BASIN BÜLTENİ Siber: “Parlamentolar arasında karşılıklı ilişkiler dostluğa ve barışa hizmet eder” - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

BASIN BÜLTENİ Siber: “Parlamentolar arasında karşılıklı ilişkiler dostluğa ve barışa hizmet eder”
Tarih: 03.05.2016 > Kaç kez okundu? 986

Paylaş


Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, temaslarda bulunmak amacıyla KKTC’de bulunan Azerbaycan Bağımsız Milletvekili Ganira Pashayeva’yı kabul etti. Siber, iki ülke milletvekillerinin karşılıklı ziyaretlerinin gerçekleşerek yüz yüze temaslar kurulmasının çok faydalı olacağına inanç belirterek, her ne kadar bu tip ziyaretlere karşı dışarıdan müdahale varsa da, halkın seçilmiş temsilcileri ile temasın; barışa, çözüme katkı ve o topluma saygı anlamına geldiğini vurguladı.

Siber, Azerbaycan’ın kendileri için ayrı önemi olan bir ülke olduğuna vurgu yaparak, Kosova’da milletvekillerin davetiyle yaptıkları temasları anımsattı ve aynı ilişkilerin Azerbaycan ile de yapılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Azerbaycan ile parlamenterler arası ilişkiler vasıtasıyla kurulacak bağın Kıbrıslı Türkler’in kendini ifade etmesi açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Siber şöyle devam etti:

“Biz diyoruz ki sesimize ambargo koymayın. Çünkü bizler toplumun demokrasi ile seçilmiş temsilcileriyiz. Kaldı ki çözüm müzakerelerini destekleyen bir meclis yapımız var. Bu tutumun, toplumlar tarafından saygı görmesi ve sesinin dinlenmesi lazım.”

Azerbaycan Bağımsız Milletvekili Ganira Pashayeva da konuşmasında, KKTC’nin kendileri için anlamının çok büyük olduğuna ifade ederek, KKTC’nin yeni Bakü temsilcisiyle parlamentolar arası ilişkiler ile ilgili neler yapabilecekleri konusunda kısa süre önce görüşme yaptıklarını söyledi.

Pashayeva, karşılıklı yapılacak ziyaretlerin ilişkilerin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, özellikle Avrupa Konseyi ve diğer dış temsiliyetlerde de Kıbrıslı Türklerin yanında mücadele ettiklerini ifade etti. Pashayeva, Her iki parlamentoda karşılık dostluk grupları kurulması için çaba ortaya koyacağını söyledi.

Ambargolar konusuna değinen Pashayeva, Kıbrıs Türkü’nün çözüm istencinin ortaya çıktığını, çözüm istemeyen tarafın da kendini belli ettiğini söyleyerek, ambargoların halen devam etmesini doğru ve adil bulmadıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Parlamenterler Birliği Başkanı, eski Dışişleri bakanlarından Vedat Çelik de konuşmasında, Azerbaycan’a yaklaşımlarının “Bir Ulus Üç Devlet” olduğunu ifade ederek, KKTC ile Azerbaycan’ın geçmişten bugüne çok yakın bir dayanışması olduğunu anımsattı.

Çelik, Azerbaycan’ın 2003’den beri Kıbrıslı Türklerin seyahatlerinde KKTC pasaportunu tanıdığını da ifade etti.Özgürgün: “Azerbaycan halkıyla KKTC halkı bir milletin ayrılmaz parçaları”TMT Mücahitler Derneği’nin davetiyle adada bulunan Azerbaycan Milletvekili Ganira Pashayeva’yı kabul eden Başbakan Hüseyin Özgürgün, Azerbaycan halkıyla KKTC halkının “bir milletin ayrılmaz parçaları” olduğuna işaret etti.

Özgürgün kabulde yaptığı konuşmada, Pashayeva’yla Avrupa Konseyi’nde beraber görev yaptıklarını anlattı.

Pashayeva’nın o zamanlarda da KKTC’ye ilgi duyduğunu ve destek verdiğini dile getiren Özgürgün, “Biz de Azerbaycan’a yeni ziyaretlerde bulunmak isteriz” dedi.

Azerbaycan Milletvekili Ganira Pashayeva ise Özgürgün’e Başbakanlık görevinde başarılar diledi.

Özgürgün’ü bu görevinden önce de tanıdığına işaret eden Pashayeva, “İnanıyoruz ki çok güzel işler yapacaksınız” diye konuştu.

KKTC’nin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ve benzeri sıkıntıları kendilerinin de yaşadığını anlatan Azerbaycan Milletvekili Ganira Pashayeva, KKTC’ye her zaman destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Pashayeva ayrıca, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından da kabul edildi. Kabulde, Kıbrıs ve Azerbaycan’la ilgili konularda görüş alış verişinde bulunuldu.Akıncı, “Seçim ve Halkoylaması (değişiklik) Yasası”nı Meclis’e gönderdiSeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından, yasa metninin genel olarak “amaçlananı açık biçimde ifade edecek şekilde yeniden düzenlenmesine” ve “Anayasaya aykırılığı öne sürülebilecek iki maddenin Anayasa’ya uygunluğunun tam olarak temin edilmesine olanak yaratmak amacıyla”, yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi.

Açıklamada,“Şehven” ifadeler yer alan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından, yeniden çalışılarak bu ifadelerin düzeltilmesine olanak tanımak amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na ilettiği Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’ndaki 13’üncü maddesinde yer alan söz konusu ifadelerin düzeltilmesi için gerek ilgili komitenin üyeleri, gerekse siyasi parti grup başkanlarının Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na imzalı başvuruda bulundukları bilgisi verilmişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün (dün) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na yeniden çalışılmak üzere gönderdiği Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası ile ilgili gerekçe yazısında şu ifadeler yer alıyor:

“Aynı bilgi yine Cumhurbaşkanlığına ulaşan farklı partilere mensup bazı milletvekilleri tarafından da tekrarlanmıştır. 13’üncü madde mevcut haliyle, bir siyasal parti için ‘evet’ mührü kullanan ve tercih oyu vermek isteyen seçmenlerin her ilçeden aday sayısının ‘en fazla’ yarısı kadarına tercih yapmasını düzenlemektedir. Meclis Genel Sekreterliği’nin verdiği bilgiden, bu düzenlemedeki ‘en fazla’ vurgusunun murat edilenle uyuşmadığı ve Meclisin esasen ‘evet’ mühründen sonra tercih oyu vermek isteyen seçmenlerin her ilçeden aday sayısının yarısından azını kapsamayacak şekilde sadece yarısı kadarına tercih yapmasını düzenlemek istediği anlaşılmaktadır”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Genel Kurulu’nda onaylanmış bir yasanın herhangi bir yerinde Resmi Gazete’de yayımlanmadan önce Meclis’ten başka bir kurum tarafından değişiklik yapılmasının hukuken mümkün olmadığına, yasanın bu haliyle onaylanması halinde Meclis iradesinin hatalı ifadeler yüzünden istenildiği gibi yansımaması tehlikesine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası”nda yer alan hatalı ifadeler düzeltilirken, Anayasa’ya uygunluğuna kuşkuyla bakılabilecek iki hususun da yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası”nda yer alan, “Milletvekilliği seçiminde bir ilçeden aday olacak kişinin daimi ikametgahının, seçim tarihinden önce en az iki yıldan beri aday olacağı ilçede bulunması gerekir” şeklindeki düzenlemeye dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Anayasası’nın 68’inci maddesinin (2)’nci fıkrasının, milletvekili seçilebilmek için en az üç yıldan beri daimi ikametgahın Kuzey Kıbrıs’ta olması şartını getirdiğini hatırlattı.

Akıncı, Değişiklik Yasası’nda, Anayasa’nın bu maddesine herhangi bir atıf yapılmadığına işaret ederek, iki yıllık bölgesel ikamet zorunluluğunun üç yıllık genel ikamet zorunluluğunun yanı sıra mı değerlendirildiği, yoksa tek başına yeterli mi sayıldığının tartışmaya açık bir durum yaratmaması için, Anayasa’ya uygunluğun sarih biçimde sağlanması bakımından ilgili maddenin yeniden ele alınmasında yarar gördüğünü belirtti.

Onayına sunulan değişiklik yasasında, mevcut milletvekillerinin iki yıllık bölgesel ikamet zorunluluğundan muaf tutulduklarını belirten Akıncı, Anayasa’nın 8’inci maddesinde “Herkes, hiçbir ayrım gözetilmeksizin, Anayasa ve yasa önünde eşittir. Hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz” denildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Mevcut milletvekillerinin iki yıllık bölgesel ikamet zorunluluğundan muaf tutuldukları Geçici 1’inci madde ciddi bir eşitsizlik görüntüsü veriyor ve Anayasa’ya uygunluğu tartışmaya açıktır. Bunun ortadan kaldırılması için Geçici 1’inci maddenin ya tümden kaldırılması ya da mevcut milletvekilleri dışında kalacak milletvekili adaylarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği kanaatindeyim.”

Cumhuriyet Meclisi’nin, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden çalışılmak ve iyileştirilmek üzere gönderdiği Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı öncelikli olarak görüşmesi gerekiyor.“Avrupa Birliği teknik mevzuatı uygulamaları” konulu seminer düzenlendiKıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ve KKTC Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle “Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Uygulamaları” konulu seminer düzenlendi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yer alan seminer de konuşan, KTTO Başkanı Fikri Toros konuşmasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin tek taraflı olarak AB Üyesi olması ve AB müktesebatının Kıbrıs’ın kuzeyinde bir çözüme kadar askıya alınmış olmasıyla birlikte yalnız Güney’de değil Kıbrıs’ın tamamında AB Kriterleri, Normları ve uygulamalarının hayati bir önem kazandığını kaydetti.

Son 12 yılda AB Müktesebatı Uyum Çalışmaları ve mevzuatın uygulanması sürecinin arzuladıkları ölçüde bir ivme kazanamadığını belirten Toros, Güney Kıbrıs’ın ise AB üyeliğinin getirdikleri konusunda deneyim kazandığını vurguladı.

AB müktesebatına uyum sürecinin çözümden önce hızlı bir şekilde ileriye götürülmesi gerektiğini söyleyen Toros, çözüm süreci hangi şekilde seyrederse seyretsin, KTTO’nın Kıbrıslı Türkler’in Avrupa Birliği Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları çerçevesinde itici bir güç olması sorumluluğunu kendinde gördüğünü söyledi.

AB Koordinasyon Merkezi’nden, İzge Arısal, AB Koordinasyon Merkezi’nin, Avrupa Birliği müktesebatına yasal uyum çalışmaları kapsamında ilk olarak 2009 yılında kabul edilen ve 2014 yılında güncellenen Müktesebata Uyum Programı’nın hazırlanmasında eş güdümü sağlayarak, bu programların Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmalarının ve hayata geçirilmelerinin takipçisi olduğunu dile getirdi.

Bu programlar sayesinde onaylanarak yürürlüğe giren AB uyumlu yasa ve tüzüklerle ilgili bilgiler veren Arısal, yürüttükleri diğer çalışmalarla ilgili bilgiler de aktardı.

Arısal, Kıbrıs Türk ekonomisinin gerek “Federal Kıbrıs Ekonomisi” gerekse de AB tek pazarı içerisinde rekabet edebilirliğinin artırılabilmesi için yapılması gerekenlerin bugün itibarıyla ortaya konması için yoğun çalışmalar başlatıldığını da kaydetti.

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Bölgesel Politikalar Daire Başkanı Kayhan Özüm de konuşmasında, misyonlarının Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini yönlendirmek, kamu kurum ve kuruluşları arasında iç koordinasyonu sağlamak ve toplumsal sahiplenmeyi artırmak amacıyla ilgili taraflarla eş güdüm içinde gerekli çalışmaları gerçekleştirmek olduğunu kaydetti ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

Enformasyon Dairesi

FacebookTwitterInstagram

Dışişleri Bakanlığı

FacebookTwitterYouTubeWebsitesi

KKTC Dışişleri Bakanlığı

Enformasyon DairesiTel: +90 (392) 228 3365 / 228 3241

Fax: +90 (392) 228 4847

E-Mail: pio_news@kktcenf.org

Adres: Selçuklu Caddesi, Lefkoşa KKTC

via Mersin 10 / TURKEYTwitter: @trnc_pio

Facebook: TRNC Public Information Office / KKTC Enformasyon Dairesi

Youtube: KKTCDisisleri

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 26
Dün Tekil 1862
Bugün Tekil 520
Toplam Tekil 2802594
IP 35.168.111.191


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:22 Cemaziye'l-Evvel 1441
Ocak 2020
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü.
(Hüseyin Nihal ATSIZ)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2020 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 6.914 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu