Uluslararası Konferansa Bildiri Çağrısı ODTÜ BALKAN KONFERANSLARI - Prof. Dr. Mustafa TÜRKEŞ - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Uluslararası Konferansa Bildiri Çağrısı ODTÜ BALKAN KONFERANSLARI - Prof. Dr. Mustafa TÜRKEŞ
Tarih: 11.02.2012 > Kaç kez okundu? 3519

Paylaş


Uluslararası Konferansa Bildiri Çağrısı ODTÜ BALKAN KONFERANSLARI100. Yılında Balkan Savaşları (1912/1913): İhtilaflı DuruşlarAyrıntı için http://www.ir.metu.edu.tr/v2/metu-balkan-conferences.htmlKonferansın Konusu2012/2013 yıllarında 100. yılına erişilecek olan 1912/1913 Balkan Savaşları, 20. yüzyılın başındaki sonuçları ve 21. yüzyıla etkileri nedeniyle dünya tarihi ve uluslararası ilişkiler açısından çok önemli, aynı zamanda da çok tartışmalı bir konudur.Konferansın Amaçları1912/1913 Balkan Savaşları bölgede önemli ölçüde göçe, nüfus ve toprak paylaşımı sorunlarına yol açmış bugün dahi ihtilaflı duruşlara zemin oluşturmaktadır. Konferansın birinci amacı 1912/1913 Balkan Savaşları konusunda akademik tartışma ortamı oluşturmak ve bölgedeki ihtilaflı bakış açıları arasındaki ilişkiyi aydınlatmaktır. Basılı kaynakların önemli bir bölümü ihtilaflı duruşların en önemli kaynağı olarak yerel sorunları göstermektedir. Bu kaynakların en önemli eksikliği, Balkan Savaşları ile uluslararası sistemden kaynaklanan yapısal sorunlar arasında yeterince açık bir bağlantı kurmamasıdır. Bu saptamadan yola çıkarak, konferansın ikinci amacı bölgedeki ihtilaflı duruşların sistemsel, bölgesel ve ulusal dinamiklerini tanımlamak ve bu dinamiklerle ihtilaflı duruşların oluşturulması ve yeniden üretimi arasındaki bağlantıyı ortaya koymaktır. Konferansın üçüncü amacı ise Balkanlar’da ve dünyanın diğer bölgelerinde konuyla ilgili araştırmacılar arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Son olarak, konferansın geliştireceği akademik tartışmanın bölgesel ve uluslararası aktörlerin Balkanlar ile ilgili politikalarının oluşturulma sürecine analitik bilgi seviyesinde katkı yapması umulmaktadır.Konferans Bildiri TemalarıKonferansa sunulacak bildiriler için önerilen temalar şunlardır:-Ulusal tarih yazımında Balkan Savaşları (1912/1913)-İç ve dış göçler-Diploması, ittifak oluşumları, güç dağılımı-Savaş ve barış stratejileri-Rekabetçi milliyetçilikler, irredentist iddialar/talepler-Balkan Savaşları’yla ilgili STK raporları, Balkan Savaşları’nda basın-Uluslararası hukuk ve Balkan Savaşları-Uluslararası politika ve dış politika-20. yüzyılın başında uluslararası düzen-Sistemik, bölgesel ve ulusal dinamikler-Balkan Savaşları üzerine teorik tartışmalar-Fotoğraflarla Balkan Savaşları-Balkan Savaşları’nın diğer önemli temaları/konuları

---100. Yılında Balkan Savaşları (1912/1913):

İhtilaflı Duruşlar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara

23-24 Mayıs 2013

Önemlİ Tarİhler

Konferans öncesi

Bildiri özetleri için son tarih: 30 Nisan 2012

Konferansa kabul bildirim tarihi: 21 Mayıs 2012

Bildiri metninin son teslim tarihi: 8 Nisan 2013

Bildiri metninin tartışmacılara dağıtılması: 15 Mayıs 2013.

Konferans

Konferans tarihi: 23-24 Mayıs 2013

Konferans kitapçığının dağıtım tarihi: 23 Mayıs 2013

Konferans sonrası

Seçilmiş Makalelerin son teslim tarihi: 17 Haziran 2013

Derleme kitabın beklenen basım tarihi: 30 Aralık 2013

İletişim için Mustafa Türkeş’le irtibata geçiniz, balkconf@metu.edu.tr

Başvuru Formu İçin lütfen http://www.ir.metu.edu.tr ODTÜ Balkan Konferansları’na bakınız

Uluslararası Konferansa Bildiri Çağrısı

Balkan Çalışma Grubu*, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 100.

Yılında Balkan Savaşları (1912/1913): İhtilaflı Duruşlar başlıklı uluslararası bir konferans düzenlemektedir.

Konferansın Konusu

2012/2013 yıllarında 100. yılına erişilecek olan 1912/1913 Balkan Savaşları, 20. yüzyılın başındaki sonuçları ve

21. yüzyıla etkileri nedeniyle dünya tarihi ve uluslararası ilişkiler açısından çok önemli, aynı zamanda da çok

tartışmalı bir konudur.

Konferansın Amaçları

1912/1913 Balkan Savaşları bölgede önemli ölçüde göçe, nüfus ve toprak paylaşımı sorunlarına yol açmış

bugün dahi ihtilaflı duruşlara zemin oluşturmaktadır.

Konferansın birinci amacı 1912/1913 Balkan Savaşları konusunda akademik tartışma ortamı oluşturmak ve

bölgedeki ihtilaflı bakış açıları arasındaki ilişkiyi aydınlatmaktır.

Basılı kaynakların önemli bir bölümü ihtilaflı duruşların en önemli kaynağı olarak yerel sorunları

göstermektedir. Bu kaynakların en önemli eksikliği, Balkan Savaşları ile uluslararası sistemden kaynaklanan

yapısal sorunlar arasında yeterince açık bir bağlantı kurmamasıdır. Bu saptamadan yola çıkarak, konferansın

ikinci amacı bölgedeki ihtilaflı duruşların sistemsel, bölgesel ve ulusal dinamiklerini tanımlamak ve bu dinamiklerle

ihtilaflı duruşların oluşturulması ve yeniden üretimi arasındaki bağlantıyı ortaya koymaktır.

Konferansın üçüncü amacı ise Balkanlar’da ve dünyanın diğer bölgelerinde konuyla ilgili araştırmacılar

arasındaki işbirliğini güçlendirmektir.

Son olarak, konferansın geliştireceği akademik tartışmanın bölgesel ve uluslararası aktörlerin Balkanlar ile

ilgili politikalarının oluşturulma sürecine analitik bilgi seviyesinde katkı yapması umulmaktadır.

Konferans Bildiri Temaları

Konferansa sunulacak bildiriler için önerilen temalar şunlardır:

-Ulusal tarih yazımında Balkan Savaşları (1912/1913)

-İç ve dış göçler

-Diploması, ittifak oluşumları, güç dağılımı

-Savaş ve barış stratejileri

-Rekabetçi milliyetçilikler, irredentist iddialar/talepler

-Balkan Savaşları’yla ilgili STK raporları, Balkan Savaşları’nda basın

-Uluslararası hukuk ve Balkan Savaşları

-Uluslararası politika ve dış politika

-20. yüzyılın başında uluslararası düzen

-Sistemik, bölgesel ve ulusal dinamikler

-Balkan Savaşları üzerine teorik tartışmalar

-Fotoğraflarla Balkan Savaşları

-Balkan Savaşları’nın diğer önemli temaları

Bildiri Özetleri/Panel Önerisi

Bireysel olarak hazırlanmış bildiriler için kısa bir özet (300 kelimeyi aşmayacak şekilde) veya azami dört bildiriden

oluşan bir panel (İngilizce veya Türkçe olabilir) Mustafa Türkeş’e balkconf@metu.edu.tr adresi üzerinden

gönderilmelidir (son teslim tarihi için, önemli tarihler kısmına bakınız).

Konferans Katılımcı Bildirimi

Bildiri özetleri üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu konferansa katılacaklar durumdan haberdar edileceklerdir

(önemli tarihler kısmına bakınız).

Bildiri Metinlerinin Teslimi

Konferansta sunulacak olan tamamlanmış bildiri metinleri 5,000 ila 8,000 kelime arasında olmalı ve

balkconf@metu.edu.tr adresinden Mustafa Türkeş’e gönderilmelidir (son teslim tarihi için, önemli tarihler

kısmına bakınız).

Tartışmacılara Verilecek Bildiri Metinleri

Tamamlanmış bildiri metinleri, tartışmacılara konferans düzenleyicileri tarafından iletilecektir. Bu sebepten

ötürü bildiriler zamanında teslim edilmelidir (son teslim tarihi için, önemli tarihler kısmına bakınız).

Konferans Kitapçığı

Davetli konuşmacıların bildirileri ve bildiri sunucularının bildiri özetleri Konferans Kitapçığı’nda yer alacaktır.

Kayıt Ücreti Alınmayacak

Sunum için bildirisi kabul edilmiş katılımcılara ve tartışmacılara konferansa ücretsiz olarak katılma hakkı ve

ücretsiz Konferans Kitapçığı verilecektir. Dinleyicilerden kayıt ücreti alınmayacak, fakat Konferans Kitapçığı

belli bir ücret karşılığı isteyen dinleyicilere verilecektir.

Derleme Kitap Yayını

Konferansta sunulan bildiriler arasında seçki yapılacak ve yayınlanmasına karar verilen makalelerden oluşan

derleme bir kitap yayınlanacaktır. Bu kitap için makaleler balkconf@metu.edu.tr adresinden Mustafa Türkeş’e

gönderilecektir. (Seçilmiş makalelerin son teslim tarihi için önemli tarihler kısmına bakınız). “100. Yılında

Balkan Savaşları (1912/13): İhtilaflı Duruşlar” başlıklı derleme kitabın 2013 yılı sonuna doğru yayınlanması

tasarlanmaktadır.

Konferansın Yapılacağı Yer

Konferans Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, B-Binası, Uluslararası İlişkiler Bölümü,

Ankara-Türkiye, adresinde yapılacaktır.

Program

Konferans 23 Mayıs Perşembe günü başlayıp, 24 Mayıs Cuma, 2013’te sona erecektir.

Konaklama

Konaklama ile ilgili detaylar katılımcılara bildirilerinin kabulünü takiben bildirilecektir. Konaklama giderleri

katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Ulaşım

Ulaşım giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Konferans yerine ulaşım bilgileri ODTÜ Uluslararası

İlişkiler web sitesinde yer almaktadır. http://www.ir.metu.edu.tr ODTÜ Balkan Konferansları’na bakınız.

Adres

Uluslararası İlişkiler Bölümü, B Binası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dumlupınar Bulvarı No:1, Ankara,

Türkiye, 06800

Tel: +90 312 210 3098 veya +90 312 210 20 16 Fax: +90 312 210 79 83

*Balkan Çalışma Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa Türkeş

Yrd. Doç. Dr. D. Arıkan Açar

Yrd. Doç. Dr. Ş. İnan Rüma

Yrd. Doç. Dr. Sait Akşit

---Başvuru Formu

ODTÜ BALKAN KONFERANSLARI (23-24 Mayıs 2013)

balkconf@metu.edu.tr adresine gönderilecek

Adı: Soyadı:

Görevi:

Baglı oldugu kurum/kurulus:

E-mail:

Tel: Fax:

Posta adresi:

Görsel malzeme sunum teçhizatı isteği varsa (lütfen ayrıntılı yazınız):

Bildiri baslıgı:

Özet

(Amaç, irdelenen sorunsal, yöntem, muhtemel sonuç(lar), ençok 300 sözcük, tek satır aralıklı)

Tarih:

Yorumlar


Aktif Ziyaretçi 16
Dün Tekil 1193
Bugün Tekil 723
Toplam Tekil 2455814
IP 3.90.12.112


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

18 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 8.821 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu