KKTC’NİN ORTA ASYA VE İRAN’DA TANITIMINA YÖNELİK ÖNGÜRÜLER - Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

KKTC’NİN ORTA ASYA VE İRAN’DA TANITIMINA YÖNELİK ÖNGÜRÜLER - Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
Tarih: 01.05.2011 > Kaç kez okundu? 3687

Paylaş


1950’li yıllardan itibaren Türk dış politikasının en önemli konu başlıklarından biri Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs adasında meydana gelen siyasal gelişmeler, Rumların Türklere karşı şiddet zulüm ve baskı siyaseti İngiltere İmparatorluğunun zayıflaması sonucu bütün sömürge devletlerinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da bağımsızlık sürecinin yaşanması bağımsız Kıbrıs cumhuriyetinin yeni, devletin oluşum süreci ardından Türklere karşı artan şiddet ve anayasal ihlaller, 1974 barış harekâtına gelen süreç ardından meydana gelen Kıbrıs harekâtı nihayet 1982’de kurulan KKTC ve günümüze dek yaşanan siyasal gelişmeler türe dış politikasının önemli dış politik olay ve öncelikli sorunlarının başında gelmektedir.

Kıbrıs ve KKTC tarihi ile ilgili pek çok eser araştırma makale ve inceleme yazısı yayınlanmıştır. KKTC’nin kuruluşundan günümüze dek kuruluş felsefesinden yaşadığı bütün sorunlar Türk kamuoyu, ilgililer ve araştırmacılar tarafından incelenerek en küçük ayrıntının üzerinde durulmuştur. Şahsım açısından uzun yıllar Orta Asya Türk devletlerinde hizmet vermem nedeni ile de Kıbrıs sorununu bizim haklı bakış açımızla orda kamuoyu ile paylaşmak, yazı makale ve kitaplarla ilgi duyanlara aktarmak ve bilgilendirmek olmuştur. Bildiğimiz gibi Türkî devletler diye adlandırdığımız büyük coğrafya 1991 yıllarına kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliğinin bir parçası konumunda idiler. Günümüzde de Güney Kıbrıs Rum kısmında en önemli siyasal figürlerden biri olan komünist AKEL partisi Sovyetler birliği döneminde komünist partileri kardeşlik bağı ile Sovyetler birliği komünist partisi ile derin bağlara sahip olup Sovyet medya kamuoyu ve araştırma merkezlerinde önemli bağlara ve ilişkilere sahip durumda idi.

Moskova kaynaklı bütün haber, yorum, makale, araştırma, televizyon programı yani bütünü ile kamuoyunu üniversitelerini ve araştırma merkezlerini ilgilendiren sahalarda komünist bakış açısı ile Rum komünist AKEL partisinin düşünce, fikir Türkiye ve Kıbrıs’ta ki Türklerle ilgili ön yargı ve karalama politikaları önemli yer tutmakta idi. Bu doğrultuda Orta Asyalı entelektüel, aydın, araştırmacı ve ilgililerin bizim haklı Kıbrıs davamızla ilgili gerçekçi bilgilere ulaşması ve fikir sahibi olmaları çok olanaksızdı. Sovyetler birliğinin dağılması ile birlikte Türkiye’nin girişimleri Orta Asyalı aydın ve araştırmacıların ilgisi ve kimi kişisel girişim ve ataklar sonucunda giderek Kıbrıs konusundaki ezberler bozulmaya başladı. 1997 yıllarından itibaren bulunduğum Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’da bu hususta naçizane bilgi birikimimi paylaşmaya kongre ve sempozyumlarda olayı gerçek boyutunu anlatmaya dergi ve gazetelerde yazılar yazarak haklı Kıbrıs davamızı kamuoyu ile paylaşmayı amaç edinerek girişimlerimi sürdürdüm. Kuskusuz başka bilim adamları ve aydınlarımızla bu doğrultuda önemli hizmetler sunmuşlardır.2006 yılında Kazakça olarak yayınlanan “Kıbrıs Meselesi” adlı kitabım kısa sürede tükenerek ikinci baskısını yapma durumuna gelinip KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın. Rauf DENKTAŞ’IN takdirlerini kazanma şerefine nail oldum. Kırgızistan’da devam eden girişimlerim özellikle KKTC’nin dönemin Bişkek temsilcisi Doç. Dr. Erhan ARIKLI’nın büyük gayret ve hizmetleri ile de birleşerek Bişkek’te ki siyasilerin ve kamuoyunun ilgisini çekmeye çalıştım. Özellikle dönemin Kırgızistan milli meclis başkanı ve Kırgızistan, KKTC Dostluk Derneği başkanı Prof. Dr. Ziyneddin KURMANOV’un olumlu ve pozitif yaklaşımı bizim açımızdan önemli bir avanta sağlamak da idi. KKTC’nin turizm ve tanıtma temsilciliği adı altında orta Asya’da Faaliyette bulunan büroların KKTC’nin tanıtımında ve Kıbrıs sorununun gerçeğini kamuoyu ile paylaşmalarında yadsınamayacak, küçümsenmeyecek ve önemsenmesi gereken girişimler olarak değerlendirilebilir.

Kuşkusuz günü geldiğinde şartlar uygun olduğunda uluslar arası kamuoyunun hazır olduğu bir ortamda gerekirse KKTC’nin tanınma sürecine girildiğinde ilk adımların Orta Asya Türkî devletlerden gelmesini beklemek çok uzak görünecek bir tutum değildir. Yeter ki biz şimdiden bu konuya ağırlık vererek kitaplar, makaleler, belgesel ve konulu filmler ve çeşitli araçları kullanarak oradaki soydaşlarımızı aydınlatalım ve bilgi verelim. Bağımsız bir Kıbrıs devletinin kurulacak olması bizim olduğu kadar oradaki soydaş devletleri açısından da uluslar arası camialarda, uluslar arası kuruluş ve örgütlerde büyük avantajlar sağlayacak ve güçlendirecektir. Şimdiden bu hususları işlemeli ve aksi yöndeki Rum kısmının Avrupalı sözcülerinde desteğini arkalarına alarak ülkemiz ve KKTC hakkında yürüdükleri olumsuz menfi yanlış ve taraflı haber yorum ve bakış açılarına karşı duruşumuzu yansıtmalıyız. Günümüzde batılılar propagandanın ve kültür emperyalizminin bütün araçlarını kullanarak Kıbrıs da Türklere yönelik Rum katliamlarının baskı ve şiddet uygulamalarını perdelemeye, adadaki Türk halkının yaşam güvencesi durumda olan Türk silahlı kuvvetlerini işgalci güç olarak göstermelerinin karşısında durarak gerçekleri haykırarak soydaşlarımızı bilinçlendirmeliyiz.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusuna geldiğimizde ne yazık ki uzun yıllardan beri İran ile Türkiye arasında var olan yakın dostluk, kardeşlik ve iyi münasebetlere rağmen günümüze dek bu husus da ülkemizin haklı duruş ve tutumunu gösteren ve sergileyen bir eser farsça olarak yayınlamamıştır. İran komutunda özellikle 1979 İslam devriminden sonra başta ABD emperyalizmi olmak üzere batılı emperyalist devletlerin sömürgelerine az gelişmiş ülkelere ve İslam ülkelerine karşı yürüttükleri saldırgan ve emperyalist saldırılar ile ilgili sayısız eser ve araştırma kitabi yayımlanmıştır. Abartısız Avrupalıların Afrika sömürüsü veya ABD’nin orta ve güney Amerika’ya yönelik sömürgeci yaklaşım ve tutumu ile ilgili binlerce cilt araştırma kitabı yazılmış veya tercüme edilmiştir.

Ne yazık ki bütün araştırmalarıma rağmen Kıbrıs sorunu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir eserin yayınlanmasına şahit olamadım. Bu doğrultuda bu eksikliği giderecek ve gerçekleri 75 milyonluk Müslüman kardeş İran halkı ile paylaşacak olan araştırma bir eser ortaya koyma niyetimi gerçekleştirmek için ilk adımları attım.

Halen Kıbrıs ile ilgili bir araştırma ve inceleme eserim farsça ya çevrilme aşamasındadır. Yakında Rum katliamlarının görüntülerini de içerecek olan bu eserim İran’da farsça olarak yayınlanacaktır. Kitabımın basımını ve yayını saygın bir yayın evi üstlenmiş durumdadır. Yayından sonra imza günleri, basın toplantısı ve arkadaşlarımın köşe yazıları ile bu konunun gündeme getirilmesini planlamaktayım. İran ile Türkiye Cumhuriyeti arasında tarih boyunca var olan dostluk kardeşlik ve sıcak münasebetler günümüzde en sıcak ve samimi durumunu yaşamakta hatta zirveye ulaşmış durumdadır. Var olan ekonomik siyasi ve kültürel işbirliği çeşitli ziyaretler ve imzalanan anlaşmalarla taçlandırılmış durumdadır. Önümüzdeki yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir. Kanımca tüm bu olumlu gelişmeler ve pozitif süreçte Türk dış politikasının en öncelikli konularının başında yer tutan Kıbrıs meselesinin başlangıç olarak bir araştırma eseri ile İran kamuoyu ile paylaşılması önümüzdeki dönemlerde atılacak önemli adımlara ve kat edilecek mesafelere ilk adım olarak olumlu katkı yapacaktır.

Bildiğimiz gibi devletlerin tanımlayan dört unsurdan söz edilmektedir. Bunlar; toprak, nüfus, organizasyon ve nihayet bunların diğer devletler tarafından tanınmasıdır. KKTC’nin ilk üç unsuru mevcut olduğundan uluslar arası camiada bir devlet olarak varlığını sürdürebilmenin gerekliliği olarak diğer devletlerce tanınması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti KKTC’yi devlet olarak tanımaktadır, ama diğer devletlerin tanıması için bazı girişimler yapmalıyız veya var olan süreci hızlandırmalıyız. Bu doğrultuda KKTC’nin Orta Asya ve İran da tanınması konusunda somut girişimler yapılması gerekmektedir. Bu konuda ki önerilerim;

Orta Asya Devletleri Nezdinde KKTC’nin Tanıtılması Yönündeki Öneriler:

1- Orta Asya Devletleri’nin kamuoyunu etkileyecek, yazar, gazeteci, aydın, araştırmacı, bilim adamı, öğrenci, araştırma merkezleri, kitle haberleşme araçları vb. kurum ve kişilere yönelik tanıtma faaliyetlerimizi başlatmalıyız.

2- Bundan önce başlatılan faaliyetleri geliştirerek sürdürmeliyiz.

3- Orta Asya Başkentleri ve diğer önemli kentlerinden faaliyet gösteren TİKA, Kültür Müşavirliklerimiz, turizm ve tanıtma bürolarımız, eğitim kurumlarımız, haber ajanslarımız vb. kuruluşlarımız vesilesiyle bu tanıtımları gerçekleştirmeliyiz.

4- Kıbrıs başlangıcından günümüze dek Kıbrıs Davasını anlatan kitaplar, broşürler, konulu ve konusuz filmler, belgeseller ve diğer tanıtım araçlarını oralarda yaygın bir dil konumunda bulunan Rusça yine yerel diller olan Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Tacikçe ve diğer yerel dillerde hazırlamalı ve oradaki ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeliyiz.

5- Orta Asya Devletlerinde bulunan bütün üniversiteler özellikle sosyal bilimler alanında ün yapmış üniversitelerle kurumsal ilişkilerimizi genişletmeli o üniversitelerde bulunan siyasal bilgiler, tarih ve uluslar arası ilişkiler gibi doğrudan siyasal konularla ilgilenen fakülte, yüksekokul ve üniversitelerin araştırma merkezleriyle devamlı ve sürekli bir şekilde münasebetlerimizi geliştirmeli KKTC ile ilgili bütün siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri derhal oralara aktarmalıyız.

6- Orta Asya’da faaliyet gösteren oradaki Türkiye ile kurulmuş ortak üniversiteler ve oraların kendi kamu ve özel üniversiteleriyle kurumsal bazda KKTC’deki üniversiteleri irtibata geçerek ortaklık ve iş birliği anlaşmaları imzalamalıdırlar. Bu doğrultuda daha önceleri KKTC’deki bazı üniversitelerle Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ile çeşitli iş birliği protokolleri imzalanmıştır. Bu iş birliği protokollerine işlerlik kazandırılmalıdır. Bu hususta Kazakistan’ın Türkistan kentinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Ahmet Yesevi uluslar arası Türk, Kazak Üniversitesiyle de benzer iş birliği protokolleri imzalanmalıdır.

7- Özbekistan’da başkent Taşkent’te faaliyet gösteren Özbekistan Devlet Üniversitesi, Taşkent Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sanalkent, Buhara, Endican ve başka önemli devlet üniversiteleriyle ilişkiler kurulmalıdır. Taşkent’te ki Ali Şir Nevai Kütüphane ve Araştırma Merkezi’yle irtibata geçilmelidir.

8- Kazakistan’ın başkenti Astana’da faaliyet gösteren ülkenin en önemli eğitim kurumlarından biri olan Avrasya Üniversitesi yine eski başkent Almata da bulunan Abay Üniversitesi, Muhtar Ayvazol Üniversitesi ve diğer üniversitelerle kurumsal iş birliği faaliyetlerine girişilmelidir.

9- Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Arabayev Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Alatov Üniversitesi, Yusuf Balasagun Üniversitesi, Oş Devlet Üniversitesi ve diğer devlet ve özel üniversitelerle münasebetler kurulmalıdır.

10- Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabat’ta bulunan Türkmenistan Milli Üniversitesi, Mahdumkulu Üniversitesi, Çarcu ve Mari (Merv) Üniversiteleri ve diğer Türkmen üniversiteleri ile yakın münasebet ve irtibat kurulmalıdır.

11- Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de bulunan Tacikistan milli üniversitesi, Tacikistan Sosyal Bilimler Üniversitesi, Duşanbe Diller Üniversitesi, Xocend ve Murxap Devlet Üniversiteleri ve diğer Tacik Üniversiteleri ile irtibata geçilmelidir.

12- Kara Kalpakistan Özerk Cumhuriyeti başkenti Nüküs’te bulunan Ulasal Devlet Üniversitesi ile işbirliği yapılmalıdır.

13- Bu Üniversitelerin yanı sıra adı geçen ülkelerde kurulu pek çok devlet ve özel sektöre ait üniversiteler enstitüler ve eğitim kurumları mevcuttur. Bu kurumların listesi hazırlanıp hepsiyle temasa geçilmelidir.

14- Yukarıda adı geçen ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıkları ile devlet düzeyinde protokoller imzalanmalı lise ve ortaokullarda okutulan Sosyal Bilgiler, Tarih vb. kitaplarda Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Gerçeği ve KKTC ile ilgili bilgilerin yer alması sağlanmalıdır.

15- Adı geçen ülkelerin Üniversite Araştırma Enstitüleri ve kurumlarıyla Protokoller yapıldıktan sonra o ülkelerde yapılacak olan uluslar arası bölgesel ve ulusal düzeyde düzenlenecek olan Çalıştay, Sempozyum, Kurultay ve Kongrelerle ilgili bilgi edinmeli KKTC’den ve Türkiye’den Kıbrıs Uzmanları’nın o toplantılara davet edilmesi sağlanarak iştirak edilmeleri gerçekleştirilmelidir.

16- KKTC ve Türkiye’de üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, sivil toplum örgütleri vb. kurumlarca KKTC ve Kıbrıs Konulu olarak düzenlenecek olan her türlü bilimsel toplantıya mutlaka Orta Asya Devletlerinden akademisyenlerin ve araştırmacıların davet edilerek katılmaları sağlanmalıdır.

17- Adı geçen ülkelerdeki yüksek eğitim kurumlarındaki öğrenci dernek cemiyet ve teşkilatlarıyla bizim öğrenci dernek vb. teşekkürlerin işbirliği yapmaları sağlanmalı karşılıklı olarak birbirlerinin düzenledikleri oturum, etkinlik ve seminer vb. etkinliklere katılımları sağlanmalıdır.

18- Ülkemizde ve KKTC’de faaliyet gösteren stratejik araştırma merkezleri ile Orta Asya Devletlerinde faaliyette bulunan benzeri merkezlerin protokoller yaparak işbirliğine gitmeleri ortaklaşa Çalıştaylar, Sempozyumlar ve Kurultaylar düzenlemelerine ortam hazırlanmalıdır.

19- Orta Asya’da Faaliyette bulunan ülkemiz kaynaklı özel eğitim kurumları ve liselerin düzenledikleri etkinliklerde ve çalışmalarında KKTC’ye ve KKTC’nin tanıtımına özel bir yer ayırmalıdırlar.

20- Ülkemiz ve KKTC’de Faaliyet gösteren radyo ve televizyon kuruluşlarıyla Orta Asya devletlerindeki özel ve devlete ait radyo televizyon kuruluşlarının işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Davası, KKTC ve bu hususla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları, KKTC tanıtan belgesel ve tanıtım filmleri Rusça ve yerel dillere tercüme edilerek orada ki televizyonlardan yayınlanması gerçekleştirilmelidir.

21- KKTC’yi tanıtan tanıtım filmleri yapılan anlaşmalar çerçevesinde oradaki sinemalarda filmlerden önce seyircilerin ilgisine sunulmalıdır.

22- Adı geçen ülkelerde düzenlenen fuar vb. organizasyonlarda mutlaka KKTC Enformasyon ve Kültür Bakanlığı yine tanıtım sahasında faaliyet gösteren kurumlar iştirak ederek KKTC ile ilgili tanıtım CD’leri, broşürler, kitapçıklar, küçük hediyelik eşya vb. ürünlerle KKTC’yi Orta Asya halklarına tanıtmakta ön ayak olmalıdırlar.

23- Başta Anadolu Ajansı olmak üzere KKTC’nin de Haber Ajanslarıyla Orta Asya’da faaliyette bulunan haber ajansları arasında işbirliği protokolleri imzalanarak karşılıklı haber, bilgi, yorum ve görsel malzemenin transferi sağlanmalıdır.

24- Türkiye ve KKTC Ulusal Basın ve Ulusal Medya Orta Asya’da ki benzer kuruluşlarla olan ilişki ve bilgi transferlerinde KKTC’yi tanıtan bilgilere öncelik vermelidirler.

25- İmkanlar dahilinde Orta Asyalı yazar, çizer, gazeteci, bilim adamı, araştırmacı, sinemacı, ressam, tiyatrocu vb. entelektüel kesimlerden çeşitli dönemlerde KKTC’de yapılan etkinliklere davet edilerek adanın tarihi, turistik ve kültürel yerleri ortamında Kıbrıs Meselesi konusunda bilgilendirilmeye davet edilmelidir.

26- Tanıtım fonlarından faydalanılarak Orta Asya Üniversitelerinde okuyan ilgili, başarılı ve çalışkan öğrenciler adaya davet edilerek kültürel turlar düzenlenerek ada Kıbrıs Tarihi, Kültürü, Kültürel Mirası ev Rum Mezalimi hakkında bilgilendirilmelidir.

27- Orta Asya devletlerinin başkentlerinde faaliyet gösteren KKTC Turizm ve Tanıtma Bürolarının sayıları ve etkinlik dereceleri arttırılarak maddi imkânları ve faaliyet alanları genişletilerek o büroların birere kültür ve tanıtma misyonerlik konumuna getirilmelidir. Bu hususta 1997-1998 yılları arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Doç. Dr. Ayhan ARIKLI başkanlığındaki KKTC Turizm ve Tanıtım Bürosu’nun Faaliyetleri örnek alınabilir.

28- Türkiye yine yavru vatan Kıbrıs’ta faaliyet gösteren özel tur şirketleriyle Orta Asya devletlerindeki tur şirketleri arasında karşılıklı işbirliğine gidilmeli bunu vesile kılarak oralarda KKTC’nin Tanıtımı yapılmasının önü açılmalıdır.

29- KKTC’de Kurulu üniversiteler Orta Asya Devletlerinin başkentleri ve önemli kentlerinde irtibat büroları açarak oradan KKTC’ye eğitim için gençlerin gelmesini teşvik etmeli KKTC’deki eğitim olanakları ve üniversitelerin imkânları tanıtılmalıdır.

30- KKTC’li gençlerin liseyi bitirdikten sonra Orta Asya devletlerine üniversite eğitimi için gitmelerini teşvik edilmeli bu konuda onlara yardımcı olunmalıdır zira KKTC’li öğrenciler oralarda birer fahri temsilci gibi Kıbrıs davasını ve KKTC’yi tanıtmaya gayret edeceklerdir. Bunun çok başarılı bir yöntem olduğunu 2002-2007 yılları arasında Kazakistan’daki Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk Kazak Üniversitesinde görevli bulunduğum sırada sevgili Kıbrıslı öğrencilerimin başarıyla yaptıklarına şahit olmuştum. Örneğin; Kıbrıs Tanıtım Geceleri düzenlemeleri, ulusal ve milli bayramlarda folklorik Kıbrıs kıyafetleriyle folklor gösterileri düzenlemeleri, Kıbrıs yemek ve tatlılarını yaparak sunmaları ve KKTC ile ilgili görsel malzeme kullanarak tanıtım yapmaları diğer ülkelerden gelen öğrencilerin üzerinde büyük etki yaratmaktaydı.

KKTC’nin İran da tanıtımına yönelik somut öneriler:

1- Kıbrıs davası ve KKTC’nin tarihini anlatan kitapların farsça olarak İran’da yayınlanmasına öncülük etmek.(Bu hususta ilk girişim Ağustos 2011 yılında Kıbrıs Meselesi Adlı çalışmamla başlamış olacaktır.)

2- Türkiye’nin de ağırlığını koyarak başta İran’ın başkenti Tahran olmak üzere Meşhet, Tebriz, İsfahan, Şiraz ve benzeri İran’ın büyük kentlerinden KKTC’nin Turizm ve Tanıtma Büroları’nın açılmasını sağlamak.

3- İran Yüksek Öğrenim Bakanlığı ile temasa geçilerek KKTC’deki üniversitelerin İran Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından denklik tanınan üniversiteler listesine alınmasını sağlamak böylece her yıl yetmiş beş milyonluk bu ülkeden on binlerce gencin yüksek öğretim yapmak için KKTC’ye gelmesini sağlamak.

4- Halen KKTC’de eğitim gören İranlı öğrencilere daha yakın ilgi gösterilerek onların İran da birer KKTC’de fahri temsilcisi olmalarını sağlamak.

5- Her yıl milyonlarca İranlı yurtdışına turist olarak gitmektedir. KKTC Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ulaşım, hizmet vb. kolaylıklar sağlayarak bu büyük pastadan önemli pay alabilir.

6- KKTC ve İran arasında Türkiye aracılığı yine İslam Konferansı vb. bölgesel kuruluşlar vasıtasıyla münasebetler ve ilişkiler geliştirilmeli, iki devlet arasında giderek kurumsallaşan münasebetlerin kurulmasına ön ayak olunmalıdır. Kuşkusuz bağımsız yeni bir Müslüman devletin uluslar arası kuruluşlarda ve uluslar arası camiada yer alması İran yönetiminin memnun olacağı bir gelişmedir.

7- KKTC’nin İran Kamuoyuna yönelik Farsça olarak hazırlanacağı tanıtım, kitapçık, broşür ve filmlerinde KKTC’lilerin Türk ve Müslüman kimlikleri üzerinde durulmalıdır.

8- Yine aynı tanıtım malzemelerinde KKTC’de mevcut İslami eserler, tarihi camiler, türbeler ve Mevlevihanelere önemli yer ayırmalı ve bunların tanıtımı yapılmalıdır.

Genel olarak:

1- KKTC, Dış İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bu bakanlıklar ile diğer devlet kurumlarına ait tanıtım, propaganda ve halkla ilişkiler büroları Kıbrıs tarihi, Rum mezalimi ve KKTC’yi tanıtan kitap, film, broşür, kitapçık ve diğer görsel ve yazılı malzemeyi bütün dünyada geçerli dillere tercüme ederek her fırsatta, her ortamda ilgili bütün devletlerin kurum ve kuruluşlarına dağıtmalı ve göndermelidirler.

2- Özellikle bölgesel veya uluslar arası kuruluşlar, sivil toplum hareketleri, uluslar arası medya ve dünya kamuoyu hedef seçilerek sürekli bir şekilde propagandaya ve tanıtıma öncelik verilmelidir.

3- KKTC ve Türk Dış İşleri diplomatları ve mensupları bulundukları bütün uluslar arası toplantı ve benzeri ortamları kullanarak Kıbrıs tanıtımına ön ayak olarak ağırlık vermelidirler.

4- Kuşkusuz yıllardan beri yukarıda zikrettiğim hususlar yapılmakta ve bu öngörüler gerçekleştirilmektedir. Burada önemli olan bu yaklaşımın sürekli ve periyodik olmasının önemini vurgulamaktayım.

5- Şüphesiz uluslar arası ortamın müsait olduğu bir süreçte KKTC’nin tanıtımı gündeme gelecektir. O gün geldiğinde uluslar arası camianın, kurumların ve kişilerin KKTC ve Kıbrıs davası hakkında bizim bakış açımızdan yeterli ve doyurucu bilgiye sahip bulunmaları çok fayda sağlayacak ve işimizi kolaylaştıracaktır.

Sonuç olarak yukarıda sıraladığım ve bu listeye eklenebilecek daha çok başlıkla önümüzdeki dönemlerde Orta Asya ve İran’da KKTC’nin tanıtımı yapıldığı sürece oralarda yaşayan halkların ve doğal olarak devletlerin ilgisini çekecektir. Zamanı geldiğinde ve uluslar arası konjöktörün müsait olduğu bir ortamda KKTC ve Kıbrıs Davasıyla ilgili oralarda önbellek oluşmuş olacaktır. Bildiğimiz gibi batılılar propaganda tanıtım ve kültürel saldırıya büyük önem vererek başka ulusların toplumsal bellek ve zihniyetlerini ele geçirmekte çok mahir ve başarılıdırlar.

Eğer bizlerde çağımızın modern tanıtım, imkân ve araçlarını kullanmayı kullanmakta akılcı davranırsak fiilen var olan KKTC’nin diğer uluslar ve devletlerce tanınmasını sağlamamız çok zor olmayacaktır. Yeter ki hepimiz her yerde ve her zaman kendimizi birer KKTC fahri temsilcisi ve tanıtım misyoneri gibi hissedip ona göre davranalım. Aşılamayacak zorluklar ve sorunlar yoktur. Esas olan çalışmak çalışmak ve yine çalışmaktır.

*Giresun Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi

*BİLGESAM Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü

Kara_agacli@yahoo.com

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 26
Dün Tekil 1192
Bugün Tekil 658
Toplam Tekil 2604496
IP 18.206.15.215


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:24 Zi'l-Hicce 1440
Ağustos 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.
(Mustafa Kemal ATATÜRK)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.096 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu