I. ULUSLARARASI AHLAT-AVRASYA KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU 23-25 AĞUSTOS 2012 AHLAT - BİTLİS - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

I. ULUSLARARASI AHLAT-AVRASYA KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU 23-25 AĞUSTOS 2012 AHLAT - BİTLİS
Tarih: 25.02.2012 > Kaç kez okundu? 3882

Paylaş
Van Gölü’nün hemen kuzeybatı kıyısında yer alan Ahlat, sahip olduğu taşınmaz kültür

varlıklarıyla, Türk-İslam medeniyetinin en önemli tarihsel yerleşim merkezleri arasında

bulunmaktadır. Ahlat çevresinde sürdürülen arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında saptanan

höyük ve kurgan türü aile mezarları, yöre tarihinin M.Ö.3. bin yılına kadar gittiğini

göstermiştir.

Tarihsel ve arkeolojik süreç içerisinde Ahlat Bölgesi, M. Ö. 3. binyılı başlarından beri

Kafkasya’dan büyük göç kafileleri ile gelen ve tüm Doğu Anadolu, Kuzeybatı İran ve

güneyde Filistin’e kadar yayılan Hurrilere ev sahipliği yapmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde

ilk kez bir kültür birliği kuran ve kimlikli kültür yaratan Hurrilerin dil ve grameri, Asianik Dil

Ailesi’ne mensuptur. Doğu Kafkasya dil ailesi içinde yer alan ve Abhazya-Çeçen-İnguş dilleri

ile akraba olan Hurrice, Hint-Avrupa (örneğin Hititçe, Persçe, Ermenice, Kürtçe) ve Sami

dilleri (örneğin Arapça) ve gramerinden oldukça farklıdır.

Ancak Ahlat, asıl tarihsel önemini Ortaçağ’da kazanmıştır. Orta Asya’dan 11. yüzyılın

başlarından itibaren batıda Anadolu’ya büyük kafileler halinde gelen Türkmen Aşiretlerinin

en çok yerleştiği yerleşim alanlarının başında, Ahlat yöresi gelmektedir. Kuzey Suriye’den

Bitlis Vadisi yolu ile geçen Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Ahlat, hem Doğu Anadolu,

hem de Kuzeybatı İran ile ticaret ilişkilerini sürdürmüş ve bunun sonucunda Ahlat da

ekonomik ve kültürel hayat, yüksek bir seviyeye ulaşmıştır.

1071 yılında Sultan Alparslan, Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’i Malazgirt’te

karşılamak üzere, Ahlat’tan hareket etmiştir. Bizans İmparatoru Romanos Diogenes, savaş

öncesinde sulh için Sultan Alparslan’dan istediği 3 şehirden biri de, Ahlat’tır.

Ahlat Ortaçağ’daki asıl ihtişamını, 1207 yılında Büyük Selçuklu Devletine bağlı

olarak kurulan “Ahlatşahlar-Sökmen Beyliği” döneminde kazanmıştır. Oldukça yüksek bir

medeniyete ulaşan Ahlat, haklı olarak Doğu Anadolu Bölgesindeki şehirlerin en gelişmişi

olmuş ve bu yüzden tarihte ilk kez “Kubbet’ül-İslam” unvanını almıştır. İslam Dünyası’nda

bu unvan Ahlat dışında, Belh ve Buhara’ya da verilmiştir. Anadolu’da “Kubbet’ül İslam”

unvanını alan tek şehir olan Ahlat, gerçekten de Türk-İslam kültürü ve sanatının doruk

noktasına ulaştığı bir medeniyete sahip olmuştur.

Ahlat’ta Ahlatşahlar-Sökmen Beyliği’nden günümüze kadar ulaşan tarihi kale, cami,

türbe, köprü, kümbet, sanduka, şahide ve anıtsal mezar taşları, Türk-İslam Dünyasında bir

benzerine daha rastlanılmayan sanat eserlerini oluşturmaktadır. Türbe ve Kümbetler, Türkmen

çadırlarına, anıtsal mezar taşları da, Orta Asya’da Orhun Vadisi’nde bulunan Balballara ve

Dikilitaşlara benzemektedir.

Kendine özgü doku ve renge sahip Ahlat taşından yapılan köprü, kümbet, türbe,

sanduka, şahide ve mezar taşları, Türk-İslam Ortaçağ Sanatı’nın en özgün anıtlarını

oluşturmaktadır. Ahlat’ta toplu olarak bulunan, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Devleti

dönemini en iyi şekilde yansıtan bu olağan üstü sanat eserleinin benzerine, diğer coğrafi

bölgelerde rastlanılmamaktadır.

Bugüne kadar disiplinlerarası incelenmeyen, bilimsel makale ve kitaplar halinde

yayınlanmayan Ahlat ve çevresinin Eskiçağ, Ortaçağ ve Osmanlı Devleti dönemindeki siyasal

ve kültürel tarihi ile Türk-İslam Sanatı’ndaki özgün konumu ilk kez bu uluslararası

sempozyumda mercek altına alınacaktır. Düzenlenecek olan I. Uluslararası Ahlat-Avrasya

Kültür ve Sanat Sempozyumu’nda, Ahlat ve Van Gölü Havzası’nın Selçuklu, Beylikler ve

Osmanlı Devleti dönemleri ile Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya Türk Dünyası arasındaki

kültürel, siyasal, ekonomik ve sanatsal ilişkilerini inceleyen, mukayese eden bilimsel

bildirilere daha çok yer verilecektir.

Bunun yanı sıra Ahlat ve içinde bulunduğu Van Gölü Havzası’nın prehistorya,

arkeoloji, sanat tarihi, tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, sosyoloji, jeoloji, mimarlık tarihi,

teoloji, turizm, ekonomi, tarım ve hayvancılık, geleneksel müzik aletleri ve müzik, geleneksel

mutfak kültürü ve yemek, etnografya, doğal çevre varlıkları, kapsamlı bir şekilde ele

alınacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün himayelerinde olan ve Bakanlar Kurulu’da

kabul edilen Ahlat merkezli “Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve

Gelişim Bölgesi 2011-2013 Eylem Planı Çerçevesi”nde gerçekleştireceğimiz uluslararası

sempozyum, bu önemli ve tarihi projenin de hayata geçirilmesi ve kurumsallaşmasını

sağlayacaktır.

23-25 Ağustos 2012 tarihleri ararsında Bitlis Eren Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,

Ahlat Belediyesi, Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı, TMMOB Mimarlar

Odası Van Şubesi, Bitlis ve Ahlat’daki diğer kamu ve kuruluşların da desteği ile Ahlat’ta “I.

Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu” düzenlenecektir.

Bu konular çevresinde düzenlenecek olan uluslararası sempozyuma bir bildiri ile

katılmanız bizleri mutlu edecektir. Saygılarımızla.

Önemli Not: Başvuruları, “Bilim Kurulu” tarafından incelenip kabul edilen bilim

insanı, uzman ve araştırıcılar, sempozyuma davet edilecektir.

DÜZENLEMESİ KOMİTESİ ADINA

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Oktay BELLİ

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sempozyumun Genel Sekreteri: Vedat Evren BELLİ

e-posta: evrenbelli@gmail.com

Gsm: 0533-6363902

I. ULUSLARARASI AHLAT-AVRASYA KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU

23-25 AĞUSTOS 2012 AHLAT - BİTLİS

GENEL KONU BAŞLIKLARI

TARİH

PREHİSTORYA ve ARKEOLOJİ

SANAT TARİHİ

MİMARLIK TARİHİ

MADENCİLİK TARİHİ

COĞRAFYA

JEOLOJİ ve DEPREM

ÜRETİM EKONOMİSİ

KÜLTÜREL ve DOĞAL MİRAS

SÖZLÜ ve YAZILI EDEBİYAT

ETNOGRAFYA

HALK İNAÇLARI ve YATIRLAR

TURİZM

SPOR

FOLKLOR ve MÜZİK

TARIM ve HAYVANCILIK EKONOMİSİ

GELENEKSEL MÜZİK ALETLERİ

GELENEKSEL MUTFAK KÜLTÜRÜ ve YEMEKLERİ

I. ULUSLARARASI AHLAT-AVRASYA KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU

23-25 AĞUSTOS 2012 AHLAT - BİTLİS

DÜZENLEME KOMİTESİ

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Oktay BELLİ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

A.Mümtaz ÇOBAN Ahlat Belediye Başkanı

Osman DÖLEK Ahlat Kaymakamı

Ahmet KÖKSAL Ahlat Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı

Yard. Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRK TMMOB Mimarlar Odası Başkanı

I. ULUSLARARASI AHLAT-AVRASYA KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU

23-25 AĞUSTOS 2012 AHLAT - BİTLİS

BAŞVURU FORMU

İmza:

Lütfen bu formu 30 HAZİRAN 2012 tarihine kadar

aşağıdaki adrese, posta, e-posta veya fax aracılığıyla

gönderiniz.

İLETİŞİM ADRESİ:

Sempozyum Genel Sekreteri: Vedat Evren BELLİ

E-posta: evrenbelli@gmail.com

Gsm: 0533 63 63 902

Adı-Soyadı

Ünvanı

Kurumu

Adres

Telefon Ev: İş: Gsm:

Fax

e-posta

BİLDİRİNİN BAŞLIĞI:

BİLDİRİ ÖZETİ:

Sunumda Kullanmak

İstediklerinizi İşaretleyiniz

Dia Makinesi

Tepegöz

Projektör

Diğerleri:---başvuru formuI. ULUSLARARASI AHLAT-AVRASYA KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU

23-25 AĞUSTOS 2012 AHLAT - BİTLİSBAŞVURU FORMUAdı-Soyadı

Ünvanı

Kurumu

Adres

Telefon Ev: İş: Gsm:

Fax

e-postaBİLDİRİNİN BAŞLIĞI:

BİLDİRİ ÖZETİ:

Sunumda Kullanmak İstediklerinizi İşaretleyiniz

Dia Makinesi

Tepegöz

Projektör

Diğerleri:

İmza:Lütfen bu formu 30 HAZİRAN 2012 tarihine kadar aşağıdaki adrese, posta, e-posta veya fax aracılığıyla gönderiniz.

İLETİŞİM ADRESİ:

Sempozyum Genel Sekreteri: Vedat Evren BELLİ

E-posta: evrenbelli@gmail.com

Gsm: 0533 63 63 902

Yorumlar


Aktif Ziyaretçi 24
Dün Tekil 1193
Bugün Tekil 1197
Toplam Tekil 2456288
IP 54.82.119.116


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

18 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 9.775 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu