TİMKODER Dergisi - Prof. Dr. İsa KAYACAN - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

TİMKODER Dergisi - Prof. Dr. İsa KAYACAN
Tarih: 11.08.2011 > Kaç kez okundu? 3179

Paylaş


Bana gelen, ulaştırılan dergi ve gazetelerin masamda yer alışları, değişik şekillerde gerçekleşiyor.

Çoğunluğu posta aracılığıyla, bazıları elden, bazıları aracılarla, bazıları da bir iftar yemeğinde bana ulaşıyor, ulaştırılıyor.

Ankaralı şairlerden, Rüzgârlı sokağın başarılı işadamlarından Murat Duman aracılığıyla bana ulaşan dergilerden biri, sonuncusu: TİMKODER

Merkezi Rüzgârlı sokakta (Eser iş hanı No:14- 268- 269) Ulus- Ankara adresinde bulunan, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneğince üç ayda bir yayınlanan TİMKODER adlı derginin 14 ncü sayısı masamda. Büyük boy, çok renkli 100 sayfalık pırıl pırıl baskılı bir dergi TİMKODER.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun giriş yazısı var ikinci sayfada. Buradan bir cümle; “Kamu bütçesindeki olumlu seyrin ana nedeni, harcama tasarrufundan ziyade vergi gelirlerindeki artış oldu”.

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ayar’ın da bir “Giriş”i var. Emin Ayar’ın cümlelerinden biri de şöyle: “Bıkmadan, usanmadan çalışmalarımız sonucu bugün dergimizin ne reklâm, ne haber ne de mali yönden hiçbir sıkıntısı yoktur”.

İç sayfalarda ve sıklıklı olarak, reklâm ağırlıklı kuruluşların- firmaların genel görüntüleriyle karşılaşılıyor.

Biz şimdi, TİMKODER Dergisinin kimliğine bakalım: İmtiyaz Sahibi: TİMKODER adına Emin Ayar, Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü: Yusuf Yıldırım, Yayın Kurulu Başkanı: Sertaç Köleli.

TİMKODER’in yönetim kurulunda, 18 kişi görev yapıyor. Yayın kurulunda ise, altı isim dikkat çekiyor.

TİMKODER’in düzenlediği eğitim programı sertifikaları ve ödüle layık görülen katılımcıların ödülleri 13 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen toplantıda sahiplerine verilmiş.

Derginin 78 nci sayfasında Ankara’ya Bakış’ın ilk bölümünün verilişi başlıyor, öteki sayfalarda devam ediyor. Ankara’nın kültürel ve tarihi dokusuyla ilgili tarihi bilgiler veriliyor. Buradan aldıklarımız:

1- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920 yılında Kurtuluş Savaşımızın merkezi olarak seçtiğinde Ankara, kale ve eteklerinde eski evlerden oluşan yaklaşık 20 bin kişilik bir Anadolu kenti idi.

2- 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti olan Ankara; meydanları, yolları, parkları, metrosu kent meydanlarını süsleyen heykelleri ve mimarisi ile modern bir kenttir.

3- Ünlü tarihçi Pavsanias Ankara’nın Gordios’un oğlu Midas’ın kurduğu bir Frig kenti olduğunu, kente ismini veren gemi çapasının da Midas tarafından icat edildiğini yazmaktadır.

GÜNÜN SÖZLERİ:

1. Ne kadar bilirsen bil; söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır. (Mevlâna)

2. Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. (Dorothe Delusy)

3. Her hangi bir insan vaktini nasıl geçireceğini, üstün bir insan vaktini nasıl tasarruf edeceğini düşünür. (Schopenhauer)

4. İyi bitirmek, iyi başlamaktan daha üstündür. (Ovidius)

5. Söz ağızdan çıkınca dönmez. İnsan, sözüyle yücelir, sözüyle küçülür. (İsa Kayacan) ***

Azarbaycan’dan bir

gazete: 3-cü hedef

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den gelen gazete ve dergilerin sayfalarında gezme fırsatını buldukça, seviniyor, sayfalardaki gezintilerimi sürdürüyorum.

Azerbaycan gazetelerinin sadeliği, genellik taşıyanlarla, yöresel haberlerin yanında bir o kadar da dikkat çeken, göz dolduran “incesenet”, sanat ve edebiyatla ilgili sayfalarda yer alanlar, beni hep düşündürüyor.

Yani, Türkiye’deki, ulusalından, yereline kadar gazetelerdeki, gazetelerimizdeki bu eksikliği hep buruklukla seyrediyorum.

Sekiz normal sayfalık bir gazete 3-cü Hedef’in Ocak 2011 ayına ait 50 nci sayısı. Kimlik bölümüne, sayfasına, sayfanın altındaki bilgilere bakıyorum. Gördüklerim:

Tesisçi: Redaksiya heyeti: Baş Redaktor: Gardaş Elişoğlu, Baş redaktorun müavini. Samire Orucuva, Mesul kâtib: Fidan Ceferova. Ünvanları (Adresleri): Metbuat prospekti, 529-cu mehelle, Azerbaycan neşriyatı, 370146, 9-cu mertebe Bakü-Azerbaycan.

İlk sayfada yeralanlar, haber başlıkları:

Milli Meclisin MDB PA-da yeni heyetinin tertibi tesdiglenip,

Avrupa Şurasında Azerbaycanla hesaplaşırlar, üç yazı anonsu.

İkinci sayfada; Beynelxalg Sempozyumu gedim Osmanlı şeheri Bursa’da. Müstegil Lider, jurnalının tesisçisi ve baş redaktoru Faig Ehmedov’un “İsa Kayacan’a açık mektub”u. Buradan bir cümle, spot metni: Çok hörmetli cenab İsa Kayacan!. Sizin uzun yıllardan beri coxaxeli ve gergin fealiyetleriniz her bir Azerbaycanlı her bir Türk evladı kimi, menim de böyük marağıma ve derin ehtıramıma sebeb olmuştur.

3 ncü sayfada bir haber ve Hayrettin İvgin imzalı “Türk epik ananesinde destan” başlıklı araştırma, Dört ve beşinci sayfalarda, Eleşref Niftiyev ve Günay Hümbet gızı Veliyeva imzalı yazılar altıncı sayfada, değişik imzaların şiirleri, 7 nci sayfada, İsa Kayacan’ın Türkiye’deki gazetelerden, 24 Saat ve Belde gazetelerinde yazdığı, Azerbaycan çıkışlı yazılarından iki örnek, sekizinci sayfada farklı haberler, spor haberleri yeralıyor. Gardaş Elişoğlu dostumuzun 6 ncı sayfada yeralan 10 ayrı dörtlükten meydana gelen “Barıt Kokusu” adlı başlıklı şiirinden:Düşmanın ayağı toprağa deydi,

O günler.. o günler ne yaman oldu.

Cebheye gedende bir asker idi,

Cebhede Atatürk gehreman oldu.

***

Bulgaristan’daki Tuna Boyu Dergisinden, sayfa sayfa

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Bazı yayınorganlarının sayfaları arasındaki gezintilerimiz, süreklilik haline alıyor. Merkezi Bulgaristan’da (Ruse-Bulgaristan) bulunan “Gören Dunav” Vakfınca, iki ayda bir, fikir, sanat ve kültür dergisi olarak, Bulgaristan’da Türk ve Bulgar Kültürünü araştırmak amacıyla yayınlanan “Tuna Boyu Dergisi”nin 67 ve 68 nci sayıları ayrı ayrı masamda.

Tuna Boyu Dergisinin sürekli olarak bana ulaşmasındaki, ihtimam, dikkat ve gayretleri için, değerli dostum İsmail Tunalı’ya, eşi Servet Tunalı hanımefendiye teşekkürlerimi sunmak istiyorum efendim.

Tuna Boyu Dergisinin kimliğine bir kez daha bakıyorum. Gördüklerimizden: Goren Dunav, Bulgaristan’da Türk ve Bulgar kültürünü Araştırma Vakfı adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: İsmail İ. Kelov. Yayın koordinatörü: Serper Selhep, Yayın Danışmanı: Servet İ. Osmanova, Halkla İlişkiler Müdürü: Zümrüt İsmailova, altı kişilik yayın kurulu, değişik ülkelerde ve Türkiye’nin pek çok yerleşim biriminde temsilcilikleri bulunuyor.

67 nci sayıda; İsmail Tunalı, Mehmet Yetimoğlu, Dr. Şaban M.Kalkan, Mehmet Arsla8n, Hüseyin R. Güler, Prof. Dr.İsa Kayacan imzalı yazılar dikkat çekiyor. Değişik imzalı şiirler de var.

68 nci sayısında Tuna Boyu Dergisinin, yine İsmail Tunalı, Dr. Şaban M. Kalkan, Nazmiye Hasanova, Şahin Ali Şen, İsmail A.Çavuşev imzalı yazılar dergi sayfalarından bizimle selamlaşıyorlar. “Tuna Boyu” Dergisinin ilk sayfasında; Bulgaristan Türk Kültürüne Hizmet Ödüllerinden sözediliyor. Girişi; “Goran Dunav” Vakfı yönetim kurulu kararı ile Bulgaristan Türk Kültürü çalışmalarına yaptıkları değerli katkılarından dolayı, “Bulgaristan Türk Kültürüne Hizmet Ödülü” bu yıl aşağıda isimleri yazılı olan kişilere verilmiştir, dendikten sonra Bulgaristan ve Türkiye’den ödül alanların isimleri şöyle sıralanıyor:

Bulgaristan: 1-Dr.Nigar Sahlı-Razgrad Milletvekili (Tsar Kaloyan), 2- Ahmet Memedov Tsar Kaloyan Belediye Başkanı, 3- Sabri Alagöz-Şair,yazar, araştırmacı-Sofya, 4-İsmail Çavuş-Şair, yazar, araştırmacı- Sofya, 5- Ali Bayram-Şair “Deliorman” Edebiyat Derneği Başkanı-Dulova.

Türkiye: M. Türker Acaroğlu-Yazar, araştırmacı, İstanbul, 2-Niyazi Bahtiyar-Şair, yazar, İstanbul, 3-Şaban M.Kalkan şair İstanbul, 4-Mehmet Arslan, Yazar, Araştırmacı Çorlu 5-İsa Kayacan, Yazar, Araştırmacı, Gazeteci-Ankara.

Goren Dunev Vakfı, bir yandan Bulgar Türk Kültürü ile çalışmalarını sürdürürken, öte yandan, yurt dışında (Türkiye) yapılan çalışmaları da izlemekte ve 2010 yılına ait ödül değerlendirmeleri sonunda, bunları ödüllendirmektedir.

***

Azerbaycan’dan:

Masallının söz çelengi

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Ben diyorum ya: “Burdur’un Saz ve Söz Ustaları”.. Azerbaycan’daki değerli gardaşlarımız da, “Masallının söz çelengi” demişler. Bu adla, bir edebi Almanax yayınlamışlar 514 sayfayla..Ciltli olarak şekillenmiş bu antoloji, bu ortak kitap.Bu Almanax.

Antolojinin Reyçisi: Arif Ferzeli, Redaktoru: Refig, Memmed, Tertip eden: Allahverdi Bayrami. Adiloğlu Neşriyatın yayınları arasında günyüzü görmüş. Vagif Yusifli imzalı bir söz var uzunca yazılmış. Önsözün bir yerinde:

“Azerbaycan edebiyatının nesr yolunu da Masallılarsız tesavvür etmek olmaz. Ben ilk sırada, yaşı sekseni geçmiş istidadlı nasirimiz Gülhüseyn Hüseyinoğlunun adını çekmek istiyorum” deniyor.

Masallının Söz Çelengi, adlı antolojinin Redaktoru sayın Rafig Memmed, bendenize imzaladığı yayınları için, Antoloji için; “Professor-doktor değerli gazeteci İsa Kayacan’a hoş arzu ve istekle hediyya olarak Redaktordun – 18.05.2011” diye yazmış. Teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı tabriklerimle sunuyorum efendim.

Akif Soltan’ın biyografi, fotoğrafı ve “Gözeldir” adlı şiiri 9 ncu sayfada yeralmış, şairin şiirleri, 10,11,12 nci sayfalarda devam etmiş. Sonra Ağalar İdrisoğlu biyografi ve fotoğrafıyla, arkasından bir denemesi, yazısıyla karşımıza çıkıyor.Buradan anlıyoruz ki, Azerbaycan’ın önemli kentlerinden biri olan Masallılı şair ve yazarların, eserleriyle birlikte bir araya getirildiği, kitaplaştırıldığı, toparlandığı ciddi ve kalıcı bir yayın ortaya çıkmış, çıkarılmış. Kutlamak, alkışlamak istiyorum.

Antoloji içinde (yanlış saymadıysam) 106 ayrı isim ve imza yeralıyor. Sayfa 231 de dostumuz, gardaşımız, Gardaş Elişoğlu bizimle selamlaşıyor. İsmayılov Gardaş Elişoğlu’nun 1952 yılında Masallı şehrinde doğduğunu öğreniyoruz. Biyoğrafisi, yakışıklı fotoğrafından sonra, Azerbaycan, Menim Masallım, Sevirem gelbini daş bile bile, Abide dağlar adlı başlıklı şiirleriyle çıkıyor karşımıza, okurlarının, edebiyat severlerinin karşısına. “Menim Masallım” adlı şiirden bir bölümle noktamızı koyalım. Buyurun, Gardaş Elişoğlu’nun:Masallı toprağı düşende dile,

Ne şirin nağmeler yayılır ele.

Dinle, ana torpag, dinle sen meni,

Könlümü duyarsan, dinlesen beni.

Ana toprağımsan, menim Masallım,

Şanım-şöhretimsen, canım Masallım.

**

Muhsin Yazıcıoğlu’nun destanı:

Sonsuzluğa yürüyüş

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun beklenmedik şekilde aramızdan ayrılışı, herkes için üzüntü getirdi. Sevenleri bir yana, sevmeyenleri bile O’nu ne kadar sevdiklerini anlattılar sonraki günlerde.

Merkezi Ankara’da bulunan, MEMUR-SEN Konfederasyonu Basın Danışmanı hemşehrim Şahin Ali Şen geçenlerde bir çok kitap verdi. Teşekkürlerimi buradan yineliyorum. Bu kitaplar arasında, Buruciye Yayınları’nın 18 ncisi olarak 240 ince uzun boyutuyla Sivas’da basılan, Sivas Belediyesi’nin armağanı olan, Sultanşehir Kültür Sanat Derneği’nin de katkıları bulunan “Sonsuzluğa Yürüyüş” adlı şiir kitabı bir vefa örneği olarak günyüzüne çıkmış, çıkarılmış. Kutluyorum.

Yayına hazırlayanlar var, seçiçi kurul olarak görev yapan altı isim ve imzadan oluşan. Bunları: İlkay Coşkun, Yusuf Bal, Bilal Karaman, Doç. Dr. Alim Yıldız, Mustafa Saydam. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’le yayın kurulunun takdim ve önsözü var ilk sayfalarda. Sonra 134 ayrı imzanın yazdığı Muhsin Yazıcıoğlu şiirleri var. Bu isim ve imzalar arasından seçtiğim iki şairimizin, İsa Kahraman ve Sabiha Serin’in Muhsin Yazıcıoğlu’na yazdıkları şiirlerden: İsa Kahraman’ın altı dörtlükten meydana gelen, Sabiha Serin’in dokuz dörtlükten meydana gelen şiirlerinden birer dörtlük almak istiyorum aşağıya efendim:İSA KAHRAMAN’dan:

Hem yiğit, hem mebus, kaç kişi kaldı?

Eza edenleri Allah’a saldı,

Rahle-i tedrisi Başbuğ’dan aldı,

Açılıp, çağrılan kola yürüdü.SABİHA SERİN’den:

Türkiye’me hizmet gerekir derdin,

Varını yoğunu yoluna serdin,

Bu büyük davada canını verdin,

Sensiz açmaz güller soldu yiğidom,Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyaset içerisinde ortaya koyduğu cümlelerinden de “O demiştir ki” başlığı altında örnekler vermişler. Örnek: 101 nci sayfada yeralan, Muhsin Yazıcıoğlu cümlesi:

“Dava boş gurur ve hırsların tatmini için yapılan bir koşturmaca değil, içtimai, iktisadi, siyasi ve beşeri hayatımızı Hakk’a uydurma davası olmalıdır”.

Kitap içerisinde, Helikopter kazasında beraber Hakk’a yürüdükleri, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş, Kaya İstektepe, hakkında yazılan ikişer mısralık duygu aktarımları da var.

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun aramızdan ayrıldıktan sonra daha geniş manada anladığımız, hissettiğimiz ve ezberlediğimiz, kitaplara aldığımız o duygu yüklü, “Üşüyorum” şiiri kitabın arka sayfasına konulmuş. Dört ayrı bölümden meydana gelen bu şiirin bir bölümü.

Zikre dalmış her şey,

Güne gülümserken papatyalar,

Dualar gibi yükselir ümitlerim,

Güneşle kol kola kırlarda koşarak,

Siz peygamber çiçekleri toplarken,

Ben çeşme başında uzanmak istiyorum..

***

www.isakayacan.com

isakayacan.blogspot.com

Yorumlar


Aktif Ziyaretçi 16
Dün Tekil 1191
Bugün Tekil 229
Toplam Tekil 2450660
IP 3.80.224.52


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

14 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Türk hakanları ve Türkmen Padişahları devlet işlerinde hatunun fikirlerini üstün tutar.
(NİZAM ÜL-MÜLK)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 8.821 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu