AÇILIM VE ANATOMİK FELSEFE - Mustafa Nevruz SINACI - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

AÇILIM VE ANATOMİK FELSEFE - Mustafa Nevruz SINACI
Tarih: 05.01.2010 > Kaç kez okundu? 2631

Paylaş
Açılım”ın anatomi ve felsefesi:

Her şey, gizem içeren bu esrarengiz kelimenin “olur-olmaz, bilir-bilmez” rasgele kullanılması ve lâf cambazlarının eline düşmesi ile başladı. Sözcüğün sarf yeri, biçim, amaç ve tarzında baştan beri doğruluk, isabet ve bilinç yok, hiç olmadı da… Her önüne gelen, bu kelime ve kavramı öylesine cahilane, yanlış kullanıyor ki, popülizm, aymazlık, gaflet-dalâlet, duyarsızlık, adeta bir kelime-kavram ve eylem terörü yaratmaya başladı. Kelime ve kavram kargaşası zaten, yıllardır vardı!..

Kaldı ki bizde, başta politika, kurumların idare ve idamesi, istikbale matuf plân, program ve eylemler olmak üzere hiçbir şey “özgür bilim, demokrasi, hukuk, ahlâk ve uzlaşma kültürü” baz alınarak yapılmıyor. Burada Müslüman olmayanları kınamak pek uygun düşmez. Çünkü onları “insanlık adına objektif” kılabilecek miyarları yok. Oysa bir Müslüman, mutlak bir “İLMİHAL” okumadıkça ve her hali “ilmi” olmadıkça “külli kâfirden” gayri değildir ve asla Müslüman sayılamaz. Ona göre!...

Peki nedir, şu sıra "konjonktür" gereği dillere pelesenk olmuş furya “açılım”?

Bakalım bir, kelime, anlam ve kavram olarak ne ifade eder? Siyaseten nedir?

AÇILIM: Her ne kadar İngilizcedeki "expansion" sözünü anımsatıyorsa da; bilimsel disiplinde, meselâ parçacık fiziğinde “yeni açılımlar getirmek" derken “olaya yeni bir boyut katmak, farklı bir alt alan açmak, aydınlatmak, ışık tutmak” anlamında kullanılır. Yani, objektif formlar içeren orijinal formların açığa çıkartılması demektir.

TÜRK DİL KURUMU (TDK)”ya göre: 1- Açma, açılma işi; 2- Bakış açısı: "hüzünlü bir açılım yerine, yer yer gülümseten bir anlatımı koydum."- a. Kutlu; 3- (gök bilimi) sağ açıklık: "güneş”in bir yıldaki açılımı-23 derece 27 dakikadan+23 derece 27 dakikaya kadar değişir."; 4- (matematik) bir kısaltma veya formülün açık biçimi…

Açılım sözcüğü, “bakış açısı”na karşılık gelen ve “keyfiyet” ifade eden tali anlamda bürokratlar ve basının başlattığı furya sayesinde, artık hemen-hemen her programcının ve hatta sade vatandaşın bile kaçış,ve/veya sığınma noktası haline gelmiş durumda..

Politik-ACI”ların dilinden düşmeyen joker sıfatıyla da “yeni aplikasyon eklemek” gibi sıradan, basit, amiyane. Bir başka anlatımla medyanın ve medyadan mürekkep siyasi manevra alanının en popüler kelimesi…

Bilim ve ilmi disiplinden ziyade, çıkarlar yönünde istismar edilen simgeler ve sembol (gerçekte çarpık, ters ve çelişik) sözde açılımlar. Bu parlak semboller ve imgeler dünyasında, kurumsallaştırılmış oligarşik bürokrasi âleminde, siyasetin ve yaşanılan dünyanın acımasız ve katı cenderesinde, bir “umut” gibi sunulmaya çalışılan teraneler!..

Fakat "beşer zalimdir" ilkesi uyarı, açılımlar, gerisin geriye sistemin çarklarına çarpıla, çarpıla işleniyor. Sonuçta un ufak olup, popüler bir şova dönüşüyor.

Açılımlardan ciddi, insani ve ilmi anlamda umut bekleyenlerle alay ediliyor.

Açılım kelimesi “açmaktan” gelir. Hatta açılmaktan.

Ama güncel politika bunu “taviz vermek” biçiminde yanlış algılıyor.

Örneğin AKP, terör örgütü ile yandaşlarına, hırsız-yolsuz takımına, organize çıkar odakları ve Alevilere; CHP, gerici-solcu, mürteci ve yobazlar ile kara çarşaflılara taviz veriyor. Birisi iktidar, diğeri muhalefet… Orta nokta, demokrasi kültürü, ortak akıl ve bilimde uzlaşma. Evet: uzlaşma. Oysa kimsenin kafasında uzlaşma yok. Kimse vazgeçmiyor sanrılarından. O nedenle, “açılımlar” kör dövüşü oluyor, kör dövüşüne dönüyor. Herkes tutabildiği dala yapışıyor. Arada ezilenler, kırılıp dökülenler, savrulup gidenler, olan “sarsılan ilkeler ve bozulan toplumsal barışa” oluyor.

Bilimin ve bilincin toplumsal çimentosu olması gereken açılımlar; Cahiller, art niyetli çıkar unsurları ve menfur odaklar elinde ayrışma ve çözüşmeye dönüyor.

Türkiye”de siyaset, sahneden bir tüfek patlaması gibi…

Oysa toplumsal uzlaşı (konsensus) lâzım, bunun için açılımlar şart.

ZORUNLU VE HAYATİ “AÇILIM” İHTİYACI

Asgari ücret, emekli maaşları, gelir ve ücretler arasındaki “insanlık dışı” uçurum. Kurumların yüreğine çöreklenmiş kene misali organize suç örgütleri, çete ve mafyalar, rüşvet, yolsuzluk, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, fahiş piyasa ve yapay pahalılık; Bunlar ve daha binlerce sorunun ivedilikle, adalet ve hakkaniyetle çözülmesi şart.

Hükümet yüksek desibelde sesler çıkarıp, bir anda her şeyi değiştirebilecekmiş gibi “işkembe-i Kübra”dan” siyaset yapıyor, fakat girişimler sonuçsuz kalıyor ve sabun köpüğü gibi sönüp gidiyor. Oysa açılım, sistemde derin yarıklar açmak ve depremler yaratıp, açılan yaralar içine yeni subjeler dâhil etmek değildir. Öyle ki, koskoca bir ülke ve bu kadar yoğun bir nüfusun ekseriyetiyle adeta alay ediliyor. Bu açılımlar, özellikle de "devlet" erkinin terkisinde, olağanüstü komik olmakta. Şimdi insanın diyesi geliyor: “Ya adam gibi açın ki, hak, hakikat dile gelsin, ya da lütfen açılmayın, “PANDORA”nın kutusunu açmayın” ki karanlık sularda boğulmayasınız ve masumları boğmayasınız!...”

AÇILIM”IN ŞARTLARI:

Örneğin adalet ahlâkı, iktisat ilmi ve İslâmi ekonomi nizamında “zam” kavramı yoktur. Buna mümasil “zulüm” ve “işkence” de!.. Kavramdan öte, “ehliyetli ve liyakatli” kimselerce namuslu-dürüst, ilkeli-onurlu ve sorumlulukla yönetilen toplumlarda; kamu (halk) yararını esas alan zincirleme bir düzen, istikrar, nizam ve intizam hâkimdir.

Bu nizam ve intizamı “bilim ve insanlık dışı” yönetimlerde göremezsiniz.

Demokrasi ve özgür bilimin olmadığı yerde “huzur iklimi” hüküm süremez!..

Bilim-ilim; Realite (somut gerçek) ve adalettir. Bu evrensel hukuk nizamıdır.

Evrensel hukuk tevhit (birlik, bütünlük ve varış) nizamı ile kaimdir.

Çünkü Yüce Yaratıcı, tüm âlemi “adalet ve rahmeti” ile kucaklar ve kuşatır..

Bu nedenle; İnsan olanlar adaletli, merhametli, şefkatli ve faziletlidir…

Alt varlıklarsa; Zalim, despot, diktatör, haksız-yolsuz, soyguncu ve vurguncudur.

ADALET VE HUZUR İKLİMİ”NİN AÇILIMI: OSMANLI

Örneğin Osmanlı da, 1700 yıllarına kadar faizsiz ve zamsız, mükemmel işleyen bir ekonomik düzen vardı. Bu düzen her ne kadar 1700”den itibaren bozuluma başladı ise de; bütünüyle fesih ve infisahı (yok olması) 223 sene sürdü.

Oysa objektif ve orijinal, asıl (kök) kuruluş ilke, norm ve temellerinden (Atatürk ilkeleri ve Türk inkılâbı) 11 Kasım 1938”de sapan ve 27 Mayıs büyük kırılma, ihanet ve çökertme hareketi ile “Milli devlet amacı” ve “Antiemperyalist hedefinden” bütünüyle uzaklaştırılan Türkiye, 85 yılda parçalanmak ve bölünmekle karşı karşıya getirilmiştir.

Osmanlı iktisat sistemi “reel-gerçek” iktisat sistemi idi…

Kötülük, soygun-vurgun ve emperyalizme karşı kavi (sağlam) ve mukavimdi,

Tıpkı siyasette olduğu gibi, ekonomide de “insan”a hizmet” esastı.

Daha açık bir deyimle: Devlet de, iktisat da, siyaset de insan içindi.

Gerçekte; Siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji, hukuk, iktisat teorileri ve sair ilmi kuram, kural ve kaidelerin tamamını, insanlık âleminin huzur ve mutluluğu, özgürlük, güvenlik ve istikrarı için vardır. Buna “insani boyut, medeni siyaset ve bilinç toplumu” denir. Bazı cahil, zekâ düzeyi düşük ve aklen dumuru sabit varlıkların her şeye rağmen peşinde koştukları Avrupa (vahşi batı), engizisyonlarda koyu, kâbuslar kadar karanlık, cehalet-vahşet ve zulmü icra ederken, biz “alâ mamur, müreffeh ve ümran” idik.

Devletin şiarı adalet, varlık nedeni medeniyet ve “insanlar için saadet” olup; TC boyutunda “Cumhuriyet fazilet, erdem; Hayatta en hakiki mürşit ilim ve fen; Adalet, Malik”in Teminatı ve Mülkün Temelidir.” Zihniyetiyle kurucu ve kurtarıcı M. Kemal Atatürk”ün ideal ve ilkeleri, bu yüce haslet ile “ebed-müddet” yükseltilmesi gereken değerleri yaşanabilir kılmak idealine matuftur.

Yani: Açılımları adalet, fazilet, namuskârlık ve dürüstlükten ibaret bir Türkiye..

AÇILIM”LAR VE ZAM”LAR!...

Mustafa Nevruz SINACI

Muhteşem bir medeniyet ve medeni siyasetin bakiyesi Türkiye!...

Şu örneklere bakın lütfen!..

-Önce mutasyona uğramış alt varlıklar ve apaçık insanlık düşmanları tarafından; Temel girdi ve hayati ihtiyaç “petrol ve petrol ürünleri” acımasız, insafsız, merhametsiz, haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir sömürü aracı olarak kullanılmaya başlandı.

-Sonra; ilâç, toplu taşım, ulaşım, elektrik, su, yakıt ve gıdaya fahiş zamlar yapıldı. Sübjektif ve yanlış politikalar sonucu fatura hükümete çıkınca bir kalemde ilâçta %15 ilâ % 100 arası indirime gidildi. Gerçi “fahiş işleyen” piyasada, dürüst rekabet ve kâr marjı diye bir ilke veya kavram da kalmamıştı!.. Olanı ve kalanı da yok edildi.

Derken "Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, ehliyetsiz-liyakatsiz, ilim-ahlâk fukarası “insafsız ve merhametsiz” yönetimlerce, kamu yararı bazlı “toplu taşım” ücretlerine % 9”dan-%50”ye kadar değişen oranlarda zam yapıldı. Ankara da 15 yılda, tam bilet ücretini 350, öğrenci biletini 400 kat arttıran zam yapıldı. Dolayısıyla Ankara halkı ülkemizin en pahalı toplu taşım ve ulaşım aracını kullanma rekorunu korudu; Bir lira olması mümkün tek binişlik tam bilet 1,69”dan 1,85 TL”ye, çok binişli kartlarda tek biniş 1,39”dan 1,50”ye çıktı. Transferler paralandı. Her transferden 50 kuruş alınacak.”

Hayati olmayan ve mutlak zaruret arz etmeyen “zam” halka zulüm, işkence, hak, ahlâk ve hukuk dışı, insanlık düşmanı bir uygulamadır. İktisada muhatap ve milletin geçiminden sorumlu olanların görevi: Daima kaliteyi yükseltmek ve fiyatı düşürmektir. Serbest piyasa ekonomisinin varlık nedeni budur.

Burada Devlet adına hükümetlerin görevi denetlemek ve düzenlemek; Esas itibarıyla vazifesi “halka hizmet” olan tüccar “pahacı, üçkâğıtçı, yalancı ve dolandırıcı” olduğu zaman da “düzenleme satışları” veya “düzenleme hizmetleri” yapmaktır.

ACİZLER VE ZALİMLER ZAM YAPAR.

-01 Ocak 2010”dan geçerli olmak üzere konut elektriğinin fiyatı kw/saatte % 1,32, sanayi elektriği % 1,23, ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı ise kilovat saatte yüzde 0,86 oranında (vergi fon ve paylar hariç olmak üzere) artırıldı.

-2009 yılını astronomik kârlarla kapatmayı hedefleyen (!?) BOTAŞ”ın doğalgaza Ocak ayında % 30, Şubat ayında % 70 zam yapacağı söyleniyor. El insaf be!.. Şu, çok saklı ve gizli tutulan Doğalgaz alış ve halka satış fiyatları bir açıklansa ya!...

Hükümet unutmasın, gizlilik melânettir.

Ancak ve sadece yasa, hukuk ve ahlâk dışı, utanılacak şeyler gizlenir.

-Hastanelerde SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur hastaları soyuluyor. Hükümet zavallı memur ve emeklinin maaşına göz dikmiş durumda. Aile hekimine bile giden her hastadan para alınmaya başlandı. Aile Hekimine 3, Devlet hastanesine 8, Üniversite Hastanesine 10, Özel hastaneye 15 TL ücret ödemek zorunludur. Bir doktor muayene ederse rakam budur. Sizi birbirlerine gönderdiklerinde rakam katlanır. Buna sağlıkta dönüşüm diyorlar halkı soymaya ve kandırmaya dönüşüm deniliyor!..

Böylece, Sağlık Bakanlığı”nın halkı “sosyal devlet ve sosyal adalet ilkeleri” ile “mutlak surette korunması ve TC”nin kuruluş felsefesi gereği” idamesi gereken zorunlu sosyal politikalara aykırı olarak adeta soyması ve soydurması, insan hakları, adalet ahlâkı ve hukuka aykırıdır.

KAVRAM”IN ÖTEKİ YÜZÜ: ÜCRET ZAMLARI

Önce bir hatırlatma: 2009 yılında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ilk 6 ay için % 3,84 ve ikinci 6 ay % 1,83 oranında arttırıldı. Böylece yıllık kümülâtif zam oranı % 5,74”de kaldı. Yani, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine diğer kesimlerden % 3 oranında daha az, haksız, adaletsiz, yolsuz ve usulsüz bir zam yapılarak bu kesime açıkça zulmedildi..

İşçi (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine gelince neden aynı hakkaniyet, adalet, hukuk ve eşitlik gözetilmedi? Neden adaletsiz bir tablonun oluşmasına göz yumuldu? Anlamak ve açıklamak mümkün olmadı!.. Oysa bu hesap yanlış, haksız ve adaletsizdi. Bütün ikaz, itiraz ve şikâyetlere rağmen haksızlık, yolsuzluktan ve adaletsizlikten dönülmedi. Şimdi yetkililerden bu yanlışı ortadan kaldıracak bir adım atmaları bekleniyor ve isteniyor.

Devletten emekli, dul, yetim, malul ve ölüm aylığı alanların sayısı; SSK”dan: 4 milyon 605 bin. BAĞ-KUR” dan: 1 milyon 783 bin ve Emekli Sandığı”ndan 1 milyon 660 bin olmak üzere toplam: 8 milyon 048 bin kişi..

Ülkemizin en mağdur, malul ve haksızlıklara maruz kesimi; Başta SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmak şartıyla, bu kesimin % 95”idir. O”nlar, devlet, millet ve yeni nesli bu günlere taşımalarına rağmen; Minnet ve şükran duyulmak, insanca, hakça muamele görmek yerine, “insanlık dışı” bir mezalime mahkum olarak süründürülmektedirler.

Keza, yalnız yukarıdaki ana konularda değil; daha yüzlerce meselede mağdur, eş ve evlâtlarına karşı mahcup, mustarip ve perişandırlar. Bakan”ların başı ve millet adına vekâlet iddia edenlere “insanlık namına” duyurulur.

UNUTMAYIN: Meşruiyet, sadece adalet ve hikmet iledir.

ALİMLER VE AMİRLER

Bu vahamet, şaibe ve şeamete rağmen, ülkemizin âlimlerinden ses seda yok.

Belki de kökleri kurudu veya kurutuldu. Memleket bu halde iken olağandır ve doğaldır.. İlimle amel eden kanaat önderlerinin yokluğundandır her hal; Ve lâkin ülkeyi bu mâkus kader ve dehşetli uçurumun kenarına sürükleyen ikiyüzlü, dönme-devşirme, sünepe dalkavuklara “aydın” diyorlar…

-Yöneticiler, yani AMİRLER farkında mıdırlar acaba?..,

Elektrik, su, telefon, yakıt fatura tarh ve tahsil kalemlerinde yer alan sabit ücret, KDV, ÖTV, özel vergi, su yolu ve sair namlar altında cebren tahsil edilen bedel, hesap ve mahsuplar ne kadar insanca, medenice veya soygun-vurgun mahiyetindedir acaba!... Vekilleri seçen ve memurları atayan “asıl insanların” yaşam hakkı yok mu? Bu nasıl haksız ve adaletsiz zam anlayışı?

Cebri tahsil ve vergiyle ancak “işgal kuvvetleri” zulmedebilir.

Türkiye”de hangi işçi ve memurun, hangi kesimin ücretinde, bu “mal ve hizmet” zamlarına mümasil artış yapıldı? Son 7 yılda, ulaşım dâhil bir takım mal ve hizmetlere yapılan oranlar dudak uçuklatıyor. Ya ücretlerde ne kadar artış oldu ki, bu zamlar yapılıyor!.. Allah”tan korkun ve utanın, yazık günah, bir eziyet, zulüm ve işkence bu, madem millete iyilik yapmayı beceremiyorsanız, bari kötülük yapmayın..

VEKİL”E DAİR BİR HABER:

Ekstra ödemeler, avantaj, indirim ve imtiyazlar hariç, bizde vekil (?) aylıkları asgari ücretin yaklaşık 20 katı dolayındadır. Emeklilik, sağlık ve özlük edinimleri gibi “HAK” tabir ettikleri, haksız, hukuksuz ve yolsuz iktisapları da var.

Fiilen çalışanlar arasındaki maaş farkı ile emekliler arasındaki maaş farkları tam bir felâket, rezalet ve uçurum iken; Bu durum, vekillerde hak, adalet duygusu ve Allah korkusu olmadığının göstergesidir. Bu parlâmenterlerin çoğu, önceleri “açlıktan nefesi kokan” kimseler idi. Şimdi ne değişti de, “vekil” olunca kısa sürede semirip, serpildiler? Daire, han, hamam, apartman sahibi olup, bir hayli alâ ümran zenginleştiler?

Erkan Tan, 25 Aralık 2009 –Cuma günü TV8”de: “Bir konuğu ile yaptığı programda, Başbakan Recep Tayip Erdoğan”ın adının Amerika”nın en pahalı mağazalarından birisinde alışveriş yapanlar arasında yer aldığını” söyledi!...

Sırrı hikmeti, mümkünatı ne ola ki acaba?..

KUL HAKKI:

“İnsanlara yapılabilecek en büyük kötülük, kul hakkını bilinçle gasp etmektir.”AÇILIM”LAR VE ZULÜM!...

Mustafa Nevruz SINACI

Zalimin harcı (mesleği, meşrebi, eylem ve marifeti) mezalimdir.

Mezalim, insanlık dışı ve maneviyat düşmanı, hırs, ihtiras ve bedhahlıkla malul kul hakkı ile abad”ı şiar edinmiş alt ve primitif varlıklar tarafından, hak-hukuk ve ahlâk dışı tasarruflar biçiminde ifa ve icra olunan eylemlerin tümüne denmek gerekir.

Zulmü yapan zalimdir; Yani, ancak zalimler zulmeder…

Zalime fiilen, fikren veya pasif eylemlerle karşı koymayan, mücadele etmeyen ise, imanı zayıf, acizlik ve “zaaf ile malul” demektir.

Zira zalim”e Yüce Yaratıcı dâhi lânet etmiştir.

“Zalimin zulmü varsa, fakirin Allah”ı var” söyleminin kaynağı budur.

Dönem itibarıyla halka yapılan en büyük zulüm maaşlar (gelirler) arasındaki insanlık dışı, utanç verici uçurum ve üretici ile tüketicinin “tam anlamıyla” mağdur ve perişan edilerek, aracı-tefeci ve komisyoncunun ihya edilmesi olayıdır.

Üreten ve yaratan mağdur, yan gelip yatan mamur ve müreffehtir.

Yıllardır uygulanan sistematik zulüm sonucu Milli gelir”in % 95”ini yüzde beşlik mutlu azınlık; Bakiye % 5”ini ise mutsuz, fakir-fukara, garip-guraba, yoksul paylaşmak zorunda ve durumunda bırakılmıştır.

Bunlara kinayeten ve tevilen “öteki Türkiye” ve “zenci Türkler” denilir.

Her ne kadar bu güne değin açıkça telâffuz edilmemiş olsa bile; 27 Mayıs”dan bu yana “açılımlar” birbirini izliyor. Her açılımın astronomik maliyeti var. Bu fatura elbet fail cuntalara yükleniyor ve millet tarafından bedel olarak ödüyor. Fakat bu açılımlarla “açılıp-saçılan” ve “açık toplum” a dönüşen ülkede zulüm arttıkça hüdâi nabit (türedi) zenginler çoğalıyor, çeşitleniyor, soygun, vurgun artıyor.

ZULÜMLE ABAD

Her ne hikmetse, 1960”dan sonra gelmiş geçmiş tüm hükümetler “Bizden olanları abâd, bizden olmayanları berbad ederiz” biçimi politikalar uyguluyor ve bu usul sürüp gidiyor. Uygulamalar sonucu haksızlık, hırsızlık-yolsuzluk ve hortum artıyor. Dünyada hiç görülmemiş, duyulmamış türden “gasp ve iktisaplar-edinimler” gözleniyor.

İŞTE BUNLAR ZALİMLERİN VE ZULMÜN ÇEŞİTLERİDİR:

En tazesinden, güncelinden başlayalım.

-İlk”inden sonra ikinci ve üçüncü Emniyet Genel Müdür Yardımcılarının adları da “nitelikli dolandırıcılık ve organize suç örgütü” adları ile birlikte anılmaya başlandı. Memleket çapında her derece ve düzeyde seçilmiş ya da atanmış zanlı, suçlu ve dahi hüküm giymişler var. Buna asker, jandarma, polis, akademisyen, zabıta ve sair devlet ricali dahil!... Eğer Ümraniye soruşturmasını da kapsama alır ve hesaba katarsanız, içinde bulunduğumuz vahamet ve şeamet boyutu daha iyi anlaşılır.

ÖZGÜN ÖRNEK VERELİM!..

-Kurban yolsuzluğu operasyonunda 20 tutuklama! Kara para aklama, kalori çetesi, “medya-mafya-politika” üçgeninde kokuşmuş engin bir bataklık; Ve her sektörde derin bir yapılanma, mafya ve insan ticareti! Bunlar ipe sapa gelir şeyler. Amma, kamu vicdanını derinden yaralayan, dindarları geren ve toplumun büyük kesimini şaşkınlığa uğratan şu alçaklığa, namussuzluğa, din tüccarlığı, ve şerefsizliğe bakın.

KURBAN YOLSUZLUĞU

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı”nın talimatı yönünde "Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 31 kişi, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kocabey”in tutuklama talebiyle Nöbetçi Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıktı. Mahkeme şüphelilerden 20”sini tutuklarken, 11”ini serbest bıraktı. Gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ile TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz da bırakılanlar arasında yer aldı.

TEKEL İŞÇİLERİ

-Tekel işçileri günlerdir Ankara sokaklarında hak arıyor. Peki, nedir bu tekel meselesinin aslı astar. Av. Tuncer GÜNGÖR Şöyle açıklıyor: “TEKEL 292 milyon dolara özelleştirilmişti. Bunu alan firma birkaç ay sonra, TEKEL”i tam 950 milyon dolara satarak 658 milyon dolar kâr etti. İşçi sokağa atıldı, mağdur ve perişan oldular.

Bu ve bunlar gibi binlerce olay, sürdürülen zulmün açık bir göstergesi…

Zulüm hak ve adaletin gasp edilmesidir.

Tüyü bitmemiş yetimin ekmeğine göz dikilmesidir.

Zulüm, insana, topyekün yaşam”a ve ülkeye ihanettir.

KÜRT KİSVESİ ALTINDA KRİPTO ZULMÜ

KÜRT (Ermeni) IRKÇISI Lanetli Örümcekler:

Bebekler dâhil 40 bin kişiyi alçakça katleden, sivil halkın arasına bomba atan, Serap”ı canlı-canlı yakan, uyuşturucu yolunun bekçileri, lânetli örümcekler bireyin vatandaşlıkla bağlı olduğu cumhuriyetle çelişkilerini "Yapay Kurt sorunu", gerçekte “derin bir Ermeni sorunu” ile örtmektedir. Mustafa Kemal Atatürk”ün çok istediği, fakat daime İnönü tarafından engellenen Toprak reformu yapılıp feodal kalıntı toprak ağalığı tasfiye edilmedikçe, aşiret ağalarının AB-D sömürgecileri, Ermeni ve dincilerle menfur işbirliği önlenemez. Uyguladıkları terör, tehdit, anarşi ve tedhiş önlenemez.

ÇOK HAİN BİR TUZAK: MAHMUR

Eşkıya yandaşı TBMM”liler Mahmur”a gittiler.

İşte oradan çıkan son numara..

Mahmur”daki terörist kitlenin Güneydoğu”da özerk bir bölgeye iskanını, buranın da Birleşmiş Milletler denetimine alınması istendi..! Bunlar, o “TBMM”ye dönsünler” diye adeta ayaklarına kapanan Apocu vekiller eliyle gerçekleştiriliyor!.. Hani şu, devlet kesesinden ayda 9,5 milyar TL maaş, 2 yılda emeklilik hakkı, emekli olunca ömür boyu ayda 6 milyar TL maaş hakkı da olan TBMM mensubu Apocu vekillerin önüne düştüğü hareket!.. Gafil iktidar “Açılım” diye sunduğu tuzağın eleştirilmesine, karşı çıkılmasına tahammül edemiyor.. Karşı çıkanları, “Kardeşliği baltalayan, krizden beslenen art niyetliler” diye suçluyor. Baş koyduğu yolda ülkeye barış ve huzur geleceğini söylüyor… Bütün amacının “Tek bayrak, tek millet, tek devlet” olduğunu söylüyor…

Başlı başına bu dahi bir zulüm değimi dir?..

KATSAYI VE TSK

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı tarafından 21 Ağustos 2009 tarihinde katsayı farkına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıldığı ortaya çıktı. 10 maddeden ibaret istihbarat çalışmasının, ”Sonuç ve değerlendirme” bölümünde şöyle deniliyor: ”Yeni düzenleme ile İHL”nin önündeki katsayı engelinin kaldırıldığı ve yükseköğretim kurumlarına girişte avantajlı hale getirildiği, bu yolla muhafazakâr yaşam tarzını benimseyenlerin kamusal alanda varlıklarının genişletilmesinin hedeflendiği…” Sonuç/değerlendirme bölümünde ise: “Düzenlemenin iptali istemiyle açılan davanın ve gelişmelerin takip edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir” deniliyor.

Aziz Türk milleti”nin kadim ordusu”na “Peygamber Ocağı”; vatan-millet uğruna can veren askerlere ŞEHİD, ŞÜHEDA; Savaştan muzaffer çıkanlara GAZİ denir. Bu terminoloji İslâmi”dir. Türk Ordusu, kurulduğu günden bu yana “Müslüman” ordudur.

Ancak, yıllık MGK toplantılarında; “insanlık dışı bir Yahudi tarikatı olan mason ve mütemmimleri yerine” Müslümanların ihracı, milliyetçi ve muhafazakâr düşmanlığı, buna mukabil ateist, dönme, solcu, hırsız-yolsuz ve suiistimale müsamaha ZULÜMDÜR.

AÇILIMLAR VE İŞKENCE!...

Mustafa Nevruz SINACI

Şu anda dünyada “tanımlanan ve objektif olarak açıklanıp, algılanan” değil; çıkar grupları ile belirli ideolojik ve politik çevrelerce oluşturulan “işkence” anlayışı, tanım ve ifade biçimi, başka bir deyişle “ilgili mevzuatın “özel amaçlı” dayanağı” şöyle:

İŞKENCENİN ULUSLAR ARASI AÇILIM VE TANIMI

“İster fiziksel olsun ister ruhsal, bir göz korkutma, yıldırma, caydırma, intikam alma, cezalandırma veya bilgi toplama aracı olarak bilinçli şekilde insanlara ağır acı çektirmekte kullanılan her türden edimlerdir.

Ayrıca işkence, bir baskı yöntemi veya tehdit olarak algılanan kişi ve toplulukları kontrol altına alma aracı olarak hükümetlerce kullanılır, bu nedenle neredeyse evrensel olarak çok ciddi bir insan hakları ihlali olarak görülür.

Oysa üçüncü ve dördüncü Cenevre Konvansiyonu”nu imzalayan devletler, silahlı çatışma durumlarında korunan insanlara (düşman siviller ve savaş esirleri dâhil) işkence yapmayacağını beyan eder, ve BM İşkenceye Karşı Konvansiyonu”nu imzalayanlar hiç kimseye cezalandırmak, itiraf ya da bilgi almak, onlara ya da üçüncü şahıslara baskı yapmak amacıyla kasten acı ve ıstırap çektirmeyeceğine söz verir.

10 Aralık 1948 kabul tarihli BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 5. maddesi: Bir emir ve yaptırım biçiminde değil, sadece bir “temenni” olarak, “Hiç kimse işkenceye maruz bırakılmamalı, kimseye zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele edilmemelidir” der. BM İşkenceye Karşı Komite“si (İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, onur kırıcı muamele ve cezaya karşı BM Sözleşmesi, (The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, UNCAT), 1987 yılında göreve başladı. Konu ile alâkalı ilk maddenin son paragrafı “işkencenin kapsamı” konusunda çok ilginç bir “tanım, tespit ve muafiyet” içerir.

1. “…, Kanunî yaptırımlardan kaynaklanan veya yaptırımın doğasında bulunan veya bu yaptırımlarla rastlaşan “acı veya ıstırap”, işkence sayılmaz.”

DİKKAT EDİN LÜTFEN!..

Yukarıdaki mevzuat işkence konusunda çok dar bir çerçeveye indirgenmiş, esasa taalluk eden unsurlar “ihtiyari” olarak nitelemiştir; İnsan hakları evrensel bildirgesi ile işkenceyi önleme sözleşmesinde; Savaş hali dışında kalan bütün ihlaller, baskı, ıstırap ve zulümler “işkence sayılmaz” kapsamına alınmıştır.

Örneğin: Milli hafızayı silmek, yeniden kodlama veya formatlamaya teşebbüs, ahlâki, bilimsel-kültürel yozlaştırma, mantık ve mantalite çelişkileri yaratarak, her şeyi birbirine karıştırıp, “Çin işkencesi” denilen akıl tutulması ile toplumu güdülecek sürü haline getirmek… Din örgüsü, duygu ve olgusunu istismar vasıtası ve suiistimal örtüsü haline getirmek; Din ticaretini çıkar ve siyaset aracına dönüştürmek; akıl tutulmasının ana kaynağı olarak “siyasallaştırılmış din” öğesini kullanmak v.b…

Uluslar arası hukukta suç sayılmamaktadır.

Ne yaman bir çelişki görüyor musunuz?..

Bunun yanı sıra, toplumu dumura uğratmak, paralize etmek, inisiyatifsiz, pasif ve hareketsiz hale getirmek, kültürler, dinler ve medeniyetler arası ittifak-diyalog gibi uydurma projelerle geniş tabanlı, çıkar amaçlı bir yozlaşma, yosunlaşma, etkisizleşme ve pasifizasyonu hayata geçirmek;

İnsan-hayvan ve tüm canlılara karşı yapılabilecek en büyük zulüm-işkence olan haksızlık, yolsuzluk, ayırma ve kayırmayı hükümetlerce himaye etmek; “bizden olanları abad, bizden olmayanları berbad ederiz” politikasını dünyanın her yerinde uygulamak;

Yalan-talan ve insanlık dışı edinimlere dayalı vahşi kapitalizm ile insani boyut düşmanı emperyalizm vasıtasıyla “kronik küresel ekonomik kriz yaratıp” yeryüzünde iktisadi hayatı sarsmak;.. Neo-liberalizmin uygulandığı bir dönemde tüm dünyada gelir dağılımının bozarak, (OECD raporlarına göre) dünyayı “Büyük bir siyasi istikrarsızlığa ve çatışmaya götüren felaketin eşiğine sürüklemek.” (Newsweek) Genetiği değiştirilmiş ürün (GDO), hormonlu gıda, kısırlaştırılmış tohum ve “grip” virüsü gibi (NBC) kimyasal -biyolojik unsurlarla, dünya nüfusunun üçte birini yok etmeye teşebbüs;, Olabildiğince abartılmış ve onlarca aracı-komisyoncu unsuru ile kurgulanmış: “Petrol, Doğalgaz, İlâç, Silâh, Gıda maddeleri, Su ve Elektrik” ticareti ile geniş halk kitlelerini soymak!...

Düpedüz insanlık suçu, zulüm ve işkence olduğu halde!..

Uluslar arası mevzuata göre asla bir zalimlik ve işkence sayılmaz…

Yol açtığı vahamet, zarar ve hasara rağmen insanlık suçu da değildir!..

Gerçekte Osmanlı”nın, ABD dâhil “bütün dünya emperyalistleri tarafından tam bir iştirak ve işbirliği sonucu haritadan silkinmesinin” ve dahi “O”nun bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti”nin de kazınmak istenmesinin” yegâne sebebi budur: ADALET

AB-D ve müttefiklerince, 1938-50 dâhil, 60 yıldır ülkemizde sürdürülen asimetrik savaş, uygulanan (NBC+GDO+açık kobay alanı) senaryolar, ekonomik-sosyal, siyasal ve kültürel emperyalizm, anarşi, terör-tedhiş gibi (mason-misyoner, dönme-koza ve kripto gibi yandaş-yoldaş aktörler aracılığıyla) oynanan menfur oyunlar sonucu bizde, bir de bunların artısı, zamlısı, katmerlisi var.

BİRAZ DA BİZE ÖZEL..

Tüm yukarıda sayılanların yanı-sıra; Aslanı kediye, kediyi fareye boğdurmak; Çoğunluğu azınlığa ezdirmek, kendisi köşk ve saraylarda oturur, yatlarda, katlarda keyif eder, saltanat sürerken “asgari ücretle” eleman çalıştırmak!.. Yurttaşların kahir ekseriyeti helâl bir lokma peşinde el emeği, göz nuru döker, vergisini öder ve “iyi insan-iyi vatandaş” sıfatıyla “onurlu ve huzurlu” bir hayat sürmeye çabalarken; Organize iş ve iştirakleri mevcut “menfur” güruhun haksızlık-yolsuzluk, ayırma-kayırma yoluyla “saadet zincirlerine” dâhil olması!…

Medya, mafya, politika üçgeninde Organize işlerle yenilen-yutulan kul hakkı…

Düpedüz işkencedir…

50 yıl süreyle AB kapılarında sürünmek hem zülüm hem de;

Çok yönlü, katmerli işkencedir

ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL!..

ALENİ İŞKENCE ÖRNEKLERİ

Meselâ İsmail ağa Soruşturması, usulsüz görevden almalar ve soruşturmalar;

TEKEL dâhil, hakkaniyet ve adalet ilkelerine aykırı özelleştirmeler;

Haksız yere insanların işsizleştirilmesi, açlık-yokluk ve yoksulluğa terki;

Adalet ahlâkı ve hukuka aykırı dinlemeler, dava, takip ve soruşturmalar;

Yargı-Adalet erk”inin bağımsız ve tarafsızlığını önleyici her tür önlem ve engel;

Vatan savunmasında yer alan kişi, kurum, kuruluş ve unsurlara karşı yıpratma girişimleri, iftira, tedbir, fesat ve tefrika teşebbüslerine kayıtsızlık.. Ülkemizdeki açık ve yakın tehlike, asıl provokatör açlık, yokluk, pahalılık, işsizlik, ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar olmasına; Eğitimsizlik, adaletsizlik, hukuksuzluk, haksızlık, yolsuzluk, rüşvet-iltimas, ayırma, kayırma, bölgesel kalkınma farkları ve devleti soyma müteşebbisleri”nin kol gezmesine rağmen; muhalefetin aymazlığı, iktidarınsa, hain, zalim ve kötülere karşı hoşgörülü bir yaklaşımla toplumu germesi büyük bir işkence ve zulümdür.

Rüşvetle-hatırla, nüfuz ticaretiyle ihale almak, İktidara yanaşıp köşeyi dönmek, siyasiler olarak halktan giderek uzaklaşmak ve politik-ACI olmak, halkın asıl dertlerini, istek ve sıkıntılarını, beklentilerini göremeyecek, verilen sözleri tutamayacak;

Mahmur şartlarına sıcak bakacak ve bebek katiline “sayın” diyen sergerdeleri muhatap alacak kadar “açılım körü”, “milli devlet ve millet sağır”ı” olmak da; Bu gün için halk”a, hakikate ve tarihe karşı yapılan en büyük hainlik, zulüm ve işkencedir.===========================================

e.POSTA : gercek.demokrat@hotmail.com

WEB : http://mustafanevruzsinaci.blogspot.com,

POSTA : PK, 118 [ 06 442 ] Yenişehir/ANKARA

NOT : Kaynak göstermek şartıyla yazılar yayına izinlidir.

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 16
Dün Tekil 1174
Bugün Tekil 847
Toplam Tekil 2562763
IP 18.209.104.7


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:16 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Türk hakanları ve Türkmen Padişahları devlet işlerinde hatunun fikirlerini üstün tutar.
(NİZAM ÜL-MÜLK)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.907 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu