ŞİİR SERGİSİ NASIL AÇILIR? - Kerim ÖZBEKLER - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

ŞİİR SERGİSİ NASIL AÇILIR? - Kerim ÖZBEKLER
Tarih: 02.11.2012 > Kaç kez okundu? 2336

Paylaş


İki türlü şiir sergisi açılabilir, bunlardan birisi; 1 şairin tek başına açtığı şiir sergisidir, birden fazla şairin bir araya gelerek açtığı şiir sergisine ''Karma Şiir Sergisi'' adı verilir. Bir şiir sergisi nasıl açılabilir, biraz bunu gözden geçirelim;1-Şiir sergisi açmak için öncelikle bir sergi salonuna ihtiyaç vardır, bu salon il-ilçe-kasaba ve köylerde bulunan ve en az 7 gün kullanılmayacak olan 1 düğün salonu olabilir. Bunun dışında belediyenin ayrı bir sergi salonu varsa burası olabilir, bunlar yoksa her hangi bir kuruluşun özel sergi salonu varsa burası olabilir, bazı otel-konfeksiyon vb.gibi yerlerin sanatçıların çalışmalarını sergilemeleri için özel olarak ayırdıkları salonları var. Buralardan bir yer olabilir, bulunduğunuz yerde kütüphane varsa ve sergi salonu mevcut ise burası olabilir, bunların dışında valilik bünyesinde yer alan il kültür ve turizm müdürlüklerinin sergi salonları olabilir. Bunların hiç birisi yoksa, bir ilköğretim-ortaokul-lise'nin boş olan zamanında bir salonu veya sınıfı sergi için kullanılabilir. Bunun için yetkililerden izin alınır, şiir sergisi'nin hangi tarihler arasında açılacağı kararlaştırılır. Salon işi halledildikten sonra, şiir sergisi için çalışmalara başlanır. Bir şiir sergisi en az 7 gün, en çok 15 gün için açılmalıdır. 7 günden az olan şiir sergilerini duyurmak zor olur, 15 günden çok olan şiir sergilerini ise gezen az olur.2-Şiir salonu işi halledildikten sonra sıra şiir sergisinin açılacağı tarihleri, adresi. Kimin şiirlerinin sergileneceği haberinin etrafa duyurulmasına gelir, bunun için öncelikle gazete-dergi-web sitesi-blog-grup-radyo-tv sahiplerine vb.gibi kişilere öncelikle duyurulmasında fayda vardır, bunlar haberi okuyucuya duyuracak kişilerdir. Büyük gazetelerin muhabirlerine de olay duyurulmalıdır, zira hemen hemen bütün gazetelerin kültür ve sanat sayfaları bulunmaktadır. Bunlardan ayrı olarak en az 100 adet davetiye bastırılarak sergiden önce şiir sergisine ilgi duyabilecek kişilere ulaştırılmalıdır, bu konuda bilgi isteyen veya röportaj talebinde bulunan gazete-dergi-radyo-tv-blog-web sitesi sahiplerine de gerekli bilgiler anında verilmelidir. Davetiyeler ise il-ilçe-kasaba ve köyde bulunan resmi daire müdürleri başta olmak üzere, okul müdürü ve öğretmenlere öncelikle verilmelidir. Şair veya şairler tanıdıklarına da davetiye dağıtmalıdırlar, davetiye sayısı her şair dağıtabileceği kadar bastırmalıdır. Davetiyeler sergiden en az 1 hafta önce dağıtılmalıdır, geç verilen davetiye kişilerin plan yapmasını zorlaştırır.3-Şiir sergisi açılırken ziyaretçilere dağıtılmak üzere yeteri kadar meşrubat, plastik bardak ve kuru pasta tedarik edilerek güzel bir servisle ziyaretçilere ikram edilmelidir. Yeteri kadar su bulundurmalıdır, çöpler anında toplanarak etraf temiz tutulmalıdır.4-Bir şair şiir sergisi'ni tek başına açacaksa sergi salonunu dolduracak kadar şiiri sergilemelidir, bunun için şiirlerini bilgisayardan A-4 kağıdı üzerine en az 10 punto ile yazmalıdır. Daha küçük harfle yazması okunmamasına yol açar, yeteri kadar şiiri yazıcıdan çıkardıktan sonra bunları sergi salonu'nun tahta kısımlarına köşelerinden raptiye ile tutturarak asabilir. Asarken şiirlerinin yerden 1 metre yüksekte, 2 metreden altta olmasına dikkat etmelidir. Bu alan hemen hemen herkesin göz hizası sayılır, altta veya yüksekte olan şiirlerin okunması ve görülmesi ziyaretçiyi yorar. Bir şair şiirlerini böyle astıktan sonra sergi salonunda varsa camlı masa altlarına da koyabilir, masalara estetik görünecek şekilde 4 şiir konabilir. Sergi salonunda ayaklık varsa şiirlerin bir kısmı buralara asılabilir, şairin şiiri az ise şiirlerini 35x50 veya 50x70 ebatındaki renkli kartonlara düzgün bir şekilde yazarak sergi salonunun dolu dolu görünmesini sağlayabilir. Salonun ve şiirler arasına çiçek saksıları konarak salonun zengin bir görünüm alması sağlanabilir, bez veya ağaç pano üzerine yazılmış şiirler varsa bunlar içinde yer ayarlanabilir. Renkli fotokopi makinalarından şiirin yanına resim-fotoğraf ilave ettirilerek 35x50 ebatında karton çıktı alınarak şiirler sergilenebilir veya bazı şairlerin yaptığı gibi çok önceden şiirler bu şekilde tablo ile her tarafa asılabilecek şekle getirilerek pratik bir şekilde çivi ile veya hazır asılacak bölümlere şiir tabloları kısa sürede monte edilebilir.5-Şiir sergisi birden fazla şair tarafından açılacaksa salon açılacak şair sayısına bölünür, örnek olarak giriş kısmı kapı olan ve 3 tarafı 5'şer metre olan bir sergi salonunu ele alalım. 3 şair sergi açacaksa, bir kişiye 5 metrelik yer düşmektedir. 6 şair burada sergi açacaksa her şaire 2.5 metrelik yer tahsis edilmelidir. Yerlerin ayrı olduğu belli olacak şekilde ayarlanmalıdır, her şair kendi bölümünün üzerine çiçekçilere büyük harflerle ismini yazdırarak şiirlerinin en üstüne asabilir. Harflerin hepsinin aynı hizada ve aynı büyüklükte olması estetik görünmesi açısından faydalıdır, bunun sergi açacak şairler arasında görüşülmesi daha uygun olur. Şairler bu arada bir A-4 kağıdına ressamlar gibi kısa biyoğrafilerini ve yanına vesikalık fotoğraflarını yazarak şiirlerinin olduğu bölüme bunu asabilirler, hatta gazete-dergi gibi yerlerde yayınlanan şiirlerinin yayınlandığı sayıları teşhir etmeleri de ilgi çekici olur. Değişik şairlerle çekildikleri fotoğrafları, bir sahnede şiir okurken çekildikleri fotoğrafları. Bir yerde konferans verirken çekildikleri vb. fotoğrafları açıklamalı bir şekilde şiirlerinin yanına asabilirler. Bunun için 1 karton üzerine yapıştırılacak fotoğrafın altına kalın yazan renkli kalemlerle açıklama yapabilirler.6-Şiir sergilerinde imkanlar ölçüsünde şair veya şairler daha önceden yaptıkları video çekimleri varsa bunları ziyaretçiye perdeye yansıtarak izlettirebilirler, günümüzde bu tür gösterilerde sergilerde önemli bir yer işgal etmektedir. Bunun için yeterli donanımın olması yeterlidir, ilgi çeken bir yöntemdir.7-Şair veya şairler açmış oldukları şiir sergisi sırasında kendilerinin oturacağı bir masa ile 1 sandalye bulundurmalıdır, masa üzerine masa örtüsü konmalıdır. Ayrıca masanın ön tarafına her ihtimale karşılık 2 sandalye daha konarak şairle konuşmak için gelenler için bu sandalyeler bulundurulmalıdır. Masa ve sandalyeler sergilenen şiirlerin önünü kapatmayacak bir yere konmalıdır, masa üzerine varsa şair şiir kitabını veya çoksa şiir kitaplarından koymalıdır. Ayrıca isteyenlere verilmek üzere en az 1.000 adet kartvizit bastırılarak masa üzerinde bulundurulmalıdır, kartvizit üzerinde şairin adı soyadı-adresi-telefonu-varsa faks numarası-varsa e mail adresi ile web sitesi-blog yazdırılmalıdır. Ayrıca şair veya şairler bu tür sergilerde başlarına gelip haber yapmak-biyoğrafi yazmak-röportaj vb.türü yazılar için gelenlere verilmek üzere daha önceden hazırladıkları biyoğrafilerini-beğendikleri 10-15 şiirlerinin fotokopilerini yeteri kadar masa üzerinde hazır bulundurmalıdırlar, sergi kalabalık olduğunda zaman darlığı çeken gazetecilere süratle bunları vermesi kendisi ile ilgili haberlerin gazete-dergi-radyo-tv-web sitesi-blog vb.gibi yerlerde daha iyi çıkmasına vesile olur.8-Şair veya şairler sergilerini ziyaret eden önemli kişilerle birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmemelidirler, bunun için dijital fotoğraf makinalarını sürekli olarak hazır bulundurmalıdırlar. Yanlarında daima 2 yedek pil olmalıdır, güzel bir an kaçtıktan sonra ''Eyvah, fotoğraf makinasının pili bitmiş..'' demek bir işe yaramaz. Gerektiğinde varsa 2.bir fotoğraf makinası da hazır olmalıdır, fotoğraf makinasının ayarları da tam yapılmalıdır. Sonradan ful veya karanlık çıkan fotoğraflar için ''Ayarını yapmayı unutmuşum..'' demek güzel bir anın kaçması demektir. Fotoğraf çekecek kişi de iyi seçilmelidir, uzağı veya yakını göremeyen veya fotoğraf makinasını iyi gördüğü halde fotoğraf makinası kullanmamış bir kimseye fotoğraf çektirilmemelidir. Bu tür kişiler dikkatsiz olduğundan, sizin yerinize duvarı. Tavanı, yeri. Başınızı görmeyip gövdenizi, sizi görmeyip tek başına misafiri vb.gibi lüzumsuz yerleri çekebilir. En iyisi fotoğraf çektirdikten sonra çekilen pozu kontrol etmektir, kötü çıkmışsa bir başkasına daha dikkatli çektirilerek bu iş başarı ile sonlandırılmalıdır. Bu fotoğraflar daha sonra kullanılmak üzere üretilerek arşive veya anında bilgisayara aktarılarak oradan gerekli yerlere ulaştırılarak serginin nasıl gittiği gelemeyenlere gösterilebilir, fotoğrafın yazıdan farklı bir yapısı olduğu asla unutulmamalıdır.9-Şiir sergisi açan şair veya şairlerin her birisi şiirlerini okuyan ziyaretçiler için masalarında 100-200 sahifelik bir defter bulundurmalıdırlar, ziyaretçi defteri olarak bulundurulacak olan bu deftere ziyaretçilerin görüşlerini yazması istenebilir. Bu defter çizgisiz-çizgili veya kareli olabilir ama çizgisiz olması daha uygundur, defterin 1.sayfasına örnek olarak ''KERİM ÖZBEKLER TARAFINDAN 1 KASIM 2012-7 KASIM 2012 TARİHLERİ ARASINDA AYDIN'DA BELEDİYE SERGİ SALONU'NDA AÇILAN ŞİİR SERGİSİ'NDE ZİYARETÇİLERİN YAZDIĞI YAZILAR.'' şeklinde bir not düşülebilir. Bu defter daha sonra değerlendirilmek üzere arşive kaldırılır, bir sonra ki çalışmalar için buradaki yazılar yol gösterici olabilir.10-Bunlardan ayrı olarak şiirler CD'ye aktarılabilir, bunlar isteyenlere ücretle veya ücretsiz olarak verilebilir. Bu sergiyi açan şair veya şairlere kalmış bir konudur, çoğu şair CD'sini ücretsiz olarak dağıtmaktadır. Paralı olarak satılan şiir CD'leri de mevcuttur, şair veya şairler CD'ye okuyacakları şiirlerini toplum psikolojisini göz önüne alarak en beğenilebilecek şiirlerinden seçmelidirler.11-Şair veya şairler sergileri sırasında şiir okuma seansları yapabilirler, bunun serginin son günlerine denk getirilmesi uygun olur. Bu sürenin 30 dakika ile 1 saat arasında sınırlı olması iyi olur, daha uzun bir süre dinleyiciyi sıkabilir. Bu iş yapılacaksa sergi salonunun bir bölümüne yeteri kadar sandalye konmalıdır, ziyaretçiler şairi veya şairleri oturarak izlemelidirler. Şiir okunması sırasında, sergiyi ziyaret edenlerin sergiyi ziyareti engellenmemelidir.12-Şair veya şairler açacakları şiir sergisi sırasında salonun sessiz olmasına dikkat etmelidirler, şiir okuyucusu şiirleri dikkatini toplayarak okur ve değerlendirir. Çoğu zamanda bütün şiirleri gözden geçirmek için faaliyet gösterir, sergi salonunda yüksek sesle radyo dinlemek-teyp çalmak-varsa tv seyretmek vb.gibi durumlar ziyaretçinin dikkatini dağıtır ve sergi salonunu terk eder. Bunlar kesinlikle yapılmamalıdır, sergi salonunda yüksek sesle konuşanlar da yavaş konuşmaları için gerekirse ikaz edilmelidir.13-Şair veya şairler şiir sergisi sırasında çalışmalarını merak eden ziyaretçilerin sorularını net ve anlaşılabilir bir şekilde cevaplandırmalıdırlar, onlara çalışmaları hakkında detaylı bilgi-brifing vermekten kaçınmamalıdırlar. Sergi salonunda sergi süresince bulunmaya gayret etmelidirler, kendilerinin bir işi çıktığı takdirde sergi hakkında malumat verecek birisini sergi salonunda bırakmalıdırlar.14-Şair ve şairler her hangi bir gazete veya dergi'de yazıyorlarsa o gazete veya derginin artan nüshalarını gazete veya dergi sahibinden isteyerek açmış oldukları sergi süresince başlarına gelipte ''Ben de şiir yazıyorum ama yayınlatacak gazete veya dergi bulamıyorum.'' diyen amatör şairlere ücretsiz olarak veya isteyene ücreti ile verebilirler. Bu şairlerin vizyonunu-karizmasını artırır, çevresinin genişlemesine yardımcı olur.15-Şair veya şairler bunların dışında da yenilikler geliştirebilir, açacakları şiir sergisi sırasında bunları uygulayabilirler.16-Bir şair, normal olarak 50'den fazla şiiri varsa şiir sergisi açabilir. Bundan daha az şiiri olanlar bu sayıya ulaşmalıdır, daha fazla şiiri varsa ve yer müsait ise daha fazla şiir sergileyebilir. Bir şair her zaman şiir sergisi açmak için istekli olmalıdır, tek başına sergi açmak istemiyorsa karma sergi açmak için diğer şair arkadaşları ile bu işi gerçekleştirmek için gayret sarfetmelidir. Tek başına açacağı sergiden ziyade, açılacak karma serginin daha fazla ziyaretçi çekeceğini bilmelidir.

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 17
Dün Tekil 1212
Bugün Tekil 451
Toplam Tekil 2454349
IP 52.200.130.163


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

17 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.
(Alpaslan TÜRKEŞ)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu