Yanan, Yandırılan Fələstin - Celil Cavanşir Yurdseven - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Yanan, Yandırılan Fələstin - Celil Cavanşir Yurdseven
Tarih: 03.02.2009 > Kaç kez okundu? 3170

Paylaş


Dünyada hegemonluq edən, ən güclü imperiyalarından biri olan Osmanlı imperiyasının çökməsindən sonra bütünTürk-İslam dünyasında, Yaxın və Orta Şərqdə, Qafqazlarda böyük problemlər yaşanmağa başladı. Bütün bu problemlərin əsas səbəbi Türk-İslam dünyasının ümid yeri Osmanlı xanədanın dağılması idi. Bütün müsəlman və qeyri-müsəlman xalqlar və Osmanlı imperiyasından qopan bütün dövlətlər böyük və əzəmətli Osmanlını, Ədalət və Əzəmət imperiyasını min illər keçsədə unuda bilməyəcək. Fatehləri, ədalətli və qanunpərvər sultanları ilə, qorxubilməz sərkərdələri ilə dünyanı silkələyən Osmanlı İmperiyası hələ neçə 1000 illər dünyanın ibrət yeri, ədalət və həqiqət mücəssəməsi olacaq. Təəssüf ki, belə bir azman, nəhəng imperiya süqut etdi və dünyanın bir çox xalqları arxasız və köməksiz qaldı. Ərəb-İsrail münaqişəsinin Tarixi Osmanlı İmperiyasının tarixdən çəkilməsindən sonra (Bu imperiyanın analoqunun qayıdacağına inanırıq) himayəsiz və köməksiz qalan xalqlardan biri də Fələstin ərəbləridir. Osmanlı imperiyasından sonra Millətlər Liqası Fələstinin idarəçilik mandatını Böyük Britaniyaya verdi. Britaniyanın müstəmləkəsi qismində olan Fələstinə bundan sonra yəhudilərin axını gücləndi. Əgər 1917-ci ilin məlumatlarına əsasən Fələstin əhalisinin 9,7 faizini yəhudilər 90,3 faizini Fələstin ərəbləri təşkil edirdisə, qısa müddətdə yəni 1937-ci ildə yəhudilər Fələstin əhalisinin 28 faizini, 1943-cü ildə isə 32 faizini təşkil edirdilər. Hiyləgər və acgöz yəhudilər bu torpaqlarada məskunlaşmaqla kifayətlənmir, ərəbləri dədə-baba torpaqlarından qovurdular. Yəhudi və anqlo-sakson vəhşiliyinə qarşı Fələstin ərəbləri hələ XX əsrin 30 illərindən mübarizəyə qalxaraq, Britaniya mandatının ləğvini, yəhidi immiqrasiyasının dayandırılmasını, Fələstinin azadlığını tələb edirdilər. Bu mübarizə silahlı müqavimət hərəkatı ilə də müşayət olunurdu. Fələstin ərəblərinin dirənişi qarşısında çıxış yolu tapmayan Britaniya və BMT məsələni müzakirə etməli oldu. 1947-ci il noyabrın 29-da BMT Baş Assambleyası Fələstin ərazisində iki dövlətin- ərəb və yəhudi dövlətinin yaranmasına qərar verdi. Həmin tarixi qərara əsasən Qüds müstəqil inzibati vahid statusunu aldı. Qətnaməyə əsasən Fələstin ərazisinin 56 faizində yəhudi, 43 faizi ərəb dövləti yarandı,qalan ərazi isə Qüdsə verildi. 1948-ilin 14 mayında İsrail dövləti yarandı. Hələ İsrail adlı dövlət yaranmamışdan, sionistlər müsəlmanları dədə-baba yurdlarından qovurdu. Yəhudi vəhşiliyi nəticəsində Fələstin ərəbləri dövlət qurmağa belə macal tapmadılar. İsrailin dövlət kimi elan olunmasından bir gün sonra İraq, Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, İordaniya, Livan, Yəmən və Misir Fələstin ərazisinə qoşun yeritməli oldular. İsrailin dövət elan olunmasından cəmi bir il sonra 950 min ərəb qanuni torpaqlarından qovuldu. Ərəb-İsrail münaqişəsinin davam etdiyi illər ərzində sionistlər BMT-ni və dünyanı saymadıqlarını, əslində BMT adlı təşkilatın formal bir qurum olduğunu gözlər önünə sərgilədilər. BMT-nin çox zəif təsir qüvvəsinə malik olduğu bizlərə də məlumdur. Belə ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində də BMT lazım olan təsiri göstərə bilmir. Ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilat və təsisatların 99 faizi mason-sionist-anqlosakson siyasətini dəstəkləyir və müsəlmanlara birmənalı şəkildə kin və nifrətlə fəaliyyət göstərir. 1967-ci ildə azğın yəhudi dövləti Qüdsün ərəblərə məxsus Şərq hissəsini də işğal edərək, BMT-nin lüzumsuz bir qurum olduğunu, Mason-sionist aləminin söz sahibi olduğunu təsdiqlədi. İşğalçılıqda daha da irəli gedən sionist rejim Qüdsü birtərəfli olaraq paytaxt elan etdi. Yazıq BMT isə öz növbəsində bunu tanımadığını elan etdi. 1964-cü ildə Fələstin ərəbləri öz hüquqlarının müdafiəsi uğrunda Fələstin Azadlıq Hərəkatını yaratdı və rəhbərliyə Yasir Ərafat (1929-2004) gətirildi. Bütün şüurlu həyatını qaçqın Fələstin ərəblərinin hüquqlarının müdafiəsinə həsr edən Yasir Ərəfat dünyaya sübut etdi ki, Fələstin ərəbləri bu savaşda haqlıdır. Yasir Ərəfatın ən böyük arzusu Fələstin ərəblərinin azadlığı idi. Haqqında nə qədər iyrənc söhbətlər yayılsada o, öz xalqının qəhrəmanı idi. Hər zaman öz sözünü deməyi bacaran Yasir Ərəfat, BMT adlı oyuncaq qurumun tribunasında da sionistlərə nifrin yağdırır, yəhudilərin işğalçı olduğunu sübuta yetirirdi. Ərəb-İsrail münaqişəsinin bu günü Bu gün də yəhudi-sionist-mason birləşmələri Fələstin xalqına qarşı terrroru davam etdirir. Əlinə keçən kiçicicik bəhanələrdən istifadə etməyi bacaran İsrail, Fələstin ərazisini bombalamaqda, dinc insanları məhv etməkdə davam edir. Gündə yüzlərlə insan ölür, minlərlə insan qaçqın düşür. Bütün bunlara baxmayaraq dünya İsrail adlı dövləti sakitləşdirməkdə, vəhşi ehtiraslarının qarşısını almaqda acizlik göstərir. “Həmas” adlı təşkilata qarşı əməliyyatlar apardığını bəyan edən İsrail günahsız insanları, qadın və uşaqları məhv etdiyinin fərqindədir. Əslində “Həmas”ın deyil, İsrailin dövlət olaraq işğalçı olması hər kəsə məlumdur. Dünya dövlətləri, xüsusilə mason-yəhudi lobbisinin idarə etdiyi ABŞ, İsrailə gizlin və açıq şəkildə dəstək verir. Əfqanıstan, İraq kimi müsəlman dövlətlərində kütləvi qırğınlar törədən ABŞ özünü demokratiyanın qarantı kimi göstərsə də anti-demokratik və ədalətsiz bir dövlət olduğunu müsəlman dövlətlərinə qarşı münasibətində sübut edir. ABŞ-ın demokratik dövlət olduğunu iddia edənlər bilməlidir ki, demokratiya təkcə xristian və mason törəmələrinin haqqı deyil. Demokratiya və ədaləti təbliğ edən islam dinini yaşadan müsəlmanların da demokratik müamilə gözləməyə haqqı var. Halbu ki, müsəlmanlar ancaq vəhşilik və qırğınla üzləşirlər. Bütün dünya dövlətləri isə həqiqətin nə olduğunu bilə-bilə ABŞ-a, dünyanın iqtisadi supergücünə “böyük dayaq” kimi baxmaqda davam edir. Öz hiyləgər və ikiüzlü siyasəti ilə dünyanı hər zaman barmağına dolayan Avropa dövlətləri də bu münaqişədə birmənalı mövqe sərgiləmirlər. Dövlət olaraq öz fikrini səsləndirməkdən çəkinən Avropa dövlətlərinin bəziləri siyasi partiyalar, QHT-lər səviyyəsində İsrail terroruna dəstək verir. Anqlo-sakson törəmələri hər zaman ədalətsiz olduqlarını bir daha sübut edirlər. Bütün dünyada öz hüquqları uğrunda çarpışan müsəlmanlar terrrorçu, vəhşi adlandırılır. Faktiki olaraq isə xristian-yəhudi-mason-sionist-anqlosakson ittifaqı müsəlman xalqlarına bədənlərinə bomba bağlamaqdan başqa çarə buraxmırlar. İslam barış və sevgi, hörmət və ehtiram, səbr və xoşgörü dinidir. Haqq dinlərin sonuncusu və ən məqbuludur. İslam gəldikdən sonra bütün bəşəriyyət anladı ki, ən son din və haqq din islamdır. Hiyləgər və azğın yəhudilər, dönük və satqın xristianlar da dərk edirlər ki, İslam ən düzgün yoldur. Dini ədəbiyyatlarda dönə-dönə qeyd edilir ki, ən çox peyğəmbər yəhudilərə göndərilib. Bu isə öz növbəsində yəhudilərin islaholunmaz bir qövm olduğunu sübut edir. Qurani-Kərimdə də dəfələrlə Bəni-İsrailə, İsrailoğullarına düz yola dəvət məqsədi ilə xitab edilir. Ancaq bütün bunlara rəğmən yəhudilər öz yollarını dəyişmədən, vəhşiliyi, azğınlığı, müsəlmanlara qarşı barışmazlığı davam etdirirlər. Məqsədimiz müsəlman “kamikadze”lərə haqq qazandırmaq deyil. İslamdan az-çox anlayışı olan hər kəs bilir ki, islam terroru dəstəkləmir və intiharın bütün formalarını rədd edir. İslam bütün hallarda ədaləti təbliğ edir. İsrail vəhşilərinin saldırıları əsnasında bütün yaxınlarını, əzizlərini itirmiş müsəlman gəncinin başqa çıxış yolu qalmır. Qisasını islamın yol vermədiyi üsulla almağa çalışan bu insanlar özləri də dərk etmədən islamın ilahi və müqəddəs qaydalarını pozduqlarının fərqində olmurlar. Psixoloji cəhətdən depresiya vəziyyətində, affekt halında özünü partladan müsəlman gənci(şəxsən mən kamikadzelərin 90 faizinin müsəlman olduğuna inanmıram, yəqinki bu da masonun bir oyunudur) qisası bu cür almağı məqbul sayır və ilahi qanunlara qarşı çıxdığını dərk etmir. İslam bütün növ terrora qarşıdır. İslamın sülh dini olması heç kəsdə şübhə doğurmamalıdır.Təkrar edirəm, maləsəf ki, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan müsəlmanları dünya terrorist kimi tanıyır. Hər bir şüurlu insan dərk etməlidir ki, İsrail tanklarına daş atan fələstinli müsəlman uşaqların üsyanı məhz bu yolladır. Üsyan və qisas hissini heç bir ərəbin qəlbindən çıxarmaq olmaz. Bütün ailəsini yəhudi sionistləri məhv edən fələstinliyə “sən döyüşmə”, “sən bütün olanları unut!” demək olmaz. Bu gün Fələstinin dəstəyə, ən azı mənəvi dəstəyə, sözünün deyilməyinə ehtiyacı var. Bu gün Fələstinə dəstək, islama dəstəkdir. Bu gün Fələstinin bombalar altında keçən hər gününə kədərlənmədən yaşamaq, günahsız müsəlmanların ölümünə göz yaşı tökməmək mümkün deyildir. Çünki 20 yanvar 1990-cı ildə, Xocalı qətliamında, başımıza gətirilən bütün faciələrdə qətl edilən bacı və qardaşlarımızla Fələstin müsəlmanlarının istəyi birdir-AZADLIQ! Bu gün birtərəfli demokratik dünya müsəlman haqqlarını, müsəlman hüquqlarını tanımır. Bunun bariz nümunəsi 20 ilə yaxın işğalda qalan Qarabağdır, yüz ilə yaxındır ki əzab çəkən Fələstindir, bombalanan Kərbəladır, dağılan Nəcəfdir, qaçqın düşən Əfqanıstandır! Dünya islamın qurtuluş və sülh dini olduğunu bilə-bilə islama qarşı terrorunu davam etdirir. Bombardumandan həlak olan müsəlmanlar bizim din qardaşlarımız, əzizlərimizdir. Susduqca özümüzün aqibətinin də bu cür olacağına zəmin yaradırıq. Bu gün bizim Fələstinə dəstəyimiz, Qarabağın azadlığına, Dərbəndin, Təbrizin, Borçalının, Kərkükün özgürlüyünə çalışmaqdır.Ədalət uğrunda istənilən mübarizəmiz islamı yaşatmağımızdır. Bizim bu gün yarımçıq qalan bütün savaşlarımız qara qüvvələrə qarşıdır. Fələstin də qara qüvvələrə qarşı savaşır. Demək yolumuz və savaşımız birdir.Fələstində müsəlmanlar qırılarkən bizim susmağımız ədalətsizlikdir. Müsəlman qardaşlarımızın hüquqlarını müdafiə etmək üçün bu gün susmamalıyıq. Dolayısıyla aqibətimizi düşünməliyik. Masaon-yəhudi-sionist rejimin müsəlmanlara qarşı terroru dayandırılmalıdır. Bu gün ümmətimizin ilk qibləsi kafirlərin əlində əsirdir. Qüdsü, Məscidi-Əqsanı, Müsəlman qardaşlarımızı müdafiə etməliyik. Susmaqla inqilab etdiyini düşünənlər yanılırlar. Bu gün haqqımızı savunmaqla inqilabımızı gerçəkləşdirməliyik. Dünya müsəlmanları ayıq olmasa İslamın gələcəyi təhlükədədir. İslamı hər zaman savunan, qoruyan, yaşadan türk milləti olmuşdur. Bu gün millət olaraq din qardaşlarımızla həmrəylik nümayiş etdirməliyik. Axı türk milləti islamı qorumaqla,islam əsgəri olmaqla görəvləndirilib. Bizim də özümüzə məxsus cavabımız olmalıdır. Biz Fələstinin müsəlman ərəblərini dəstəkləməliyik,ən azından Fələstinin müsəlman ərəblərinin haqlı olduqlarını etiraf etməklə.

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 21
Dün Tekil 1207
Bugün Tekil 672
Toplam Tekil 2566173
IP 54.198.246.164


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:19 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.
(Alpaslan TÜRKEŞ)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.907 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu