2. Dünya SAVAŞI ve TÜRKİYE Kitabı tanıtımı - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

2. Dünya SAVAŞI ve TÜRKİYE Kitabı tanıtımı
Tarih: 07.12.2015 > Kaç kez okundu? 1662

Paylaş


Kapağı ekli kitabı Türkiye Barolar Birliği yayımladı. (Önsöz ekli)

Tanıtım toplantısı 29 Kasım 2015 günü Pembe Köşk’te yapıldı. (Haber yazısı ekli)Kitabın ilk baskısı, yaklaşık 100 üniversitemizin Uluslararası İlişkiler (ya da ilişkili bir birim) Bölüm Başkanlarına/yetkililerine gönderilecektir.Kitabın (etiket fiyatı 30+ TL olarak hesaplanan ) 2 ciltten oluşan ikinci baskısının,• 1. Cilt: Ana Metin (kuşe kağıt, renkli baskı, 196 sayfa)

• 2. Cilt: Kaynakça + 50 Ek (1. Hamur kağıt, 400 sayfa)özel yapılmış bir kutu içinde, Türkiye Barolar Birliği tarafından, talep üzerine üniversitelere çok özel bir fiyatla (20.00 TL/adet) gönderilmesi planlanmaktadır.Bölüm başkanlarına/yetkililerine bedelsiz olarak gönderilecek birinci baskıda Ekler bir CD içinde verilmektedir.Ayrıca ekli Sempozyum Önerisi ile ilgilenen üniversitelerimizle 2016 yılında birer günlük sempozyumlar düzenlenebilecektir.Bu önerilerimize ilgi duymanız durumunda kısaca bilgi vermenizi ve birinci baskı kitabın hangi adrese gönderilmesini belirlemenizi rica ediyorum.SaygılarımlaEKLER

1. Kitabın kapağı

2. Kitabın Önsözü

3. İçindekiler ve Eklerin Listeleri

4. Tanıtım toplantısı haber yazısı

5. Sempozyum önerisi yazısı***

HÜRRİYET ANKARA 28 Kasım 2015

İLKLER1. Churchill ve Roosevelt, Almanların Barış Giriş girişimlerini tartışmadan reddederek Savaş’ı uzatmışlar.

2. İngilizler, Adana’da söz verdikleri askeri malzemeleri verememişler ama yine de Kahire’de İnönü’yü “15 Şubat 1944’e kadar Savaş’a gir” diye zorlamışlar. 12 Aralık 1943 günü verilen yeni listeyi ise abartılı bulmuşlar. Oysa Adana’da mutabık kalınan 1470 ağır tankı hiç verememişler, 12 Aralık listesindeki 500 tankı ‘abartılı’ bularak, 110 tank önermişlerdi.

3. İnönü’nün Britannica için yazdığı Savaş ile ilgili uzun makaleyi nedense hiçbir yazar görmemiş, oysa ULUS’ta da yayımlanmış

4. Prof. Weisband’ın Kahire Panelinde söylediği şu cümleyi (“İnönü’nün dış politikası, İlahi bir gerçekçilik ile yalnız Türkiye’yi değil, bütün Batı dünyasını korumuştur.”) hiç değerlendirememişiz.

5. Kitabın 50 Eki (yaklaşık 400 sayfa) ile 1936 (Montrö) – 1952 (NATO Üyeliği) yılları arasında Türkiye ile ilişkili tüm uluslararası ve Savaş ile ilgili ulusal belgeler, kronolojik bir sırada, verilmiştir.****ÖNSÖZ

Demokrat Partili bir yazar olan Mehmet Arif Demirer, bu kitapta İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye Cumhurbaşkanı İnönü ve başta Şükrü Saracoğlu ve Numan Menemencioğlu olmak üzere dış politika uygulamalarındaki arkadaşlarının çok başarılı olduklarının altını çizmektedir:

“İnönü ve arkadaşları (Saracoğlu, Menemencioğlu, Açıkalın ve Erkin) Türkiye’yi Yangından ve Polonya, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan gibi Sovyetlerin kölesi konumunda bir ülke olmaktan kurtarmışlardır.

“İnönü ve arkadaşlarına 2. Dünya Savaşı’ndan borcumuz var.”

Savaşın sona erdiği 2 Eylül 1945 tarihinin 70 inci yıldönümünün kutlandığı 2015 yılında, yayımlanan bu kitapta birkaç önemli İLK göze çarpmaktadır:

• Hitler’in Başyardımcısı Rudolf Hess’in ve daha önemli olan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, eski Başbakan von Papen’in barış girişimlerinin öyküleri.

• İnönü’nün Britannica için yazdığı Makalesi (1947) ve önemi – Bu makale neden Türkiye’de yayımlanan Savaş ile ilgili hiçbir kitapta yok?

• ‘İkinci Dünya Savaşında ve Sonrasında Türkiye’ konusu ile ilişkili uluslararası antlaşmaların ve önemli belgelerin tümünün Türkçe orijinal metinlerinin kronolojik sırada verilmiş olması

• Savaş öncesi ve savaş yıllarında TSK’nın durumu hakkında ayrıntılı bilgiler. Tablolar (6 – 12)

• Churchill’in çeşitli tarihlerde söyledikleri, özellikle 9 Ekim 1944 gecesi Stalin’e, Montrö Sözleşmesi dışında Türkiye ile bağları bulunmadığı beyanının önemi

Ancak kitabın en önemli özelliği, T. C. Dışişleri Bakanlığı ile İnönü Vakfını 1998 yılında düzenledikleri Panel’de Amerikalı Prof. Edward Weisband’ın şu sözlerinin Türkçe olarak ilk defa yayımlanıyor, olmasıdır:

“Kahire Konferansında (Aralık 1943) İnönü ilahi bir gerçekçilik göstererek yalnız Türkiye’yi değil bütün Batı dünyasını korumayı başardı.”

Prof. Weisband’ın bu beyanı şu nedenle çok önemlidir. Altmışlı yıllarda Türkiye’ye gelerek İsmet İnönü dahil hayatta bulunan herkesle söyleşiler ve çok geniş arşiv çalışması yapan Weisband, 1973 yılında yayımlanan İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin Dış Politikası başlıklı kitabında Türkiye’nin savaş dışı kalmış olmasını eleştirmişti.

1998 Kahire panelinde görüşünü neden değiştirdiğini şöyle açıklamıştır, Weisband:

“Bu başarının önemini algılamamız için Soğuk Savaşı yaşamamız ve sonunu görmemiz gerekti. İşte bu, Kahire Konferansının tarihi öneminin ve dünyanın geleceğine etkisinin ölçüsüdür. Savaşta Türkiye’nin tarafsızlığı yalnız Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen bütünlüğünü değil, savaştan sonra yaşanacak olan barışı da korumuştur.”

Kitabın 50 Eki, Savaş döneminde Türkiye’nin Savaş ile ilişkili tüm belgeleri içermektedir.

Kitabın Açıklamalı Kaynakçasında yer alan eserler hakkında yararlı bilgiler verilmektedir.

“27 Mayıs, Masallar ve Gerçekler; Cumhuriyet Türkiye’sinde Anayasa Oyunları – 27 Mayıs; Lozan’da Petrol Kavgası, Ekopolitika, 6 Eylül 1955-Yassıada 6/7 Eylül Davası” gibi birçok eserde imzası bulunan Mehmet Arif Demirer, elinizde tuttuğunuz bu kitabıyla da yakın tarihimize ışık tutmaya devam ediyor.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu***HAKLILIĞINI SAVUNMADA ÇOK BAŞARILI OLAMAYAN BİR ÜLKE: TÜRKİYE

ÖRNEK - 1

21 Aralık 1963 – 4 Mart 1964 arasında Papaz Makarios’un, EOKA terör örgütünü kullanarak, Kıbrıslı Türklere karşı uyguladığı soykırım sonucu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Ada’ya Barış Gücü gönderme kararı (4.3.1964 Güvenlik Konseyi’nin 186 sayılı Kararı) aldığı zaman Ankara, sevinmiş, “Akan kan duracaktır. Akan kan Türk kanıdır” diye açıklamalarda bulunmuştur.

Denktaş ise “Ağlayarak çıktım Genel Kurul’dan. Papazın katil Hükümeti artık Kıbrıs Cumhuriyeti’nin meşru hükümeti sayılacaktır” diye yazmıştır, günlüklerine.

O tarihten beri Rumların EOKA liderlerinden oluşan hükümetleri meşru hükümet sayılmış, 1983’de ilan edilen KKTC ise illegal hükümet olarak tanımlanmıştır, dünya kamuoyunda.

Çünkü, BM’in, bir ülkeye asker gönderebilmesi için önce o ülkenin meşru hükümetinden izin istemesi ve izni sağlaması gerekiyordu.

4 Mart 1964 tarihinden sonra Makarios’un anayasaya aykırı hükümeti meşru hükümet olarak kabul edilmiştir.

Bugün de Güney Kıbrıs Rum Devleti, sözde adanın tümünü temsilen AB üyesidir.

Ankara, dünya kamuoyuna Kıbrıs ile ilgili olarak;

• Kanlı Noel olaylarının bir soykırım girişimi olduğunu,

• Yalnız Rumlardan oluşan Hükümetin meşru hükümet sayılamayacağını,

• KKTC’nin, anayasası halkoyuna sunulmuş ve kabul edilmiş, düzenli seçim yapan yasal bir devlet olduğunu,

Kabul ettirememiştir.

ÖRNEK – 2

Tarih Vakfı tarafından 5 baskısı yapılan bir kitapta Türkiye’nin 2. Dünya Savaşında uyguladığı dış politikanın etik ve moral yanının zayıf olduğu, 1945 yılı başında bu politikanın ‘kumar’ olarak tanımlanabileceği iddiaları vardır.

Prof Weisband’ın 1973 yılında İngilizce ve Sonuç bölümü eksik olarak Türkçe iki kez (1974 yılında Milliyet Yayınları, 2000 yılında Cumhuriyet Kitapları) yayımlanan kitabında (Turkish Foreign Policy 1943 – 1945) İnönü’nün savaşa girmemek için bahaneler ürettiği, abartılı taleplerde bulunduğu, İngilizlerin vermeye çalıştığı askeri malzemeleri teslim alırken gecikmelere yol açan zorluklar çıkardığı (“Yokuşa Sürdüğü”) gibi iddialar vardır.

Başka anlatımla, günümüzde İnönü ve arkadaşlarının savaş dışı kalmış olmaları, savaştan sonra da Sovyet tehdidini abartarak ABD’ye yakınlaşmaları eleştirilmektedir.

2. Dünya Savaşı ve Türkiye başlıklı kitabıma kadar Türkiye’de bu eleştirilere cevap verilmediği gibi eleştirileri doğrular nitelikte çalışmalar (tezler vd.) yayımlanmıştır.

BİR GÜNLÜK SEMPOZYUM ÖNERİSİBildiri konuları:

1 – 72 Ay süren ve 72 milyon insanın ölümüne neden olan 2. Dünya Savaşı (Giriş/Genel)

Türkiye’nin Savaş dışı kalmak ilkesi ve 7 Aralık 1943 tarihinde Kahire Konferansında Savaş’a girmek için ileri sürdüğü 3 şart

2 – Türkiye’nin Savaş’a girmek için 12 Aralık 1943 tarihli Liste ile talep ettiği askeri malzeme gerçekten gerçekdışı ve abartılı mı idi?

ADANA LİSTESİ KAYIP - İngilizler, Adana’da söz verdikleri askeri malzemeleri 1943 yılı boyunca verememişler ama yine de Kahire’de İnönü’yü “15 Şubat 1944’e kadar Savaş’a gir” diye zorlamışlar. 12 Aralık 1943 günü verilen yeni listeyi ise abartılı bulmuşlar. Oysa Adana’da mutabık kalınan 1470 ağır tankı hiç verememişler, 12 Aralık listesindeki 500 tankı ‘abartılı’ bularak, 110 tank önermişlerdi. Ne yazık ki, Genelkurmay arşivlerinde Adana Listesinin tamamını bulamadık.

3 – İnönü 2. Dünya Savaşında uygulanan Türkiye’nin dış politikasını açıklamadı mı?

Rahmetli gazeteci Arcayürek’in Savaş ile ilgili 2 kitabının birinci sayfasında şu cümle vardır:

“… İnönü, İkinci Dünya Savaşının başlangıcıyla savaş yıllarında politik gelişmeleri, Türkiye’nin ‘iki cephe’ ile ilişkilerini, alınan sonuçların içeriğini ayrıntılı bir şekilde açıklamadı.”

İNÖNÜ MAKALESİ - İnönü’nün Britannica için yazdığı Savaş ile ilgili uzun makaleyi nedense hiçbir yazarımız görmemiş, oysa ULUS’ta da yayımlanmış.

4 - 1998 KAHİRE PANELİ’inde Prof. Weisband’ın Bildirisinden alıntı:

“İnönü’nün dış politikası, İlahi bir gerçekçilik ile yalnız Türkiye’yi değil, bütün Batı dünyasını korumuştur… Savaş’ta Türkiye’nin tarafsızlığı yalnız Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen bütünlüğünü değil, Savaş’tan sonra yaşanacak olan barışı da korumuştur.”

1998 yılında İnönüVakfı ve Dışişleri Bakanlığının Kahire’de düzenledikleri uluslararası bir panelde Türkiye’nin 2. Dünya Savaşında uyguladığı politikaları öven Weisband’ın bildirisini değerlendirememiş ve Dışişleri Bakanlığının, Milli Kütüphane başta olmak üzere hiçbir üniversiteye gönderilemeyen İngilizce bir yayını ile kamuoyundan adeta gizlemişiz.

5 - BELGELER

2. Dünya Savaşı ve Türkiye başlıklı kitabın 50 Eki ile 1936 (Montrö) – 1952 (NATO Üyeliği) yılları arasında Türkiye ile ilişkili tüm uluslararası ve Savaş ile ilgili ulusal belgeler, kronolojik bir sırada, verilmiştir. Bu Eklerin öneminin tartışılması önerilmektedir.

6 – Savaş’ı Churchill ve Roosevelt gereksiz yere uzattılar mı? ABD ve İngiliz askeri birliklerinin işgal ettikleri yaklaşık 154 bin kilometre kare (Türkiye’nin beşte biri !) Avrupa toprağını 1945 yılında Sovyetler Birliğine terk ederek Demir Perdenin oluşmasını sağladılar mı? (Churchill’in 5 Mart 1946 Fulton Konuşması, EK - 16)

BARIŞ GİRİŞİMLERİ: Haziran 1940 Baron von Richter, Hitler adına Sir David Kelly’e; Mayıs 1941 Hitler’in Başyardımcısı, kendi adına Churchill’e ve Nisan 1943 Almanya’nın Ankara Büyükelçisi von Papen Alman ordusunun generalleri ve kendi adına Roosevelt’in İstanbul’daki özel temsilcisi George Earl aracılığı ile Roosevelt’e. Bu girişimlerin sonuçları.

NOT: Gazetenin 2. Sayfasının tamamı makaleye ayrılmıştır !

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 7

Kişiler 11

Konferanslar 14

ATATÜRK ve İkinci Dünya Savaşı 16BÖLÜM 1 18

Olaylar (12 Mart 1938 – 8 Mayıs 1945)

1938 Yılında The Times Türkiye’ye çok saygılı

Münih Fotoğrafı, 29 Eylül 1938

ATATÜRK’ten sonra Türkiye

Alman von Papen ve Rus Potemkin Ankara’dalar, 29 Nisan 1939

Türkiye, ABD’nin Kuruluşunun 150. Yıl Dönümünü Pullarla kutluyor, 15.7.1939

Savaş başlıyor, 3 Eylül 1939

Türkiye – İngiltere ve Fransa arasında Karşılıklı Yardım Antlaşması, 19 Ekim 1939

Tren Erzurum’a ulaşıyor, 20 Ekim 1939

Ankara’ya 55 ton altın geliyor, 28 Ocak 1940

Türkiye – Almanya arasında Dostluk Antlaşması, 18 Haziran 1941

Almanya, 3.5 milyon asker ile Sovyetler Birliği’ne saldırıyor, 22 Haziran 1941

İngiltere ve Sovyetler Birliği, Ankara’ya nota veriyor: “Montrö’ye sadığız” 13.8.1941

Ekmek karneye bağlanıyor, 20 Aralık 1941

Churchill, Adana’da, 30 Ocak 1943

İnönü, Kahire’de 4 Aralık 1943,

Kızıl Ordu Demir Perdenin temellerini atıyor, Avrupa’ya giriyor:

Ocak 1944 – Nisan 1945

Yalta’da Stalin’e verilen Tavizler, Şubat 1945

Türkiye Savaş ilan ediyor ve San Francisco biletini alıyor, Şubat 1945

Avrupa’da Zafer Günü (V-E Day) 8 Mayıs 1945

BÖLÜM 2 62

Barış Girişimleri

Baron von Richter – Sir David Kelly Görüşmesi, Haziran 1940

Rudolf Hess’in Barış Girişimi, Mayıs 1941

Von Papen’in Barış Girişimleri, Nisan 1941 – Mayıs 1944BÖLÜM 3 76

Avrupa’daki Demir Perde

Berlin’deki Beton DuvarBÖLÜM 4 80

Olaylar (25 Mayıs 1945 – 18 Şubat 1952)

1945 yılında yalnız bir ülke: TÜRKİYE

San Francisco’da 50 Ülke Birleşmiş Milletleri kuruyorlar, 25 Haziran 1945

Kennan’ın Uzun Telgrafı, 22 Şubat 1946

Churchill’in ‘Demir Perde’ Konuşması, 5 Mart 1946

Missouri Savaş Gemisinin İstanbul’a gitmek üzere yola çıkması, 22 Mart 1946

Missouri Savaş Gemisinin İstanbul Ziyareti, 5 Nisan 1945

Truman Doktrini, 1947

İNÖNÜ MAKALESİ

Marshall Planı, 1948

Kore’de Kunuri Muharebeleri, 1950

NATO’ya Davet, 1951

NATO Üyeliği, 19521998 KAHİRE PANELİ ÖZEL EKİ 111

AÇIKLAMALI KAYNAKÇA 126TABLOLAR 143EKLER

• BELGELER (50 Belge)BELGELER (EKLER)

SAVAŞ DÖNEMİ

1. 19 Ekim 1939, İngiltere, Fransa ve Türkiye arasında Üç Taraflı Yardım Antlaşması2. Churchill’den gelen acil Mesaj, 31 Ocak 1941

17 Şubat 1941, Türkiye – Bulgaristan Deklarasyonu3. Mektuplar ve Dostluk Antlaşması

1 Mart 1941, Hitler’in İsmet İnönü’ye Mektubu,

20 Mart 1941, İsmet İnönü’nün Hitler’e Cevabı,

18 Haziran 1941 Almanya ve Türkiye Dostluk Antlaşması4. 13 Ağustos 1941 tarihli İngiltere ve Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye Notaları5. Adana Konferansı Belgeleri:

Resmi Tebliğ

30 – 31 Ocak 1943, Adana görüşmeleri hakkında İsmet İnönü’nün notları

30 – 31 Ocak 1943, Adana Görüşmeleri hakkında İngiliz Belgesinden Alıntı

24 Kasım 1942, Churchill’in Adana Konferansında İnönü’ye gösterdiği telgraf

1 Şubat 1943, Churchill’in Adana Konferansı hakkında Stalin’e telgrafı6. Kahire Konferansı Belgeleri:

7 Aralık 1943 Konferans Bildirisi

Konferans hakkında Bilgi Notu7. Hangi Churchill ?

No 1 – 11 Şubat 1943 – Parlamento Konuşması

No 2 – Kasım 1943 Tahran Konferansında Söyledikleri,

No 3 – 7 Aralık 1943 Kahire Konferansında Menemencioğlu’na verdiği Cevap

No 4 – 24 Mayıs 1944 – Parlamento Konuşması

No 4a – 1944 İngiliz gazetelerinde Türkiye aleyhinde yazılar

No 4b – Şubat 1944 Türk Basınında İngiliz gazetelerine cevaplar

No 5 – 2 Ağustos 1944 – Parlamento Konuşması

No 6 – 12 Temmuz 1944 – Stalin’e Türkiye hakkında Telgrafı ve aldığı Cevap

No 7 – 9 Ekim 1944 Türkiye’ye Küsen Churchill’in Yoldaş Stalin’e Söyledikleri8. Almanya ve Japonya’ya Savaş İlanı

23 Şubat 1945 TBMM Kararı

25 Nisan – 26 Haziran San Francisco Toplantısı Belgesi

SAVAŞ SONRASI

9. 19 Mart 1945 Molotov – Sarper Görüşmesi

4 Nisan 1945 Ankara’da Sovyet Büyükelçisine verilen sözlü nota.

7 Haziran 1945 Sarper – Molotov Görüşmesi

10. 11 Mayıs 1945 Başbakan Saraçoğlu’nun TBMM’de yaptığı Konuşma ile

12 Aralık 1945 Yerli Malları Haftası Açış Nutku

11. 20 Ağustos 1945, Türkiye’nin ABD’ye notası hakkında Erkin’in yazdıkları

12. 2 Kasım 1945 tarihli ABD’nin Türkiye’ye cevabi notası

13. 20 Aralık 1945 Kazım Karabekir’in TBMM Konuşması

14. 21 Aralık 1945 Bevin – Stalin Görüşmesinin Özeti

15. 22 Şubat 1946 tarihli G. Kennan’ın Uzun Telgrafı

16. 5 Mart 1946 Churchill’in Fulton Konuşması

17. 5 Nisan 1946 Truman’ın Şikago konuşması ve daha önceki Yorumları

18. 7 Mayıs 1946, Türkiye ile ABD arasında Türkiye’nin Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu kapsamındaki Borçlarının tasfiyesine ilişkin Antlaşma

NOTALAR

19. 8 Ağustos 1946 Sovyetler Birliği Notası

20. 19 Ağustos 1946 ABD’nin Sovyetler Birliği’ne Boğazlar ile ilgili notası

21. 22 Ağustos 1946 Türkiye’nin Sovyet notasına cevabı

22. 24 Eylül 1946 İkinci Sovyet Notası

23. 9 Ekim 1946 ABD’nin Sovyetler Birliği’ne Boğazlar ile ilgili notası

24. 18 Ekim 1946 Türkiye’nin ikinci Sovyet notasına cevabı

TRUMAN DOKTRİNİ BELGELERİ

25. 12 Mart 1947 tarihli Truman Doktrinini açıklayan Kongre konuşması

26. 22 Mayıs 1947 Truman Doktrini ile ilgili Kanun

27. 12 Temmuz 1947 tarihli Truman Doktrini ile ilgili ABD – Türkiye Antlaşması,

28. 15 Eylül 1947 tarihli İnönü’nün Makalesi

29. 4 Temmuz 1948, Türkiye’nin Marshall Planı’ndan yararlanmasına ilişkin Antlaşma

30. 5 Mayıs 1949 Avrupa Konseyi SözleşmesiKORE SAVAŞI VE SONRASI

31. 28 Haziran – 25 Temmuz 1950 BM Genel Sekreteri ile Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılmasına ilişkin yazışmalar

32. Aralık – Ocak 1950 Kunuri Muharebelerinden sonra Amerikan Medyasında Başlıklar

33. 17 Ekim 1951 tarihli Türkiye ve Yunanistan’ı NATO’ya davet eden Protokol

34. 7 Ocak 1952 Türkiye – ABD Ortak Güvenlik Antlaşması

35. 18 Şubat 1952 Türkiye NATO Üyesi

36. 1.11.1939 ila 1.11.1952 TBMM Açış Nutuklarında Türkiye’nin Dış Politikası

37. Zeki Kuneralp’ın Yorumları

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGELERİ

38. Birinci Genelge: 4 Mayıs 1939 Batı Demokrasilerine Katılma Kararı

39. İkinci Genelge: 25 Ekim 1939 Dışişleri Bakanı Saraçoğlu’nun Moskova Ziyareti

40. Üçüncü Genelge: 14 Haziran 1940 İtalya’nın Harbe Girişi

41. Dördüncü Genelge: 1 Mart 1941 İngiliz Dışişleri Bakanı Eden’ın Ankara Ziyareti

42. Beşinci Genelge: 2 Şubat 1943 Adana Konferansı

43. Altıncı Genelge: 23 Kasım 1943 Birinci Kahire Konferansı (Eden – Menemencioğlu)

44. Yedinci Genelge: 9 Aralık 1943 İkinci Kahire Konferansı

45. Sekizinci Genelge: 12 Şubat 1944 Türk – İngiliz Askeri Görüşmeleri

46. Dokuzuncu Genelge: 22 Şubat 1945 Almanya ve Japonya’ya Savaş İlanı

SAVAŞ BOYUNCA ÇIKARILAN PULLAR

47. İkinci Dünya Savaşında Savaşa katılan Ülkelerin Pulları

ANEKTODLAR

48. Demir Perdenin ve Beton Duvarın arkasında bizzat yaşanmış olaylar

49. Damadım Roope Aaltonen Finlandiya’nın Kış Savaşı’nı yazmış

BOĞAZLAR

50. Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye Boğazları ve Önemi

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 23
Dün Tekil 1203
Bugün Tekil 561
Toplam Tekil 2719099
IP 3.92.92.168


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:23 Rebiü'l-Evvel 1441
Kasım 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Vatan ne Türkiyedir Türklere ne Türkistan,
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: TURAN
(Ziya GÖKALP)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 8.821 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu