AKP’NİN FENDİ YSK’YI YENDİ - Mustafa Nevruz SINACI - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

AKP’NİN FENDİ YSK’YI YENDİ - Mustafa Nevruz SINACI
Tarih: 05.03.2011 > Kaç kez okundu? 2569

Paylaş


Burada bütün mesele, TÜRGEM Genel Başkanı Remzi Uysal’ın dediği minval; “yurtdışında görgü ve bilgisi artmış, demokrasi/adalet ve hukuk idraki, uzlaşma kültürü gelişmiş, namuslu-dürüst ve demokrat seçmen profilinin” TC’de sandığa yansımasını önlemek!.. Yani, açıkçası “gurbetçinin oy hakkı’nı” olabildiğince engellemek!.1961 (1963) yılından günümüze; Anavatan’ına döviz kazandırmak, yurt kalkınmasına büyük fedakârlıklarla katkıda bulunmak ve “her türlü takdirin üstünde” bir vefakârlıkla gurbet ellerde sıla derdi çekerek “memlekete kaynak üreten, kalkınmaya motor” olan vatandaşlarımıza (yurtdışında) oy kullanma, seçme ve seçilme hakkını çok görmek!... Ne kadar ayıp, utanç verici ve rezilce…BÜYÜK UTANÇ VE MECLİS’İN YÜZKARASIMezkür makalede: “1963’de yurtdışına işçi göndermeye başladık. Fakat insan hakları, adalet-hukuk ve yurttaşlık bilincinden yoksun; Onursuz-sorumsuz, acz ile malul ve cahil yönetimler onlara, “yaşadıkları ülkelerde” oy kullanma, seçme-seçilme hakkı tanımadılar!...Bunun yerine, “Gümrük Kapılarında oy kullanmak” gibi utanç verici, vatandaşlık görevini zor, sıkıntılı, meşakkatli ve pahalı kılan; Ardına kadar istismar ve suiistimale açık bir usul, demokrasi, hukuk ve ahlâk dışı yollar ihdas edilerek uygulandı. Bu rezilliktir. Utançtır. 1963’den günümüze hükümet eden, parlâmentoda yer alan, icra unsuru, haksız-yolsuz ve adaletsiz maaş alan binlerce politik-Acı’nın yüzkarasıdır” diye yazmış ve Ankara 13. İdare Mah.E:2007/25 K:2007/541 sayılı kararı ile 21.06.2007 tarihinde Danıştay´a gönderilen dava dosyasını işaret ederek;, 23 Şubat 2011 tarih, 3433 numara ve 4982 sayılı Kanun gereği YSK Başkanlığı’na müracaatla; 11 Haziran 2011 seçimlerinde uygulanacak yöntem ile “sorun’un çözümü hakkında” çözüm önerilerinde bulunarak, bilgi talebinde bulunmuş idim…GURBETÇİ, OY’UNU NEREDE KULLANMALIDahası; “gurbetçi” vatandaşlarımızın; Pek çok fiili/medeni emsale ve ilerleyen teknolojiye nazaran, nerede oy kullanacaklarının belirsiz olduğundan bahisle, 7.02.2011’den itibaren hükümet ve muhalefet kanadında vaki çalışma, vaat ve gelişmeleri özetleyerek:

1. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde sadece 110 bin gurbetçinin oy kullandığını,2. YSK kayıtlarına göre 2010 yılı “yurtdışı” seçmen sayısının 2.556.335 olduğunu,3. 12 Eylül 2010 referandumunda oy kullanabilen gurbetçi sayısının ise 196 binde kaldığını.. Buna karşın RTE, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç ve YSK tarafından müştereken, “gurbetçiye oy kullandırma yollarının arandığına dair” beyan ve söylemleri açıklamıştım…Gerçekte bu, 1973’den beri “hukuki ve ahlâki bir hak” uğrunda verdiğim şanlı bir mücadelenin son evresi… Fakat bu defa da olmadı. ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, İsrail bütün dünyada; Kuzey Irak, Kerkük, Filistin, Suriye, Yunanistan ve Bulgaristan ise Türkiye dâhil pek çok ülkede yıllardır; Büyükelçilik, Elçilik, Konsolosluk ve kültür merkezleri’nde sandık kurup oy kullandırıyorlar.Vefakâr Türk yurttaşı, gurbetçilerimiz için bu, çok görülüyor, sakıncalı bulunuyor!..23 Şubat 2011 tarih ve 3433 sayı ile YSK’na yaptığım başvuru sonrası, yukarda bahse konu açıklama ve yazılar; Bir Ulusal Gazete ANAYURT, bin civarında yerel ve bölgesel gazete ile Avrupa orijinli 126.000 İnternet Gazetesinde, haber ve makale olarak yayınlandı.BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI VE HÜSRANSonuçta YSK, 26 Şubat 2011’de toplanarak 2011/120 sayılı garip bir karar verdi.12 Haziran 2011 seçimlerinde, taraf ülke Elçilik ve Konsolosluklarında değil; “insan hakları, adalet-hukuk, yurttaşlık görevini ifa ve icra” yönünden en aykırı, zor, pahalı, istismar ve suiistimale ardına kadar açık “gümrük kapısı” tuzaklarının devamına karar verildi.Bu bir bühtan, hayal kırıklığı ve hüsrandır. AKP’nin fendi YSK’yı yenmiş ve şerefli Türk işçisinin “seçme ve seçilme” hakkı alenen engellenmiş, gasp ve irtikap edilmiştir. Şimdi, söyleyin bakalım: “tarafsız/bağımsız YARGI” ve “halk hükümeti/hak hükümeti bu mu..?...***///***

YSK GURBETÇİ’NİN OY HAKKINI GASP ETTİMustafa Nevruz SINACIYurtdışında çalışan işçilerimiz ve mukim vatandaşlarımız Yüksek Seçim Kurulu kararı karşısında “bir kere daha” şok oldular. Derin düş kırıklığı, hayal-i sukut ve hüsrana uğradılar. Çok acı bir durum bu. Çünkü Recep’ten yana ümitleri vardı. 1986’dan bu yana “oldu, olacak” diye beklenen; her seçim çilesi ve ıstırabına katlandıkça, teselli bularak hayal ettikleri, bir gün elbet “Türk Elçilik ve konsolosluklarında sandık kurulması” ümidi suya düştü...OYSA, HUKUKEN YOL AÇILMIŞTI!..Hatırlanacağı üzere: “Yurt dışında bulunan ve seçmen kütüğüne kaydolmadıkları için 1986 yılına kadar oy kullanamayan Türk vatandaşlarının seçme haklarını kullanma (seçilme değil) konusunda yaşadıkları bu sıkıntıya çözüm getirilmesi amacıyla;, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94 üncü maddesine 28.03.1986 gün ve 3270 sayılı Kanunla II nci fıkra eklenmiş ve anılan fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri ile bu seçmenlerin gümrük kapılarında oy kullanmalarına imkân sağlanmış” idi. Daha sonra, bu kişilerin seçme haklarını anayasal güvenceye bağlamak bakımından TC Anayasası'nın 67. nci maddesinde 23.07.1995 tarih ve 4121 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak "yurtdışındaki Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler." hükmü eklenmiştir.Ancak bu sorunu halletmeye yetmemiş ve yeni düzenleme zarureti hasıl olmakla;“Seçim mevzuatının Anayasaya uyumunun sağlanması için 13.03.2008 tarih ve 5749 sayılı Kanunla, 298 sayılı Kanuna;, yurtdışı seçmenlerinin oy verme yöntemlerini ve genel ilkeleri belirleyen 94/A, mektupla oy vermeyi düzenleyen 94/B, sandıkta oy kullanmayı düzenleyen 94/C, elektronik ortamda oy kullanmayı düzenleyen 94/D ve gümrük kapılarında oy vermeyi düzenleyen 94/E maddeleri eklenmiş, 94 üncü maddenin II. fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır. Sonra Anayasa Mahkemesi 29.05.2008 gün ve 33/13 sayılı kararıyla, 298 sayılı Kanunun 94/A maddesinde geçen "mektup" sözcüğü ile “mektupla oy vermeyi” düzenleyen 94/B maddesini Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.ŞU HALE NAZARAN298 sayılı Yasanın 94/A-1 maddesi "Yurt dışı seçmenlerinin; Sandık, gümrük kapıları veya elektronik ortamda oylama yöntemlerinden hangisini göre oy kullanacaklarına; yabancı ülkenin durumuna göre Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak Yüksek Seçim Kurulu karar verir" hükmünü amir bulunmaktadır. Bu, 1986 yılında başlayan bir sürecin, 1995’de tahkimi ve nihayet 2008’de vuzuha kavuşturularak uygulanabilir hale getirilmesinin son aşamasıdır.Yani TBMM (Milli irade) ve İcra 1986-2008 sürecinde bu yolu açmış ve Gurbetçilere “ikamet ettikleri ülkede” seçim sandığı kurma imkânı sağlamıştır. Gerisi cari hükümet, ilgili bakanlık ve Yüksek Seçim Kurulu’nun vazifesidir. Mevzuat tamam olduktan sonra geriye ne kalır ki? Çalışmak, uğraşmak, üstesinden gelmek ve uygulamayı kotarmak!..Ama hayret ve dehşet verici bir hakikat ki, “buna rağmen” ne yazık ki olmamış..Gurbetçi meseleyi “hukuki yetersizlik” sanıyor; yeteneksizlikten olduğunu bilmiyor.VE BURUK BİR TEŞEKKÜR!...“… Mustafa Nevruz Bey; Her şeyden önce konuya göstermiş olduğunuz yürekten ilgi ve uğraşınız için çok teşekkür ederim. Size minnettarım. YSK’nun kararına şaşırmadım. Ne yazık ki; yurtdışında yasamak zorunda bırakılmış, Türkiye sevdası ile yanıp tutuşan buradaki yurttaşlarımızın, Türkiye´de güçlü bir lobisi halen oluşamadı. Gurbetçi Türk´ün TBMM´de politika yapması istenmiyor ve de alaturka siyasetçilerimizin isine de gelmiyor. 23 Temmuz 1995 günlü TBMM oturumunda, Anayasamızın, bizlerin yurtdışından oy kullanabilmesi için, değiştirilen 67 ve 68. maddeleri ile ilgili uyum yasaları, halen çıkartılmış değil. Konu sürekli sürüncemede bırakıldı. Konu ve karar üzerinde gerekli ve güçlü ajitasyon yaratıcı yayınların ve çalışmaların yapılması gerektiği inancındayım. En içten sevgi ve muhabbetlerimle saygılar sunarım.” Remzi UYSAL - 02 Mart 2011, turgem ( ) yahoo.de, uysalremzi ( ) yahoo.de***

e.MAİL: gercek.demokrat@hotmail.com

Yorumlar


Aktif Ziyaretçi 23
Dün Tekil 1193
Bugün Tekil 529
Toplam Tekil 2455620
IP 18.232.147.215


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

18 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 9.059 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu