ULUSLAR ARASI KARADENİZ VE CİVARI TÜRK HALKLARI SEMPOZYUMU - Giresun Üniversitesi - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

ULUSLAR ARASI KARADENİZ VE CİVARI TÜRK HALKLARI SEMPOZYUMU - Giresun Üniversitesi
Tarih: 13.05.2010 > Kaç kez okundu? 3358

Paylaş


ULUSLAR ARASI KARADENİZ VE CİVARI TÜRK HALKLARI SEMPOZYUMU(DİL – TARİH – KÜLTÜR) GİRESUN 21 – 23 EKİM 2010Karadeniz ve civarı Türk halkları hakkında, 21 – 23 Ekim 2010 Tarihleri arasında uluslar arası bir sempozyum yapılacaktır. Sempozyum, Karadeniz civarındaki bütün Türk halklarını sosyal bilimler disiplininde konu edinecektir. Sempozyumun dili Türkçe – İngilizce ve Rusçadır. Katılımcılara tercümanlık hizmeti verilecektir.Bu sempozyum ile Karadeniz civarında yaşayan Türk halkları, bu halkların önderleri ve cemaat liderleri ile bu alanda çalışma yapan bilim adamlarını bir araya getirmek, medeniyetler diyalogu bağlamında çalışma yapmak amaçlanmıştır. Karadeniz civarındaki devletlerde yaşayan Türk halklarının tanınması, dil – kültür – tarih miraslarının bilimsel alanda tartışılması, kayıt ve tasnifleme çalışmalarının yapılması ve bir merkezde bu halklara ait arşiv oluşturulması planlanmıştır. Bu bağlamdaSempozyuma düzenleme kurulunca tebliği kabul edilenler katılacaktır. Ayrıca dinleyici olarak da katılım mümkündür.Katılımcıların konaklama masrafları sempozyum düzenleyicileri tarafından karşılanacaktır.Konuya ilgi duyan akademisyen ve araştırmacıların 30 Haziran 2010 tarihine kadar bildiri başlıklarını aşağıda verilen sekretaryaya göndermesi gerekmektedir.Tertip Heyeti BaşkanıProf. Dr. Aygün AttarRektör Yrd. Fen Edb. Fak. DekanıSekreterDoç. Dr. Erdoğan AltınkaynakGiresun ÜniversitesiFen – Edebiyat Fak.TDE. BölümüGİRESUN / TÜRKİYESempozyum haberleşme adresleriWEB: http://fef.giresun.edu.tre-Posta : krdnz2010@giresun.edu.tre-Posta : krdnz2010@gmail.comTelefon: 0 (530) 885 29 28

0 (454) 216 12 55

Faks: 0 (454) 216 45 18Giresun ÜniversitesiFen – Edebiyat FakültesiDebboy MevkiiGİRESUN / TÜRKİYESEMPOZYUM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER1. DUYURU : 15 NİSAN - 30 HAZİRAN 20102. SON BAŞVURU TARİHİ 30 TEMMUZ 20103. TEBLİĞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 30 AĞUSTOS 20104. TEBLİĞ KİTAPÇIĞI VE SEMPOZYUM PROGRAMININ GÖNDERİLMESİ 30 EYLÜL 20105. SEMPOZYUM (21 – 23 EKİM 2010)A. Katılımcıların karşılanması (20 Ekim 2010)B. Açılış ve protokol konuşmaları, Açılış Tebliği (21 Ekim 2010; saat 9 – 12)C. Oturumlar ( 21 - 23 Ekim 2010)D. Değerlendirme ve sonuç bildirisi (KAPANIŞ: 23 Ekim 2010 Saat: 16.00)E. Gezi Programı (24 Ekim 2010)6. Tebliğlerin son halinin gönderilmesi (15 Kasım 2010)SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULUProf. Dr. Aygün Attar (Fen – Edebiyat Fak. Dekanı)Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak (Fen – Edebiyat Fak. TDE Bl.)Yrd. Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı (İktisat Fak. Uluslar arası İlişkiler)Yrd. Doç. Dr. Enver Sarı (Eğitim Fak. PDR)Yrd. Doç. Dr. Hakan Özdemir (Fen – Edebiyat Fak. TDE Bl.)Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Saraçoğlu (Fen – Edebiyat Fak. Coğrafya Bl.)Yrd. Doç. Dr. İsrafil Babacan (Fen – Edebiyat Fak. TDE Bl.)Yrd. Doç. Dr. Kasım Karaman (Fen – Edebiyat Fak. Sosyoloji Bl.)Yrd. Doç. Dr. Pınar Yürür (İktisat Fak.)Yrd. Doç. Dr. Sezai Balcı (Fen – Edebiyat Fak. Tarih Bl.)Okt. Mustafa Aça (Fen – Edebiyat Fak. TDE Bl.)Okt. Heves Bozbağ (Fen – Edebiyat Fak. TDE Bl.)Ögr. Grv. Melda Güleç (Espiye MYO)SEMPOZYUM DANIŞMA KURULUProf. Dr. Abdulkadir Yuvalı (Erciyes Üniversitesi)Prof. Dr. Abdurrahman Güzel (Başkent Üniversitesi)Prof. Dr. Abdullah Korkmaz (İnönü Üniversitesi)Prof. Dr. Abdurrahman Küçük (Ankara Üniversitesi)Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun (Gazi Üniversitesi)Prof. Dr. Ahmet Buran (Fırat Üniversitesi)Prof. Dr. Aleksandr Kadirbayev (Bilimler Akademisi Moskova, Rusya)Prof. Dr. Ali Berat Alptekin (Selçuk Üniversitesi)Prof. Dr. Ali Birinci (TTK Başkanı)Prof. Dr. Ali Fuat Doğu (100. Yıl Üniversitesi)Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız (Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurum Bşk.)Prof. Dr. Bekir Deniz (Akdeniz Üniversitesi)Prof. Dr. Celil Gariboğlu Nagiyev (Bakü Devlet Ünv. Dünya Dilleri Bl. Bşk.)Prof. Dr. Cemalettin Çopuroğlu (Fırat Üniversitesi)Prof. Dr. Cengiz Hakov (Bulgaristan Bilimler Akademisi)Prof. Dr. Cengiz Yılmaz (Celal Bayar Ünv. İİBF)Prof. Dr. Cevdet Yılmaz (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Prof. Dr. Dursun Yıldırım (Hacettepe Üniversitesi)Prof. Dr. Elfine Sibgatullina (Moskova Bilimler Akademisi)Prof. Dr. Erman Artun (Çukurova Üniversitesi)Prof. Dr. Feridun Emecen (İstanbul Üniversitesi)Prof. Dr. Fevzi Yakubov (Kırım Pedagoji Üniversitesi Rektörü)Prof. Dr. Fikret Türkmen (Ege Üniversitesi)Prof. Dr. Gülnaz Abdullazade (Musiki Akademisi Rektör Yrd. Bakü)Prof. Dr. Gürer Gülsevin (Ege Üniversitesi)Prof. Dr. Hakkı Yazıcı (Afyon Kocatepe Üniversitesi)Prof. Dr. Halil İbrahim Usta (Ankara Üniversitesi)Prof. Dr. Harun Güngör (Erciyes Üniversitesi)Prof. Dr. Hasan Onat (Ankara Üniversitesi)Prof. Dr. Huseyin İsayev (Kirgizistan- Turkiye Manas Universitesi, Biskek , KırgızistanProf. Dr. İlber Ortaylı (İstanbul Üniversitesi)Prof. Dr. İsa Habibbeyli (Nahçivan Devlet Ünv. Rektörü)Prof. Dr. İsmail Kerimov, (Devlet Pedagoji ve Muhendislik Ünv. Kırım)Prof. Dr. Kasım Karahan (Manas Üniversitesi, Kırgızistan)Prof. Dr. Maria Cikia (Gürcistan Bilimler Akademisi)Prof. Dr. Mehmet Aça (Balıkesir Üniversitesi)Prof. Dr. Metin Özkul (Süleyman Demirel Üniversitesi)Prof. Dr. Mustafa Öner (Ege Üniversitesi)Prof. Dr. Mustafa Ünal (Erciyes Üniversitesi)Prof. Dr. Necati Demir (Gazi Üniversitesi)Prof. Dr. Nimetullah Hafız (Prizren Üniversitesi , Kosova)Prof. Dr. Orhan Türkdoğan (İstanbul)Prof. Dr. Ömer Önder Arı (Beykent Üniversitesi, İ.İ.B.F. İstanbul)Prof. Dr. Özcan Yeniçeri (Niğde Üniversitesi)Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu (Hacettepe Üniversitesi)Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Ardahan Ünv. Rektörü)Prof. Dr. Ramazan Özey (Marmara Üniversitesi)Prof. Dr. Rüstem Şükürov, (Lomonosov Devlet Üniversitesi, Moskova)Prof. Dr. Sabri Tekir (İzmir Üniversitesi , İ.İ.B.F)Prof. Dr. Salim Cöhce (Malatya İnönü Üniversitesi)Prof. Dr. Sergey Karpov, Lomonosov Devlet Üniversitesi, Moskova)Prof. Dr. Şakir İbrayev (Kazakistan Bilimler Akademisi, Kazakistan)Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin (Hacettepe Üniversitesi)Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın (TDK Başkanı)Prof. Dr Tayyip Duman (Gazi Üniversitesi)Prof. Dr. Timur Kocaoğlu, (Koç Üniversitesi)Prof. Dr. Turan Yazgan (TDAV)Prof. Dr. Uli Schamiloglu (Univesty of Wisconsin Medision, ABD)Prof. Dr. Uwe Bleazing (Hollanda)Prof. Dr. Yuri Koçibey (Ukrayna Bilimler Akademisi)Prof. Dr. Yuri Palkanov (Karay Bilim Kurulu Başkanı)Prof. Dr. Yakup Çelik (Başkent Üniversitesi)Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz (Atatürk Üniversitesi)Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak (Giresun Üniversitesi)Doç. Dr. Hakan Kırımlı (Bilkent Üniversitesi)Doç. Dr. Tudora Arnaut (Ukrayna Bilimler Akademisi)Doç. Dr. İbrahim Tellioğlu (KTÜ)Doç. Dr. İrina Ponamareva (Mariupol Pedagoji Üniversitesi, Ukrayna)Doç. Dr. Kemal Üçüncü (KTÜ)Doç. Dr. Levent Ürer (İstanbul Ünv. İktisat Fakültesi)Doç. Dr. Lubov Çimpoeş (Moldovya)Doç. Dr. Mark Lavrinoviç (Litvanya)Doç. Dr. Paşa Yavuzarslan (Ankara Üniversitesi)Doç Dr Yücel Gelişli (Gazi Üniversitesi)Dr. Yaşar Kaya Kalafat (Ankara)Dr. Atilla Sandıklı (BİLGESAM)Valery Kior (Pedagoji Ünv. Mariupol, Ukrayna)TEBLİĞ FORMATITebliğ özetleri ve metinler Times New Roman karakterinde 11 puntoda, 1,5 satır aralığında olmalıdır. Dipnotlar metin içinde verilmeli, ayrıca kaynaklar tebliğ yazısının sonunda gösterilmelidir.Özetler 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde yapılmalıdır.Belirlenen zamanda tebliğini teslim etmeyenlerin yazıları bilgi şöleni kitabında yer almayacaktır.Poster bildiriler ve slâyt gösterileri bilgi şöleni kitabında yer almayacaktır.Tebliğlerin başlıkları, özetleri ve anahtar kelimeleri Türkçe – Rusça ve İngilizce olarak tebliğler kitabında yer alacaktır. Bu nedenle bilgi şöleni için kabul edilen dillerin en az ikisinde özet ve başlıklar ile anahtar kelimeler (Türkçe – Rusça, Türkçe – İngilizce, İngilizce – Rusça) verilmelidir. 3. dile özet, başlık ve anahtar kelimeler tarafımızca çevrilecektir.Yayınlanan tebliğler için telif ücreti ödenmeyecektir.Tebliğlerin sunumunda ihtiyaç duyulan teknolojik aletler önceden bilgi verildiği takdirde tarafımızca temin edilecektir.Her biri sahasının uzmanı olan danışma kurulu tarafından onaylanmayan veya düzeltilmesi istenen tebliğler yazarlarına iade edilecektir. Danışma kurulumuz hakemlik görevini üstlenecektir.Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.KAYNAK: http://fef.giresun.edu.tr/index.php?id=260&tx_ttnews[tt_news]=86&tx_ttnews[backPid]=190&cHash=a764426164

Yorumlar


Aktif Ziyaretçi 15
Dün Tekil 1209
Bugün Tekil 1040
Toplam Tekil 2457340
IP 3.95.23.35


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

19 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Asil yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. (HZ. ALİ)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu