ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ - 3 - Prof. Dr. Cihan DURA - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ - 3 - Prof. Dr. Cihan DURA
Tarih: 09.05.2010 > Kaç kez okundu? 4296

Paylaş


-Atatürkçülüğün on ilkesi Bilimcilik, Sosyal Ahlâk, Millî Egemenlik, Tam Bağımsızlık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik ve Devrimcilik”tir.

-Bir Atatürkçü Tam Bağımsızlık İlkesi için, hayatında hangi ortam ve koşulda olursa olsun, burada verilen öğütleri uygular. Atatürkçüler bir araya geldikleri zaman birbirlerini bu öğütler bakımından bilgilendirir, aralarında bu öğütleri konuşur, tartışır, işler ve yayar.

-Bir Atatürkçü ancak bu öğütleri uyguladığı derecede Atatürkçüdür. Kim ki bu öğütlerin hepsini bilir, üzerinde düşünür, uygular, başkalarına ulaştırır, anlatır, açıklar, yayar, ancak o “ben tam bir Atatürkçüyüm” diyebilir.

Bu yazıda Tam Bağımsızlık İlkesi”nin Ekonomi bahsine girdim. Bundan önce “Bilinçlenme” ve “Eylem” konularını açıklamıştım.EKONOMİ

3.1.- Bir milletin ekonomisi kadar, maliyesi kadar önemli başka bir şeyi yoktur. Çünkü Millî Hedef ancak ekonomik ve mali güçle gerçekleştirilebilir. Bir devletin ekonomisi ve maliyesi bağımsızlıktan yoksunsa, o devletin bütün hayatî organlarında bağımsızlık felç olmuş demektir. Çünkü her devlet organı ancak ekonomik ve malî kuvvetle yaşar. Bağımsızlığın korunması için gerekli koşul ve araçlar bu alanlardaki gelişmelerle sağlanır.

3.2. - Eğer bir ulus ekonomik ve mâli bağımsızlığını gerçekleştirmişse, o takdirde öyle güçlü bir temel üzerine oturmuş olur ki, artık onu yerinden hiçbir güç kımıldatamaz. Ülke ticaretinin, tarımının, sanayisinin, her türden ekonomik faaliyetin gelişip yükselmesi de ancak tam bağımsızlıkla mümkündür. Bu yüzdendir ki her uygar devlet her şeyden önce ekonomisini düşünür, maliyesini düşünür.

3.3. - Öyleyse ey Kemalist, ekonomide olup bitenleri, özellikle hükümetin ve diğer ilgili kuruluşların aldıkları kararları, çıkarılan yasaları, diğer mevzuatı, yapılan antlaşmaları yakından takip et; tek başına, arkadaşlarınla işbirliği yaparak, uzmanlara başvurarak… Gözlerini ülkemizin ekonomisi üzerinden, maliyesi üzerinden ayırma; milletimizin bağımsızlığına zarar verecek bir şey yapılıyor mu diye. Yapılıyorsa, üzerine git, tepkini koy; çevreni, halkını uyar. Devletimizin ekonomik ve mâlî alandaki başarılarına katkıda bulun ki bağımsızlığımızı koruyucu koşullar güçlensin, daha etkili hale gelsin.

3.4. - Sanma ki bu hizmetlerin ödülsüz kalacaktır: Türk ulusu ebediyen dünya üzerinde var olacak, dünyada hiçbir güç bileğini bükemeyecektir, gelişecektir, kalkınacaktır. Sense böyle bir ulusun üyesi olmaktan şeref duyacak, müsterih ve mutlu olacaksın, refaha kavuşacaksın; elbette çocukların da, torunların da...

3.5.-Tam bağımsızlık millî egemenlik gibidir, kâğıt üzerindeki prensiplerle, yasa maddeleriyle, sadece hırs ve arzuyla elde edilemez. Tam bağımsızlık için tek kuvvet, hakikî ve en kuvvetli temel; ekonomidir, ekonomik kalkınmadır. Bunu, kesin bir gerçek olarak benimse.

3.6.- Mâlî bağımsızlığın korunması iki koşulun yerine getirilmesine bağlıdır. Bu iki koşulla ilgili gelişmeleri yakından izlemek de başlıca görevlerin arasındadır. İlk koşul, bütçenin denk ve ekonomik yapı ile orantılı olmasıdır.

3.7. - İkinci koşul ise dış borçlanmayla ilgilidir. Türkiye de her uygar devlet gibi dış borçlanma yapabilir. Ancak borçlanılan yabancı paralarını geri ödemeye mecbur değilmişiz gibi, gereksiz israf ve tüketimle borç yükümüzü artırarak mali bağımsızlığımızın tehlikeye düşürülmesine şiddetle karşı ol. Böyle yapanları uyar, engelle, onlarla mücadele et. Dış borçlanmaya ancak ülkenin bayındırlığını, üretimi ve halkın refahını sağlayacak, gelir kaynaklarımızı geliştirecek verimli borçlanma olması koşuluyla olumlu bakılabilir.UYGULAMA

A) Kavramlar

Tam Bağımsızlığın “Ekonomi” bahsinde karşımıza çıkan temel kavramlar şunlardır: Ekonomik bağımsızlık, mâlî bağımsızlık, bağımsızlığı koruyucu koşullar, bağımsızlığın felç olması.

Aşağıda tanımlamaya çalıştığım bu kavramları ne kadar iyi öğrenirsek, unutmazsak, Atatürkçülüğü o kadar kolay öğrenir, o kadar kolay anlatır, ondan o kadar fazla istifade eder, onu o kadar verimli işleriz.1) EKONOMİK BAĞIMSIZLIK

Tam bağımsızlık, bir milletin, bir devletin bütün her şeyi ile ilgilidir: Maliye, adliye, savunma, kültür, … Biri de, hem de en başta geleni ekonomidir. Ekonomik bağımsızlık, bir ülkenin ekonomisinde, ekonomik karar ve uygulamalarında Millî İrade”nin hâkim ve belirleyici olmasıdır, yabancı güçlerin kesin etkisinin olmamasıdır. Örneğin bir ülkenin hükümetleri; ekonomik kararlarını AB”nin talimatları ile, IMF”nin talepleri yönünde, ABD”nin baskısı üzerine alıyorsa, o ülke ekonomik bağımsızlıktan yoksun demektir. Mali bağımsızlık diğer ülkeler veya uluslararası kuruluşlarla ilişki kurulmasına hiçbir şekilde engel teşkil etmez.

2) MALİ BAĞIMSIZLIK

Tam bağımsızlığın söz konusu olduğu bir diğer alan da maliyedir. Mali bağımsızlık, bir ülkenin mali işlerinde, mali karar ve uygulamalarında Milli İrade”nin hâkim ve belirleyici olmasıdır, bu kararlarda (AB, ABD, IMF, DB gibi)yabancı ülke ya da kuruluşların söz sahibi olmamasıdır. Örneğin bütçenin hazırlanması, vergi toplanması, kamu harcamalarının yapılması gibi işlerde tek söz sahibi Milli İrade, tek uygulayıcı güç Millî Egemenlik olmalıdır. Mali bağımsızlıktan ancak bu durumda söz edilebilir. Mali bağımsızlık diğer ülke veya uluslararası kuruluşlarla ilişki kurulmaması anlamına gelmez. Onlarla bir masada karşı karşıya geldiğinizde, Türk ulusunun iradesi söz sahibi ise mali bağımsızlık zarar görmüyor demektir.

3) BAĞIMSIZLIĞI KORUYUCU KOŞULLAR

Bağımsızlığı koruyucu koşullar, Atatürkçülüğün diğer ilkelerinin ülkemizde hâkim ve belirleyici bir konumda olmasıdır. Yurttaşlar ve yöneticiler bilimsel düşünmeli, ahlaklı olmalı, buna uygun şekilde davranmalıdır. Milli İrade sürekli yerine getirilmeli, Milli Egemenlik halkın elinde olmalı, onun lehine olarak tecelli etmelidir. Ekonomi ve maliyede milletin temsilcileri serbestçe ve millet iradesinin gereğince karar almalı ve alınan kararları -bir dış kayıt olmadan- serbestçe uygulamalıdır. Hiçbir karar ve uygulamada yabancı müdahalesi olmamalıdır. Diğer ilkeler de bağımsızlık üzerinde şekillendirici olmalıdır. Ancak bütün bunlar gerçekleşince, bütün ilkeler tam olarak gerçekleşince, tam bağımsızlığı koruyucu koşullar sağlanmış olur.

4) BAĞIMSIZLIĞIN FELÇ OLMASI

Bağımlılığın felç olması, yabancı güçlere bağımlı olma halidir. Karar ve eylemlerde yasama, yürütme ve yargı serbest değildir. Milli İrade ve Milli egemenliğin saf dışı olması durumunu anlatır. Bunun en trajik örneklerinden biri 1910”ların Osmanlı Devleti”dir. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti olarak aynı duruma düşme yönünde hızla yol alıyoruz.B) Yardımcı Kavramlar

Atatürkçü sistem bir insanın bireysel hayatı ile ilgili bazı esaslar koysa da toplum hayatı ile çok daha fazla ilgilidir; Atatürkçülüğün On İlkesi esas itibariyle toplum ve devletle ilgilidir. Bu sebepledir ki toplumsal yaşamla ilgili bazı kavramlar hakkında, uzmanlık alanımız ne olursa olsun, genel olarak bilgi sahibi olmak zorundayız. Yoksa Atatürkçü Düşünce”yi tam olarak anlayamayız, bu yüzden de gerçek bir Atatürkçü olamayız. Bu “Ekonomi” kesimi kapsamında bilmemiz gereken başlıca yardımcı kavramlar şunlardır:

Ekonomi, ekonomik faaliyet, üretim, tüketim, verim, gelir, ticaret, tarım, sanayi, refah, bayındırlık, ekonomik kalkınma, ekonomik yapı, israf, maliye, bütçe, dış borçlanma.

Bunların anlamlarını ekonomi sözlüklerine bakarak, halk için yazılmış ekonomi kitaplarına başvurarak öğrenebiliriz. Birkaç arkadaş bir araya gelerek, “imece” yoluyla birbirimizi bilgilendirebiliriz.

C) Sorular

Atatürkçü sorar ve yanıt arar. Öyleyse aşağıdaki 5 soru üzerinde kafa yorunuz. Her birini yanıtlamaya çalışınız. Size yol gösterecek, bilgi sağlayacak kaynaklara başvurunuz. Arkadaşlarınıza sorunuz, ortaklaşa yanıt arayınız, tartışınız. Bazı sorular için verdiğim ipuçlarını kullanınız.

Çabalarınızı zamana yayınız, örneğin bugün, 2 soru üzerinde, yarın diğer 2 soru üzerinde durunuz, kalan sorular için de böyle yapınız.

Soruları, yanıtları çok iyi öğreniniz. Bunu sağlamak için geri dönüşler yapınız. Özet çıkarınız. Sorular ve yanıtların içerdiği bilgileri başkalarına aktarınız.

1) Bir milletin ekonomisi ve maliyesi neden dolayı başka her şeyden daha önemlidir?

-Çünkü ekonomi ve maliye bir milletin en zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgilidir. Bu ihtiyaçlar karşılanmadıkça insanlar daha ileri düzeyde olan ihtiyaçlara yönelemez. Kaldı ki bunların karşılanması bile o ülkenin ekonomik ve mali gücü ile yakından ilgilidir.

2) Atatürk “devletin hayatî organları” derken hangi organları kast etmiştir?

-Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını (yani TBMM, hükümet ve adliye teşkilatını).

3) Atatürk”ün şu sözünü açıklayınız: “Ülke ticaretinin, tarımının, sanayisinin, her türden ekonomik faaliyetin gelişip yükselmesi ancak tam bağımsızlıkla mümkündür.”

-Ben “tam bağımsız olmayan bir ülkenin sanayisinin, neden gelişemeyeceğini” kısaca açıklayayım. Diğerlerini sizin sorumluluğunuza bırakıyorum.

Ekonomik bağımsızlığı olmayan bir ülkede, ekonomik kararlar ya yabancı güçler tarafından alınır, ya da yabancı güçler tarafından yönlendirilir. Yabancı güçler, o ülkenin kaynaklarını, pazarlarını kendi lehlerine kullanmak ister. Örneğin, günümüzde ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya,… gibi ülkeler, yoksul ülkelerin sanayileşmesini istemezler. Çünkü, bu takdirde kendi sanayi ürünlerini o ülkelere satamazlar. Doğal kaynaklarına ulaşmakta zorlanırlar. Dolayısiyle, ellerinden geldiğince o ülkelerin sanayileşmesini önlemeye çalışırlar. Bunu da ancak iktisaden bağımsız olmayan bir ülkede başarabilirler.

4)Bütçe nedir? “Bütçenin denk ve ekonomik yapı ile uyumlu olması” ne demektir? Bu koşul, tam bağımsızlık bakımından neden önemlidir?

5) “Dış borçlanma” nedir? Dış borçlanma neden bir ülkenin bağımsızlığını tehlikeye sokar?Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 22
Dün Tekil 1152
Bugün Tekil 1088
Toplam Tekil 2558274
IP 54.198.246.164


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:12 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu