ULUSLARARASI KONGRE, 15-17 Ekim 2010, KÜRESELLEŞME SÜRECINDE KAFKASYA VE ORTA ASYA - Dr. Hezi EYNALOV - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

ULUSLARARASI KONGRE, 15-17 Ekim 2010, KÜRESELLEŞME SÜRECINDE KAFKASYA VE ORTA ASYA - Dr. Hezi EYNALOV
Tarih: 01.06.2010 > Kaç kez okundu? 4135

Paylaş


ULUSLARARASI KONGRE

15-17 Ekim 2010

KÜRESELLEŞME SÜRECINDE KAFKASYA VE ORTA ASYA15-17 Ekim 2010 tarihleri arasında Azerbaycan Eğitim Bakanlığı, İktisadi Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Türkiye Sanayici ve İş Adamları Beynelhalk Cemiyeti (TÜSİAB) desteğiyle Qafqaz Universitesi ve Azerbaycan Devlet İktisat Universitesi tarafından üçüncüsü düzenlenecek olan, “Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya” Kongresi’nde özellikle bölgenin ekonomik ve uluslararası ilişkileri tartışılacaktır.

Kongrenin amacı küresel dünya şartları içinde ortak tarihi ve kültürü paylaşan Kafkazya ve Orta Asya toplumlarının değisik üniversite, akademi ve enstitülerinde görev yapan bilim adamlarını bir araya getirerek, özelde yaşadıkları toplumların ve genel olarak Kafkazya ve Orta Asyanın içinde bulunduğu şartları, karsı karsıya bulundukları sorunları değerlendirmek, ortak sorunların ele alınarak tartışmaya açılmasını sağlamak ve ortak polıtıkalar üretilmesine katkıda bulunmaktır.

Kongre katılımcılarının bölgenin güncel sorunlarını çözmeye yönelik, teorik ve metodik açıdan özgün bilimsel çalışmalarının özetlerini en geç “15 Temmuz 2010” tarihine kadar kongre sekreterliğine elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Ekonomi bölümü ile ilgili tebliğler congress_economy@qafqaz.edu.az, uluslararası ilişkilerle ilgili tebliğler ise congress_ir@qafqaz.edu.az elektronik ünvanına Word dosyası halinde gönderilmelidir. Bildirileri kabul edilen araştırmacılardan bildirilerinin tam metinleri istenecektir.

Kongreye Ekonomi bölümü ile ilgili sunulacak tebliğler Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, İngilizce ve ya Rusça olmalıdır. Uluslararası İlişkiler bölümü ile ilgili sunulacak tebliğler ise sadece ingilizce olmalıdır.KONGRE TAKVİMİTebliğ Özetlerinin Son Gönderiliş Tarihi: 15 Temmuz 2010

Kabul Bildirimi: 1 Ağustos 2010

Tebliğlerin Son Kabul Tarihi: 15 Eylül 2010

Kongre Tarihi: 15-17 Ekim 2010

KONGRE ALTBAŞLIKLARI

A. EKONOMİ BÖLÜMÜ ALTBAŞLIKLARI

A1. Finansal Küreselleşme, Sermaye Hareketleri, Ekonomik Krizler ve BunlarınKafkasya ve Orta Asya’ya Tesirleri

A2. Küresel İklim Değişmeleri, Kafkasya ve Orta Asya’ya Tesirleri

A3. Kafkasya ve Orta Asya Enerjı Kaynakları, Projeleri ve Dünya Ekonomisindeki yeri

A4. Bölge Ülkeleri Arasındakı Ulaşım-Taşıma Projeleri ve Ekonomiye Katkıları

A5. Dünya Ekonomik Krizi ve Yeni Rekabet Şartlarında Kafkasya ve Orta Asiya İşletmeleri

A6. Bağımsızlık Sonrası Kafkasya ve Orta Asya Ülkelerinin Ekonomik Kalkınma Sorunları, Ekonomik Yapıları ve Politikaları

A7. Ekonomi Dışı Faktörlerin Küreselleşme ve Ekonomik Gelişmeye EtkileriB. ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ALTBAŞLIKLARI

B1. Bağımsızlık Sonrası Güney Kafkasya ve Orta Asya Devletlerinin Gelişme Merhaleleri ve Dış Politikaları

B2. Güney Kafkasya ve Orta Asya Devletlerinin Uluslararası İlişkiler Sistemindeki Yeri

B3. Güney Kafkasya ve Orta Asya Devletlerinin Avrasya Bölgesinde Enerji Güvenliğinin Sağlanmasındaki Rolü

B4. Güney Kafkasya ve Orta Asya Ülkelerinde Mevcut ve Muhtemel Entegrasyon Süreçleri

B5. Güney Kafkasya ve Orta Asya Ülkelerinde Munakeşeler ve Günümüzdeki DurumYAZIM KURALLARI1. Tebliğin adı, yazar adı-soyadı, akademik unvanı, görevi, işyeri ve Elektronik posta adresi belirtilmelidir.2. Tebliğin hacmi 10 (A4), özetleri 2 sayfadan fazla olmamalıdır. Tebliğ ve özeti 12’lik punto ile Times New Roman karakterinde yazılmalı, kenarlardan (soldan 25 mm, sağdan 10 mm, yukarıdan 25 mm ve aşağıdan 20 mm) boşluk bırakılmalıdır. Tebliğlere ayrıca İngilizce özet eklenmelidir. Ekonimi bölümü ile ilgili tebliğler congress_economy@qafqaz.edu.az, uluslararası ilişkilerle ilgili tebliğler ise congress_ir@qafqaz.edu.az elektronik ünvanına Word halinde gönderilmelidir.3. Tebliğlerde yenilik, verimlilik ve yapıcılık olmalıdır. Kongreye katılacak tebliğler Bilim Kurulunca yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.4. Kongreye Ekonomi bölümü ile ilgili sunulacak tebliğler Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, İngilizce ve ya Rusça olmalıdır. Uluslararası İlişkiler bölümü ile ilgili sunulacak tebliğler ise sadece ingilizce olmalıdır.5. Sunulan tebliğlerin kabul edilip edilmemesine bakılmaksızın iade edilmeyecektir.

6. Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek bildiri özetleri dikkate alınmayacaktır.

7. Bildiri özetleri, altbaşlık konularına göre işaretlenmelidir.

8. Bildirilerin kabul yazıları bildiri sahiplerine gönderilecektir.BILIM KURULU

Prof.Dr. Alıyev İ.H. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Prof.Dr.Ahmedov M.A. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Prof.Dr.Hasanov R.T. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Prof.Dr.Haleddin İbrahimli Azerbaycan Universitesi

Prof.Dr.Rövşen Quliyev Azerbaycan Universitesi

Prof.Dr.Manafov Q.N. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Prof.Dr.Tatyana Dronzina Sofya Devlet Universitesi

Prof.Dr.Shirin Akiner Doğu və Afrika Bilimleri Üniversitesi

Prof.Dr.Gregory Gleasson New Mexico Üniversitesi

Prof.Dr.Svetlana Kojirova Kazakistan Avrasiya Devlet Üniversitesi

Prof.Dr.Eser Karakaş Bahçeşehir Üniversitesi

Prof.Dr.Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.Sabahattin Özcan Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.Vildan Serin Fatih Üniversitesi

Prof.Dr.İsmail Tatlıoğlu Uludağ Üniversiteti

Prof.Dr.Sacid Adalı Türkiye Anayasa Mahkemesi

Prof.Dr.Serkan Bayraktaroğlu Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr.Ahmet İncekara İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.Mahir Nakip Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr.Kenan Çelik Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.Ahmet Karaaslan Dumlupınar Üniversitesi

Prof.Dr.Kemal Yıldırım Anadolu Üniversitesi

Prof.Dr.Hasan Selcuk Marmara Üniversitesi

Prof.Dr.Engin Yıldırım Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr.Erişah Arıcan Marmara Üniversitesi

Prof.Dr.Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof.Dr. Aziz Akgül Türkiye İsrafı Önleme Vakfı

Prof.Dr.Rıdvan Karluk Anadolu Üniversitesi

Prof.Dr.Edward T. Merkel Troy University

Prof.Dr. Vilayet Valiyev Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Orta

Prof.Dr. Neil MacFarlane Oxford Üniversitesi

Prof. Dr.İrina Çernıh Kazakistan Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Scott S. Bailey Troy Üniversitesi

Doç. Dr. Sedar Laçiner Uluslararası Stratejik Araştırma Kurulu

Doç.Dr.Cihan.Bulut Qafqaz Üniversitesi

Doç.Dr. M.Kemal Demirci Dumlupınar Üniversitesi

Doç.Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Eldar Azadov Devlet İdarecilik Akademisi

Doç.Dr.Murad Bağırzadə Devlet İdarecilik Akademisi

Doç.Dr.Necdet Özçakar İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr.Hakan Acar Fatih Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Osman Nuri Aras Fatih Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Eyüb Zengin Yalova Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Selim Özdemir Yalova Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Ercan Sancak Fatih Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Reha Yılmaz Çankırı Karatekin Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Kamil Uslu Marmara Üniversitesi

Dr.Ayhan Erdal Qafqaz Üniversitesi

Dr.Hezi Eynalov Qafqaz Üniversitesi

Dr.Rövşen İbrahimov Qafqaz Üniversitesi

EŞBAŞKANLARProf.Dr. Şemseddin Hacıyev

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinin Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saniç

Qafqaz Universitesinin RektörüBaşkan YardımcılarıProf.Dr. Niftalı Gocayev Qafqaz Universitesi

Prof.Dr. Evez Bayramov Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Üyeler

Dr. Hezi Eynalov Genel koordinatör

dos. Sadıqov M.M. Genel koordinatör

Dr. Murat İskenderov Ekonomi

Doç.Dr.Hacıyev N.Ö Ekonomi

Dr. Rövşen İbrahimov Uluslararası İlişkiler

Dr. Altay İsmayılov Ekonomi

Dr. Adalet İbadov Ekonomi

Bağırov E.R Ekonomi

Abdulkerim Üregen Ekonomi

Elçin Süleymanov Ekonomi

Uğur Arif Bölek Ekonomi

Sekreterler

Hanlar Heydarov Genel Koordinatör

Ağabey Asadov Ekonomi

Şahla Balakişiyeva Uluslararası İlişkiler

Katılım ve Konaklama SartlarıKONAKLAMA

Konaklama masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Bakü’de birçok otel mevcuttur. Biz otellerin bu dönemde mevcut fiyatlari konusunda yardımcı olabiliriz. Konaklama hakkında ayrıntılı bilgiler katılımcılara bildirilerin kabulunden sonra önerilebilir.SEYAHAT

Ulaşım masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Seyahat bilgileri, ilgili ayrıntılar ve Otellere ve Kongre yerlerine ulaşmak için katılımcılara öneriler bildirilerin kabulunden sonra temin edilecektir.

Katılımcılara karşılama ve uğurlama hizmeti ücretsiz olarak sunulacaktır.KATILIM

Kongreye katılım ücretsizdir. Kongre süresinde Azerbaycanın ve Bakünün ceşitli önemli tarihi yerlerine ücretsiz turlar düzenlenecektir.İletişim Bilgileri

Adres

Qafqaz Üniversitesi Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü AZ0101 Hırdalan-Bakü/Azerbaycan

Telefon

(+994) 12 448 28 62 / 66

Faks

(+994) 12 448 28 61 / 67

E-mail

congress_economy@qafqaz.edu.az (Ekonomi bölümü)

congress_ir@qafqaz.edu.az (Uluslararası İlişkiler bölümü)

URL

http://qafqaz.edu.az/index.php?z=1715&dil=tr

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 15
Dün Tekil 1174
Bugün Tekil 782
Toplam Tekil 2562698
IP 54.81.69.220


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:16 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Türk hakanları ve Türkmen Padişahları devlet işlerinde hatunun fikirlerini üstün tutar.
(NİZAM ÜL-MÜLK)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.811 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu