Hazreti Ali'den Seçme Sözler - Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Hazreti Ali'den Seçme Sözler - Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
Tarih: 03.05.2016 > Kaç kez okundu? 1056

Paylaş


Acelenin meyvesi yanlışlıktır.

Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır.

Açık kalpli, mert düşman, içinden pazarlıklı dosttan iyidir.

Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimliğidir.

Adalet; halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir.

Adalet ve eşitliği gözetmek siyasetlerin en iyisidir.

Adil ol, kudretin sürekli olsun.

Adilane davranış siyasetlerin (yönetimlerin) en iyisidir.

Affetmekten utanmayın. Cezalandırmakta da acele etmeyin.

Ahmak, her lafın başında yemin eder.

Akıl, gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir.

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz.

Akıl gibi zenginlik, cehalet gibi yoksulluk yoktur.

Akıllı bir insan fakir olabilir, fakat o hiç kimsenin sadakasına muhtaç değildir.

Akıllı kişi, tecrübelerden ibret alan kimsedir.

Akıllı olan kemal, cahil olan mal ister.

Akıllı düşmanınsa bile danış, bilgisiz dostun fikrini geç.

Akıllı insanlar ın en mutlusudur.

Akıllının dili kalbindedir, ahmağın dili ise ağzındadır.

Akıllının tahmini, cahilin kesin bilmesinden daha doğrudur.

Akıllı insanlar az konuşur. Çok söyleyenler yalnız ahmaktırlar.

Akil kişi, kemal talep eder.

Akraba düşmanlığı, akrep sokmasından beterdir.

Alçak gönüllülük, en büyük şereftir.

Alçak gönüllülük, ilmin meyvesidir.

Aleyhine kesin delil olmayan kişiyi mazur tutun; o kişi benim.

Alışkanlık, insana musallat olur ce onu kontrolü altına alır.

Alışkanlık insanın ikinci tabiatı gibidir.

Aptallığın en büyüğü medh ve zemde ifrada kaçmaktır.

Arkadaşın hayırlısı, sana doğru yolda iyi delil olandır.

Asıl yetimler, anadan ve babadan yoksun olanlar değil, akıldan yoksun olanlardır.

Aşağılık insanlarla yakınlaşmaktan kaçın, onlar ki yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar, verili olmaktan geri kalırsan sana zehirlerini akıtırlar.

Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken, başkasını ayıplamandır.

Aynı anadan babadan doğanlar, senin miras kardeşlerin; uzak yerlerden gelen, huyu suyu sana benzeyenler ise senin öz kardeşlerin sayılırlar.

Az ibadet edip çok çalışmak, çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür.

Az yemek yemek sağlıktır.

Azarlamada aşırılık inat ateşini alevlendirir.

Azgınlığın sonu ya rezil veyahut yok olmaktır.

Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır.

Azla yetinen kimse zengindir.

***

Babana riayet edersen, sen de oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin.

Babana saygılı ol ki, oğlun da sana saygılı olsun.

Babanın çocuğu için bıraktığı en iyi miras O'nu güzel edeple yetiştirmesidir.

Bağışlamak, büyüklüğün şanındandır.

Başa kakmak suretiyle iyiliğini boşa çıkarma.

Başkalarını ıslah etmek istiyorsan önce kendini ıslah etmelisin. Kendin fasid olduğun halde başkalarını ıslah etmeye kalkışman en büyük ayıplardandır.

Başkalarının felaketinden hisse kapanlar, geçmiş musibetlerden ders alanlar, cidden bahtiyar insanlardır.

Başkalarının iyi hareketlerini takdire çalışınız. Derhal dostlarınızın çoğaldığını göreceksiniz.

Başkasında gördüğün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaçın.

Beceremeyeceğin bir iş için söz verme.

Benim üç türlü dostum vardır: benim dostlarım, dostlarımın dostları ve düşmanlarımın düşmanı.

Bırak bu içindeki ikiliği atıl ateşe, sönmeye yüz tutsa da onu alevlendir.

Bildiği halde susmak, bilmediği halde konuşmak kadar çirkindir.

Bilge insan çalışmasına, bilgisiz de boş hayallerine güvenir.

Bilgi gibi hazine olamaz.

Bilgi, tükenmeyen bir hazinedir; akıl eskimeyen, yıpranmayan bir elbisedir.

Bilgin bir söz ehli olamıyorsan, hiç olmazsa dikkatli bir dinleyici ol.

Bilgin kişinin rütbesi, rütbelerin en üstünüdür.

Bilgin ölü bile olsa diridir. Cahil ise diri olsa bile ölüdür.

Bilgin ölse de yaşar; cahil ise yaşarken de ölüdür.

Bilginlerin toplantısı mutluluk getirir.

Bilgisiz kişiyi bir işte, bir düşüncede ya pek ileri gitmiş görürsün ya da pek geri kalmış.

Bilgiyi ehil olmayana veren o bilgiye zulmetmiştir.

Bilgiyle dirilenler ölmez.

Bilmediğiniz sözü söylemeyin; çünkü gerçeğin çoğu, inkar ettiğiniz şeylerdir.

Bilmediğin şey hakkında konuşmayı ve üzerine düşmediği halde söz söylemeyi terk et.

Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.

Bin kere mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan iyidir.

Bin kapıdan, yüz bin kaleden içeri girebilirsin de küçücük bir gönülden içeri giremezsin.

Bir devletin başı, sahip olduğu iktidardan; bilgin, ilimden; iyiliksever, yaptığı iyiliklerden; ihtiyar da yaşından ötürü saygı görür.

Bir devletin çökmesi şu dört sebebe bakar: Esas prensiplerinden ayrılma, ikinci planda olan şeylere önem verme, aşağılık kimselerin ön safa geçmesi ve erdemli kişilerin arka plana atılması.

Bir gerçeği savunurken ona önce kendimiz inanmalıyız; sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.

Bir insana başkaları yanında verilen öğüt; öğüt değil, hakarettir.

Bir insanda güzel bir huy varsa o huya benzer başka huylarını da bekleyin.

Bir işi yapmadan önce tedbir almak, insanı pişmanlıktan kurtarır.

Bir sanat eserini yıkmak, cinayetlerin en büyüğüdür.

Bir hata işlediğiniz vakit, onu itiraftan çekinmeyiniz. Eğer böyle yaparsanız, o hatayı görmüş olanların aleyhinize verecekleri hükmün önüne geçersiniz.

Birisini övmede aşırı gitmeyin ve abartmayın.

Bir kişiyi layığından fazla övmek riyadır, dalkavukluktur; layığından az övmek ise ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten.

Birinin aleyhinde söylenen sözü dinleyen, o sözü söyleyen gibidir.

Birisinin suçunu bağışladıktan sonra pişman olma; cezalandırdığın zaman da sevinme.

Borçların çokluğu, doğru adamı yalancı, şerefli adamı da yemininden dönek yapar.

Boş vakitlerini okumakla değerlendiren kimse, fikir rahatlığını kaybetmez.

Bütün insanlar Allah'ın kuludur. Lakin hiçbir kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir.

Büyük günahların kefareti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır.

Büyüklere karşı saygılı olun ki çocuklar da size karşı saygılı olsunlar.

***

Cahil dosttan ziyade akıllı düşmana güven.

Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.

Cahil, ne kendi eksiğini görür ne de öğütlere kulak asar.

Cahilden uzak kalmak, akıllıya yaklaşmakla eşittir.

Cahiller çoğalınca bilginler garip olurlar.

Can gözü kör olunca, gözle görmenin bir yararı yoktur.

Cehaleti ilimle geri çevirin.

Cehalet ve gaflet alimin kalbinde olmaz. Fakat alimler, zengin cahillerin karşısında, ancak ilim sayesinde yükselirler.

Cimri zengin, cömert yoksuldan daha yoksuldur.

Cimri her zaman aşağılıktır, kıskanç olan her zaman işkencededir.

Cimrinin dostu bulunmaz.

Cömertlik alışkanlıkların en üstünüdür.

Cömertlik, istemeden önce vermektir; istendikten sonra vermek utançtandır ve kötüdür.

***

Çalışan kötülük düşünemez, çalışmayan da kötülükten kurtulamaz.

Çalışmak kadar dinlenmeyi de görev bil, ihmal etme. Sağlığınıza eza etmeyin, sağlığın bozulması kolay; elde etmek ise zordur.

Çocuk açısından hiçbir süt, anne sütünden iyi değildir.

Çocuklara sevgi ve büyüklere saygı gösteriniz.

Çocuklara söz verdiğinizde kesinlikle sözünüzde durunuz.

Çocuğun kalbi hiç ekilmemiş bir tarla gibidir. Ona ne verilirse kabul eder.

Çocuğunuzun yedi yıl oyun oynamasına müsade ediniz ve yedi yıl ona yaşam edebini ögretiniz.

Çoğu insan medhedilip övüldüğü için gurura kapılır.

Çoğu sözler hamleden daha serttir.

Çok akıllı insanlar başkalarının hatalarından öğrenirler ve hata yapmazlar; akıllı insanlar hata yapar ve ders çıkararak bir daha yapmazlar; ahmak insanlar da sürekli hata yapar, gene de ders çıkarmazlar.

Çok kimseler varisleri kavga etsinler diye mal toplamaya çalışırlar.

Çok şakacı insanı ciddiye almazlar.

Çok yaşayanın ömrü, dostlarına ağlamakla geçecektir.

***

Dert ve gam ihtiyarlığın yarışıdır.

Dil aklın tercümanıdır.

Dil insanın terazisidir.

Dil yırtıcıdır; yuları bırakıldı mı salar, parçalar.

Dili tatlı olanın arkadaşı çok olur.

Dilini sövüp saymaya alıştırma. Tatlı dilli ol. Kötü söz alışkanlığı insanı soysuz yapar.

Dilini küfre alıştırma. Tatlı dilli ol. Yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin. Halkı zorla kendinden nefret ettirirsin.

Dilsiz ol, yalancı olma.

Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi, felakete de götürebilir.

Dindarlığın en üstünü, dindarlığı gizlemektir.

Dinle, öğrenirsin. Sus, esen kalırsın.

Doğru, dürüst ve nazik kişileri seçin; çıkar ummadan ve korkmadan acı gerçekleri söyleyebilenleri tercih edin.

Doğru her zaman yüce, yalancı her zaman aşağı ve cücedir.

Doğru söz söyleyenin delili kuvvetli olur.

Doğruluk en iyi yol, bilgi en iyi kılavuzdur.

Doğruluk, hakkın dilidir.

Dost, sen yokken dostluk şartını yerine getiren kimsedir.

Dost, kardeşini üç halde korumadıkça tam dost olamaz: düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, ölümünden sonra...

Dostun olmayışı, bir çeşit gariplik ve yalnızlıktır.

Dostları yitirmek gurbete düşmektir.

Dostlarıma dost olanları çok severim ve onların kıymetlerini de dostlukların dereceleriyle ölçerim.

Dostların çoğalsın diye çırpınma. Onları bir gün ihmal etmeye kalkarsan çabucak düşmanın olurlar. Dostlar ateş gibidir. Pek çoğalırlarsa yakarlar.

Dostlarının kötüsü seni iyi gününde arayıp sıkıntılı zamanında yüz üstü bırakandır.

Dostluk en yakın akrabalıktır.

Dostluk elde edilmiş akrabalıktır.

Dostlukta aşırı gitme, kimbilir belki o dostun bir gün düşmanın olur; düşmanlıkta da aşırı gitme, kimbilir belki o düşmanın bir gün dostun olur.

Dostunu ihtiyatla sev, olabilir ki bir gün sana düşman olur; düşmanınla da ihtiyata riayet ederek düşmanlıkta bulun, olabilir ki bir gün sana dost kesilir.

Dostunun düşmanını kendine dost seçme.

Dünya geçici gölgedir.

Dünyanın en değerli hazinesi öğüttür, ama ondan ucuzu da yoktur.

Dünyayı yutsa yoksul kalacak biri vardır: Aç gözlü...

Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin.

Düşmanı kovalamayınız, onlardan yaralananların yarasını sarınız, esirlerini tedavi ediniz.

Düşmanlık kalbi meşgul eder.

Düşünce akılların cilasıdır.

Düşünce ve prensiplerini kendi hayatlarında da uygulayan kimselerin bilgi ışıklarıyla aydınlanınız.

Düşünün, sonra konuşun; yanılmalardan kurtulacaksınız.

Hazreti Ali'den Seçme Sözler

Edep, aklın suretidir.Edep, en iyi mirastır.Edep, had tanımaktır.Edep insanın kemalidir.Edep insan için güzel elbise menzilesindedir.Edepsiz olan kimsenin ayıpları çok olur.Eğer ararsak kendimize kolayca düşman bulabiliriz, ama ne kadar ararsak dost bulmak kolay değil.Eğer bilgiyi hak edene vermezseniz o kişiye zulmetmiş olursunuz; hak etmeyene verirseniz bilgiye zulmetmiş olursunuz.Eğer bir seyahata çıkarsan ız, gittiğiniz yerlerin adetlerine uymaya çalışınız.Eğer sırlarınızı birbirinize açarsanız, artık onu gizleyemezsiniz.Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir. Fena bir işe başlayacağın zaman da acele etme. Belki hayırlı bir düşünce, sana o fenalıktan gelecek olan tehlikeye mani olur.Eğer talihin açık ise kusurların kapalı kalır.Eğlence ve zevke kapılan akıldan kaybeder.Elbiseleriniz eski de olsa, kalpleriniz yeni ve temiz olsun.El işlerine yardım edin; çünkü bu yoksulluğu azaltır, hayat kalitesini artırır.Emanetin en feyizlisi ahde vefadır.Emriniz altında bulunanların hataları karşısında hemen öfkelenip kendinizi kaybetmeyin.En ahmak insan, kendini herkesten akıllı sanandır.En akıllı insan, öğütleri dinlemekten vazgeçmeyen insandır.En büyük yardım, en çabuk yapılan yardımdır.En büyük zenginlik akıl, en şiddetli yoksulluk ahmaklıktır.En faydalı bilgi uygulanabilendir.En güzel ahlak tevazu, yumuşaklık ve tatlı dilde bulunur.En güzel edep kendinden başlamandır.En kötü dost, seni saksaklayıp eksiklerini örtendir.En kötü şey, insanın kendisini beğenmesidir.En kuvvetli kişi, kendi nefsine galip olan kişidir.En talihsiz memleket, insanlarının her türlü güvenlikten yoksun yaşadıkları memlekettir.En yakını yitiren, en uzağı yardımcı olarak bulamaz.En yakışıklı elbise, erdem elbisesidir.Erdemin başı ilimdir.Esnaf ve tüccara dikkat edin; onlara gereken önemi gösterin, fakat ihtikar, karaborsa ve mal yığmalarına izin vermeyin.Evlatlarınızı yaşayacakları zamana göre terbiye ediniz.Ey ademoğlu, ihtiyacından fazla kazandığın şeyi, başkası için biriktirmedesin.Ey insanlar! Bilgi edindiğiniz zaman hidayete ermeniz için bilginize uyunuz. Çünkü ilminin tersine hareket eden alim, cehaletten ayrılmaz, yolunu kayıp etmiş cahile benzer.Ey karamsar; bilmelisin ki, bu devranın değişmeyen tek bir kanunu vardır; o da değişmektir.Eziyet etme, eziyete engel ol. Diline sahip ol, can feda olsun sana yardımcı olan dost arkadaşlığına.***

Fasık ve günahkar kimselerle arkadaş olmaktan kaçın, çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.Faziletlerin başı ilimdir.Fazilet sahibinin kıymetini, ancak fazilet sahibi bilir.Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaçının. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur.Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider.Fırsat yaz bulutu gibi gelip geçer, elinize geçtiğinde faydalanmasını bilin.Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.Fikir sahibi her şeyden ibret alır.Fasık ve günahkar kimselerle arkadaş olmaktan kaçın, çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.Faziletlerin başı ilimdir.Fazilet sahibinin kıymetini, ancak fazilet sahibi bilir.Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaçının. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur.Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider.Fırsat yaz bulutu gibi gelip geçer, elinize geçtiğinde faydalanmasını bilin.Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.Fikir sahibi her şeyden ibret alır.*********************************

Garip, dostu olmayan kimsedir.Gazap ve öfkeden kaçınınız. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır.Gece ile gündüz seni işlerler. Onları sen işle. Onlar her gün senden bir şey koparıyor, sen de onlardan bir şey koparmaya bak.Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın.Gençlik günlerini düşünmek, hasrettir.Gerçek bilgin, bildiklerinin bilmedikleri yanında daha az olduğunu anlayandır.Gerçek dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir.Gerçek dostlar çok vücutlu, tek kalpli varlıklardır.Gerçek karşısında öfkelenmek ayıptır.Gerçekle savaşan, elbette alt olur gider.Gerçekleri söylemekten korkmayınız.Gereksiz şeylerin peşinden koşan gerekli şeyleri kaçırır.Gözleri kör olan birisine doğanın ne kadar güzel olduğunu anlatamazsınız.Güleryüz göstermek, cömertlik yerine geçer.Güleryüz, dostluk yaratır.Günah işlememek, tövbe etmekten daha iyidir.Günaha alt olarak üstünlük bulan, üstünlük elde etmemiştir, şerle üst olan alt olmuştur.Günahın en kötüsü, hafife alınan günahtır.Güzel bir siyaset, iktidarı sürekli kılar.Güzel huy, bir ganimettir.*********************************

Haddini bilen kimse, hakaret görmez.Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.Halkın güvenini kazanın ve onların iyiliğini istediğinize kendilerini inandırın.Hakiki dost sıkıntılı zamanlarda, senin gurur ve izzet-i nefsini kırmadan, sana yardım edenlerdir.Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyiniz.Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü haksızlıkla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.Haksızlıklara isyan etmeyenler, onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır.Halk için en büyük felaket, düşünce ve bilim adamlarının düşük ahlaklı kimseler oluşudur.Halka hürmet edenler hürmete mazhar; halkı tahrik edenler hakarete layık olurlar. Halka saygınlık veren kişi, saygın tutulmuştur. Halkı küçümseyenlerse saygı görmemişlerdir.Halkın önderi olmak isteyen biri önce kendisini ıslah etmeli, daha sonra başkalarını ıslah etmeye başlamalı ve söz ile diğerlerine edep öğretmeden önce güzel davranışı ile onlara edep öğretmelidir.Hayat kötülüklerle insan arasında perdedir.Hayatın karşına çıkardığı müşkül hadiselere sabır ve tahammül et. Onları hiç kimseden bilme ve hiç kimseye karşı kalbinde bir adavet besleme; hiç kimseye hiddet ve şiddet gösterme. Bu suretle hareket edersen en büyük müşkülleri bile yenersin ve sen de "insan-ı kamil" mertebesine erersin.Hayrı yapan, hayırdan da hayırlıdır; şer isteyense şerden de kötüdür.Her huyun en iyisini kendin için seç.Her kim bana bir harf öğretse, ben ona kul köle olurum.Her kişinin değeri, yaptığı güzel işiyle ölçülür.Herhangi bir işte acele etme, hataya düşersin.Herkes için tatlı ya da acı bir son vardır.Herkesin değeri, onun himmeti kadardır.Herşey akla muhtaçtır, akıl da eğitime.Herşeye ibretle bakın ve gördüklerinizden ibret alın.Herşeyin bir belası vardır ve iyiliğin belası da kötü arkadaştır.Herşeyin en iyisi, en yeni olanıdır; ama dostların en iyisi, en eskileridir.Herşeyin sonunu uzun uzun düşünen ve bir türlü karar veremeyenlerden,

şecaat ve cesaret namına hiçbir şey beklenemez.Hırs seni kul etmesin, Allah seni hür yarattı.Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.Hiçbir süs edep kadar güzel değildir.Hiçbir zaman vaadinizden ve sözünüzden dönmeyiniz.Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.Hiçbir işte lüzumundan fazla aceleci olma. Dikkatli davranış sahibi olanlar, kendilerini bir çıkmaza girmekten muhafaza etmiş olurlar.Hikmet sahibi kişilerin sözleri doğruysa ilaçtır, yanlışsa hastalıktır.Hoş geçinmek aklın yarısıdır.Huzur ve barışçıllığı arkadaş edinmişe yakınlaş, arkadaşlığından mutlu olmadığın kişiden uzak ol.*********************************

İbret alınacak şeyler ne çok, ibret alanlarsa ne az.İhtiras; feyiz ve kemalin en büyük düşmanıdır.İhtiraslı kimse bütün dünyaya sahip olsa da yine fakirdir.İhtiyarlığın, ölüm habercindir.İki şey vardır ki sonu bulunmaz; ilim, akıl.İki şey vardır ki yitirmeden kadri bilinmez; gençlik ve afiyet.İki yüzlü insanlardan uzaklaşınız. Zira iyi vaktinizde etrafınızda dönüp dolaşırlar. Kötü vaktinizde derhal sizden kaçarlar.İki yüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.İktisatlı olmayla ihtiyaçların yarısı giderilebilir.İlim bayrağımdır, nereye gitsem benimledir; kalbim ilim ile doludur, sanma ki boş bir sandıktır.İlim bütün iyiliklerin anahtarıdır.İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir alim ile mukayese olunmaz.İlim maldan hayırlıdır: İlim seni korur, malı sen korursun. Mal vermekle azalır, ilim öğrenmekle artar. İlim hakimdir, mal ise mahkum. İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur. İlim ruhun hakimidir, ilim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur. İlim ruhun gıdasıdır, mal ise cesedin gıdasıdır. Mal uzun zaman sürecinde tükenir, ilim ise tükenmez ve eksilmez. İlim kalbi aydınlatır, mal ise kalbi katılaştırır. İlim peygamberlerin, mal ise eşkiyaların mirasıdır.İlim meclisi cennet bahçesidir.İlim tükenmez bir hazine, akıl eskimek bilmez bir elbisedir.İlimden başka herşey azaldıkça değeri yükselir, ilim ise çoğaldıkça değeri yükselir.İlmin bereketi güzel ameldir.İlmin veraseti olmaz, ölülerinizin kemikleriyle övünemezsiniz.İlmini saklayan cahil gibidir.İnanan insanın yüzünde güleçlik vardır, kalbindeyse hüzün. Gönlü herşeyden geniştir, nefsi herşeyden alçak. Yücelikten nefret eder, şöhrete düşmandır, gamı gussası uzundur, düşünmesi derin, susması fazladır. Vakti yoktur, çok şükreder, çok sabreder, düşünceye dalmıştır. İhtiyacı olanları görünce, kendi ihtiyacını hatırlamaz bile. Huyu güzeldir, geçinmesi hoş ve yumuşak. Şeref bakımından serttir, huy bakımından alçak.İnat kötülüklerin kaynağıdır.İnatçılık insanın aklına zararlıdır.İnatçılık savaş ve düşmanlığa yol açar.İnatçılığın zararı herşeyden çoktur.İnsaf ihtilafı giderir ve arkadaşlığa yol açar.İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.İnsan belayı dilden bulur.İnsan cahil olduğu şeyin düşmanıdır.İnsan dün bir tohumdu, yarın toprak olacak.İnsanda dil olmazsa, insan söz söylemezse, surete bürünmüş bir varlıktan yahut başıboş bırakılmış otlayan bir hayvandan başka ne olabilir ki?İnsandaki edep, onun altınından daha iyidir.İnsanın en şiddetli düşmanı gazabıyla şehvetidir.İnsanın değeri, önem verdiği şeye göredir.İnsanın dilekleri kendisine yakındır. Her şeyden çok insana yakın olansa ölümdür.İnsanın kendisine iyilik edeni övmesi, iyiliği arttırır.İnsanın kişiliğini sözü teyid eder.İnsanın kurtuluşu doğruluktadır.İnsanın tevazu sahibi olması, kendisine ikram getirir.İnsanlar yaşarken uyur, ölürken uyanırlar.İnsanlara faydası olmayanı ölüler arasında say, git.İnsanları alçaltan ve nihayet mahveden üç şeyden birincisi hasislik, ikincisi servet düşkünlüğü, üçüncüsü ise bencillik ve kibirdir.İnsanların değerlerini ölçmek için değerli olmak gerek.İnsanların en acizi insanlardan kardeş edinemeyenidir. Bundan daha acizi de kardeş edindikten sonra onu yitirendir.İnsanların en alçağı haksız yere başkalarına hakaret edendir.İnsanların en güçsüzü dost bulmada güçlük çekendir, ondan daha güçsüzü ise, dostlarını yitirip yapayalnız kalandır.İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, ceza vermeye en fazla gücü yetenidir.İnsanların güzel edebe, altın ve gümüşten daha çok ihtiyaçları vardır.İnsanların kalbi vahşi ve başıboştur; kim onlarla ilgilenirse onlara doğru cezbolur.İnsanların kıymeti, yaptıkları iyilikler ile ölçülür.İnsanların solukları ecellerine doğru attıkları adımlardır.İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağırsınlar sizi.İşlerin en zoru alışkanlığı terketmektir.İyi niyetlilik gönle ferahlık, bedene esenliktir.İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir, bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.İyiliği emret ki, iyi ehlinden (iyilerden) olasın.İyilik yapandan şüphelenmek, haksızlıkların en çirkini ve günahların en büyüğüdür.İyilik ediniz, onun mukabilinde fenalık göreceğinizi katiyyen aklınıza getirmeyiniz.İyilikle, hür adamı köle yaparsın.*********************************

Kadına aşırı düşkünlük ahmakların işidir.Kalp kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.Kalpler, kaplara benzer. Hayırlı olan, hayırla dolu olanıdır.Kardeşi için kuyu kazan, o kuyuya akibet kendisi düşer.Kendi ayıbına bakan kimse ve onu ıslaha çalışan kişi, halkın ayıbına bakmaz.Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.Kendi görüşüyle yetinen, canını tehlikeye atmıştır.Kendi kadrini bilen helak olmaz.Kendin için istediğini başkaları için de iste.Kendine reva görmediği şeyi başkasına reva gören insan kamil olamaz.Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç; çünkü iyilik alışkanlık haline gelir.Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır, çünkü haksızlıklar karşısında sabretmek en iyi ahlaktır.Kendini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşarak cehalet ve sapıklık yoluna giriverir.Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur.Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.Kendini bilmeyen başkasını nasıl bilir?Kınama ve azarlamada aşırı gitmek inada neden olur.Kıskanç insan hiçbir zaman rahat ve huzur yüzü görmez.Kıskanç kimse daima hasta olur.Kıskançlık hasta eder.Kıskançlık hastalıkların en kötüsüdür.Kıskançlık ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer.Kıskançlık insanın dünyasını karartır.Kıskançlık insanın kalbi ve sinirleri üzerinde kötü etkiler bırakır ve insanı hasta eder.Kıskançlık ruhun hapsidir.Kıskançlık vücudu kemirir.Kim bir işte halka öncü olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli. Bu terbiye de diliyle öğüt vermeden önce, huyuyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine muallim olup kendini terbiye eden kişi, insanlara muallimlik edip onları terbiye edenden daha fazla ululanmaya değer.Kim halkın ayıplarını görür, onları kınar, fakat kendisi de o işleri yaparsa, ahmağın ta kendisidir.Kimin söylediğine değil, ne söylediğine bak.Kişi bilmediğinin düşmanıdır.Kişi dili altında saklıdır. Konuşturunuz, kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız.Kişinin karşılaşacağı bütün sorunların kolay olması beklenemez, bazılarının kolay olmasının yanında bazıları zor olacaktır.Kişinin yapısını oluşturan öz iyi değilse, o kişinin ağzından iyi sözler çıkmaz.Kitaplar, bilgi sahiplerinin bahçeleridir.Konuşun da tanışın, çünkü insan dilinin altında gizlidir.Kötü alışkanlıkları terketmek, en büyük ibadetlerdendir.Kötü evlat, insanın en büyük musibetlerindendir.Kötü evlat, ailenin şerefini yıkar ve geçmişine leke sürer.Kötü evlat anne ve babanın şerafetini yok eder ve geriye kalanları rezil eder.Kötü huylarını terk et. Halkın hürmetlerine mazhar olursun.Kötü insanlarla oturup kalkmak, iyi insanlar hakkında su-i zan doğurur.Kötü zanlı olup, dostlarını elinden çıkarma.Kötülükten çekinmek, iyi bir iş yapmaktan yeğdir.Kutsal görevinizin yoksul, sakat ve yetimlere bakmak olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Memurlarınız onları incitmesin, onlara kötü davranmasın. Onlara yardım edin, koruyun ve yardıma ihtiyaç duydukları her zaman huzurunuza çıkmalarına engel olmayın.Küçük bir insandan gelen büyük bir fikri küçümseme.Küçüklükte soru soran kimse, büyüdüğünde cevap veren biri olur.*********************************

Mal çokluğu kalpleri bozar, günahları doğurur.Mal, isteklerin temelidir.Mal-mülk toplayıp biriktirme, kime topladığın bilinmez.Mal-mülk insanın gözünü doyurmaz, kalp zenginliğine çalış.Malından vermeyeni zenginlerden sayma.Marifetlerin en üstünü insanın kendisini tanımasıdır ve en büyük cahillik ise insanın kendini tanımamasıdır.Mazideki esefli ve üzüntülü olaylarla kalbini doldurma, gelecekle uğraşmaya zaman bulamazsın.Mazluma yardımcı ol, zalime düşman kesil.Mazlumun öç alma günü zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur.Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz.Memurlarınızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz.Midenizi fazla hayvan mezarlığı yapmayınız.Milletlerin ölçü ve terazisi adalettir.Mutlu ile arkadaş olan mutlu olur.Mükemmel insan eksiklerini ve kusurlarını bilendir. En kötüsü ise insanların doyumsuz isteklerin ve hırsın peşine düşmesidir.*********************************

Namus, güzelliğin sadakasıdır.Ne kadar tenha bir yerde olursa olsun bir fenalık yaparken, seni hiç kimsenin görmediğine hükmetme. Seni mutlaka bir gören vardır. O da Allah'tır.Ne yüksek mevki ile sevin, ne de düşkün olduğuna üzül.Nefsine hakim olman en üstün güç, kudrettir. Ona buyruk yürütmen en hayırlı emarettir.Nerede bir bilgin görürsen, hemen buyruğunu kabul edip hizmetine gir.Nice kan vardır ki, onu dil döker.Nice zengin vardır ki, yoksuldan da yoksuldur; nice büyük kişi vardır ki, her aşağılık kişiden de aşağıdır, nice yoksul vardır ki, bütün zenginlerden daha zengindir.*********************************

Oyun hayranı biri saadete eremez.*********************************

Ölüm cebimizde bize hep eşlik etmektedir, neden cahillerde feryadla karşılanır, ölüm neden böyle şaşkınlık yaratır?Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü sahibi nadim olur, nadim olmuyorsa deliliği adamakıllı pekişmiş demektir.Öfke gücünü izleyecek olursan seni helak eder.Öfke korkunç bir ateştir. Onu bastıran ateşi söndürür, yapamayan içinde yanıp gider.Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.Öfke ve kızgınlıktan koru kendini. Çünkü başlangıcı delilik, sonu pişmanlıktır.Öfkeden kaçın, sakın öfke sana galip olup alışkanlık haline gelmesin.Öl de alçalma, azı yeter bul da yüzsuyu dökme. Çalışıp da bir şey elde edemeyen oturunca hiçbir şey elde edemez.Öldükten sonra yaşamak isterseniz kalıcı bir eser bırakınız.Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.Ölümü unutmayan, güzel şeylere tutkun olur.Ölümün belirtisi doğmaktır.Önder önce kendini eğitmeli, sonra diğerlerini. Önce kendi edebiyle örnek olmalı, sonra öğüt ve nasihatla.Övünmeye değer şeyler güçlü akıl, utanma, nefsinden sakınma ve eğitimdir.Öyle bir devir ki hiçbir arkadaşın senden hoşnut değil ve öyle bir devir ki hiçbir dostun sana dürüst ve gerçek dost değil.Öyle bir kimseyi dost tut ki, aranızda kardeşlik husule gelsin ve senin bulunmadığın yerlerde, seni müdafaa etmek için düşmanlarınla pençeleşsin.*********************************

Parçalayıcı ve yiyici yırtıcı hayvan, zalim ve zorba bir validen iyidir.*********************************

Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmaklığın alametlerindendir.Rezil kişilerin başa geçmesi, insanlara afettir.*********************************

Sabır acılığının meyvesi zaferdir.Sabır en güzel huy, ilim de en şerefli süs eşyasıdır.Sabır iki türlüdür: istemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin, istediğin şeye sabretmek.Sakın başkasının kölesi olma; çünkü Allah seni hür yaratmıştır.Sakın aile ve akrabalarının bedbahtlardan olmasına sebep olan birisi olmayasın.Sana cefa edeni utandırman için hoşça geçinmeye çalış.Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.Sana karşı iyilik yapanlara ve teşekkür etmesini bilenlere iyilik et.Sana öğüt veren, sana geniş kredi açmış tüccara benzer.Sefih olanlar lisanla dostluk gösterirler. Fakat kalbleri fesatla doludur.Seni yalnız iyi günlerinde arayan, düşkün günlerinde senden kaçacaktır.Seni, sende bulunmayan özellikler ve değerler icat ederek koltuklayan, bir gün gelir yapmadığın suçları da üstüne yığarak seni çekiştirmeye, çeliştirmeye kalkar.Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.Seviyesiz insanların bana cahilce sözlerine karşılık vermekten tiksinti duyarım.Sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.Siyasetlerin (yönetimlerin) en zoru alışkanlıkları değiştirmektir.Sizin en kötünüz insanları çekiştirerek dostlar arasında ayrılık düşüren ve temiz insanlara kusur bulan kimsedir.Sizler mallarınızla halkı kuşatamazsınız (onların gönüllerini hoş edemezsiniz); öyleyse açık yüzlülük ve güzel davranışınızla onları kuşatınız.Soruya verilen cevap çoğalınca doğru gizli kalır.Soyluluk; babaların, anaların mensup oldukları soyla boyla değil, övülecek üstünlükle kazanılır.Söylemediğin sözün hakimi, söylediğin sözün mahkumusun.Söyleyene bakma, söylenene bak.Söz ilaçtır; azı yaşatır, çoğu öldürür.Söz, ok ve mızraktan daha tesirlidir.Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.Sözün gümüş olsa da, ey nefs sükut (suskunluk) altındır.Sözün güzelliği, kısalığındadır.Sözünde duramayacağın bir yerde söz verme ve kefaletine vefa edemeyeceğin yerde kefil olma.Susmak ağırbaşlılığı artırır.Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.Sükut yalan söylemekten ve başkalarını çekiştirmekten herhalde evladır.*********************************

Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.Şehvet bir kapıdan girer, akıl öbür kapıdan çıkar.Şer'den çekinen kişi, hayır yapana benzer; suçtan sakınan kişi, iyilikte bulunana döner.Şeref ve namus, en büyük hazinedir. Onlara malik olanlar, hayatlarını daima memnun ve mesut geçirirler.Şeref ve soyluluk, yüksek özellik ve niteliklerden gelir, ataların çürümüş kemiklerinden değil.Şerefine düşkün olan kötü cevap almaktan kendini sakınır. İnsanların davranışlarını düşünerek ve gözeterek onlarla uyum içinde yaşayan kendi kişiliğini de korur.Şerefli ve önemli bir mevkiiniz olması için bilime sarılınız.Şiddetli istek mutluluğun en büyük düşmanıdır.Şükür nimetlerin süsüdür.*********************************

Tamah mihneti davet eder.Taraf tutmayın, bazı insanları kayırmayın. Bu tür davranışlar sizi zulme ve despotluğa çeker.Tarımla uğraşanlar devletin servet kaynağıdır ve bir servet gibi korunmalıdır.Tecrübe fayda ile beraber gelen ilimdir.Terbiyesizlikle kendisini düşüreni, soydan gelme asalet yükseltemez.Tevazu gösteriniz ki, halkın hürmet ve saygısını kazanasınız.*********************************

Uygunsuz yerlere giren, kendini töhmete kaptırır.Utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır.*********************************

Üç şey hayatı tatsızlaştırır: kin, kıskançlık ve kötü huyluluk.Üç şey insana hayatı zindan eder: Ağırlaşan aile yükü, borçların baskısı ve bir hastalığın sürüp gitmesi.Üç şeyi kendinizde tutup saklayınız: cesaretiniz, bilginiz ve malınız. İnsanlar bu üç sahip olduğunuz şeye düşmandır ve o insanları ancak bu üç şeyi kaybetmeniz sevindirir.Üstünlük taslamak ayıpların en kötüsüdür.*********************************

Verilen söz zamanında yerine getirilmesi gereken bir borçtur.*********************************

Ya siz bizi yok edersiniz ya da biz sizi yok ederiz. Ya da barışı daha uygun görürsünüz.Yakınlarına yardımı bırakan, düşmanlarına yardım etmiş olur.Yalan hıyanettir, doğruluk emanettir.Yalan söylemenin sonu kınanmaktır.Yalancılardan daima uzak bulununuz. Çünkü onlarla içli dışlı olur ve onlarla dolaşıp kalkarsanız, siz de yalancı olursunuz.Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: Önce sana diller döker, birçok şeyler vaad eder, sonra senden vazgeçer, daha sonra da arkandan senin aleyhine birçok şey söyler.Yalandan daha kötü bir kabahat yoktur.Yalanlanacağından korktuğun bir şeyi anlatma.Yanlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yanlışın faydaya dönüşür. Dünde kalan yaşam geçmişle yok olur gider.Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.Yaptığın iyilikleri ve sana anlatılanları gizle.Yaşamın tecrübeleri doğru karar verebilmeyi öğretti, öyle ki artık beni bitirmeye, yok etmeye gelen şeyleri ben bitirip yok ettim.Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle, kalbinizin yorgunluğunu ve rahatsızlığını giderin, çünkü kalpleriniz de vücudunuz gibi yorulur.Yeni mal mülk edinmeden önce yığdıklarınızı kullanınız.Yoksullar bazen çok müşkül durumlarda kalırlar. Söyledikleri sözler ne kadar doğru olursa olsun, onları dinleyenler sözlerine kulak asmazlar.Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile, onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.Yoksullarla otur, şükrünü artırırsın.Yoksulluğunu gizle, yoksa itibarın sıfıra iner.Yola düşmeden arkadaşı, eve girmeden de komşuyu sor.Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz. Çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.Yumuşak konuş, sevilirsin.Yüce kişinin aç kalınca, aşağılık kişinin karnı doyunca saldırısından korkun.Yükseklik taslamak alçaltır, alçak gönüllülük yükseltir.*********************************

Zalime gelip çatan adalet günü, mazlumun uğradığı cevir ve cefa mihnetinden çetindir. Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı genişlik yüz gösterir.Zaman bana karşı maske takındı, beni tanımazlıktan geldi, bilmedi ki ben güne saygılıyım ve talihsizliklerin en korkulusunu bile kolay şeymiş gibi karşılarım.Zaman ibret aynasıdır.Zaman kendine uymazsa, kendini zamana uyduranlar en akıllı kimselerdir.Zaman uzasa, sonu gecikse bile sabreden mutlaka zafere ulaşır.Zamanının bir kısmı maziye karıştı. Geride kalan günlerinin sayısı da belli değil, fırsat varken çalış.Zamanın icaplarına uymayanlar, sürüden ayrılmış koyunlar gibi geri kalırlar.Zayıfları ziyaret etmek alçak gönüllülüktendir.Zenginlik gurbette bir vatan, fakirlik vatanda bir gurbet gibidir.

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 43
Dün Tekil 1727
Bugün Tekil 1062
Toplam Tekil 2741988
IP 35.170.81.210


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:10 Rebiü'l-Ahir 1441
Aralık 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


TÜRK, Yıldırımdır, kasırgadır, Dünyayı aydınlatan güneştir
(Mustafa Kemal ATATÜRK)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu