TURAN-SAM || TURAN(TÜRK DÜNYASI) Stratejik Araştırmalar Merkezi || www.turansam.org

Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: TURAN! (Ziya GÖKALP). İSLAM'da TÜRK'ler: "Ben sizi kavim-kavim yarattım. Birbirinizi tanıyasınız, sevesiniz diye." /Hücürat Suresi, 13. Ayeti/; "TÜRKLER SİZE DOKUNMADIĞI, HARBETMEDİĞİ SÜRECE, SAKIN SİZ DE TÜRKLERE DOKUNMAYINIZ!" Hadis-i Şerif(en-Nesei, Sünen en-Nesei, 4, s. 44.); "SİZLER; TÜRKLERLE ÇARPIŞMADIKÇA KIYAMET KOPMAYACAKTIR" Hadis-i Şerif(el-Buhari, 4, s. 34, 35, 156; Sahih-i Müslim, 17, s. 37, 38.); "ALLAH(c. c.)u Teala'nın "Doğuda" bir ordusu vardır. Onun adını TÜRK koymuştur. Kendisine baş kaldıranlardan işte onlar vasıtasıyla intikam alır" (Hadisi nakleden: Kazvini. el-Kaşgari, Mahmud, Divanü'l-Lügat et-Türk, İstanbul, 1333, s. 292.). "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.”(Hadisi Şerif)Paylaş

Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL; 12 Eylül, 1977 yılında AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de Öğretmen ailesinde Dünya'ya gelmiştir..

..1984 yılında Bakü, 20 Numaralı Mektebinde İlkokula başlayan Elnur Hasan MİKAİL, Ortaokul eğitimini de yine Bakü'de yerleşen, 225 sayılı Ortaokulunda 1992 yılında tamamlamıştır. Ortaokul yıllarında(1988-1992) Azerbaycan genelinde yapılan Matematik Olimpiyatlarında Ülke Birincilikleri, Ülke İkincilikleri ve İlçe(Rayon) Birincilikleri gibi başarılara imza atmıştır......Elnur Hasan MİKAİL, 1994 Yılında Hindistan'ın Başkenti Delhi şehrinde düzenlenecek "Dünya Enformasyon ve Matematik Olimpiyatına" Azerbaycan'ı temsil etmek için, Dünyaca Ünlü Azerbaycan kökenli Merhum Bilimadamı, Ordünaryüs Profesör Azad MİRZECAN-ZADE tarafından katılmak üzere seçilen 6 öğrenciden biri oldu.

Daha sonra, Elnur Hasan MİKAİL, 1995 yılında Bakü, 2 numaralı Habip Bey Mahmutbeyov adına Bakü Fen Lisesi'nden mezun oldu.

...BÖP(Büyük Öğrenci Projesi) Kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Diğer Türk Devletleri arasında imzalanan anlaşmaya göre, AZERBAYCAN genelinde düzenlenen ve 100.000(Yüz Bin) öğrencinin katıldığı TCS-Türk ve Akraba Toplulukları Cumhuriyetleri Sınavı'nda üstün başarı sergileyen Elnur Hasan MİKAİL, 1995 yılında TCS sınavını kazanan 40 öğrenciden biri olmuştur. Sınav neticesinde T. C., MEB-Milli Eğitim Bakanlığı Bursuyla Türkiye Üniversitelerinde okumaya hak kazanmıştır.

Bu dönemden sonra öğrenim hayatı sürekli Türkiye'de geçen Elnur Hasan MİKAİL, 1995 yılında Türkiye'nin Bolu ilinde bulunan Dil-Mer(TÖMER) Türkçe Dil eğitimine başladı. 1996 yılında "İyi" Dereceyle Dil-Mer(TÖMER-Türkçe Öğrenim Merkezi) Sertifikasını aldıktan sonra, girdiği TCS-YERLEŞTİRME sınavı neticesinde İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandı. Elnur Hasan MİKAİL, İstanbul'da 1 yıl eğitim aldıktan sonra, 1997 yılında Selçuk Üniversitesine yatay geçiş yaptı.

Elnur Hasan MİKAİL, 2001 yılında Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte'sinin, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden "Kamu Yöneticisi" ünvanıyla, "Lisans Diploması" Derecesi alarak mezun olmuştur.

Aynı yıl, Selçuk Üniversite'sinin, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün, Uluslararası İlişkiler Bilim Dalında, Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR'un Danışmanlığında Yüksek Lisans(Mastır) eğitimini tamamlayarak, "Uluslararası İlişkiler Uzmanı" Derecesiyle mezun oldu. Uzman Elnur Hasan MİKAİL "Vladimir PUTİN Dönemi RUSYA Dış Politikası(2000-2003 Yılları Arasında)" konusunda Yüksek Lisans Tezi hazırladı. Azerbaycan Türkçe'sine ve Türkiye Türkçe'sine Mükemmel Derecede hakim olan Elnur Hasan MİKAİL, hem de Rusça(YDS-2013: "43,75/100") ve İngilizce(IELTS-Temmuz/2013: "5/9"-ÖSYM-YDS Eşdeğerliliği-"70") İyi seviyede bilmektedir.

Uzm. Elnur Hasan MİKAİL, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" Bilim Dalı'nda 8 Ocak, 2010 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Osman SÖNMEZ Danışmanlığında Tarih Bilimi'nde "Doktora Diploması" Derecesi alarak Doktorasını tamamladı. Dr. Elnur Hasan MİKAİL Tarih Doktorası yaptığı dönemde, T. C., Başbakanlık, TİKA-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından 6 aylık bir müddette Azerbaycan'ın Başkenti olan Bakü'de bulunan, Azerbaycan Devlet Tarih Arşivlerinde araştırmalar yapmak üzere desteklenerek görevlendirildi. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, "Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkileri(1919-1938)" konulu Doktora Tezi yazarken yine Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri koordinatörlüğünce desteklenmiştir.

Elnur Hasan MİKAİL, 2007 yılından beri TYB(Türkiye Yazarlar Birliği) Konya Şubesi Üyesidir.


Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, Nisan/2011 Tarihinden itibaren, Kars Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde, Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı'nın Başkanı olarak Öğretim Üyesidir.

Haziran-Temmuz-Ağustos/2012 Tarihlerinde, ABD(Amerika Birleşik Devletleri)'nin Kansas(KS) eyaletinde yerleşen KSU-Kansas State University(Kanzas Devlet Üniversitesi) tarafından Research Scientist(Misafir Bilimadamı) sıfatıyla ABD'ye "Resmi Davetiye" ile Siyaset alanında çeşitli Bilimsel Araştırmalar yapmak üzere, Siyaset Bilimi Bölümü Kürsü Başkanı Prof. Dr. Jeffrey PICKERING ve onun yardımcısı Prof. Dr. Sabri ÇİFTÇİ tarafından Davet edilen Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, 3 aylık süreç için YÖK Tarafından Görevlendirilmiş ve desteklenmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, Ekim/2012'den itibaren, Kasım/2013 tarihine kadar Kars Kafkas Üniversitesi'nde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini de vekaleten yürütmüştür.

Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, 2014 yılından beri tekrar Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı'na asaleten atanmıştır. Aynı zamanda bu bölümün öğretim üyesi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanıdır.

Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, 2014 yılında Erasmus Programı Kapsamında Londra'da, Birleşik Krallık, Kraliyet Enstitüsü-Royal Institute of Chatham House'da Kafkas Üniversitesi, Dış İlişkiler Birimince 1 hafta süreliğine ders alma hareketliliği çerçevesinde Görevlendirilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, Mevlana Programı çerçevesinde, YÖK tarafından 1 haftalık süreliğine Tiflis/GÜRCİSTAN'da International Black Sea University'de ders verme hareketliliği kapsamında 1 haftalığına görevlendirilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, 2015 yılında da Eramus+ Programı çerçevesinde yine Çek Cumhuriyeti, "Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Mezirící"'de Ders verme hareketliliği çerçevesinde 1 haftalığına Görevlendirilmiştir.

Türkiye'de Ulusal Yayınevi olan IQ-Kültür Sanat Yayıncılık'tan yayınlamış 4 adet, Ulusal Yayınevi olan SAGE Yayınları'ndan yayımlanmış ve Prof. Dr. Selim BAŞAR ile ortak hazırladığı 1 adet Bilimsel Eserin("TURKISH-RUSSIAN Political and Economic Relations During ERDOĞAN-PUTIN Period Between 2003-2013 Years") de Yazarı olan Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, aynı zamanda Almanya'nın BoD(Books on Demand GmbH, Norderstedt/GERMANY) yayınları tarafından İngilizce yayınlanmış "A New RUSSIA: What PUTIN Left to MEDVEDEV" isimli bilimsel kitabın da yazarıdır.

Yine Türkiye'de en Saygın Ulusal Yayınevlerinden birisi olan DER-İN Yayınlarından Doktora tez çalışmasını kitaplaştıran Elnur Hasan MİKAİL'in "Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkileri(1919-1938)" adlı eseri ve daha sonra da kolektif bir çalışmanın ürünü olan "Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri ile Siyasi-İktisadi-Kültürel İlişkileri" adlı kitapları da burada yayımlanmıştır.

Toplamda bugüne kadar 9 tane Bilimsel Eser(KİTAP ÇALIŞMASI) yazan Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL'in Ulusal ve Uluslararası Saygın Dergi ve Sempozyum/Konferans Bildiri Kitapçıklarında yayımlanmış 65'den fazla Bilimsel Makale ve Bildirileri(Proceedings) bulunmaktadır.

1. Temmuz, 2007: Yeni Çarlar ve Rus Dış Politikası - Elnur Hasan MİKAİL

2. Ocak, 2008: Putin Dönemi Rusya - Elnur Hasan MİKAİL

3. Mayıs, 2008: Türk Birliği Projesi - Elnur Hasan MİKAİL

4. Ocak, 2009: A New Russia: What Putin Left to Medvedev - Elnur Hasan MİKAİL

5. Kasım, 2012: Türkiye ile Azerbaycan Siyasi ve Ekonomik İlişkileri(1990-2005) - Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, Yrd. Doç. Dr. Alper TAZEGÜL

6. Ocak, 2013: Turkish-Russian Political And Economic Relations; During Erdoğan-Putin Period, Between 2003-2013 Years - Doç. Dr. Selim BAŞAR, Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL


7. Kasım, 2013: E.H.Mikail, Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkileri(1919-1938), 250 s., Derin Yayınları, İstanbul, Kasım/2013

8. Nisan, 2015: Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, Yrd. Doç. Dr. Serkan KÜNÜ, Yrd. Doç. Dr. Savaş DURMUŞ, Uzman Andaç KARABULUT; Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri ile Siyasi-İktisadi-Kültürel İlişkileri; 250 sayfa, Derin Yayınları, İstanbul, Nisan/2015

2014 Yılında ÜAK-(Üniversiteler Arası Kurul)dan Doçentlik Eser Aşamasını geçen Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, 2018 Yılının, 6 Mart Tarihinde; 7100 sayılı Kanun Uyarınca "Doçentlik Ünvanı"nı almıştır.

Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, 10 Temmuz, 2018 itibariyle, Kars Kafkas Üniversitesinin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı'na "DOÇENT" kadrosuna Resmen atanmış ve bu görevini halen devam ettirmektedir.

Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, 29 Kasım-2023 tarihi itibariyle, Kars Kafkas Üniversitesinin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı'na "PROFESÖR" Kadrosuna atanmıştır.

YÖK(Yükseköğretim Kurumu) Formatında Akademik Özgeçmiş(CV)-imi incelemek için lütfen tıklayınız YÖK Formatında Akademik Özgeçmiş(Cv)-im

Kars Kafkas Üniversitesinin sitesinden YÖK Formatında Özgeçmiş(Cv)-im

Aktif Ziyaretçi 9
Dün Tekil 624
Bugün Tekil 410
Toplam Tekil 3951340
IP 3.239.2.192


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

26 Cemaziye'l-Evvel 1445
Aral k 2023
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Onlara Allah T rk Ad n verdi ve Onlar yery z ne hakim k ld .
(Ka garl MAHMUT)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.811 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu