“TURAN DERNEĞİ”NİN TÜZÜĞÜ(TASLAK) - Dr. Elnur Hasan MİKAİL - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

“TURAN DERNEĞİ”NİN TÜZÜĞÜ(TASLAK) - Dr. Elnur Hasan MİKAİL
Tarih: 16.08.2010 > Kaç kez okundu? 3612

Paylaş


“TURAN DERNEĞİ”NİN TÜZÜĞÜDERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:Madde 1:

Derneğin Adı:”TURAN DERNEĞİ”dir,

Merkezi : Derneğin merkezi KONYA’dır,

Websitesi: Derneğin web sitesi: http://www.turansam.org (http://www.turandernegi.org) ‘dur.DERNEĞİN KURULMA AMACI:Madde 2:Dünya’nın dört bir tarafına yayılmış şekilde yaşamakta olan Türk nüfusu bugün bir çok eziyetlere maruz kalmaktadır. Örneğin Çin sınırları içerisinde yaşayan Uygur Türkleri soydaşlarımız Çin emperyalizminin zulümleri sayesinde ezilmektedirler. Rusya’da Sibirya bölgesinde Saha-Yakutistan, Tuva, Hakasya, Başkurdistan, Tataristan, Çuvaşistan, Kabardin Balkar özerk bölgesi, Karaçay-Çerkes özerk bölgesi, Karakalpakistan, Taymir vs. gibi özerk devlet ve Türk Toplulukları da buna başka bir örnektir. Irak terkibindeki Kerkük-Türkmeneli kardeşlerimiz, İran’daki 45 milyon Azerbaycan Türkü, Gürcistan sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kadar Türk de bugün yaşadıkları ülkede ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmektedirler.İşte TURAN DERNEĞİ böyle bir ulvi amaçla kurulmuştur. Tek amacımız Dünya üzerinde yaygın şekilde yaşayan yaklaşık nüfusu 300 milyon civarında bulunan soydaşlarımızla diaspora, lobi faaliyetleri çerçevesinde örgütlenmek, temsilcilikler açmak ve o ülkede ne gibi haksızlıklara maruz kalıyorlar onu tespit ederek acil çözüm önerileri sunmaktır.Dünya’da muhtemel bir Türk Birliği’nin kurulması için bugün hiçbir engel bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de dediği gibi Türk Birliği bir gün gerçekleşecektir. Türk Birliği bir hakikattir ve bu birliğin oluşması için önce ekonomik alanda bir işbirliği içerisine girmemiz gerekmektedir.TURAN DERNEĞİ bünyesinde çalışan ülke, özerk devlet ve Türk toplulukları uzmanlarımız sayesinde ticaret yapmak isteyen Türk firmalarına her türlü danışmanlık hizmeti sağlanabilecektir. Türk Birliği’nin hayata geçe bilmesi için öncelikle Türk Ülkeleri arasında Ekonomik bir anlaşma imzalanmalıdır. Daha sonra Türk Birliği parlamentosu kurulmalıdır. Daha sonraki aşamalarda ise ortak alfabe ve ortak dil gibi projelerin ortaya çıkması amaçlanmaktadır. Merkezimiz Türk devletlerinde bulunan milliyetçi partilerle işbirliği içerisinde çalışmaktadır ve hemen-hemen bütün Türk ülkelerinde temsilci ve ülke uzmanlarımız bulunmaktadır.TURAN DERNEĞİ, kısaca özetlemek gerekirse Türk Birliği, yani TURAN devletinin kurulup bütün Dünya Türklerinin üstün refah seviyesine erişmeleri için ve maddi manevi olarak diğer ırklardan daha üstün konuma gelebilmeleri için çalışacaktır. Bu yolda Türklerin yaşadıkları topraklardan çıkan doğal kaynakların Türkler tarafından tüketilmesi amaçlanmaktadır. Bugün hemen-hemen bütün Türk halklarının yaşadıkları topraklardan çıkan doğal kaynakların gayri Türkler tarafından sömürülmesi görülmektedir. Amacımız bunu önlemek ve Türk milletini hak ettiği mertebeye çıkarmaktır.SORUMLULUK:Madde 3:

Dernek insan haklarına Atatürk ülkü ve ilkelerine, Anayasaya dayanan, Milli, demokratik, Laik, sosyal hukuk devleti anlayışı içinde, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına hizmet etmeyi, Basın Ahlak yasasına ve sözlü yayınla ilgili yasalara uyulmasını sağlamak üzere her türlü girişimde bulunmayı temel sorumluluk olarak benimser.TEMSİLCİLİK:Madde 4:

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.ŞUBE:Madde 5:

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.BORÇLANMA:Madde 6:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:Madde 7:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 YTL, yıllık olarak ta 50 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI ve BİÇİMLERİ:- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,DERNEĞİN GENEL KURUL ÜYELERİ (KURUCULAR LİSTESİ):Başkan: Dr. Elnur Hasan MİKAİL

1. Üye: Fatih ALPARSLAN

2. Üye: Emete GÖZÜGÜZELLİ CİVAN

3. Üye: Kader ÖZLEM

4. Üye: Memet AYDEMİR

5. Üye: Murat ULUTÜRK

6. Üye: Asena PARAN

7. Üye: Ş. Serhat PARAN

8. Üye: Özgür ÇELİK

9. Üye: Gökhan GÖKÇEK

10. Üye: Ahmet KOÇAK

11. Üye: Esra SELİMOĞLU

12. Üye: Taner KOTLE

13. Üye: Özgür DEMİR

14. Üye: Murat KARABULUTDERNEĞİN YÖNETİM KURULU:Elnur Hasan MİKAİL

Özgür DEMİR

Fatih ALPARSLAN

Emete GÖZÜGÜZELLİ CİVAN

Kader ÖZLEM

Mehmet AYDEMİR

Asena PARAN

Ş. Serhat PARAN

Murat ULUTÜRK

Özgür ÇELİK

Gökhan GÖKÇEK

Esra SELİMOĞLU

Ahmet KOÇAK

Taner KOTLE

Murat KARABULUTÜYELİK KOŞULLARI:Madde 4:

Derneğe üyelik için gerekli şartlar şunlardır:

Türk milletinden olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Yüz kızartıcı, onur kırıcı suçlardan dolayı kesin hüküm giymemiş olmak,

Yazılı basına veya sözlü yayına ilgi duymak veya bu alanda çalışmış olmak,

Türk Milliyetçisi olmak,

Üye olmak isteyen kişi Madde 3 teki sorumlulukları uygulamayı taahhüt eder.

Üyeliği kabul edilenler yıllık dernek aidatı olan 50 YTL yi her yıl Derneğin Banka hesabına yatırmakla mükelleftirler. Dernek aidatını yatırmayanların üyeliği Yönetim Kurulu Kararıyla iptal edilir.ÜYELİK İÇİN BAŞVURU:Üye olmak isteyenler tüzükteki kurallara uygun olarak Madde 4’deki özellikleri taşırlar. Hazır bulunan üyelik formunu doldurarak müracaatta bulunurlar.Üyelik için yapılan başvurular Derneğimiz Yönetim Kurulunca en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonucu yazılı olarak başvuran kişiye duyurur.Derneğe üye olanlar bu tüzüğün hükümlerine Genel Kurul kararlarına aynen ve tamamen uymakla yükümlüdürler.ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ:Üyeler kendi istekleri ile Birlikten ayrılabilirler.

Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde oyçokluğu ile sakıncalı görülen üyelerin üyeliklerini askıya alabilir veyahut üyelikten ihraç edebilir.

Yorumlar


Aktif Ziyaretçi 15
Dün Tekil 1113
Bugün Tekil 591
Toplam Tekil 2452135
IP 52.200.130.163


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

15 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Sevgim - Millete!
Vurgunluğum - Azadlığa ve adalete!
itaatim - Hocalarıma!
Borcum - Dostlarıma ve meslektaşlarıma!
Nefretim - Yalancılara ve iki yüzlülere!

(Ebülfez ELÇİBEY)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 9.059 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu