Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) 5 illik fəaliyyətinə dair İLLİK HESABAT - ATXƏM - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) 5 illik fəaliyyətinə dair İLLİK HESABAT - ATXƏM
Tarih: 13.12.2012 > Kaç kez okundu? 3202

Paylaş


Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların

Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) 5 illik fəaliyyətinə dair

İLLİK HESABAT

(2007-2012)

Ünvan: Bakı şəhəri, Səbail rayonu,

64-cü məhəllə, Neftçilər pr. 39;

Tel: (+99412) 4918313;

Fax: (+99412) 4910796

Cep:(+99 450) 623 26 88

www.atxem.az

athem2007@gmail.com

ATXƏM hansı zərurutətdən yarandı?

ATXƏM sədri İlham İsmayılov:

“ Türkdilli xalqlar arasında birliyin mohkəmləndirilməsi çağdaş ictimai-siyasi gerçəkliyin zəruriləşdirdiyi vəzifədir”

ATXƏM-in sədri İlham İsmayılov təşkilatın yaranması ilə bağlı fikirləriniMərkəzin təsis konfransında belə izah etmişdir:

- Mərkəzin yaranma səbəblərinə toxunaraq bildirim ki, Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərində bir sıra problemlərlə üzləşmişdi. Torpaqlarımız işğal olunur, iqtisadi-sosial həyatda tənəzzül getdikcə dərinləşir, daxildə və xaricdəki bəzi qüvvələr ölkədə sabitliyi pozmağa, vətəndaş müharibəsi yaratmağa cəhd göstərirdilər. Tale Azərbaycanın üzünə güldü; Ulu öndərimiz Heydər Əliyev xalqımızın təkidli tələbilə yenidən hakimiyyətə gəldi. Qısa müddətdə respublikanı xaosdan, qarışıqlıqdan xilas etdi, sosial, iqtisadi sahələrdə sürətli inkişafa nail olmaq üşün bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanan islahatlara başladı, Ermənistanla aparılan müharibədə atəşkəs rejiminə nail oldu, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə üstünlük verdi. Burada bir məqamı xüsusi vurğulamağı zəruri sayıram. Azərbaycanın ağır, çətin, sarsıntılı günlərində, müstəqilliyimizi itirmək təhlükəsi ilə üzləşdiyimiz vaxtlarda ölkəmizə dayaq olan, bizi sınmağa, əyilməyə qoymayan, iqtisadi, sosial problemlərimizin həllinə dost, qardaş köməyi göstərən məhz Türkiyə Cümhuriyyəti olmuşdur. Beynəlxalq aləmin biganə qaldığı Dağlıq Qarabağ haqsızlığına qarşı səsini ilk qaldıran da, Ermənistanı işğalçılığa son qoymağa ilk çağıran da Türkiyə Cümhuriyyəti olmuşdur.

Bu məqamda mən diqqəti dövlət başçımız İlham Əliyevin Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultayında dediyi sözlərə yönəltmək istərdim. Azərbaycan prezidenti vurğulamışdır ki, Sovet İttifaqının dağılmasından sonra 5 türk cümhuriyyətinin meydana gəlməsi nəticəsində yaranmış yeni geosiyasi situasiya əlbəttə, bizi daha çox sıx birləşməyə sövq edir. Qısa bir müddət ərzində Türkiyədə və Azərbaycanda bizim birliyimizi möhkəmləndirən çox mühüm addımlar atılmışdır. Belə ki, 2006-cı ildə Antalyada əvvəlcə qurultay, daha sonra türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşü, 2007-ci ilin mart ayında Bakıda Azərbaycan və türk diasporları rəhbərlərinin I forumu, noyabrda isə türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq qurultayı keçirilmişdir. Hamısında da qarşıya bir məqsəd qoyulmuşdur – türk dünyası daha da mütəşəkkil olmalı, türk ölkələri bir-birilə əlaqələrini və dünyadakı mövqelərini daha da möhkəmləndirməlidir. Türk dövlətlərinin birliyi nə qədər möhkəm, nə qədər güclü olsa hər bir ölkə öz milli maraqlarını bir o qədər uğurla müdafiə edə bilər.

Biz heç vaxt türk dünyasının iki dahi şəxsiyyətinin ayrı-ayrı vaxtlarda dedikləri sözləri unutmamalıyıq. Ulu öndər Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın kədəri bizim kədərimiz, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir” fikri, ümummilli lider Heydər Əliyevin isə “Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir” kəlamı bizim münasibətlərimizin təməl prinsipidir. Türkiyə - Azərbaycan münasibətləri məhz bu əsasla qurulur və bu iki ölkənin uğurlu iş birliyi bütün türk dünyasına öz müsbət təsirini göstərir. Yuxarıda qeyd etdiyim məşhur tarixi fikirlərdə çöx böyük məna, çox böyük məhəbbət var. Bu iki qardaş ölkəni bir-birinə daha yaxınlaşdırır, əlaqələrini gücləndirir.

Yeri gəlmişkən, diqqəti bir məqama da yönəltmək istərdim. Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi formalaşmasında Türkiyənin rolu əvəzsizdir. Türkiyə Azərbaycanı müstəqil ölkə kimi tanıyan ilk dövlət olmuşdur. Müstəqilliyimizin ilk illərində, ümumiyyətlə, bütün dövrlərdə xalqımız Türkiyənin dəstəyini, qardaş köməyini hiss etmişdir. Bu dəstəyi, köməyi biz bu gün də hiss edirik, sabah da belə olacağına şübhə yoxdur.

Azərbaycan və Türkiyə arasında əlaqələrin getdikcə güclənməsi ilə bağlı dövlət başçımız cənab İlham Əliyev demişdir: “Bu gün qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində bizim gücümüz, Azərbaycanın artan gücü eyni zamanda Türkiyəni də gücləndirir. Qarşılıqlı investisiyaların həcmi ildən-ilə artır. Artıq Azərbaycan investisiyaları Türkiyəyə qoyulur, bunların həcmi milyardlarla ölçülür”.

Bu dostluq, qardaşlıq münasibətlərini, necə deyərlər, gözü götürməyən qüvvələr də var. Çox böyük maliyyə inkanlarına malik olan erməni lobbisi və dünya ermənilərinin bizə qarşı kampaniya aparmalarını buna misal göstərə bilərik. Erməni lobbisi bizə qarşı əsassız ittihamlar, iddialar qaldırır. Biz onların, eləcə də himayədarlıqları ilə bəzi ölkələrin riyakar siyasətçilərinin əsassız ittihamlarına qarşı öz həqiqətimizi qoymalıyıq. Çünki haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir. Bu barədə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev çox haqlı olaraq qeyd etmişdir: “Erməni lobbisi və Ermənistan 1915-ci ilin hadisələrinə görə Türkiyəni daim bütün ölkələrdə günahlandırmaq istəyir. Bütün ölkələrin parlamentlərində qondarma “soyqırımı”nı tanıtdırmaq istəyir. Bu, böyük erməni yalanıdır, böyük erməni təxribatıdır. Əslində ermənilər həmişə türklərə, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti aparmışlar. Keçmiş tarixdə də belə olub, yaxın tarixdə də belə olubdur və Xocalı soyqırımı bunun bariz nümunəsidir. Günahsız insanları, uşaqları, yaşlı qadınları qətlə yetirmək soyqırım deyil, bəs nədir? Ancaq əfsuslar olsun ki, dünya birliyi bunu ya görmür, ya da görmək istəmir, ermənilərin, erməni lobbisinin və dünya ermənilərinin uydurma “faktlar”ı əsasında qərar qəbul edirlər. Biz buna qarşı öz siyasətimizi, həqiqətimizi, təbliğatımzı və gücümüzü qoymalıyıq. Əlbəttə ki, həqiqəti çatdırmaq, təbliğ etmək, dütün dünyaya yaymaq bizim işimizdir - dövlətlərin, diaspor təşkilatlarının, ümumiyyətlə, hər bir vətənpərvər insanın işidir”. Dövlət başçımız cənab İlham Əliyevin bu sözləri bizim mərkəzin fəaliyyət prinsipinin əsasıdır, proqramımızın ana xəttidir. Yəni hazırda mərkəzimiz öz işini bütün dünya türklərinin birliyinə nail olmaq üzərində quraraq, bu məqsəd, bu məram uğrunda bir sıra tədbirlər həyata keçirir.

Etiraf etməliyik ki, dünya türklərinin birliyi hələ arzuladığımız səviyyədə deyil. Bəlkə də, bunun nəticəsidir ki, Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini, Şimali Kipr türklərinin ədalət mücadiləsinə rəğmən blokadaya məruz qalmalarını, Balkan yarımadasımda və ya müştərək coğrafiyamızın müxtəlif bölgələrində yaşayan soydaşlarımızın sıxıntılarını dünya ictimaiyyətinə lazımınca çatdıra bilmirik. Bu baxımdan da tariximizə, mədəniyyətimizə, inancımıza söykənərək türkdilli ölkələrin potensialını hərəkətə gətirməliyik. “Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi”ni də məhz bu məsələləri hərtərəfli, vahid mövqedən yanaşaraq müzakirə etmək, dəyərləndirmək üçün yaratmışıq.

Mərkəzimizin yaranması ilə bağlı təşəbbüsə təkan verən bir məqamı da sizlərin diqqətinə çatdırmağı özümə borc bilirəm. 2006-cı ildə Türkiyənin Antalya şəhərində Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin X Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultayında Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev çıxışı zamanı “Biz artıq hücuma keçməliyik” dedi. Prezident “biz” deyəndə bütün türk dünyasını nəzərdə tuturdu. Bu sözlər xüsusən diaspor təşkilatlarına tuşlanmışdır. Prezidentin çıxışı məni də ruhlandırırdı və bu gün biz artıq Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində rəsi qeydiyyatdan keçmiş beynəlxalq ictimai birlik kimi fəaliyyət göstəririk.

Mərkəzi yaratmaqda məqsədimiz təbliğat işlərini gücləndirmək, türkdilli ölkələrin üzləşdikləri haqsızlıqları dünya birliyinin diqqətinə çatdırmağa yönəlib. Bunun üçün biz – türkdilli xalqlar olaraq gücümüzü birləşdirməliyik. Ölkə başçımızın dediyi kimi, gücümüz birliyimizdədir. Biz nə qədər güclü olsaq, bizim həqiqətimiz də bir o qədər üstün, tutarlı olacaqdır, bir o qədər də

sözümüzü eşidəcəklər və bizimlə hesablaşacaqlar. Bir sözlə, bizim birliyimiz ölkələrimizin xoşbəxt, firavan gələcəyi üçün başlıca şərtdir və gücümüz bundadır.

Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) 2008-cu ildə həyata keçirdiyi layihələr

ATXƏM-in təqdimetmə mərasimi

30 dekabr 2007-ci ildə Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi İctimai Birliyinin Neftçilər prospekti 39 ünvanında yerləşən mərkəzi ofisinin açılışı olmuş, bu münasibətlə Bakı Əyləncə Mərkəzində ziyafət təşkil edilmişdir. Tədbirdə yerli və xarici ölkələrdən gəlmiş 200-dən çox qonaq iştirak etmişdir.

ATXƏM-in rəhbərliyi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etmişlər

ATXƏM-in rəhbərliyi və üzvləri 31 dekabr 2007-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə Fəxri Xiyabana gələrək ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad etmiş, Ulu Öndərin məzarı önünə əklillər qoymuşlar. Tədbir iştirakçıları Şəhidlər Xiyabanını və Bakının azad olunması uğrunda şəhid olmuş Türk əsgərlərinin xatirə abidəsini də ziyarət etmişlər.

ATXƏM - Çingiz Aytmatovun Türk Dünyasına son əmanəti

Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatının İctimai-siyasi şöbəsinin diasporalarla iş üzrə sektorunun, Azərbaycan Respublikasının Qırğızıstandakı səfiri Arif Ağayevin, Bişkekdə fəaliyyət göstərən Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə dəstək Fondunun təşəbbüsü və Bakıda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Türk dünyasının fəxri, dünya şöhrətli yazıçı Çingiz Aytmatov fevral ayının 24-də Azərbaycana gəlmişdir.

Səfər proqramı çərçivəsində görkəmli yazıçı fevral ayının 25-də onu müşayiət edən şəxslərə birlikdə Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etmiş, abidə önünə ATXƏM adından əklil qoyulmuşdur. Elə həmin gün Çingiz Aytmatov ATXƏM-in yeni ofisinin açılış mərasimində iştirak edərək, acılış lentini kəsmişdir. Tədbir zamanı Çingiz Aytmatova ATXƏM-in 11 saylı fəxri üzvlük bileti təqdim edilmişdir. Görüşün sonunda Çingiz Aytmatov ATXƏM-in “Fəxri Qonaqlar Kitabı”na ürək sözlərini də yazmışdır. Səfər çərçivəsində ATXƏM Bakı Əyləncə Mərkəzində Çingiz Aytmatovla respublika ziyalılarının geniş kontinqentinin görüşünü də təşkil etmişdir.

ATXƏM-də Novruz Bayramı qeyd olundu

ATXƏM 2008-ci il martın 20-də Novruz Bayramı münasibətilə Türk Dövlətlərinin Bakıdakı səfirliklərinin iştirakı ilə tədbir düzənlədi.

Mərasimdə Qazaxıstanın Bakıdakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Serik Primbetov xanımı ilə birlikdə, Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycandakı Böyükelçiliyinin Maliyyə Müşaviri Bünyamin Özgür, TİKA-nın Azərbaycan üzrə Proqram Koordinatoru Serhat Küçükkurt və onun müavini Nihal xanım Ərsoy, TUSİAB-ın İdarə Heyətinin üzvləri, Atatürk liseyinin Direktoru Şinasi Güner, Ukrayinalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyasının sədri Fərhad Turanlı, İraq Türkmən Tələbələr Birliyinin üzvləri və digər qonaqlar iştirak edirdi.

Tədbirdə çıxış edən səfir Serik Primbetov mərasim iştirakçılarını təbrik edərək, Türk Birliyinin, mədəniyyətinin təbliği və inkişafında ATXƏM-in mühüm fəaliyyət göstərməsini arzuladı. Digər iştirakçılar da mövzu ilə əlaqədar öz arzu və istəklərini bildirdilər. Tədbirdə, o cümlədən incəsənət ustaları da iştirak edirdi.

ATXƏM-in Türkiyə və Ukraynada rəsmi nümayəndəliyi yaradıldı

Fəaliyyətə başladığı qısa ərzində ATXƏM özünü nəinki təkcə Azərbaycanda, ümumən bütün Türkdilli dövlətlərdə və Avropa ölkələrində ciddi qurum kimi tanıtmağa müvəffəq olmuşdur. Ən əsası odur ki, bu ciddi təşkilat imici sadəcə bir reklam mahiyyəti daşımayaraq, real faktlara və konkret işlərə söykənən bir gercəklik kimi qəbul olunmuşdur. Məhz bu ciddiyyətin məntiqi sonluğu olaraq ATXƏM-in digər Türk dövlətlərindən, toplumlarından və digər ölkərdən olan nümayəndəliklərinin və üzvlərinin sayı durmadan artmışdır.Və məhz bu gerçəklik ATXƏM-in təşkilati strukturunun da genişləndirilməsi zərurətinə vəsilə olmuşdur. Ümumi vəziyyəti tam ciddiyyəti ilə təhlil edən ATXƏM İdarə Heyəti özünün 30 mart 2008-ci il tarixli iclasında təşkilatın Türkiyə Cümhuriyyətində və Ukraynada daimi fəaliyyət göstərəcək rəsmi nümayəndəliklərinin yaradılması haqqında qərar qəbul etmişdir.ATXƏM-in Ukrayna və Avropa ölkələri üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsi nə “Kiyev-Mohila Akademiyası” Milli Universitetinin professoru Fərhad Turanlı, Türkiyə Cümhuriyyətindəki nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsinə isə Ankaradakı Qazi Universitetinin professoru Əflatun Nemətzadə təyin edilmişdir.

ATXƏM 1918-ci il soyqırım qurbanlarının xatirəsini yad etmişdir

ATXƏM “31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırım Günü” münasibətilə silsilə tədbirlər planı hazırlamışdır. 2008-ci il mart ayının 27-də Azərbaycanı 1918-ci ildə bolşevik-daşnak qırğınlarından xilas etmiş Qafqaz İslam Ordusunun Neftçala rayonunun Seyidlər kənd məzarlığında dəfn olunmuş 10 şəhidinin qəbiri üzərində ucaldılmış Xatirə Abidəsinin ziyarəti ilə başlayan bu tədbirlər silsiləsi sonrakı günlərdə ATXƏM-in mərkəzi ofisinin konfrans zalında 1918-ci il qırğınlarına həsr olumuş elmi-praktik konfranslarla davam etmişdir. Tədbirlər silsiləsinin zirvə akkordu isə martın 31-də Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın xilası naminə canlarından keçmiş Türk əsgərlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksi önündəki anim mərasimi olmuşdur.

Anım mərasimində çıxış edən natiqlər milli məsələlərdə daha aktiv olmağın, bu istiqamətdə görülən işlərlə kifayətlənməməyin və haqq səsimizin dünya dövlətlərinin diqqətinə bir daha çatdırmağın vacibliyini qeyd etmişlər.

ATXƏM “Heydər Əliyev – 85” xatirə turniri təşkil etdi

Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin təşkil etdiyi “Heydər Əliyev-85” xatirə turnirinə 2008-ci il may ayının 10-da Salyan rayonunun Qaraçala qəsəbəsində start verilmişdi. Sabirabad, Neftçala, Hacıqabul, Salyan rayonlarının, Şirvan şəhərinin və Qaraçala qəsəbəsinin 16 yaşlılardan ibarət yığma komandalarının iştirak etdiyi turnirə may ayının 28-də Respublika Günündə yekun vuruldu.

Turnirin rəsmi bağlanışında çıxış edən ATXƏM sədri İlham İsmayılov və futbol ictimayyətinin nümayəndələri bu kimi futbol yarışlarının cənab prezidentin futbolun inkişafına yönəlik siyasətinə dəstək olduğunu vurğulayaraq, xüsusi qeyd etdilər ki, Azərbaycan gəncliyi ümummilli liderin ideyalarına daimi sədaqət nümayiş etdirdib və ölkə rəhbərliyinin gəncliyə diqqətinin təzahürü olan bu qəbil tədbirlər gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. Sonra qalibləri mükafatlandırma mərasimi keçirildi.

ATXƏM ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illiyini geniş qeyd etdi

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlərə may ayının 1-də təşkilatın mərkəzi qərargahında təşkil olunmuş elmi-praktik konfransla başlayan ATXƏM may ayının 10-da Salyan rayonunda genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirdi. Heydər Əliyevin Salyan şəhərindəki abidəsinin ziyarəti ilə başlayan tədbirə Salyan rayonunun geniş ictimayyət nümayəndələri də qatılmışdılar. Salyan rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı və ATXƏM sədrinin iştirakı ilə ümummilli liderin abidəsi önünə həm Salyan rayon İH, həm də ATXƏM adından əklillər qoyulduqdan sonra tədbir rayonun Qaraçala qəsəbə stadionunda davam etdirilmişdir.

Sonra Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illiyi ilə əlaqədar olaraq Salyan rayon İH ilə ATXƏM-in birgə təşkil etdiyi bayram şənlikləri

və mədəni kütləvi tədbirlər davam etmişdir.

ATXƏM-ə ilk rəsmi ziyarətlər

Ziyafət Əsgərov: “ATXƏM-in missiyası tarixi baxımdan zəruri, mənəvi yöndən şərəfli bir missiyadır”

Karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin Türk Cümhuriyyətlərinin təməli Bakıda qoyulmuş “Bakı-Ceyhan”, “İpək Yolu” layihələri ətrafında sıx əməkdaşlığı, Türk Cümhuriyyətləri Parlament Assambleyası ideyası, eləcə də ortaq türk dili ideyası üzərində ciddi iş aparılması elə Azərbaycan dövlətinin Heydər Əliyev ideyalarına sadiqliyinin təzafürü kimi dəyərləndirilir. Artıq bu işin dövlətlər səviyyəsində aparılması üçün işçi qrupu da formalaşdırılıb və bu nəhəng ideoloji layihənin hüquqi təminatı yönündəki işlərə Azərbaycan Milli Məclisinin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov rəhbərlik edir. Yuxarıda başlanan işlərin uğurunun aşağıların təşəbbüskarlığından birbaşa asılılığı reallığını qəbul edən işçi qrup QHT-lərin bu yöndəki fəaliyyətinə də xüsusi diqqət yetirir. Məhz bu maraq çərçivəsində Azərbaycan Milli Məclisinin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov və hüquq elmləri namizədi İlqar Əliyev 2008-ci il iyun ayının 10-da ATXƏM-in fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün təşkilatın mərkəzi ofisində olmuş, birliyin rəhbərliyi ilə işgüzar məsləhətləşmələr aparmışlar. Yarandığı qısa müddətdə ATXƏM-in gördüyü işlərin miqyasından məmnunluq ifadə edən birinci vitse-spiker təəssüratlarını bölüşərkən demişdir: “ATXƏM-in missiyası tarixi baxımdan zəruri, mənəvi yöndən şərəfli bir missiyadır”

Neftçalada Türk şəhidliyini ziyarət

Türk tarixinin obyektiv araşdırılmasını, öyrənilməsini, gələcəyə bütöv şəkildə ötürülməsini özünün başlıca vəzifəsi sayan ATXƏM 90 il öncəki tarixi olayların tədqiqinə xüsusi diqqət yetirir. Bu məqsədlə hələ mart ayından etibarən ATXƏM-in xüsusi komissiyası yaradılmış və əldə olunan yeni sənədlər əsasında Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycanın istiqlalı uğrunda apardığı döyüşlərin tam mənzərəsini yaratmağa imkan verən sənədli-tarixi film çəkilmişdir.

Amma ATXƏM rəhbərliyi bununla kifayətlənməyərək, 90 il öncə vətənimizin istiqlalı yolunda canlarından keçmiş Türk əsgərlərinin ruhuna ehtiramın ümumxalq, ümumölkə miqyaslı tədbirə çevrilməsi üçün silsilə tədbirlər planı hazırlamışdır. Bu xüsusda ilk tədbir Neftçala rayonunun Seyidlər kənd məzarlığında uyuyan 10 Türk şəhidinin şərəfinə ucaldılmış abidənin ziyarəti olmuşdur.

2008-ci il sentyabrın 6-da keçirilən anım mərasiminə ATXƏM-in çoxsaylı üzvləri, Neftçala ziyalıları, Seyidlər kəndinin sakinləri, TRT-nin Bakı nümayəndəliyinin təmsilçiləri,Türkiyədən və Azərbaycandan olan alimlər, Neftçala İcra Hakimiyyətinin və yerli bələdiyyənin üzvləri qatılmışlar. Tədbirdə çıxış edən digər natiqlər Türk tarixinin bu şanlı səhifəsini yaddaşlarda əbədiləşməsinin vacibliyindən danışmış, ATXƏM-in bu yönlü fəaliyyətini təqdir etmişlər.

Bakının daşnak-bolşevik işğalından azad olunmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans I Dünya müharibəsinin geosiyası reallıqları nəticəsində smanlı

üstəvisində birləşmiş dövlətlər tərəfindən təklənərək olduqca çətin duruma düşmüş; eyni zamanda bir neçə istiqamətdə hərbi əməliyyatlara cəlb olunmaqla faktiki olaraq tarix səhnəsindən silinmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Osmanlıya xəyanəti səbəbiylə bu ölkədən qaçmağa məcbur olmuş ermənilər bolşeviklərin dəstəyi ilə əzəli-əbədi türk torpağı olan Azərbaycanda “türksüz Hayastan” dövləti qurmaq niyyətinə düşmüşdülər.

Bu məqsədlə onlar Azərbaycanın bütün ərazisində - Dərbənddən tutmuş Təbrizə, Urmiyaya qədər hər yerdə soyqırımı siyasəti həyata keçirirdilər. Azərbaycan türklərinə qarşı ermənilərin həyata keçirdiyi soyqırımın qarşısını almaq məqsədi ilə yaradılmış Qafqaz İslam Ordusu öz tarixi missiyasını şərəflə yerinə yetirdi: 1918-ci ilin mayında Nuru Paşanın komandanlığı ilə Gəncəyə gələn Qafqaz İslam Ordusu 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakını işğaldan azad etdi.

Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycanda 90 il öncə apardığı uğurlu döyüşlərin tam təfsilatının öyrənilməsinə və təbliğinə, bu qəhrəmanlıq örnəyinin gənclərin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi üçün əyani vəsaitə çevrilməsinə xüsusi diqqət yetirir. Bu məqsədlə ATXƏM 2008-ci ilin mart ayından etibarən silsilə tədbirlər həyata keçirir ki, bu layihələrin də ən möhtəşəmi “Nuru Paşa” bədii-sənədli filminin çəkilişidir.

ATXƏM-lə İctimai Televiziyanın birgə layihəsi olan bu filmin Yevlaxdakı, Gəncədəki, Göyçaydakı, Şamaxıdakı, İstanbuldakı, Alaniyadakı çəkilişləri artıq başa çatmışdır. Filmin Türkiyədəki çəkilişləri ilə əlaqədar İstanbula səfər etmiş ATXƏM nümayəndə heyəti burada Qafqaz İslam Ordusunun tarixi zəfərinin 90 illiiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-pratkik konfrans keçirmişdir.

Qafqaz İslam Ordusunun şərəfinə bayram təntənəsi

Türk tarixinin öyrənilməsini, gələcək nəsillərə bütöv yaddaş abidəsi əmanətləməyi özünün tarixi missiyası kimi təsbitləyən ATXƏM 1918-ci ildə Azərbaycanın istiqlalı uğrunda 5000 şəhid vermiş Qafqaz İslam Ordusunun imza atdığı tarixi qələbənin – Bakının daşnak-bolşevik işğalından azad edilməsinin 90 illiyi şərəfinə planladığı silsilə tədbirlərə 2008-ci il sentyabrın 13-də yekun vurdu.

Qafqaz İslam Ordusunun tarixi zəfəri şərəfinə hələ mart ayında Neftçaladakı 10 şəhid Türk əsgərinin anım mərasimi ilə başlayan, “Nuru Paşa” filminin çəkilişləri əsnasında Gəncədəki, Yevlaxdakı, Göyçaydakı, Şamaxıdakı Türk şəhidləri məzarlıqlarını ziyarət edən, İstanbulda, Alaniyada Qafqaz İslam Ordusu döyüşçülərinin nəslindən olan şəxslərlə görüşlər təşkil edən ATXƏM-in bu dəfəki tədbiri daha möhtəşəm oldu.

Şəhidlər Xiyabanında anım mərasimi ilə başlayan bayram təntənəsi Səbail İstirahət Mərkəzində təşkil olunmuş mədəni-kütləvi tədbirlə davam etmişdir. Tədbirdəçıxış edən ziyalılar Türk əsgərinin milli mənafelər yönündə sərgilədiyi rəşadətdən, Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun sarsılmazlığından, bu iki qardaş xalqın birliyinin əbədiliyindən danışdılar. Mədəni-kütləvi tədbiri Azərbaycanın mahir ifaçılarının təqdim etdiyi musiqi nömrələri bəzəyirdi.

Gəncə və Bakıda Beynəlxalq Akademik Tibb Toplantıları

Türk dövlətlərinin, eləcə də tarixi reallıqlar səbəbiylə müxtəlif ölkələrdə məskunlaşmış türk toplumlarının mədəni-mənəvi, sosial-iqtisadi inteqrasiyasında yaxından iştirak etməyi özünün başlıca vəzifəsi kimi

təsbitləmiş ATXƏM öz Nizamnamə vəzifələrinin icrası ilə yanaşı, milli dəyərlər çərçivəsi ilə məhdudlaşmayaraq bəşəri sivilizasiyanın tərəqqisinə xidmət edə biləcək bütün təşəbbüsləri dəstəkləməyi özünün şərəf işi kimi qəbul edir. Bu baxımdan, ATXƏM-in təşəbbüsü və təşkilatçılıği ilə AR Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən maliyyələşdirilən “Hepatitə yox deyək!” layihəsi çərçivəsində 2008-ci il noyabrın 27-də Gəncədə, noyabrın 29-da isə Bakıda keçirilən Beynəlxalq Akademik Tibb Toplantıları xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bakıda və Gəncədə elmi-praktiki konfrans keçirmək təşəbbüsü ilə ATXƏM Türkiyə Qastroentoloji Vakfının rəhbərliyinə müraciət etmiş və qarşı tərəf onu yüksək səviyyədə dəstəkləmişdir: Türkiyə Qastroentoloji Vakfının rəhbəri Ali Özden başda olmaqla beynəlxalq iş təcrübəsinə malik 30 tibb alimi Gəncə və Bakıdakı tədbirlərə qatılmışdır.

Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində keçirilən toplantıda giriş sözünü ATXƏM sədri İlham İsmayılov açaraq, toplantının tarixi əhəmiyyətindən bəhs etdi, Türk qastroenteroloqlarının zəngin bilik təcrübələrini Azərbaycanlı həkimlərlə paylaşmalarının çox önəmli olduğunu qeyd etdi, toplantı iştirakçılarını konfransdan maksimum faydalanmağa çağırdı.

Giriş hissə Prof. Dr. Ali ÖZDEN, Doç. Dr.Dilek OĞUZ, Azərbaycan Prezidenti Aparatı ictimai-siyasi şöbəsinin sektor müdiri Qafar Əliyev, Azərbaycan Cərrahlar və Gastroenterologlar Cəmiyyətinin sədri, M. Topçubaşov adına Eksperimental Cərrahiyyə İnstitutunun direktoru Böyükkişi AGAYEV və digərlərinin çıxışları ilə yekunlaşdı.

Daha sonra məruzəçilər Cihan YURDAYDIN, Kubilay ÇINAR, Acar TÖRÜNER, Ahmet TEZEL, Erkan PARLAK, Orhan SEZGİN, Dilek OĞUZ, Ali ÖZDEN hepatit viruslarının müalicə metodologiyasından, onlara yoluxmanın qarşısının alınmasından ətraflı danışdılar. Konfransdan sonra saat “Yaxt” klubda Türkiyəli qonaqların şərəfinə təşkil olunmuş ziyafət verildi.

ATXƏM şair Miryusif Mirnəsiroğlunun 70 illik yubileyini qeyd etdi

ATXƏM Azərbaycan Yazıçıları, Jurnalistləri və Tetar Xadimləri İttifaqının üzvü, “Simurq” mükafatı laureatı şair-dramaturq Miryusif Mirnəsiroğlunun 70 illik yubileyini qeyd etdi. Tədbirdə şairin qələm dostları, oxucuları və ictimaiyyət numayəndələri iştirak edirdilər.

Yubileyin təşkilatçısı olan ATXƏM rəhbərliyi şairin ədəbi fəailiyyətini nəzəzrə alaraq onu Fəxri Fərmanla təltif etmişdir.

ATXƏM-in “BİRLİK” dərgisi bütün Türk dünyasına yayımlanır

Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) rəsmi orqanı olan “Birlik” dərgisinin ilk sayı 2008-ci ildə işıq üzü görmüşdür. 2008-ci ilin aprel ayından rəsmi qeydiyyatdan keçən dərgi bu gün də hər üç aydan bir olmaqla nəşr olunub, bütün Türk dövlətlərinə yayımlanmaqdadır.

Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) 2009-cu ildə həyata keçirdiyi layihələr

31 Mart Soyqırım Günü ilə bağlı anım mərasimi

ATXƏM-in bir ictimai təşkilat olaraq gördüyü işlərin miqyası cəmiyyətin bütün kəsimləri tərəfindən razılıqla qarşılanır. Türk dünyasına xidməti özünün başlıca prinsipi élan etmiş ictimai birlik görülmüş işlərlə, qazanılmış uğurlarla arxayınlaşmır. Tarixi faciləri ictimai diqqətdə saxlamaq üçün var gücünü səfərbər etmiş ATXƏM-in 31 mart 2009-cu ildə 1918 il faciələrinin 81-ci ildönümü münasibəti ilə düzənlədiyi tədbir də əslində bu prinsipiallığın əyani nümayişi idi.

1918-ci ildə Azərbaycanın azadlığı uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş TÜRK ƏSGƏRLƏRİnin Xatirə Kompleksinin önündə ATXƏM-in təşəbbüsü ilə möhtəşəm anım mərasimi keçirildi.

Tədbirdə çıxış edən ziyalılar bildirdi ki, əsrlər boyu Azərbaycan xalqının başına gətirilən bu müsibət bütün Türk dünyasının qan yaddaşına həkk olunmalıdır. Əsrin əvvəlində baş vermiş hadisələri gələcək nəsillərə çatdırmaqda ziyalıların da üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür.

Türk dünyası Kardio-cərrahları ATXƏM-in qonağı oldu

2009-cu il may ayının 9-11 aralığında Dünya şöhrətli həkim kardio-cərrahlar Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümü ilə əlaqədar Bakı şəhərində “Bakı ürək günləri”- çərçivəsində elmi-praktiki konfransa toplaşmışdılar. May ayının 11-də Türkdilli xalqları təmsil edən həkim kardio-cərrahlar ATXƏM-in qonağı oldular. Görüşdə tanınmış azərbaycanlı səhiyyə işçiləri və digər elm xadimləri də iştirak edirdilər.

Dünya Türk Gəncləri ATXƏM-də bir araya gəldi

Mayın 23-26-da Bakıda Dünya Türk Gəncləri birliyinin VIII Başkanlar toplantısı keçrilmişdir.

Qurultayın sonuncu günü 50-dən çox qurultay nümayəndəsi ATXƏM-in mərkəzi ofisində bir araya gələrək, Mərkəzin işi ilə yaxından tanış olmuşlar.

ATXƏM sədri İlham İsmayılov numayəndə heyətinə Mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı geniş məlumat verərək, bildirdi ki, 2007-ci ilin sonundan fəaliyyət göstərən mərkəz bu vaxta qədər turk dünyası ilə əməkdaşlıq istiqamətində bir çox layihələr həyata keçirmişdir: “Məqsədimiz dünyada yaşayan türkdilli xalqların birgə iş birliyinə nail olmaq, bütün sahələrdə fəaliyyət göstərən türkdilli

xalqlarla əlaqələrimizi genişləndirməkdən və böyük Türk adını hər zaman, hər yerdə uca tutmaqdan ibarətdir. Mərkəzimiz yarandığı gündən bəri bir çox mədəni tədbirlər, elmi-praktiki konfranslar həyata keçirmiş, Türk dünyasının nüfuzlu, böyük insanları ilə sıx əlaqələr qurmuşdur”. Görüşdə çıxış edən Dünya Türk Gəncləri birliyinin başkanı, Bilkənd universitetinin professoru Hasanali Karasar ATXƏM-in bu qısa vaxt ərzində gördüyü işləri yüksək qiymətləndirərək, bu mərkəzi turk gəncliyi üçün stimul verici bir ocaq olduğunu xüsusi ilə vurğuladı. Tədbirdə çıxış edən professor Qəzənfər Paşayev, İrak Türkmən Cəbhəsinin üzvü Şəmsəddin Kuzəçi, Kür-Xəzər Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Akif Kərimov, KKTC-nin Qırğızstandaki səfiri Erhan Arhlı da türkdilli xalqların birliyinin vacib oldugunu bildirərək, bu istiqamətdə öz təkliflərini verdilər.

ATXƏM 15 iyun – Milli Qurtuluş gününü qeyd etdi

15 iyun 2009-cu ildə ATXƏM Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş “Məşəl kimi yanan ürək” adlı ədəbi-bədii, musiqili tədbir keçirildi. Tədbirdə Respublikamızın nüfuzlu elm adamları, ziyalılar və tanınmış sənətçilər iştirak edirdi.

Tədbirdə çıxış edən akademik Vəli Əliyev, yazıçı-publisist Xeyrəddin Qoca, BDU-nun dosenti Leyla Gərayzadə, Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni, Ahıska türklərinin “Vətən” rhanov, tarix elmləri doktoru Şahin Fazil, Almaniyadakı Müğam Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Abdulkadir İnaltekin də ulu öndərin Azərbaycan xalqının taleyində oynadığı əvəzsiz rolundan danışaraq, Qurtuluş günü mk etdilər. Bütün çıxışlarda bu günün Azərbaycanın işğal altında olan Qarabağ torpaqlarında keçirilməsi arzu olundu, Heydər Əliyev siyasi məktəbinin layiqli davamçısı, alişçılığı ilə belə bir günün uzaqda olmadığı inamla qeyd edildi. Tədbir ATXƏM-in Mədəniyyət departamentinin təşkil e

cəmiyyətinin sədri İbrahim B

yekunlaşdı.

A

Aregionlarda futbolun inkişafına dair imzaladığı dövlət proqramına uyğun olaraq 2009-cu il uyulun 12-də Salyan rayon Qaraçala qəsəbəsində ATXƏM və AFFA-nın Regional Futbol Federasiyasının (RFF) birgə futbol turniri keçirildi. Turnirdə ATXƏM və RFF-nın rəhbərliyi, “Neftçi” veteranlar klubunun üzvləri, futbol mütəxəssisləri, mətbuat və informasiya nümayəndələri, o cümlədən Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından olan – İsgəndər Cavadov, Maşallah Əhmədov, Əfqan Talıblı, Asəf Namazov, Bəxtiyar Qulamov və digərləri də iştirak edirdilər. Tədbirin rəsmi hiss

keçirilmişdir. 13-14 yaşlilardan ibarət müxtəlif rayonları əhatə edən 4 komandanın iştirakı ilə keçirilən oyundan sonra qalib komanda və fərqlənən oyunçular AFFA-nın Regional Futbol

Federasiyasının və ATXƏM rəhbərliyi tərəfindən müxtəlif qiymətli hədiyyələr və diplomlarla mükafatlandırıldılar.

Qafqaz İslam Ordusu – 91

2009-cu il sentyabrın 15-də Nuru Paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun Bakını erməni-bolşevik birləşmələrindən azad etməsinin 91-cı ildönümü tamam oldu. ATXƏM bu tarixi hadisəni layiqincə qeyd etmək üçün tanınmış elm adamları, tarixçilər, Türkdilli dövlətlərin diplomatik korpusları nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir keçirdi. Tədbir iştirakçıları Şəhidlər Xiyabanında 1918-ci ildə Azərbaycanın istiqlalı uğrunda həlak olmuş Türk əsgərlərinin şərəfinə ucaldılmış abidənin önündə anım toplantısı keçirdilər. Türkiyə Cumhuriyyətinin Bakıdakı böyük elçisi Hulüsi Kılıç, ATXƏM sədri İlham İsmaylov və ATİB sədri Ahmet Erentok Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş Türk əsgərlərinin, eləcə də 20 Yanvar və Qarabağ döyüşlərində həlak olmuş şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə önünə əklillər qoydular. Sonra tədbir iştirakçıları Səbail İstirahət Mərkəzində ATXƏM-in təşkil etdiyi “Tanrı Türkə yar olsun” adlı ədəbi-bədii məclisdə bir araya gəldilər. Tədbirdə çıxış edən natiqlər 15 sentyabrın xalqımızın var olmasında, Şərqdə ilk Demokratik Cumhuriyyətin qurulmasındakı rolundan danışdılar.Tədbir İftar süfrəsi və bayram konsertiylə başa çatdı.

Türkiyə-Ermənistan sərhəd açılımına ATXƏM-dən sərt təpki

14-20 Oktyabr 2009-cu il tarixdə, Türkiyə-Ermənistan arasında protokolların imzalanması və sınır qapılarının açılması ilə bağlı məsələlərin gündəmə gəldiyi bir dönəmdə Azərbaycandan böyük bir nümayəndə heyəti Ankaraya işgüzar səfərə getmişdir. Səfərdə əsas məqsədlərdən biri də erməni açılımı ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini Türkiyə ictimayyətinə çatdırmaqdan ibarət olub. Nümayəndə heyətinin tərkibində ATXƏM sədri İlham İsmayılov, Prezident Administrasiyası ictimai-siyasi şöbənin sektor müdiri, ATXƏM İdarə Heyətinin üzvü Qafar Əliyev, ATXƏM-in humanitar məsələlər üzrə sədr müavini, Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti Zeyqəm Süleymanov və Azərbaycan Tibb Universitetinin professoru Nuru Bayramov iştirak edirdi.Nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Türkiyə Qastroentoloji Vakfının dəvətiylə 26-cı Beynəlxalq Gastroenteroloji Konqrenin iclaslarına və Türkiyə Qastroentoloji Vakfının 50 illik yubileyində də iştirak ediblər.

Ankaradakı “Şheraton” otelində keçirilən 26-cı Beynəlxalq Gastroenteroloji Konqrenin iclaslarında çıxış edən Azərbaycan nümayəndə heyəti üzvləri bildiriblər ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında imzalanan protokollar böyük narahatlıq doğurur. Azərbaycan və Türkiyə dostluğuna ciddi kölgə salacaq bu imzalanmış protokollar həyata keçməməli, Qarabağ torpaqları erməni işğalından tam azad olmayınca sınır qapıları da açılmamalıdır.

Türkiyə Cümhuriyyəti 86 yaşında

ATXƏM sədri İlham İsmayılov Şəhidlər Xiyabanında türk əsgərlərinin şərəfinə ucaldılmış abidənin önünə birlik adından əklil qoydu

2009-cu il oktyabrın 29-da Türkiyə bayramı, respublika günü münasibətilə Şəhidlər Xiyabanında türk əsgərlərinin şərəfinə ucaldılmış abidənin önündə rəsmi törən keçirildi. Türkiyə kı Böyük elçisi Hulusi Kılıç, TÜSİAB başkanı və ATXƏM sədri İlham İsmayılov abidə önünə əklil qoydular. Cümhuriyyətinin milli

ATXƏM rəhbərliyinin Oljas Süleymenovla görüşü

2009-cu il dekabrın 16-da Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirliyi ölkəsinin milli bayramı – Müstəqillik gününün 18-ci ildönümü və səfirliyin fəaliyyətə başlamasının 15-ci il dönümü münasibətilə təşkil etdiyi rəsmi qəbulda ATXƏM-in sədri İlham İsmayılov səfir Serik Primbetov və dünya şöhrətli qazax şairi, ictimai xadim Oljas Süleymenovla görüşmüşdür. Görüşdə son dövrlər türk dünyasında baş verən proseslər, qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri də qısaca müzakirə edilmişdir. İlham İsmayılov Oljas Süleymenova ATXƏM haqqında məlumat verərək bildirmişdir ki, yarandığı iki il ərzində ATXƏM Türk dünyasının çok önəmli şəxsiyyətlərinin ideyalarını, həyat fəlsəfəsini özü üçün bir məktəb hesab etmiş, bu ideyaların həyata keçməsi uğrunda fəaliyyət göstərmişdir.

Azərbaycana qısamüddətli səfər edən Oljas Süleymenovun dekabrın 18-də Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialında ziyalılar və tələbələrlə də görüşü keçirilmişdir. Tədbirdə iştirak edən ATXƏM sədri İlham İsmayılov və Prezident Adminstrasiyası ictimai-siyasi şöbəsinin sektor müdiri, ATXƏM İdarə Heyətinin üzvü Qafar Əliyev tədbirdən sonra Türk dünyasının canlı əfsanəsi Oljas Süleymenov və universitetin rektoru, prof. xanım Nərgiz Paşayeva ilə görüşdülər. Səmimi söhbətdən sonra ATXƏM rəhbərliyi Oljas Süleymenova birliyin adından xatirə hədiyyələri təqdim etdilər.

“BİRLİK” dərgisi 2009-cu ildə

Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) 2010-cu ildə həyata keçirdiyi layihələr

“20 yanvar – 20 il”

19 yanvar 2010-cu ildə Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi (ATXƏM) və Milli QHT Forumu “Qafqaz Point” otelində “20 yanvar – 20 il” mövzusunda konfrans keçirmişdir. Tədbirdə dövlət nümayəndələri, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpuslarının nümayəndələri, tanınmış ziyalılar və QHT rəhbərləri iştirak etmişdir.

Tədbirdə çıxış edən AMEA Tarix İnstitunun direktor müavini, t.e.n. Cəbi Bəhramov, professor Anar İsgəndərov, Prezident Adminstrasiyası ictimai-siyasi şöbənin sektor müdiri Qafar Əliyev, Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni, ATXƏM sədri İlham İsmayılov, Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Serik Primbetov, Türkiyə Cumhuriyyətinin Azərbaycandakı səfirliyinin katibi Özer Şayık, Tacikstan, Ukrayna, Gürcüstan səfirliyinin nümayəndələri, Beynəlxalq Sülh Federasiyasının rəhbəri Toru Nishiwaki 20 yanvar hadisələrinin mahiyyətindən danışaraq, bu qanlı olayı törədənləri qınadılar.

Konfransda 1990-cı il 20 yanvar hadisələrinin mahiyyətindən bəhs edilərək, qanlı 20 yanvar gününü Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olduğu qeyd edilmiş, həmin günün milli-azadlıq tariximizin qürur duyulası bir səhifəsi adlandırılmışdı. Bildirilmişdi ki, həmin gün ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürən Ermənistan və onun havadarı olan keçmiş SSRİ rəhbərliyinə qarşı etiraz səsini ucaldan xalqımızın üzərinə sovet ordusunun döyüş hissələri yeridilmiş və nəticədə Azərbaycanda misli görünməmiş bir faciə yaşanmış, sovet ordusu erməni quldur dəstələri ilə birgə Azərbaycan xalqına qarşı genişmiqyaslı terror aktı həyata keçirmişdir.

Sonda 20 Yanvar hadisələrinə hüquqi qiymət verilməsi və cinayətkarların cəzalandırılması üçün Beynəlxalq İnsan Hüquqları Məhkəmələrinə müraciət edilməsi məqsədəuyğun hesab edilərək, QHT-lərdən ibarət işçi qrupunun yaradılması qərara alınmışdır.

Strasburqda Xocalı soyqırımı mitinqi

ATXƏM Strasburq "Azərbaycan Evi" ilə birgə Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü ilə bağlı 2010-cu ilin fevral ayının 26-da Fransanın Strasburq şəhərində mitinq keçirdi.

Mitinqdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində ATXƏM sədri İlham İsmayılov, Prezident Administrasiyasının sektor mudiri Qafar Əliyev, Milli Məclisin komissiya sədri Arif Rəhimzadə, Milli Məclisin üzvü Əkrəm Abdullayev, "Kür-Xəzər" Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Akif Kərimov və ziyalılardan Nadir Orucov iştirak etmişdir.

Mitinqdə Strasburqda fəaliyyət göstərən Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti, Azərbaycan Kültür cəmiyyəti, Fransadakı Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası, Türk diaspor təşkilatları (Strasburq Türk Ailələri Fedarasyonu, Türk Ocaqları) və ətraf şəhərlərdə çalışan Azərbaycan, türk, fransız və digər təşkilatların nümayəndələri də iştirak etmişlər.

Erməni diaspora üzvləri mitinqin baş tutmaması üçün müdaxilə etsələr də, Azərbaycan və türk diaspora təşkilatlarının birliyi sayəsində yürüş-mitinq yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Mitinqdə dünya ictimaiyyətinə müraciət qəbul edilmişdir.

Bundan sonra Strasburqda Azərbaycan və Türk diaspora üzvləri Azərbaycanın ümummilli məsələlərinin həll olunması, Azərbaycan həqiqətlərinin daha mütəşəkkil təbliğ olunması və Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması üçün birgə əməkdaşlıq səylərinin gücləndirilməsini qərara alınmışdır.

31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı - Quba soyqırım məzarlığında anım mərasimi

Mart ayının 31-də tarixi facilərimizi ictimai diqqətdə saxlamaq və dünya ictimayyətinə çatdırmaq üçün var gücünü səfərbər etmiş ATXƏM 1918 il faciələrinin 82-ci ildönümü münasibətilə Quba rayon İcra Hakimiyyəti ilə birgə tədbir keçirmişdir.

Tədbirdə Quba rayon İH-nin başçısı Rauf Həbibov, ATXƏM-in sədri İlham İsmayılov, Prezident Adminstrasiyasının ictimai-siyasi şöbənin sektor müdiri Qafar Əliyev, millət vəkili Vahid Əhmədov, BDU-nun professoru, tarix elmləri doktoru Anar İsgəndərov və rayon ağsaqqalları çıxış edərək 1918-ci il qırğınları barədə geniş məlumat verdilər, erməni millətçilərinin apardığı mənfur siyasəti pislədilər, torpaqlarımızı yağı düşməndən təmizləmək üçün bütün qüvvələrin səfərbər olmalarını, ermənilərin təcavüzkar siyasətini ifşa etməyi, beynəlxalq təşkilatlardan, nüfuzlu dünya dövlətlərindən tələb etdilər.

Tədbirdə dövlət və hökumət nümayəndələri ilə yanaşı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türkiyə və Ukrayna səfirliklərinin nümayəndələri, ziyalılar, QHT və Media nümayəndələri də iştirak etmişdir.

Tədbirdə erməni millətçilərinin apardığı soyqırım siyasəti pislənmiş, torpaqlarımızı yağı düşməndən təmizləmək üçün bütün qüvvələrin səfərbər olunması vurğulanaraq, qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan xalqının zaman-zaman başına gətirilən soyqırım müsibətlərinə yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanı ilə ilk dəfə olaraq siyasi qiymət verilmişdir.

Sonra ATXƏM və TÜSİAB adından soyqırım qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidə önünə əklil qoyulmuşdur. Tədbir iştirakıları Qubadakı soyqırım qəbristanlığına gələrək, soyqırım qurbanlarının məzarını da ziyarət etmişlər.

Azərbaycanda ilk dəfə “Türkçülük bayramı”

May ayında ATXƏM-in təşkilatçılığı ilə Salyan rayonunda “3 May Türkçülük günü”nə həsr olunmuş tədbirlər keçirilmişdir. Tədbirdə Dövlət və hökumət nümayəndələri, Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin, bir sıra QHT numayəndələri, elm adamları, ziyalılar iştirak etmişlər.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Salyan şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə, Türk dünyasının böyük fikir adamı Əli bəy Hüseynzadənin

və İstiqlal şairi Xəlil Rza Uluturkün abidələri önünə əklillər qoymuş, bu dahi şəxsiyyətlərin xatirəsini ehtiramla yad etmişlər.

Daha sonra təşkil olunmuş bayram tədbirində bəşəriyyətin tarixi inkişafında böyük rolu olan türk xalqlarının birlik və qardaşlığının möhkəmləndirilməsi zərurətindən ətraflı danışılmış, məhz bu birliyin xalqlarımızın gələcək inkişafına güclü təkan verə biləcəyi vurğulanmışdır. Türk xalqlarının yekdilliyinin, əqidə və məslək birliyinin düşmənlərimizə göz dağı olduğu vurğulanmışdır.

Dərbənddə “Kitabi Dədə Qorqud və Dərbənd” mövzusunda elmi-praktik konfrans

May ayının 14-də Dağıstan Respublikasının Dərbənd şəhərində Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi Dağıstan regional bölməsi və ATXƏM-in birgə təşkilatçılığı ilə “Kitabi Dədə Qorqud və Dərbənd” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir.

Tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün bütün təşkilatçılar xüsusi fəallıq göstərmişdilər.

Konfransda Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi Dağıstan regional bölməsinin sədri Seyran Rəhimov, Dərbənd şəhəri merinin səlahiyyətlərini icra edən İmam Yarəliyev, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi şöbə müdirinin müavini Elnar Məmmədov çıxış edərək, konfransın əhəmiyyətindən danışdılar.Diyarşünas alim Hüseynbala Hüseynov, AMEA-nın Folklor İnstitunun şöbə müdiri Ağaverdi Xəlilov isə məruzə ilə çıxış edərək, eposla bağlı geniş məruzə etmişlər. Konfransda ATXƏM-in sədri İlham İsmayılov “Dağıstan və Azərbaycan xalqlarının münasibətində tarixi ədəbiyyatların – “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi dastanların mənəvi əhəmiyyətinin təbliğində QHT-lərin üzərinə düşən vəzifələr” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Daha sonra konfrans iştirakçıları Dərbənd şəhərində Dədə Qorqudun məzarının yerləşdiyi iddia edilən yerə baş çəkərək, qədim Dərbəndin tarixi yerləri ilə tanış olmuşlar.

Konfrans qədim Azərbaycan şəhəri olan Dərbəndin ictimai həyatında mühüm hadisə kimi yadda qalmış, Dərbəndin qədim tarixinin öyrənilməsi, gənc nəslə çatdırılması baxımından böyük əhəmiyyət daşımışdır.

Ankarada Dağlıq Qarabağ probleminə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans

Mayın 29-da Türkiyə Cümhuriyyətinin paytaxtı Ankara şəhərində ATXƏM və Türkiyə Uluslararası İlişkilər və Strateji Analizlər Mərkəzilə (TÜRKSAM) birgə Prezident Yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyələşdirdiyi “Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Türkdilli Dövlətlərin ictimai və diaspor təşkilatlarının dəstəyinin artırılması” layihəsi çərçivəsində Beynəlxalq Konfrans keçirilmişdir. Konfransda Türkiyədə fəaliyyət göstərən ictimai və diaspor təşkilatları ilə yanaşı, millət vəkilləri, siyasi partiya nümayəndələri, Azərbaycanın Türkiyə Cümhuriyyətindəki səfirliyinin əməkdaşları və konfliktlərin həlli ilə məşğul olan analitiklər iştirak etmişdir. Konfransda Azərbaycan böyük nümayəndə heyəti ilə təmsil olunmuşdur.

Konfransda ATXƏM sədri İlham İsmayılov, TÜRKSAM başkanı Sinan Oğan, TBMM-nin İnsan Hüquqları komissiyasının üzvü, millət vəkili dr.Şenol Bal və BDU-nun professoru Musa Qasımlı məruzə ilə çıxış edərək, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Türk xalqlarının vahid bir mövqe nümayiş etdirmələrinin əhəmiyyətindən danışdılar. Konfransda Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin idarə rəisinin müavini Elnar Məmmədov, Müəllif Hüquqları Agentliyinin əməkdaşı Araz Qurbanov, Türkiyə Stratejik və Sosial Araşdırmalar Vakfı başkanı Şamil Ayrım, Demokrat Partisi genel başkan yardımçısı prof.dr. Dursun Akdemir, Dünya Ekonomik Kalkınma və Stratejik İşbirliyi Merkezi Derneyi başkan vekili Alperen Buray da çıxış edərək, problemin həllində bütün türk xalqlarının ortaq mövqedən çıxış etmələrinin əhəmiyyətini xüsusilə vurğuladılar.

Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd çağdaş Türkdilli dövlətlərdə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı türk xalqlarının diaspor təşkilatlarını, QHT və KİV nümayəndələrini, geniş ictimayyət nümayəndələrini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaranma səbəbləri, münaqişənin ədalətli həll olunmasında qarşıya çıxan maneələr, münaqişənin Azərbaycanın iqtisadi inkişafına törətdiyi əngəllərlə bağlı məlumatlandırılması və bu qurumların diqqətini problemin həllinə yönəltməklə problemin beynəlxalq müstəvidə gündəmdə saxlanılması və bu qurumları problemin aradan qaldırılmasına səfərbər etməkdən ibarət olmuşdur. Konfransın sonunda 150-dən çox təşkilat adından müraciət qəbul olunmuş, Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycanın mövqeyi birmənalı şəkildə dəstəklənmişdir.

Xocavəd rayonunda “15 iyun – Milli Qurtuluş günü”

ATXƏM Xocavənd rayonunda İcra Hakimiyyətilə birgə “15 iyun – Milli Qurtuluş günü”nə həsr olunmuş tədbir keçirmişdir. Tədbirdə çıxış edən Xocavənd rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynov, ATXƏM sədri İlham İsmayılov, Prezident Administrasiyası ictimai-siyasi şöbəsinin sektor müdiri Qafar Əliyev bildirilmişdir ki, 1988-1993-cü illərdə ölkəmizdə baş alıb gedən xaos və anarxiyaya 15 iyunda Ümummilli liderimizin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra son qoyuldu və ölkəmizdə hər sahədə quruculuq işləri başladı.

Tədbirə Rusiyanın Taqanroq şəhərindən qonaq qismində qatılan yazıçı Aleksandr Fomenkov da çıxışında 1993-cü illərdə Azərbaycanda baş verən hadisələrə diqqət çəkərək, bu qarşısıalınmaz proseslərə Heydər Əliyevin yerində olan müdaxiləsindən və onun proseslərə təsir imkanlarından geniş danışmışdır. A.Fomenkov erməniləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı apardığı əsassız iddialardan əl çəkməyə çağıraraq, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu da qeyd etmişdir. Tədbir ATXƏM-in Mədəniyyət departamentinin, Xocavənd rayon Mədəniyyət idarəsinin təşkil etdiyi bədii-musiqili konsert proqramı və möhtəşəm atəşfəşanlıqla başa çatmışdır. Tədbirdə əməkdar artist Elza Seyidcahanın iştirakı və solo ifası rayon sakinləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır.

Naxçıvanda Akademik Tibb və Tarix konfransı

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2-3 oktyabr 2009-cu ildə Naxçıvan MR-də keçirilən Türkdilli Dövlətlərin başçılarının zirvə toplantısında qəbul edilmiş tarixi qərarların həyata keçirilməsi istiqamətində ATXƏM bir sıra tədbirlər planlaşdırmışdır. Bu tədbirlərdən biri də 26-30 iyun

2010-cu il tarixində Naxçıvanda Türk dünyası həkimlərinin və ziyalıların iştirakı ilə gerçəkləşmişdir. Belə ki, 28 iyun 2010-cu il tarixində ATXƏM və Türk Gastroenteroloji Vakfının təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Türkiyə və Azərbaycan həkimlərinin iştirakı ilə Gastroenteroloji ve Hepatoloji Konfrans keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən dəstəklənən bu konfransa Türkiyə Cumhuriyyətindən 50-yə yaxın elm adamları, alimlər və həkimlər qatılmışdılar. Konfransda Naxçıvan həkimləriylə yanaşı, Bakıdan da 20-ə yaxın elm adamları, gastroentoloqlar və həkimlər iştirak etmişlər. Konfrans iştirakçıları öncə Naxçıvan şəhərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə ucaldılan abidəni ziyarət edərək, abidə önünə gül-çiçək qoymuşlar. Sonra Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev muzeyi ziyarət olundu. Qonaqlar Heydər Əliyev muzeyində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini geniş şəkildə əks etdirən və yalnız bu muzeydə saxlanan nadir şəxsi əşyalarıyla tanış olmuşlar. Heydər Əliyev muzeyi qonaqların böyük marağına səbəb olmuşdur.

Daha sonra "Duzdağ" otelində davam edən Konfransda Türk Dövlətləri həkimləri üçün Gastroenteroloji ve Hepatoloji Konfransın Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi həkimlərin beynəlxalq təcrübə mübadiləsi aparması ilə yanaşı, Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edən diaspor təşkilatlarının əlaqələrinin genişlənməsi baxımından da əhəmiyyətli olduğu bildirilmişdir. Konfransda məruzə ilə dr.Ahmet AYDIN, dr.Selçuk DİŞİBEYAZ, dr.Fulya DEMİRÇEKEN, dr. Zeygam SÜLEYMAN, dr. Altay ÇELEBİ, dr.Abdullah SONSUZ, dr. Galip ERSÖZ, Dr. Dilek OĞUZ, dr.Nuru BAYRAMOV, dr. Burhan ŞAHİN, dr. Cihan YURDAYDIN, dr. Yusuf BAYRAKTAR, dr. Yılmaz ÇAKALOĞLU, Dr. Ahmet TEZEL, Dr. Erkan PARLAK, dr. Mircelal Kazimi, dr. Eldar Əhmədov çıxış edərək, Qastreonterologiya sahəsindəki yeniliklərlə bağlı məlumat verərək, bu sahədə öz bilik və bacarıqlarını paylaşmışlar.

Xatırladaq ki, iki il öncə analoji Beynəlxalq Gastroenteroloji Konfrans Türk Gastroenteroloji Vakfı və ATXƏM-in birgə təşkilatçılığı ilə Gəncə və Bakı şəhərlərində keçirilmişdir.

Bir gün sonra isə Naxçıvan Dövlət Universitetində Türk Dünyasının bir parçası olan Naxçıvanın tarixinə və bu günkü vəziyyətinə həsr olunmuş Tarix Konfransı keçirilmişdir. Konfransda çıxış edən Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru Hüseyn Rəcəbli qonaqlara Universitetlə bağlı məlumat vermiş, akademik Vəli Əliyev isə Naxçıvanın tarixi ilə bağlı məruzə etmişdir. Sonra qonaqlar Naxçıvanın tarixi abidələri, o cümlədən Möminə Xatun türbəsi, Nuh peyğəmbərin türbəsi və açıq səma altındakı Tarix muzeyi ilə tanış oldular.Bu konfransların Naxçıvanda keçirilməsində əsas məqsəd Türk dünyasını qovuşduran və bu gün blokada şəraitində olan, Şərqin qapısı hesab olunan qədim Naxçıvan torpağının sosial-iqtisadi həyatında elm, təhsil, mədəniyyət, tibb və digər sahələrdə əldə etdiyi nəaliyyətlərlə tanış olmaqdan ibarət olmuşdur.

“Qafqaz İslam Ordusu” və Bakının erməni-bolşevik birləşmələrindən azad edilməsi

Sentyabrın 14-də ATXƏM ənənəvi olaraq Nuru Paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun Bakını erməni-bolşevik birləşmələrindən azad etməsinin 92-cı ildönümü ilə bağlı tədbir keçirmişdir. ATXƏM adından Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş Türk əsgərlərinin, eləcə də 20 Yanvar və Qarabağ döyüşlərində həlak olmuş şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə önünə əklillər qoyulmuşlar. Tədbir Səbail İstirahət Mərkəzində ATXƏM-in təşkil etdiyi “Qafqaz İslam Ordusu - 92” adlı ədəbi-bədii tədbirlə davam etmişdir.

Tədbirdə çıxış edənlər – ATXƏM sədri İlham İsmayılov, Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin diasporla iş üzrə sektor müdiri Qafar Əliyev, prof.dr Anar İsgəndərov,

prof.dr. Şahin Fazil, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin əmniyyət müşaviri İsmayıl Çalışqan, KKTC-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Zəki Qazioğlu, Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni, Dünya Türk Riyaziyyatçılar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Fikrət Əliyev, akademik Vəli Əliyev, yazıçı-publisist Yunus Oğuz, “TuqaTel” Tatar Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Gülcan Myasautova, şair Ənvər Əhməd 1918-ci ildəki tarixi şəraiti geniş işıqlandıraraq, Qafqaz İslam Ordusunun o zaman təkcə Bakını deyil, Göyçayı, Şamaxını, Kürdəmiri, Bakıətrafı əraziləri, bir sözlə Azərbaycanı işğaldan, qırğından qurtarmasını önə çəkmişlər. Qeyd edilmişdir ki, Qafqaz İslam Ordusu iyunun ortalarından sentyabrın 15-nə kimi Azərbaycanın azadlığı uğrunda döyüşlərdə 4 mindən çox əsgər və zabit şəhid vermişdir.

Ukraynada Azərbaycan diasporu ilə birgə fəaliyyət

25-27 dekabr 2010-cu ildə Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü ərəfəsində bir sıra silsilə tədbirlər keçirilmişdir. Tədbirlərdə Azərbaycandan ATXƏM sədri İlham İsmayılov və Prezident Adminstrasiyasının ictimai-siyasi şöbəsinin diasporla iş üzrə sektor müdiri Qafar Əliyev iştirak etmişdir. Səfər çərçivəsində ATXƏM sədri İlham İsmayılov və Qafar Əliyev Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyində səfir Eynulla Mədətli ilə görüşmüşlər. Görüşdə Ukraynada yaşayan soydaşlarımızın problemləri müzakirə olunmuş, gələcək birgə layihələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Silsilə tədbirlər çərçivəsində Ukraynada fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Mərkəzi, Kiyev şəhəri Azərbaycanlılar Konqresinin təşkilatçılığı və ATXƏM-in də dəstəyilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq Güləş Turniri keçirilmişdir. ATXƏM sədri İ.İsmayılov turnirdə fərqlənən idmançılara ATXƏM adından fəxri diplom və qiymətli hədiyyələr təqdim etmişdir. Eyni zamanda bu beynəlxalq turniri yüksək səviyyədə təşkil etdiyinə görə dünya şöhrətli idmançı Oleq Andreyeviç Krapivinə, Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri İlqar Abbasov və fəal diasporçu Arif Quliyevə ATXƏM adından Fəxri Diplom və Plaketlər təqdim olunmuşdur.

Eyni zamanda Oleq Krapivin bu turnirin təşkil olunmasında göstərdiyi fəal iştirakına görə ATXƏM sədrinə Fəxri Diplom təqdim etmişdir.

Silsilə tədbirlərdən biri də Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının M.Hruşevskiy adına Əlyazmalar İnstitunun təşkilatçılığı ilə “Ukrayna Doğu bilimi: metodoloji məsələlər, araşdırmalar, mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Simpoziyum olmuşdur.

Simpoziyumda Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri prof.dr. Eynulla Mədətli, Kiyev-Mohıla Akademiyası Milli Universitetinin vitse-prezidenti Lyudmilla Dyaçenko, prof.dr. Vasıl Luçık, məşhur şərqşünas Yuriy Koçubey, dr. Tələt Əliyev, Oleq Krapivin, prof.dr. Arif Quliyev, doç.dr. Fərhad Turanlı çıxış edərək, Ukrayna və Türk xalqları arasındakı tarixi dostluq və qardaşlıq məsələlərinə, eyni zamanda qarşılıqlı mədəniyyət əlaqələrindəki səmimi münasibətlərdən bəhs etdilər.

Simpoziyumda doç.dr. Fərhad Turanlının ATXƏM-in dəstəyi ilə nəşr olunmuş “Türk mənbələrinə görə Ukrayna tarixi” kitabının təqdimat mərasimi də keçirilmişdir. Kitabında Ukrayna tarixi qədim türk mənbələrinə əsasən araşdırılmış, Ukrayna və Türk xalqları arasında tarixi dostluq bağların çox qədimlərə getdiyi mənbələrlə isbat olunmuşdur.

Səfər çərçivəsində İ.İsmayılov və Q.Əliyev Kiyev şəhərindəki məktəbin Azərbaycan sinfini də ziyarət etmişlər.

2010-cu ildə ATXƏM-in dəstək verdiyi layihələr

Vətəndaş cəmiyyətinin problemləri səyyar müşavirədə müzakirə olundu

23 yanvar 2010-cu ildə ATXƏM-in təşəbbüsü ilə Milli QHT Forumu İdarə Heyətinin Salyan rayonunda növbəti səyyar müşavirəsi keçirilmişdir. Səyyar müşavirədə Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni, MQF İdarə Heyətinin üzvləri – Prezident yanında QHT-lərə Dəstək Şurasının üzvü, “Mülk” İctimai Assosasiyasının prezidenti Dilarə Vəliyeva, ATXƏM sədri İlham İsmayılov, Tərəqqi və Demokratiya Fondunun sədri, Prezident təqaüdçüsü Əhməd Qəşəmoğlu, Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli, “Əlillərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı Uğrunda” İB-nin sədri Davud Rəhimov, Zəngin Azərbaycan Uğrunda İB-nin sədri İradə Əliyeva, DGTYB-nin sədri, Azərbaycan Atatürk Mərkəzinin şöbə müdiri Əkbər Qoşalı iştirak edirdi. Xatırladaq ki, MQF İdarə Heyətinin ilk səyyar müşavirəsi iki ay öncə Qusar rayonunda keçirilmişdir.

Müşavirədə MQF İdarə Heyətinin üzvləri vətəndaş cəmiyyətinin və Forumun bu günkü vəziyyətini, problemlərini və vəzifələrini müzakirə etmiş, Forumun strukturunun formalaşdırılması, sektorların təkmilləşdirilməsi, cəmiyyətdə şəffaflığın və ictimai nəzarətin, ictimai fəallığın artırılması, MQF beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi, Türk dünyası QHT-ləri ilə əlaqələrin yaradılması və əməkdaşlığın gücləndirilməsi, milli və beynəlxalq donorlarla əməkdaşlığın davam etdirilməsi, regional QHT-lərin inkişafına diqqətin artırılması, Forumun fəaliyyətində keyfiyyət dəyişikliklərinin edilməsi və səmərəliliyin artırılması, dövlət orqanları və özəl sektorun ictimai sektorla əməkdaşlığının gücləndirilməsi və bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin beynəlxalq standartlara və milli-mənəvi dəyərlərimizə uyğun inkişafı ətrafında əhəmiyyətli müzakirələr aparılmışlar.

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və qaçqınlar problemi Türkiyənin “Kanal A” televiziyasında

26-31 yanvar 2010-cu ildə ATXƏM-in təşəbbüsü ilə Türkiyənin “Kanal A” televiziyasının “Gəzgin” proqramının aparıcısı və rejissoru, eyni zamanda “First Business” jurnalının sahibi və baş redaktoru Abdullah Türksoy Azərbaycanda olmuş, Azərbaycanın tarixi, bu günü ilə əlaqədar geniş televiziya proqramı hazırlamışdır. Proqram Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, azadlıq mücadiləsini, Dağlıq Qarabağ problemini, qaçqınların durumunu, ermənilərin Azərbaycanda törətdiyi soyqırımları əhatə etməklə, Qafqaz İslam Ordusunun Bakının qurtuluşundakı roluna da geniş diqqət ayrılmışdır. Ayrıca olaraq, “First Business” jurnalında Azərbaycanla bağlı geniş yazılar dərc olunmuşdur.

“Türk Birliyi Uğrunda” İctimai Koalisiya

Mart ayının 11-də ATXƏM-də Azərbaycanda Türk dövlət və topluluqlarıyla əlaqəli fəaliyyət göstərən milli QHT-lərin görüşü keçirilmişdir. Görüşdə iştirak edən milli QHT-lər “Türk Birliyi Uğrunda” İctimai Koalisiyanın andlaşma protokolunu müzakirə edərək, Koalisiyanın qurulması haqqında ilkin niyyət protokolunu qəbul etmişlər.Protokolda bütün Türk xalqlarının və dövlətlərinin maraqları baxımından milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, bundan sonra daha da inkişaf etdirilməsi, Türk xalqları arasında əməkdaşlığın dərinləşməsi məsələləri öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda türk xalqlarının ümummilli məsələlərində ortaq mövqedən çıxış etmək, Türk xalqlarıyla bağlı vahid informasiya bazası yaratmaq, birgə layihələr həyata keçirmək, türk xalqlarının tarixi, mədəni və elmi inteqrasiya aparmasına yardımçı olmaq kimi məsələlər də “Türk Birliyi Uğrunda” İctimai Koalisiyanın qarşısında duran əsas məsələlərdən olmuşdur.

İstanbulda Nevruz Şöləni

Mart 20-də ATXƏM sədri İlham İsmayılov, Prezident Adminstrasiyası ictimai-siyasi şöbənin diasporla iş üzrə sektor müdiri Qafar Əliyev və ATXƏM-in sədr müavini Zeyqəm Süleymanov İstanbul “Azeri Kültür Evi”nin dəvətiylə İstanbulda olmuş, “Kars-Ardahan-Iğdır Kalkınma Vakfının” İstanbulda düzənlədiyi Nevruz Şöleninde iştirak etmişdir. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti martın 20-də İstanbul “Azeri Kültür Evi”nin qonağı olmuş, birgə əməkdaşlıq məsələlərini və son dövrlər Türk dünyası ilə bağlı gəlişmələri müzakirə etmişlər.

Daha sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti İstanbul “Azeri Kültür Evi”nin mərkəzi ofisində Kazım Qarabəkir Paşanın qızı Timsal Qarabəkirlə görüşərək, Kazım Qarabəkir Paşanın erməni işğalçılarına qarşı Naxçıvanda apardığı mücadiləni, onun Türk dünyası ilə bağlı olan önəmli fəaliyyətini müzakirə etmişlər. Martın 21-də Azərbaycan nümayəndə heyəti “Kars-Ardahan-Iğdır Kalkınma Vakfının” İstanbulda düzənlədiyi Nevruz Şöleninde iştirak etmişlər.

Ankarada “Beyin fırtınası”

26 mart 2010-cu idə ATXƏM sədri TÜRKSAM başkanı Sinan Oğanın dəvətiylə TÜRKSAM-da düzənlənən “Erməni sorunu” adlı beyin fırtınası toplantısında iştirak etmişdir. Toplantıda “Türkiyə-Ermənistan-Azərbaycan əlaqələri; Protokollar və Erməni Tasarıları” mövzusu ekspertlər tərəfindən müzakirə olunmuşdur.

TÜRKSAM başkanı Sinan Oğanın rəhbərliyi ilə keçən beyin fırtınasında Türkiyə XİN-nin Müsteşar yardımçısı Ünal Çevilöz, Türk Tarih Kurumu eski başkanı Yusif

Halaçoğlu, ATXƏM-in sədri İlham İsmayılov, ATXƏM-n sədr müavini Zeyqəm Süleymanov, Avrasiya İncəmələri Mərkəzi eksperti Oya Eren, Türkiyə Ekonomi Politikaları Vakfı eksperti Burcu Gültekin Punsmann, 21.yüzyıl Türkiyə Enstitüsü bölüm başkanı dr. Ali Asker, Uluslararası Strateji Araşdırmalar Kurumu analitiki Hasan Selim Özertem, Kavkas Stratejik Araştırmalar Mərkəzi başkanı dr. Hasan Oktay, Başkənt Universiteti Strateji Araşdırmalar Mərkəzi eksperti dr. Sadi Çayçı, ODTÜ KORA Başkan Yardımcısı ve öğretim üyesi Doç. Dr. Ayça ERGUN, “Cumhuriyet” qəzeti xarici siyasət müxbiri Bahadır Selim DİLEK və Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği rəsmiləri də iştirak ediblər.

Beyin fırtınasında çıxış edən ATXƏM sədri Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin qurulmasına münasibət bildirərək, işğalçı Ermənistanla hər hansı bir sahədə əlaqələrin qurulmasının mümkün olmadığını bildirib.

Ankarada səfərdə olduğu müddətdə ATXƏM sədri Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Evi Federasiyonu (TADEF) başkanı Aziz Kayğısız, Bizim Iğdır Kültürünü Koruma və Yaşatma Dərnəyi genel başkanı Enver Türkoğlu, 21.yüzyıl Türkiyə Enstitüsü bölüm başkanı dr. Ali Asker, Türk Halkbilimi Araşdırma Mərkəzi başkanı dr. Yaşar Kalafat, Türkiyə Yüksək İhtisas Egitim və Araşdırma Sağlık İşletmesinin baş hekimi prof.dr. Mustafa Paçla da görüşərək, qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı məsələləri müzakirə etmişdir.

XX əsrdə “Azərbaycanlılara qarşı soyqırımlar”

Martın 31-də ATXƏM-in ofisində “Azərbaycanlıların soyqırımı günü”nə həsr olunmuş dəyrimi masa keçirilmişdir. Dəyrimi Masada ATXƏM-in sədri İlham İsmayılov, Prezident Adminstrasiyası ictimai-siyasi şöbəsinin sektor müdiri Qafar Əliyev, Türkiyə səfirliyinin əməkdaşı, əmniyyət müşaviri İsmayıl Çalışkan, Ukrayna səfirliyinin müşaviri Gennadi Şalev, Kür-Xəzər cəmiyyətinin sədri Akif Kərimov, Axıska Türklərinin Vətən Cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanov, Atatürk Litseyinin müdiri Şinasi Güner və müdür yardımçısı Fuat Demir, DTYB başkanı Əkbər Qoşalı, xalq artisti Niyaməddin Musayev və ziyalılar iştirak etmişdir.

Müzakirələrdə 1918-ci il martın sonunda erməni silahlı birləşmələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi kütləvi qırğınlar və onun acı nəticələri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman həyata keçirdikləri soyqırımı barədə həqiqətlər tarixi faktlarla bir daha vurğulanmış, ermənilər tərəfindən bu qanlı cinayətlərin yüz illər boyu planlı şəkildə davam etdirildiyi qeyd edilmişdir. Daha sonra müzakirələrdə XX əsrdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımların dünya ictimayyətinə çatdırılması üçün bütün Türkdilli dövlətlərin QHT-lərinin birgə fəaliyyət göstərməsi əsas şərt kimi önə sürülmüşdür.

ATXƏM-in fəaliyyəti AŞ PA prezidenti Mövlud Çavuşoğlunun diqqətində

Aprelin 15-də Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞ PA) prezidenti Mövlud Çavuşoğlu “Hayatt Regency” otelində ATXƏM sədri İlham ismayılov və Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin diasporla iş üzrə sektor müdiri Qafar Əliyevlə qeyri-rəsmi görüşərək, ATXƏM-in fəaliyyəti ilə maraqlanmış, indiki dövrdə Azərbaycanda QHT sektorunun mövcud vəziyyətinə münasibət bildirərək, ATXƏM-in region dövlətləri, o cümlədən Türkdilli

ölkələrin ictimai təşkilatlarıyla əlaqələrinin yüksək səviyyədə qurulmasından məmnunluğunu ifadə etmişdir.

Dünya Axıska Türkləri Cəmiyyəti ATXƏM-də

Dünya Axıska Türkləri Cəmiyyətinin (DATC) prezidenti Ziyəddin Həsənovun rəhbərliyilə Azərbaycanda səfərdə olan böyük bir nümayəndə heyəti aprelin 15-də ATXƏM-in qonagı olmuşdur.

Görüşdə Türk birliyi yönündə fəaliyyət göstərən təşkilatların əlaqələrinin yaradılmasının vacibliyi bildirilmiş, DATC və ATXƏM-in həyata keçirəcəkləri birgə layihələr müzakirə olunmuşdur.

TÜRKSAM başkanı ATXƏM-də Türkiyə-Ermənistan arasında imzalanan protokollardan sonra regionda baş verən geosiyasi vəziyyəti müzakirə etdi

Türkiyə Beynəlxalq Əlaqələr və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (TürkSAM) başkanı Sinan Oğan aprelin 29-da ATXƏM-in qonağı olmuşdur. Görüşdə TürkSAM-la ATXƏM arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi və Türkiyə-Ermənistan arasında imzalanan protokollardan sonra regionda baş verən geo-siyasi vəziyyət müzakirə olunmuşdur. Görüşdə Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin diasporla iş üzrə sektor müdiri Qafar Əliyev iştirak etmişdir.

Görüşdə həmçinin TürkSAM və ATXƏM-in 29 may 2010-cu il tarixində Ankara şəhərində keçiriləcək Dağlıq Qarabağ probleminə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın təşkili ilə bağlı məsələlər müzakirə olunmuş, birgə işçi qrupun formalaşdırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, Prezident Yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyələşdirdiyi “Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Türkdilli Dövlətlərin ictimai və diaspor təşkilatlarının dəstəyinin artırılması” layihəsi çərçivəsində həyata keçiriləcək beynəlxalq konfransın daha effektli alınması üçün Avropada fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatlarının iştirakı da vacibdir. Müzakirələrdə Azərbaycan və Türkiyə QHT-ləri arasında bu səviyyədə beynalxalq konfransın ilk dəfə gerçəkləşəcəyinə də diqqət çəkilmişdir.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş voleybol turniri

May ayının 1-7-də “Yeni Azərbaycan”, “İki sahil” və “Səs” qəzetlərinin təşkilatçılığı və ATXƏM-in də dəstəyi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 87 illik yubileyinə həsr olunan kütləvi informasiya vasitələrinin komandaları arasında voleybol turniri keçirilmişdir. Turnirdə 19 komanda 4 qrupda mübarizə aparırdı. Bu turnirdə “Yeni Azərbaycan”çılar Ulu Öndərin xatirəsinə həsr

edilən turniri böyük əzmkarlıq və mübarizə ortaya qoyaraq qalib kimi tamamlamışlar. Qaliblərə diplomlar, pul mükafatları və kubok təqdim olunmuşdur.

Kür daşqınları zamanı ATXƏM-dən ictimai təşəbbüs

2010-cu il aprel və may aylarında Araz və Kür çaylarının öz məcrasından çıxması Kürətrafı rayonlarda böyük təbii fəlakətlərə yol açmışdır. Sel daşqınları zamanı Salyan, Sabirabad, Neftçala, Saatlı, Hacıqabul, Kürdəmir, Zərdab və digər rayonların əksər kəndləri sel daşqınlarına məruz qalmış, minlərlə ev, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət ocaqları, on minlərlə hektar əkin sahələri dağılmış, əhaliyə külli miqdarda maddi ziyan dəymişdir. Azərbaycan dövləti, ölkə Prezidenti İlham Əliyev məhz belə ağır məqamda daim xalqla bir yerdə olduğunu, onun dərd-sərinin, problemlərinin həllini həmişə diqqətdə saxladığını təsdiq etdi. Daşqınların ertəsi günü Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən müşavirədə təbii fəlakətin qarşısının alınması, əhalinin təhlükəsiz yerlərə köçürülməsi, çayların kənarlarında bəndvurma işlərinin sürətləndirilməsi ilə bağlı müvafiq orqanlara tapşırıqlar verməklə kifayətlənmədi, özü də təbii fəlakət bölgələrinə gedərək, evləri dağılmış sakinlərlə görüşdü, əhaliyə dəymiş ziyanın ödəniləcəyini vəd etdi. Belə bir vaxtda Ölkə başçısının çağırışlarına qoşulan ATXƏM sədri də Salyan rayonunun Kürətrafı kəndlərində əhalinin bəndvurma işlərinə cəlb olunmasına ictimai təşəbbüs göstərmiş, sel fəlakətinin aradan qaldırılması üçün yerli əhali ilə birlikdə səfərbərlik şəraitində fəaliyyət göstərmişdir.

Türk Dünyası Riyaziyyatçılarına dəstək

15 may 2010-cu ildə Azərbaycanda Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin (TDRC) mətbu orqanı olan "Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin Nəzəri və Tətbiqi Riyaziyyat Jurnalı"nın - ("Turkic World Mathematics Society Journal of Pure and Applied Mathematics") ilk nömrəsi ATXƏM-in dəstəyi ilə nəşr olunmuşdur.

TDRC-nin vitse-prezidenti, akademik Fikrət Əliyevin redaktorluğu ilə nəşr olunan jurnal Fransada Elmi Jurnalların Beynəlxalq Qeydiyyat Xidmətində qeydiyyatdan keçmiş və identifikasiya nömrəsi (İSSN 2076-2585) almışdır.

Azərbaycan Atatürk Mərkəzində keçirilən təqdimetmə mərasimində çıxış edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, akademik Akif Hacıyev, rabitə və informasiya texnologiyaları naziri, akademik Əli Abbasov, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, Milli Məclisin deputatı, akademik Abel Məhərrəmov və digər natiqlər öz çıxışlarında jurnalın əhəmiyyətindən danışmışlar.

Xatırladaq ki, 1999-cu ildə təsis olunmuş TDRC öz sıralarında Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Çin, ABŞ, Monqolustan və Avropa ölkələrindən olan riyaziyyatçıları birləşdirir.

Süleyman Dəmirəl Türkiyə və Azərbaycan QHT-lərinin əməkdaşlığını vacib sayır

28 may 2010-cu ildə Türkiyənin Ankara şəhərində işgüzar səfərdə olan ATXƏM sədri 28 may – Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycanın Türkiyə Cümhuriyyətindəki böyükelçiliyinin düzənlədiyi rəsmi ziyafətə qatılmışdır. Rəsmi ziyafətdə ATXƏM sədri Türkiyə Cümhuriyyətinin eski Cümhurbaşkanı Süleyman Dəmirəl və TÜRKSAM başkanı Sinan Oğanla görüşərək, fikir mübadiləsi aparmışlar. Süleyman Dəmirəl Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyə QHT-lərinin birgə əməkdaşlığına xüsusi önəm verdiyini vurğulayaraq, bu əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi üçün öz tövsiyyələrini vermişdir.

Ankara Keçiörən bələdiyyəsində Türk Dünyası ilə bağlı ortaq layihələr müzakirə olundu

May ayının 27-31-də Türkiyənin Ankara şəhərində işgüzar səfərdə olan ATXƏM sədri Keçiörən bələdiyyə başkanı Mustafa AKla görüşmüşdür.

Görüşdə Mustafa AK ATXƏM-in Türk dünyasında həyata keçirdiyi layihələrə böyük önəm verdiyini qeyd edərək, gələcəkdə belə layihələrin həyata keçirilməsində Ankaranın ən böyük bələdiyyəsi olan Keçiörən bələdiyyəsilə də ortaq layihələrin gerçəkləşə biləcəyinə diqqət çəkmişdir.

Görüşdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elnar Məmmədov, Müəllif Hüquqları Agetliyinin əməkdaşı Araz Qurbanov, İğdır Dayanışma və Kültür Dərnəyinin başkanı Enver Türkoğlu da iştirak etmişlər.

Dünya Türk Forumu

20-22 oktyabr 2010-cu ildə İstanbulda Türk-Asiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (TASAM) təşkilatçılığı ilə Dünya Türk Forumu keçirilmişdir. Forumda 60 ölkədən türk dünyası və diasporlarının nümayəndələri iştirak etmişdir.

Tədbirə Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti, həmçinin fəal diaspor təşkilatlarının rəhbərləri - ATXƏM sədri İlham İsmayılov və ATXƏM-in Orta Asiya üzrə əlaqələndiricisi Akif Ağatalıbov, Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Bilal Dündar və digər diaspor təşkilatları rəhbərləri də iştirak etmişdir.

Forumda TASAM-ın sədri Süleyman Şensoy, Türk Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Xəlil Akıncı, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov, TürkPA-nın baş katibi Ramil Həsənov, Mardin Valisi Hasan Duruer, TBMM üzvləri Şenol Bal, Hüseyn Pazarçı, TÜRKSOY-un baş katibi Dussanbay Kasseinov, Kosovadan türk əsilli nazir Mahir Yağcılar çıxış etmişlər.

Forumda “Sözdə “soyqrım” – Türk diasporası və iş birliyi” mövzusunda müzakirələrə qatılan ATXƏM-in sədri qeyd edib ki, dünyanın hər yerində erməni lobbisi 2015-ci ildə sözdə “erməni soyqırımı”nın 100 illiyi ilə əlaqədar aktiv fəaliyyətə başlayıblar. Bütün Türk dünyası diaspora təşkilatları ermənilərin bu planına qarşı birlik nümayiş etdirməli, Xocalı soyqırımın dünya ictimayyətinə çatdırılmasında vahid bir mövqedən çıxış etməlidirlər.

“21.Yüzyılda Türk Dünyası” Beynəlxalq simpoziumu

2-5 dekabr 2010-cu il tarixində Kuzey Kıprıs Türk Cümhuriyyətində Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (AEİD) ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) təşkil etdiyi “21. Yüzyılda Türk Dünyası” mövzulu beynəlxalq konfrans kecrilmişdir. KKTC cumhurbaşkanı Dərviş Eroğlunun da qatıldığı və çıxış etdiyi konfransda Türk dövlət və topluluklarından gələn siyasətçilər, elim adamları, 60-dan çox ölkənin akademikləri, araştırmаçıları, QHT rəhbərləri və jurnalistlər, o cümlədən Azərbaycandan ATXƏM sədri İlham İsmayılov, millət vəkili Qənirə Paşayeva, Diaspora Komitəsininin nümayəndəsi Elnar Məmmədov, DGTYB başkanı Əkbər Qoşalı, dr. Vüqar Əliyev, Azərbaycan İnsan Hakları İnformasiya Mərkəzi sədri Fərman Salmanlı, Azərbaycan EkoAlyans Çevrə Vakfının sədri dr. Mənsurə Rəsulova iştirak etmişdir.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Göksel ve AEİD Başkanı Hikmet Erenin açılış çıxışından sonra protokol çıxışlarına geçilmişdir. Çıxışların sonunda Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türksoy Genel Müdürü Düsen Kaseinov, Azerbaycan Milli Məclisi Millətvəkili Gənirə Paşayeva, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Uluslararası Karadeniz Hazar Denizi İşbirliği Vakfı Türkiye Başkanı Dr. İsmail Safi, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kürşad Zorlu, Türksam Başkanı Sinan Ogan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Kızılay Derneği’ne Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülləri təqdim edildi. Sempoziumda ATXƏM sədri Türk dünyasının qarşısında duran ən böyük problemlərdən biri olan Dağlıq Qarabağ problemini göstərərək, sözdə “erməni soyqırımı” probleminin həllinin də Dağlıq Qarabağ problemi ilə bilavasitə bağlı olduğunu bildirmişdir. Simpoziumun sonunda yekun bəyannamə qəbul edilmişdir. Bəyannamədə Dağlıq Qarabağla bağlı ayrıca iki bənd də daxil edilmişdir.

ATXƏM-in Özbəkstanda nümayəndəliyi yaradıldı

2010-cu ilin avqust ayında ATXƏM-in nizamnaməsinə uyğun olaraq ATXƏM-in Orta Asiyada (Mərkəzi qərargahı Özbəkstan Respublikasının paytaxtı Daşkənd şəhəri olmaqla) nümayəndəliyi yaradılmışdır.

Nümayəndəliyin rəhbəri 8 ilə yaxın Özbəkstan Respublikasında Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Assosiyasının sədri olmuş Akif Ağatalıbov təyin edilmişdir. Nümayəndəliyin rəhbəri Akif Ağatalıbov həm də təşkilatın Orta Asiya üzrə koordinatorluğunu həyata keçirəcəkdir.

Qeyd edək ki, ATXƏM-in Türkiyə və Ukraynada da nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir.

ATXƏM-in “Birlik” jurnalı bütün Türk Dünyasına yayımlandı

2008-ci ildən fəaliyyətə başlayan ATXƏM-in “Birlik” jurnalı 2010-cu il ərzində də nəşr olunmuş, il ərzində jurnalın 3 sayı işıq üzü görmüşdür. Jurnalda Türk Dünyasının ortaq problemləri, əməkdaşlıq məsələləri (Azərbaycan, Türk və rus dillərində) geniş şəkildə işıqlandırılmış və bütün Türk Dünyası ərazisində yayımı təşkil olunmuşdur. Bundan başqa ATXƏM-in fəaliyyətdə olan www.atxem.az saytı da il ərzində fəaliyyət göstərmişdir.

ATXƏM-in 2011-ci ildə həyata keçirdiyi layihələr

Ankarada “Azərbaycanın azadlıq mübarizəsi və 20 Yanvar” mövzusunda tədbir

20 yanvar 2011-ci il tarixində Türkiyə Cümhuriyyətinin paytaxtı Ankara şəhərində ATXƏM və Türkiyə Beynəlxalq Əlaqələr və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (TURKSAM) birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanın azadlıq mübarizəsi və 20 Yanvar” mövzusunda tədbir keçirmişdir. Tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elnar Məmmədov və Azərbaycan Bələdiyyələr Birliyinin sədri Əbülfəz Babayev də iştirak etmişdir.

Tədbiri TÜRKSAM sədri Sinan Oğan açaraq, 1990-cı ildə Azərbaycan xalqının apardığı azadlıq mücadiləsi nəticəsində böyük qırğınlara səbəb olmuş 20 yanvar hadisələrinin Azərbaycan Türklərinin milli azadlıq uğrunda apardıqları uzun illərin mücadiləsindən sonra öz müstəqilliklərinin bərpası günü kimi tarixdə qaldığını bildirmişdir. Tədbirdə çıxış edən ATXƏM-in sədri İlham İsmayılov bildirmişdir ki, Azərbaycan xalqı 20 yanvarı tarixi hüzn günü kimi qeyd etsələr də, bu günün tariximizdəki önəmini əsla unutmamış, 20 yanvar gününü Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olmuş bir gün kimi dəyərləndirmiş, həmin günü milli-azadlıq tariximizin qürur duyulası bir səhifəsi kimi qəbul etmişlər. İ.İsmayılov çıxışında 20 yanvar hadisələrinin Azərbaycanın müstəqillik qazanmasındakı önəmli rolundan danışaraq bildirmişdir ki, bu müstəqillik günü bu gün də Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına qarşı ərazi iddiaları və işğalçılıq siyasəti nəticəsində hələ də torpaqlarımızım 20 faizi işğal altında qalmaqdadır: “Biz tarixi gerçəkliklərə baxsaq görərik ki, ermənilərin Azərbaycana qarşı tutduğu bu işğalçılıq siyasəti ermənilərin ümumən Türk Dünyasına qarşı tutduğu tarixi düşmənçiliyinin tərkib hissəsidir. Daha sonra tədbirdə 20 yanvar hadisələrindən bəhs edən fotolar sərgilənmiş, toplantı iştirakçıları qanlı 20 yanvar hadisələri ilə bir daha tanış olmuşlar.

Strasburqda Xocalı mitinqi

ATXƏM Strasburq "Azərbaycan Evi" ilə birgə Xocalı faciəsinin 19-ci ildönümü ilə bağlı fevral ayının 23-27-də Strasburq şəhərində silsilə tədbirlər və "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində mitinq keçirmişdir. Bu məqsədlə Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində

ATXƏM-in sədri İlham İsmayılov, Prezident Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin diasporla iş üzrə sektor mudiri Qafar Əliyev, Milli Məclisin üzvü Fuad Muradov və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıları İcması idarə heyətinin üzvü, Xocalı faciəsinin şahidi Cavid Əliyev Strasburqa rəsmi səfər etmişlər.

heyətinin üzvləri Avropa Şurasının mərkəzi qərargahında Avropa Şurası İnsan Haqqları üzrə komissarının köməkçisi Bojana Urumova ile görüşüblər. Görüşdə nümayəndə heyətinin üzvləri B.Urumova Dağlıq Qarabağ probleminin mahiyyəti, bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün üzləşdiyi problemlər və onların pozulmuş insan hüquqlarını, eyni zamanda 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda törədilmiş soyqırımla bağlı ətraflı məlumat veriblər.Xanın B. Urumovaya Dağlıq Qarabağ problemini və Xocalı soyqırımını tanıdan geniş məlumat və materiallar təqdim olunub.

Baş Konseyinin (İcra Hakimiyyəti) Baş müsaviri, Fransa Yaşıllar Partiyasının həmin bölgə üzrə yerli nümayəndəliyinin rəhbəri xanım Andre Münxenbaxla da görüşüblər. Görüşdə əsas məqsəd Xocalı faciəsi ilə əlaqədar keçiriləcək tədbirlərin mahiyyəti haqqında yerli icra hakimiyyətinin məsul səxslərini məlumatlandrımaq, bir daha Xocalı soyqırımının mahiyyəti haqqında onlara əlavə məlumatlar və materiallar təqdim etmək, Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar keçiriləcək mitinqdə mümkün qədər yerli hakimiyyət orqanlarının dəstəyini və razılıgını almaqdan ibarət olmuşdur.

ilə bağlı Strasburq şəhərinin Kleber meydanında mitinq keçirib. Mitinqdə Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə yanaşı, Strasburqda fəaliyyət göstərən Türk diaspor təşkilatları (Strasburq Türk Ailələri Fedarasyonu, Türk Ocaqları) və ətraf şəhərlərdə çalışan Azərbaycan, türk, fransız və digər təşkilatların nümayəndələri də iştirak ediblər. 400-ə yaxın nümayəndənin qatıldığı tədbirdə bildirilmişdir ki, "Dənizdən-dənizə Ermənistan" xülyası ilə yaşayan erməni ideoloqları müəyyən xarici havadarlarının köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara və türklərə qarşı amansız terror və soyqırımı siyasəti həyata keçirmiş, etnik təmizləmə aparmışlar. Qeyd olunmuşdur ki, 26 fevral tarixində azğınlaşmış erməni quldur birləşmələri mənfur sovet imperiyasının 366-cı motoatıcı alayının bilavasitə iştirakı ilə mühasirəyə aldıqları Xocalı şəhərinə qarşı əvvəlcədən hazırladıqları məkrli planı həyata keçirmişdilər: 613 nəfər dinc azərbaycanlını, o cümlədən 63 uşağı, 106 qadını, 70 qocanı bir neçə saatın içində amansızlıqla qətlə yetirən, 487 nəfəri ağır xəsarətlərə məruz qoyan, 1275 nəfəri girov götürən ermənilər qaniçənlikdə vaxtilə dünyanı lərzəyə salmış faşizmi də geridə qoyduqlarını nümayiş etmişlər.

hərəkətlərini pisləyən, Xocalıya Ədalət Kampaniyasının şüarları istifadə olunmuş, ATXƏM-in hazırladığı bukletlət Strasburq ictimaiyyətinə paylanmışdır. Mitinqdə eyni zamanda Xocalı soyqırımının dünyada tanınması və bu soyqırıma dünya ictimaiyyəti tərəfindən siyasi qiymət verilməsi ilə bağlı bəyanat oxunmuşdur.Mitinqdən sonra isə ATXƏM və Strasburq "Azərbaycan Evi"nin birgə təşkilatçılığı ilə Strasburq Barnanos Mərkəzində «Dağlıq Qarabağ problemi: Azərbaycan diasporunun və Türk dünyasının mövqeyi» mövzusunda konfrans keçirilmişdir. Konfransda Dağlıq Qarabağ probleminin bütün türk dünyasının ortaq problemi olduğu xüsusilə vurğulanaraq, bildirilmişdir ki, bu problemin dünya ictimayyətinə çatdırılması üçün bütün türk dünyası diaspor təşkilatlarının birliyi olduqca vacibdir.

“

Mayın 3-də ATX

və fikir adamı Hüseyn Nihal Adsızın Turançılıq iddiası ilə məhkəmə çəkilməsindən başlayan (3 may 1944-cü il) böyük anım və özünə dönüş gününü Səbail İstirahət Mərkəzində ədəbi-bədii, musiqili tədbirlə keçirdi. Tədbirdə dövlət və hökumət rəsmiləri, ziyalılar, elm xadimləri, QHT və mətbuat nümayəndələri iştirak edirdi. Qeyd edək ki, ATXƏM ötən il də “3 may Türkçülük günü”nü Salyan rayonunda böyük təntənə ilə qeyd etmişdir. İsmayılov qeyd etdi ki, Türk xalqları ilə əməkdaşlıq

aparıcı bir mövqeyə sahibdir. “Azərbaycan artıq Türkçülüyün inteqrasiyası istiqamətində ən fəal ölkələrdən biridir. ATXƏM olaraq biz də bu ideyaların reallaşması, Türkdilli respublikaların bir araya gəlməsi istiqamətində üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə çalışırıq.” Prezident Admnistrasiyası İçtimai-siyasi şöbənin sektor müdiri Qafar Əliyev çıxışın

bu proseslərdəki rolundan danışaraq, bildirdi ki, son illər ərzində Türk dünyasının birlik və bərabərliyi yolunda mühüm tədbirlər keçirilib və bu tədbirlər günü-gündən daha da artmaqdadır. Tədbirə Rusiyanın Taqanroq şəhərindən qatılan və mütəmadi olaraq Azərbaycan maraqlarını Rusiyada təbliğ edən şair Aleksandr Fomenkov Azərbaycanda Türkçülük günündə iştirakdan məmnun olduğunu ifadə etdi. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycanın xalq şairi Nəriman Həsənzadə Türkçülük gününun belə təntənə ilə qeyd olunmasından məmnun olduğunu dilə gətirdi. Sovetlər dönəmində Türkçülükdən danışmağın yasaq edildiyini bildirən xalq şairi bir neçə dəfə hətta yazdığı şerlərə görə təqib olunduğunu qeyd etdi. Tədbirdə xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə ATXƏM sədri İlham İsmayılov təşkilatın fəxri üzvlük vəsiqəsi və 80 yaşı münasibətilə hədiyyə də təqdim etdi. Avropa Parlam

C

nəzdində “Glogal Commication”un təşkilatı dəstəyi, Prezident Yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə və Avropa Parlamentinin nüfuzlu deputatlarından olan Böyük Britaniyalı Qraham Vatsonun rəhbərliyi ilə may ayının 25-də Avropa Parlamentində “Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri: geosiyasi perspektivlər” mövzusunda dəyirmi masa keçirilmişdir. ham Vatson (İngiltərə), İnese Vaidere (Litva), olqarstan) və katibliyin rəsmiləri, Brüsseldəki diplomatik korpusun təmsilçiləri, yerli ictimaiyyət və KİV nümayəndələri qatılmışlar. Dəyirmi masada çıxış etmiş Avropa Parlamentinin Latviyadan olan üzvü xanım İnese Vaydere və Almaniyadan seçilmiş türk əsilli deputat İsmayıl Ərtuğ Avropa İttifaqı-A

Tədbirdə Avropa Parlamentinin üzvləri - Qr

Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rolunu qeyd etmiş və eləcə də əhalisinin əksəriyyətinin müsəlmanlar təşkil etdiyi Azərbaycanın dünyəvi və müasir bir dövlət modelini tərənnüm etdiyi göstərmişlər Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinin zənginləşməsi və elmin tərəqqisinə verdiyi töhfələri xatırlatmış Böyük Britaniyalı deputat Qraham Vatson Cənubi Qafqazda mövcud mürəkkəb siyasi durum haqqında fikirlərini bölüşmüş

olunması faktını önə çəkmişdir. O, Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında bütün məsələlər, o cümlədən demokratiya və insan haqları sahəsində açıq və davamlı dialoqun vacibliyini vurğulamışdır. Azərbaycandan bu dəyirmi masaya qatılmış Milli Məclisin deputatı və “Avronest” Parlament Assambleyasının üzvü Azay Quliyev Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı sahəsində artıq q

və Avropa Qonşuluq Siyasəti və xüsusilə, Şərq Tərəfdaşlığının təqdim etdiyi yeni əməkdaşlıq perspektivlərini qeyd etmişdir. Millət vəkili Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeritdiyi aqressiya və etnik təmizlə siyasətinin doğurduğu ağır nəticələri vuğulamış və Avropalı həmkarlarını münaqişənin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında tezliklə həllinə dəstək verməyə çağırmışdır. ATXƏM-in sədri İlham İsmayılov öz növbəsində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı sahəsində görüşülən işlərdən bəhs etmiş və Avropa inteqrasiya sahəsində vətəndaş cəmiyyəti qurumlarını üzərinə düşən işlərdən danışmışdır. İlham İsmayılov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin

ədalətli nizamlanması və Azərbaycanın haqq səsinin ucaldılmasının ölkəmizdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyəti üçün bir nömrəli məsələ olduğunu bildirmiş və Azərbaycan torpaqlarının işğalı və məcburi köçkünlər probleminin digər sahələr kimi vətəndaş cəmiyyətinin tam şəkildə inkişafına mənfi təsir etdiyini söyləmişdir. Azərbaycan Respublikasının Belçikadakı Səfiri və Avropa İttifaqı yanında nümayəndəsi Emin Eyyubovun da iştirak etdiyi maraqlı və məzmunlu müzakirələr zamanı Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətlərinin müxtəlif sahələrini əhatə edən möv

suallar cavablandırılmışdır. Tədbirdə iştirak etmiş Brüsseldə fəaliyyət göstərən iki erməni təşkilatı - Ermənistan Avropa Federasiyasının və Ermənistanın Avropalı Dostları Cəmiyyətinin nümayəndələrinin müzakirələr zamanı Dağlıq Qarabağ m

Azərbaycanlı natiqlər tərəfindən tutarlı cavablar verilmişdir. Avropa Parlamentində 60 nəfərin qatıldığı bu önəmli konfrans da Azərbaycan nümayəndə heyətinin ermənilər üzərində növbəti bir qələbəsi olmuşdur. Dünya şöhrətli şərqşünas alim Yuriy Koçubey ATXƏM-də

etmək üçün Azərbay

U

məşhur şərqşünas alim, fövqəlqdə və səlahiyyətli səfir Yuriy Koçubey, onun xanımı Raisa Koçubey, “Kiyev Mohila Akademiyası” Milli Universitetinin vitse-prezidenti, prof.dr Lyudmilla Dyaçenko, Ukrayna Milli Televiziyasının baş redaktoru, Ukraynanın xalq artisti, məşhur jurnalist Xristina Stebelska və Ukraynalı v Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyasının sədri, “Kiyev Mohila Akademiyası” Milli Universitetinin dosenti, tarix ATXƏM-in qonağı oldular. asının professoru, Ukrayna nümayəndə heyətinin tarixə və mədəniyyətə malik olan bir ölkə kimi xarakterizə edərək, bildirdi: “Müstəqilliyini yenidən qazanmış Azərbayca

elmləri namizədi Fərhad Turanlı iyulun 9-d

bir hissəsini itirsədə, inanıram ki, beynəlxalq aləm ərazilərin toxunulmazlığı prinsipinə riayət olunması üçün qarşı tərəfə təzyiq göstərəcək və Azərbaycanın ərazi bütövlüyi tam bərpa olunacaqdır”. Görüşdən sonra dünya şöhrətli şərqşünas alim Yuriy Kocubeyin doğum günü münasibətilə ziyafət verilmişdir. Ramazan bayramı münasibərilə iftar süfrəsi

R

SHATXƏM-in dəstəyi ilə Qaraçala qəsəbəsində rayon ictimayyətinin, din xadimlərin, ağsaqqallar və ziyalıların iştirakı ilə iftar süfrəsi verilmişdir. 350-dən cox sakinin qatıldığı bu tədbirin əsas məqsədi icra strukturları ilə əhali arasında uluq işlərinin daha mütəşəkkil və ması olmdur. Tahir Kərimov hesabat xarakterli çıxışında bildirmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin bütün ölkə ərazisində apardığı abadlıq-quruculuq işlərinə uyğun olaraq, Salyan ra

canlı ünsiyyətin qurulması və rayonda aparılan abadlıq-quru

istiqamətdə böyük işlər görülməkdədir.Tədbirdə iştirak edən Prezident Adminstrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin sektor müdiri Qafar Əliyev Müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik etmişdir. Qafar Əliyev bildirmişdir ki, icra strukturları ilə sakinlərin bu cür canlı görüşləri ərazidə olan problemlərin vaxtında həll olunmasında əvəzsiz rol oynayacaqdır. Tədbirdə ATXƏM-in sədri, iş adamı İlham İsmayılov da cıxış edərək rayon sakinlərini müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik etmişdir. İ.İsmayılov qeyd etmişdir ki, dogulub boya-başa çatdığım bu rayonun inkişafı məni də düşündürən əsas məsələlərdəndir. Mən də bir iş adamı kimi, bundan sonra da bu gün burada Salyan rayonu İcra Hakimiyyəti ilə sakinlər arasında birgə fəaliyyətlə bağlı bağladıqları bu “ittifaq”a hər zaman dəstək verəcək, respublika prezidenti İlham Əliyevin regionların inkişafı ilə bağlı bağlı verdiyi fərman və sərancamların yerinə yetirilməsi istiqamətində səylə fəaliyyət göstərəcəm. Tədbirdə Salyan rayonu din xadimləri və ağsaqqallar adından çıxış edən Hacı Mirabtalıb Əsgərov və Hacı Vasif Əlizadə belə bir müqəddəs gündə onları yad etdiyinə görə rayon rəhbərliyinə təşəkkür etdilər və rayonun inkişaf etdirilməsində yerli əhalinin icra strukturlarına hər zaman dəstək verəcəklərini bildirdilər. Müstəqilliyimizin 20 illiyinə həsr olunmuş tədbir

etdiy

m

ilə bağlı Tədbirlər Planı"na əsasən ATXƏM oktyabrın 4-də Salyan rayonunda tədbir keçirilmişdir. Tədbirdən öncə Salyan rayonunda xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin rayon mərkəzindəki abidəsi önünə əklil qoymuş,

rayondakı Heydər Əliyev muzeyi ziyarət olunmuşdur. Daha sonra Salyan rayonu Qaraçala qəsəbəsində mü

tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Prezident Adminstrasiyasının ictimai-siyasi şöbəsinin sektor müdiri Qafar Əliyev, Salyan rayonu icra strukturları və respublikamızın tanınmış incəsənət xadimləri iştirak etmişdir. ATXƏM-in “Turan Eli” ansamblının təşkil etdiyi maraqlı konsert proqramı qonaqlar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Q

S

rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun Bakını erməni-bolşevik birləşmələrindən azad etməsinin 93-cı ildönümü ilə bağlı Səbail İstirahət Mərkəzində tədbir keçirmişdir. Tədbirdə millət vəkilləri, tanınmış elm adamları, tarixçilər, yerli və beynəlxalq QHT rəhbərləri, xalq artistləri, Türkdilli dövlətlərin diplomatik korpusları nümayəndələri və sənətçilər iştirak etmişdir.

İlham İsmayılov bildirdi ki, ATXƏM hər il ana gəlişini və qazandığı tarixi zəfər gününü təntənə ilə qeyd edir: “Nuru Paşanın komandanlığı ilə Bakını azad etmiş Qafqaz İslam Ordusunun bu tarixi qələbəsi olmasaydı, yəqin ki, Azərbaycanın bir dövlət kimi yaşaması da sual altında olacaqdır. Məhz Bakı azad olunduqdan sonra paytaxta qayıdan o zamankı Milli Hökümət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir dövlət olaraq yaşaması və dünya birliyi tərəfindən tanınması yönündə müəyyən addımlar atdı. Hesab edirəm ki, artıq bu tarixi qələbəyə imza atmış Nuru Paşanın adının əbədiləşdirilməsi, onun adına Bakıda və keçdiyi döyüş yolu boyunca azad etdiyi digər şəhərlərdə də küçə adları verilməli, Nuru Paşanın xatirəsinə abidə ucaldılmalıdır”. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin elçi müsreşarı N.Kaya Bakkalbaşı da öz çıxışında əsrin əvvəllərində baş verən hadisələri təhlil edərək, bu tarixi hadisələrin bu gün Azərbaycan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında olan dostluq, qardaşlıq və etibarlı strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin heç bir problem olmadan yürüdülməsindəki önəmini diqqətə çatdırdı.

olduğu kimi Türk əsgərinin 93 il öncə Azərbay

sektor müdiri Qafar Əliyev Bakının bolşevik-daşnaq birləşmələrindən azad olunmasının əlamətdar bir hadisə olduğunu söyləmişdir: “İnanıram ki, tezliklə bu tarixi gün rəsmiləşdiriləcək və rəsmi bayram günü kimi qeyd olunacaq”. Tədbirdə Bakı Dövlət Universitetinin professoru, millət vəkili Musa Qasımlı da “Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan” mövzusunda çıxış etmişdirdi. Millət vəkili 1918-ci ildəki tarixi şəraiti və hadisələri geniş işıqlandıraraq 15 sentyabrın Azərbaycanın tarixində ən şərəfli bir tarix olduğunu bildirərək, Qafqaz İslam Ordusunun həmin dövrdə Azərbaycanı işğaldan azad etdiyini diqqətə çatdırmışdır. Tədbirdə çıxış edən Bakı Metropoliteninin rəhbəri Tağı Əhmədov, xalq şairi Nəriman Həsənzadə, Dünya Türk Riyaziyyatçılar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Fikrət Əliyev, yazıçı-publisist Yunus Oğuz da Qafqaz İslam Ordusunun tarixi zəfərindən danışaraq, Azərbaycanla Türkiyənin tarixdə olduğu kimi bu gün də bir-birinə arxa olduğunu diqqətə çatdırdılar. Tədbir geniş konsert proqramı ilə davam etdirilmişdir.

2

zərbaycanlıların soyqırımı İqdırda anıldı

A

Məclisinin üzvləri Fəttah Heydərov, Qənirə Paşayeva, Azay Quliyev, Musa Qasımlı, Fazil Mustafa və ATXƏM sədri İlham İsmayılovun rəhbərliyi ilə bir qrup ATXƏM üzvləri 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı ərəfəsində Türkiyənin İqdır şəhərində ucaldılan soyqırım abidəsini ziyarət etdilər. Səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri İqdır valisi Amir Çiçəklə də görüşmüşlər. İqdır valisi A.Çiçək görüşdə “Azərbaycan və Türkiyə qardaş və dost bir ölkədir və bu dostluq sonsuza qədər davam da bu cür səfərlərin böyük önəm daşıdığını bildirmişdir. Daha sonra ATXƏM-in nümayəndə heyəti İqdır şəhərində Türkiyə Azərbaycan Dərnəyinin

edəcəkdir” - deyərək, iki qardaş ölkə arası

(TAD) təşkilatçılığı və Türkiyə Beynəlxalq Əlaqələr və Strateji Tədqiqatlar Mərkəzi - TURKSAM-ın, Türkiyə Dövlət İşçiləri Həmkarlar təşkilatının İqdır şöbəsinin dəstəyi ilə 1918-ci il martın 31-də erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi soyqırımına həsr olunmuş konfransda iştirak etmişlər. Konfransda çıxış edən Azərbaycan millət vəkilləri İqdırda və tarixi Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımlarla bağlı çıxış etmişlər. Konfransda həmçinin millət vəkili Qənirə Paşayevanın “Ermənilərin törətdikləri soyqırımın qurbanları: Bağanıs Ayrım” kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Bundan əlavə, konfrans zamanı 31 mart soyqırımına həsr olunmuş qısa sənədli film də nümayiş etdirilmişdir. ürk dünyas

T

19-20 may 2011-ci il tarixində Ahm

adına Beynəlxalq Türk-Qazax Universiteti və Türk Dünyası Öyrəncilər Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə Qazaxstanın Türkistan şəhərində “19 may Türk Dünyası Gənclik görüşmələri” adlı iki günlük konfrans keçirildi. Konfransda Azərbaycanı Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin (DGTYB) sədri Əkbər Qoşalı və ATXƏM-in “Birlik” jurnalının baş redaktoru İlqar İlkin təmsil edirdi. Konfran

ortaq dəyərləri olan Çanaqqala şəhidliyindən

Qırğızstanın Atabeyit anıt məzarlığından, Qazaxstan Ahmet Yesevi türbəsindən, Azərbaycandan Xocalı şəhidlərinin məzarından, KKTC şəhidliyindən gətirilən torpaqlar Qazaxstanda Türk Dünyasının mənəvi paytaxtı sayılan Türküstan şəhərindəki Ahmet Yesevi türbəsində bir araya gətirildi, torpaqların qoyulduğu yerdə bir xatirə abidəsinin yaradılması üçün bütün Türk Dünyasına gənclik adından müraciət olundu.

Tədbirdə çıxış edən “Birlik” jurnalının baş redaktoru İlqar İlkin Türk dünyasının ən böyük problemlərdən olan Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı geniş məruzə edərək, Türk dünyası olaraq əsasən uydurma “erməni soyqırı”mı yalanlarına qarşı birliyin sağlanması, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması, ermənilərin Azərbaycanın işğal altında saxladığı torpaqlardan geri çəkilməyənə qədər Türk Cümhuriyyətlərinin Ermənistanla siyasi-iqtisadi əlaqələrinə yenidən baxılmasını vacib saymışdır. Daha sonra İ.İlkin konfransın yekun qətnaməsində Dağlıq Qarabağ probleminin gündəmdə saxlanması üçün Orta Asiya ölkələrində müxtəlif tədbirlərin və konfransların keçirilməsi təklifi ilə çıxış etmişdir. Təklif Konfransın yekun qətnaməsində 8-ci bənd olaraq diqqətə alınmış və Türkiyə Cumhuriyəti Ulusal Öğrenci Konseyi tərəfindən 2012-ci ildə Dağlıq Qarabağ probleminə həsr olunmuş geniş bir proqramın hazırlanması qərara alınmışdır.

ATXƏM-in “Birlik” jurnalı bütün Türk Dünyasına yayımlanır

2008-ci ildən fəaliyyətə başlayan ATXƏM-in “Birlik” jurnalı 2011-ci il ərzində də nəşr olunmuşdur. Jurnalda Türk Dünyasının ortaq problemləri, əməkdaşlıq məsələləri (Azərbaycan, rus, ingilis, türk dillərində) geniş şəkildə işıqlandırılmışdır. Bundan başqa ATXƏM-in fəaliyyətdə olan www.atxem.az saytı da il ərzində fəaliyyət göstərmişdir.

ATXƏM-in 2012-ci ildə həyata keçirdiyi layihələr

100-dən çox QHT Fransaya etiraz bəyanatı ünvanladı

23 yanvar 2012-ci ildə Fransa Senatında “erməni soyqırımı”nı inkar edənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı qəbul olunmuş qanun layihəsi Azərbaycanda geniş ictimayyət nümayyədələri tərəfindən etirazla qarşılanıb. Sözügedən qanun layihəsi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən QHT-lərin də böyük narazılığına səbəb olub.

Bu məqsədlə yanvarın 25-də Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi (ATXƏM) və Milli Qeyri Hökumət Təşkilatları Forumunun birgə təşkilatçılığı ilə “Fransa Senatında “erməni soyqırımı”nı inkar edənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı qəbul olunmuş qanun layihəsinə QHT-lərin etirazı” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Dəyirmi masanı giriş sözü ilə açan ATXƏM sədri İlham İsmayılov deyib ki, tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının Fransa Senatının bu qərarına etirazını ifadə etmək və bu etirazı adı çəkilən ölkələrin müvafiq instansiyalarına çatdırmaqdır. Çıxışında İlham İsmayılov onu da diqqətə çatdırıb ki, erməni

diasporu 2015-ci ilə qədər əksəriyyət Avropa ölkələrində belə bir qanunun qəbuluna çalışacaqlar. Ona görə də artıq sözdən əməli işə keçmək lazımdır. Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni isə deyib ki, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq bu mübarizədə öz strategiyamızı müəyyən etməliyik: “QHT rəhbərləri, jurnalistlərdən ibarət qruplar yaradılmalı, Fransaya səfərlər təşkil edilməli və Azərbaycan cəmiyyətinin etirazı bu ölkənin müvafiq qrumlarına çatdırılmalıdır”.

Dəyirmi masada çıxış edən Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Aygün Həsənoğlu, “Yeddi dövlət, bir millət” Konseyinin başqanı Azər Həsrət, “Zirvə” İB sədri Şahin Qədirli, Beynəlxalq diaspora Mərkəzinin sədri İsmayıl Ağayev, Jurnalist Qadınlar Birliyinin sədri Sevil Yusifova, Türkiyə Universitetləri Məzunları İB-nin sədri Çingiz Bayramov, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri Aydın Əbilov, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin sədri Əkbər Qoşalı, Azadlıq Hərakatçıları birliyinin sədri Təhmasib Novruzov, Müstəqil Araşdırmaçı Jurnalistlər Birliyinin sədri Qafar Çaxmaqlı, Kür-Xəzər Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Akif Kərimov, Sosial Rifah və Tərəqqi Cəmiyyətinin sədri Əkrəm Bəydəmirli, Dünya Azərbaycanlılarının Vətənpərvər Gəncləri İB-nin sədri Nəsimi Qarabağlı, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar Birliyinin sədri Füzuli Rzaquliyev, Vətəndaşların Sosial Rifahı İB-nin sədri İradə Rzazadə, “Dinc Dünya” Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Əlisafa Mehdiyev, Dağlıq Qarabağ İcmasının İdarə Heyətinin üzvü Cavid Əliyev, Müharibə Veteranları Qadınlarına Sosial Yardım İB-nin sədri Radə Abbas və digər QHT rəhbərləri də Fransaya qarşı atılması vacib olan addımlarla bağlı öz təkliflərini veriblər. Dəyirmi masanın sonunda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 100-dən çox QHT adından Fransaya etiraz bəyanatı qəbul edilib.

Strasburqda Xocalı soyqırımı ilə bağlı silsilə tədbirlər

Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi Strasburq "Azərbaycan Evi" ilə birgə Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü ilə bağlı fevral ayının 23-26-da Strasburq şəhərində silsilə tədbirlər və "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində mitinq keçirmişdir. Bu məqsədlə Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində ATXƏM-in sədri İlham İsmayılov, Prezident Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin diasporla iş üzrə sektor mudiri Qafar Əliyev, Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıları İcması idarə heyətinin üzvü, Xocalı faciəsinin şahidi Cavid Əliyev və “Birlik” jurnalının baş redaktoru İlqar İlkin Strasburqa rəsmi səfər etmişlər. Səfərin əsas məqsədi ATXƏM və Strasburq «Azərbaycan Evi»nin 25 fevral 2011-ci ildə Strasburq şəhərində keçirəcəyi mitinqi təşkil etmək və buna hazırlıq görməkdən ibarət olmuşdur. Səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Strasburqda Türkiyə Cümhuriyyətinin baş konsolu Z.Sibel Alganla görüşərək, Fransa senatında qəbul olunmuş “erməni qanunu” və Türkiyə-Azərbaycan diaspora təşkilatlarının Avropa dövlətlərində birgə fəaliyyət göstərmələri üçün görüləcək işləri, eyni zamanda Strasburqda Xocalı soyqırımı mitinqinə dəstək verilməsi ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Türkiyə baş konsulu Sibel Algan Xocalı soyqırımının tanıdılması üçün gərəkən bütün addımların atılmasında Azərbaycanın yanında olacaqlarını bir daha qeyd etmişdir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyində səfir Arif Məmmədovla da görüşərək, diplomatik nümayəndəliklərlə Azərbaycan diaspora təşkilatlarının birgə fəaliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmışlar. Daha sonra Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Strasburq Türk Ailələri Federasyonunun başkanı Çelebi Koçak və Fransa-Türk Konfederasiyasının Fransa üzrə rəhbəri Namiq Şahin və yönetim kurulu üyeleri ilə də görüşmüşlər. Görüşdə əsas müzakirə mövzusu Strasburqda yaşayan

Azərbaycan və Türk diaspora üvlərinin Xocalı mitinqində həmrəyliyinə nail olmaq və mütəşəkkiliyi təmin etmək olub

Strasburqda möhtəşəm Xocalı yürüş-mitinqi

Fevralın 25-də ATXƏM Strasburq "Azərbaycan Evi" ilə birgə Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü ilə bağlı Strasburq şəhərinin Kleber meydanında mitinq keçirib. Mitinqdə Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə yanaşı, Strasburqda fəaliyyət göstərən Türk diaspor təşkilatları (Strasburq Türk Ailələri Fedarasyonu, Türk Ocaqları) və ətraf şəhərlərdə çalışan Azərbaycan, türk, fransız və digər təşkilatların nümayəndələri də iştirak ediblər.

Mitinqdə çıxış edən natiqlər Xocalı soyqırımında əli olanların indiyə qədər cəzasız qaldıqlarına toxunmuş və faciəni törədənlərin beynəlxalq məhkəmələr tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində konkret addımların atılması vaxtının çatdığını bildirmişlər.Mitinqin sonunda Xocalı faciəsini əks etdirən foto materiallar, erməni millətçilərinin qanlı hərəkətlərini pisləyən, “Xocalıya Ədalət” şüarlarından istifadə olunmuş, beynəlxalq təşkilatlara təqdim etmək üçün bəyanat qəbul edilmişdir. Bəyanatda Xocalı soyqırımının dünyada tanınması və bu soyqırıma dünya ictimaiyyəti tərəfindən siyasi qiymət verilməsi tələb edilmişdir. Mitinqin sonunda yürüş keçirilmiş və Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə Azərbaycan bayraqlarının rəngində 613 ədəd şarlar Strasburq səmalarına buraxılmışdır.

“Türk Ocaqları” və tanınmış media nümayəndələri ATXƏM-də

Martın 19-da Azərbaycanda səfərdə olan “Türk Ocaqları” İstanbul təşkilat başkanı dr.Cezmi Bayram, İstanbul Universitetinin prorektoru prof.dr. Əhməd Cavad Acar, Ocağın İdarə Heyəti üzvləri Şərafəddin Yılmaz, Əhməd İyioldu, Bəkir Çelik, KOCAV (Kültür Ocağı Vəqfi) başqanı dr. Ali Ürey, Bağcılar Bələdiyyəsinin başqan müavini Yavuz Subaşı, dos.dr.Üfiq Özcan, dos.dr.Nəsrin Sarıəhmədoğlu, dr.İsmail Türkoğlu, eləcə də tanınmış KİV təmsilçiləri – Seyfullah Türksoy, Həsən Yavaş, Əkrəm Kaftan, Özcan Ünlü, İbrahim Zahit Altay və Xeyrəddin Turan ATXƏM-i ziyarət etdilər. ATXƏM-in sədri İlham ismayılov “Türk Ocaqları”nın yaranmasının 100 illiyi ilə bağlı qonaqları təbrik edərək, Türkiyədə ən uzun ömürlü qeyri-hökumət təşkilatı olan bu təşkilatın Türk dünyası ilə bağlı gördüyü işlərdən danışdı. Görüşdə İlham İsmayılov “Türk Ocaqları” İstanbul təşkilat başkanı dr. Cezmi Bayrama türk dünyasına göstərdiyi xidmətlərindən dolayı plaket də təqdim etmişdir.Görüşdə “Türk Ocaqları” İstanbul təşkilat başkanı dr. Cezmi Bayram ATXƏM-lə tanışlıqdan məmnun olduğunu bildirirərək, gələcəkdə birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlı olduqlarını qeyd etdi. Daha sonra Azərbaycan ziyalılarının da iştirakı ilə qonaqların şərəfinə “Art Garden”də ziyafət verildi.

Bakıda möhtəşəm Türkçülük Günü qeyd edildi

Artıq neçə ildir ki, “Türkçülük günü”nü təntənə ilə qeyd edən Azərbaycanlıların və digər Türk Xalqlarının Əməkdaşlıq Mərkəzi (ATXƏM) bu gün də öz ənənəsinə sadiq qalaraq bu bayramı özünəlayiq şəkildə qeyd etdi.

Qeyd edək ki, “Türkçülük günü” bütün Türk dünyasında hər il may ayının 3-də təntənə ilə qeyd olunur. Bu tarixi gün Türk şairi və fikir adamı Hüseyn Nihal Adsızın Turançılıq iddiası ilə məhkəmə çəkilməsindən başlayan (3 may 1944-cü il) böyük anım və özünə dönüş gününü kimi tarixə çevrilmişdir. Bu il də “Şəhrizad” restoranında ədəbi-bədii, musiqili tədbirlə qeyd olunan “Türkçülük günü”nə dövlət və hökumət rəsmiləri, ziyalılar, elm xadimləri, QHT və mətbuat nümayəndələri qatılmışdılar.

Türk dünyasının inteqrasiyası istiqamətində atılan addımlar, Azərbaycanın bu proseslərdəki rolundan danışan natiqlər bildiriblər ki, son illər ərzində Türk dünyasının birlik və bərabərliyi yolunda mühüm tədbirlər keçirilib və bu tədbirlər günü-gündən daha da artmaqdadır. Türk dünyasında “3 may Türkçülük günü”ünün bayram kimi qeyd olunması türk düşüncə tərzinin kommunizmə dirəniş göstərdiyi bir tarixdir və türk xalqlarının milli kimliyini qəsdə yönəlmiş kommunizmə qarşı qələbəmizi qeyd etmək həm də türk varlığının qorunması kimi dəyərləndirmək olar.

İranın Bakıdakı səfirliyi önündə piket keçirildi

17 may 2012-ci ildə İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM), Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının (GAİP), eləcədə bir çox nüfuzlu ictimai və diaspora təşkilatlarının birgə piket-mitinqi keçirildi.300-ə yaxın iştirakçının qatıldığı mitinqdə çıxış edən DAK-ın həmsədri Cavad Direxti, GAİP-in İsveç üzrə təmsilçisi Səməd Fərtaş, DAK-ın İdarə Heyətinin üzvü Səftər Rəhimli bu gün İranın Azərbaycana qarşı apardığı siyasəti pislədilər. Natiqlər qeyd etdi ki, bu gün İranda Güney Azərbaycan türklərinə qarşı aparılan siyasət bütün beynəlxalq demokratik və hüquqi prinsiplərə ziddir. Piketdə “İran Azərbaycandan əlini çək!”, “İran işğalçı Ermənistanla əlaqələri durdur!”, “Haray, haray mən Türkəm!”, “Urmiya gölü can verir, susuzam haray, haray!” şüarlarından istifadə olunmuşdur. Sonda piketin qətnaməsi oxunaraq İran səfirliyinə təqdim olundu. Rəmzi olaraq İran səfirliyi önünə qara çələng buraxıldı.

ATXƏM-də Evrovizyon gecəsi

May ayının 24-də “Evrovizyon - 2012” musiqi yarışmasında iştirak edən Latviyanın musiqi qrupu və Latviyanın Azərbaycandakı

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hardijs Baumanis Azərbaycanların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) dəvətiylə təşkilatı ziyarət etdilər.

ATXƏM-in sədri İlham İsmayılov Latviya musiqi qrupunun finala vəsiqə qazanmasa da, bu qurupun Azərbaycan xalqının qəlbində ayrıca yeri olduğunu bildirdi: “Sizin musiqi qrupunuzun Azərbaycan xalq mahnısı olan və erməni işğalına məruz qalmış “Sarı gəlin”ə müraciət etməniz çox təqdirəlayiq haldır. Bu münasibətiniz sizin gəlmiş olduğunuz ölkəyə, onun tarixinə və mədəniyyətinə nə qədər önəm verdiyinizi bir daha sübut edir. Azərbaycan xalqına, onun mədəniyyətinə göstərmiş olduğunuz bu münasibət sizi bizim üçün çox əziz və qiymətli etməkdədir”.

Daha sonra ATXƏM-də Latviyalı qonaqların şərəfinə ziyafət verilmişdir. Ziyafətdə iştirak edən Latviyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hardijs Baumanis ölkələrimiz arasındakı dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin daima inkişaf etdiyini bildirərək, Azərbaycanın regionda artan nüfuzundan bəhs etmişdir. Səfir eyni zamanda Azərbaycanın belə bir mötəbər musiqi yarışmasını çox yüksək səviyyədə təşkil etdiyini də qeyd etmişdir.

ATXƏM Bakının işğaldan azad edilməsinin ildönümünü qeyd etdi

Sentyabrın 15-də Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi (ATXƏM) Nuru Paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun Bakını erməni-bolşevik birləşmələrindən azad etməsinin 94-cü ildönümü ilə əlaqədar Bakıdakı Türk Şəhidliyini ziyarət edərək, Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi ilə birgə abidə önünə əklil qoydu. Daha sonra ATXƏM-in təşkilatçılığı ilə Səbail İstirahət Mərkəzində ənəvi olaraq anım tədbiri keçirdi. Tədbirdə dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, tanınmış elm adamları, tarixçilər, Avropada fəaliyyət göstərən diaspora üzvləri, QHT rəhbərləri, Türkiyə səfirliyi və Şimali Kipr Türk Respublikasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəsmiləri və sənətçilər iştirak edirdi.

Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfrrliyinin hərbi atteşesi Yücel Karauz, Şimali Kipr Türk Respublikasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Səadəddin Topukçu Azərbaycanda bu cür tədbirlərin keçirilməsindən məmnun qaldıqlarını qeyd ediblər. Azərbaycanla Türkiyənin daim bir yerdə olduğunu vurğulayan diplomatlar bu münasibətlərin getdikcə daha da inkişaf etdiyini diqqətə çatdırıblar. Hərbi atteşe onu da bildirib ki, nə Türkiyədə, nə də Azərbaycanda bu günə qədər Qafqaz İslam Ordusu tarixdəki öz haqlı yerini ala bilməyib. Tədbirdə çıxış edən digər natiqlər Bakının işğaldan azad edilməsinin önəmi, Qafqaz İslam Ordusunun 1918-ci ildə keçdiyi şərəfli döyüş yolundan danışaraq, Nuru Paşanın xatirəsinə Bakıda abidənin ucaldılmasının vacibliyini qeyd ediblər. Mərasim konsert proqramı ilə davam edib.

Tarsusda Azərbaycan şairi Əhməd Cavad adına park açıldı

17-21sentyabr 2012-ci ildə Türkiyə Cumhuruyyətinin Tarsus şəhərində Tarsus bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə 11-ci Karacaoğlan Şəlalə Şer Axşamları festivalı keçirildi. Türk dünyasının bütün bölgələrindən iştirakçıların qatıldığı bu tədbir Azərbaycan üçün çox əlamətdar olan bir hadisə ilə yadda qaldı. Tədbir çərçivəsində Tarsus bələdiyyəsi tərəfindən Azərbaycanın böyük şairi Əhməd Cavadın adına veriləcək parkın açılışı

da gerçəkləşdirildi.

Qeyd edək ki, bu mötəbər tədbirdə Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) dəstəyilə Azərbaycandan ATXƏM sədri İlham İsmayılov, Prezident Adminstrasiyasının ictimai-siyasi şöbəsinin sektor müdiri Qafar Əliyev, Əhməd Cavadın nəvəsi Anar Axundzadə, sənətçi Şəmistan Əlizamanlı, “Birlik” dərgisinin baş redaktoru İlqar İlkin və Az.TV-nin Turan verilişinin çəkiliş qrupu da iştirak edirdi.

Qeyd edək ki, Tarsus Bələdiyyəsi 2012-ci ili TÜRKSOY-un Əhməd Cavad ili elan etməsi şərəfinə bu parkın qurulmasını və təntənəli açılışını həyata keçirmişdir. Azərbaycan-Türkiyə arasında dostluq-qardaşlıq münasibətlərinin artıq ölkə rəhbərləri səviyyəsində Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq müstəvisində müzakirə olunduğu bir vaxtda Türkiyədə yeni bir Azərbaycan ünvanının açılması iki qardaş ölkə arasında dostluq münasibətində yeni bir simvola çevrilmişdir.

Tədbirdə Azərbaycanın TÜRKSOY-dakı təmsilçisi Elçin Qafarlı da iştirak edərək, belə tədbirləri ümumtürk mədəniyyətinə, Türk birliyinin inkişafına töhfə adlandırmışdır. Tədbirin yekununda Tarsus bələdiyyə başkanı Bürhanedin Kocamaz bu tədbirə dəstək olduğu üçün ATXƏM sədrinə ayrıca təşəkkür edərək, ödül təqdim etdi. Öz növbəsində ATXƏM aədri İlham İsmayılov Azərbaycan nümayəndə heyətinin adından Tarsus Bələdiyyə başkanına xatirə hədiyyələri təqdim etdi.

Türk Dünyası jurnalistləri ATXƏM-i ziyarət etdi

Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin təşkilatçılığı ilə “Gəldik, gördük, yazdıq” adlı layihə çərçivəsində noyabrın 5-11-də 4 Türk dövlətdən və 8 türk muxtar respublikaları və toplumlarından gəlmiş 18 jurnalist, yazar və yeni nəsil siyasi icmalçıları (Nurqali Jusufbay (Qazaxıstan), Askar Umarov (Qazaxıstan),Altınbek İsmayılov (Qırğızıstan), Hikmət Ərən (Türkiyə), Ayşə Paslanmaz (Türkiyə), Ayşə Yeşim Özcan (Türkiyə), Enes ibrahim (Makedoniya), Murat Toylu (Türkmənistan),dr. Bahrom Hujanov (Özbəkistan), Baxtiyor Abdukərimov (Özbəkistan), dr. Şəmsəddin Kuzəçi (Kərkük, İraq),dr. Tudora Arnaut (Qaqauz yeri, Moldova), Rafiq Ahmedişin, (Başqurdistan),Gülnaz Hasanova (Başqurdistan), Rafet Murat Ulutürk (Bolqarıstan), Dinçar Cafer (Rumıniya),Seyran Süleyman (Kırım, Ukrayna) Azərbaycanda səfərdə oludular.

Qeyd edək ki, adıkeçən dövlət və topluluqlardan olan gənc yazar, jurnalist və yeni nəsil siyasi icmalçısıları, ideyası və icra proqramı Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi yanında Gənclər Fondu tərəfindən dəstəklənən və şərti olaraq 3 mərhələdən (hazırlıq, qonaqların Azərbaycana gəliş-dönüşü və məqalələr toplusunun nəşri) ibarət olan layihənin bu mərhələsində, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, TİKA, TÜSİAB, ATXƏM EkoAVRASİYA, “Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu” İB, Azərbaycan Respublikası Gəncliyə Yardım Fondu, , Beynəlxalq Avrasya Mətbuat Fondu ilə tərəfdaşlıq şəraitində Bakıya gəliblər.

Səfərin əsas məqsədi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı jurnalistlərin yerində və daha dolğun məlumat almalarını təmin etmək, eyni zamanda Qarabağ problemini bütün Türk dünyasının ortaq problemi olaraq dünya gündəminə daşımaqdan ibarət olmuşdur. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin (DGTYB) həyata keçirdiyi “Gəldik, gördük, yazdıq” adlı layihə çərçivəsində, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzində “Qarabağ: Türk Dünyasının ortaq problemi” mövzulu uluslararası konfrans da düzənlənib. Eyni zamanda Türk dünyası jurnalistləri

Azərbaycan həqiqətləri ilə yaxından tanış olmaq üçün respublikamızın bölgələrinə (Tovuz, Ağdam (Quzanlı), Tərtər, Quba) də səfər edərək, yerli ictimaiyyət nümayəndələri ilə də görüşlər keçirmişlər.

Səfər çərçivəsində jurnalistlər noyabrın 7-də Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzini (ATXƏM) ziyarət edərək, təşkilatın fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmuşlar. ATXƏM-in mərkəzi ofisində qonaqları salamlayan ATXƏM sədri İlham İsmayılov jurnalistlərə təşkilat haqqında və türk dünyasında həyata keçirilən layihələrlə bağlı geniş məlumat verdi. Daha sonra qonaqların şərəfinə ATXƏM-də ziyafət və ədəbi-musiqili proqram gerçəkləşdirildi. Tədbirdə Prezident Adminstrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin sektor müdiri Qafar Əliyev və Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Cavad Direxti də iştirak etmişdir. Tədbirdə çıxış edən Qafar Əliyev qonaqları salamlayaraq, Azərbaycan respublikasının türk birliyi üçün gördüyü işlərdən danışmışdır.

Tədbir ATXƏM-in “Turan” musiqi qrupunun rəngarəng proqramı ilə davam etdirilmişdir.

BİRLİK” dərgisi 2012-ci ildə

Diqqətinizə görə təşəkkür edirik!

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 23
Dün Tekil 1192
Bugün Tekil 571
Toplam Tekil 2604409
IP 18.206.15.215


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:24 Zi'l-Hicce 1440
Ağustos 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.
(Mustafa Kemal ATATÜRK)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 9.059 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu