İLESAM-AKÇAĞ Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma Yarışması-2013 (Kitap Dosyası)-Son Katılım Tarihi 31 Aralık 2013 - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

İLESAM-AKÇAĞ Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma Yarışması-2013 (Kitap Dosyası)-Son Katılım Tarihi 31 Aralık 2013
Tarih: 21.06.2013 > Kaç kez okundu? 2648

Paylaş


Fotoğraf: İLESAM-AKÇAĞ Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma Yarışması-2013 (Kitap Dosyası)

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ Yayınevi, Türk Edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma alanında (KİTAP DOSYASI) 2013 yılında yapılacak bir yarışma düzenleyecektir.

YARIŞMANIN AMACI:

- Sanata ve edebiyata karşı bir heves oluşturmak, genç kuşaklar arasından yeni yete­nekler çıkmasına vesile olmak,

-İnceleme ve araştırmayı teşvik etmek,

-Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırmak,

-Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek,

-Türkçemizin güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamaktır.ORGANLAR:

A-) YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:Yarışma ile ilgili tüm kurumsal işler İLESAM adına Cemal Tuzcuoğulları ve İbrahim Albayrak, Akçağ Yayınevi adına Erdal Kutlu’dan oluşan Yürütme Kurulu tarafından düzenlenip yürütülür.

B-) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU:Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. 2013 yılı “İLESAM-AKÇAĞ Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma yarışması Seçici Kurulu: Mehmet Nuri Parmaksız, Ahmet Hikmet Ünalmış, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Nurullah Çetin, İlter Yeşilay, Pehlivan Uzun, Mustafa Firengiz, Arif Bük ve Ziya Demirel’den oluşmaktadır.

C-) SEKRETARYA:“İLESAM-AKÇAĞ Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma yarışmasının her tür iletişim ve yazışma hizmetleri Yarışma Sekretaryası tarafından yürütülür. Yarışma Sekretaryası İLESAM Genel Merkezi’dir.

Adres:İLESAM Genel Merkezi/ İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA

Tel: 0 312 419 49 38 -417 52 65 Faks: 0 312 419 49 39www.ilesam.org.tr

KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmanın son başvuru tarihi, 31 Aralık 2013’tür. Bu tarihten sonra gelecek eser dosyaları kabul edilmeyecektir.

2. Yarışmaya, yayınlanmamış bir inceleme-araştırma, bir roman, bir hikâye dosyası ile yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.

3. Yarışma dosyalarından İnceleme-Araştırma alanı sadece Edebiyat-Tarih ve Sosyoloji alanları için açılmıştır. Yarışmaya katılacak dosyalarda konu ve uzunluk serbesttir. Eserlerin içeriği millî ve manevî değerlerimize aykırı olmayacaktır. Eserlerde kullanılan dil Türkiye Türkçesi olacaktır.

4.Eser dosyaları bilgisayarla 12 punto yazılacak ve A4 kağıda 1 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren eser dosyaları kitaplaşacağı için, eser dosyasının, Word formatında hazırlanmış CD’ye yüklenmiş haliyle de gönderilmesi gerekmektedir. Eserler, Türk Dili ve imla kurallarına uygun olacaktır. Yarışmacılar eser dosya metnini belirtilen iletişim adresine göndermelidir.

5. Eserin üzerinde (herhangi bir sayfasında) kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine, rumuz yazılacaktır. Yarışmacının adı, soyadı, telefonu (cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir.

6. Yarışmanın sonuçları 2014 yılı Şubat ayı içinde açıklanacaktır.

7. Yarışmaya katılan dosyalardan Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma türlerinde sadece 1. olan eserler Akçağ Yayınevi tarafından yayımlanacaktır. Yarışmaya gönderilen eser dosyalarından birinci olan eserlerin ilk baskısı için telif ücreti olarak dosya sahibine 1000 TL ve 50 hediye kitap verilecektir. (Daha sonraki baskılar için yazarla yayınevi arasında farklı bir telif anlaşması yapılabilir). Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir.

8. Yarışmanın ödülleri; Mart-Haziran ayı içinde (2014) düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.

9. Yarışmaya katılacak eser dosyaları, 2013 Haziran ayından önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

10. Yarışmaya eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma kayıt ettirmediklerini; İLESAM-AKÇAĞ işbirliğinde düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler.

11. Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.

12. Yarışma Seçici Kurulu İLESAM-AKÇAĞ Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma 2013 Kitap Dosyası yarışmasında ödüllerden, biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.

ESERLERİN TESLİMİ

Yarışmaya katılacak dosya sahipleri eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile:

İLESAM GENEL MERKEZİ / İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM ve AKÇAĞ yayınevi sorumluluk kabul etmez.

YARIŞMA TAKVİMİ

1) Bu şartnamenin yayımlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard haber, v.s gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren yarışma başlamıştır.

2) 31 Aralık 2013 Başvuruların bitiş tarihi

3) Sonuçların Açıklanması ve Ödül Törenleri

Yarışmaya gönderilen eserler arasından Seçici Kurul tarafından ödül kazandığı tespit edilen eserler 2014 yılı Şubat ayı içinde basın açıklaması ile duyurulacaktır. Ödül Töreni, 2014 Mart-Haziran ayları içinde sonradan duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.

ÖDÜLLER:

1. İNCELEME-ARAŞTIRMA DOSYASI (Edebiyat-Tarih ve Sosyoloji): 1. Olan Eser 1000 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.

2. ROMAN DOSYASI:1. Olan Eser 1000 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.

3. HİKÂYE DOSYASI:1. Olan Eser 1000 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.

(EK-1)

Her Yarışmacının imzalaması ve yarışmaya göndermesi zorunludur. Her eser dosyası için bir tane hazırlanması yeterlidir.

ROMAN, HİKAYE ve İNCELEME-ARAŞTIRMA YARIŞMASI ESER KATILIM DİLEKÇESİ

İLESAM Genel Merkezi’ne,

İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman / Hikâye/ ve İnceleme-Araştırma Yarışması’na gönderdiğim eser dosyası………………….…kategorisinde değerlendirilmek üzere……………….rumuz/rumuzlarını taşıyan eser/eserler bütünüyle kendime aittir.

İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma Yarışması Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

... /... / 2013ESER SAHİBİ ADI – SOYADIİMZAESER SAHİBİNİN RUMUZU/RUMUZLARI:

ESER SAHİBİNİN ADRESİ:T.C. KİMLİK NO:E-posta:TELEFON Sabit:Cep:Faks:

Daha fazla bilgi için:

www.ilesam.org.tr ve www.akcag.com.tr adresine bakabilirsiniz.

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİİLESAM GENEL MERKEZİ

Adres:İzmir 1.Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA

Tel:0 312 419 49 38 Faks:0 312 419 49 39 Web:www.ilesam.org.tr

e-mail:ilesam@ilesam.org.trİLESAM-AKÇAĞ Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma -2013 (Kitap Dosyası)Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ Yayınevi, Türk Edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma alanında (KİTAP DOSYASI) 2013 yılında yapılacak bir yarışma düzenleyecektir.YARIŞMANIN AMACI:- Sanata ve edebiyata karşı bir heves oluşturmak, genç kuşaklar arasından yeni yete­nekler çıkmasına vesile olmak,-İnceleme ve araştırmayı teşvik etmek,-Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırmak,-Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek,-Türkçemizin güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamaktır.ORGANLAR:A-) YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:Yarışma ile ilgili tüm kurumsal işler İLESAM adına Cemal Tuzcuoğulları ve İbrahim Albayrak, Akçağ Yayınevi adına Erdal Kutlu’dan oluşan Yürütme Kurulu tarafından düzenlenip yürütülür.B-) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU:Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. 2013 yılı “İLESAM-AKÇAĞ Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma yarışması Seçici Kurulu: Mehmet Nuri Parmaksız, Ahmet Hikmet Ünalmış, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Nurullah Çetin, İlter Yeşilay, Pehlivan Uzun, Mustafa Firengiz, Arif Bük ve Ziya Demirel’den oluşmaktadır.C-) SEKRETARYA:“İLESAM-AKÇAĞ Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma yarışmasının her tür iletişim ve yazışma hizmetleri Yarışma Sekretaryası tarafından yürütülür. Yarışma Sekretaryası İLESAM Genel Merkezi’dir.Adres:İLESAM GENEL MERKEZİ/ İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARATel: 0 312 419 49 38 -417 52 65Faks: 0 312 419 49 39www.ilesam.org.trKATILIM ŞARTLARI:1. Yarışmanın son başvuru tarihi, 31 Aralık 2013’tür. Bu tarihten sonra gelecek eser dosyaları kabul edilmeyecektir.2. Yarışmaya, yayınlanmamış bir inceleme-araştırma, bir roman, bir hikâye dosyası ile yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.3. Yarışma dosyalarından İnceleme-Araştırma alanı sadece Edebiyat-Tarih ve Sosyoloji alanları için açılmıştır. Yarışmaya katılacak dosyalarda konu ve uzunluk serbesttir. Eserlerin içeriği millî ve manevî değerlerimize aykırı olmayacaktır. Eserlerde kullanılan dil Türkiye Türkçesi olacaktır.4.Eser dosyaları bilgisayarla 12 punto yazılacak ve A4 kağıda 1 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren eser dosyaları kitaplaşacağı için, eser dosyasının, Word formatında hazırlanmış CD’ye yüklenmiş haliyle de gönderilmesi gerekmektedir. Eserler, Türk Dili ve imla kurallarına uygun olacaktır. Yarışmacılar eser dosya metnini belirtilen iletişim adresine göndermelidir.5. Eserin üzerinde (herhangi bir sayfasında) kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine, rumuz yazılacaktır. Yarışmacının adı, soyadı, telefonu (cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir.6. Yarışmanın sonuçları 2014 yılı Şubat ayı içinde açıklanacaktır.7. Yarışmaya katılan dosyalardan Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma türlerinde sadece 1. olan eserler Akçağ Yayınevi tarafından yayımlanacaktır. Yarışmaya gönderilen eser dosyalarından birinci olan eserlerin ilk baskısı için telif ücreti olarak dosya sahibine 1000 TL ve 50 hediye kitap verilecektir. (Daha sonraki baskılar için yazarla yayınevi arasında farklı bir telif anlaşması yapılabilir). Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir.8. Yarışmanın ödülleri; Mart-Haziran ayı içinde (2014) düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.9. Yarışmaya katılacak eser dosyaları, 2013 Haziran ayından önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.10. Yarışmaya eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma kayıt ettirmediklerini; İLESAM-AKÇAĞ işbirliğinde düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler.11. Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.12. Yarışma Seçici Kurulu İLESAM-AKÇAĞ Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma 2013 Kitap Dosyası yarışmasında ödüllerden, biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.ESERLERİN TESLİMİYarışmaya katılacak dosya sahipleri eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile:İLESAM GENEL MERKEZİ / İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM ve AKÇAĞ yayınevi sorumluluk kabul etmez.YARIŞMA TAKVİMİ1) Bu şartnamenin yayımlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard haber, v.s gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren yarışma başlamıştır.2) 31 Aralık 2013 Başvuruların bitiş tarihi3) Sonuçların Açıklanması ve Ödül TörenleriYarışmaya gönderilen eserler arasından Seçici Kurul tarafından ödül kazandığı tespit edilen eserler 2014 yılı Şubat ayı içinde basın açıklaması ile duyurulacaktır. Ödül Töreni, 2014 Mart-Haziran ayları içinde sonradan duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.ÖDÜLLER:1. İNCELEME-ARAŞTIRMA DOSYASI (Edebiyat-Tarih ve Sosyoloji):1. Olan Eser 1000 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.2. ROMAN DOSYASI:1. Olan Eser 1000 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.3. HİKÂYE DOSYASI:1. Olan Eser 1000 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.(EK-1)Her Yarışmacının imzalaması ve yarışmaya göndermesi zorunludur. Her eser dosyası için bir tane hazırlanması yeterlidir.ROMAN, HİKAYE ve İNCELEME-ARAŞTIRMA YARIŞMASI ESER KATILIM DİLEKÇESİİLESAM Genel Merkezi’ne,İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman / Hikâye/ ve İnceleme-Araştırma Yarışması’na gönderdiğim eser dosyası………………….…kategorisinde değerlendirilmek üzere……………….rumuz/rumuzlarını taşıyan eser/eserler bütünüyle kendime aittir.İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman, Hikâye ve İnceleme-Araştırma Yarışması Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.... /... / 2013ESER SAHİBİ ADI – SOYADIİMZAESER SAHİBİNİN RUMUZU/RUMUZLARI :ESER SAHİBİNİN ADRESİ :T.C. KİMLİK NOSU :E-posta :TELEFONSabit :Cep :Faks :

Daha fazla bilgi için:www.ilesam.org.tr ve www.akcag.com.tr adresine bakabilirsiniz.TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİİLESAM GENEL MERKEZİAdres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARATel

:

0 312 419 49 38Fax

:

0 312 419 49 39Web

:

www.ilesam.org.tre-mail

:

ilesam@ilesam.org.tr

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 25
Dün Tekil 1315
Bugün Tekil 706
Toplam Tekil 2535636
IP 35.175.179.52


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:24 Sevval 1440
Haziran 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Hepiniz birer Türk Bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.
(Alpaslan TÜRKEŞ)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.311 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu