BASIN BÜLTENİ Akıncı: “Yarından itibaren yolculuğumuz çözüme ve kalıcı barışa doğru devam edecek” - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

BASIN BÜLTENİ Akıncı: “Yarından itibaren yolculuğumuz çözüme ve kalıcı barışa doğru devam edecek”
Tarih: 10.06.2015 > Kaç kez okundu? 1406

Paylaş


BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un daveti üzerine gittiği New York’tan dönen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “yarından itibaren yolculuğumuz çözüme doğru barışa, kalıcı barışa doğru devam edecek” diyen Akıncı, “temennimiz iki kesimli iki toplumlu, tarafların siyasi eşitliğine saygı gösteren, tarafların güvenliğini içerecek, herkesin barış ve huzur içinde yaşayabileceği, özellikle gelecek kuşakların artık belirsizlikten kurtulacağı ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukun bir parçası olacağı yeni bir döneme girmektir” dedi.

Akıncı, havalimanında yaptığı açıklamada Ban ile gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıs Türk toplumunun, başlatmış olduğu çözüm bulma çabalarını bıkmadan sürdüreceğini ve çözüm vizyonunu bir kez daha paylaşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Akıncı “11 Şubat 2014 tarihinde iki liderin gerçekleştirdiği çerçeve anlaşmasına bağlılığımızı ve sürece katkı koymaya hazır olduğumuzu her zamanki gibi ifade ettik” dedi.

Ban’ın sözlerinden, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası ortaya çıkan pozitif ortamdan oldukça etkilendiği sonucuna vardıklarını kaydeden Akıncı, ortadan bulunan bu fırsat penceresinin kapatılmaması ve bu fırsat penceresinden biran önce çözüme ulaşılmasını desteklediği gözleminde bulunduklarını söyledi. Akıncı, BM Genel Sekreteri Ban’ın sürece bağlılığını bir kez daha dile getirdiğini ve tarafların yakın diyalog içinde çalışacağı yönünde görüş ortaya koyduğunu söyledi. Akıncı “çok olumlu bir atmosfer içinde gerçekleşti” dedi.

Çözüm konusundaki vizyonlarının paylaşılıp teyit edilmesinin ötesinde Ban’dan somut bir talepleri olduğunu kaydeden Akıncı, Rum tarafının bildirdiği mayın tarlalarının tespiti ve temizlenmesi konusunda BM’nin uzman kuruluşu UNMAS’ın devreye sokulmasını istediklerini ve Ban’ın bu konuda duyarlı davrandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, uluslararası barış enstitüsündeki yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak katılıp soruları yanıtladığını kaydetti. Akıncı “Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyarak eşitlikçi çözümü olan bağlılığını anlatma fırsatı bulduk” diye konuştu.

BM Genel Merkezinde görev yapan uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelme ve görüşlerini daha geniş kitlelere yayma imkanı bulduklarını kaydeden Akıncı, bütün bu temas ve çalışmalara büyük katkı koyan New York Temsilcisi Mehmet Dana’ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’a beraber gittiği Müzakereci Özdil Nami’nin de yararlı temasları olduğunu ve BM Güvelik konseyi daimi üyesi 5 ülkenin temsilci yardımcıları ile görüştüğünü belirtti.

Akıncı “yarından itibaren yolculuğumuz çözüme doğru barışa, kalıcı barışa doğru devam edecek. Yarın müzakereciler yeniden bir araya gelecek, 17 Haziran’da liderler 3. resmi toplantısını yapacak” dedi.

Akıncı, “temennimiz iki kesimli iki toplumlu, tarafların siyasi eşitliğine saygı gösteren, tarafların güvenliğini içerecek, herkesin barış ve huzur içinde yaşayabileceği, özellikle gelecek kuşakların artık belirsizlikten kurtulacağı ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukun bir parçası olacağı yeni bir döneme girmektir. Tüm çabalarımız bu doğrultudadır. New York’ta yaptığımız temaslar da bu çalışmanın bir parçası olarak algılanmalıdır” şeklinde konuştu.Liderler bu akşam birlikte tiyatro izleyeceklerCumhurbaşkanı Akıncı bu akşam Limasol’da Yaşar Ersoy un sahneleyeceği bir tiyatro oyununu Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile birlikte izleyeceklerini söyledi.

Akıncı, topluma olumlu bir mesaj vermeye amaçladıkları bu tür kültürel bir etkinliği önümüzdeki günlerde Kuzeyde de tekrarlayacaklarını ve liderlerin yeniden sosyal bir etkinlikte bir araya geleceğini belirtti.Müzakereciler maraton görüşmelere başlıyorKıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve Rum dengi Andreas Mavroyannis, 17 Haziran’daki liderler görüşmesine kadar Türk ve Rum tezlerindeki yakınlaşmaları ve anlaşmazlıklarını içeren belgeyi hazırlayabilmek için bugünden itibaren maraton görüşmelere başlayacak.

Rum Politis gazetesi, AB’nin de masada olacağına işaret ettiği görüşmelerde bugünden itibaren çok derin konulara girileceğine vurgu yaptı ve “tarafların, müzakereciler tarafından görüşülmekte olanlarla ilgili pozisyonlarını” aktardı.

Gazete Yürütme Erki başlığında Kuzey İrlanda Modeli bağlamında Yunan modelinin görüşülmekte olduğunu, Toprak başlığına Annan planının 5’inci versiyonundaki haritadan başlanacağını ancak her şeyin TC kökenliler ve Mülkiyet’in halline bağlı olacağını belirtti.

Garantiler ve Güvenlik başlıklarında ise Zürih Anlaşması ve Annan planının 5’inci versiyonunda öngörülenlerin ötesinde yeni yaklaşımlar aranmakta olduğuna işret eden gazete, bir de “Geçiş Dönemi”nden söz ettiği haberini ileri sürdüğü şu ifadelerle detaylandırdı:

“Yönetim, AB ve ekonomi gibi bazı konularda, masada AB müktesebatı ve Talat-Hristofyas dönemi yakınlaşmaları bulunduğundan oldukça ilerleme sağlandı (neredeyse kapanmış görünüyor).

Yönetim:

Bu başlığın açık kalan baş ağrısı yürütme erkiyle ilgili masada birçok senaryo mevcut. Seçilecek yürütme erki modeli Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik talebini tatmin etmeli. Aynı zamanda Rum tarafının istediği gibi, siyasi eşitliğin sayısal eşitlik olmadığını açıkça ortaya koymalı. Bu iki tutumu tatmin edebilecek iki model var. Biri karma başkanlık ve parlamenter sistem, diğeri de Kuzey İrlanda tipi tercihli parlamenter sistem. Daha liberal ve birleştirici modeller de göz ardı edilmiyor.

-Karma model, Yunanistan örneğine göre, cumhurbaşkanlığını dönüşümlü (örneğin 4’e 2) yapacak olan sembolik cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bunlar iki oluşturucu devletin siyasi eşitliğini temsil edecek ve Anayasa’nın uyumlu işlemesini güvence altına alacak. Parlamenter sistem Kıbrıslı Türklerin etkin katılımını güvence altına alarak iki toplumun sayısal oranını vurgulayacak.

-Safkan bir parlamenter model tercih edilmesi halinde iki versiyon var: bunlardan biri (inclusive) ülkenin bütün siyasi partilerinin katılımını güvence altına alan ancak işlemesi için uzlaşı gerektiren Kuzey İrlanda modeli var. Bir de hükümet oluşumunda siyasi partilerin ideolojik ve siyasi görüş birliği üzerine kurulu klasik liberal model.

Kuzey İrlanda Modeli’nde bütün partiler (Protestanlar, Katolikler, vb.) oy oranlarına göre hükümette temsil ediliyor. Bizim durumumuzda Kıbrıs Rum toplumunun birinci partisi DİSİ ise başbakanlığı o alacak, Kıbrıs Türk toplumunun birinci partisi de Dışişleri Bakanlığı’nı alacak. Rum toplumundaki ikinci parti (örneğin AKEL) maliye Bakanlığı’nı, Türk toplumunun ikinci partisi İçişleri Bakanlığı’nı vb. alacak. Bu bütün partilere, ideolojik farklarına karşın, kabine konusunda uzlaşı bulmaları halinde hükümete katılma olanağı tanıyacak. Muhalefette kalmak isteyen parti hakkından feragat ederek bakanlık istemeyecek.

Klasik parlamenter sistem Kıbrıs’ta uygulanacaksa Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partiler arasında peşinen işbirliği olması gerekecek. Örneğin ortak hükümet programında DİSİ Akıncı’nın partisiyle anlaşabilir, AKEL CTP ile ve hükümetin kontrolünü talep edebilirler.

Mülkiyet:

Mülkiyet Toprağa sıkı sıkıya bağlıdır ancak çözüme ulaşılması için belki en önemli başlık görülüyor çünkü doğrudan çözümün felsefesine tabidir. İki toplum iki bölgeliliğe ve siyasi eşitliğe varırsa, her bir vatandaşın kişisel yaşamı ve mülküyle ilgili eşitlik talep etme hakkı ne olacak. Avrupa müktesebatına göre çözümün ertesinde her mal sahibinin 1974 öncesinde sahip olduğu mülkiyet statüsünü edinmesi gerekir. 5’inci Annan planı da bunu öngörür. Mülkiyeti iki bölgelilik ve Kıbrıs Türk tarafının pratikteki zorlukları, toprakta sunulacak haritalara göre belirleyecek. Teorik konuşulur ve Annan planındaki harita dikkate alınırsa, Kuzey’de Rumlara ait bir buçuk milyon hektarlık alanın yüzde 45’i Rum idaresi altında Rum mal sahiplerine iade edilir. Kıbrıslı Türkler de Güney’de Türklere ait olan 500 bin hektarı (toprağın yüzde 14’ü) masaya koyar ve Kuzey’de malı olan Rumlarla mülk mübadelesi ister.

Güvenilir bir kaynağa göre bu olgularla mülkiyet sorunu -Kuzey’de malı olan Rumların takası kabul etmesi ve mal sahiplerinin Karpaz’a serbest erişimi maddesinin uygulanması şartıyla- yüzde 73 oranında çözülebilir. Aynı kaynağa göre geriye kalan yüzde 17 ya tazminatla veya Rumların mallarına Kıbrıs Türk idaresi altında iadesiyle (dönmesi) çözülür. Kıbrıslı Türklerin daha önceki müzakerelerde koyduğu tavan sınırı yüzde 10’u geçmiyordu ancak Rum tarafı, daha çok Rum malının serbest kalabilmesi için çok sayıda yerleşiğin ayrılmasını gündeme getirerek oranın (yüzde 10) artırılmasında ısrar ediyor.

Zaman içerisinde Talat-Hristofyas müzakereleri sırasında olduğu gibi Ada’nın kuzeyindeki ve güneyindeki Türk ve Rum mallarının 5-10 yıldan 25 yıla kadar müştereken inkişaf ettirilmesi gibi başka öneriler de ortaya çıktı. BM müzakerecileri bu yatırımların bazı koşullarla gerçekleştirilmesi için ABD’de ve Çin’deki yatırımcılarla temaslarını sürdürüyor. Ön koşullara örnek olarak bu inkişaflara gerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gerekse Kuzey kesim için Türkiye’den; inkişafların kolektif olacağına dair devlet teminatı verilmesi ve devletin, ihtiyaca göre bu inkişaf bölgelerini değiştirebileceği gösterilebilir.

Bu yatırımlar uzun vadede olacak ancak orta ve kısa vadede, malının bu maksatla kullanılmasını kabul eden mal sahibine verim vermeye başlayacak. Bu noktada, İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un aklımıza getirdiği; Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin bunca yıllık işleyişi konusu skandal boyutunda ortaya çıkabilir. Ne kadar Kıbrıs Türk malı satıldı? Ne kadarı kullanılmak üzere göçmenlere-göçmen olmayanlara verildi? Ne kadarı çözümle birlikte kendi toprağına dönecek olan ve ne kadarı Girneliler gibi Türk idaresi altında geri dönmeye zorlanacak veya istemeyecek göçmenlere verildi?

Son olarak bu öneri, gerek Kuzey’de gerekse Güney’deki ekonomik krizden kaynaklanan sorunlara toslayabilir çünkü halen, özellikle inşaat alanında faaliyet göstermekte olup iflas eden yüzlerce işletme var.

Toprak:

Kıbrıs Türk tarafı 2004’ten sonraki müzakerelerin bütün aşamalarında (kamuoyuna ne söylediğine bakılmaksızın) 5’inci Annan planı haritasının müzakere masasında olduğunu teyit etti. Kıbrıs Rum tarafı ne zaman masada daha fazlasını istese Kıbrıs Türk tarafı Güzelyurt’un verilmemesi konusunu gündeme getirerek zorluklar olduğu cevabını verdi. Gerçekte, AİHM’in bir dizi kararından sonra, malların bugünkü kullanıcılarının haklarının da tanınmasına (Apostolidis kararı) rağmen, mülkiyet hakkının göz ardı edilemeyeceğini (Titina Loizidu kararı) herkes biliyor. Bu noktada mülkiyet toprak ile şu mantıkta karışıyor:

Güzelyurt ve Mesarya’nın büyük köyleri (Paşaköy, Vadili, Türkmenköy, Akdoğan, v.b.) Kıbrıs Rum idaresi altına verilirse 40 bin civarında Kıbrıslı Türkün, Türk idaresi altındaki bölgeye yerleşmek üzere 1963’ten sonra üçüncü kez yer değiştirmesi gerekecek. Ancak daha kuzeydeki toprak da Rumlara aittir. Burada da Kıbrıslı Türklerin Güney’de kalan Kıbrıs Türk mallarıyla toplu takası talebi özellikle BM arabulucularının ve II’nci Dünya Savaşı şartları altında, nüfusların yer değiştirmesini ve sınır hatlarının değişmesini öngören refahını kurmuş AB arabulucularının kulağında değer kazanıyor. Kıbrıslı Türklerin bu argümanı, çok sayıda yerleşiğin gitmesine rıza gösterdiği sürece kulağa daha da hoş gelecek.

İki oluşturucu devletin kıyı şeridi oranı Kıbrıs Rum tarafı açısından esas mesele olma özelliğini koruyor bu nedenle Karpaz’da ve Erenköy’de iki federal bölge (Belçika tipi) oluşturulması da görüşülebilir.

Garantiler:

Garantiler konusu yeni federal Kıbrıs’la da 1960 Zürih-Londra anlaşmalarıyla oluşturulan garantör güçlerle de ilgilidir. Gerçekte herkes bir Avrupa devletinin garantilere ihtiyacı olmadığını biliyor ancak Türkiye’nin garantör kalma talebinin göğüslenmesi gerekiyor. Elbette Türkiye için bunun zorluk derecesi - Yunanistan garantör kalmak istemediğinden, İngiltere de isteksiz göründüğünden- 1960’a oranla artıyor. Mantıken garantilerin en sona kalması gerekiyor çünkü güvenilir bir kaynağın da söylediği gibi ‘Bu Kıbrıs Rum tarafının işine geliyor. Kıbrıs sorununun iç yönü iki lider tarafından çözülürse Türkiye’nin tek yanlı garantilerde ısrar ederek çözümü havaya uçurmakta zorlanacak.’

NATO garantisine AKEL ve Türkiye tepki gösteriyor, Barış İçin Ortaklık’a katılım bir uzlaşı çözümü olabilir. Garantiler, çözüm anlaşmasından kaynaklanacak güvenlik duygusuna göre Kıbrıs Türk tarafınca belirlenecek.

Güvenlik:

Kıbrıslı Rum Müzakereci NEDİSİ etkinliğinde, Kıbrıs Rum tarafının AB üyesi olması ve Avrupa sözleşmelerinden kaynaklanan ciddi taahhütleri nedeniyle tam askersizleştirme mantığına giremeyeceğini, üçüncü tarafların garantörlüğünü de kabul edemeyeceğini söyledi. Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ciddi bir polis örgütü, MEB’te arama kurtarma faaliyetleri için askeri birlik ve siyasi açıdan zemini kaygan bölgede acil durumları göğüslemek maksadıyla esnek bir askeri teşkilata ihtiyacı var. Avrupa kurumları bu istikamette işe yarayacak.

Çözümün kalitesi iki toplumun geleneksel ve haklı korkularını gidermeyi başarırsa, nüfusça fazla Kıbrıslı Rumların olası saldırganlığı durumunda Kıbrıslı Türklerin güvenliğini kim garanti edecek veya Türkiye’nin olası yeni bir saldırısı halinde Kıbrıslı Rumları kim kurtaracak tarzındaki sorular birkaç ay işitilebilir.

Geçiş Dönemi:

Müzakereler devam ettikçe daha da yakıcı olacak bir konu da referandumlardan sonra çözümün hukuki uygulanması için geçiş dönemi konusudur. Kıbrıs Rum tarafı bu konuyu, Kıbrıslı Türkler referandumun ardından istedikleri her şeyi kazanacakken Rum tarafının Türk askerinin çekilmesi, toprak iadesi, vb. kazanımlarını almak için beklemesi mi gerekeceğini soran Kıbrıslı Rum kuşkucuların cevap vermek bu konuyu gündeme getirdi.

Müzakere masasına, Zürih anlaşması Şubat 1959’da tamamlandığı ancak 16 Ağustos 1960’ta uygulamaya konularak devletin çeşitli kurumlarının seçimle ortaya çıkmasına olanak tanıdığı argümanını koydu. Kıbrıs Rum tarafı, bu tezin aşılmasını kabul etmek için referandumdan sonra elinde çok somut bir şey olmasını istiyor.

Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami daha önceki açıklamalarında Maraş’ın referandumlardan önce teslim edilmesini ve referandumlardan çıkacak bir ‘evet’in hemen ardından meskûn olmayan (Ahna/Düzce bölgesi gibi) bölgelerle ve hatta Kilise’nin Kuzey’deki büyük ölçekli mülküyle ilgili toprak verilmesini bile göz ardı etmemişti.”Çözümün faturası 33 milyar EuroKıbrıs sorununun çözümlenmesinin faturasının 33 milyar Euro olduğu ve buna ek olarak Maraş için 5 milyar Euro gerektiği belirtildi.

Rum Simerini gazetesi “Kıbrıs Sorununun Çözümünün Faturası-İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonun Ekonomik Boyutu” başlıklı manşetten yer verdiği haberinde Kıbrıs sorununun, iki kesimli, iki toplumlu federal zeminde çözümlenmesi durumunda, ekonomik bedelinin neler olacağını dair verilerden bahsetti.

Ekonomistler ve ekonomi analizörlerine göre yeni Federal Kıbrıs’ın ekonomik konularının Annan Planı temelinde olacağını yazan gazete 2004 yılında, çözümün maliyetinin 16 milyar Kıbrıs lirası ( 26 milyar Euro) olarak hesaplandığını, bugünkü koşullar altında ise bunun 33 milyar Euro’ya yükseldiğini belirtti.

Çözümün faturası içerisinde, geri dönmeyecek olan göçmenlere yönelik tazminat, gerekli olan alt yapı çalışmalarının maliyeti, Kıbrıs Türk devletinin AB normlarına uyumlaştırılması, Kıbrıslı Türklerin yaşam seviyesinin ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinin de yer aldığını belirten gazete çözümün, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum devletlerine olan yararlarına, yeniden birleşmenin ekonomik faydalarına, çözümün “tehlikelerine” de ayrıntılı bir şekilde yer verdi.

Gazete Maraş ve limanın açılması için 5 milyar Euro’nun gerektiğine de dikkati çekti.Yorgancıoğlu: “TC Yardım Heyeti’nin işleyişi görüşülüp konuşulmalı”Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, TC Yardım Heyeti’nin işleyişi görüşülüp konuşulmalı dedi. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabiri ile gerçekleştirdiği mülakat çerçevesinde, çeşitli güncel konular hakkında konuşan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu TC yardım heyeti ile ilgili olarak, TC Yardım Heyeti’nin işleyiş biçimine dair itirazların da konuşulması, görüşülmesi gerektiğini söyledi.

“Bu biçiminin verimli olmadığını düşünüyoruz, konuşmalarımızda da söylüyoruz ama bütün olumsuzluk ordaymış gibi, yalnızca ona bağlamak da çok doğru değildir ”dedi.

Yorgancıoğlu, kendisi dahil en çok şikayet edilen konulardan birinin TC Hükümeti’nin KKTC’ye ayırdığı yatırım kalemlerinin yeterince kullanılamaması olduğunu vurguladı.

“Paranın geri döndüğü de mi oluyor?” sorusuna karşılık, “Para geri dönmeyebilir ama kullanılmadığı için ekonomiye katma değer yaratmıyor. Ama bunun gerekçesi bizim ilgili birimlerimizin yeterince proje üretmemesidir” dedi.

Bu nedenle Türkiye Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın son ziyaretinde kendisine KKTC’ye ayrılan paranın bir bölümünün özel sektörden yatırım projeleri üretmek amacıyla hizmet satın almaya ayırmayı önerdiklerini ve bunda mutabakata vardıklarını bildiren Yorgancıoğlu, böylece kaynakların daha süratli kullanılabileceğini ve yatırıma dönüşebileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun ardından olağanüstü kurultay kararı alan CTP-BG’de yeniden başkan adayı olmayacağını açıklayan Genel Başkan ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, 14 Haziran’dan sonra da siyasete devam edeceğini ve partisinin kendisine vereceği her görevi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yorgancıoğlu, kimseye kırgınlık duymadığını, buna hakkı da olmadığını düşündüğünü belirterek, “Benim bütün çabam Kıbrıs Türk halkı içindi, parti içindi” dedi.

CTP-BG’de 14 Haziran’da yapılacak kurultay sonrasında oluşacak yeni hükümette CTP’nin yeniden yer alacağını ifade eden Yorgancıoğlu “Bana göre CTP’nin yer alacağı bir hükümetin dışında bir model mümkün değildir.

28 Temmuz 2013’teki erken genel seçimin ardından 4 Eylül’de kendi başkanlığında kurulan CTP-BG/DP-UG Hükümeti’nin çok ideal bir program hazırladığını belirten Özkan Yorgancıoğlu, “Ancak günlük pratik yaşantı bize bazı sıkıntılar yaratmadı değil. Yahut hükümet kurulduktan sonra 2 partinin kendi içinde yaşadığı devinimler bazı konuların hayata geçmesini engelledi” dedi.“Afrodit Parseli ticarete açılıyor”Türkiye seçimlerle uğraşırken, Afrodit Parseli ticarete açılıyor. Amerikan Noble şirketiyle işbirliği yapan Delek’in geçtiğimiz Cumartesi günü “Afrodit” olarak bilinen 12. Parselin Ticari Elverişlilik Deklerasyonu’nu ( Decleration of Commerciality) Tel Aviv Borsası’na resmen sunduğu bildirildi.

Rum Fileleftheros Gazetesinin haberine göre Delek şirketi bu beyanla Türkiye’yi doğal gaz olayından resmen devre dışı bırakmış oldu. Gazete bu eylemin 3 açıdan büyük öneme sahip olduğunu kaydederek, özetle şöyle devam etti.

1-Bu deklerasyon, kalite, miktar ve pompalama basıncı gibi bilimsel ve ekonomik – teknik açıdan uluslararası anlamda kabul gören parametrelere sahip hidrokarbon yatağına sahip olunduğunu göstermektedir.

2-Bu deklerasyonla, söz konusu hidrokarbon yatağından yararlanılması, şu an dünya genelindeki düşük petrol fiyatlarına rağmen mali açıdan verimli ve yaşayabilir addedilmektedir.

3-12. Parselin ortaklarının ( Noble, Delek ve Avner şirketlerinin) bu deklerasyonun ardından hidrokarbon yatağından yararlanılması ve yatağın geliştirilmesine yönelik maliyeti 2 milyar doları bulması beklenen yatırım yapma kararı almaya oldukça yaklaşmıştır.Enformasyon DairesiYorumlar

Aktif Ziyaretçi 28
Dün Tekil 1717
Bugün Tekil 606
Toplam Tekil 2860589
IP 35.173.57.84


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

1 Recep 1441
Şubat 2020
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29


Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.
(Mustafa Kemal ATATÜRK)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2020 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 8.106 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu