ANADOLU-TÜRKİYE: KUTSAL KİTAP VE AMERİKAN KOLEJLERİ - Emrah BEKÇİ - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

ANADOLU-TÜRKİYE: KUTSAL KİTAP VE AMERİKAN KOLEJLERİ - Emrah BEKÇİ
Tarih: 12.03.2016 > Kaç kez okundu? 1123

Paylaş


Hıristiyanlığı tanıtma, yayma ve yeni inanırlar kazanma demek olan misyonerlik

Hıristiyanlığın temel özelliklerinden biri olmuştur. Bu politikayla misyonerlik Hıristiyanlık kadar eski ve köklü bir dinî unsur haline gelmiştir. Daha sonraki tarihlerde örgütlü bir kurum olarak vücut bulacak, amaçlı ve şuurlu bir dinî tebliğ faaliyeti başlatacak olan bu mesleğin öncüleri Havariler olmuştur.Havarilerin bu geleneklerini dünyada devam ettirmek üzere birçok dini müessese kurulmuş ve çalışmalarda bulunulmuştur. Amaçları, Hz. İsa’nın şifacı misyonunu kullanarak Hıristiyanlığın nimetlerinden dünya insanlarını faydalandırmak.Kökü Tarsuslu Aziz Pavlus’a kadar dayanan misyonerlik ve Hıristiyanlığı farklı coğrafyalarda yayma misyonu, Osmanlı Devletinin çöküş zamanında Anadolu’da faaliyet göstermiştir. Amerika’da kurulan American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM ya da Board), Anadolu’da birçok eğitim kurumu açmıştır. Tarihsel süreçle birlikte I-Dünya Savaşının Anadolu’da etkileri ve yeni kurulana Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk hücreleri, Anadolu’da kurulan Amerikan Kolejlerinin faaliyetlerine son vermiştir. Günümüzde ise faaliyetlerine yasal zemin sürecinde devam ettirmektedirler.Çalışmamamın konusu ve hikâyesi, bu vakte kadar üzerinde durulmayan ama Hıristiyan Protestan Mezhebi ve American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM ya da Board)’ı tarihini metafiziksel olarak ilgilendiren bir sahadır.Amacım: Türkmen Kocası Yunus EMRE’nin ; Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmak.. Sözlerine işaretle, ileride yapılacak olan bilimsel ve teolojik çalışmalara kapı aralamaktır.**

(8-9-10 EKİM 2015 Tarihinde Gerçekleşen Sempozyum)Yukarıda kapak resmi olan Amasya Üniversitesi, Merzifon Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen, Merzifon ve Amasya Yöresi Araştırmaları Sempozyumuna, ‘’ Anadolu’da ki Ermeni İsyanlarında Yabancı Kolejlerin Etkisi: Merzifon Amerikan Koleji Örneği’’ isimli bilimsel bildiri ile Araştırma Görevlisi Sayın Emin AKIN Beyefendi ile iştirak ettik.Günümüze kadar etüt edilen belgeler ve tarihi arşivleri tarayıp önemli bir tarihsel metin ortaya koydum. Lakin kafamı ve düşüncelerimi meşgul eden bir husus vardı. 1820 senesinde Anadolu’yu misyon olarak değerlendiren Amerikan Board. Açmış oldukları okulların konumlarını nasıl seçmişlerdi?

( Sempozyumdan Bir Fotoğraf Karesi)

Bu düşünceler şahsımı yoğun araştırmalara sevk etti. Ama aradığım sonucu, yani doyurucu bilgiyi bulamadım. Yapılan birçok bilimsel çalışma, Anadolu’da açılan okulların birçoğunun ‘’Ticari ve Stratejik vs.’’ noktalara kurulduğuna işaret ediyordu.Zihnim yapılan bilimsel analizleri red ediyor, bunun arkasında farklı bir gerçeğin olacağını düşünüyordu. Merzifon’da gerçekleştirilecek olan sempozyum sunum tarihide yakınlaşmış, uykularımı kaçıran bu gerçeği bulmam için araştırmalarımda bir işaret, bir cümle arıyordum.Ve nihayetinde sihirli cümleyi, Hıristiyanlık Tarihinin 1930 tarihli bir belgesinde buldum. ‘’BİBLE LAND’’ (İncil Yurdu).(Araştırma Görevlisi Sayın Emin Akın ve Bildiriyi Sunarken)Amerikan Board ve Protestan Hıristiyanlar Anadolu’ya İncil Yurdu diyorlardı. Demek ki; Anadolu topraklarında Hıristiyanlığın ve misyonların konumları İncil Ayetlerinden cümleler taşımak zorundaydı. Ve bu doğrultuda araştırmalarıma yön verdim. Araştırmalarım esnasında iki okulu kendime hedef seçtim.1-Talas Amerikan Koleji.

2-Merzifon Amerikan Koleji.Elde ettiğim çalışmalarımı Merzifon’da Merzifon Meslek Yüksek Okulunun düzenlediği Sempozyumda dinleyici ve akademisyenlere sözlü olarak anlattım. Çok büyük bir ilgi gören sunumum. Bazı akademik çevreler tarafından, ‘’Hıristiyanlığa Hizmet’’ olarak değerlendirilip, sunumum hakkında muhalif sorulara hedef oldum. Ama bu çevreninde artık yapacağı bir şey yoktu. Çünkü anlattıklarım bilimsel olarak metinlere girmiş. Üzerinde günümüze kadar araştırma yapılmayan bu husus gündeme gelmiş, akademik ortamda kayda girmiş bulunuyordu.İşte bir araştırmayla yola çıkarak, belki ileride yeni araştırmaların önünü açacak olan çalışmamı aşağıda takdirlerinize arz ediyorum.(Sempozyum Sunumumdan Bir Fotoğraf Karesi)**Protestan ve Amerikan Board Misyonunun inançlarında kullanmış oldukları Kutsal Kitap, Anadolu’da kurulan Amerikan Kolejlerinin ‘’Yerleşim, Mimari, Coğrafi, Fiziki’’ konumunu belirlemektedir. Kısacası: Amerikan Board Misyonerleri Anadolu’da kurmuş oldukları okulların yerlerini Kutsal Kitap metinlerinden alıp, konum, mimari, fiziksel özelliğini bu şekilde inşa etmişlerdir. Anadolu’da kurulan Amerikan Kolejleri ‘’TESADÜFİ’’ olarak bu bölgelere inşa edilmemiştir.

(Erciyes Dağı, Volkanik Sönmüş Yanardağ)Erciyes Dağının eteğinde bulunan, günümüzde Kayseri merkez ilçesi olan ‘’TALAS’’da Amerikan koleji kurulmuştur. Talas Erciyes Dağının eteğinde meteorolojik verileriyle Kayseri ilinin fazla yağış alan bölgelerinden bir yerleşim yeridir.

(Kayseri Talas, Erciyes Dağı Eteğinde Bulunan, Volkanik Lavlardan Oluşmuş Ali Dağı. Talas Amerikan Kolejinin Kurulduğu Alan)Kutsal Kitap Eyüp Bölümü 38:35 de ki ayetler, bu bölgenin coğrafi konumu ile ‘’Bilgi, Hikmet ve Eğitimden’’ bahis etmektedir.(Kutsal Kitap Eyüp Bölümü)Eyüp 38:35;‘’Göklerin kanunlarını bilir misin? Onun hükümetini yeryüzünde kurabilir misin? Sesini bulutlara yükseltebilir misin ki, Su bolluğu seni kaplasın? Şimşekleri çıkarabilir misin ki, varsınlar da, Sana: İşte buradayız, desinler? Kim yüreğe hikmet koydu? Yahut zihne kim anlayış verdi? Kim bulutları hikmetle sayabilir? Ve göklerin tulumlarını kim boşaltabilir, O zaman ki, toprak döküm gibi sertleşir, Ve topaklar birbirine yapışır?..’’(Erciyes Dağı ve Ali Dağı Eteğinde ki Talas Amerikan Koleji)

**MERZİFON AMERİKAN KOLEJİ(Merzifon Amerikan Koleji Yenileme Yapılan Bir Binası, Günümüzde Merzifon Anadolu Fen Lisesi Olarak Hizmet Vermekte)

(Merzifon Amerikan Koleji’nin İlk yapılan günümüzde yenileme işlemi yapılmamış Kız Koleji Hizmet binası)Yukarıdaki görsellerde 19 asırda inşa edilen Merzifon Amerikan Koleji diğer kolejlerden fark olarak, zemininde çevresinde bulunan evlere açılan 50 metre uzunluğunda dehliz ve tünellerin bulunmasıdır. Ayrıca Merzifon ‘’İncil Yurdu’’ olan Anadolu’nun ‘’Kuzeye Açılan Kapısıdır’’. Şimdi gelelim Kutsal Kitap’ta işaret edilen Merzifon Amerikan Kolejini anlatan ayetlere.Hezekiel 40:35;

‘’Ve beni şimal kapısına getirdi; ve onu ölçtü, bu ölçülere göre idi; hücreleri, bölme duvarları, ve dehlizleri de; ve onda çepçevre pencereler vardı; uzunluğu elli arşın, ve genişliği yirmi beş arşındı. Ve direkleri dış avluya doğru idi; bu yandan ve o yandan bölme duvarları üzerinde hurma ağaçları vardı; ve ona çıkmak için sekiz basamak vardı. Ve kapıların direkleri yanında bir oda ile kapısı vardı; yakılan takdimeyi orada yıkarlardı.’’(Restorasyonu yapılmamış olan kolej binasının merdivenleri değiştirilmiş ve mozaik makinesi ile mozaiklenmiş)(Bu bölüm ayettede bahsi geçen, sunak bölümü. İlk yapılan yapının girişte solunda bulunan bir odadır)Merzifon Amerikan Koleji diğer Anadolu’da kurulan Amerikan Kolejlerinden farklı olarak, zemininde kuzey, doğu, batı ve güneye açılan dehlizleri barındırmasıdır. Yukarıda ki ayette dehlizlere atıf yapılmaktadır.

**

Tüm bu bilgiler Anadoluda yapılan Amerikan Kolejlerinin tesdüfi olarak yerlerinin seçilmediği, Hıristiyanlığın Kutsal Kitabından Ayetlerin alınıp buraların inşa edildiğine delildir. Biraz daha ileri gidecek olur isek bu hadiseyi şu şekilde delillendire biliriz. Kayseri Talas Amerikan Kolejinin konumunu anlatan Kutsal Kitap Eyüp bölümü 38:35 ayetler ile Merzifon Amerikan Kolejinin mimari ve fiziksel yapısını anlatan Hezekiel 40:35 Ayetleri, Dünya Haritasında Talas Amerikan Koleji ile merzifon Amerikan kolejinin Koordinatlarını vermektedir.

Yukarıdaki Haritada Merzifon’un konumu yer almaktadır. Merzifon: 40 derece Kuzey, 35 Derece Doğu Koordinatlarındadır. Kutsal Kitap Hezekiel: 40:35’dir.

Yukarıdaki haritada Kayseri Talas’ın konumu yer almaktadır. Kayseri Talas: 38 Derece Kuzey, 35 derece Doğu koordinatlarındadır. Kutsal Kitap Eyüp:38:35’dir.

**

Sonuç olarak; üzerinde araştırma yapıp yukarıdaki verilere ulaştığımız husus hakkında, dünya literatüründe bir araştırma konusu veya bilgi bulunmamakta. Böylelikle bu araştırma kendi alanında ileride yapılacak olan araştırmalara zemin teşkil etmekte.

Geçmişten günümüze gelindiğinde, Anadolu’nun misyonerler tarafından kurdukları misyonların hepsi ‘’Alan-Saha İşaretlemesidir’’. Yani kendilerinden saydıkları yerlerin, ilerideki kendi nesil ve hafızalarına kodlanmış olarak miras bırakmalarıdır. Anadolu dediğimiz coğrafyaya göz attığımızda, misyonerlerin geçmişte öbeklenmiş oldukları alanlarda, günümüzde ‘’Kaos, Terör, Etnik Milliyetçilik, Ayrıştırma..vs.’’ gibi sosyal kırılmaların yaşandığına şahitlik etmekteyiz.

Uzun geçmişi bulunan Hristiyanlığın ‘’Protestanlık’’ kanadı, günümüzde Anadolu topraklarında yasal zeminde ‘’Vakıf, Hastahane, Okulları’’ bulunmakta, herhangi bir iç çatışmada, misyonların ilerde kendilerinin elinde bulunacağını ülkü edinerek, insan vücudunda bedenin hastalanmasını bekleyen mikroplar gibi ‘’Güçsüz anı beklemektedirler’’.

Yukarıda okuyucunun takdirine sunmuş olduğum metin, sosyolojik, teolojik, kültürel, felsefi, coğrafi, iletişim bilimleriyle alt başlıklar altında detaylı incelenip, araştırma sonuçları Anadolu insanımızın bilgisine servis edilmelidir.

Bahse konu araştırmamız ‘’Dost uyur, düşman uyumaz’’ Ata sözümüzü gelecek kuşaklara hatırlatır nitelikte olup, gayri İslam ve gayri Türk milletinden olan unsurların, tarihsel süreçle kendi hafızalarına ülkü edindikleri toprakların ‘’Bizlerin Vatanı’’ olduğunun altını kalın çizgi ile işaretlemektedir.Saygılarımla.Emrah BEKÇİ

Araştırmacı / Yazar

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 27
Dün Tekil 1203
Bugün Tekil 565
Toplam Tekil 2719103
IP 3.92.92.168


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:23 Rebiü'l-Evvel 1441
Kasım 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Vatan ne Türkiyedir Türklere ne Türkistan,
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: TURAN
(Ziya GÖKALP)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 6.914 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu