Geçmişten geleceğe Burdur halk kültürü ve turizm sempozyumu başarılıydı - Prof. Dr. İsa KAYACAN - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Geçmişten geleceğe Burdur halk kültürü ve turizm sempozyumu başarılıydı - Prof. Dr. İsa KAYACAN
Tarih: 15.06.2010 > Kaç kez okundu? 4654

Paylaş


Burdur için atılan her adım, getirilen her hizmet, yankılanan her ses önemlidir, anlamlıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Burdur Valiliği, Burdur İl Özel İdaresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle, 3,4 ve 5 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen "Geçmişten geleceğe Burdur halk kültürü ve turizm sempozyumu”nun başarılı geçtiğini ifade etmeliyiz.

Sempozyumun düzenlemesinde görev alanlardan, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Yrd. Doç. Dr. Şevkiye Kazan ve öteki görevlilerin çalışmalarını, organizasyonun başarılı geçmesi yönündeki performanslarını uzun süre ayakta alkışladığımı kaydetmeliyim.

Sekiz ayrı oturum, ayrı mekânlarda yapıldı. Oturum Başkanları; Mahmut Evkuran, Doç. Dr. Ali Yakıcı, Osman Özbuldu, Prof. Dr. İsa Kayacan, Prof. Dr. Sabri Çakır, Prof. Dr. Tuncay Neyisci, Doç. Dr. Salih Ceylan, Yrd. Doç. Dr. Şevkiye Kazan, şeklinde sıralandı. Bildirileriyle katılan panelistler, Burdur kültürü ve turizm potansiyeli hakkında detaylı bilgiler sundular, ortaya koydular.

Bildirileriyle, panele katılanlarının sıralanışı: Doç. Dr. Yıldırım Atayeter, Ayşe Akman, Tamer Yılmaz, Şerif Yenen, Hamit Çine, Doç. Dr. Ali Yakıcı, Prof. Dr. İsa Kayacan, Prof. Dr. Sabri Çakır, Abdurrahman Ekinci, Nizamettin Şen, Yrd.Doç. Dr. Şevkiye Kazan, A. Ceren Göğüş, İbrahim Şimşek, Şengül Kazan Kırçık, Osman Özbuldu, Mahmut Davulcu, Halil Erdem, Tanju Ozanoğlu, Asuman Şenel, Nilgün Atar, Volkan Şimşek, Yrd.Doç.Dr. Murat Çuhadar, Doç.Dr.Salih Ceylan, Seçim Aydın, Yrd.Doç.Dr.Şükrü Özüdoğru, Mehmet Tanır, Ayça Çiftçibaşı, Meltem Cingöz Santur, Öznur Tanal, İzzet Kocadağ, Solmaz Karabaşa, Aşiret Boranşen , Bircan Kalaycı Durdu.

Geçmişten Geleceğe Burdur halk kültürü ve turizmi sempozyumuna sunulan bildiri başlıklarından bazıları: Burdur”un coğrafyası ve tarihi kentleri, Burdur halk kültüründen örnekler, Burdur türkülerinin sosyo-kültürel yapısı, Kültürümüz içindeki Burdur doğumlulardan bir genelleme, Kültürel değerlerin turizmde kullanılması, Geçmişten günümüze Burdur”da kültür yozlaşması,Değişen-gelişen Burdur, Burdur halk müziği, Burdur kadın baş giysilerinde mitolojik izler, Bölgeyi ve Burdur İlini tanıtmada bilgi sistemlerinin rolü, Kibyra kazıları ve turizm potansiyeli vd.

DEĞERLENDİRME

3,4,5 Haziran 2010 tarihlerinde Burdur”da gerçekleştirilen “Geçmişten geleceğe Burdur halk kültürü ve turizmi sempozyumu” organizasyonun mükemmelliği, bildirilerin konular itibariyle dağılımı, bildiri sunanların, öz, anlaşılır ve geleceğe yönelik mesajlarla dolu olması, geleceğe taşınabilirliklerinin yüksek oluşu gibi özelliklerin fazlalığının gözle görülmesi gibi satırbaşları, sempozyumun başarıya ulaştığını gösterdi.

Sempozyuma sunulan bildiriler, sunum sırasındaki zaman darlığı nedeniyle, bütünlüklerinden ayrılıp, kesitler halinde sunulduğu için tam ve net anlaşılamamış olabilirler. Bildirilerin tamamının bir kitapta toplanacak olması, ifade etmeye çalıştığımız eksikliği giderecektir.

2005 yılında, Burdur merkezde düzenlenen sempozyumda olduğu gibi; Bu sempozyumda da Burdur”un Anayasası farklı bölümleriyle yeniden gözden geçirilerek, şekillendirme, tamalama ve geleceğe taşıma görevi yerine getirilmiştir. Tebriklerimi, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum efendim.

Ayrıca, Burdur Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğuyla, yöre oyuncularının birlikte sergilediği, ortaya koyduğu, Burdur yöresindeki düğünlerden verdikleri örnek canlandırma, ayrı bir zenginliğimizide ortaya koydu.

İletişimliler Vakfı”nın: “Meslekte 50 yıl Onur Ödülü”

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Kısa adı İLEV olan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı”nın 2003 yılında başlattığı, geleneksel hale getirdiği, gazete, radyo, sinema ve reklâm dallarında verilen “Meslekte 50 Yıl Onur Ödülü” düzenlenen törenle “Onur Günü”nde sahiplerine veriliyor.

İletişimciler Vakfı Başkanı Haldun Cezayirlioğlu bu konuda; “Meslekte 50 Yıl Onur Günü, temelde ustaları onurlandırmak, iletişim alanına giren mesleklerin kökleşmesine, yaygınlaşmasına katkıda bulunanlara yıllar sonra da olsa vefa borcunu ödemek amacıyla düzenlenen bir kutlama günüdür” diyor.

2006 yılında, Meslekte 50 Yıl Onur Ödülünü alan gazetecilerden biri olarak, bu ödüller çerçevesinde hazırlanan broşür ve beratlarda, “İletişim alanındaki ustalara saygı/Bir mesleğin varoluşunun birinci koşulu, ustaların varlığıdır” cümleleri beni çok etkiliyor, mutluluk veriyor. İLEV yöneticilerini kutluyorum.

Meslekte 50 Yılını doldurmuş ustalara verilen ödüller yanında, İletişim Fakültesi Öğrenci Emek Ödüllerinin de verilmesi, öğrencilerimizin teşviki bakımından, önem taşıyor, anlam taşıyor. Şimdi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfının 2003 yılından itibaren verdiği “Meslekte 50 Yıl Onur Ödülü” alanlarla ilgili sıralaması üzerine bir göz atalım (Radyocu, Sinemacı, Gazeteci, Reklâmcı olarak verilen ödüller):

2003 yılı: 74 kişiye ödül veriliyor. Bunlardan bazıları; Abdullah Uraz, Ali Abalı, Atilla Bartınlıoğlu, Atilla Onuk, Eşref Kolçak, Feyzi Halıcı, Güngör Yerdeş, Hıfzı Topuz, Nurhan Nur, Orhan Koloğlu, Orhan Taşan, Özer Öztep, Rıdvan Bülbül, Salih Erden, Turgay Üçöz.

2004 yılı: 17 kişiye ödül veriliyor. Bunlardan bazıları; Ahmet Karaca, Ayçetin Tulgar, Gökhan Evliyaoğlu, İsmali Sadık, Mete Akyol, Necmi Tanyolaç, Bülent Ecevit, Rıdvan Uysal,

2005 yılı: 26 kişiye ödül veriliyor. Bunlardan bazıları; Cüneyt Gökçer, Doğan Koloğlu, Erdoğan Gürgen, Erdoğan Olcayto, Feyzullah Aktan, Fikret Otyam, Fuat Tuğrul, Halit Akçatepe, Şinasi Ünal, Vafai Tek”er, Yılmaz Tunçkol, İstiklal Yaradılış, Nail Güreli.

2006 yılı: 22 kişiye ödül veriliyor. Bunlardan bazıları; Agâh Özgüç, Ali Utku, Doğan Katırcıoğlu, Emel Aktuğ, İsa Kayacan, Naci Yener, Nuri Sarıışık, Orhan Günşiray, Sezai Balcı.

2007 yılı: 47 kişiye ödül veriliyor. Bunlardan bazıları; A.Hazım Sezgin, İlhan Çevik, Asaf Uçar, Cahit Çelebi, Hıncal Uluç, Jülide Gülizar, Leyla Umar, Orhan Ayhan, Orhan Erinç, Ö.Naci Uğural, Reşat Yazıcı, Selma Tükel, Tanju Cılızoğlu, Yaşar Güngör, Yücel Ertugay.

2008 yılı: 29 kişiye ödül veriliyor. Bunlardan bazıları; A.Zeki Sözer, Ercan San, Hüdai Bayık, Mehpare Çelik, Nijat Özon, Orhan Gürdil, Refik Erduran, Remzi Erkürem, Sökmen Baykara, Suat Yalaz, Tuncel Özbaykal, Yılmaz Tok.

2009 yılı: 30 kişiye ödül veriliyor. Bunlardan bazıları; Ali Gümüş, Engin Köklüçınar, Erdoğan Er, Kenan Akın, Mehmet Mühsinoğlu, Selçuk Sümer, Prof. Dr. Şadan Gökovalı, Tahir Zengingönül, Turgut Er, Yavuz Karakaş, Yusuf Ziya Gedikli.

2010 yılı: 31 kişiye ödül veriliyor. Bunlardan bazıları; Çetin İnanç, F.Zafer Atay, Faruk Erbil, Güneş Tecelli, Hakkı Kıvanç, Mustafa Salihoğlu, Savaş Kıratlı, Vecdi Uygun, Yalçın Kamacıoğlu, Yaşar Aysev, Yusuf Tümen, Zeki Kurban, Ziya Özanlar.

İletişimliler Vakfı: 1996 yılında kurulan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İletişimliler Vakfı) mezunlarla fakülte arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, sosyal etkinliklere öncülük ediyor. A.Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuyan öğrencilerden maddi desteğe ihtiyaç duyanlara burs vermekte, özellikle medya dünyasını ilgilendiren konularda toplantılar düzenlemekte, kültürel etkinliklere destek olmak amacıyla “Kültür ve İletişim” adlı akademik bir dergi yayınlamaktadır.

Vakıf, kaynaklarını ağırlıklı olarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunlarından ve fakültenin öğretim elemanlarından sağladığı bağışlar ile gerçekleştirdiği araştırma ve eğitim projelerinden sağlamaktadır.

07 Şubat 2010 tarihinde kurucular kurulu tarafından seçilen ve iki yıl süreyle görev yapacak olan Vakıf yönetim kurulunun görev dağılımı: Haldun Cezayirlioğlu (Başkan), Canan Avşaroğlu Özgür (İkinci Başkan), Sibel Nart (Sayman), Üyeler: Prof. Dr. Eser Köker, Ahmet Abakay, Deniz Sezgin, Zeynep Gül Özşen, Yedek Üyeler: Esra Özgönül Işıklı, Tayyar Çelebi, Cenap Kayasü.

Osman Karaarslan”ın başlatıp geliştirdiği “Simav Şairler Şöleni” emin ellerde

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Ülkemiz genelinde sıklıkla gerçekleştirilen ve sayılarının artmasına rağmen, sanat ve edebiyatımıza verilen katkı oranı bakımından gelişme, arkasından artış gözlenmeyen etkinliklere sıklıkla katılmama kararımı 2006 yalında verdim. Bu kararımı uygulama kararlılığımı sürdürüyorum.

Şairlerin, şiir severlerin biraraya getirildiği sanat ve edebiyat etkinliklerinin olmazsa olmazlarının bulunduğunu benim gibi onlarca, yüzlerce insan-yönetici biliyor. Ama kalite artırımı, dinleme ve dinlettirme yönündeki görüntülerin halâ sıfırın altında olduğunu kaydetmeliyim.

Simav ilçemiz, Kütahya ilimize bağlı yerleşim birimlerimizden. Farklı özellik ve güzellikleri var. “Yerden fışkıran sağlık” sloganıyla hizmet veren, sağlık dağıtan Simav Belediyesi”nin işletmesindeki Eynal Kaplıcaları, Evliya Çelebi”nin 1671 yılında dikkatini çekmiş ve ; “Dünyada ve Anadolu”da bir çok kaplıca gezdim, gördüm amma Simav Eynal Kaplıcaları gibisini görmedim, böylesi yeryüzünde yoktur” cümlesiyle anlatılma şerefini taşıyan Simav daha pek çok güzellikleriyle biliniyor, Simav hizmet edenlerle gururlanıyor, şerefleniyor.

ALİ ABDÜLKERİMOĞLU VE OSMAN KARAARSLAN

Simav ilçemizde yetişen pek çok isim ve imza vardır. Ama bunların başında yer alan, rahmetli Ali Abdülkerimoğlu abimizle, Anadolu”nun gürsesi Osman Karaarslan”ın, sanat ve edebiyatımız içindeki yerleri ve hizmetleri, Simav için önemlilik taşımakta, Simav”ın yayın yoluyla ve görsel açıdan gündemde tutulması bakımından, göz ve gönüllerdeki “Simav Fotoğrafı”nın netliği gün geçtikçe artmaktadır.

Burada mini bir parantez açmak istiyorum: 2007 yılında, Simav Belediye Başkanlığı”na, Ali Abdülkerimoğlu abimizin adının, bir cadde, sokak veya parka verilmesi yönündeki teklifimi değerlendirerek 04 Haziran 2007 tarihli Belediye Meclisinin kararı haline getirilmesinden sonra, Abdullah Taşköprü Cad. 2. Sokağının adının “Ali Abdülkerimoğlu Sokağı” olarak değiştirilmesinin ardından tabelanın asılmasını sağlayan, o günün Belediye Başkanı Dr. Sayın Rıza Özdemir”e teşekkür etmek vefa anlayışının örnek alınmasını kaydetmek istiyorum.

SİMAV 15. ŞAİRLER ŞÖLENİ

Simav ilçemizde yapılan şairler şöleninin temeli, Osman Karaarslan tarafından atıldı. Yıllarca, değişik fedakârlıkla bu şölen sürdürüldü. Zamangeldi, birileri bir takım yetkiler kullanarak, başka organizasyonlar yapmak istediler, yaptılar. Ama Osman Karaarslan o günlerde, o yıllarda bile Simav Şairler Şöleninin şurasında, burasında mutlaka vardı. Çünkü şairler, sanatseverler O”nu o da şairleri tanıyordu.

2010 yılının 14, 15, 16 Mayıs tarihlerinde Simav 15. Şairler Şöleni gerçekleştirildi. Davet öncesi ve sırasında, Belediyenin katkılarının olduğu hissedilmeye başlandı. Simav”a gittiğimizde gördük ve duyku ki; Simav”ın genç, dinamik sanat ve edebiyata önem veren, Simav sevdalısı Belediye Başkanı Kasım Karahan, yardımcıları, belediye çalışanları, Belediye Meclis Üyelerinin tamamıyla Şairler Şöleni organizasyonunun içinde. Evsahipliği yapmanın yarışının içinde. En çok sevindiğim, gurur duyduğum; “Bundan böyle Simav Şairler Şölenlerinin Belediyenin organize ve sorumluluğunda yapılması” yönünde Belediye Meclisinden karar alınması. Osman Karaarslan”ın da önceki yıllara ait tecrübelerinden yararlanılması. Yazımın noktasını koymadan, Belediye Başkanı Kasım Karahan, Orman Bakanlığındaki Basın Danışmanlığım günlerinden itibaren dostum örnek alınan bürokrat Belediye Başkan Yardımcısı H.Doğan Eren (Simavlıların Doğan amcaları) Belediyenin Sosyal İşler Müdürü (yakışıklı delikanlı) Mustafa Teneke, Belediye Meclis Üyeleri benden kocaman alkışlar yanında, tebrik ve teşekkürlerimide fazlasıyla hakettikleri için, ayaktayım ve alkışlamaktayım efendim.

Simav Belediye Meclisinde 4 ayrı siyasi partiden 4 ayrı bayanın bulunuşu bir başka güzelliğin, hizmete dönüşünü sağlamış. Bir tebrik ve alkışda onlara.

Plaket: Prof. Dr. Sayın İsa Kayacan; 2010 Şairler Şölenimize gösterdiğiniz hassasiyet ve katıklarınız için sonsuz şükranlarımı sunarım. (Kasım Karahan, Simav Belediye Başkanı, Simav, 15 Mayıs 2010)

Kardaşlık Dergisinin yeni sayısı

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Merkezi İstanbul”da bulunan Kerkük Vakfı”nın yayınorganı, üç ayda bir yayınlanan Dr. Şemsettin Küzeci”den aldığım, “Kardaşlık” Dergisi”nin 45”nci sayısı, Ocak-Mart 2010 aylarına ait olarak yayınlandı, günyüzü gördü.

Kerkük Vakfı adına imtiyazı sahibi ve yazı işleri müdürü: İzzettin Kerkük. Editör ve Genel Koordinatör: Suphi Saatçi, Yazışma: P.K. 20 Cerrahpaşa-İstanbul.

Türkçe bölümüyle, Arapça bölümü toplam 64 sayfayla okurlarının karşısına çıkıyor çıkarılıyor. Prof. Dr. İhsan Doğramacı kapakta yeralıyor ve fotoğrafı altında (Erbil: 03 Nisan 1915 - İstanbul: 25 Şubat 2010) tarihlerinin yazıldığı görülüyor.

Dergi içinde imzaları yeralanlardan bazılarının sıralanışı: Suphi Saatçı, İsmail Yakıt, Ata Terzibaşı, Mahir Nakip, Nesrin Erbil, Rıza Çolakoğlu, Adnan Sarıkahya, Mehmet Gökkay, Veysel Ergin, Cengiz Bayraktar, Özdemir Hürmüzlü, Önder Saatçi vd.

İsmet Hürmüzlü”nün “Ve şeytanlar yeryüzüne indiler” adlı eserinin Kerkük Vakfı yayınları arasında günyüzü gördüğüne ilişkin haber-duyuru iç kapakta yeralıyor. Tebriklerimizi sunuyoruz efendim. Rahmetli Doğramacı”yla ilgili yazı-haber başlıklarından:

-Vefat ve başsağlığı, Doğramacı hakka yürüdü/Büyük kaybımız İhsan Doğramacı,/Irak”lı Türkmen çocuklar Prof. Dr. İhsan Doğramacı”ya ağladı/Ömrünün sonuna kadar çalışan adam: İhsan Doğramacı..

Nesrin Erbil imzalı ve “Bir daha uyan hocam” başlıklı bir şiir. Rahmetli İhsan Doğramacı için yazılmış. Dört ayrı bölümden meydana geliyor bu şiir. İki bölümü:BİR DAHA UYAN HOCAM (Nesrin Erbil)Kalbimize dokudun sevgiyi gerçekleri,

Seninle bütünlendi, gençlerin dilekleri,

Öyle sessiz gittin ki dağladın yürekleri,

Sen kalplerde büyük aşk sen sesimizi duyan,

Bir daha uyan hocam, bir daha tekrar uyan.

*

Türkmenelliler gelmiş seni uğurlamaya,

Hacettepe ağlıyor, Bilkent kalkmış ayağa,

O kadar büyüksün ki, sığmazsın bu toprağa,

Eller seni taşırken yanan kalplere dayan,

Bir daha uyan hocam, bir daha tekrar uyan.*Doğramacı asıl büyük hizmetini yüksek eğitim alanında gösterdi. Önce Hacettepe Üniversitesini kurdu. Burada en zor olan Tıp Fakültesini kurdu ve Başkent Ankara”ya en büyük hastanelerden birini kazandırdı. Diğer eğitim dalları ile birlikte bu Hacettepe”yi geliştirdi. Çalışmalarını sürdürerek, hayatını tamamen Yüksek öğretime adadı. Yüksek Bilim ve kültür kurumu yeni bir vakıf üniversitesi hayata geçirdi: Bilkent. (Suphi Saatçi)218.Plaket: Prof. Dr. Sayın İsa Kayacan; 46.Tekirdağ Kiraz Festivaline katılımınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız. (Opr. Dr. Adem Dalgıç, Belediye Başkanı- Tekirdağ. 11.06.2010)

Ekrem Kabay: İsa Kayacan “Üretkencan”dır

Prof. Dr. İSA KAYACAN

14 Ekim 1973 tarihinde yapılan genel seçimlerde, Cumhuriyet Senatosu Burdur üyesi olarak seçilen Ekrem Kabay, İsa Kayacan”ın "Burdur Destanı" kitabının yayınlanmasından sonra kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:

ÜRETKENCAN-İSA KAYACAN

İsa Kayacan”ın son gelen " Burdur Destanı" adlı eseriyle birlikte, kütüphanemde ve gönlümde iyi bir yeri oldu. Teşekkür ederim. 53 yıldır; Burdur”u ve Dünya”ya yönelik anlatım, araştırma, derleme, çok büyük bir emek ve dirayet gerektiriyordu. İsa Kayacan bunu başardı. Bu ne demek?:

31.12.2008 tarihine kadar 40 bin 350 makale.2009 durağına kadar 127 ayrı kitap. İnsan odaklanmasının bu kadar süre ve bu kadar ürünle elde edilen görüntü, muhteşemdir.

Aferin sevgili Kayacan!.

O”na aslında: (Kayacan ismide kulağa hoş geliyor ama!); Üretkencan, demek daha mı, yakışırdı?..

Sakin, hoşgörülü, yorulmayan dostelli kimliğiyle İsa Kayacan”ın Burdurumuzda güzel bir yeri var. Bundan büyük servet, bundan büyük ödül olamaz. Bu sevgi ve dirayetle yaşaması dileklerimi sunuyorum. (14.05.2010-Ankara).

DOĞRUYA VE GÜZELE YOLCULUK(Cahide Ulaş)

Eğitimci,şair ve yazar Cahide Ulaş hocanım,18.05.2010 tarihinde, Prof.Dr. İsa Kayacan”a ithaf ettiği beş ayrı bölümlük şiirinde şöyle dedi:

Ulaşmak için gönüllere,

Çağlıyor her an,

Yüreğindeki dere.

Bilgi, birikim ve tecrübesiyle,

Yolculuğu hep,

Doğruya ve güzele!..

*

Bir sevda sanki,

Yazmak onda.

Paylaşıyor sınırsızca,

Hep o verimli tonda.

Saygısı büyük,

Yazana,üretene;

Tanıyor, tanıtıyor,

Kocaman bir yürek onda!..

*

Beyefendi tavrı ve tarzıyla,

Taht kuruyor gönüllere.

Bilgilerini arzıyla,

Hizmet ediyor,

Sanata ve bilime!..

*

Tanımak,dost olmak,

Büyük bir onur!..

Yurdun her köşesinde,

İmzası tanınır.

Rekorlara imza atıyor,

Yaşadıkları haklı bir gurur!..

*

Bitmiyor yüreğindeki heyecan,

Yazana, üretene veriyor,

Yeniden can.

Yeri doldurulamayacak,

Saygı ve sevgi abidesi;

Ömrümüz uzun,

Yolunuz açık olsun,

Sayın Prof. Dr. İsa Kayacan!..Cahide ULAŞ (Eğitimci-Şair-Yazar

Tekirdağ - 18.05.2010)

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 21
Dün Tekil 1278
Bugün Tekil 239
Toplam Tekil 2851089
IP 18.206.194.161


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

25 Cemaziye'l-Ahir 1441
Şubat 2020
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29


Türk hakanları ve Türkmen Padişahları devlet işlerinde hatunun fikirlerini üstün tutar.
(NİZAM ÜL-MÜLK)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2020 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 7.867 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu