil 2561697
IP 18.232.99.123


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:15 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü.
(Hüseyin Nihal ATSIZ)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.788 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu