III.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 2010 - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

III.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 2010
Tarih: 14.02.2010 > Kaç kez okundu? 3389

Paylaş
Önemli Tarihler

31 Mayıs 2010: Başvuru, bildiri başlıkları ve özetleri için son tarih

7 Haziran 2010: Kongre kabul duyuruları

20 Ağustos 2010: Bildiri tam metinlerinin teslimi için son tarih*

27 Ağustos 2010: Konaklama rezervasyonları için son başvuru tarihi

20 - 22 Eylül 2010: Kongre tarihi*: Bildiri metinlerinin son şeklini anılan tarihte ulaştıramayan katılımcılara sunum programında yer verilmeyecektir.Kongre Hakkındaİstanbul Kültür Üniversitesi III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2010), dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenim gören Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerini bir araya getirmek, bilimsel işbirliği için zemin hazırlamak ve geleceğin bilim adamlarının akademik dünyayla ve birbirleri ile olabilecek en erken dönemde tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.20-22 Eylül 2010 tarihleri arasında Ataköy yerleşkemizde gerçekleştirilecek olan Kongre”ye, Fakülte, Enstitü ya da Merkez çatıları altında Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri sözlü / poster sunumla veya dinleyici olarak katılabileceklerdir.Tüm oturumlarının öğrencilere tahsis edilmiş olması özelliğiyle Türk Dili ve Edebiyatı alanında düzenlenen uluslararası tek öğrenci kongresi olma niteliğini taşıyan TUDOK, beş Anabilim Dalı”na ayrılmış özel oturumlar halinde gerçekleştirilecektir. Oturumlar, yurt içi ve yurt dışındaki değişik üniversitelerden davet edilen seçkin bilim adamlarınca yönetilecektir. Bu sayede bir yandan dünyanın pek çok yerinde yürütülen Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin nabzı tutulurken diğer yandan katılımcı öğrencilerin önemli bilim adamlarıyla tanışmaları sağlanacaktır.Kongre dilleri Türkçe (Türk Lehçeleri), İngilizce, Almanca ve Rusçadır.Ana Başlıklar• Eski Türk Dili

• Klâsik Türk Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatları

• Türk Halk Edebiyatı/Halkbilimi

• Yeni Türk Dili/Çağdaş Türk Lehçeleri

• Yeni Türk Edebiyatı/Çağdaş Türk Edebiyatları

Bildiri ÖzetleriBildiri Özetlerinin Yazım Kurallarına İlişkin Bilgiler• Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.• Bildiri özetinin bir kopyası başvuru formu ile elektronik ortamda 31 Mayıs 2010 tarihine kadar gönderilmelidir. Yazı Microsoft Word yazılım programında sayfa boyutu A4 olarak ayarlanmalıdır. Yazılar “Times New Roman” fontunda yazılmalıdır. Sayfa düzeni soldan 3 cm, sağdan 2.5 cm, yukarıdan 2.5 cm ve aşağıdan 2.5 cm dir.• Yazıların dizin sırası aşağıdaki gibi olmalıdır:

1. Başlık (12 punto büyük harf – koyu (Bold) – 1,5 satır aralığı– ortalanmış): Başlık satırı 1,5 satır aralığı ile yazılıp bold yapılır ve ortalanır.

2. Yazar ya da yazarların adı ve Üniversite/Kurum adı(10 punto– koyu – 1.5 satır aralığı– ortalanmış): Yazar ve yazarların adı başlığın hemen altına yazılır.

3. Özet (10 punto – 1 satır aralığı – iki yana yaslı): En fazla bir sayfaya sığacak şekilde olmalıdır. Özet ile Üniversite/Kurum adı arasında 18nk boşluk bırakılır.

Not: Yazım kurallarına uygun olmayan bildiriler, kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bilim Ve Düzenleme KuruluDÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ömür Ceylan, İstanbul Kültür Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Oktay Selim Karaca, İstanbul Kültür Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Hacer Gülşen, İstanbul Kültür Üniversitesi

Öğr. Gör. İsa Kocakaplan, İstanbul Kültür Üniversitesi

Öğr. Gör. Rekin Ertem, İstanbul Kültür Üniversitesi

Araş. Gör. Kayhan Şahan, İstanbul Kültür Üniversitesi

Araş. Gör. M. Onur Hasdedeoğlu İstanbul Kültür Üniversitesi

Araş. Gör. Hande Büyükkaya Yeşiltaş, İstanbul Kültür Üniversitesi

Araş. Gör. Nagihan Gür İstanbul Kültür Üniversitesi

Araş. Gör. Kübra Yıldırım İstanbul Kültür ÜniversitesiULUSLARARASI BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdullah Uçman, Mimar Sinan G.S.Üniv.

Prof. Dr. Ahmet Buran, Fırat Üniv.

Prof. Dr. Ahmet Kartal, Osmangazi Üniv.

Prof. Dr. Bilal Yücel, Cumhuriyet Üniv.

Prof. Dr. Cihan Okuyucu, Yıldız Teknik Üniv.

Prof. Dr. Claus Schonig, Freie Univ

Prof. Dr. Durali Yılmaz, İstanbul Kültür Üniv.

Prof. Dr. Emel Kefeli, Marmara Üniv.

Prof. Dr. Günay Kut, Boğaziçi Üniv.

Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Ege Üniv.

Prof. Dr. Hayati Develi, İstanbul Kültür Üniv.

Prof. Dr. Henryk Jankowski, Poznan Univ.

Prof. Dr. İrfan Morina, Priştine Üniv.

Prof. Dr. İskender Pala, Uşak Üniv.

Prof. Dr. Kemal Yavuz, İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Ludmila Kasyanova, Astrakhan State Univ.

Prof. Dr. Marcel Erdal, Frankfurt Univ.

Prof. Dr. Mehmet Aça, Balıkesir Üniv.

Prof. Dr. Mehmet Aydın, 19 Mayıs Üniv.

Prof. Dr. Mehmet Kara, İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Mehmet Ölmez, Yıldız Teknik Üniv.

Prof. Dr. Mehmet Özmen, Çukurova Üniv.

Prof. Dr. Metin Ekici, Ege Üniv.

Prof. Dr. Mine Mengi, Çukurova Üniv.

Prof. Dr. Muhsin Macit, Van Yüzüncü Yıl Üniv.

Prof. Dr. Musa Duman, İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Erciyes Üniv.

Prof. Dr. Mustafa İsen, Yüksek Öğretim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, Marmara Üniv.

Prof. Dr. Mustafa Özkan, İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Gazi Üniv.

Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Marmara Üniv.

Prof. Dr. Nurettin Demir, Başkent Üniv.

Prof. Dr. Nurullah Çetin, Ankara Üniv.

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Hacettepe Üniv.

Prof. Dr. Peter Zieme, Brandenburgische Akademie

Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder, Ankara Üniv.

Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, TDK

Prof. Dr. Uwe Blaesing, Leiden Univ.

Prof. Dr. Vahit Türk, Sakarya Üniv.

Prof. Dr. Viktor Guzev, St. Petersburg Univ.

Prof. Dr. Yakup Karasoy, Selçuk Üniv.

Prof. Dr. Zehra Toska, Boğaziçi Üniv.

Doç. Dr. Asiya Rahimova, Kazan State Univ.

Doç. Dr. M. Fatih Köksal, Ahi Evran Üniv.

Dr. Ferzane Doulatabadi, Allameh Tabatabai Univ.

Dr. Mehmet Kalpaklı, Bilkent Üniv.

Bildiri Kitabı

Kongrede sunulacak bildiriler içinde, Kongre Bilim Kurulu”nca belirlenecek hakemler tarafından basılması uygun görülenler, İstanbul Kültür Üniversitesi”nce bastırılacak ve kayıtlı tüm katılımcılara ulaştırılacaktır.Bildirilerin Yazım Kurallarına İlişkin Bilgiler

• Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

• Bildiri tam metninin bir kopyası elektronik ortamda 20 Ağustos 2010 tarihine kadar tudok2010@iku.edu.tradresine gönderilmelidir. Bildiri metni aşağıda belirtilen ölçüler kullanılarak oluşturulmalıdır.Metinler Microsoft Office Word programında oluşturulmalıdır.Makale yazımında kullanılacak fontlar:

Makalenin tamamında Times New Roman fontu kullanılacaktır. Farklı alfabelerin kullanımı halinde ise metinle birlikte fontun da ulaştırılması gerekir.

Sayfa Yapısı:Sayfa 16,5cm X 24cm olarak boyutlandırılmalıdır. Kenar boşlukları üstten 3cm, alttan, soldan ve sağdan 1,75cm olarak ayarlanmalıdır.• Yazıların dizin sırası aşağıdaki gibi olmalıdır:

1. Makale başlık (12 punto – Times New Roman – büyük harf – koyu – tek satır aralığı – ortalanmış): Başlıktan önce 102nk ve sonra 30nk aralık verilmelidir..

2. Makale yazar ya da yazarlarının adı (11 punto – koyu – tek satır aralığı – ortalanmış): Yazar ve yazarların adı başlığın hemen altına yazılır. Öncesinde 0nk sorasında 12nk aralık verilir.

3. Üniversite/Kurum adı, Fakülte, Bölüm (8 punto–tek satır aralığı– ortalanmış): Üniversite/Kurum adı, yazar ya da yazarların adının altına 8 punto bold karakterler ile yazılmalıdır. Öncesinde 0nk sonrasında 12nk aralık verilmelidir.

4. Özet başlığı ve özet - Abstract (7 punto – tek satır aralığı – iki yana yaslı): Özet başlığı bold ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Altında özet metin tek satır aralığı ve iki yana yaslı olarak oluşturulmalıdır. Özet bölümünde sağdan ve soldan 1,5cm girinti verilmelidir. Abstarct bölümü de özetin hemen devamında olmalıdır ve özet bölümüyle aynı şekilde yazılmalıdır.

5. Ana metin (10 punto – tek satır aralığı): Ana metin ile özet arasında 1 satır boşluk (10 punto –1.5 satır aralığı) bırakılır. Paragraflar bir girintiyle başlar (0,63 cm) ve paragraflar arası boşluk bırakılmaz.

6. Tablolar ve Şekiller: Tablo ve şekillerin genişliği 14cm”i geçmemelidir. Fotoğraflar siyah-beyaz olmalıdır.

7. Dipnotlar ve Kaynakça: Bildirilerde word programının sıra sayılarla otomatik atadığı ve sayfa altına yerleştirdiği genel kabul gören dipnot usulü uygulanacak, metindeki dipnot imi ve sayfa altındaki dipnot metni 8 punto şeklinde düzenlenecektir. Bildiri sonunda alfabetik olarak dizilmiş "Kaynakça" listesi yer alacak, bu listede bildiri metni boyunca alıntı yapılamayan ya da göndermede bulunulmayan hiçbir kaynak yer almayacaktır.

Dipnotta kısaltma ile verilen yazar isimleri Kaynakça”da açımlanmalıdır.

Dipnot için örnekler:

Kitaplar

Yazar ya da yazarların soyadı, adının baş harfi, (yıl), kitabın adı (İtalik), basım yeri, yayıncısı, sayfa no.

Örnek:

Banguoğlu, T,(1959), Türk Grameri Birinci Bölüm Sesbilgisi, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 89.

Dergiler

Yazar ya da yazarların soyadı, adının baş harfi, (yıl), "yazının adı", Dergi adı (İtalik yazı ile), cildi, sayfa numarası.

Örnek:

Karahan, A., (1948), "Fuzulî”nin Mektupları", İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, II/3-4, 245-266; III/1-2, s. 49-85.

İnternet Siteleri

Yazarın soyadı, adının baş harfi, (yıl), "yazının adı", internet sitesinin adresi.

Örnek:

Develi, H., (2002), "Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılmasında Morfolojik Esaslar", http://www.geocities.com/hayatideveli/Makaleler/morfolojikesaslar.htmDipnotta aynı eserin ikinci kez anılması durumunda Yazar ya da yazarların soyadı, adının baş harfi, (yıl), sayfa numarası.

Örnek:

Banguoğlu, T,(1959), s. 54.Örnek bildiri metni indirmek için buraya tıklayınız.Not: Yazım kurallarına uygun olmayan bildiriler, kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Katılım ÜcretleriBildirili katılımcılardan ücret alınmayacaktır.Dinleyeciler için katılım ücreti 75 TL”dir. Ücrete kongre çantası, öğle yemekleri, kahve arası ikramları ve bildiri kitabı dahildir.Katılım ücretinin yatırılacağı Hesap:

Alıcı: İstanbul Kültür Üniversitesi Tudok 2010

Hesap No: 1237-0211980

IBAN: TR110006400000112370211980KonaklamaKatılımcılara İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Yurtlarında konaklama imkanı sunulacaktır. Konaklama rezervasyonları için son başvuru tarihi 27 Ağustos 2010”dur.

Rezervasyon önceliğine göre kayıt alınacaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi Yurtları dolduktan sonra yapılacak konaklama başvuruları değerlendirilemeyecektir. Kendi imkanları ile konaklayacak katılımcılar için otel ve öğretmenevi listesi aşağıdadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi tesisleri rezervasyon:

Arş. Gör. Kayhan ŞAHAN

k.sahan@iku.edu.tr

0212 4984265

Arş. Gör. Hande BÜYÜKKAYA YEŞİLTAŞ

h.buyukkaya@iku.edu.tr

0212 4984380

İstanbul Kültür Üniversitesi”ne yakın otel ve öğretmen evlerinden bazıları aşağıdadır.

ADELA HOTEL

Telefon: 0 212 503 31 33 pbx

web: www.adelahotel.com.trHOTEL COMFORT LIFE

Telefon: 0 212 503 17 77- 503 18 38

web: www.comfortlifehotel.comHOTEL ERGUVAN

Telefon: 0 212 458 27 84 pbx

web: www.erguvanhotel.comWOW AIRPORT ISTANBUL HOTEL

Telefon: 0 212 444 09 69

web: www.wowhotelsistanbul.com/wowairporthotel.asp--------------------------------------------------------------------------------

ÖĞRETMEN EVLERİ* :Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

Telefon : 0 212 642 00 75-502 24 11

Faks : 0 212 555 24 11Küçükçekmece Öğretmenevi

Telefon : 0 212 541 24 54

0 212 425 23 70-71

0 212 541 05 81

Faks : 0 212 541 05 81Zeytinburnu Öğretmenevi

Telefon : 0 212 546 78 37

Faks : 0 212 415 45 98Cankurtaran Öğretmenevi (Eminönü)

Telefon : 0 212 517 68 93 ,94

0 212 518 91 81

0 212 638 83 04

Faks : 0 212 518 91 81Beyoğlu Öğretmenevi

Telefon : 0 212 252 43 43 (10 hat)

Faks : 0 212 252 54 79* NOT : Öğretmenevleri konaklama ücretleri semtlere göre farklıdır.Ulaşım

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri, Bakırköy 34156 / İstanbul - Türkiye

Tel: (212) 498 41 41İletişim

tudok2010@iku.edu.trAraş. Gör. Kayhan Şahan +90 212 4984265

Araş. Gör Hande Büyükkaya +90 212 4984380

Araş. Gör. M. Onur Hasdedeoğlu +90 212 4984382Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 26
Dün Tekil 1258
Bugün Tekil 1104
Toplam Tekil 2560723
IP 54.162.151.77


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:14 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Başka dile uymaz ananın sesi, Her sözün ararsan vardır Türkçesi
(Ziya GÖKALP)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 8.106 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu