8. ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ - Doç. Dr. C. Haluk İNCE - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org









8. ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ - Doç. Dr. C. Haluk İNCE
Tarih: 22.08.2011 > Kaç kez okundu? 3507

Paylaş


8. ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Adli Bilimciler Derneği

18-20 Kasım 2011 BURDUR



Kongre Onursal Başkanları

Süleyman TAPSIZ Burdur Valisi

Ali Nevzat AÇIKGÖZ Burdur Cumhuriyet Başsavcısı

Prof. Dr. Mustafa SAATCI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

Doç.Dr.C.Haluk İNCE Adli Tıp Kurumu Başkanı

Sebahattin AKKAYA Burdur Belediye Başkanı





Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Ayla Sevim EROL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı



Prof.Dr.İ.Hamit HANCI Adli Bilimciler Derneği Başkanı



Kongre Sekreteryası

Yard. Doç.Dr. Z.Füsun YAŞAR

Uz. Dr.Çağlar ÖZKANLI

Dr. Ahmet Selçuk Kılınç

Arş. Gör. Serpil ÖZDEMİR

Arş. Gör. Alper Yener YAVUZ



Kongre Düzenleme Kurulu

Başkan

*Prof. Dr. Halil İbrahim GÖKÇE

MAKÜ Rektör Yardımcısı

Üyeler

*Doç. Dr. Özcan ÖZGEL

MAKÜ Veteriner Fak. Temel Bilimler Bölümü Anatomi Bölüm Başkanı

*Doç. Dr. Belgin BARDAKÇI

MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı

*Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK

TOBB Hukuk Fak (Adli Bilimler Dergisi Editör Yard.)

*Yard. Doç.Dr. Z.Füsun YAŞAR

MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü

*Yrd. Doç. Dr. Emine Hilal EVCİL

MAKÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

*Ahmet Pesen

Danıştay Tetkik Hakimi

*Uz. Dr.Çağlar ÖZKANLI

Adalet Bakanlığı Burdur Adli Tıp Şube Müdürü

*Uzm.Dr.Behiye ÖZKANLI

Burdur Devlet Hastanesi

*Dr. Ayşe Tapsız

Burdur İl Sağlık Müdür Yardımcısı

*Haci Ali Ekinci

Kültür Bakanlığı Burdur Müze Müdürü

*Burdur Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi

*Burdur Jandarma Komutanlığı Temsilcisi



Kongre Bilimsel Danışma Kurulu

Adli Bilimler Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Kongre Danışma Kuruludur





İletişim:

adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

zehtiye2004@gmail.com



Kongre Ücretleri

Lisans Öğrencisi: Ücretsiz

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi: 50TL

Araştırma Görevlisi: 70TL

Öğretim Üyesi: 100TL

Kongre Hesap Numarası

Halk Bankası Burdur Şubesi: TR900001200931600016000161

KONGRE PROGRAMI

Açılış:18 Kasım 2011 Cuma 14.00-14.45



Açılış Konuşmaları

Prof.Dr.İ.Hamit HANCI Adli Bilimciler Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ayla Sevim EROL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Doç.Dr.C.Haluk İNCE Adli Tıp Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa SAATCI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

Sebahattin AKKAYA Burdur Belediye Başkanı

Ali Nevzat AÇIKGÖZ Burdur Cumhuriyet Başsavcısı

Burdur Valisi Süleyman TAPSIZ





14.45-15.45. 1914-1915 Sarıkamış Harekatı. Prof.Dr.Bingür Sönmez. Sarıkamış Şehitleri Gönüllüleri Topluluğu Başkanı.



15.45-16.15 ARA



16.15-18.30 Konferanslar 1 Oturumu: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil İbrahim Gökçe



Prof.Dr.Ayla Sevim Erol Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı. Adli Bilimler Antropoloji den Nasıl Yararlanıyor



Prof.Dr.Nevzat Alkan. İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Adli Tıp A.D ,Adli Bilimciler Derneği Y.K Üyesi. Adlibilimler de STK Yapılanmaları



Prof. Dr. Recep Akdur: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Hastalık Yaratmak



Yrd. Doç. Eda Özdiler Küçük : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı. Aklama Suçuna İlişkin Emareler





Yrd. Doç. Dr. Z. Füsun Yaşar. MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü.Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi



19.00 Burdur Müzesi Ziyareti





19 Kasım 2011 Cumartesi

Salon A

9.00-10.30 Panel :Hukuk ve Adli Bilimler

Oturum Başkanı: Dr.Altay Suroy Recepoğlu.Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi



Doç. Dr. Eşref Küçük.TOBB Hukuk Fak. Antik Çağ’da Hukuk



Ali Nevzat Açıkgöz.Burdur Cumhuriyet Başsavcısı : Koruma tedbirleri-arama ve el koyma



Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doç.Dr.Çetin Arslan: Ceza Hukuku Açısından Sporda Şike



Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Gökçe Yıldırım: Hekimlerin Taksirle Yaralama ve Ölüme Neden Olma Suçlarında Cezai Sorumlulukları.



Yard.Doç.Dr.Av.Sinan Kocaoğlu. Ufuk Üniversitesi Hukuk Fak.- Prof.Dr.İ.Hamit Hancı.Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Savunma Adli Tıp Akademisi (TBB-ATA)





10.30-11.00 Ara



Salon B 9.00-10.30 Panel: Adli Bilimlerde Güncel Gelişmeler.



Oturum Başkanı: Doç.Dr.C.Haluk İnce Adli Tıp Kurumu Başkanı

Uzm. Dr. Çağlar Özkanlı (Burdur Adli Tıp Şube Müdürü):Adli Tıpta Güncel Gelişmeler



Yeliz Çatak - Prof.Dr.Cafer Sevimay*. Prof.Dr.Ersoy Yıldırım*. Ankara Üniv. Ziraat Fak - Prof.Dr.İ.Hamit Hancı.Ankara Üniv. Tıp Fak. Agroterorizm.

Doç.Dr.Hilal Özdağ . Ankara Üniv Biyoreknoloji Enstitüsü. Biyoteknolojinin Adli Bilimlerde kullanımı.

Yrd. Doç. Dr. Nuri Mamak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı . Hayvan hakları ve hayvanların bilimsel amaçlı kullanımı.



Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru. MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü. Adli Arkeoloji





10.30-11.00 Ara



11.00-11.30 ORTAK OTURUM



Oturum Başkanı:Prof.Dr.Adalat Hasanov.Azerbeycan Adli Tıp Kurumu

Hasan Gemici Devlet Eski Bakanı. Çocuk Hakları

12.00 ARA ve SOSYAL PROGRAM

Kybra Gezisi



20 Kasım 2011 Pazar

9.00-10.30 Konferanslar 2 Oturumu: Oturum Başkanı: Prof.Dr.Necati Örmeci. Ankara Üniversitesi



Dr.Altay Suroy Recepoğlu. Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi. Balkanlarda Anayasal Süreç

Prof.Dr.Adalat Hasanov. Azerbeycan Adli Tıp Kurumu. Azerbeycan da Adli Tıp ve Adli Bilimler

Prof.Dr.Bülent Okay.Sinoloji A.D Başkanı Çinde Adli Tıp ve Adli Bilimler

Prof.Dr.Ahmet Arslan . Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D Sembollerle Anadolunun Etnik Yapısı

Tankut Daşdemir: Afganistanda Adli Bilimler ve İnsan Hakları

Matloob Alam:Hindistanda Adli Bilimler



10.30-11.00 ARA



11.00-12.30 Konferanslar 3 Oturumu: Oturum Başkanı: 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Aydın .Kahramanmaraş Emniyet Müdürü



Prof.Dr.Yener Ünver. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. Ceza Hukukunda Adli Bilirkişilik ve Güncel Sorunlar



Prof.Dr.Necati Örmeci Ankara Üniversitesi. Gasroenterolojide Tedavi açısından tartışmalı konular



Prof.Dr.Murat Dikmengil Trakya Üniv. Tıp FakDekanı Ateşli Silah ve Kesici-Delici Alet Yaralanmalarında Deneyim.



Prof.Dr.Zafer İlbars Çocuk,Suç ve Sosyal Antropoloji



12.30-13.30 ARA . Jandarma ve Polis Olay yeri İnceleme Araçları Sergisi





13.30-15.00 Konferanslar 4 Oturumu: Oturum Başkanı: Prof.Dr.Yıldırım Beyatlı Doğan. Ankara Üniversitesi Tıp Fak Psikiyatri A.D



Prof.Dr.Kerem Doksat Yeni/New Symposium Dergisi Editörü - Genç ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat: Duygudurum Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönü.



(E) Alb.Ahmet Tetik. 1911yılında yayımlanan polis dergisinin bilimsel analizi



Prof.Dr.Sabri Büyükdüvenci. Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü- Prof.Dr.Hamit Hancı Ankara Üniversitesi. Felsefenin Adlibilimlerde yeri.



Prof. Dr. Ali Demirsoy Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü.

Üçüncü Göz





Dr.Dt.Bülent Özdoğan.Kalite Derneği. Kalite ve Adli Bilimler



15.00-15.30 Ara



15.30-16.30-Psikolojik Otopsi Paneli

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Hamit Hancı. Ankara Üniversitesi Tıp Fak Adli Tıp A.D

Prof.Dr.Yıldırım Beyatlı Doğan. Ankara Bilim Platformu - Ankara Üniversitesi Tıp Fak Psikiaytri A.D

Prof.Dr.Salih Çeçen Ankara Üniversitesi DTCF Fak Sümeroloji A.D .Semboller.



16.30-18.00 Konferanslar 5 Oturumu

Oturum Başkanı: Doç.Dr.EşrefKüçük. TOBB Hukuk Fak- Adli Bilimler Dergisi Editör Yard.



Yard. Doç. Dr. Volkan Dülger Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uyuşturucu Madde Suçları.



Av.Osman Fırat Turan. Ankara Üniversitesi Hukuk Müşaviri.Aydınlatılmış Onam ve Hukuki Etkileri



Av. Devrim Karakulah. Adli Bilimciler Gernel Sekreteri.Adli Bilişim



Dr.Hüseyin Bekir Yunanistan Serbest Hekim. Sporcu Yaralanmaları



Emn.Müdürü Cem Mehmet Çetin .EGM KPL Dairesi, Eray Erdem. Adli Diş Hekimi.EGM Sağlık Daire Başkanlığı, Barış Ertuğrul . Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü. Felaket Kurbanları Kimliklendirmesinde Bir Vaka Analizi "Pamir Hava Yolları Kazası”



Yrd. Doç. Dr. Seyhan Ahiska. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi. Adli Hidrobiyoloji



Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Sunumu



18.00-19.00 Konferanslar 6 Oturumu

Oturum Başkanı: Hacı Ali Ekinci. Kültür Bakanlığı Burdur Müze Müdürü



Yard.Doç.Dr.Serdar Sütçü.Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi. Diş Hekimlerinin Tıbbi Müdahalelerinin Hukuka Uygunluğu.



Doç.Dr.Osman Celbiş – Yard.Doç.Dr.Bora Özdemir. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D. Cinsel Saldırıya Uğramış Çocuk Nasıl Muayene Edilmeli



C.Savcısı Utku Salih Dinçer. Burdur Adliyesi. Sosyal Devlet Çerçevesinde Kadın ve Çocuk mağdurların korunması.



Em.Md.Özgür Bulut . Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Labratuvarları Dairesi Başkanlığı. Yeniden Yüzlendirme.



19.00-20.00 Serbest Bildiriler

Oturum Başkanı: Yard.Doç.Dr.Suavi Tuncay. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

1-Yard.Doç.Bora Özdemir*, Doç.Dr.Osman Celbiş* , Dr.Yunus Karakoç**

* İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Malatya

**İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Malatya

Adli Olgularda OSİ (Oksidatif Stres İndeksi) Değerinin Yeri

2- Dr.Ayşe Tapsız, Yük.Hems.Müzeyyen Özcan, Sağlık Mem.Ömer Erçiftçi. Burdur Sağlık Müdürlüğü.

Burdur Sağlık Müdürlüğünce 2010 Yılında Toplanan Kadına Yönelik Şiddet Formlarının Değerlendirilmesi

3- Yük.Hems.Müzeyyen Özcan, Dr.Ayşe Tapsız, Ebe Özlem Kutluay. Burdur Sağlık Müdürlüğü

Burdur Sağlık Müdürlüğünce 2010 Yılında Toplanan İntihar Girişim Formlarının Değerlendirilmesi

4-Dr.Alper Teker, Dr.Ayşe Tapsız, Dr.Ahmet Selçuk Kılınç, Dr.Sevinç Sütlü. Burdur Sağlık Müdürlüğü

2008- 2010 Yıllarında Burdur'da Acil 112 Çağrıları Kapsamındaki Adli Olguların Değerlendirilmesi

5- Uz.Dr. Binali Çatak, Dr.Sevinç Sütlü, Dr.Ahmet Selçuk Kılınç. Burdur Sağlık Müdürlüğü

Burdur'da 2011 Yılında Düşük Yapan Kadınlarda Şiddete Maruz Kalma Durumları

6- Dr. Ahmet Selçuk Kılınç, Uz.Dr.Binali Çatak, Dr.Sevinç Sütlü. Burdur Sağlık Müdürlüğü

Burdur'da 2010-2011 Yılları Arasında Olan Ölümlerin Değerlendirilmesi **



20.00 Kapanış









Yorumlar














Aktif Ziyaretçi 15
Dün Tekil 870
Bugün Tekil 299
Toplam Tekil 2075460
IP 54.224.28.203






TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

































































6 Recep 1439
Mart 2018
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar









Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2018 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.287 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu