İlaxır çərşənbə: niyyətləri hasil edən bayram, NOVRUZ BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN - Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

İlaxır çərşənbə: niyyətləri hasil edən bayram, NOVRUZ BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN - Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
Tarih: 19.03.2013 > Kaç kez okundu? 4862

Paylaş


ilaxır çərşənbədə hansı adətləri icra etməliyik?Share

Milli.Az xəbər portalı bildirir ki, bu gün ilaxır çərşənbə - torpaq çərşənbəsidir.Qarşıdan isə "bizim Yeni ilimiz" sayılan Novruz Bayramı gəlir. Novruzun gəlişi baharın gəlişi deməkdir. Təbiətin oyanması, hər yerin yaşıllaşması, ağacların tumurcuqlaması, təbiətin öz yaşıl libasını geynməsi kimi bədii-poetik ifadələrlə vəsf edirik bu təmtəraqı. Qısaca isə bu, BİZİM BAYRAMIMIZDIR. Bahar Bayramıdır.

Amma Novruzdan əvvəl onun bərəkətlilik simvolu olan 4 çərşənbəni qeyd etdik: Su, Od, Yel, və by gün sonuncusu ilaxır çərşənbəsi sayılan Topraq çərşənbəsini.Hər çərşənbə axşamı qeyd olunan çərşənbələrdə hər kəs bir-biri ilə bayramlaşır, evlərdə plov dəmlənir, bayram süfrəsi açılır, tonqal qalanır, səməni cücərdilir. Və hər kəs müqəddəs çərşənbələri yüksək əhval-ruhiyyə ilə qarşılayır.Sonuncu çərşənbəmiz Torpaq- xüsusilə fərqlənir... Torpaq insan yaradılışının əsas maddi əsası olmaq etibarilə bu prosesdə son dərəcə əhəmiyyətli bir mövqeyə malikdir. Torpaq müqəddəsliyinin türk mifoloji görüşləri ilə bərabər, etnik-əxlaqi dəyərlər sistemində yurd, vətən, el-oba anlayışı ilə yanaşı, yaradılışın maddi əsası olmasından irəli gələrək sakral mifoloji semantikaya da malikdir. Yazda torpağın oyanmasının mifik kökləri etibarilə dirilmə, canlanma anlayışı ilə əlaqədardır. Bu isə ilk növbədə insanın yaradılışı mifindən qaynaqlanır.Axır çərşənbədə nələr etməli?Axır çərşənbədə tonqal qalanması, plov dəmlənməsi, səməni, xonça, qapı pusma, şam yandırma, bayramlaşma və s kimi adət ənənələrdən əlavə fala baxmaq və bir çox adət ənənələr öz aktuallığını qoruyur. Beləki, axır çərşənbədə Heyva Çubuğundan gözmuncuğu düzəldirlər..Qədim el adətlərinə və inanclara görə, axır çərşənbədə uşağa beşik düzəldərlər, gün çıxmamış su üstündən atdanarlar, tonqal yandırar, kəlin buynuzuna qırmızı bağlar, qorxanların başından su töküb qorxunu alarlar, evdən pul verməzlər, qonşuya ələk verməzlər. Axır çərşənbə günü şamı yarımçıq söndürməzlər, ailə üzvlərinin sayına görə şam yandırır, evdən od, kibrit, neft, ağartı, un, çörək verməzlər. Axır çərşənbə gecəsi tez yatmazlar, evdə qazan asarlar, vəfat etmiş yaxın adamları yada salarlar, vəfat etmiş yaxın adamların adını çəkib “filankəslərin adına qazan asdım” deyib qazana ət, düyü və s. tökərlər.Axır çərşənbə günü ertədən lampa yandırarlar.

Bu kimi adət-ənənələrdən əlavə Novruz fallarıda çox məşhurdur.Niyyətlərin axşamı...İlin axır çərşənbə axşamı gecəsi cavan qızlar bir yerə yığışırlar. Bir qaba su tökürlər. Əllərindəki üzükləri çıxarıb saçlarına salırlar. Niyyət tutub üzüyü suyun üstündən keçirirlər. Üzük fırlanmağa başlayır və qabın divarlarına dəyir. Üzük neçə dəfə qaba dəyirsə, sayırsan. Demək o yaşda da gəlin gedəcəksən.Yenə də inanclara görə, axır çərşənbə gecəsi ürəyində niyyət tutub yatmaq lazımdır. Gecə yarısı yuxudan dur və şamı yandır. Şamı götürüb güzgüyə yaxınlaş. Güzgüdə gələcək nişanlını görəcəksən. Amma gərək qorxmayasan. Qorxsan bu niyyətin baş tutmaz.İlin axır çərşənbə günü niyyət tutub bağa getmək lazımdır. Bağdan bir çəngə ot qırırsan. Niyyət düzdürsə, sühərəsi gəlib görürsən ki, qırdığın otlar uzanıb əvvəlki kimi olub.

lin axır çərşənbə gecəsi ürəyində niyyət tutursan. Bağda bir daşı qaldırıb altını təmizləyirsən. Niyyətin hasilə çatandan sonra, gəlib daşın altına baxırsan. Görürsən ki, daşın altında ot bitib.İlin axır çərşənbə axşamı ana uşaqlarının başından tük qırır və axar suya atır. Bir qab həmin yerdən su götürür və uşaqlarının üstünə çiləyirsən. Guya ki, bu su təmizlik, sağlamlıq, paklıq gətirir. Həmin ili uşaqlar xəstələnmir.Qeyd edək ki, Novruz (farsca "yeni gün" mənasındadır) Şəmsi təqvimi ilə yeni ilin başlanması bayramıdır, yazda gecə ilə gündüzün bərabər olduğu günə təsadüf edir. Novruz bayramı əsrlərin dərinliyindən gəlib bizim günlərə çıxmış ən şən və gözəl, nikbin bayramlardan biridir. Qədim İran şəmsi təqvimi ilə fərvərdin ayının birinci gününə, Qriqori təqvimi ilə mart ayının 21-22-nə və ya nadir hallarda 23-nə düşür. Ölkəmizdə Novruz bayramı bir çox türkdilli və müsəlman ölkələrində, o cümlədən Orta Asiya respublikalarında və Azərbaycanda qeyd edilir. Novruz bayramı, birlik, qardaşlıq bayramı, xalq şənliyidir. Qədim dövrlərdən bəri xalqımız Novruzu yeni ilin başlanğıcı hesab etmiş, onu bolluq, bərəkət və firavanlığın əzəli kimi rəmziləşdirmişdir.İlaxır çərşənbə arzularınızın reallaşmasının başlanğıcı olsun! Bayramınız mübarək!Günay

Milli.Az

URL: http://www.milli.az/news/society/40980.html

---Novruz bayramının sonuncu çərşənbəsi - ilaxır çərşənbə torpaq çərşənbəsidir. Torpaq insan yaradılışının əsas maddi əsası olmaq etibarilə bu prosesdə son dərəcə əhəmiyyətli bir mövqeyə malikdir. Torpaq müqəddəsliyinin türk mifoloji görüşləri ilə bərabər, etnik-əxlaqi dəyərlər sistemində yurd, vətən, el-oba anlayışı ilə yanaşı, yaradılışın maddi əsası olmasından irəli gələrək sakral mifoloji semantikaya da malikdir. Yazda torpağın oyanmasının mifik kökləri etibarilə dirilmə, canlanma anlayışı ilə əlaqədardır. Bu isə ilk növbədə insanın yaradılışı mifindən qaynaqlanır.

Göründüyü kimi, Novruz bayramının ritual-mifoloji semantikasında yaradılış mifik görüşləri son dərəcə sistemli bir mifoloji sistem olaraq mövcudluğunu qoruyub saxlamaqdadır.~~Sizlərə ilaxır çərşənbə ilə bağlı bəzi inancları təqdim edirəm~~Axır çərşənbədə heyva çubuğundan gözmuncuğu düzəldərlər..

***

Axır çərşənbədə uşağa beşik düzəldərlər.

***

Axır çərşənbədə gün çıxmamış su üstündən atdanarlar.

***

Axır çərşənbədə tonqal yandırarlar.

***

Axır çərşənbədə kəlin buynuzuna qırmızı bağlarlar

***

Axır çərşənbədə qorxanların başından su töküb qorxunu alarlar.

***

Axır çərşənbədə sağmal malın buynuzuna qırmızı bağlarlar.

***

Axır çərşənbədə toy üçün ayrılmış qoyunların boynuna qırmızı bağlarlar.

***

Axır çərşənbədə çimərlər.

***

Axır çərşənbədə evdən pul verməzlər.

***

Axır çərşənbədə qonşuya ələk verməzlər.

***

Axır çərşənbə günü borc un verməzlər.

***

Axır çərşənbə günü şam yarımçıq söndürməzlər.

***

Axır çərşənbə günü ailə üzvlərinin sayına görə şam yandırırlar.

***

Axır çərşənbə günü evdən od, kibrit, neft verməzlər.

***

Axır çərşənbə günü evdən ağartı verməzlər.

***

Axır çərşənbə günü zahı üstünə getməzlər.

***

Axır çərşənbə günü evdən çörək verməzlər.

***

Axır çərşənbə gecəsi tez yatmazlar.

***

Axır çərşənbə gecəsi evdə qazan asarlar.

***

Axır çərşənbə gecəsi vəfat etmiş yaxın adamları yada salarlar.

***

Axır çərşənbə gecəsi vəfat etmiş yaxın adamların adını çəkib “filankəslərin adına qazan asdım” deyib qazana ət, düyü və s. tökərlər.

***

Axır çərşənbə günü ertədən lampa yandırarlar.Kaynak: Yeni.az

---

Bu gün Novruz Çərşənbələrinin sonuncusu - Torpaq çərşənbəsidir.

Xalq arasında "Yer çərşənbəsi", "İlaxır Çərşənbə" və ya "Torpaq çərşənbəsi" bu gün yer oyanır, torpaq nəfəs alır və inama görə, artıq əkinə, toxum səpininə hazır olur.

Torpaq çərşənbəsi mərasim, ayin, etiqad, oyun və şənliklərlə ən zənginidir, çünki həmin günün mərasimləri həm Suya, həm Oda, həm Yelə, həm də Torpağa inamı əks etdirir. Həmin gün insanlar torpaq sahələrinə çıxır, burada təmizlik işləri görür, müxtəlif ayinlər, kütləvi şənliklər keçirir, əmək nəğmələri oxuyurlar.

Bu çərşənbənin axşam şənlikləri daha gur olur: küsülülər barışır, evlərdə üzərlik yandırılır, tonqallar qalanır, məşəllər yandırılır, bacalardan torbalar sallanır, qurşaq atılır, qulaq falları qurulur və s.

Yer çərşənbəsi günü təzə ilə xoş arzular, ailəyə səadət, xoşbəxtlik arzulanır.

Həmin gün hamı öz evində olmalı, övladlar valideynlərinə baş çəkərək öz evlərinə qayıtmalıdırlar.

Bütün evlərdə bayram süfrəsi açılır. Cürbəcür yeməklər, əsasən aş, paxlava, şəkərbura, şorqoğalı, badambura və s. şirniyyatlar bişirilir. Bayram axşamı süfrədə innab, kişmiş, püstə, badam, qoz, fındıq və müxtəlif meyvələrin qurusu qoyulur. Süfrədə xonça qurulur, ortada səməni, ailə üzvlərinin sayı qədər şam və boyanmış yumurta qoyulur.

İlin axır çərşənbəsində, ya da Novruz axşamı ürəyində niyyət tutub qaş qaralandan sonra xəlvətcə qonum-qonşu qapısına gedərlər. Qapı dalında durub ayağın altına açar atıb içəriyə qulaq asarlar. İçəridən eşidilən iki kəlmə niyyətin yerinə yetib-yetməyəcəyinə işarə verir. Buna görə axır çərşənbə günü evdə könül açan

söhbətlər edilir.

Yazın gəlişi ilə əlaqədar ilin axır çərşənbə axşamı həyətlərdə tonqal qalanır, uşaqlar odun üstündən hoppanırlar.

Həm də tonqal üstündən atlanmaq köhnə ilin qada-balasını odda yandırmaq, yeni ilə qədəm qoymaq

deməkdir.

Axır çərşənbə inancları:1.Axır çərşənbədə heyva çubuğundan gözmuncuğu düzəldərlər..

2.Axır çərşənbədə uşağa beşik düzəldərlər.

3.Axır çərşənbədə gün çıxmamış su üstündən atdanarlar.

4.Axır çərşənbədə tonqal yandırarlar.

5.Axır çərşənbədə kəlin buynuzuna qırmızı bağlarlar

6.Axır çərşənbədə qorxanların başından su töküb qorxuluğu alarlar.

7.Axır çərşənbədə sağmal malın buynuzuna qırmızı bağlarlar.

8.Axır çərşənbədə toy üçün ayrılmış qoyunların boynuna qırmızı bağlarlar.

9.Axır çərşənbədə çimərlər.

10.Axır çərşənbədə evdən pul verməzlər.

11.Axır çərşənbədə qonşuya ələk verməzlər.

12.Axır çərşənbə günü borc un verməzlər.

13.Axır çərşənbə günü şam yarımçıq söndürməzlər.

14.Axır çərşənbə günü ailə üzvlərinin sayına görə şam yandırırlar.

15.Axır çərşənbə günü evdən od, kibrit, neft verməzlər.

16.Axır çərşənbə günü evdən ağartı verməzlər.

17.Axır çərşənbə günü zahı üstünə getməzlər.

18.Axır çərşənbə günü evdən çörək verməzlər.

19.Axır çərşənbə gecəsi tez yatmazlar.

20.Axır çərşənbə gecəsi evdə qazan asarlar.

21.Axır çərşənbə gecəsi vəfat etmiş yaxın adamları yada salarlar.

22.Axır çərşənbə gecəsi vəfat etmiş yaxın adamların adını çəkib “filankəslərin adına qazan asdım” deyib qazana ət, düyü və s. tökərlər.

23.Axır çərşənbə günü ertədən lampa yandırarlar.

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 35
Dün Tekil 1059
Bugün Tekil 1185
Toplam Tekil 2534800
IP 184.72.212.254


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:23 Sevval 1440
Haziran 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Tanrı nasip eder, ömrüm vefa ederse; Musul, Kerkük ve Adaları geri alacağım. Selanik de dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım.
(Mustafa Kemal ATATÜRK)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 8.821 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu