2009, 2010, 2011 MEKTUPLARI - Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

2009, 2010, 2011 MEKTUPLARI - Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
Tarih: 23.01.2012 > Kaç kez okundu? 5216

Paylaş


BİR EMEKLİ PROFESÖRÜN HESAPLAŞMASI:

70. YAŞIMDA, 2009’DA NELER YAPMIŞIM?Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU1991 yılından 2007 yılına kadar, 16 yıl, bir yıl içinde yaptığım çalışmaları birer mektup olarak dostlarıma bildirme gibi bir geleneği oluşturmuştum. Bu, alanında bir ilkti. 2006 yılına ait olan son mektubumu, emeklilik tarihim olan 20 Mart 2006’nın yıldönümüne kadar uzatmış ve 20 sayfalık bir mektup olarak eşe dosta göndermiştim. Yakında bu mektuplar özel bir ad altında ve kitap bütünlüğünde basılacak ve sevenlerime gönderilecektir. Olan, aradaki 2007 ve 2008 yıllarına oldu. Okumakta olduğunuz bu yazı ise, eski mektupların bir devamı gibidir. Bu, sadece 70. yaşımın yaşanıldığı yılın bir hesaplaşmasıdır. Böylece, 70 yaşın da bir değer ifade ettiğini genç tembellere ve her yaştan aşırganlara anlatmaya çalıştım. Bakalım 70. yaşımı nasıl değerlendirmişim, birlikte görelim.I. EĞİTİM-ÖĞRETİM

1988-1994 yılları arasında altı yıl dekanlığını yaptığım Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde, haftada dörder saat derse girdim.

A. 2008-2009 Öğretim Yılı

Orta Öğretim Alanları Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda, beşinci sınıf öğrencilerine Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi dersini verdim. Bu arada neler neler öğrenmedim ki… Meğer bizim ders kitapları (orta öğretim) yanlışlarla doluymuş.

B. 2009-2010 Öğretim Yılı

Aynı ana bilim dalının dördüncü sınıf öğrencilerine ‘Âşık Edebiyatı’ konusunun işlendiği Halk Edebiyatı dersini verdim.

Not: 18 yıl görev yapıp emekli olduğum Fen-Edebiyat (şimdi Edebiyat) Fakültesine bir saat bile olsun derslere gitmediğimi, hele hele lisans üstü derslere davet edilmediğimi niçin soruyorsunuz ki? Cevabını bildiğiniz soruları lütfen sormayınız!

II. KİTAP YAYINLARIM

Bu yıl, ikisi ilk baskı, öbürleri yeni baskı olmak üzere dört kitabım yayımlandı.

A. Dostlar Beni Hatırladı, Konya 2009, 143 s., Kömen Yayınları

30 yıldan beri âşıklar; beni, ailemi ve görevlerimi anlatan şiirler yazmışlar veya şiirler ithaf etmişlerdir. Şair dostların da bir hayli ithaflı şiirleri vardı. Onları düzenleyip yayımladım.

B. Nasreddin Hoca, Ankara 2009, 316 s., Atatürk Kültür Merkezi Yayını.

2008 yılında ‘mutlaka’ basılması planlanan (Aslında 04 Mayıs 2008’de Akşehir’de, Nasreddin Hoca Toplantısı’nda dağıtılacaktı!), Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’le birlikte hazırladığımız, adını da Akşehir’den Dünya’ya Nasreddin Hoca olarak belirlediğimiz kitabımız bu ad altında, nihayet yayımlanabildi. Gecikme sebebi, hakemlerin ihmali mi?

C. 101 Türk Efsanesi, Ankara 2009, 253 s., Akçağ Yayınları (3. bs.)

1976’da 101 Anadolu Efsanesi adıyla yayımladığım, bölümler hâlinde çeşitli dillere çevrilen eserimin kardeşi olan bu kitabımın ilk iki baskısı 2003 ve 2004 yıllarında aynı yayınevince yapılmıştı.

Ç. Efsane Araştırmaları, Konya 2009, 346 s., Kömen yayınları (Genişletilmiş 2. bs.)

İlk baskısı Konya’da 1992 yılında yapılan (186 s.) bu makaleler külliyatının bu baskısı iki misli genişletilmiş olarak yayımlanmıştır.

***

Türk Dil Kurumu adına hazırladığım Eflatun Cem Güney adlı çalışmam kim bilir hangi profesör hakemimizin asistanlarının masasında bekletilmektedir!

III. BİLİMSEL TOPLANTILAR

A. Yurt İçinde Katıldığım Toplantılar

1. II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 21-23 Mayıs 2009, Kars. Türk Dil Kurumu ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün iş birliği ile düzenlenmiştir.

* Üzerinde Durulmamış Bir Anadolu Ağzı: Konya Ağzı.

2. 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 5-10 Ekim 2009 Ankara. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı kuruluşlardan Atatürk Kültür Merkezi başkanlığınca düzenlenmiştir. Kongrenin tek konusu vardı: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul.

* İstanbul’da Derlenen Bilmeceler ve Türk Bilmecelerinde İstanbul.

3. I. Uluslar Arası Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009, Konya.

Bir projeye bağlı olarak düzenlenen toplantı, Selçuk Üniversitesi tarafından Berlin Freie Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ortaklığı ile düzenlemiştir.

* Türk Masallarından Oluşan Birkaç Almanca Antoloji Üzerine.

4. 2023’e Doğru Türkçe Çalıştayı, 21-22 Kasım 2009, Ankara. Eğitim 2023 / Eğitim Dünyası Araştırma ve Geliştirme Derneği Genel Başkanlığınca düzenlenmiştir.

* İletişim Dili Olarak Türkçenin Kullanımı: Gazete ve Dergi, Radyo ve Televizyon.

5. Körfezde Zaman / İzmir Araştırmaları Kongresi 2009, 10-12 Aralık 2009, İzmir. Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Edebiyat Fakültesinin iş birliği ile düzenlenmiştir.

* Makedonya’dan İzmir’e Göç Edenlerin Taşıdığı Nasreddin Hoca Fıkraları ile Anadolu’da Anlatılan Benzerlerinde Görülen Değişmeler.

***

Not: Alan dışından bir bilimsel toplantıyı da bir süre izleyebildim. II. Uluslararası El Dokumaları (Tekstil) Kongresi 14-15 Mayıs 2009, toplantı Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığınca düzenlenmiştir.

B. Yurt Dışında Katıldığım Toplantı

1. Uluslararası Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı Sempozyumu, 4-8 Kasım, Lefkoşa. Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanlığınca düzenlenmiştir.

* 32 Yıllık Kıbrıs Türk Halk Kültürü Araştırmacılığımda Geldiğim Nokta.

C. Yurt İçinde Katılamadığım Toplantılar

1. Halk Hikâyelerinin Karşılaştırmalı Analizi: Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı. 30 Nisan-1Mayıs 2009, Ankara, Gazi Üniversitesince düzenlenmiştir.

2. Prof. Dr. Harun Tolasa’yı Anma Toplantısı, 16-18 Ekim 2009, Mardin Artuklu Üniversitesince düzenlenen Eski Türk Edebiyatı Toplantısı.

3. Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 17-18 Ekim 2009, Bolu. Abant İzzet Baysal Üniversitesince düzenlenmiştir.

4. Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu, 11-13 Aralık 2009, Kocaeli. Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı, Kocaeli Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenmiştir.

Ç. Yurt Dışında Katılamadığım Toplantılar

1. II. Uluslararası Dede Korkut Kollokvumu, 19-22 Haziran 2009, Baku. Baku Slavyan Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi ve Moskova Devlet Lingvistik Üniversitelerinin iş birliği ile düzenlenmiştir.

2. Türkiye-Ukrayna Kültür İlişkileri - VII. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu-Kültür ve Sanat Etkinlikleri, 24-29 Haziran 2009, Bolgrad-Odesa Oblastı-Ukrayna Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu (Ankara) ile Tüm Ukrayna Gagauz Birliğinin iş birliği ile düzenlenmiştir.

3. 2. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 9-11 Aralık 2009, Lefkoşa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesince düzenlenmiştir.

IV. 2010 İÇİN ALDIĞIM TOPLANTI DAVETLERİ VE DÜZENLENMESİ MUHTEMEL TOPLANTILAR

A. Yurt İçi

1. Uluslar arası Avrasya Âşıklarında Nevruz ve Ortak Motifler Bilgi Şöleni, 19-21 Mart, Ankara.

2. 1. Türkçenin Tarihî Gelişimi ve Bugünkü Durumu Sempozyumu, 1 Nisan 2010, İstanbul.

3. II. Türk Dünyası Uluslararası Kültür Kongresi, 19-25 Nisan 2010, Çeşme-İzmir. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ile Türk Dil Kurumunun iş birliği ile düzenlenmiştir.

4. I. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2010, İstanbul. Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünce düzenlenecektir.

5. 10. Uluslararası Yunus Emre Sevgi, Bilgi Şöleni, 8-9 Mayıs 2010, Eskişehir. Eskişehir Valiliği ve Osmangazi Rektörlüğü ev sahipliği yapmaktadır.

6. Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010, Balıkesir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanlığı ev sahipliği yapmaktadır.

7. Orhun Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl, 26-28 Mayıs 2010, Ankara. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile Türk Dil Kurumunun iş birliği ile düzenlenmiştir.

8. Yusufeli Sempozyumu, 10-12 Haziran 2010, Yusufeli-Artvin. Artvin Çoruh Üniversitesi, Yusufeli Kaymakamlığı ve Yusufeli Belediyesince düzenlenmiştir.

9. I. Ulusal Ilgın Sempozyumu, 30 Haziran -2 Temmuz, Ilgın-Konya.

10. I. Ulusal Her Yönüyle Türkmenler ve Ereğli Türkmenleri, 7 Ağustos, Ereğli-Konya.

11. İstanbul 2010 / Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık, 3-6 Kasım 2010, İstanbul. İstanbul Üniversiteleri Tıp Fakülteleri.

B. Yurt Dışı

1. Azerbaycanşünaslığın Aktual Problemleri Beynelhalk Elmi Konferansı, 11-12 Mart 2010, Baku.

2. Mollanepes and XIX. Century Türkmen Life Uluslararası Konferansı, 7-10 Nisan 2010.

3. International Scientific Conference: Languege and Culture, 21-25 Haziran 2010, Kiev-Ukrayna. Kiev National Univercity.

4. PIAC’ın 2010’da St. Petersburg’da toplanacağını kadim dostum Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya’dan öğrenmiş bulunuyorum.

5. V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 26-28 Eylül 2010, Kırcaali-Bulgaristan. Bilkent Üniversitesi, Sofya Üniversitesi ve Kırcaali Belediye Başkanlığınca düzenlenmektedir.

6. Genre Oğuznama as Historical and Cultural Source Uluslararası Bilimsel Konferansı, 14-15 Ekim 2010, Aşkabad.

V. KONFERANSLAR

A. Verdiğim Konferanslar

1. Nisan’ın ilk günü, Meram Kozağaç İlköğretim Okulunda, Kütüphaneler Haftası içinde, bir konferans verdim: Kitap ve Kitap Sevgisi.

2. 25 Nisan’da Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezinin 15 günlük konferanslarından birini verdim: Türklerde Ad Koyma.

3. 1 Mayıs sabahı, Alanya-Avsallar’daki bir otelde, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin üyeleri için üç kişilik seminerde bir konuşma yaptım: Etkili Konuşmanın Yararları / Türkçemizi Doğru Konuşalım.

4. 21 Mayıs öğle üzeri, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine bir konferans verdim: Halk Edebiyatı.

5. 22 Mayıs öğle sonu Ardahan’ın Çıldır ilçesinde lise öğrencilerine bir konferans verdim: Türkçemiz.

6. 22 Mayıs akşamı, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ikinci öğretim öğrencilerine bir konferans verdim: Halk Edebiyatı.

7. 12 Kasım Perşembe günü Süleyman Demirel Üniversitesi Edebiyat Kulübü’nün davetlisi olarak Isparta’da, bir konferans verdim: Nasreddin Hoca, Karaca Oğlan, Efsane ve Masallar

8. 24 Aralık Perşembe günü Niğde Üniversitesinin davetlisi olarak, bir konferans verdim: Nasreddin Hoca’ya Yeni Bir Yaklaşım.

B. Dinlediğim Konferanslar

1. Eşimin Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinden öğrencisi ve Türkülerle Türkiyem CD’lerinde birlikte çalıştığımız Servet Somuncuoğlu, Konya Türkocağında 6 Ocak’ta Taştaki İzler’i anlattı. Konferans, ertesi sabah Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde de, az farklı bir şekilde tekrarlandı.

2. Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırma Merkezinde, 10 Ocak’ta eski Konya’yı slaytlar eşliğinde anlattı.

3. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dülger, 14 Şubat’ta Türkocağında bir akşam yemeğinden sonra bir musiki ziyafeti çekti. Konuşmalar da oldu tabii.

4. Gazeteciler Aslan Bulut ve Yavuz Selim Demirağ’ın, 4 Mart’ta Selçuk Üniversitesi Yerleşkesinde, ödül töreni öncesi konuşmalarını dinledim.

5. Romancı Burhan Günel, Alâeddin Düğün Salonu’nda, 4 Nisan’da romancılığı üzerinde durdu.

6. Türk Dil Kurumu Başkanı Şükrü Halûk Akalın, Mevlâna Kültür Merkezinde 9 Mayıs’ta Yahya Kemal Beyatlı’yı anlattı.

7. Bekir Şahin, Rodos’ta Türk İzleri, 12 Mayıs 2009

Not: Konferans, Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü olan Şahin, Konya Aydınlar Ocağı Genel Merkezinin haftalık Salı Konferanslarından biri olarak Sille Kültür Evi’nde verilmiştir.

VI. YAZILARIM

Yazılarım başlığı altında; makale, bildiri, hatıra, tanıtma, vb. yazılarım yer almıştır. Ayrıca Merhaba gazetesinin çarşamba günleri verdiği ‘Akademik Sayfalar’ kültür ekinde de, çeşitli başlıklar altında pek çok yazım yer almıştır. Bunlar, kendi aralarında ayrı bir liste olarak verilecektir.

A. Makaleler

1. “Erkek Adlarının Konulmasında Görülen Gelişme ve Yenilikler”, Türk Dili, 97 (686), Şubat 2009, 99-109.

2. “Doğumunun 85. Yılında Şair Ahmet Tufan Şentürk”, Türk Dili, 97 (688), Mayıs 2009, 449-459.

3. “Bu Nasreddin Hoca Bizim Değildir!”, Temrin, 15 (Nasreddin Hoca / Özel Sayı), Temmuz 2009, 20-23.

4. “Doğumunun 105. Yılında Haşim Nezihi Okay”, Türk Dili, 97 (692), Ağustos 2009, 144-160.

5. “Nasreddin Hoca’yı Yeniden Okurken”, Ihlamur, 1 (2), Yaz 2009, 3-4.

6. “Eleştirinin Sefaleti ve İntihalin Zaferi”, Akpınar (Niğde), 4 (23), Eylül-Ekim 2009, 14-19.

7. “Bak Şu ‘Dört’ Rakamının / Sayısının Başımıza Açtıklarına!..”, Akpınar,4 (24), Kasım-Aralık 2009, 7-10.

8. “Dede Korkut Kitabı’nın ‘Giriş’ Bölümü Üzerine Bazı Görüşler”, Türk Dili, 97(696), Aralık 2009, 737-748.

B. Geçen Yıllarda Sunulup da Bu Yıl Yayımlanan Bildiriler

1. “Nasreddin Hoca ve Adına Bağlanan Fıkraların Yanlış Yorumlanması”, 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak / Uluslararası Sempozyum, Akşehir, 8-9 Mayıs 2008 / Bildiriler, Ankara 2009, 711-718.

2. “Zile Âşıklık Geleneğinin Türk Âşıklık Geleneği İçindeki Yeri”, Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu / 9-12 Ekim 2008 - Bildiriler, İstanbul 2009, 237-247.

3. “Konya’da Ad Düzeltmeleri ve Ad Değiştirmeleri”, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu 25-27 Nisan 2007 Erzurum Bildiriler 2 (K-Z), Erzurum 2009, 858-864.

Not: Bu bildiri daha önce Konya’da yayımlanan günlük Merhaba gazetesinin haftalık kültür eki Akademik Sayfalar’da da yayımlanmıştır: 7 (23), 20 Haziran 2007, 345-348.

4. “Nasreddin Hoca’nın Ahlaki Kimliği”, Buluşma / 2, Konya 2009, 204-209. I. Uluslararası Şairler Buluşmasının (9-11 Mayıs 2008) son gününde, Nasreddin Hoca’nın 800. Doğum Yılı münasebetiyle yapılan konuşmadır.

(5. “Âşık Edebiyatı Ürünlerinin Yazıya Aktarılmasında Karşılaşılan Sorunlar”, IX Türk Halk Kültürü ve Yunus Emre Sempozyumu / 7-9 Mayıs 2007 Eskişehir, Eskişehir Ocak 2010, 117-120.)

C. Merhaba Gazetesinin Akademik Sayfalar Ekinde Yer Alan Yazılarım

1. “Hoca’ya Saygı”, 9 (2), 28 Ocak 2009, 17-22.

2. “Tatil Yazıları: 10 / Yine Âşık Ömer Divanı Üzerine”, 9 (5), 18 Şubat 2009, 65-67.

3. “Mahalle Yazıları: 5 / Çaybaşı’nda ‘Son’ Sonbahar”, 9 (6), 25 Şubat 2009, 81-84.

4. “Ad Bilimi Yazıları: 6 / Erkek Adları da Modaya Uyuyor”, 9 (7), 4 Mart 2009, 97-99.

5. “Ad Bilimi Yazıları: 7 / Konyalı Öğrencilerin Ad ve Soyadları”, 9 (9), 18 Mart 2009, 129-131.

6. “Ad Bilimi Yazıları: 8 / Ad ve Soyadı Çeşitlemesi”, 9 (10), 25 Mart 2009, 145-148.

7. “Ad Bilimi Yazıları: 9 / Ad Bilimi Oyunları”, 9 (11), 1 Nisan 2009, 161-164.

8. “Nereden Nereye: 8 / Okuma ve Yazma Üzerine 50-60 Yıllık Hatıralar”, 9 (12), 8 Nisan 2009, 177-181.

9. “Akademik Sayfa ve Akademik Sayfalar’daki Yazılarım (1998-2009)”, 9 (17), 13 Mayıs 2009, 267-270.

10. “Akademik Sayfa ve Akademik Sayfalar’daki Yazılarım (1998-2009)”, 9 (20), 3 Haziran 2009, 317-318.

11. “Akademik Sayfa ve Akademik Sayfalar’daki Yazılarım (1998-2009)”, 9 (21), 10 Haziran 2009, 334-335.

12. “Dünkü Konya’dan Kitaplar: 2 / Konya İli Köy ve Yer Adları Üzerine Bir Deneme”, 9 (24), 1 Temmuz 2009, 369-371.

13. “Dünkü Konya’dan Kitaplar: 2 / Konya İli Köy ve Yer Adları Üzerine Bir Deneme II”, 9 (26), 28 Ekim 2009, 404-406.

14. “Dünkü Konya’dan Kitaplar: 3 / Mehmet Önder’in Seyahatnamelerde Konya’sı”, 9 (27), 4 Kasım 2009, 419- 421.

15. “Bizim Sözlerimiz: 1 / İlin Biri Olamamak”, 9 (29), 11 Kasım 2009, 433-434.

16. “Bir Dikilitaş’ımız Vardı…”, 9 (30), 25 Kasım 2009, 467-468.

17. “Bizim Sözlerimiz / 2: Yırtılan Deli Bekir’in Yakası”, 9 (32), 2 Aralık 2009, 481-483.

18. “Köklerim ve Dallarım”, 9 (33), 16 Aralık 2009, 514-515.

19. “Son Erzurum Yolculuğumdan İki Hatıra”, 9 (33), 16 Aralık 2009, 516-517.

20. “Isparta Güzellemesi”, 9 (34), 23 Aralık 2009, 9 (34), 529-532.

***Not: Merhaba’nın 41. yaşı münasebetiyle 20 Ağustos 2009 tarihinde yayımlanan özel ekte, ‘Merhaba ve Akademik Sayfalar’ (s. 4) başlıklı bir yazım daha yer almıştı.Ç. Sunuş, Ön Söz, Değerlendirme, Röpörtaj, Vb.

1. “Sunuş / Ignácz Kúnos’un Masalları Üzerine”, Meral Ozan Ignácz Kunos / Osmanlı Dönemi Türk Halk Masalları I (Türkçeye Çeviren, Transkript Eden ve Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Meral Ozan), Ankara 2009, VII-VIII.

2. “Önsöz”, Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu / 9-12 Ekim 2008 - Bildiriler, İstanbul 2009, 7-8.

3. “Değerlendirme”, Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu / 9-12 Ekim 2008 - Bildiriler, İstanbul 2009, 339-341.

4. Büşra Nur Güçlü- Recep Sefa Duran, “Saim Sakaoğlu ile Röpörtaj”, Pırıltı (Niyaz Usta İlköğretim Okulu yayın organı), 3 (3), [2009], 12-13.

5. Dilara Varışlı, küçük halam Hatice Özgüzar’ın torununun kızıdır. Ders kitabında benden alınan bir parça varmış. Yazarı ile görüşmesi istenilmiş. Ancak hoca, akraba olduğumuzu bilmiyor: 28 EylülD. 2010 İçinde Yayımlanılması İçin Gönderilen Yazılar

1. “Dil İnkılabı Gerekli miydi?”, Türk Dili 2010,

2. Ölümünün 60. Yılında Cumhuriyet ve Atatürk Âşığı Konyalı Âşık Mehmet Yakıcı, Türk Dili Ocak 2010, 98 (697), 64-74.

3. “Ölümünün 60. Yılında Âşık Mehmet Yakıcı’nın Şiirlerinde Konya-I”, Erciyes 2010,

4. “Ölümünün 50. Yılında Ali Rıza Yalgın”, Türk Dili Bahar 2010,

5. “Türk Masal Tipleri Kataloğu Taslağı Üzerine”, Millî Folklor 2010,

6. “Niğde Güzellemesi”, Akpınar, 5 (25), Ocak-Şubat 2010, 6-8.

7. “Bilimde Aşırma Yöntemleri”, Akpınar, Mart-Nisan 2010,

8. “Karaca Oğlan’ı Okurken”, Müjgân Cunbur Armağanı,

9. “Türk Dili’nde Halk Edebiyatı”, Türk Dili, Nisan 2010, 98 (700),

10. “Coşkun Ertepınar”, Türk Dili, Nisan 2010, 98 (700).E. Basım İçin Gönderilen Armağan Yazıları

1. “Geçmiş Zaman Olur ki… Yâr, Bana Bir Erzurum (Hatıra İçre Hatıra)”, Motif Akademi / Halkbilimi Dergisi, 2009 / 1-2, Muhan Bali Armağanı, 7-16.

2. “Efsaneler Değişirken Güzelleşiyor mu?”, Bilge Seyidoğlu Armağanı, (kitap),

3. “Masalların Oluşumu Üzerine Farklı Bir Yaklaşım”, Bilge Seyidoğlu Armağanı, Millî Folklor, 84, Kış 2009, 13-14.

4. “Karaca Oğlan’ı Okurken”, Müjgân Cunbur Armağanı,

5. “Bilimin Üçlü Kurumunun (Yazar-Hakem-Yayıncı) İşletilmesi ve Bir Örnek:”, Nimetullah Hafız Armağanı,

6. “Bir Eskimeyen Dosta Satırlar”, Nimetullah Hafız Armağanı’na Sunuş,

7. “Konyalılar Adlarından Pek de Memnun Değiller”, Müjgân Üçer Armağanı,

8. “Bazı Soyadlarımız ve Düzeltilen-Değiştirilen Soyadlarımız Üzerine”, Harid Fedai Armağanı.

9. “Bir Sessiz Çağlayandı O”, İbrahim Aslanoğlu Armağanı.

Not: Prof. Seyidoğlu için hazırlanan özel sayılardan kitap bütünlüğünde olanı için gönderilen yazımız, 2009’da, ikinci baskısı yapılan Efsane Araştırmaları adlı makale külliyatımıza da (s. 87-96) alınmıştır.

Bir Not daha: 2010’da Prof. Dr. Tuncer Baykara ve (Dr.) Nail Tan için birer yazı hazırlayacağım. Merhum Aydın Oy’un armağanı da, 2010 tarihli olsun artık.F. Büyük Çalışmalar

2008 yılında hayata geçirilen bir ansiklopedimiz vardı: Konya Ansiklopedisi. Bir de 2009 yılında toplu eser çalışması başlattık. İşte onlara dair…

1. Konya Ansiklopedisi’nin ilk cildi basım için teslim edildi. Oraya birkaç madde yazdım:

1. Akademik Sayfa / Sayfalar, 2. Âşık Dertli, 3. Âşık Mehmet Yakıcı, 4. Âşık Ömer, 5. Âşık Rıza, 6. Âşık Sururî, 7. Âşık Şem’i, 8. Âşıklar Bayramı, 9. Atasözleri.

2. Türk Ailesinin El Kitabı, adı altında her biri 250-300 sayfa olacak olan dokuz kitabın danışma kurulu, 17 Ekim’de, Ankara’da başkanlığımda toplandı. Taslağa son şekli verildi ve görev dağılımı yapıldı. Sonuçlar 2010’da alınacak. Ekibimiz son derece güçlü…

3. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Sınıf öğrencileri için Halk Edebiyatı Ders Kitabı hazırlanması işi bize (Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Doç. Dr. Zekeriya Karadavut ve ben) önerildi. Herhâlde Temmuz 2010 başına teslim edeceğiz.VII. GÜZEL HATIRLAMALAR – GÜZEL HATIRLANMALAR

Bu yıl düzenlenen bazı toplantılar, anma / anılma duygusunun güzelliğini paylaştı. Siz buna vefa duygusunu da ekleyebilirsiniz. 2009’da benim için bir toplantı düzenlendi; yaşayan on dört kültür adamıyla birlikte benim için de ortak bir toplantı gerçekleştirildi. Merhum bir hocamızın hatırası için düzenlenen bir toplantıya ben de katıldım.

1. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, 15 Mart 2009 gecesi, “15 Yıl’da On Beş Kültür ve Sanat Adamına Vefa Gecesi” düzenledi. Edebiyat Öğretmeni Ali Işık’ın düzenlediği gecede, 1924-1949 doğumlu, tamamına yakını Konyalı olan; içlerinde benim de bulunduğum; bilim adamı, yazar, araştırıcı, sanatkâr, hattat ve koleksiyoncuya birer ‘ihtiram beratı’ verildi. 32 sayfalık tanıtım kitapçığının ilk sayfasında, 15 fotoğrafın soluna şu ifadeler istif edilmiştir: “ONLAR… Ömürlerini bu “kadim şehr”in ilim, kültür ve sanatına vakfettiler / Biz… Önlerinde saygı ile eğiliyoruz…”

2. 23 Ekim 2009 Cuma günü, Türk Dil Kurumu ile Atatürk Üniversitesinin iş birliği ile bir anma toplantısı düzenlendi. Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesinde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Kaya Bilgegil, sevenlerince anıldı. O, arada Fen-Edebiyat ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakültelerinde de uzun süre dekanlık yapmıştı. Toplantıda birer konuşma yapanların en kıdemlisi bendim.

3. Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper, Atatürk Üniversitesinden öğrencimdir. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında öğretim üyesidir. O, aynı zamanda Üniversitesinin öğrenci topluluklarından olan Edebiyat Kulübü’nün de danışman hocasıdır. Sevgili Gariper, bu yılın 70. yaşımla özdeşleştiğini hatırlayarak Üniversitesinde benim için bir toplantı düzenledi. 12 Kasım 2009 Perşembe günü; Selçuk, Dumlupınar, Mehmet Akif Ersoy ve Süleyman Demirel Üniversitelerindeki öğrencilerim olan öğretim üyelerinin katılımıyla bir vefa toplantısın gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise Bölüm öğrencilerine; ‘Nasreddin Hoca, Karaca Oğlan, Efsane ve Masallar’ konulu bir konferans verdim.

Demek ki, Atatürk Üniversitesinde, bu toplantının düzenleyicisi Yrd. Doç. Gariper, katılımcılar Prof. Dr. Kubilay Aktulum, Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ve Doç. Dr. Zekeriya Karadavut gibi vefalı öğrenciler de yetiştirmişim.

Not: Tarihçimiz İbrahim Hakkı Konyalı için düzenlenen Anma toplantısı 1 Nisan’da Koyunoğlu Müzesi’nde yapılmıştır. Ben de dinleyiciler arasındaydım.

VIII. ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

A. Kısa Kısa

1. Konya Büyükşehir Belediyesinin 16-17 Nisan 2009 gecelerinde düzenlediği 42. Âşıklar Bayramı’nın her iki gecesinde de değerlendiriciler arasında idim.

(Not: Bazı âşıklar, 10 Mart’ta, şimdi yerinde yeller esen Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonu’nda çalıp çığırdılar.)

2. Bayburtlu Zihnî ile ilgili olarak hazırlanan CD için kamera karşısında geçtim. Güzel bir CD olmuş. Çekimleri Halil Demirci yönetti.

3. ÜNTV’de haftalık programım ‘Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile Eski Konya’nın son çekimleri 29 Mayıs’ta idi; 31 Mayıs’ta yayımlandı.

4. ÜNTV’de Pazar günleri yayımlanan ’25. Kat’ programında konuk idim. 2 saatlik çekim, 11 Ocak’ta yayımlandı. Tekrarı da aynı günün gecesinde idi.

5. Türk Dil Kurumunun aylık dergisi Türk Dili’nin yazı kurulu toplantılarının eksiksiz olarak katıldım.

6. Erzurum Bölge Radyosunun isteği üzerine, 29 Eylül’de telefonla bağlanıp Bayburtlu Zihnî’yi anlattım.

7. Daha önce Ankara’da kayıt verdiğimiz, âşıklarla ilgili bir program 3 Ekim’de Avaz TV’de yayımlandı.B. Biraz Uzunca

1. Şiir Kitaplarına Övgüler

Prof. Dr. Nihat Bozdağ, Atatürk Üniversitesinden arkadaşım… ‘Arkadaşım’ demek ne kelime, lojmandan kapı karşı komşum. Ziraat Fakültesinin Tarımsal Ekonomi Bölümünde öğretim üyesi idi. Şimdi Gazi Üniversitesinde görevli… Sevgili Bozdağ şairdir de… Son olarak üçüncü kitabını göndermişti: Sevgi İşte, bu Sevgi’ye çok özel bir değerlendirme yazmıştım: Erdemli, 11 Ağustos 2009.

Mehmet Taştan, Ankara’da görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı… Benim Erzurumluluğumla yaşıt bir dadaş. O da şair. İkinci kitabını lütfetmişler: Yağmur Islıyor Beni. Kurban Bayramı’nda da onun mısralarıyla kucaklaşıp o kitap için de güzel şeyler yazdım. O Yağmur Hepimizi Islıyor, Manavgat, Aralık 2009.

2. Katılamadığım İki Ankara Toplantısı

İlk sayısı 1989’un başında Ankara’da yayımlanan Millî Folklor dergimiz, 21 Şubat 2009’da “20. Yıl Özel Toplantısı” diyebileceğimiz bir “Millî Folklor: Dün ve Yarın / Yuvarlak Masa Toplantısı” düzenlemiştir. Ben de çağırılı yazarlardandım. Ama katılamadım. Ancak, toplantıda okunduğunu öğrendiğim bir ‘Görüşler’ demeti gönderdim.

TürkBirDev Yapılandırma Kurulu Kayseri üyesi; şair, yazar, araştırmacı ve gazeteci Sabit İnce Bey’den bir ileti aldım. 31 Ekim 2009’da Ankara’da ‘Türk Birliği’ konulu bir, TürkBirDev 2009 Kurultayı’nın toplanacağı bildiriliyordu. Ne yazık ki bu toplantıya da katılamadım.

3. Bir Kongre

1961 yılında, birkaç idealist büyüğümüzün kurdukları Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (adı şimdi Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Derneği) 20 Haziran 2009’da Ankara Bahçelievler Son Durak’taki yeni binasında olağanüstü genel kurulunu topladı. Katılımcılara şöyle bir baktım, artık ‘eski toprak’lar azalmış; biz onların yerlerine hazırlanıyoruz. Siz çok yaşayınız hocam Prof. Dr. Oktay Aslanapa. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Turan Kültür Merkezi’nin sizi 19 Aralık 2009’da İstanbul’da ‘Saygı Günü’nüzde anması elbette çok anlamlıydı. Ya Prof. Dr. Ercüment Kuran? Her toplantı öncesi bizlere anlattıklarını artık dinleyemeyeceğiz. Onu, 4 Kasım 2009’da kaybettik. Tabii, toplantımıza katılamamıştı. Hocam, sizi hep hatırlayacağız.

4. Bir Tuhaf Cevap

Ömrü okumakla geçirenler bilir; bilimsel eserleri basımıyla ilgili olarak yazılan raporlara ‘inceleme ücreti’ ödenir. Biz de bir hayli eser için bu tür raporlar yazdık. Raporunuz olumsuz olsa bile o ücret sizin hakkınızdır. Bir inceleyicinin elindeki eser için verdiği emek, âdeta adının da eserin kapağına ortak olmasını gerektirecek kadar fazladır. Bir de 800-900 sayfalık esere bir iki sayfa yazıp baştan savanlar var.

Neyse, bir ilimizin Kültür ve Turizm Müdürlüğünden gelen, ….. Yer Adları Üzerine Bir İnceleme adlı eseri büyük bir sabırla inceledim ve rapora bağladım. Cevap, eseri hazırlayandan geldi: “Onlar inceleme ücreti ödemiyorlarmış, ben ödemek istiyorum. Lütfen banka hesap numaranızı …” Zaten raporum büyük ölçüde olumsuz bir de eser sahibinden para mı talep edeceğim! Olur mu? Olmaz elbette… Müdürlük verseydi neyse.

Emek sömürücüleri sadece kazma kürekle çalışılan alanlarda değil ki…

5. Gönderilmeyen Bir Mektup

Artık 81 ilimizin beşi dışında (İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Kocaeli) hepsinin birer üniversitesi var; ne mutlu onlara.

Yeni kurulan bir üniversitemizin şehri ile gönül bağım var. En son üniversiteye kavuşan illerimizden olan bu şirin tarih ve kültür ocağının rektörüne bir mektup yazdım, hem de el yazımla. Ama sonradan göndermekten vazgeçtim. Güzel şeyler yazmıştım oysa… Bir olayı hatırlayıverince mektubumu saklamaya karar verdim.

En eski üniversitelerimizden birinde yardımcı doçent olan A. B. C., altı ciltlik bir eser hazırlar. Eser hoşuma gider, beğenirim. A. B. C.’nin dekanıyla birlikte rektörüne de bir kutlama mektubu gönderirim. Cevap filan beklediğim yok. Ama bir ay sonra rektörlükten bir teşekkür yazısı alırım. Bu basılı bir kart… Sayın Rektör yeni yılımı kutluyormuş! Oysa ben onun yeni yılını filan kutlamamıştım. Hem Kasım ayında yeni yıl kutlandığı nerede görülmüş ki?

Onun için mektubumu göndermedim…IX. BİRAZ DA BİLİM GEZİLERİ

1. Kars’taki çalıştayın ikinci günü Çıldır’a kadar uzanıp gölün kıyısında balık yediğimizi, dönüşte ise bir başka köşesinde gözlerimizi göl mavisiyle doldurduğumuzu söylemeliyim.

2. Aynı çalıştayın son günü, Ağrı Dağlarımızı seyrederek, Iğdır üzerinden Nahçıvan’a kadar uzandık. Gezdirdiler, yedirdiler, içirdiler (meyve suyu), yolcu ettiler. Rektörün ikindi kahvaltısı özeldi, özel bir bahçede idi. Akşam yemeğini ise müzik eşliğinde yemiştik. Gezilecek önemli anıt ve müzeleri de değerlendirdik.

3. 13 Kasım sabahı, Isparta’da, öğrencim Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper’in kaptanlığında, önce şehir içi tur atıldı, sonra da kırsal kesimler gezildi. Gölcük’ün kıyısındaki sonbahar güzellilerini asla unutmayacağım. O, ne güzel bir göl turu idi öyle…

X. VE BİR VEDA…

Çaybaşı, Çaybaşı… Artık oradaki evimiz gitti gider. 12 katlı “gökyaran”ların altında sinmiş olan birkaç evcik ve ağaçlar belki de 2010 baharını bile göremeyecek. Ben, evimizi çeşitli açılardan belgelendirdim.

1. 9 Haziran’da Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bey bir araştırma görevlisi arkadaşıyla gelip evimizi tepeden tırnağa santimleyip çizimlediler.

2. Prof. Dr. Haşim Karpuz da 21 Haziran’da, evimizi fotoğraf ve film çekimleriyle belgelendirdi.

3. Ertesi gün, Koyunoğlu Müzesi Müdürü Hasan Yaşar, uzman Sabri Doğan ve Meram Belediyesinden bir mühendis arkadaş, bizim evde işe yarar ne varsa belirlediler; yıkım öncesi gelip, alıp gidecekler: Sokak kapısı, tulumba, gömme dolaplar, vb.XI. UNUTULAN BİR ÖDÜL

Elginkan Vakfının 2008 Yılı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri’nin Türk Kültürü ile ilgili olanına Konya Fikir, Sanat ve Kültür Adamları Birliği Derneğince önerilmiştim.

Sonuçta, ödülü; İlhan Ayverdi, Bozkurt Güvenç ve bir İngilizce sözlük hazırlayıcı ekiple poylaştık. 19 Şubat 2009’da, İstanbul Teknik Üniversitesinin Ayazağa Kampusu Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ödül törenimiz yapıldı. Ben ödülümü Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran’dan aldım.

Bu güzel olayı, ne yazık ki okumakta olduğunuz yazının hazırlanıp tamamlamasından çok sonra, öbür yazılarımın tamamlanma aşamasında hatırladım. Ne dersiniz, ödül çokluğu, bazılarının unutulmasına mı yol açıyor!

XII. BASIMDA OLAN KİTAPLARIM

1. Eflatun Cem Güney

2. MektuplarımXIII. HAZIRLANAN VEYA HAZIRLAMAKTA OLDUĞUM KİTAPLARIM

A. Bilimsel Yayınlarım

1. Konya Üzerine Yazılar I / Halk Edebiyatı

2. Konya Üzerine Yazılar II / Dil Yazıları

3. Âşık Edebiyatı Yazıları

4. Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca (2. bs.)

5. Destan Yazıları

6. Ad Bilimi Yazıları

7. Ali Rıza YalgınB. Şehir Kitaplarım

1. Meram Yazıları (Basıma hazır)

2. Fahrünnisa Yazıları (Basıma hazır)C. Popüler Kitaplarım

1. İmdat! Bilimde Hırsız Var

2. İmdat! Dilimde Hırsız Var

3. Yeni Konya’dan Seçmeler

4. Size’den Seçmeler

5. Akademik Sayfa / lar’dan Seçmeler

6. Kültür Eklerinden Seçmeler

7. Bay ‘Bilimsel Eleştirmen’imi TakdimimdirÇ. Hatıralarım

1. Atatürk Üniversitesi Hatıraları (Erzurum Hatıraları)

2. Selçuk Üniversitesi Hatıraları

3. Bölümdeki Son Yılım

4. Lağım Faresinden Gelen Mektuplar

5. Güzel İnsanlar Galerisi / PortrelerD. İntihal Üzerine Kitaplarım

1. Türkiye’de İntihal (Bilim ve Sanat Hırsızlıkları)

2. Konya’da Ünlü İntihaller ve İntihalcilerE. İlk Yazılarım

1. Gazetelerdeki Denemeler

2. Dergilerdeki YazılarF. Çeşitli Yazılarım

1. Söyleşi - Mülakat Yazılarım

2. Yazdığım Ön Sözler

3. Günlüklerden SeçmelerG. Mizahi Yazılarım

1. Benim İtlerim

2. Benim Hırsızlarım

3. Bunlar Bal Gibi İntihal Be Yahu!Ğ. Aile Kitabı1. Babam Hattat-Hafız Mehmet Sakaoğlu (M. İhsan Konevi ile)(İnşallah, Allah bunları görebilmek için yeterince ömür verir.)

BASILAMAYACAK ESERLER1. Atatürk’ün Dili: Türkçe (Telif hakkı yayınevindedir.)

2. Çocuklara ve Gençlere Şiirler (Hacmi sebebiyle basılamayacaktır.)

---

2010’LA BİR HESAPLAŞMA…NASIL GEÇTİ O GÜZELİM 2010Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

[1991 yılında başlattığım ‘Yıllık Mektup’ geleneğini, emeklilik yılım olan 2006’da sona erdirmiştim. Mektuplarımın yayına hazırlanması sırasında, resmî doğum tarihim olan 20 Mart 1939 dikkate alınmış, o güne kadar olan olaylar da eklenmişti. 2009 yılı ise benim 70. yılım idi. Bir yıl dokuz aylık bir aradan sonra mektuplarıma kaldıkları yerden devam etmeye karar verdim. O yılın mektubu, Yarenlik / Çeşitlemeler (Konya 2010) adlı ve fotokopi tekniğiyle şimdilik 100 adet çoğaltılan kitabımıza (s. 55-64) alınmıştı. 2010 yılı ise aşağıda dile getirilmiştir. Pek benzeri olmayan bir mektup türüne hoş geldiniz. S. S.]Evet, nasıl geçti o güzelim 71. yaşım, o güzelim 2010 yılı… Geldi de geçti bile…

1991 yılında başlattığımız ‘Yıllık mektup’ geleneğimizi bu şekilde sürdüreceğiz. Nasıl olsa ağabey mektuplar Dostlara Mektuplar’da yerlerini aldılar (Konya 2010). Bakalım hânım, Sakaoğlu bu yılı nasıl değerlendirmiş, bir görelim hele.EĞİTİM ÖĞRETİME DÖNÜŞ

20 Mart 2006’da emekli olmuştum. O sabahtan sonra bölüm derslerim sona ermişti. Ancak Sosyal Bilimler Enstitüsündeki derslere devamım uygun görülmüştü.

Daha sonra Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalında 2006 güz yarıyılından itibaren yedi yarıyıl çeşitli derslere girdim. Bu süreç, Ocak 2010’daki dönem sonu sınavlarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Şehrimizin ilk özel üniversitesi olan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, 2010- 2011 öğretim yılında üç fakültesine öğrenci almaya başladı. Bize de, zorunlu derslerden olan Türk Dili’ni verme görevi verildi.BİLİMSEL TOPLANTILAR

Artık toplantılar ‘Kambersiz’ olmaya başladı. O kadar çok toplantı düzenleniyor ki… İşte katılabildiklerim:

Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul’da 01 Nisanda Türk Dili konusunda bir toplantı düzenledi. Sabah uçağıyla gidip gece uçağıyla döndüm: Konuşmanın konusu, Küreselleşme Karşısında Türk Dili idi: Türkçenin Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Konumu, İstanbul 2010, 81-96.

Türk-Makedon Dostluk Derneğinin 14 Nisanda Türk Dil Kurumunda düzenlediği, I. Türk-Makedon Dostluk Haftası içinde yer alan Atatürk’ün Balkan Politikaları ve Makedonya’da Türkçe Eğitimi Bilgi Şöleni’nde bir konuşma yaptım. Toplantıyı; TBMM, Atatürk Araştırma Merkezi ve Türk-Makedon Dostluk Derneği ortaklaşa düzenlemişti.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 19-24 Nisanda İzmir Çeşme’de toplandı. Sunduğum bildiri, Türk Dünyası Masal Tipleri Kataloğu Üzerine adını taşıyordu.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı, öğrencim Prof. Dr. Esma Şimşek’in öncülüğünde düzenlenen İletişim ve Türk Dili konulu panelde, TRT spikerlerinden Zafer Kiraz’la birlikte idim: 3 Mayıs 2010.

Türk Dil Kurumu ile Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün birlikte, 26-29 Mayıs tarihleri arasında düzenledikleri, Orhun Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu’ndaki bildirim konusu: Orhun Anıtlarından Günümüze Süzülen Birkaç Erkek Adı.

Balıkesir Üniversitesi ile Motif Vakfı (İstanbul)’nın birlikte düzenledikleri Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu 28-30 Mayısta toplandı. Ben sadece katılımcı idim ve oturum başkanlığı yaptım.

Çumra (2), Karapınar, Bozkır ve Beyşehir ilçelerimizden sonra Ilgın ilçemizde de 30 Haziran-2 Temmuz 2010 tarihlerinde bir toplantı düzenlendi: 1. Ulusal Ilgın Sempozyumu. Bildirimin konusu Halk Kültürüne Genel Bir Bakış idi.

Sakarya Üniversitesi ile Türk Dil Kurumu 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Sakarya’ da III. Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı’nı düzenlediler. Bildirimiz, Bir Kavram, Üç Terim: Mirav, Havala, Suyolcu adını taşıyordu.

Erciyes Üniversitesi ile Türk Dil Kurumu 7-8 Ekim tarihleri arasında Kayseri’de düzenledikleri Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni’nde, Tarihî Bir Konya Mahallesinin Ağzında Görülen Bazı Özellikler adlı bir bildiri sundum.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Meddahlık Çalıştayı ve Gösterileri konulu toplantı 22-23 Aralık günlerinde Ankara’da toplandı. Oturum başkanı ve katılımcı olarak yer aldım.

İki ilçemizdeki birer günlük iki toplantıya da konuşma metinlerimi gönderdiğim hâlde katılamadım.

Kayseri’nin Develi ilçesinde düzenlenen 28. Âşık Seyranî Sempozyumu 5 Ağustosta gerçekleşti: Seyranî’nin Hece Vezniyle Yazdığı Şiirlere Farklı Bir Yaklaşım. 28. Âşık Seyranî Bildirileri adıyla hemen yayımlandı: Develi, 6-30.

1. Ulusal Her Yönüyle Türkmenler ve Konya Ereğlisi Türkmenleri toplantısı 7 Ağustosta Ereğli’de gerçekleştirildi. Konum, Bekdik Gelenekleri idi.

Erciyes Üniversitesi ile İncesu Belediyesi 22-24 Ekim tarihleri arasında Kayseri’de I. Ulusal İncesu Sempozyumu adlı bir toplantı düzenlediler. Biz de, Su İçmez Menkıbesinin Yeni Bir Anlatması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma konulu bir bildiri hazırladıksa da rahatsızlığımız sebebiyle katılamadık.

Akdeniz Üniversitesi ile Atatürk Kültür Merkezi, 1-4 Kasım tarihleri arasında Alanya’da Türk Halı ve Düz Dokumaları (Kilim, Çicim, Zili, Sumak) Uluslararası Sempozyumu düzenlenmiştir. Konumuz, Hayalden Gerçeğe: Türk Halk Anlatmalarında Dokuma ve Dokumacılık idi. Bildirim gitti, ben gidemedim.

Ya katılamadığım, katılamayacağımı bildirdiğim toplantılar… Önce yurt dışı…

Azerbaycanşinaslığın Aktüel Problemleri Beynelhalk İlmi Konferansı, Baku, 11-12 Mart.

Mullanepes ve 19. Yüzyıl Türkmen Hayatı, Aşgabat, 7-10 Nisan.

19. Uluslararası Dil ve Kültür Bilimsel Konferansı, Kiev, 21-25 Haziran.

46. Permanent İnternational Altaistic Conference, St. Petersburg.

V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Kırcaali. 26-28 Eylül.

Oğuzname Türü Tarihî Kültürel Kaynakları, Aşgabat, 14-15 Ekim.

Dağıstan ve Kuzey Kafkasya Halklarının Folklorunun Karşılıklı Alakaları, Tipolojileri, Mahaçkala, 19-22 Ekim.

Gelelim yurt içindekilere…

Fazla açmayayım da şöyle bir dokunup geçeyim. İstanbul’da bir uluslararası toplantı düzenleniyor. Ankara’daki büyük bir kültür kongresi sırasında bazı gençler bana gelip, “Hocam, adınızı Düzenleme Kurulu’nda gördük. Katılmamıza yardımcı olur musunuz?” dediler. Tesadüf bu ya, kongre binasının koridorlarında da bu İstanbul toplantısının ‘goccaman’ afişleri asılıydı. Ve birçok seçkin bilim insanının adları… Gençlere ilanları gösterip benim adımın olmadığını söyleyince şaşırıyorlar. Neyse, ben de bu toplantıya çağrılmadım: Niye mi? Yabancı ağırlıklı olacakmış! Hâlâ kendimizden uzak duruyoruz. Malum toplantı herhâlde gerçekleşmiştir. Hakkında haber maber göremedim.

Bazı toplantılar az / kısa zamana sığdırılıp duyurulur. İşte örneği: Uluslararası Avrasya Âşıklarında Nevruz Ortak Motifler Bilgi Şöleni: Ankara, 19-21 Mart.

El bebek gül bebek büyüttüğümüz Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri de elimizden kayıp gitti. Bu yıl onuncusu yapılacaktı. Toplantı gömlek değiştirerek 10. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni oluverdi! Nerede 1983’ten beri kullanılan halk edebiyatı kavramı? 8-10 Mayıs.

3. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, 13-15 Mayıs Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Büyük ısrarlara karşılık katılamadığım bir toplantı da Yusufeli’nde idi: Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu: 10-12 Haziran.

Uluslararası Zeki Velidi Togan ve Türk Kültür Bilgi Şöleni de, Afyonkarahisar’da 13- 15 Ekimde toplandı. Keşke katılabilseydim.

Bir telefonla özel konuk olarak çağrıldığım Giresun Toplantısı 21-23 Ekimde toplandı. Ama ben o günlerde daha önce söz verdiğim İncesu’da olmalıydım.

30 yıllık meslektaşım Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Hanımefendi, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık konulu toplantıya lütfedip çağırdılar: 3-6 Kasım. Keşke katılabilseydim.

Bu arada çağrılmadığım bir Konya bilimsel toplantısını da yarım gün izleme mutluluğuna eriştim. Öğrencilerimin bildirilerini dinlemek beni mutlu etti: 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’: Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Çalıştayı, 28-30 Nisan. Toplantıyı Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı düzenlemiştir.

2011’in toplantıları…

4. CIEPO Ara Dönem Sempozyumu, 14-17 Nisanda Uşak’ta toplanacak.

Esab-ı Kehf Sempozyumu Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 15-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. Uluslararası Büyük Türk Dünyası Bilimler Kongresi… 3-5 Mayıs Ankara.

Kültür ve Turizm Bakanlığının beş yılda bir düzenlediği Uluslararası Türk Folklor Kongresi, galiba yılın son ayında toplanacak. Akdeniz kıyıları olabilir.

Atatürk Kültür Merkezinin bu yılki toplantısının konusu: Evliya Çelebi: İstanbul 26-28 Eylül.

Tarihi ve Kültürüyle II. Zile Sempozyumu 6-9 Ekimde Zile’de.

Akşehir’de de 2-3 Temmuzda bir toplantı var… Konusu; Akşehir 2011 Sempozyumu…

Nevruz günlerinde Fethiye’de olabilirim.

Konya da mı? Vallahi birkaç toplantı yapılabilir. Biz, ilk günün ertesinde gazetelerden öğrenebiliriz.

Türk Dil Kurumunun yurt içi toplantılarından birine de katılabilirim.

Yurt dışından da biraz söz edelim…

Özel davetiyesi gelen ilk toplantı Kosova’da… Dost ve kardeş Hafız Ailesi, 5. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu’na (13-16 Nisan 2011, Prizren) davet ettiler. Sağ olsunlar.

Türkmen Halkının Kökeni ve Kültür Toplantısı 23-24 Şubatta Aşgabat’ta toplanıyor.

Uluslararası Ad Bilimi Kongresi ise İspanya’da…

İlki Kasım 2010’da Alanya’da yapılan Halı Toplantısının ikincisi yaz ortalarında St. Petersburg’ta…

3. Uluslararası Balkanlar’da Sosyal Bilimler Kongresi, 30-31 Mayıs 2011’de Mostar-Bosna Hersek’te…

9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 15-16 Haziran 2011’de Baku-Azerbaycan’da…

6. Uluslararası Türkoloji ve Doğu Bilimler Aktüel Problemleri Toplantısı, 21-25 Mart 2011 tarihleri arasında Ukrayna’da…KONFERANSLAR

Bu başlığı son yıllarda ikiye ayırmaya başladım: Benimkiler ve dinlediklerim. Söze dinlediklerimden başlayalım.

Lisans ve doktoradan öğrencim, Ereğli MYO öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Peker konferansını 16 Ocakta Konya Türkocağında verdi:

SÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Mezahir Avşar, 23 Ocakta Türkocağında, Azerbaycan olaylarının 20. yılı konusunda konuştu.

Lisans, yüksek lisans ve doktoradan öğrencim MHP Muğla Milletvekili Prof Dr. Metin Ergun ile Kırıkkale Milletvekili Prof. Dr. Osman Durmuş, Konya Ticaret Odası’nda 20 Martta konuştular.

18 Ekimde Prof. Dr. Muhittin Tuş Osmanlılarda Matbaacılık, 25 Ekimde Seyit Küçükbezirci Konya Folklorundan Esintiler konulu konferanslarını Türkiye Yazarlar Birliğinin bahçesinde sundular.

16 Ekimde Doç. Dr. Hacı Ahmet Özdemir Baycu Noyan ve Moğolların Anadolu’yu İstilası ve 06 Kasımda Prof. Dr. Mikail Bayram Şeyh Sadreddin-i Konevi Eserleri ve Kütüphanesi konulu konferanslarını SÜSAM’da verdiler.

Şimdi de bizim verdiğimiz konferanslar…

10 Aralık’ta, avukat-yazar ağabeyimiz Özgen Küçükkoner’in İl Halk Kütüphanesinde dedesi ve eseri olan Mesnevi’nin Özü konulu konferansını dinledik.

27 Şubat SÜ Selçuklu Araştırmaları Merkezinde, Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine bir konuşma yaptım.

Konya Ticaret Lisesinde 17 Martta verdiğim konferansın konusu, Nasreddin Hoca idi.

Elazığ seferimin konferans ayağı, tıklım tıklım dolu bir salonda Karaca Oğlan Üzerine idi… 4 Mayısta Fırat Üniversitesinde konuştum.

Üyesi olduğum Türkiye Yazarlar Birliğinde konferans vermemle ilgili bir teklif gelmedi. Oysa aynı dönemde iki konferans verdiğim de olmuştu.

Bu yıl Konya’da Selçuklu Araştırmaları Merkezinde bir konferans vereceğim. Ayrıca; Antalya, Karapınar ve Trabzon’dan da davetler almış bulunuyorum.YAYINLARIM

Yaz ha yaz… Kitap, bildiri, makale, gazete yazısı vb… Ne diyelim, bizim özelliğimiz de bu işte,

Kitaplar

Dostlara Mektuplar, Konya, 236 s. 1991’den itibaren gönderdiğim mektuplar (1-16 /1991-2007) ve 70 yaşımla ilgili fakat gönderilmeyen 17. mektuptan oluşan bir külliyat. Başında da iki yazım (Ön Söz, Bu Mektuplara Dair) yer alıyor.

Yarenlik / Çeşitlemeler, Konya, 142 s. Fotokopi kâğıdı büyüklüğünde ve fotokopi yoluyla çoğaltılan, dağıtılmak üzere hazırlanan bir antoloji! Neler neler yok ki…

Halk Hikayeleri ve Masallar [Halk Edebiyatı II / Ders Kitabı], Eskişehir. Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıfı için ders kitabı olan bu çalışmanın editörü Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Yrd. Doç. Çiğdem Kara, yazarlar ise; Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Doç. Dr. Zekeriya Karadavut ve Prof. Dr. Ali Berat Alptekin.

T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını nu: 2165

Açık Öğretim Fakültesi Yayını nu: 1192.

Konyalı Hattat Hafız Mehmet Sakaoğlu, Konya, 150 s., Kömen Yayınları. Son 40 sayfası fotoğraf ve belgelere ayrılmıştır. Konyalı gazeteci-yazar Mehmet İhsan Kayseri ile hazırlanmıştır.

Not: Basımı 2011 yılının başında gerçekleştirildi.

Makaleler

2010 yılında yayımlanan makalelerimden belirleyebildiklerim aşağıdadır.

“Ölümünün Altmışıncı Yılında Cumhuriyet ve Atatürk Âşığı Konyalı Âşık Mehmet Yakıcı”, Türk Dili, 98 (697) Ocak, 64-74.

“Niğde Güzellemesi”, Akpınar, 5 (25), Ocak-Şubat, 6-8.

“Bilimde Aşırma Yöntemleri”, Akpınar, 5 (26), Mart-Nisan, 4-7.

“Halk Edebiyatı”, Türk Dili, 98 (700), Nisan, 895-918. (700. sayı)

“Coşkun Ertepınar”, Türk Dili, 98 (700), Nisan 693-696.

“Dil İnkılabı Gerekli miydi”, Türk Dili, 99 (703), Temmuz, 9-16.

“Ölümünün 60. Yılında Âşık Mehmet Yakıcı’nın Şiirlerinde Konya I”, Erciyes, 33 (390), Temmuz, 23-25.

“Türk Masal Tipleri Taslağı Kataloğu Üzerine”, Milli Folklor, 11 (86), Yaz 2010, 43-49.

“Ölümünün 50. Yılında Ali Rıza Yalgın”, Türk Dili, 99 (707), Kasım, 446-460.KONYA ANSİKLOPEDİSİ’NDEKİ MADDELERİM

Akademik Sayfa / Sayfalar (89-90), Âşık Dertli (277-278), Âşık Mehmet Yakıcı (284-286), Âşık Ömer (287-288), Âşık Rıza (289), Âşık Sururî (290-291), Âşık Şem’î (291-292), Âşıklar Bayramı (295-296), Atasözleri (308-309).

Konya Ansiklopedisi nihayet, üçüncü atılımında gün yüzüne çıkabildi. Fiili görev almadım.

ARMAĞAN YAZILARI

“Geçmiş Zaman Olur ki… Yâr Bana Bir Erzurum (Hatıra İçre Hatıra)”, Motif Akademi / Halkbilimi Dergisi, 2009 / 1-2, 7-16. (Prof. Dr. Muhan Bali Armağanı).

“Masalların Oluşumu Üzerine Farklı Bir Yaklaşım”, Milli Folklor, 84, Kış 2009, 13-16 (Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu Armağanı).

Bu arada Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Nail Tan, İbrahim Aslanoğlu, Müjgan Üçer ve Prof. Dr. Tuncer Baykara armağanları için de birer yazı gönderildi.

YÂRENLİK’TEKİ YAZILAR

Bu kitabımızdaki yazılarımızın bir bölümü alıntıdır. Mesela, Akademik Sayfalar’ın 2009’da yayımlanan iki sayısı (9. C., 32 ve 33. sayılar; 497-528) aynen yer alıyordu. Aşağıda, ilk defa Yârenlik’te yer alanlara yer verilecektir.

“Köklerim ve Dallarım”, 25-26.

“Bir Emekli Profesörün Hesaplaşması: 70. Yaşımda 2009 Yılında Neler Yapmışım?”, 55-64.

“İntihale Nasıl Başlıyorlar?”, 78-81.

“Beterin Beteri Var”, 99-100 (Bir Münekkide Şaplak!)

“Bir Yazı Başlığı: Beni Eleştirme”, 102-103.

“Karaca Oğlan’ı Okurken, 104-110.

Behçet Necatigil’in ‘Eflatun Cem Güney’i Nasıl Ömer Faruk Topraklaştı?” 124-126.

“Perdeyi Kapatırken”, 138-140.

AKADEMİK SAYFALAR

Merhaba’nın haftalık kültür eki Akademik Sayfalar’da, 2010 yılında da pek çok yazım yer aldı. Konu sınıflanmasına girmeden, tarih sırasına göre veriyorum:1. “Şehir Güzellemeleri: -2 / İzmir Güzellemesi”, 10 (1), 13 Ocak 2010, 6-9.

2. “Âşık Mehmet Yakıcı Özel Sayısı İçin Sunuş”, 10 (2), 20 Ocak 2010, 18.

3. “Âşık Mehmet’ten Hatıralar”, 10 (2), 20 Ocak 2010, 29-31.

4. “Şehir Güzellemeleri: -3 / Niğde Güzellemesi”, 10 (5), 17 Şubat 2010, 70-72.

5. “Bilimde Aşırma Teknikleri”, 10 (9), 17 Mart 2010, 133-136.

6. “Nereden Nereye: 9 / Tam 50 Yıl Olmuş O Fırçayı Yiyeli”, 10 (10), 24 Mart 2010, 149-152.

7. “Buluşma - 2”, 10 (11), 31 Mart 2010, 163-164.

8. “Mahalle Yazıları: 6 / Mahallelerin Ölümü”, 10 (14), 21 Nisan 2010, 209-211.

9. “Mahalle Yazıları: 7 / Doğduğum Ev Yıkılırken”, 10 (15), 28 Nisan 2010, 229-231.

10. “Mahalle Yazıları: 8 / Mahallede Ölüm”, 10 (16), 5 Mayıs 2010, 245-246.

11. “Nereden Nereye: 10 / Basılamayan Kitaplarım”, 10 (17), 12 Mayıs 2010, 260-262.

12. “Ad Bilimi Yazıları:11 / Konya’da ‘Bon Marşe’ Var Mıydı?”, 10 (22), 16 Haziran 2010, 342-343.

13. “Nereden Nereye: 11 / Rus İhtilali Ne Zaman Yapıldı?”, 10 (24), 30 Haziran 2010, 371-373.

14. “Nereden Nereye: 12 /Konya Lisesi Diplomam 50 Yaşında”, 10 (25), 6 Ekim 2010, 386-387.

15. “Benim Konya’m: 1 Dünkü Konya’mı İstiyorum”, 10 (26), 13 Ekim 2010, 403-404.

16. “Tatil Yazıları: 11 Siz, Çocuk Kanallarını İzliyor musunuz?”, 10 (27), 20 Ekim 2010, 417-418.

17. “Uz Sayıları Üzerine”, 10 (29), 3 Kasım 2010, 450-451.

18. “Ah O Bahçeli Ev”, 10 (31), 24 Kasım 2010, 482-485.

19. “Ankaravî Mehmed Dede ve Mehmet Ali Uz”, 10 (32), 01 Aralık 2010, 506-507.

20. “Benim Konya’m: 2: Yıkılan Gerçeklerim”, 10 (33), 08 Aralık 2010, 513-515.

21. “Benim Konya’m: 3 Yusuf Ağa Kitaplığı’ndaki Günlerim”, 10 (34), 15 Aralık 2010, 529-531.

22. “Tatil Yazıları: 12 Kitapların Baskı Sayıları Bizleri Aldatıyor mu?”, 10 (35), 22 Aralık 2010, 549-551.

Not: Ayrıca Akademik Sayfalar’ın dört sayısından oluşan 64 sayfalık bir bölümünün ‘Hazırlayan’ı benim… Şeyhülmuharririn Mehmet Ali Uz 75 Yaşında, 10 (29), 3 Kasım, 449-464; 10 (30), 10 Kasım 465-480; 10 (31), 24 Kasım 481-496; 10 (32), 1 Aralık 497-512.VE BİR DE SUNUŞ

Çokça sunuş yazdım 2010 yılına kadar… Ne acıdır ki bazı arkadaşlar (!) sunuşumuza yer vermelerine karşılık lütfedip bir adet kitabı bile göndermediler.

Son sunuşu hemşehrim İsmail Detseli’nin Hatırla Ey Şehir (Konya 2010) adlı makaleler topluğu için yazdım. Yayımlandı ve bir adet imzalısı da lütfedildi. Hatırla ey Şehir Üzerine (5-7)

HAKKIMDA YAYIMLANANLAR

Burçak Okkalı, “Saim Sakaoğlu”, Türk Dili, 98 (700), Nisan, 933-938.

Abdülkadir Güler, “Dostlar Beni Hatırladı”, Kültür Çağlayanı, 1 (3), Temmuz- Ağustos, 10-11. (Aynı addaki kitabımın tanıtımıdır.) Bu yazı başka yerlerde de yayımlanmıştır.

Dilaver Düzgün, “Atatürk Üniversitesi ve Prof. Dr. Saim Sakaoğlu”, İnternetin İlk Yerel Gazetesi Erzurum, 11 Şubat 2010’dan Yârenlik, 130-132.KİTAP FUARI

Birkaç yıl önce ilki açılan Konya Kitap Fuarı’nın bir daha açılamayacağı daha o zaman belli olmuştu. Biz de umutlarımızı tesadüflere bırakmıştık. Öyle de oldu.

İzmir’de 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen kültür kongresi, İzmir Kitap Fuarı’nın açık kaldığı süreye rastlıyordu. 18 Nisandaki açılış günü birkaç saatliğine oradaydım. En çok Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi gibi kardeş kuruluşların satış yerlerinde bulundum. KIBATEK’e uğradım, Akçağ’a uğradım, Ötüken’e de… O gün Banu Avar’ı orada dinlemiştim. Birini daha dinlemiştim de kimdi? Kongre dönüşü 24 Nisanda bir daha Fuar’daydım. İlgi çekici bir şeyler oldu. Ben yayınevlerinde otururken kitaplarımdan satın alanlara yayıncı dostlar beni tanıtınca biz de imza günü (!) icat ediverdik.

Kütüphaneler Haftası’nda S Ü yerleşkesinde açılan sınırlı sergiyi de gezmeyi ihmal etmedim.KAHVALTILAR - YEMEKLER

Mideme düşkün olmadığımı eski dostlarım bilirler. Ancak bazı yemeklere ve kahvaltılara da katılmamın gerekli olduğuna inanıyorum. 09 Martta Selçuk Oteli’nde, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıpan’ın kahvaltısındaydık. Çıkarken elimizde iki poşet kitap vardı.

İkinci kahvaltıyı Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli verdi. 09 Ağustos sabahı, Adalet Parkı’ndaki kulenin üst katında idik. Konu: Karatay konulu prestij kitabı.

Yemeğe gelince… Konya’daki ‘Yüksek Muallimliler / Öğretmenliler”, öğretmen okullarının kuruluş günü olan 16 Marttan sonraki ilk cumartesi günü olan 20 Martta Meram’da Hacı Baba’da yemek yiyip sohbet ettiler.

Sonuncu konuyla dolaylı olarak ilgili olan yemeksiz bir toplantıyı da buraya sıkıştırıvereyim: Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 162. yılı, SÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin yeni konferansa salonunda kutlandı. Ben de eski (2.) dekan olarak orada idim.

İki yıl önce Çumra’da düzenlenen Çumra konulu toplantısının bildirileri iki mükemmel cilt olarak basılmış. Benim de düzenleme kurulunda yer aldığım toplantının kitapları 10 Haziranda Çumra Şeker Fabrikası’ndaki akşam yemeğinden sonra diş kirası olarak verildi.DERNEK KONGRELERİ

Üyesi bulunduğumuz derneklerin arada bir yapılan kongrelerine de katılmak gibi bir görevimiz var. Türkiye Yazarlar Birliğinin Kongresi 16 Ocakta Ticaret Odası Salonu’nda gerçekleştirildi. Dostumuz Bekir Şahin başkan oldu.

15 Mayısta yer altında (!) ilk toplantısını yaptığımız kongrenin konusu Şems-i Tebrizî idi. Divan başkanı olduğum bu toplantı, Gül Bahçesi’nin 20 basamak altında ve soğuk bir ortamda yapıldı. Derneği 04 Aralık’ta feshettik.

Sürekli olarak katıldığım Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün kongresi 30 Mayısta idi. O gün Balıkesir’de idim, ancak geçen yılki bazı davranışlardan ötürü katılamaya pek istekli değildim. Belki de 2009’daki son olabilir.

Dernek toplantısı değil ama bir benzer toplantı da Millî Folklor dergimizle ilgili idi. Dergimizin 20. yılının değerlendirilmesi toplantısına Konya’dan Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Doç. Dr. Zekeriya Karadavut ve Bil. Uz. Atiye Nazlı’yla birlikte katıldık. Galiba ben eski / yaşlı (!) katılımcı idim.

Bizim Konya Lisesi Mezunları Derneği de kongremizi yapıvermiş. Konya Bilim Sanat ve Kültür Adamları Birliği Derneği ne yaptı, haberim yok. Ankara’da ise İLESAM’ın kongresine katılamadım. Konya’daki Fahri Trafik Müfettişleri Derneği’nin kongresi de katılamadıklarımdan… Kurucusu olduğum Makedonya ve Polonya dostluk dernekleri de ara sıra haberdar ediyorlar.PAZAR OTURMALARI

Birkaç yıl önce, mürşidimiz Av: Mehmet Ali Uz’un öncülüğünde bir ‘oturma’ başlatmıştık. Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder, Dr. Nuri Ahmet Sezer, Müh. Ali Naltekin, Yrd. Doç. Dr. (şimdi Doç.) Caner Arabacı’nın katılımıyla başlattığımız bu ‘Pazar oturmaları’na daha sonra Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir Şahin, Koyunoğlu Müzesi ve Kütüphanesi Müdürü Hasan Yaşar’ın katılımıyla sayımız dokuza ulaştı (ve donduruldu.). Yılın ilk oturması Sayın Uz’da idi. Genevir helvasının da yenildiği o gün (28 Şubat) benim doğum günümdü. 04 Nisanda Sayın Hasan Yaşar’da, 09 Mayısta Sayın Bekir Şahin’de, 06 Haziranda Sayın Yusuf Küçükdağ’ın Tatköy’deki yazlığında, 4 Temmuzda sayın Hasan Özönder’de, 01 Ağustosta Sayın Ali Naltekin’in Öncü Kır Bahçesi’nde, 04 Ekimde Doç Dr. Caner Arabacı’da, 28 Kasımda da bizim evde idik. Kısmetse 2011’in ilk oturması 02 Ocak’ta Sayın Sezer’de olacak.

Bu arada, Sayın Nuri Ahmet Sezer’in Kozağaç’taki genç yazlığında 06 Temmuzda önce kayısı ziyafetine konduk, arkasından da saç böreklerine…

Sayın Uz’la bu yıl iki kez ‘Yaka Sefası’ yaptık. 15 Haziranda kaptan Mehmet Anadol’la ıhlamur topladık. 08 Temmuzda da, şimdi Akdeniz Üniversitesinde görev yapan Doç. Dr. Zekeriya Daradavut ile karadut yeme faslını yerine getirdik.SERGİLER

Ne yazık ki bu yıl yeterince sergiye gidemedim. Yolum düştüğü için gezdiğim sergilerin sahiplerini hatırlayamıyorum.

Dost, kardeş, yazar, memleket sevdalısı İsmail Detseli’nin ulaştırdığı sergi davetiyesi, kızı Naciye Detseli ile arkadaşı Melike Arundaş kızlarımızın ‘Suya Düşen Aşk’ konulu ebru sergi açılışı ile ilgili idi. Bu kızlarımızın el emeği göz nuru sergilerini 24 Şubatta Kule Site’de ziyaret etmiştim.

Yiğenim Hayriye Sakaoğlu’nun Karatay Belediyesinin kursiyerleriyle birlikte açtığı nakış sergisini bu yıl kaçırmadım. (Geçen yıl bir hastane randevumuz vardı.) Sergi, 09 Haziranda Mevlâna Kültür Merkezi’nde açılmıştı.

SÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin B bloğunda zaman zaman açılan sergileri elbette kaçırmadık.GÜVEN PAŞALI GÜNLER

Torunum Güven Üstün ile (d. 10 Nisan 2006) iyi bir arkadaşlığımız var. Evdeki ufak tefek tamir (!) işlerinde bana hep ‘Ustam’ diye seslenir. Genelde sabahları Canım Annem’e birlikte gideriz. Güzel havalarda yürürüz, soğuk ve yağmurlu havalarda arabayla gideriz. Aslında mesafe, 250 metre kadardır da o, ‘Dede, daha çok dolaşalım mı?’ deyince ara sokaklarda dört döneriz. Evliya Çelebi Parkı’na gitmenin adı ‘Avustralya’ya gitmektir.’ Nereden öğrendiyse öyle diyor.

Sincap Market’te, içinde çocukların oturacak yerleri olan alışveriş arabalarına binmeye de bayılıyor.

Neyse, gelelim eğlencelerine… Canım Annem’in sahibesi Hesna Hanım, Güven’in doğum gününü kutlamak için güzel havaları bekledi. 07 Mayıs günü bütün okul, Tıp yolundaki Atlıhan’da eğlendi. Teşekkürler Hesna Hanım. O gün çocuklar ata da binmişlerdi.

08 Haziran Canım Annem’in veda gecesiydi. İdeal Eğitim Kurumlarının ilköğretim okulunda bir yaz gecesi düzenlendi. Güven de görevliydi. Anadol Ailesi, damatlarıyla birlikte gelmişlerdi.

HASTALIK SAĞLIK

Bir boğaz rahatsızlığı için 18 Martta ocağa gittim. Bir de Selcen Konya’da iken Başkent’e boğazım için uğramıştık. Güven Paşa zaman zaman hastalanıyor. Çocuk işte…

Ağabeyim 12 Şubatta sol, 16 Şubatta da sağ gözünden ameliyat oldu.YOLCULUKLARIM

Bunların bir bölümü bildiriler ve konferanslarımın arasında anıldı. Bir hatırlayıverelim: Ankara, Elazığ, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Ilgın, Kayseri, Sakarya, Çumra.

Bir ilgi çekici yolculuk da, Ilgın-Ankara arasında idi. 01 Temmuz sabahı, günün tek Ilgın-Ankara seferini yapan otosuyla gidip 17.05’de dönüş yoluna çıktım: Ilgın-Kadınhanı-Sarayönü-Başhüyük- Dedeli ve oradan Konya-Ankara yolu.

İzmir’i bir daha hatırlayalım: 18-25 Nisan… Mehmet Yardımcı, Eren Akçiçek, kayınçom Turan Gülel, kongre, Kitap Fuarı…

Ya Erdemli… Bu yıl orayı su yolu eyledim. 19-24 Mayıs, 17-28 Haziran, 16-31 Temmuz, 12 Ağustos-11 Eylül…

Bu yılki Kurban bayramı 16-19 Kasım günlerine rastlamıştı. Hükûmetin onayıyla tatil dokuz güne uzayıverdi. Biz de 16-20 Kasım günlerinde Side civarında yeni açılan Roma Oteli’nde çocuklarsız bir tatil yaşadık.

Ya gelenler… Aralık 2009’da gelen İzmirli Selcen’imizi 02 Ocakta uğurladık. O yine yalnız olarak 17-21 Şubat arasında yanımızda idi. 07 Eylülde Konya’ya gelen Selcen ile Ali ertesi günü Seren, Aydın ve Güven’le Erdemli’ye geldiler. Dönüş 15 Eylül. Ali o gece İzmir’e döndü. Selcen’in dönüşü ise 19 Eylül idi.VE DE BİR YIKIM

Artık doğup büyüdüğüm ev yok, 19 Ağustosta başlayıp üç gün süren yıkımdan sonra baba ocağımız da yerle bir oldu. Ne diyelim. Ağaçların ayakta ölmesi gibi evimiz de ayaktayken yıkıldı. Artık Çaybaşılılığım biraz zayıflayacak gibi. Neyse, neler yıkılmadı ki…KUR’A VE ANAHTAR TESLİMİ

Mesnevi Konutları adını alan Çaybaşı Evleri’nin kur’ası 19 Eylülde Konevi Kültür Merkezi’nde çekildi: B-2/10 (180 metrekare). Anahtarlarımızı 29 Eylülde aldık.SOSYAL ETKİNLİKLER

Ağabeyim Hasan Sakaoğlu’nun (d. 1923) ortanca kızı, emekli Türkçe öğretmeni Hayrünnisa Hasırcı’nın küçük oğlu Emre’yi 02 Ağustosta, Elif kızımızla nikâhlayıp evlendirdik. Ağabeyi Günkut’u da geçen yıl evlendirmiştik. Damadımız İsmail Bey’i üç yıl önce kaybetmiştik.

Hayrünnisa Hanım’ın ablası merhume Fahrünnisa Hanım’ın oğul torunları Sıtkı Buğra ve Mehmet Berke 03 Eylülde sünnet olmuşlar, biz Erdemli’de idik.

Kaptan Mehmet Anadol’un beş ağabeyi olan kızı Çiğdem ile damadımız İsmail’in ilk oğulları Alperen Arda, Ağustosta ağabey oldu: Alpaslan Tolga. Bu arada Çiğdem kızımızın ağabeylerinden Ahmet ile eşi Hacer’in oğulları Mehmet Kaan da yaz aylarında sünnet oldu.SAKAOĞLU RUSÇA’DA

2008 yılının Haziranında Ankara’da bir kitap yayımlanır: KARACAOĞLAN RUS DİLİNDE (Parantez içinde de bu başlık ama Kiril harfleriyle Rusçası yer alıyor.). Hazırlayan, Doç. Dr. Makbule Muharremova Sabziyeva. Kültür Ajansı Yayınları: 38, 159 s. Bir not. “Şiirlerin Türkçesi Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun Karacaoğlan (Akçağ, Ankara, 2004 kitabından denetlenmiştir.” (s. 12)2010’DA KAYBETTİKLERİMİZ

Ocak: Satukbuğra Ercilasun (Prof. Dr. A. Bican Ercilasun-Prof. Dr. Bilge Ercilasun’un büyük oğulları) (20).

Şubat: Rafet Angın (İlk kadın öğretmenlerden) (2); Ahmet Tevfik Küflü (Bilgi Yayınevi sahibi) (13); Mehmet Rıza Bekin (E. Tuğ., Memduh Şevket Esendal’ın manevi oğlu) (16).

Mart: Vedat Kayaalp (Konya’dan ve Erdemli’den ahbabımız) (16).

Nisan: Prof. Dr. Atilla Turgay (7, Toronto).

Mayıs: Prof. Dr. Doğan Aksan (14); Türkan Yurtcanlı (Ziya Gökalp’ın 3. kızı, 92 yaşında) (17); Prof. Dr. Talip Özkan (Türk halk müziği sanatçısı) (21).

Haziran: Ümit Fehmi Sorgunlu (Kayserili hikâyeci dost) (26).

Temmuz: Mahmat Erdal (7); Solmaz Teğmen (Gençliğimizin şarkıcısı) (28).

Ağustos: Yaman Başkut (Oyun yazarı Cevat Fehmi Başkut’un oğlu) (5); Prof. Dr. Şerif Baştav (Konyalı büyük tarihçi, 97 yaşında idi.) (8); Âşık Halil Karabulut (16); Ela Güntekin (Reşat Nuri Güntekin’in kızı) (17).

Eylül: Ziya Nur Aksun (Konyalı tarihçi) (6); Olcay Yazıcı (12).

Ekim: Şiar Yalçın (18); Durmuş Hocaoğlu (23).

Kasım:

Aralık: Haydar Çetinkaya (3); Abdurrahman Kızılay (Kerküklü) halk müziği sanatçısı (12); A. Nijat Özön (15). 17 Aralık 2010 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan ‘Acı Kaybımız’ başlıklı ölüm ilanında, ne yazık ki, merhumun babası, üstadımız Mustafa Nihat Özön’ün adı anılmıyordu.

Gelen gidecek; ama er, ama geç… Şairin dediği gibi, ‘Gök ekinlerin biçilmesi’ daha bir acı oluyor. Hepsine rahmetler diliyorum.VE YILIN ŞİİRİ

Atatürk Üniversitesinde okuttuğum hayırlı öğrencilerimden biri olan Murat Arıcı ile yıllar sonra, memleketi ve görev yeri olan Erdemli’de karşılaştık. İki güzel gün geçirdik. Gençliğinden beri şiir yazan Arıcı, bir şiirini de bana ayırmış.

SAKAOĞLU HOCAMNağme nağme coşmuş âşık telinden,

Sakaoğlu Hoca’m duydum az bile.

İlham olup taşmış şair dilinden,

Kıskanıp çatlamış bahar, yaz bile.Ömrünü adamış kültür yoluna,

Her dem meyve olmuş folklor dalına,

Toros dağlarının Yörük koluna,

Varınca tanımış onu iz bile.Mevlâna ilinden bakar dünyaya,

Âdeta âşıktır güzel Konya’ya,

Feyz almayan cahil kalır hep yaya,

Koşarken menzile yorgun diz bile.Yetmişlik çınarmış, henüz genç daha,

Gezermiş bıkmadan deyip çok saha,

Bulunca yeniden böyle bir vaha,

Ders aldık bu çölde şükür biz bile.Hocalar hocası sonsuz saygımız,

Sayende olmadı asla kaygımız,

Yalan değil gerçek bizim duygumuz,

Anlatmaya yetmez lügat söz bile.

Murat Arıcı / Erdemli

---

Konya, 10 Ocak 2012Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

******Değerli Dostum (Büyüğüm, Kardeşim, Meslektaşım, Arkadaşım),

Belki bu mektubu ilk defa alıyorsunuz, belki de elinizde bir veya birkaç eski mektubum var. 1991’de başlattığım bu geleneği, bu yıldan itibaren posta yoluyla değil de Genel Ağ yoluyla ulaştırmaya çalışacağım. Hatta geçen yılkini de ekleyivereceğim. Bir göz atmaya değer bulursanız sevinirim.

Selam, sevgi ve teşekkürlerimle.***

ELVEDA 2011…2011’i de daha öncekiler gibi yolcu ettik. Bakalım yolcu edebileceğimiz yılım var mı? Varsa sayısı nedir? Elbette bu soruları cevaplandırmak mümkün değil.

Bu mektubumuzda siz dostlarımıza hesap veriyoruz. Amacımız bazı insanları tembellikle, ihmalcilikle itham etmek değildir. Elbette onların da kendilerine göre işleri ve çalışmaları vardır. Biz de bu tür yazıları bir görev bildik ve sürdürmeye karar verdik. Takdir sizlerindir. Ben rahatım; emekliliğimi en güzel şekilde değerlendiriyorum. Bu da bana mutluluk veriyor. 1991’de başladığımız yola da devam ediyoruz. Küçük bir hatırlatma. Bu ilk mektupları, 1991-2010 yıllarına ait olanları, 220 sayfalık bir kitap olarak 2010 yılında Dostlara Mektuplar adıyla yayımlanmıştım.

Bu notların bazıları fazlasıyla özel… Olsun, onlar da benim 2011’imin parçaları değil mi? Bizim, okumanızdan mutlu olacağımıza inandığımız olaylar vardır. Ayrıca 2011’in hepimizi ilgilendirecek önemli olaylarını da hatırlatmak istedim: Ölenler, ödüller, vb. Bir de 2012’nin bazı bilim toplantılarını sıralayıverdim; ola ki başvurabilirsiniz.

Şey, bu yola bir profesör arkadaşımız da girmişti. Ne oldu acaba? Doğrusu merak ediyorum.

Gelin, benim düzenlememle konular bahçesine girelim ve sizlere ‘Hoş geldiniz.’ diyelim.

YENİ KİTAPLARIM

Bu yıl iki yeni kitabım yayımlandı:

1. Konyalı Hattat Hafız Mehmet Sakaoğlu (Mehmet İhsan Kayseri ile), Konya 2011,150 s. 111-148. sayfalar fotoğraf ve belgelere ayrılmıştır. Kitap, babamla ilgili hatıraları içine almaktadır. 09 Ocakta teslim aldığımız kitabımız 15 Ocakta İl Halk Kitaplığı’nda düzenlenen bir toplantıda tanıtılıp imzalandı. Ayrıca, o toplantıda tanıyanlar da babamla ilgili hatıralarını anlattılar.

2. Halk Hikâyeleri, Eskişehir 2011, VII+210 s., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını. Geçen yıl yayımlanan Halk Hikâyeleri ve Masallar adlı ortak imzalı (Doç. Dr. Zekeriya Karadavut, ed. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin) kitabımızın bana ait bölümünün, yarıyıl esasına göre düzenlenmiş şeklidir.

YENİ BASKISI YAPILAN KİTAPLARIM

1. 101 Anadolu Efsanesi, 6. bs., 2011, 267 s. (Akçağ Yay.)

2. İslamiyet Öncesi Türk Destanları, 6. bs., 2011, 256 s. (Ötüken Yay.)

3. Türk Gölge Oyunu Karagöz, 2. bs., 2011, 352 s. (Akçağ Yay.)

2012’nin MÜSTAKBEL KİTAPLARI

Bu yıl birkaç kitabım birden yayımlanabilir. İnşallah, kısmetse gelecek yıl ‘yayımlanmış kitaplarım’ olarak sunarız: Meram Yazıları, Karaca Oğlan Der ki, Âşık Edebiyatı Yazıları, Karaca Oğlan (2. bs.).

BANA İTHAF EDİLEN BİR KİTAP

Uzun yıllardan sonra bir kitap daha bana ithaf edildi: Sazın ve Sözün Sultanları/Yaşayan Halk Şairleri VI. Dr. Fatma Ahsen Turan ve Reyhan Gökben Saluk’un ‘Editör’ olarak görüldüğü eserdeki cümlemiz şöyle: Değerli hocamız Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na hürmetlerimizle (s. v).

IHLAMUR DERGİSİ

İlk sayısı Nisan 2009 tarihini taşıyan, Selçuk Üniversitesi öğrencisi Hakan Sarı’nın öncülüğünde yayımlanan derginin 7. sayısının (C. 2, Y. 3, Nisan 2011) daha önceki sayılarda başlatılan ‘Dosya’ bölümü bana ayrılmış. 80 sayfanın 21-56. sayfaları ‘Dosya: Saim Sakaoğlu’ olarak yayımlandı. Ayrıca birinci sayfadaki, ‘İlksöz: Bu Sayı Üzerine” başlıklı yazı da benim imzamla yayımlanmıştı.

Çeşitli fotoğraflarla da süslenen sayfaların tamamı hatıralara ayrılmıştır. Dosya’da birkaç şiir de yer alıyordu. İşte o, 21-56. sayfalar…

Dosya kapağı (21), ‘Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Dair’ başlıklı, Hakan Sarı imzalı, beni ve eserlerimi tanıtan yazı (22-28), Aydın’ın Çilesi (şiir) Hüsamettin Olgun (29), Güven Tanyeri (30), Doç. Dr. Hasan Köksal (31), Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (32), İsmail Desteli (33, yazı ve şiir), Şeref Yılmaz (34-35), Mehmet Ali Uz (36), Prof. Dr. Ali Berat Alptekin (37-38), Atiye Nazlı (39), Halil Karabulut (40, şiir), (Dr. h.c.) Nail Tan (41), Prof. Dr. Esma Şimşek (42-43), (Dr. h.c.) Hayrettin İvgin (44), Doç Dr. Nesrin Tağızade Karaca (45-46), Prof. Dr. Mevlüt Mülayim (47), Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ (48), Ali Işık (49), Recai Kıcıkoğlu (50), Doç. Dr. Dilaver Düzgün (51-52), Mestan Karabacak (53, şiir), Nesrin Albayrak (54), 55. sayfada iki aile fotoğrafı, 56. sayfada Akçağ Yayınevi tarafından yayımlanan dokuz kitabımın kapağı… Herkese teşekkür ederim.

Not: Yazı ve şiirlerin sırası kura ile belirlenmiştir.

SAİM SAKAOĞLU ARMAĞANI

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü bir süredir yeni bir hayırlı işi başlatmış bulunuyor: Armağanlar; Dr. Müjgan Cunbur, dış politika uzmanı ve diplomat Bilal Şimşir, Prof. Dr. Tuncer Baykara… 2012 yılında da sevgili dostlarımız lütfetmişler, bir armağan kitabını da bana ayırmışlar. Editörlüğünü ise öğrencim Prof. Dr. Metin Ergun yürütüyor. Teşekkürler Prof. Dr. Dursun Yıldırım ve arkadaşları. Yazıları sadece halk edebiyatı öğretim üyelerinin benimle doğrudan ilişkisi olan arkadaşlarımızdan istedik. Yeri gelmişken hatırlatalım, bu yılki armağanların biri de Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’a ayrıldı.

KONYA ANSİKLOPEDİSİ

Ansiklopedimiz ikinci yaşına (cildine) girdi. Üçüncüsünün sayfa düzenlemesi yapılıyor. Dördüncü cildin ise yazıları toplandı.

15 Ekim 2011 Cumartesi günü Bosna-Hersek’teki Gençlik Merkezi’nde, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın katılımıyla düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşmalar yapıldı, ‘Cild-i sani tevzi edildi.’ Bu ciltteki maddelerim şunlardır.

Beş Şehir (s. 86-87), Cönk/Gazete eki ve kültür sayfası (s. 274-275), Cönk/Dergi (s. 275-276), Çaybaşı/Yeni bir mahalleye ad olan Konya’nın en eski caddelerinden biri (s. 308-309).

Üçüncü cilde yazdığım maddeler: Hınçer, İhsan; İsmail Zühtü.

Dördüncü cildin maddeleri de dağıtıldı; hepsi K harfi ile ilgili: Kişmir, Celaleddin; Konya Ağzı; Konya Destanı; Konya Âşık Edebiyatı; Konya Halk Edebiyatı; Köpük.KONYA TİCARET ODASI KARATAY ÜNİVERSİTESİ

Yıllardır açılacağı günü beklediğimiz, Konya’mızın ilk özel üniversitesi 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı’na 03 Ekim 2010’da başlamış ve ‘ilk dersi’ ben vermiştim. Üç fakülteye haftada ikişer saatten toplam altı saat için salı günleri oraya gittim. Dersimin adı, Türk Dili ve Edebiyatı idi.

07 Ocak 2011’de Üniversitenin resmî açılışı yapıldı. Üniversitemiz, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve birkaç bakanın da katıldığı görkemli bir törenle açıldı.

Daha önce, genel sekreter yardımcısı, eski dostum Orhan Aydın’a da ifade ettiğim üzere, yeniden görev almak istemememi 28 Haziranda Rektör Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu’na da bildirdim.

11 Temmuzda düzenlediğimiz KTO KÜ danışma toplantısının gerçekleşmesinde de rolüm olmuştur.

Sonbahardaki (10 Eylül) bütünlemelerden ve not yükseltmelerden sonra ‘Elveda Karatay Üniversitesi…’ deyiverdim.

Başka kurumlardan gelen lisans hocalığı tekliflerini de kabul etmedim. Artık hocalığa ‘Paydos!’ (Yüksek lisans ve doktora dersleri verebilirim, ancak nerede o programlar?..)

BİLDİRİ DÜNYASI

Hayatımın en renkli dönemleri ‘Bildiri Günleri’dir; yani toplantıların bilimsel olanları… Ya katılırım bildiri sunarım veya katılacağımı bildirdiğim hâlde katılamadıklarıma bildirimi gönderirim yahut da ‘katılamayacağım’ diye cevap veririm. Katılamayacağım kesin olduğu hâlde ‘uyduruk’ bir bildiri özeti gönderip katılmamazlık edemem.

A. Katılıp da Bildiri Sunduğum Toplantılar

1. 4. Ara Dönem CIEPO Sempozyumu, 14-17 Nisan 2011, Uşak, Uşak Üniversitesi: “Anadolu Türk Masallarında Ulaşım Aracı Olarak Halı.”

2. Erzurumlu Emrah Toplantısı, 24 Haziran 2011, Niksar Belediyesi: “Âşıklarda Mahlas Karışması ve Erzurumlu Emrah.”

3. 10. Yılını Geride Bırakan AKADEMİK SAYFALAR ve Konya Kültürüne Katkıları Paneli, 19 Mart 2011, Konya. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ve Merhaba gazetesinin ortaklaşa düzenlediği toplantı. “Akademik Sayfa ve Akademik Sayfalar’da Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi”, Merhaba/Akademik Sayfalar, 11 (13), 13 Nisan 2011, 202-203. (Özel sayı)

4. Mehmet Akif Günü, 16 Mart 2011, Karatay Üniversitesi: “Mehmet Akif’in Eserleri.” Bu konuşmam, üniversitenin açılış konuşmasından sonraki, aradaki ikinci konuşmam olmuştu.

5. Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400. Yıl Dönümü Etkinlikleri, 26-30 Eylül 2011; İstanbul-Bursa-Kütahya; “Tek Örneği Evliya Çelebi’de Görülen Havada Asılı Kedi Motifi Üzerine.” Bildiri, 27 Eylül 2011 Salı günü İstanbul’da sunulmuştur. Bursa’nın güzelliklerini bir daha soluduk. Kütahya’da ise küçük bir toplantımız oldu.

6. Tokat Gaziosmanpaşa Lisesinden öğrencim, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı bu yıl, Tarihi ve Kültürüyle II. Zile Sempozyumu’nu düzenledi: Zile/6-9 Ekim 2011. Bildirim mi? “Zileli Bir Bilgin Şair: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı.”

Bildirimi, sabahki tek ve ortak oturumda, A salonunda sundum. Ne yazık ki sonuncu gün Ankara’da olmam gerektiği için kapanışa ve ertesi günkü ‘Ballıca Mağarası ve Tokat gezisi’ne katılamadım.

7. II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, Konya 20-22 Ekim 2011. “Nasreddin Hoca Fıkralarını Hangi Türkçe ile Yazıya Aktarmalıyız?” (Özeti için bk: Merhaba/Akademik Sayfalar, 11 (36), 16 Kasım, s. 484.) Güzel bir toplantı olmuştu.

8. 4. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Edirne 27-29 Ekim 2011. TDK ile Trakya Üniversitesinin işbirliği ile düzenlenmiştir. Bildirimi, ‘Açılış Oturumu’nda; profesörler; Z. Korkmaz, A. B. Ercilasun ve A. Günşen’le sabahki ilk ve ortak oturumda sundum: “Konya Ağzında Kullanımdan Düşmeye Başlayan Bazı İsimler.” ‘Kapanış ve Değerlendirme Oturumu’nda ise Prof. Günşen’in yerini Prof. T. Gülensoy almıştı. Başkanlığım ise, ‘Arda Salonu’nda idi. Ne yazık ki pasaportumdaki KKTC damgası sebebiyle Batı Trakya gezisine katılamadım.

9. Erzurumlu İbrahim Hakkı Sempozyumu, Erzurum 16-17 Kasım 2011. “Konyalılar Erzurumlu İbrahim Hakkı’yı Ne Kadar Tanıyor?” Tabii Erzurumlular da Konevî Hazretlerini?..

10. VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Özdere-İzmir 21-24 Kasım 2011. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce Düzenlenmiştir. “Türk Fıkralarında Tip (Karakter) Göçüşmesi.”

Toplantının son günü Efes’e yapılan geziye katılmadım. Otelin konforu beni bayağı etkilemişti.

Bu toplantının açılış gününde bulunup bulunamayacağım özellikle sorulmuştu. Ben de ilk günün açılış oturumunu yöneteceğimi tahmin etmiştim. Meğer o gün benimle birlikte iki kişiye daha özel bir tören düzenlenecekmiş. Ancak Sayın Bakan Ankara’daki işleri sebebiyle katılamadığı için, gelebilir düşüncesiyle töreni dördüncü ve sonuncu gündeki kapanış oturumuna ertelemişler. Ancak Bakan yine katılamayınca anılan tören sonuncu gün gerçekleştirildi. Diğer iki kişiden biri Prof. Dr. Örcün Barışta ile son iki dönemdir Isparta milletvekili olan, bu konularda çok çaba sarf eden Recep Özel idi. Hepimizin ayrı ayrı slaytları gösterildi ve sahneye davet edilerek Müsteşar Özgür Özarslan tarafından Bakan adına farklı bir heykel takdim edildi. Heykelin dönerli olan üst saydam kısmında şu ibare yer alıyordu:T. C.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

Heykelin sabit olan alt kısmında ise şu ifadeye yer verilmişti:

Sayın Prof. Dr. Saim Sakaoğlu

Türk Halk Kültürüne Yapmış Olduğunuz

Hizmetlerden Dolayı Teşekkür Eder,

Sağlık ve Esenlikler Dilerim.

Ertuğrul GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanı

Benzer bir kadirbilirlik, 2006’daki VII. Kongremizde, Gaziantep’te, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Vural’ın döneminde de gösterilmişti.

11. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla 22-24 Aralık 2011. “Üniversitelerde Okutulan Türkçe Derslerinin Hedefine Ulaşamamasının Gerçek Sorumlusu Kimlerdir?”

Bu toplantı benim için çok yönlü oldu. ‘Açılış Oturumu’nda birkaç arkadaşımla birlikte idim. Bu arada herkese verilen ‘Katılım Belgesi’ne ek olarak bizlere birer de ‘Teşekkür Belgesi’ verildi. İlk gün C salonunda Prof. A. B. Alptekin Beyle oturum başkanı idim. Ertesi gün B salonunda bildirimi sundum. Aynı gün A salonundaki ‘Türk Halk Edebiyatı Eğitiminin Sorunları Paneli’ni yönettim. Yine aynı gün ‘Değerlendirme Oturumu’nda görevli idim. 48 saat yağmurun yağdığı toplantının ilk iki gününden sonraki son gününde gerçekleştirilen Bodrum yolculuğu da son derece güneşli ve neşeli geçmişti. Otelimiz mi? Akyaka’daki Yücelen Otel…

Teşekkür Belgesi’nde şu ifadelere yer veriliyordu: IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumuna Katkılarınız ve Türklük Bilgisine hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz. İmza hanesinde, Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar Beyefendi ile Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pervin Çapan Hanımefendinin imzaları yer almaktadır.B. Geçen Yıllarda Sunulup da Bu Yıl veya Daha Önceki Yıllarda Yayımlanan Bildirilerim

1. “İletişim Dili Olarak Türkçe”, 2023’e Doğru (hzl. Doç. Dr. Ali Yakıcı-Dr. Asuman Güneş), Ankara 2011, 51-57.

Not: 2023’e Doğru Türkçe Çalıştayı, 21-22 Kasım 2009. Eğitim 23/Eğitimi Dünyası Araştırma ve Geliştirme Derneği Genel Başkanlığınca düzenlenmiştir.

2. “Orhun Anıtları’ndan Günümüze Süzülen Birkaç Erkek Adı”, ‘Orhun Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl’ Konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 26-29 Mayıs 2010-Bildiriler Kitabı (ed. Ülkü Çevik Şavk), Ankara 2011, 695-701.

3. “Makedonya’dan İzmir’e Göç Edenlerin Taşıdığı Nasreddin Hoca Fıkraları ile Anadolu’da Anlatılan Benzerlerinde Görülen Değişmeler”, Körfezde Zaman/İzmir Araştırmaları Kongresi, 2009, 10-12 Aralık 2009, İzmir, 269-275.

4. “Türk Masallarından Oluşan Birkaç Almanca Antoloji Üzerine”, I. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu/Das Erste İnternationale Symposium zu den Deutsch-Türkischen Historichen Kulturellen Beziehungen, 08-10 Ekim 2009, Konya 2010, 391-398, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.C. Bildirimi Gönderdiğim Hâlde Katılamadığım Toplantı

1. 5. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu, Prizen/Kosova 12-16 Nisan 2011, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi. “İki 101 Nasreddin Hoca Fıkrası Kitabı Üzerine Düşünceler.” Kadim dostlarım Prof. Dr. Tacide Z. Hafız ile Prof. Dr. Nimetullah Hafız’ın düzenledikleri bu toplantıya katılamadığım için son derece üzgünüm. ‘İki 101 Nasreddin Hoca Fıkrası’ kitabı ise Prof. Dr. Sevim Piliçkova’nın (2004) ve benim (2005) yayımlarımızdır.

Ç. Oturum Başkanı Olarak Katıldığım Toplantı

1. I. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi, Karaman, 12-14 Mayıs.

D. Katılamayacağımı Bildirdiğim Yurt İçi Toplantıları

1. Eshab-ı Kehf Sempozyumu, Kahramanmaraş, 15-17 Nisan.

2. I. Uluslararası Büyük Türk Dünyası Bilimler Kongresi, Ankara, 3-5 Mayıs. (Toplanabildi mi? Bilmiyorum.)

3. Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu, 19-22 Ekim.

4. 5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, 11-15 Ekim.

5. II. Medya ve Etik Sempozyumu, 13-15 Ekim, Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi.

6. Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: I. Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı, 16-17 Eylül, Motif Vakfı.

E. Katılamayacağımı Bildirdiğim Yurt Dışı Toplantıları

1. Origin of Turkmen People and Development of World Culture, Aşgabat, 23-24 Şubat, 6. Uluslararası Türkoloji ve Doğa Bilimleri Aktüel Problemleri, 20-21 Mart.

2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 15-16 Haziran, Mostar.

3. Dünya Evliya Çelebi Yılında II. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu/Ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Köstence/Romanya, 05-09 Eylül.

4. 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Bakü, 15-16 Haziran.

F. Dinleyicisi Olduğum Toplantılar

1. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığınca düzenlenen, Uluslararası Günümüz İslam Toplumlarında İnanç Problemleri Sempozyumu (Konya 06-07 Mayıs)’nun açılışını izledim.G. Farklı Üç Toplantı

1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu’nun ‘Bilim ve Danışma Kurulu (önerilen)’ listesinde adım yer alıyordu da benim haberim olmamıştı! ‘önerilenler’ arasındaydım da yetkili kişi adımızı çizmiş olmasın!

2. Fethiye Belediyesi ile Halk Kültürleri Araştırmaları Kurumu, 21-23 Mart 2011 tarihleri arasında Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı adıyla bir toplantı düzenledi. Telefonla iznimi alarak adımı Kurultay Bilim Kurulu’nda gösterdiler. Kurultay programında bu kurulun adı bile anılmıyor. Hatta bana program bile, aylar sonra ısrarlı isteğim sonucunda iletildi.

3. 09 Mayıs 2011’de Üsküp-Makedonya’da düzenlenen 16. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu’nun da ‘Bilim Kurulu’ üyesiymişim! Tabii ne bildiri var ne de başkanlık. Toplantı, Evliya Çelebi 400 Yaşında adını da taşıyor.

Ğ. Farklı Toplantılar

1. 47. Kütüphane Haftası:

a. 28 Mart, İl Halk Kitaplığı açılış toplantısı,

b. 29 Mart, Karatay Üniversitesinde Şiir Dinletisi. Sonunda kısa bir konuşma yaptım.

2. Millî Folklor dergisinin bu yıl üçüncüsü yapılan değerlendirme toplantısı 05 Şubatta, yine Gazi Üniversitesinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ile birlikteydik.

3. 1961 yılında kurulan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü bu yıl, kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle bir toplantı düzenledi. 50. Yılında TKAE 50. Yıl Sempozyumu/08 Ekim 2011/Ankara. O gün 13 merhum üyemizi andık. Ben de, Ord. Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat ve Prof. Dr. Şükrü Elçin ile ilgili konuştum.

H. Düzenleme Toplantısı Yapılıp da Kendisi Yapılmayan Toplantı

Akşehir Belediyesi bu yıl bir ‘Akşehir Kongresi’ toplayacaktı. Sembolik olarak da 2-3 Nasreddin Hoca bildirisi sunulacaktı. Konya’da, evimizden alıp götürdüler, yedirdiler, içirdiler, konuşturdular, karar aldılar. Sonuç? Başkan Mustafa Baloğlu milletvekili adayı olunca (AKP, kazandı) iş tavsadı. Yrd. Doç. Emine Karpuz, Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ve benim Akşehir gezimiz hazırladıklarımızla kaldı. Âşıklar arası şiir yarışması açmıştık. Neyse bilimsel toplantıyı bildirmemişler… Bu de olur ya Hû! Tarihi 20 Ocak.

Niksar’da tanıştığımız Nevşehir İlesam temsilcisi Ayşe Paslanmaz’ın düzenlediği Kapadokya Şiir Şöleni’ne davetli idim. 17 Eylül 2011/Ürgüp. Konya’ya dönüşümüz yaklaştığı için gidemedim.

I. 2012’nin Bazı Toplantıları

Bu mektup aracılığıyla bazı toplantıları duyurmayı yararlı buluyorum:

1. 1966’dan Günümüze Konya Âşıklar Bayramı ve Âşık Edebiyatı Sempozyumu, 22-23 Mart 2012, Konya Büyükşehir Belediyesi.

2. 2. Qafgaz Xalqlarının folkloru vә lingvokulkuvologiyası Beynelxalq Elmi Simpozium, 13- 16 Nisan Tiflis-Gürcistan; Amea Folklor İnstitutu- Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü.

3. Orta Asya’da Dil ve Kimlik, 04-05 Mayıs 2012, University of California at Los Angeles.

4. XVII. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp Makedonya. Toplantı, 04-07 Mayıs 2012 tarihleri arasındaki Bahar Şenlikleri sırasında gerçekleştirilecektir.

5. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına), 10-12 Mayıs 2012, Ordu Üniversitesi. (Merhum, kadim dostum idi.)

6. IV. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları, 23-26 Mayıs 2012, Hacettepe Üniversitesi.

7. Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012, Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksek Okulu.

8. Uluslararası Âşık Sümmani ve Âşıklık Geleneği Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2012, Atatürk Üniversitesi.

9. Eğitimin Odağında Artvin Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2012, Artvin Valiliği.

10. Gül Bilgi Şöleni, 07-09 Haziran 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi.

11. 7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 24-28 Eylül 2012, Ankara, Türk Dil Kurumu.

12. 5. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı (Yeri ve tarihi belli değil), Türk Dil Kurumu.

Not: Dilbilim, dil eğitimi, vb. konularındaki toplantılar buraya alınmamıştır.KONFERANSLAR

Bu yıl da, farklı kurumlarda birkaç konferans verdim. Atalarımızın dediği gibi ‘çağrıldımız yere erinmeden’ gittik.

18 Şubat: 3. Hava Üssü Personeli için Türk diliyle ilgili konuştum.

24 Mart: Cengiz Topel Lisesinde Nasreddin Hoca’yı anlattım.

30 Mart: Sarayönü Merkez İlköğretim Okulu adına Nevruz’u anlattım.

21 Nisan: Trabzon KTÜ Edebiyat Fakültesinde birinci ve ikinci öğretim öğrencilerine iki ayrı konuşma yaptım.

22 Nisan: Aynı Üniversitenin Fatih Eğitim Fakültesinde, Üniversitede feyz aldığım hocalarımı anlatan bir konuşmam oldu.

Dinlediğim konuşmalara gelince…

27 Şubat: O tarihte Konya milletvekili olan eski Tarım Bakanı Prof Dr. Sami Güçlü Tarık Buğra’yı anlattı.

12 Mart: Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu (eski Türk Tarih Kurumu başkanı, 12 Hazirandan beri de Kayseri milletvekili) büyük bir kalabalığa seslendi.

23 Mart: Eşim, emekli öğretim görevlisi Yurdanur Sakaoğlu Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesinde ‘Tarih Boyunca Türk Kadını’ konusunda konuştu.

31 Mart: Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder, Koyunoğlu kitaplığında Veli Sabri Uyar’ı anlattı.

09 Temmuz: Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Türkiye Yazarlar Birliğinde Evliya Çelebi’yi anlattı.

Farklı bir toplantı - Uşakta; Vali, Belediye Başkanı ve Rektörün katıldığı ve Prof. Dr. İskender Pala’nın yönettiği toplantı…

30 Kasımda, bulunduğum Bilecik’te üniversitenin haftalık konferanslarından birini dinledim. Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Arif Bilgin’den, “Osmanlı’da Yemek Kültürü” konusundaki konuşmasından çok şeyler öğrendik.

Ya dinleyemediklerim…

Prof. Dr. Mustafa Canpolat’ın Türk dili ile ilgili konferansı, aynı saatte evdeşim Yurdanur Hanımın konferansıyla çakıştığı için katılamadım.

Kayserili dost Muhsin İlyas Subaşı’nın 7 Mayıstaki Mevlâna konulu konferansına da katılamadım.

TÜRK DİL KURUMU

Bilinir ki TDK’nin kol, çalışma grubu gibi dalları da, bir iptal sebebiyle 2001’in Kasımından beri yok! Ancak Yüksek Kurumun onayı ile bazı görevlendirmeler yapılıyor. Ben de Türk Dili’nin ‘Yazı Kurulu üyesi’ olarak uzun zamandan beri çalışıyordum. 2011’den geçerli olmak üzere yenileme ve değiştirme türü çalışmalar olmuştur. Ben de, Yönetim Kurulunun 12. 01. 2011 tarih ve 626/9 sayılı kararı ile Türk Dünyası/Dil ve Edebiyat Dergisi’nin ‘Yazı Kurulu’na üye seçilmişim; 04 Şubat 2011 tarihli yazıyı 25 Şubatta almıştım.

İlk toplantımız bütün kurulların katılımıyla 07 Nisanda ortaklaşa yapıldı. Yemekten sonra (tabii Hacı Arif Bey’de) her kurul kendi başının çaresine baktı. İşte yeni çalışma arkadaşlarım (Hepsi Prof. Dr.): Hülya Kasapoğlu Çengel (Bşk.), Yavuz Akpınar, Ramazan Korkmaz, Emine Gürsoy Naskali, Mustafa Öner, Ülkü Çelik Şavk, Naciye Yıldız.

Daha sonraki toplantılar: 05 Mayıs, 07 Haziran, 12 Temmuz. Hepsine katıldım. Sonuncusu TDK’nin kuruluşunun 79. yılına denk getirilmişti. Toplantıdan sonra yemeğe geçildi. Sonrası bir ‘Etimoloji’ toplantısı ve kendi toplantımız.

Daha sonra 25 Ağustos, 07 Ekim, 25 Kasım… Son ikisine katılamadım.

‘Raporlar Raporlar’da da belirttiğim üzere Kurumumuz için kitap raporları, özellikle Türk Dünyası/Dil ve Edebiyat Dergisi makale raporları yazdım, TDK ve AKM için de ikişerden dört kitap raporunu da unutmamalı…

Üç yıl önce teslim ettiğim hâlde nerede olduğu bir türlü belirlenemeyen Eflatun Cem Güney kitabımı 07 Nisanda bir daha teslim ettim.

MAKALELERİM

1. “Kelimelerin Ölümü”, Türk Dili, 100 (709), Ocak 2011, 33-38.

Not: Bu yazı şu dergiye de alınmıştır: Dil ve Edebiyat, 31, Temmuz 2011, 12-15.

2. “Harput’tan Yükselen Ses: Hatıradan Halk Edebiyatına Ahmet Kabaklı”, Türk Edebiyatı, 448, Şubat 2011, 72-78.

3. “Bir Yazı Başlığı: Beni Eleştir-me”, Erciyes, 34 (398), Şubat 2011, 10.

4. “Benim Erciyes’im”, Erciyes, 34 (400), Nisan 2011, 66.

5. “Mesnevi'deki Hikâyelerin Kaynakları ve Tesirleri”, Ihlamur/Mevlâna Özel Sayısı/Nev-Niyaz, Konya Nisan 2011, 171-178.

Not: Bu yazı şu kaynaktan alınmıştır: Selçuk Üniversitesi 1. Millî Mevlâna Kongresi/Tebliğler, 3-5 Mayıs 1985 Konya, Konya 1986, 105-113.

6. “Adlarımız Üzerine”, Nail Tan’a Armağan (hzl. Tuncer Gülensoy-Hayrettin İvgin), Ankara 2011, 351-359.

7. “Karaca Oğlan’ın Şiirlerini Nasıl Yayımlamalıyız?”, Millî Folklor, 12 (90), Yaz 2011, 15-25.

8. “Konyalılar Adlarından Pek de Memnun Değiller”, Müjgan Üçer’e Armağan, İstanbul 2011, 153-163.

9. “35 Yıl mı Olmuş?”, Ihlamur, 3 (8), Mayıs-Haziran 2011, 20-21.

Not: Dr. Hüsamettin Olgun Dosyası içinde yer almaktadır.

10. “Beş Şehir”, Konya Ansiklopedisi II, Konya 2011, 86-87.

11. “Cönk/Gazete eki ve kültür sayfası”, Konya Ansiklopedisi II, Konya 2011, 274-275.

12. “Cönk/Dergi”, Konya Ansiklopedisi II, Konya 2011, 275-276.

13. “Çaybaşı/Yeni bir mahalleye ad olan Konya’nın en eski caddelerinden biri”, Konya Ansiklopedisi II, Konya 2011, 308-309.

14. Parisli Rektörümüz”, http://www.turkishstudies.net/DergiDosyalar. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/3 Summer 2011, 5-7, TURKEY.

Not: Bu sayı, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Armağanı olarak hazırlanmıştır.

15. “Benim Elli Beş Yıllık Türk Dili’m”, Türk Dili, 101 (718), Ekim 2011, 311-316.

16. “İsmail Özmel: Bir Taşralı Şairin Şiir Dünyası”, Akpınar, 6 (36), Kasım-Aralık 2011, 3-22.

MERHABA /AKADEMİK SAYFALAR’DAKİ YAZILARIM

1. “Alibeyyüğlü Hoca’nın Oğlu”, 11 (7), 02 Mart 2011, 100-103.

2. “2010’la Bir Hesaplaşma: Nasıl Geçti O Güzelim 2010”, 11 (9), 16 Mart 2011, 132-135.

3. “2010’la Bir Hesaplaşma: Nasıl Geçti O Güzelim 2010”, 11 (10), 23 Mart 2011, 147-151.

4. “Benim Konya’m: 4/Bir İnsan İki Şiir”, 11 (11), 30 Mart 2011, 163-165.

Not: 15 Ocak 2011’de İl Halk Kitaplığında babamla ilgili olarak Âşık İsmail Detseli’nin ve Âşık Ahmet Yıldırım’ın (Öksüz Ozan) okudukları şiirlerine yer verilmiştir.

5. “Konya Ansiklopedisi’nin Dünü”, 11 (12), 06 Nisan 2011, 179-181.

6. “Akademik Sayfa ve Akademik Sayfalar’da Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi”, 11 (13), 13 Nisan 2011, 202-203.

7. “Ad Bilimi Yazıları:12/Siz Hiç ‘Mevlâna’ ile Konuştunuz mu?”, 11 (17), 11 Mayıs 2011, 261-264.

8. “Bir Meddah Behçet Mahir Vardı”, 11 (23), 02 Haziran 2011, 356-358.

9. “Belgeler: 1/64 Yıllık Bir Evlilik Belgesi”, 11 (32), 23 Kasım 2011, 499-501.

10. “Eski Gazeteleri Okurken: 1/65 Yıllık Önceki Babalık’tan Birkaç Haber”, 11 (33), 30 Kasım 2011, 517-520.

11. “Eski Gazeteleri Okurken: 2/Bir Zamanlar Konya’mızda Fotoğrafsız Gazeteler Vardı”, 11 (34), 07 Aralık 2011, 531-534.

12. “Hatıraların Penceresinden: 1/Günlüklerimle Baş Başa”, 11 (25), 28 Eylül 2011, 389-390.

13. “Hatıraların Penceresinden: 2/18’lik Bir Konyalı Gencin İlk Ankara Günleri”, 11 (26), 06 Ekim 2011, 404-406.

Not: Bu yazı yanlışlıkla bir daha ve 3 numaralı yazı olarak yayımlanmıştır: 11 (35), 14 Aralık 2011, 549-551.

14. “Hatıraların Penceresinden: 4/Ben Bir Zamanlar Sporcuyken…” 11 (36), 21 Aralık 2011, 564-566.VE BİR ÖN SÖZ

Murat Arıcı Atatürk Üniversitesinden öğrencimdir; aynı zamanda Erdemli’den de komşumdur. Bu yıl yayımladığı kitabına bir önsöz yazdım: Yüz Görümlüğü, Erdemli 2011, 184 s.; ‘Yüz Görümlüğü Üzerine’, s. 9-10.

Murat, Hocasını da unutmamış, ona da bir şiir yazmış. Sakaoğlu Hocam adlı ve ‘Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na’ adlı, 02.08.2010’da yazılmış olan şiir, beş dörtlükten oluşmaktadır. Bu şiiri, geleneğimize uyarak mektubumuzun sonuna alacağız.

EFSANELERİM BİR DERS KİTABINDA

Sami Tüysüz adlı bir meslektaşımızın kaleme aldığı İlköğretim Sosyal Bilgiler 4/Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı adlı ders kitabının içinde iki efsane metnime yer verilmiştir. Ankara 2011 tarihli kitabın Birinci Kitap’ında ‘Bingöller ve Kuş Gölü’ (s. 80); Öğrenci Çalışma Kitabı kısmında da ‘Gülek Boğazı’ (s. 51) adlı efsanelerim yer almaktadır.

BİR DE AKTARMAMIZ VARMIŞSayın Ali Kurt ve 13 arkadaşı bir ders kitabı hazırlamışlar: Ortaöğretim Türk Edebiyatı/9.Sınıf Ders Kitabı, 5. bs., İstanbul 2010, [X]+228 s. Editörlüğünü Dr. Sakin Öner’in yaptığı kitap meğer 2006’da ilk baskısını yapmış. Sonuncu baskı tam 401.000 adet basılmış. Kitap, Ignaz Kunos’un Anadolu’dan derleyip hocası Wilhelm Radloff’un adına yayımladığı Proben’in 8. (Anadolu) cildinden alınmış bir masal var: ‘Muradına Eren Kız’ (s. 121-122). Aslı Kiril harfleriyle olan bu eseri öğrencim, Doç. Dr. (şimdi Prof. Dr.) Metin Ergun ile birlikte yeni Türk harflerine aynı adla aktarmıştık: Ankara 1997.

BİR SÖZLÜKTEKİ ÖRNEK KELİMELER

Bilirsiniz, büyük sözlüklerde kelimelerin anlamları verildikten sonra o kelimeyi de içine alan bir cümle, mısra, beyit, dörtlük, atasözü, deyim, vb. örneklerine yer verilir. Ne yazık ki geçen yüzyılın sonlarında yayımlanan böyle bir sözlüğün üçüncü baskısında örnek mısra, beyit veya dörtlüklerinden bazıları benim iki kitabımdan da alınmış da ben ancak 2011’in son günlerinde fark edebilmişim. Sözlük, Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarından ortak imzalı olan Örnekleriyle Türkçe Sözlük/1-4 (İstanbul 2002, 3337 s.) adı ile yayımlanmıştır. Bu baskının basım onay tarihi 2001’dir. Yararlanılan eserlerim ise şunlardır:

1. Ercişli Emrah, 1986,

2. Bayburtlu Zihni, 1988,

RAPORLAR, RAPORLAR

Hoca olarak ömrümüz her türünden rapor yazmakla geçti. Emekli olunca elbette bunların çoğu sıfırlanacaktı. Öyle de oldu.

Bol bol makale raporu yazdım. Millî Folklor, Türk Dili, Türk Dünyası, bazı üniversitelerin Sosyal Bilimler ve Türkiyat dergileri… Ancak Selçuk Üniversitesi böyle şeylerle yorulmamı istemediği için, sağ olsunlar, bir tek yazı bile göndermedi.

İstanbul Aydın Üniversitesinin Fen-Edebiyat Fakültesine yardımcı doçentliğe atanmak isteyen, Erzurum’dan öğrencim Mualla Murat için bir rapor yazdım.

Türk Dil Kurumu adına, Köroğlu Kolları kitabı için ilk, Ahmet Harami Destanı için ikinci raporlar gönderildi.

Atatürk Kültür Merkezi için, Bulgaristanlı bir ‘kültür faaliyetçisi’nin, Bir Varmış Bir Yokmuş/Masallar, Bilmeceler, Maniler, Türküler adlı daktilo edilmiş dosyası için ‘Bu kitap zor adam olur, satın alıp arşive koyun veya sabırlı bir Türkiye Türkü’nün değerlendirmesine havale edin.’ dedim.

AKM için yazdığım ikinci rapor, “gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra basılsın” dediğim Özbek Halk Masalları adlı bir doktora teziyle ilgiliydi.

SEYAHAT YA RESULULLAH…

Benim doğru dürüst seyahate çıktığım görülmüş müdür? Ya konferans, ya bilimsel toplantı… Onlar da gezi mi sayılır Âllesen?

Neyse, bu yıl, bütün eski yılların açığını kapatacak bir gezi zenginliğimiz oldu ki demeyin gitsin.

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 1968-1969 Öğretim Yılı’nda kaydolan öğrencilerimle, mezuniyetlerinin üzerinden 39 yıl geçtikten sonra 18-21 Mayıs tarihleri arasında üç gece dört gün hesabıyla buluştuk. Düzenlemeyi, rahmetli hemşehrimiz, millî bisikletçimiz Rıfat Çalışkan’ın eşi Türkün Tikensak-Çalışkan ile İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit’in eşi Ayşe Hüveyda Yılmaz-Yiğit gerçekleştirdiler. 40 kişi kadar vardık. İçlerinde mezuniyetlerinden sonra görüştüğüm kaç kişi vardı acaba? Benim alanımın yardımcı doçenti Hamdi Güleç, Erzurum TRT’sinden Mücahit Küleri, Umran Tanalp Aydın. (Kızlarımızın düğünlerini hiç kaçırmamıştı.) Bir dördüncüsü var mıydı acaba? 22-23’ünde bıraktıklarım dede olmuşlar, nine olmuşlar, kimliklerini başarıyla gizlemişler.

Ulucami’yi gezdik gördük… Kapalı Çarşı’yı da… Aynı gün (19 Mayıs) Çekirge’de Karagöz sanatçısı/Hayalî Tayfun Özeren’den bir oyun izledik. Sonra ver elini tarihî çınarın kanatlarının altı… Ne muhteşem, ne görkemli bir ağaç… Sohbetin, fotoğrafın bini bir para…

Ertesi gün nerelere gitmedik ki… Cumalıkızık müthiş bir yer. Kıyısında balık yediğimiz, şelalenin desteklediği manzara neresi idi acaba? Ya herkesin çocuklaşıp saatlerce sohbet ettiğimiz o kocaman balkondaki safa…

Bu gezinin en güzel yanı neydi, biliyor musunuz? Eşim, 45 yıllık evdeşim Yurdanur Hanım da o sınıfın öğrencisiydi. O evli iken üniversiteyi de zamanında bitirmişti.

Velhasıl ‘Bursa da Bursa’ deyip duruyorum.

Ancak, 29 Eylülde, Evliya Çelebi Toplantısı üyeleriyle bir daha Bursa’yı dolaştım. Güzel bir balık yedik.

Trabzon’daki ‘motorda balık sefası’nı, ‘Yemek de Yemek’ başlığı altında yazmıştım. O gün, herkes gibi ben de iki dakikalığına motoru kullanmıştım.

Zile’deki toplantıya Ankara-Tokat uçağıyla uçtuk. Tokat-Zile arasındaki güzel yolda sohbet ederek yol almak ayrı bir keyifti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının İzmir Kongresinden Cuma günü ayrılmıştım. O gece Selcenlerde idim. Pazar günü ise Selcen’le Bilecik’e gittik. Orada altı gün kalıp 06 Aralıkta Konya’ya döndüm.

Sağlık kontrolü için gittiğimiz İzmir’de biraz da turist olduk. 10-16 Aralık arasında Selcenlerde, 16-18 Aralıkta kayınbiraderim Turanlarda (Karşıyaka) idik. Pazar günü Selcen Bilecik’e, Yurdanur Hanım Konya’ya, ben de Milas’a doğru yola çıktık. Ben Salı günü (20 Aralık) oradan toplantı için Muğla’ya geçtim

VER ELİNİ AMERİKA

Küçük damadım, doçent adayı (Harita Müh.) Tübitak’tan aldığı üç aylık bir bursla Florida’ya uçtu. Aydın’ı, eşi Seren ve torunum Güven’le birlikte 05.07.2011’de, Konya havaalanına 21.40’ta indirdik. Onlar daha sonra İstanbul’a uçtular.

İlk haberlerini 07 Temmuzda telefonla aldık. Daha sonra iletiler ve fotoğraflar bilgisayar ekranına yüklenmeye başladı. Derken okunuşu sıkaypi olan yöntemle görüntülü ve sesli olarak konuştuk.

Onlar, 30 Eylül 2011 Cuma gecesi Konya’ya indiler.

TÜRLÜ ÇEŞİTLİ İŞLER

Tüv-Türk… Hani şu iki yılda bir bizim arabalarımıza adam gibi bakım yaptırdıktan sonra ziyaret ettiğimiz kurum… İkinci gidişimin tarihi 20 Haziran.

Bizim 2000 Nissan’ın ana kapı kolu yaşlanmıştı, değiştirdik. Koltuk kılıflarını da aynı gün, 23 Mayısta yenileyiverdik.

4 Temmuzda ıhlamur toplamadan dönerken yaralanan sağ dış aynamızı da 5 Temmuzda yeniledik.

Ana-babadan kalma Çaybaşı’ndaki evimizin tapusunu ben 11 Şubatta aldım, ağabeyim Hasan Sakaoğlu 16 Şubatta aldı.

Yılın ilk karı 25 Ocakta yağdı. 9 Marttaki kar ise, üniversiteleri bile tatil ettirdi. Son kar ise biz Muğla’dan ayrılırken 24 Aralık gecesi yağmaya başlamış. Ancak 2011-2012 kışının ilk karı 1 Kasımda toprağa düşmüştü.

Açılalı altı yıl olmuş, Kipa’ya ilk defa 21 Ekimde uğrayabildim. Selçuklu Kongresi sırasında gazete almak için şöyle bir dolaşıvermiştim.

Birinci Van depremi 23 Ekimde idi: 7. 2.

05 Haziranda Meram’da, kitabım için fotoğraf çektim; Yeni Yol, Eski Yol, tepe, ara sokaklar, insanlar, evler, sarnıç, vb.

Meram Eski Son Durak’ta, bir delikanlının tezgâhından bir bardakçık beyaz dut alıp atıştırdım: 05 Temmuz.

ARAMIZDAN AYRILANLAR

06 Şubat: Özker Yaşın (KKTC’den, şair)

02 Mart: Yuriy İvanoviç Vasilyav-Cargıstay (Saha bilgini)

03 Mart: Nermin Yaşaroğlu (Ünlü yayıncı Ahmet Halit Yaşaroğlu’nun gelini)

06 Mart: Tahir Büyükkörükçü (Konyalı din âlimi)

12 Mart: Prof. Dr. Utkan Kocatürk (AKDTYK eski başkanlarından)

01 Nisan: Rafet Körüklü (Hoyratların ustası)

03 Nisan: M. Sıdkı Bilgin ( 50 yıl öncesinin Konya Belediye Başkanı)

11 Mayıs: Şenol Demirtaş (Konyalı gazeteci, 47 yaşında)

27 Mayıs: Dr. Alâeddin Emmezoğlu (Erzurum’un efsanevi doktoru)

31 Mayıs: Prof. Dr. Talip Yücel (Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Derneği üyesi; coğrafya bilgini)

11 Haziran: Ali Özaydın (Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun kurucusu)

23 Haziran: Behiç Kılıç (Gazeteci, TV yorumcusu)

24 Haziran: Ergün Zorlutuna (Halide Nusret Zorlutuna’nın oğlu)

28 Haziran: Zeliha Erdoğan (Karamanlı şair Bekir Sıtkı Erdoğan’ın eşi)

02 Temmuz: Ferhunde Gökyay (Orhan Şaik üstadımızın eşi)

13 Temmuz: Afife Ediboğlu (Baki Süha Ediboğlu’nun eşi, ses sanatçısı)

22 Temmuz: Necdet Sevinç (Gazeteci, yazar)

01 Ağustos: Cengiz İlhan (Attilâ İlhan’ın kardeşi)

07 Ağustos: Muazzez Türüng (Bir zamanların ünlü türkücüsü)

29 Ağustos: Prof. Dr. Özkan İzgi (Tarihçi dost)

26 Eylül: Cengiz Dağcı (Kırım Türklerinin efsanevi yazarı)

17 Ekim: Esin Afşar (Bir zamanların ‘Bayan Yoh Yoh’u)

29 Ekim: Prof. Dr. Mebrure Değer (Eczacı, halk hekimliği uzmanı)

11 Kasım: Şekür Turan (Doğu Türkistan-Kaşgar-Yarkent. Doğumu 1936)

16 Kasım, Mehmet Eminoğlu, (Konyalı araştırıcı)

18 Kasım, Ali Galip Yazan, (Yeni Meram gazetesi yazarı)

25 Aralık: Raci Alkır (Erzurumlu halk müziği sanatkârı)İki eski arkadaşımın çocuklarını da bu yıl kaybettik:

1. İlkokuldan ve mahalleden arkadaşım Y. İnşaat Mühendisi Mehmet Bildirici’nin üç çocuğundan en küçüğü olan yeğenim Özlem Bildirici 21 Ekimde İstanbul’da vefat etti.

2. Üniversite sıralarından arkadaşım Türk Dili öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un iki oğlunun büyüğü olan Baybars Gülensoy’u da 08 Aralıkta vefat ettiği Konya’da toprağa verdik.ŞU ŞEYTAN İŞİ ŞEYLERBüyük kızım Dr. Selcen Sakaoğlu Manavgat, 02 Mart 2011 tarihinde, Ege Üniversitesinde ‘Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı vererek ‘Halk Sağlılığı Uzmanı’ oldu. O dönemde beş kişi daha uzman olduğu için Bakanlık ülkemizin; Ordu, Kırıkkale, Bilecik, Şanlıurfa ve Gaziantep (2) illerinde kadro ilan etti. Kızımız Bilecik’i istemişti, orası oldu. 15 Mayısta gidip göreve başladı. O, evine yerleşti, biz Konya’dayız. Tarif üzere internet (Genel Ağ) aracılığıyla ilk defa görüntülü ve sesli konuştuk, harika!.. Amerika’daki kızımla da denedikse de önceleri pek başarılı olamadık idi.

Selcen’i Bilecik’te iki defa ziyaret ettim. 18-21 Mayıs 2011’de Bursa’da toplanan 72 mezunu öğrencilerimin güzel günlerinin sonunda, 21-22 Mayıs günlerinde Yurdanur Hanımla ordaydık. Ayrıca Özdere-İzmir’deki kongremizden sonra onunla birlikte Bilecik’e gittik. Orada bir hafta kaldım: 27 Kasım-03 Aralık 2011.

YÜKSELMELER

Eğitim Fakültesi dekanı iken araştırma görevlisi olarak aldığımız, günümüzün genç profesörü Ali Murat Sümbül, aynı fakültenin dekanı oldu:

İki yardımcısından biri olan Yrd. Doç. Dr. Ece Sarıgül de benim zamanımda araştırma görevlisi olmuştu.

İlkokuldan beri arkadaşım olan Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Bildirici’nin oğlu, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü doçenti Öztuğ Bildirici profesörlüğe yükseltildi: Öztuğ Bey, Ece Hanımın halasının oğlu oluyor.

Eski öğrencim Alparslan Gönenç 30 Haziranda yüksek lisans tezini savundu. Eski öğrencilerimizden Attilâ Kartal 05 Ağustosta yüksek lisans tezini savundu. Son doktora öğrencim olan Yrd. Doç. Dr. Seyit Emiroğlu’na aktardığımız Atiye Nazlı da 01 Temmuzda doktor oldu.

Erzurum’dan öğrencim Dilaver Düzgün de Ağustosta profesörlüğe yükseltildi. TKAE’de görüştüğüm yine Erzurum’dan öğrencim Ekrem Arıkoğlu da profesörlüğe yükseltilmiş.

ÜN TV PROGRAMLARI

Bu yılın ÜN TV programları yine aksamalarla yürüdü. Yetişemediğimiz haftalar tekrarlarıyla idare edildi. 29 Nisanda çekilen iki programla mevsimi kapattık. İlk programlardan birkaçını hatırlayıverelim:

04 Ocak: Çaybaşı Mahallesinde Yerel Törenler

11 Ocak: Komşu Mahalleler

18 Ocak: Şair ve Yazar İsmail Desteli ile Sohbet

26 Şubat: Prof. Dr. Hasan Bahar ile Sohbet

KONUKLUKLAR

Konya TV, ÜNTV, KTV ve Sun TV’nin ortaklaşa yayımladıkları “Ahmet Yenilmez’le İftar Sofrası”na, 26 Ağustos akşamı katıldım. Yanımda, Ankara’dan yazar ve şair Sırrı Çınar da vardı.

Melahat Ürkmez ile de bir kanal adına çekim yaptık.

YILLIK DERNEK KONGRELERİ

Eskiden daha çok oluyordu galiba, şimdi azalmış gibi. Yoksa bizi mi çağırmıyorlar. “Yıllık” dememize bakmayın, çoğu iki yılda bir…

Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği 22 Ocakta toplandı. ‘Siyit’ [Küçükbezirci] Başkanımızla devam…

CD DÜNYASI

Birkaç yıl önce Bayburtlu Zihnî ile ilgili olarak hazırlanan bir CD’ye danışmanlık yapmıştım. DEMHA sorumlusu Halil Demirci kardeşimiz geçen yıl da Yörük Ali Efe ve Arkadaşları adlı bir CD hazırlamıştı. Orada da danışmanlar arasında yer aldım. Efe’nin CD’sinin İngilizcesi de hazırlandı. 2012 planında ise Karaca Oğlan ve Erzurumlu Emrah CD’leri var; onların hazırlıkları da sürüyor.

HASTALIKLAR DA BİZİM İÇİN

Ne kadar dikkat etsek de hastalanıyoruz işte… (Yaşlılığa laf yok galiba.)

06 Ocakta Yurdanur Hanım Başkent Üniversitesi Hastanesini ziyaret etti. Benim 17-18 Ocaktaki hafif kırgınlığım kolay atlatıldı.

Kazaya uğrayan gözlüğüm için 28 Ocakta Başkent’e…

Annesi ile babası Amerika vizesi için Ankara’da iken Güven bizde idi. Kerata rahatsızlanınca Ali Berat Beyle SSK’ya (hâlâ böyle diyoruz) iki defa götürdük. Kan, idrar, vb. derken iyileştirdik. O bir de 21 Ekimde keyifsizlendi

26 Mayısta Meram Tıbba, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Telli’ye gittim. Malûm, anjiyoluyuz, iki adet stentimiz var, saframızı da mı aldırmıştık ne! Raporlu olunca ocak doktorumuzu daha az ziyaret ediyoruz.

Dişlerim bazen işaret veriyordu. 14 Haziranda başlayıp birkaç hazık elin ihtimamıyla 01 Temmuz üst orta ve sol tarafı şimdilik sağlamlaştırdık.

03 Ekim günü grip aşısı oldum.

Ramazan Bayramı sonu (30.08-01.09.2011) bir boğaz sarsıntısı geçirdim.

Selcen’ni baskısıyla Yurdanur Hanım ve ben 05-09 Aralıkta, Başkent Hastanesinde idik: Tahliller, tetkikler, muayeneler, reçeteler. Ve devamı 12 Aralıkta İzmir’de İGEM’de endoskopi… Sağlamız.

Güven ilk defa diş hekimi ile tanıştı. Hatta daha sonra annesine korkmaması konusunda cesaret bile verdi. Torunum, 29 Aralıkta bir boğaz enfeksiyonuna da yakalandı.GELENLER, HOŞ GELDİNİZ…

Allah gelenlerimizi eksik etmesin…

Küçük damadımız Yrd. Doç Dr. Aydın Üstün’ün ailesi 02 Şubatta Milas’tan Konya’ya geldiler: Anne, baba, kız kardeş ve eşi, iki de kızımız. 08 Şubatta “Ver elini Ankara” deyip ayrıldılar. Vallahi Cemo’suydu, Taka’sıydı, kuşluğuydu (Frenkçe bıranç diyorlar.) derken sohbetlerle günlerimizi değerlendirdik.

Uzman olan Dr. kızımız Selcen de 07 Şubatta gelip 13’üne kadar bizleri şenlendirdi.

En küçük kızımız Tuğba Gülel Dölen (kayınbiraderimin kızı) 25 Şubatta şöyle bir Konya’ya uğrayıverdi.

‘Amerika öncesi belki uğrayamayız’ diyen Üstün Ailesi’nin Milas vedalaşması: 18-22 Mayıs

Selcen’in bu yılki 2. Konya seferi çok ters tarihe rastladı: 24-26 Haziran. 23 Haziranda ben 21.00’de Niksar’a, o 23.00’te Konya’ya… Dönüşlerimiz de öyle oldu.

Milaslı dünürlerimiz Hatice-Kerim Üstün çifti, 30 Eylül sabahı bize inmişler. (Ben Kütahya’da idim.) Gece Konya’ya dönen Güven-Seren-Aydın üçlüsünü birlikte bekledik. Ayrılışları 04 Ekim…

YEMEK DE YEMEK

Mideme pek düşkün değilim; zaten sağlığım da öyle diyor. Bazı yemek fasıllarını şöyle bir sıralayalım; düğünler hariç…

12 Mart: Yusuf Halaçoğlu yemeği,

19 Mart: Yüksek Öğretmenliler yemeği (Hekimevi’nde),

23 Nisan: Trabzon’da, denizde balık sefası,

08 Mayıs: Anneler Günü yemeği… Huzurevi taraflarında bir yer,

25 Mayıs: KTO/KÜ Ressamlar Topluluğuyla Akyokuş’ta,

27 Mayıs: KTO/KÜ Ressamlar Topluluğuyla Hekimevi’nde,

20 Haziran: Canım Annem’de Güven’in son yemeği,

11 Temmuz: KTO Karatay Üniversitesi danışma toplantısı öncesi yenilen toplu yemek,

30 Temmuz: Erdemli’de üç aileyle bizde akşam yemeği,

17 Eylül: Altınsahil Yöneticisi Süleyman Severoğlu Ailesiyle Köylüm’de balık,

26 Eylül: Evliya Çelebi’nin daveti üzerine Kabataş-Boğaz-Kabataş hattında güzel bir balık,

06 ve 07 Ekim’de, Zile’de, bir bağ lokantasında neşeli ve müzikli iki akşam yemeği,

08 Ekim öğle yemeği ise, ‘Geleneksel Karadeniz Lokantası’ yemeği oldu. Bahçelievler son durak! Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Derneğinin toplantısının sonunda… Akşam ise Enstitünün çatısında,

14 Ekim akşam yemeğini Dedeman’da yedik. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin yıllık toplantısının ‘Gala Yemeği’nde Serenler ve Öztuğ Bildiricilerle idik.

15 Ekim sabah kahvaltısını, hemşehrilerimizin ‘Tahir Başkan’ diye adlandırdıkları Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey’in konuğu idik. Konya Ansiklopedisi’nin ikinci cildi şerefine verilen kahvaltı, Bosna-Hersek’teki Gençlik Merkezi’nde yenildi.İYİ Kİ DOĞDUN’LAR

Vallahi, artık ummadığımız insanlar için ‘Hepi börtdey’ler düzenleniyor. Ticaret hayatı canlansın diye mi, bilemiyorum.

Torunum Güven’in ‘tarih-i tevellüdü’ 10 Nisan… Yıl mı? 2006. O akşam onlardaydık.

12 Nisan’da da kreşinde (Canım Annem) ‘Güven Günü’ kutlanmış.

15 Haziran doğumlu evdeşim Yurdanur Hanım için ertesi gün Yaka-Park’ta ailecek (beş kişi) akşam yemeği yedik.

21 Temmuz da Seren günüydü. ABD’ye bizim yerimize iyi niyetlerimiz gitti.

Bir de ‘Babalar Günü’ vardı. 19 Haziranda, Güven’imiz anne ve babasıyla gelip ayrı güzel hediyeler verdiler. Sağ olsunlar.

Unutmadan ekleyeyim, Güven’in mezuniyet müsameresi 03 Haziran’da Meram’da gerçekleştirildi.ERDEMLİ’DE HAYAT

Büyük bir gecikmeyle nihayet 15 Temmuz Cuma günü öğleye doğru yola çıkabildik. Geçen yıl ise ders mers yoktu, 19 Mayısta yoldaydık.

Geldik ki o gün elektriği kesmişler. Be âdemzadeler, demek ki daha gelmemişiz. Neyse site içinde hâlledip ertesi sabah PTT’yi paralandırdık (Ertesi cumartesiden itibaren PTT’ler cumartesileri bir daha açılmadı.)

Gelirken de (Limonlu’da) Faruk Şıhman Sitesinde oturan Nalan Arı’nın da hatırını sormuştuk.

Banyonun duş kafası bozuk çalıyordu, yenileyiverdik. Balkon sandalyelerinin yüzü de iyice sararmıştı, yenileniverdi. Sırada evimizin giriş kapısı vardı. İyiydi, hoştu da açılması zor oluyordu. Kilitlenip açılması bile… Onu da yeniledik: 18 Ağustos. Seneye de güneşliklerin yenilenmesi söz konusu…

19 Temmuzda Erdemli’ye inince geçen yıl tanıştığım kültür insanlarından Soner Ali Yılmaz’ın Kuğu Pastanesi’ne uğradım. Bahçedeki garsonlar onu tanımıyorlar! Neyse kasaya gittim. Oğlu varmış. Meğer geçen yıl (12 Ekim 2010) vefat etmiş. Dostları bir kitap çıkarmışlar. Kuğunun Vedası. Bana da hediye edildi. Ruhu şad olsun, iyi insandı.

DİNÎ GÜNLER VE BAYRAMLAR

Elbette bütün dinî günleri Saatli Maarif Takvimi’nden alıp da aktaracak değiliz.

Ramazan uzun süreden sonra ilk defa bir ayın birinci gününe rastladı. Artık kimse Nasreddin Hoca’ya gidip de ‘Hocam, bugün orucun kaçı?’ diye sormadı herhâlde.

Ramazan Bayramı da 30 Ağustos Zafer Bayramıyla örtüşünce kimsecikler çıkıp da ’30 Ramazan oruç tuttum’ diyemedi. Bayram 30-31 Ağustos ve 01 Eylül Salı, Çarşamba ve Perşembe günleriydi ama dokuz gün oldu.

Kurban Bayramını 06-09 Kasımda idrak ettik. Biz, 05 Kasımda küçük damadım Aydın’ın arabasıyla Milas yollarındaydık: Güven, Seren, Yurdanur Hanım, Aydın ve ben. Dönüş, bayramın son günü idi: 09 Kasım. Bu bayramda bölgenin geleneksel bayram kutlamalarını doya doya yaşadık ki uzun uzun anlatılmaya değer. Bayramın üçüncü günü küçük bir Ören kaçamağı da yapıldı.

Şivlilik’i 02 Haziran Perşembe günü Güven’le yaşadık. O, mahallede dolaşan bir çocuk grubuna takılarak torbasını doldurdu. Daha sonra da Canım Annem’dekilerle mahalleyi dolaşmışlar. Bu yıl horozlu fener ile farklı renkler saçan bir çubuk oyuncaktan birkaç tane almıştım.

DÜĞÜNLER

Allah eksikliğini göstermesin; eşin dostun çocukları, torunları evleniyor, yuva kuruyorlar. Bizi davet edenler de sağ olsun, unutanlar da… Davetiyelerinde 2011 tarihi taşıyan düğünlerin bazılarını sayalım, yeter.

Oturma arkadaşlarımızdan Dr. Nuri Ahmet Sezer’in oğlunun nikâhına katıldım; düğününde mazeretim sebebiyle bulunamadım: 30 Nisan.

Yine ‘oturma’cılarımızdan Müh. Ali Naltekin’in oğlunun nikâhı ve düğünü bir arada yapıldı: 04 Haziran.

Avukat ağabeyimiz Özgen Küçükkoner’in oğlunun düğünü de iki başlı idi: 02 Temmuz.

Katılamadığım düğünler de oldu; sebep saymaya gerek yok ki…

Küçük halamın büyük oğlu Mehmet Özgüzar’ın torunu da evlenenler kervanına katıldı: 08 Mayıs.

Kadim dostum M. Sabri Koz’un kızı Gülsüm’ün düğünü tesadüfen Ankara’da olduğumuz bir geceye rastlayınca katılmayı planladım. Ancak TKAE’deki konuşmam öncesi ayağıma giren kramp beni otele mahkûm etti.

Bu arada taşradaki bir sünnete de katılamadık. Prof. Dr. Ali Yakıcı’nın oğlu da 22 Mayıs’ta ‘ucundan’landı. Ben o gün Bilecik’te idim.

SERGİLER

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünün düzenlemesiyle oluşturulan ressamların buluşması, 15 günlük bir çalışmadan sonra, 27 Mayısta Rektörlükteki sergiyle sonuçlandı.

Ağabeyimin küçük kızı Hayriye Sakaoğlu’nun da usta öğretici olarak görev yaptığı KARMEK’in yıl sonu sergisi 16 Haziranda Mengene’de açıldı.

Selçuk Üniversitesinin yoğun katkılarıyla gerçekleştirilen mahkûmların eğitiminin sonuçları, Rektörlük bahçesinde bir tören ve sergiyle tanıtıldı. Tarih mi?

30 Aralıkta, Kule Site’de, ‘Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle’ açılan Seyyah-ı Âlem Sergisi’ni ziyaret ettim.

KONYA KİTAP GÜNLERİ

Konya, TÜYAP Kitap Fuarı’ndan sonra nihayet güzel bir kitap şölenine ev sahipliği yaptı: 24 Kasım-04 Aralık 2011. Ben, o tarihlerde İzmir’de kongrede ve Bilecik’te kızımın yanında idim. Son günü olan 04 Aralık Pazar günü ancak yetişebildim. Düzenleyenlere teşekkür ediyorum.

AYLIK OTURMALAR

Uzun süredir, ayda bir defa Pazar günleri yapılan gece oturmaları 2011’de hızını kesmedi. Bir arkadaşımızın ayrılması ile sayımız da sekize iniverdi. Zaten yaz aylarında da tatile (!) giriyorduk.

02 Ocakta Dr. Nuri Ahmet Sezer’de, 06 Şubatta Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir Şahin’de, 06 Martta da Mehmet Ali Uz’da toplandık. Uz’da yine ‘genevir helvası’ yediğimizi öğünerek duyurayım. Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder kendi rahatsızlığı, Ali Naltekin Bey de torununun rahatsızlığı sebepleriyle katılamadıkları toplantılar olmuştu.

2011’in kış döneminin ilk toplantısı 25 Aralıkta Ali Naltekin Beylerde idi. Yeni yılın ilk toplantısı ise Dr. Nuri Ahmet Sezer Beylerde olacak: 22 Ocak. Sırada ben varım. Gecikmelerin sebebi benim Konya’da doğru dürüst bulunamamam.

SEÇİMLER

23. Dönem milletvekili seçimi yapıldı: 12 Haziran Pazar. Sonuçlar şöyle: AKP % 49,89 oy, 326 vekil, CHP % 25,91 oy, 135 vekil, MHP % 12,99 oy, 53 vekil, Bağımsızlar % 6,66 oy, 36 vekil.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİNE REKTÖR SEÇİMİ

Sekiz yıl önce göreve gelen Prof. Dr. Süleyman Okudan’ın ikinci devresini de sona yaklaşması üzerine 24 Kasım 2011 günü seçim yapılmıştır. Sadece dördüncüsünün Tıplı olmadığı adayların aldıkları oylar: Hakkı Gökbel: 512, Mustafa Şahin: 409, Tahir Yüksek: 390, Celal İzci: 73 (Veteriner Fakültesi), A. Kaan Karabulut: 48, Recai Gürbüz: 12. kullanılan 1472 oydan 21’i geçersiz olup yedi oy da boş çıkmıştır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KÜÇÜLÜRKEN

Konya'da ikinci devlet üniversitesi olan Konya Üniversitesi, 14 Temmuz 2010 tarih ve 6005 Sayılı Kanun ile kurulmuş olup, kanunu 21 Temmuz 2010’da Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Konya Üniversitesine Selçuk Üniversitesinin üç fakültesinin bağlanmasıyla ilgili karar 27 Aralık 2011 tarih ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi.

İşte size resmî bir bilgi:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan bazı fakültelerin Konya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 8/12/2011 tarihli ve 24221 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

HAYIRDIR İNŞAALLAH

Bu yazın ortalarında, kısa aralıklarla güzel rüyalar gördüm. Hele hele ilk ikisi merhumlarla ilgili olunca daha çok hoşuma gitti.

29-30 Haziran gecesi, aralıklarla (uyanıp tekrar uyuduktan sonra) Prof. Dr. Harun Tolasa’yı iki defa gördüm. İlkinde gençlik günlerimizle ilgili sahneler vardı. İkincisinde ise ona, bir tansiyon ölçtürme veya benzeri bir tıbbi işlem uygulanıyordu.

Rüyamı şereflendiren ikinci merhum ise babamdı. O, hacı değildi ama hac dönüşü karşılıyorduk: 7-8 Ağustos. Bu yıl kitabını yayınlamıştık ya, onun gecikmiş görünmesi olabilir mi?

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın da rüyama giren berhayat kardeşim. Bir toplantıdayız. Kalabalıkça bir kongre veya bir kahve molası gibi. Başka kimseyi tanımıyorum.

03 Eylül’ü 04 Eylül’e bağlayan gece (cumartesi-pazar) annemle ilgili bir rüya gördüm. Kendisi yoktu da onun bir isteğini yerine getirmeye çalışıyordum. Hatırlatmakta fayda var, anneciğimi 02 Eylül 1999’da, 12 yıl önce, 97 yaşındayken kaybetmiştik.

03 Ekim’i 04 Eylül’e bağlayan gece (pazartesi-salı) bir tehlikeli mahlûk durmadan beni kovalıyordu, hem de bir kalabalığın içinde. Yakalayamadı tabii… Bu mahlûk sakın ‘şey’ olmasın?

ZİYARETİMİZE GELENLER

Yolu Konya’ya düşen arkadaş, dost, öğrenci, meslektaş, vb. ihmal etmezler, uğrarlar.

Erzurum’dan öğrencim, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Özbay’la Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’in odasında (B-442) görüştük.

Avrasya Öğretmenler Derneği üyelerinden iki meslektaşım Konya teşkilatı ile görüşmeler yapmak için geldikleri ilimizde bizimle de görüştüler: 11 Temmuz.

Erzincan Üniversitesindeki, eski ve vefalı öğrencim Yrd. Doç. Dr. Ruhi Kara’nın yüksek lisans tez öğrencisi Murat Gül ve meslektaşımızın ablası Nazlı Hanım, 27 Ağustosta Konya’ya geldiler. Murat, Halil Karabulut üzerine çalışacak.

Prof. Dr. Refik Turan ile eşi Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen Turan 14 Ekimde Konya’da idiler.

YÜKSEK HIZLI TREN

Ne zaman denemesi yapıldı, ne zaman dört dörtlük açıldı, hatırlayamadım, ancak ben 2011’de bu trene binemedim. Ne zaman Ankara’ya gitsem “Hızlı Tenle mi geldin?” sorusuyla karşılaştım. İlk seferimi bu mektubuma son şeklini verdiğim bugünlerde (06 Ocak 2012) Türk Dil Kurumu toplantısına giderken yaptım. Meğer ilk seferin tarihi 23 Ağustosmuş ve de Ramazan bayramına rastladığı için de birkaç gün vatandaşlar biletsiz taşınmışlar.

ŞU BİZİM 2000 NİSSAN PRİMERA

Geçen yıllarda arabamın ‘şık’ kilometrelerini de yazardım. Mesela 88.888. kilometreyi ne zaman ve nerede doldurdum? Hatta böyle bir güzel sayıyı yakalamışken Erdemli-Mersin arasıda Nissan’ı uygun bir yerde durdurmuş, kızlarımla aşağıya inip meyve suları ile kutlamıştık. Kilometremiz büyüyünce uygun bir sayı bulamadım. Bunun üzerine 2011’in son kilometresine sığınıverdim: 142.963. Sakın yadırgamayın, millet şimdiden takvimin 12.12.12’sini ayarlamaya çalışıyor.

LEYLEKLERİN DANSI

Birkaç yıl önce de görmüştüm hacı leylekleri… Bu yıl 06 Eylül’de, 15:00 sularında binlerce leylek Erdemli’deki sitemizin üzerinde âdeta dans ediyordu. Ancak bir yöne gitmiyor, dönüp duruyorlardı. Nedense bir tarafa gidenler beyaz, dönenler ise siyah görünüyordu.

IHLAMUR TOPLAMA

Her yıl zamanı gelince dostumuz Avukat Mehmet Ali Uz bizi meramdaki yazlık evine davet eder ve bizde orada ıhlamur toplarız. Bu yılki toplama tarihi 04 Temmuz 2011. Yanımda ise, dekanlık dönemimin hatırası kaptanımız Mehmet Anadol vardı.

2011’in ÖDÜLLERİ

Ülkemizde her yıl pek çok ödül dağıtılır. Bazıları doğrudan bizim alanımızla ilgili iken bazıları da içinde alanımızla ilgili dalın/dalların bulunduğu ödüller olarak bilinir. İşte gözümüze ilişenler…

Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü

Ödül sırası bu yıl âşık şiiri dalında idi. Âşık Nuri Çırağî ile Âşık İsmail İpek ödüle layık bulunmuşlar.

Tarsus Belediyesi Karaca Oğlan Ödülleri

Karaca Oğlan Araştırmaları Ödülü: Doç. Dr. Nejat Sefercioğlu

Karaca Oğlan Şiiri Ödülü: Âşık Mürsel SinanHalk Kültürü Araştırmaları Kurumu Ödülleri

Prof. Dr. Nuri Yüce, Prof. Dr. Vildan Çetintaş, Doç. Dr. Hasan Köksal, Doç. Dr. Ali Yakıcı, , Yrd. Doç. Dr. Berrin Uyar Akalın, Aydın Karasüleymanoğlu, Haber Türk TV Müzik ve Yol Programı, bazı ilçe belediye başkanları (Altındağ, Erbaa, Küçükçekmece), Türksoy Genel Sekreteri Düysen Kasseinov, Azerbaycan’dan Hüseyn Ismayılov.

Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri

Nevzat Kösoğlu, Prof. Dr. İsmail Erünsal ve ‘…duru bir Türkçe kullanarak’ masal kitapları yazan Yücel Feyzioğlu…

ESKADER Ödülleri

Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneğinin ödül sayısı pek çoktur. Ancak biz sadece Dr. Müjgân Cunbur’u alanımızla ilgili olarak alıyoruz.

UNİMA Geleneksel Tiyatro Ödülleri

Prof. Dr. İlhan Başgöz ile M. Sabri Koz ‘araştırma’ dalında, Cemal Ünlü ile kuklacı Hakan Arısoy ‘sanatkâr’ dalında ve Fikret Nesip Üçcan’da ‘bürokrat’ dalında ödüle layık görülmüşlerdir.

İLESAM Türk Kültürüne 2011 Hizmet Ödülleri

32 kişiye çeşitli dallarda ödüller verilmiştir. Alanımızla ilgili adları şöylece gösterebiliriz: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz İLESAM şeref ödülü, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Türk Dünyası İlim Edebiyatına hizmet ödülü, Bestami Yazgan ‘Masal Salıncağı’ adlı kitabıyla çocuk edebiyatı ödülü, Akçağ yayınevi yayıncılık ödülü, Nezih Temur halk kültürü dallarında ödüle layık bulunmuşlardır.

Aynı kuruluşun 2010 ödülleri ise 28 Nisan 2011’de sahiplerine verilmiştir. Bu adlardan doğrudan halk bilimi ile ilgili olanların adlarını şöyle verebiliriz: Prof. Dr. Dursun Yıldırım, Nail Tan, Hayrettin İvgin, Âşık Kemalî Bülbül.

Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği’nin Âşık Daimî ‘2011 Şiir Yarışması’nın Sonuçları

İlk üç âşık şunlardır: İsmail Nar, Feyzullah Seçkin, Selami Yağar. Mansiyona layık bulunan üç âşığımız ise; Bahattin Çetin (Bahtunî), Kenan Şahbudak ve Mehmet Ali Eröksüz (Sefil Eröksüz). Ödüller 11 Haziran 2011’de HacıBektaş ilçesinde törenle verilmiştir.

Bir Dostun Ödülleri

Halk bilimi araştırıcısı dostumuz Hayrettin İvgin’e Türkiye’den ve Azerbaycan’dan değişik alanlarda birkaç ödül verilmiştir: İLESAM Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü (28 Nisan 2011), Ahmet Tufan Şentürk Türk Şiirinin 2011 Yılı Onur Ödülü (28 Mayıs 2011), Azerbaycan Respublikası Qayğı ve Himaye Fondu’nun ‘Şerefli Ömür’ diploması ve plaketi (28 Mayıs 2011), AzerKİVİHİ Basın Birliği Kimliği ve Diploması (28 Mayıs 2011), aynı kurumun Qızıl Kəlem Ödülü (26 Mayıs 2011). Tarihlerine bakılırsa bu ödüller 2010 yılında belirlenmiş, 2011 yılında törenle dağıtılmıştır.

VE BİR ŞİİR

Yukarıda da anıldığı üzere Atatürk Üniversitesinden öğrencim, Erdemlili Murat Arıcı bana ithaf ettiği bir şiiri de Yüz Görümlüğü (Erdemli 2011) adlı şiir kitabına alıvermiş. İşte o şiir.SAKAOĞLU HOCAM

-Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na… -

Nağme nağme coşmuş âşık telinden,

Sakaoğlu Hocam duydum az bile.

İlham olup taşmış şair dilinden,

Kıskanıp çatlamış bahar yaz bile.Ömrünü adamış kültür yoluna,

Her dem meyve olmuş folklor dalına,

Toros Dağlarının Yörük koluna,

Varınca tanımış onu iz bile.Mevlâna ilinden bakar dünyaya,

Âdeta âşıktır güzel Konya’ya

Feyz almayan cahil kalır hep yaya,

Koşarken menzile yorgun diz bile.Yetmişlik çınarmış henüz genç daha,

Gezermiş bıkmadan deyip çok saha,

Bulunca yeniden böyle bir vaha,

Ders aldık bu çölde şükür biz bile.Hocalar hocası sonsuz saygımız

Sayende olmadı asla kaygımız

Yalan değil gerçek bizim duygumuz,

Anlatmaya yetmez lügat söz bile.

(02.08.2010)

Perdeyi filan yıkmadık amma biz yine de AFFOLA diyoruz… Çünkü Genel Ağ ortamı yazılarımıza kendine göre yeni şekiller verebiliyor.Not: Nihayet benim de bir web sayfam oluşturuldu. Galiba 28 Şubat 2012’den itibaren bu sayfalardan yararlanabileceksiniz: www.saimsakaoglu.com

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

İletişim Bilgileri:

Ev: Melikşah Mahallesi, Evliya Çelebi Caddesi,

Sevgi Sokağı, Şelale Konutları 15/2

42090 Meram-Konya-TÜRKİYE

İş: --- (Emekliyim)

Yazışma: P.K. 20

42040 Konevi-Konya-TÜRKİYE

Telefon: 0 332 323 20 29 (Ev)

0 542 574 39 14 (GSM)

0 324 547 60 73 (Tatil)

Elmek: saimsakaoglu@hotmail.com

Web sayfası: www.saimsakaoglu.comYorumlar

Aktif Ziyaretçi 22
Dün Tekil 1123
Bugün Tekil 806
Toplam Tekil 2561548
IP 54.198.246.164


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:15 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü.
(Hüseyin Nihal ATSIZ)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 9.059 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu