ATATÜRKÇÜLÜĞÜN LAİKLİK İLKESİ (1): DİN VE DÜNYA İŞLERİ - Prof. Dr. Cihan Dura - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN LAİKLİK İLKESİ (1): DİN VE DÜNYA İŞLERİ - Prof. Dr. Cihan Dura
Tarih: 24.07.2010 > Kaç kez okundu? 3310

Paylaş


-Atatürkçülüğün on ilkesi Bilimcilik, Sosyal Ahlâk, Millî Egemenlik, Tam Bağımsızlık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik ve Devrimcilik”tir.

-Bir Atatürkçü Laiklik İlkesi için, hayatında hangi ortam ve koşulda olursa olsun, burada verilen öğütleri öğrenir ve uygular. Atatürkçüler bir araya geldikleri zaman birbirlerini bu öğütler bakımından bilgilendirir, aralarında bu öğütleri konuşur, tartışır, işler ve yayar.

-Bir Atatürkçü ancak bu öğütleri uyguladığı derecede Atatürkçüdür. Kim ki bu öğütlerin hepsini bilir, üzerinde düşünür, uygular, anlatır, açıklar, başkalarına ulaştırır, yayar, ancak o “ben tam bir Atatürkçüyüm” diyebilir.

Okuduğunuz yazı Laiklik İlkesi”nin “Din ve Dünya İşleri” bahsi üzerine bir denemedir.DİN VE DÜNYA İŞLERİ

1.1.-Bu satırlarda Atatürk”ün buyrukları, öğütleri dile gelir. Tazelenir, güncelleşir, sistemleşir. Çünkü Atatürk sendedir, bendedir. Bizde görür, bizde düşünür ve konuşur. Bizimle güler, bizimle üzülür. Hiç ayrılmadı ki aramızdan, sonsuza kadar da ayrılmayacaktır.

1.2.-Allah kavramı… İnsan beyninin çok güç kavrayabileceği, fizikötesi bir sorundur. Din… Din vardır, gerekli bir kurumdur. Dinsiz milletlerin yaşamasına imkân yoktur. Ne var ki vicdan işidir din. Allah ile kul arasındaki bağlılıktır.

1.3.-Biz Atatürkçüler Allah ve din hakkında böyle düşünür, Ölümsüz Önderimizin seslenişine katılarak, şöyle deriz: Biz dine saygılıyız. Bizzat hakikate nasıl inanıyorsak, dinimize de öyle inanırız. Dindar olmalıdır Milletimiz, bütün sadeliği ile daha dindar olmalıdır. Ancak Devletimiz laiktir. Resmî dini yoktur Türkiye Cumhuriyeti”nin. Bizim siyasî hayatta daima arayacağımız temel budur, Laik Cumhuriyet”tir!... Ödün vermeyiz bu niteliğinden Devletimizin. Gel gör ki Atatürk”ten sonra gelenler özen göstermediler bu temel koşula. Bir onarım gerekli bugün. Görev ağır. Varsın olsun, biz yılmayız, çalışacağız, arılar gibi çalışacağız.

1.4.-Laiklik nedir? Laiklik din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır önce. Dolayısıyla devletimiz din fikirlerini devlet ve dünya işlerinden ayrı tutar, siyasetten ayrı tutar. Çağdaş ilerlemede milletimizin başlıca başarı etkeni sayar bu ayrımı.

1.5.-Bir Atatürkçü ilhamlarını gökten ve gaipten almaz, dinsel dogmalardan almaz, doğrudan doğruya hayattan alır. Din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmaz, kasıt ve fiile dayanan bağnaz hareketlerden uzak durur. Dinin, mezhebin siyaset aracı olarak kullanılmasıyla mücadele eder. Gericilere fırsat vermez.

1.6.-Laiklik asla dinsizlik değildir. Ancak laikliği dinsizlikle karıştıranlar vardır aramızda. Onlar ilerlemenin, canlılığın ve hareketin düşmanıdır; onlar gözlerinden perde kalkmamış fanatiklerdir. Geçmişte vardı bu bozguncular, bugün de vardır. Çıkar düşkünü, ahlaksız siyasetçilerin koruması altında yeniden cesaretlendiler, giderek güçlendiler, örgütlendiler. Onları tanı, doğru yola çağır, bilginle ikna et. Yola gelmeyenlerin peşini bırakma; uyar halkını onlara karşı, aydınlat.UYGULAMA

A) Kavramlar

Laiklik İlkesinin “Din ve Dünya İşleri” bahsinde karşımıza çıkan temel kavramlar şunlardır:

Resmî din, din işleri, dünya işleri, din fikirleri, dinsel dogmalar, gericiler

Aşağıda tanımlamaya, açıklamaya çalıştığım bu kavramları ne kadar iyi öğrenirsek, öğrendiğimizi unutmazsak, Atatürkçülüğü bir düşünce sistemi olarak o kadar kolay öğrenir, o kadar kolay anlatır, ondan o kadar fazla istifade eder, onu o kadar verimli işler, geliştiririz.

1) RESMÎ DİN

Eğer bir devletin anayasasında devletin dinidir diye herhangi bir dinin adına yer verilmişse, o din resmî dindir. Bu takdirde o ülkede laiklikten söz edilemez. Çünkü devlet yönetimini, devletin uyruklarıyla ilişkilerini büyük ölçüde söz konusu din belirler.

2) DİN İŞLERİ

Bir dinin inanç ve kurallarından kaynaklanan işlerdir. İslam dini açısından din işlerine şu örnekler verilebilir: İbadet, zekât, hac, oruç, bireysel ve toplumsal yaşamla ilgili kimi uygulamalar, mesela dinî bayramlar…

3) DÜNYA İŞLERİ

İnsan ihtiyaçlarından kaynaklanan, doğrudan doğruya hayatla ilgili bireysel ve toplumsal işlerdir. Şu örnekler verilebilir: Beslenme, giyinme, barınma, sağlık, güvence, eğitim, adalet, ulaştırma, millî savunma, diplomasi...

4) DİN FİKİRLERİ

Dinî esas, inanç ve kurumlardan kaynaklanan düşüncelerdir. Şu örnekler verilebilir: Allah, Allah”ın tekliği, peygamberlik, sevap, günah, mümin, müşrik, münafık, ahret, melek, şeytan, Azrail, kıyamet, Arafat, Cennet, Cehennem,…

5) DİNSEL DOGMALAR

Kesin olarak doğru kabul edilen, üzerinde tartışma bile yapılamayan düşünceye dogma denir. Dinde de bu tür düşünceler vardır ki bunlara “dinsel dogmalar” denir. Dinsel düşüncelerin çok büyük bir kısmı dogmadır, haklarında kolay kolay tartışma açılamaz.

6) GERİCİLİK, GERİCİ

Bazı dogmalardan ya da çıkar kaygısından hareketle yeniliğe, değişime karşı çıkılması gericiliktir. Bunu yapana da “gerici” adı verilir. Bu terimler daha çok din alanında kullanılır.

B) Yardımcı Kavramlar

Atatürkçü düşünce sistemi insanın bireysel hayatıyla ilgili bazı esaslar koymakla birlikte, toplum hayatı ile çok daha fazla ilgilidir. Gerçekten, Atatürkçülüğün On İlkesi esas itibariyle toplum ve devlet hakkındadır. Bu sebepledir ki toplumsal yaşamla ilgili bazı kavramları, uzmanlık alanımız ne olursa olsun, genel olarak öğrenmek zorundayız. Yoksa, Atatürkçü Düşünce”yi anlamakta zorlanırız, tam olarak anlayamayız, bu yüzden de gerçek bir Atatürkçü olamayız. ““Din ve Dünya İşleri”” kesimi kapsamında bilmemiz gereken başlıca yardımcı kavramlar şunlardır:

fizikötesi, din, dinsiz, vicdan, dindar, mezhep, fanatik.

Bu kavramların anlamlarını ilgili sözlüklere bakarak, halk için yazılmış kitaplara, ansiklopedilere başvurarak öğrenebiliriz, uzmanlara sorabiliriz. Birkaç arkadaş bir araya gelerek, “imece” yoluyla araştırır, birbirimizi bilgilendirebiliriz.

C) Sorular

Atatürkçü sorar ve sorusuna yanıt arar. Öyleyse aşağıdaki 5 soru üzerinde kafa yorunuz. Siz kendiniz de başka sorular oluşturabilirsiniz.

Her soruyu yanıtlamaya çalışınız. Size yol gösterecek, bilgi sağlayacak kaynaklara başvurunuz. Arkadaşlarınıza sorunuz, ortaklaşa yanıt arayınız, tartışınız. Bazı sorular için verdiğim ipuçlarını kullanınız.

Çabalarınızı zamana yayınız, örneğin bugün, 2 soru üzerinde, yarın diğer 2 soru üzerinde durunuz, kalan sorular için de böyle yapınız.

Soruları, yanıtları çok iyi öğreniniz. Bunu sağlamak için geri dönüşler yapınız. Özet çıkarınız. Sorular ve yanıtların içerdiği bilgileri başkalarına aktarınız.1)Şu önermeyi irdeleyiniz: “Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz milletlerin yaşamasına imkân yoktur.”

Bilim her olguyu incelemez. Esas itibariyle ölçülebilir, tekrarlanabilir olguları konu olarak alır kendine. Bu özelliklere sahip olmayan konularla ilgilenmez. Bunlardan bir kısmının yanıtlarını din kurumu verir. Birey, bütün bilimsel ve teknik gelişmelere rağmen, bazen çaresizdir. Aklına öyle sorular gelir ki yanıtlarını dinde bulur, tesellîyi de. Din aynı zamanda insanları yetiştirici, birleştirici bir kurumdur. Ancak burada söz konusu olan, “temiz din”dir, “eklentisiz” dindir.

2)Atatürk”ten sonra gelenlerin Cumhuriyetimizin Laiklik niteliğine özen göstermediklerini kanıtlayan uygulamalara örnekler veriniz.

3) Din fikirlerinin devlet ve dünya işlerinden, siyasetten ayrı tutulması; çağdaş ilerlemede neden dolayı milletimizin başlıca başarı etkenidir?

4) Türkiye Cumhuriyeti”nin, ilhamlarını dinsel dogmalardan değil, doğrudan doğruya hayattan aldığını gösteren örnekler veriniz.

5) Laiklik neden dolayı dinsizlik değildir?

Laiklik dinleri reddetmez. Tek istediği, din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Dini kul ile Allah arasında bir bağ olarak görür. Laik devlette herkes kendi inançlarını, ibadetini, diğer uygulamaları, başkalarının haklarına saygı göstermek şartıyla serbestçe yerine getirir. Laiklik dine değil, dinin istismarına, çıkar ve siyaset amacıyla kullanılmasına karşıdır. Laiklik “eklentisiz” dine saygılıdır.Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 21
Dün Tekil 1152
Bugün Tekil 1144
Toplam Tekil 2558330
IP 54.172.234.236


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:12 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.215 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu