Konferans “20.Yılında 89 göçü” Duyurusu - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Konferans “20.Yılında 89 göçü” Duyurusu
Tarih: 03.12.2009 > Kaç kez okundu? 4625

Paylaş


www.bulturk.org.tr

Adres : Yıldırım Mah.Kocatepe sk.No44/A Bayrampaşa / İstanbul www.bulturk.org.tr / Tel. 0212 511 63 47 – 526 51 98 Eposta: bilgi@bulturk.org.tr

Konu : Konferans “20.Yılında 89 göçü”

Sayı : 118 / 2009

Tarih : 10.11.2009

Sayın YETKİLİ

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü ile ortaklaşa

“20. Yılında 89 Göçü” konulu bir Uluslararası Konferans düzenlemekteyiz.

07 – 08 Aralık 2009 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu konferansta, Türk ve Bulgar bilim adamları tarafından bu konu ilk kez bilimsel açıdan ele alınacaktır. Bu anlamda çağı dışı insanlık dramlarının bir daha yaşanmaması adına önemli bir adım atılmış olacaktır.

Bu trajedilerin tekrarlanmaması için insanlarımızın daha bilinçli ve duyarlı olmaları hususunda sizlerinde katkılarınızı esirgemiyeceğinizden eminiz.

Derneğimizin ve Üniversitelerimizin imkânları ile yakın tarihimizde bu kadar önemli bir olayın gündeme getirilmesinde bizlere destek veren tüm kurum ve şahıslara katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Ayrıca sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.Saygılarımızla,Not: Toplantının taslak halindeki programı ve toplantıyı tanıtan tebliğ çağrı metni ektedir.Prof. Dr. Hayati Durmaz

Bulgaristan Türkleri

Kültür ve Hizmet Derneği

Genel BaşkanUluslararası Sempozyum

20. YILINDA

89 GÖÇÜ

İSTANBUL07 - 08 ARALIK 2009Yıldız Teknik Üniversitesi

ODİTORYUM SALONU

Yıldız/Beşiktaş/İstanbulwww.bulturk.org.tr

Organizasyon:

www.bulturk.org.tr .

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü

Balkanlar Medeniyet Merkezi

YTÜ Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Kulübü

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet DerneğiOrganizasyon Komitesi

Yrd. Doç. Dr. Neriman Ersoy Hacısalihoğlu-(nerimanersoy@hotmail.com)

Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu -(Hacisalihoglu.Mehmet@gmx.de)

Dr.Nedim Birinci ( nedimbirinci@bulturk.org.tr)Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi

ODİTORYUM SALONU

Yıldız / Beşiktaş / İstanbulwww.bulturk.org.tr

Uluslar arası sempozyum

20. YILINDA 89 GÖÇÜ

PROGRAM7 ARALIK 2009 PAZARTESİ9.30-10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK (Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Fulya ATACAN (YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇİOĞLU (İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Müdürü)

Dr. Halit Eren (IRCICA Genel Direktörü ve BAL-MED Başkanı)

Prof. Dr. Hayati DURMAZ (Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Genel Başkanı)

10.00-10.30 GİRİŞ KONUŞMALARI

Mehmet HACISALİHOĞLU “89 Göçünün Araştırmalarda ve Kamuoyundaki Konumu”

Ayhan KAYA "Kökler, Güzergahlar ve Ulus-Devletler: Değişen Göç Olgusu"10.30-12.15 I. OTURUM: 1989 GÖÇÜNÜN NEDENLERİ VE GÖÇE GİDEN SÜREÇ

Oturum Başkanı: Fikret ADANIR

İbrahim T. TATARLI “Bulgaristan`da Totaliter Rejimler Zamanında 1950-1951, 1968-1978

ve 1989 Türk Göçlerinin Nedenleri ve Nitelikleri”

Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU “1984-85 İsim Değiştirme Meselesi ve Uygulamaları”

Orlin SABEV (Orhan SALİH) “Modern” Identity by Non-Modern Means: „Revival

Processes” in Post-Ottoman Bulgaria”

11.15-11.30 KAHVE ARASI

Iskra BAEVA "The Revival Process" - an Inadequate Attempt at Solving Minority Problems”

Mihail IVANOV “The Democratic Resistance Movement of the Turks in Bulgaria (1988 –

1989) and the Fall of the Berlin Wall”

Zeynep ZAFER “Bulgaristan Türklerinin 89 Göçünü Hazırlayan Eritme Politikasına Karşı Direnişi”

12.15-12.45 TARTIŞMA

12.45-14.00 ÖĞLE ARASI14.00-15.15 II. OTURUM: 89 GÖÇÜ SÜRECİ

Oturum Başkanı: Gencer ÖZCAN

Hüseyin MEVSİM “Bulgar Dışişleri Bakanı Petır Mladenov”un Anılarında 1985 ve 1989 Olayları”

Evgenia KALINOVA “The 1989 Crisis and the Emigration of Bulgarian Turks in the

Context of Bulgarian-Turkish Relations”

Ömer LÜTEM “1984-89 Dönemi Türkiye”nin Bulgaristan Politikası ve 89 Göçü”

Barbara PUSCH "Hayatım Film Gibi: Bulgaristan”dan Türkiye”ye Ulus-aşırı Göç"

N. Aslı ŞİRİN “1989 Göçü ve Sonrası ile İlgili Türkiye”de Yapılan Araştırmalar”

15.15-15.30 KAHVE ARASI

15.30-16.30 TARTIŞMA

16.30-17.00 BELGESEL SUNUMU

Metin EDİRNELİ (TRT Ankara): 89 Göçü BelgeseliUluslar arası sempozyum

20. YILINDA 89 GÖÇÜ

8 ARALIK 2009 SALI10.00-11.45 III. OTURUM: 89 SONRASI BULGARİSTAN”DA TÜRKLERİN KONUMU

Oturum Başkanı: Mustafa TÜRKEŞ

Şadan İnan RÜMA “Bulgaristan”da Azınlık Haklarının Gelişiminde AB Genişlemesinin Etkisi”

Ayşe DOĞAN KAYAPINAR “Bulgar Tarihçilerinin Komplo Teorilerinden Örnekler ve

Bunların Bulgaristan”daki Türk Azınlığına Etkileri”

Magdalena ELCHINOVA “Migration and Affiliation among the Turks of North-Eastern Bulgaria”

H. Neşe ÖZGEN “89 Göçünden Sonra Bulgaristan”da Kalan Türkler: Kırcaali ve Cebel Bölgesi”

Nurcan ÖZGÜR BAKLACIOĞLU “Sınırötesi Vatandaşlık ve Siyaset: Haklar, Olanaklar ve

Sorumluluklar Arasında Bulgaristan Göçmeni”

11.15-11.30 KAHVE ARASI

11.30-12.30 TARTIŞMA

12.30-14.00 ÖĞLE ARASI14.00-15.30 IV. OTURUM: GÖÇMENLERİN TÜRKİYE”DE ENTEGRASYONU

Oturum Başkanı: Aydın BABUNA

Levent KAYAPINAR “Atatürk, Menderes ve Özal Dönemi Bulgaristan”dan Gelen Göçmenler Üzerine Gözlemler”

Arzu İNANIR ““Sıfırdan Başlamak”“

Sevim HACIOĞLU “Çifte Vatandaşların İsim Tercihleri”

Sadriye GÜNEŞ “Bulgaristan Türkleri: Bulgaristan”dan Türkiye”ye Uzanan Süreçte

Yaşadıkları Dil ve Kültür Sorunları”

Hasine ŞEN KARADENİZ “1989 Bulgaristan Göçmenlerinin Türkiye”de Kimlik Oluşturma Süreçleri”

Ayşe PARLA “1990 Sonrasında Bulgaristan”dan gelen Türkler Üzerinden “Soydaşlık”ı

Hukuki ve Kültürel Bir Kategori Olarak Yeniden Düşünmek”

15.30-15.45 KAHVE ARASI

15.45-16.30 TARTIŞMA16.30-18.00 GENEL DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

Mehmet HACISALİHOĞLU (Oturum Başkanı)

Iskra BAEVA

Magdalena ELCHINOVA

Emine İNANIR

Ömer LÜTEM

Ayşe PARLA

Mustafa TÜRKEŞ

Uluslar arası sempozyum

20. YILINDA 89 GÖÇÜ

Katılımcılar .Prof. Dr. Fikret ADANIR (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Fulya ATACAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati DURMAZ (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Aydın BABUNA (Boğaziçi Üniversitesi)

Assoc. Prof. Dr. Iskra BAEVA (Sofia University "St. Kliment Ohridski")

Doç. Dr. Ayşe DOĞAN KAYAPINAR (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Metin EDİRNELİ (TRT Ankara)

Assoc. Prof. Dr. Magdalena ELCHINOVA (New Bulgarian University)

Dr. Halit EREN (IRCICA Genel Direktörü ve BAL-MED Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Sadriye GÜNEŞ (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Dr. Sevim HACIOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Arzu İNANIR (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Emine İNANIR (İstanbul Üniversitesi)

Assoc. Prof. Dr. Mihail IVANOV (New Bulgarian University, Sofia)

Assoc. Prof. Dr. Evgenia KALINOVA (Sofia University "St. Kliment Ohridski")

Prof. Dr. Ayhan KAYA (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Doç. Dr. Levent KAYAPINAR (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Em. Büyükelçi Ömer LÜTEM (Avrasya İncelemeleri Merkezi)

Doç. Dr. Hüseyin MEVSİM (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Gencer ÖZCAN (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. H. Neşe ÖZGEN (Okan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Nurcan ÖZGÜR BAKLACIOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ayşe PARLA (Sabancı Üniversitesi)

Dr. Barbara PUSCH (Orient-Institut Istanbul)

Dr. Şadan İnan RÜMA (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Assoc. Prof. Dr. Orlin SABEV (Orhan Salih) (Institute of Balkan Studies)

Yrd. Doç. Dr. Hasine ŞEN KARADENİZ (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. N. Aslı ŞİRİN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim T. TATARLI (Sofya)

Prof. Dr. Mustafa TÜRKEŞ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Zeynep ZAFER (Gazi Üniversitesi)Organizasyon KomitesiYrd. Doç. Dr. Neriman Ersoy Hacısalihoğlu - (nerimanersoy@hotmail.com) (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu -(Hacisalihoglu.Mehmet@gmx.de)- (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Dr. Nedim Birinci -(nedimbirinci@bulturk.org.tr)- (Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği)Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi

ODİTORYUM SALONU

Yıldız / Beşiktaş / İstanbul

Tarih: 07 – 08.2009

Yorumlar


Aktif Ziyaretçi 10
Dün Tekil 1209
Bugün Tekil 794
Toplam Tekil 2457094
IP 18.212.239.56


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

19 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Asil yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. (HZ. ALİ)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu