KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AŞIK ŞENLİK SEMPOZYUMU - Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AŞIK ŞENLİK SEMPOZYUMU - Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL
Tarih: 29.01.2012 > Kaç kez okundu? 3733

Paylaş


SEMPOZYUM DAVETİ

Kafkas Üniversitesi, Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kars İl Kültür Müdürlüğü işbirliğinde 26 Mart 2012 tarihinde Halkbilimi Günleri çerçevesinde “Aşık Şenlik Sempozyumu” düzenlenecektir. Katılımınızdan onur duyacağımızı bildirir saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM BİLGİLERİ

Sempozyumun Amacı ve Kapsamı

Kars ilinin yetiştirdiği önemli isimlerden Aşık Murat Çobanoğlu’nun ölüm yıldönümünde gelenekselleştirilmek üzere programlar düzenlenecektir. Bu şekilde ilimizin ve kültürümüzün temsilcileri anılacak ve değerlerimizin yaşatılması çabalanacaktır.Sempozyum Kitabı

Sempozyum bildirileri 1 Mart 2012 tarihine kadar tamamlandığı teslim edildiği takdirde sempozyum tarihinde katılımcıları teslim edilmesi hedeflenmektedir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih: 1 Şubat 2012

Bildiri Metinlerinin Teslimi Son Tarih: 1 Mart 2012

Sempozyum Tarihi 26 Mart 2012

BİLDİRİ KONULARI

Aşık Şenlik’in Hayatı, Sanat,Şiirleri, Hikayeleri,

Halk Anlatılarında Aşık Şenlik,

Aşık Kolları Açısından Aşık Şenlik,

Aşık Havaları ve Aşık Şenlik,

Sözlü Kültür Açısından Aşık Şenlik,

Aşıklık Geleneği Açısından Aşık Şenlik vb.

DÜZENLEME KURULUBaşkan

Prof. Dr. Sami ÖZCAN (Kafkas Üniversitesi Rektörü)DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Haydar YÜKSEK

Prof. Dr.M.Öcal OĞUZ

Prof. Dr. Ali ÇELİK

Prof. Dr. Ali Sinan BİLGİLİBİLİM KURULU

Prof.Dr. Pakize AYTAÇ

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN

Prof.Dr. Metin EKİCİ

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN

Doç.Dr. Gülay MİRZAOĞLU

Doç.Dr. Ali YAKICIDÜZENLEME KURULU

Doç.Dr. Mahmut KARAPEHLİVAN (Konservatuar Müdürü)

Doç.Dr. Olga HASANOĞLU

Yrd.Doç. Dr. Aşkın ÇELİK

Yrd.Doç.Dr. Cengiz GÖKŞEN

Yrd.Doç.Dr. Kürşat Öncül

Yrd.Doç.Dr.Mustafa ŞENEL

Yrd.Doç.Dr.Nesrin GÜLLÜDAĞ

Yrd.Doç.Dr.Meheddin İSPİR

Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇINAR

Yrd.Doç.Dr. Tazegül Demir

Dr. Adem BALKAYA

Dr. Arzu ŞEYDA

Hakan DOĞANAY (Kars İl Kültür Müdürü)

Okt. Sıtkı AKARSU

SEMPOZYUM SEKRETERLİĞİ

Ar. Gör. Naciye KARAHAN

05546972772

Ar. Gör. Sertaç AYAZ

0505 4930810

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ

Sempozyuma bireysel ya da ortak olmak üzere en fazla iki bildiriyle başvurulabilmektedir.

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

• Bildiri geniş özeti en az 500 sözcük olmalıdır.

• Kuramsal olarak hazırlanacak bildiri özeti, problem durumu, amaç, sonuç, tartışma ve anahtar sözcükleri içermelidir. Araştırmaya dayalı bildiri özeti, problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler vb.), bulgular, sonuçlar (sonuçlanmış araştırmalar için) ve anahtar sözcükleri içermelidir.

• Bildiri özeti sempozyum düzenleme kuruluna web sayfasındaki form kullanılarak gönderilecektir. Diğer yollardan yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

• Sempozyuma katılmak için yapacağınız başvurularda, başvuru sayfasında bulunan bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Bu bilgiler, bildiri özetinizin bilim kurulunca kabul edilmesi durumunda size ulaşabilmemiz bakımından önemlidir.

• Bilim Kuruluna sunulan bildirilerin kabul edilebilmesi için daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir. Bildiriler kabul edildiği takdirde, bildiri kabul yazıları ve sunuma ilişkin ayrıntılar e-posta ile yazarlara gönderilecektir. Bu nedenle, mutlaka sürekli kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.

• Bilim Kurulu, özet çalışmayı kabul ettikten sonra tam metinleri de ayrıca inceleyecektir. Tam metinde yetersiz bulunan çalışmalar, özette kabul almış olsa bile reddedilebilecektir.

BİLDİRİ TAM METNİ GÖNDERİMİ

Tam Metin Bildiri Hazırlama ve Sunum Kuralları

• Bildiri hazırlama ve sunum dili Türkçe’dir. Bildiri metni, 20 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.

• Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir. Bildiri Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı (iki yana yaslı) ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

• Yazı karakteri ve büyüklükleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Başlığı: 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada.

Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.

Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto ortada.

Ana Başlıklar: 12 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.

Alt Başlıklar: 12 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.

Metin: 12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı 1,5 satır aralığıyla.

Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.

• Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

• Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.

• Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.

• Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Ayrıca, kaynakların yazımında APA yazım biçimi benimsenmelidir.

Geniş bilgi için: http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa20080930.pdf adresine bakabilirsiniz.Sunum Kuralları

• Sunum süresi 10 dakika ile sınırlı olup, soru-yanıt bölümü için 10 dakika süre ayrılacaktır. (Sunum süresinin 10 dk ile sınırlı tutulmasının nedeni araştırmacıların kuramsal bilgiden çok araştırmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonuçlarını dinleyicilere aktarmasını sağlamaktır. Kalan 10 dk süre ise tartışma için kullanılacaktır. Toplam her bir sunucunun 20 dk süresi bulunmaktadır.)

• Sempozyum süresince her salonda projeksiyon makinesi ve tepegöz bulunacaktır. Katılımcıların sunumlarında kullanmak istedikleri diğer araç-gereçleri sempozyum iletişim adresine başvuru sırasında önceden bildirmeleri gerekmektedir.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARISempozyuma bireysel ya da ortak olmak üzere en fazla iki bildiriyle başvurulabilmektedir.

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

• Bildiri geniş özeti en az 500 sözcük olmalıdır.

• Kuramsal olarak hazırlanacak bildiri özeti, problem durumu, amaç, sonuç, tartışma ve anahtar sözcükleri içermelidir. Araştırmaya dayalı bildiri özeti, problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler vb.), bulgular, sonuçlar (sonuçlanmış araştırmalar için) ve anahtar sözcükleri içermelidir.

• Bildiri özeti sempozyum düzenleme kuruluna web sayfasındaki form kullanılarak gönderilecektir. Diğer yollardan yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

• Sempozyuma katılmak için yapacağınız başvurularda, başvuru sayfasında bulunan bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Bu bilgiler, bildiri özetinizin bilim kurulunca kabul edilmesi durumunda size ulaşabilmemiz bakımından önemlidir.

• Bilim Kuruluna sunulan bildirilerin kabul edilebilmesi için daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir. Bildiriler kabul edildiği takdirde, bildiri kabul yazıları ve sunuma ilişkin ayrıntılar e-posta ile yazarlara gönderilecektir. Bu nedenle, mutlaka sürekli kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.

• Bilim Kurulu, özet çalışmayı kabul ettikten sonra tam metinleri de ayrıca inceleyecektir. Tam metinde yetersiz bulunan çalışmalar, özette kabul almış olsa bile reddedilebilecektir.

Tam Metin Bildiri Hazırlama ve Sunum Kuralları

• Bildiri hazırlama ve sunum dili Türkçe’dir. Bildiri metni, 20 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.

• Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir. Bildiri Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı (iki yana yaslı) ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

• Yazı karakteri ve büyüklükleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Başlığı: 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada.

Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.

Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto ortada.

Ana Başlıklar: 12 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.

Alt Başlıklar: 12 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.

Metin: 12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı 1,5 satır aralığıyla.

Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.

• Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

• Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.

• Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.

• Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Ayrıca, kaynakların yazımında APA yazım biçimi benimsenmelidir.

Geniş bilgi için: http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa20080930.pdf adresine bakabilirsiniz.Sunum Kuralları

• Sunum süresi 10 dakika ile sınırlı olup, soru-yanıt bölümü için 10 dakika süre ayrılacaktır. (Sunum süresinin 10 dk ile sınırlı tutulmasının nedeni araştırmacıların kuramsal bilgiden çok araştırmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonuçlarını dinleyicilere aktarmasını sağlamaktır. Kalan 10 dk süre ise tartışma için kullanılacaktır. Toplam her bir sunucunun 20 dk süresi bulunmaktadır.)

• Sempozyum süresince her salonda projeksiyon makinesi ve tepegöz bulunacaktır. Katılımcıların sunumlarında kullanmak istedikleri diğer araç-gereçleri sempozyum iletişim adresine başvuru sırasında önceden bildirmeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM

Yrd. Doç. Dr. Kürşat Öncül0506 509 32 59 onculkursat@yahoo.comYorumlar


Aktif Ziyaretçi 15
Dün Tekil 1193
Bugün Tekil 534
Toplam Tekil 2455625
IP 18.232.147.215


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

18 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 9.059 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu