ATATÜRKÇÜLÜK: TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ - 5 - Prof. Dr. Cihan DURA - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

ATATÜRKÇÜLÜK: TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ - 5 - Prof. Dr. Cihan DURA
Tarih: 12.06.2010 > Kaç kez okundu? 2620

Paylaş


www.cihandura.com-Atatürkçülüğün on ilkesi Bilimcilik, Sosyal Ahlâk, Millî Egemenlik, Tam Bağımsızlık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik ve Devrimcilik”tir.

-Bir Atatürkçü Tam Bağımsızlık İlkesi için, hayatında hangi ortam ve koşulda olursa olsun, burada verilen öğütleri bilir ve uygular. Atatürkçüler bir araya geldikleri zaman birbirlerini bu öğütler bakımından bilgilendirir, aralarında bu öğütleri konuşur, tartışır, işler ve yayar.

-Bir Atatürkçü ancak bu öğütleri uyguladığı derecede Atatürkçüdür. Kim ki bu öğütlerin hepsini bilir, üzerinde düşünür, uygular, anlatır, açıklar, başkalarına ulaştırır, yayar, ancak o “ben tam bir Atatürkçüyüm” diyebilir.

Bu yazıda Tam Bağımsızlık İlkesi”nin “Bedhahlar” bahsine girdim. Bundan önce “Bilinçlenme”, “Eylem” , “Ekonomi” ve “Belirleyiciler” konularını işlemiştim.BEDHAHLAR

5.1.-Şu gerçeği çok iyi öğren, aklından çıkarma hiç: Bizi ekonomik hayatımızı geliştirme gayretinden, böylece kalkınma hedefimize erişmekten alıkoyan iki kuvvet vardır. Biri dış düşmanlardır. Bunlar bizi bir sömürge yapmak için uyanmamızı, kalkınmamızı istemeyenlerdir.

5.2. - Ancak bizim için dış düşmanlardan daha zararlı, daha öldürücü bir kesim daha vardır ki o da aramızdaki hainlerdir. Bunlar “biz büyük bir devletin yardımı olmaksızın varlığımızı koruyamayız” der, dış düşmanlara yanaşır, onlara hizmet ederler. Ulusal bağımsızlığımızın en büyük düşmanı asıl bunlardır. Çünkü onların işbirliği olmasa, dış düşmanlar zarar veremezler bağımsızlığımıza.

5.3. - Ey Kemalist, bağımsızlığımızın bu iki düşmanına, iç ve dış bedhahlara karşı daima uyanık ol; bir gölge gibi izle onları, düşüncelerini, eylemlerini… Öyle ki en ufak bir zarar veremesinler devletimizin bağımsızlığına.

5.4.- Zaman zaman kendi kendine sor: Benim milletim, benim devletim bağımsız mıdır? Bir zarar verilmiş midir bağımsızlığına? Eğer verilmişse, bil ki bir sebebi de devlet yöneticilerinin, hükümetlerin uygulamalarıdır, onların bilerek veya bilmeyerek işledikleri hatâlardır. Türkiye”yi böyle bir duruma sürükleyip dünyaya zayıf gösteren ne varsa, sebebi bu tür uygulamalardır.

5.5.- Demek ki tam bağımsızlığın sağlanması ve korunmasında önemli bir sorun, yurtsever yöneticilerin işbaşına getirilmesi sorunudur. Bu gereği unutma! Gözünü dört aç, Devletimizin yönetiminin, bağımsızlığımızı koruyamayacak zayıf ruhlu politikacıların eline geçmesine meydan verme. Eğer geçmişse gözün onların üzerinde olsun. İcraatlarını yakından izle, hatalarını belirle, milletine duyur, tekrarını önle. Halkını sürekli aydınlat bu konuda. Ancak unutma ki asıl görevin böylelerine bırakmamak, senin yönetici olmandır devletimize.UYGULAMAA) Kavramlar

Tam Bağımsızlığın “Bedhahlar” bahsinde karşımıza çıkan temel kavramlar şunlardır: Dış bedhahlar (dış düşmanlar), iç bedhahlar (iç düşmanlar, aramızdaki hainler),Büyük Devletler, işbirliği, bağımsızlığın zarar görmesi, yurtsever yönetici.

Aşağıda tanımlamaya, açıklamaya çalıştığım bu kavramları ne kadar iyi öğrenirsek, öğrendiğimizi unutmazsak, Atatürkçülüğü bir düşünce sistemi olarak o kadar kolay öğrenir, o kadar kolay anlatır, ondan o kadar fazla istifade eder, onu o kadar verimli işler, geliştiririz.

1) DIŞ BEDHAHLAR (DIŞ DÜŞMANLAR)

Tarihî olarak ve günümüzde “dış bedhahlar” sömürgeci, emperyalist ülkeler (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, ABD,… ), bu ülkelerin yönetici güçleri, özellikle zenginleri, kapitalist sınıflarıdır. Henüz tam olarak uluslaşamamış, sanayileşememiş olan ülkemizin doğal kaynaklarını ve pazarlarını kendi çıkarları için kullanmak başlıca ve asla vazgeçmeyecekleri hedefleridir bunların.

2) İÇ BEDHAHLAR (İÇ DÜŞMANLAR, ARAMIZDAKİ HAİNLER)

İç bedhahlar, aramızda bulunan, dış bedhahlarla işbirliği yapan şahıslar, kuruluşlardır. Örnek olarak bazı iş adamları, politikacılar, bürokratlar, kimi entelektüel ve yurttaşlar verilebilir. Bunlar namuslu ve yurtsever olsa, dış bedhahlar ülkemizde hiçbir amaçlarına ulaşamazlar.

3) BÜYÜK DEVLETLER

Dünyanın ekonomik, askerî ve siyasal bakımdan en güçlü, yayılmacı devletleridir. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya, Rusya gibi. Bu ülkeler, başta ABD dünya çapında belirleyici olan kararlar alır ve uygulatırlar. Dünyanın diğer ülkelerine kendi ideolojilerini dayatır, o ülkeleri kendi çıkarları hizmetinde kullanmaya çalışırlar. Günümüzde Büyük Devletler”in arasına Çin de katılmak üzeredir.

4) İŞBİRLİĞİ

Tam bağımsızlık bağlamında “dış bedhahlarla iç bedhahlar arasında kurulu ortaklık” anlamında kullanılır. Bunlar aralarında işbirliği yaparak ülkemizin kaynaklarını kendi çıkarları yönünde kullanırlar. Halkın ilerlemesini, gelişmesini önler, yavaşlatırlar. Kendileri servet yığarken, halk yığınlarını kalkınma masalları ile uyuturlar.

5) BAĞIMSIZLIĞIN ZARAR GÖRMESİ

Dış ve iç bedhahların ilk hedefi daima ülkemizin bağımsızlığı olmuştur. Çünkü ülkede kararlar milli iradeye uygun olarak alınırsa, o takdirde Türkiye”yi nasıl sömüreceklerdir? Dolayısıyla Türkiye”nin tam bağımsız olmasını asla istemezler. Bunu sağladıkları zaman bütün kararlar dış ve iç bedhahların istediği şekilde, onların lehine alınacaktır. Günümüzde durum ne yazık ki böyledir. Bunun anlamı elbette bağımsızlığın zarar görmüş olmasıdır. Çünkü ekonomik, mali, idari, adli, kültürel,… bütün kararlar milletin değil, başka güçlerin lehine alınmaktadır. Millet söz sahibi olmaktan çıkmıştır.

6) YURTSEVER YÖNETİCİ

Bağımsızlık bağlamında “yurtsever yönetici” (cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, müsteşar, genel müdür, müdür, mülkî idare amiri, komutan, rektör, dekan,…) görevini yerine getirirken, göreviyle ilgili kararlar alırken, icraat yaparken, birinci ölçüt olarak Türkiye”nin bağımsızlığını alan yöneticidir.

B) Yardımcı Kavramlar

Atatürkçü sistem insanın bireysel hayatıyla ilgili bazı esaslar koymakla birlikte, o toplum hayatı ile çok daha fazla ilgilidir. Gerçekten, Atatürkçülüğün On İlkesi esas itibariyle toplum ve devlet hakkındadır. Bu sebepledir ki toplumsal yaşamla ilgili bazı kavramları, uzmanlık alanımız ne olursa olsun, genel olarak öğrenmek zorundayız. Yoksa, Atatürkçü Düşünce”yi anlamakta zorlanırız, tam olarak anlayamayız, bu yüzden de gerçek bir Atatürkçü olamayız. “Bedhahlar” kesimi kapsamında bilmemiz gereken başlıca yardımcı kavramlar şunlardır:

Ekonomik hayat, kalkınma, sömürge, dış yardım, devlet yöneticileri

Bu kavramların anlamlarını ilgili sözlüklere bakarak, halk için yazılmış kitaplara, ansiklopedilere başvurarak öğrenebiliriz, uzmanlara sorabiliriz. Birkaç arkadaş bir araya gelerek, “imece” yoluyla birbirimizi bilgilendirebiliriz.C) Sorular

Atatürkçü sorar ve yanıt arar. Öyleyse aşağıdaki 6 soru üzerinde kafa yorunuz. Her birini yanıtlamaya çalışınız. Size yol gösterecek, bilgi sağlayacak kaynaklara başvurunuz. Arkadaşlarınıza sorunuz, ortaklaşa yanıt arayınız, tartışınız. Bazı sorular için verdiğim ipuçlarını kullanınız.

Çabalarınızı zamana yayınız, örneğin bugün, 2 soru üzerinde, yarın diğer 2 soru üzerinde durunuz, kalan sorular için de böyle yapınız.

Soruları, yanıtları çok iyi öğreniniz. Bunu sağlamak için geri dönüşler yapınız. Özet çıkarınız. Sorular ve yanıtların içerdiği bilgileri başkalarına aktarınız.1) Dış bedhahlar henüz uluslaşamamış, sanayileşememiş ülkeleri neden daha kolay sömürürler?

Çünkü bu ülkelerde geniş çaplı sosyal dayanışma gelişmemiştir. Yoksulluk ve cehalet yaygındır. Dış güçler kolayca yöneticilerle işbirliği yaparlar.

2) İç bedhahlar dış düşmanlara nasıl yanaşır, onlara nasıl hizmet ederler? Bağımsızlık Savaşımızın yapıldığı dönemden örnekler veriniz.

-Damat Ferit, Ali Kemal, Sait Molla ve benzerleri. Bu şahısların Bağımsızlık Savaşımız karşısındaki tutum ve davranışları somut örneklerdir. Araştırın, okuyun, öğrenin, öğretin.

3) İç bedhahlar, dış bedhahlarla hangi çıkarları sağlamak için işbirliği yaparlar? Bu işbirliğini hangi şekillerde gerçekleştirirler?

4) Devlet yöneticileri, hükümetler hangi uygulamalarıyla bağımsızlığımıza zarar verebilir?

-Yabancı güçlerin siyasal, ekonomik ideolojilerini kabullenerek, aşırı dış borçlanma yaparak, ülkenin fabrikalarını, bankalarını, limanlarını, topraklarını yabancılara satarak, ülkeye sınırsız şekilde yabancı sermaye girmesine izin vererek,…

5) Tam bağımsızlığımızın sağlanması ve korunması bakımından, işbaşına yurtsever yöneticilerin getirilmesi, devletimizin yönetiminin, bağımsızlığımızı koruyamayacak zayıf ruhlu politikacıların eline geçmesini önlemek için neler yapılabilir?

6) Devletimizi yönetenlerin icraatlarını yakından izlemek, hatalarını belirlemek, milletimizi bu konuda aydınlatmak için hangi usuller kullanılabilir?

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 25
Dün Tekil 1453
Bugün Tekil 792
Toplam Tekil 2813860
IP 18.206.12.79


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:29 Cemaziye'l-Evvel 1441
Ocak 2020
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.
(Mustafa Kemal ATATÜRK)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2020 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 6.914 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu