ATATÜRKÇÜLÜK: TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ - 1 - Prof. Dr. Cihan Dura - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

ATATÜRKÇÜLÜK: TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ - 1 - Prof. Dr. Cihan Dura
Tarih: 17.04.2010 > Kaç kez okundu? 2593

Paylaş


-Atatürkçülüğün on ilkesi Bilimcilik, Sosyal Ahlâk, Millî Egemenlik, Tam Bağımsızlık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik ve Devrimcilik”tir.

-Bir Atatürkçü Tam Bağımsızlık İlkesi için, hayatında hangi ortam ve koşulda olursa olsun, burada verilen öğütleri uygular. Atatürkçüler bir araya geldikleri zaman birbirlerini bu öğütler bakımından bilgilendirir, aralarında bu öğütleri konuşur, tartışır, işler ve yayar.

-Bir Atatürkçü ancak bu öğütleri uyguladığı derecede Atatürkçü”dür. Kim ki bu öğütlerin hepsini bilir, üzerinde düşünür, uygular, başkalarına ulaştırır, anlatır, açıklar, ancak o “ben tam bir Atatürkçüyüm” diyebilir.

BİLİNÇLENME

1.1.- Bir Atatürkçünün ilk görevi Türk ulusunu yaşatmak, Türk ulusunun bağımsızlığını korumaktır. Türk ulusu demek, Türk devleti demektir. Tam bağımsızlık ulusal egemenlikle birlikte, Devletimizin iki temel taşından biridir. Türkiye Cumhuriyeti devletini yaşatmak ve bağımsızlığını korumak Milli Hedef”indir senin. Daima bu hedefi düşün, bilinçlen, bu hedefle yaşa, onunla bütünleş.

1.2.-Ey Atatürkçü! Eğer tam bağımsızlığın ne olduğunu, Milletimizin tam bağımsız olmasının ne anlama geldiğini bilmiyorsan, kendine de, milletimize de yazık ediyorsun demektir. Tez elden gider bu korkunç bilgisizliğini; Büyük Uyarıcı”ya yönelerek, şu açıklamalarını öğrenip benimseyerek: Tam bağımsızlık demek Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti”nin, siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik ve kültür alanlarında, bunlara benzer diğer alanlarda tam serbest olması demektir. Devletimizin başka bir devletin veya herhangi bir uluslararası kuruluşun kesin etkisi ya da vesayeti altında olmaması demektir. Ve tek bir istisna bile getirilemez bu koşula.

1.3.- Ey Atatürkçü! Bir anne yavrusu üzerinde nasıl titrerse, sen de öyle titre tam bağımsızlık üzerinde. En başta gelen bir görevin bil bunu. Görevini en iyi şekilde yerine getirmen için de tam bağımsızlık şartını çok iyi öğren; hiçbir istisnası olmadığını zihnine kazı, bu gereği asla çıkarma aklından.

1.4- Ey Atatürk”ün mirasçısı! Millî Hedef”in özüdür tam bağımsızlık, üzerine aldığın görevin ruhudur. O bir ölüm kalım sorunudur, Türk ulusunun varlığını sürdürmesinin temel koşuludur. Tarihe karşı yüklendin bu görevi, bütün ulusa karşı yüklendin, asla unutma sorumluluğunu!

1.5. - Ancak şunu da unutma: Tam bağımsızlık kesinlikle içine kapanma anlamına gelmez. Türk milletinin ve ülkemizin çıkarları gerektirdiğinde, diğer devletlerle dostluk, ekonomi ve siyaset,… ilişkileri kurulabilir; bu ilişkilere saygılı ol, katkıda bulun.

1.6. - Kim ki tam bağımsızlık hedefini hayatının mihveri yapar, o kişi ödülünü alır; o kişi büyür, yücelir, Atatürk”ün katına yükselir. Şu sözler ona ait değil midir?

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir insanım. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı olarak kalmalıyım. Çünkü milletimde şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlaka onun özgür ve bağımsız olmasıyla mümkündür. Ben şahsen bu saydığım niteliklere çok önem veririm. Bu niteliklerin kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için, milletimin de aynı nitelikleri taşımasını esas koşul bilirim.

1.7.- Zihnine kazı, bir tohum gibi yüreğine ek, sık sık tekrarla bu sözleri; her gün, her sabah, her akşam yeniden oku, sindir ruhuna. Karakterin yap, bir aşk olarak, en temel bir ilke olarak kutsal bir yemine çevir onu, bütünleş bu yeminle:

Durum ve koşullar ne olursa olsun, yaşamak için, haysiyet, şerefim ve namusumla yaşamak için, görevim Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyetini korumaktır. Türk milletinin tam bağımsızlığı için çalışacak, kafa yorup uğraşacak, iş yapacak, mücadele edecek, bu yolda gerekirse canımı vereceğim.

Her şeyin olsun, varlığın olsun, damarlarında akan kanın, ciğerlerinde dolaşan soluğun, şerefin, haysiyetin, namusun olsun bu yemin; onunla kalk, onunla yat, onunla yaşa. Ve şöyle bitir yeminini: Ya istiklal ya ölüm!UYGULAMA:

Kavramlar

Aşağıdaki 4 kavramı kesinlikle öğrenmemiz, anlamlarını iyice sindirmemiz, birine açıklamamız gerektiğinde, duraksamadan bir çırpıda söyleyebilmemiz gerekir. Bunu başarmadıkça, Atatürkçülüğümüz eksik kalır, “ben bir Atatürkçüyüm” derken doğruyu ifade etmemiş oluruz.

1) MİLLİ HEDEF

Başka bir deyişle “bir Atatürkçünün ilk görevi”...

Bir Atatürkçünün ilk görevi ya da Millî Hedef; Türkiye Cumhuriyeti Devleti”ni yaşatmak, tam bağımsızlığını korumaktır.

2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ”NİN TEMEL TAŞLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti”nin temel taşları ikidir: -Millî Egemenlik, -Tam Bağımsızlık.

3) TAM BAĞIMSIZLIK

Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti”nin, siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik ve kültür alanlarında, bunlara benzer diğer bütün alanlarda tam serbest olmasıdır.

Devletimizin başka bir devletin veya herhangi bir uluslararası kuruluşun kesin etkisi ya da vesayeti altında olmamasıdır. Sayılan alanlarda Meclis, cumhurbaşkanı ve hükümetin bütün karar ve tercihlerinin, Millî İrade”ye bağımlı olarak gerçekleştirilmesidir.

Tam Bağımsızlığın Özellikleri

- Tam bağımsızlık Türk ulusunun varlığını sürdürmesinin temel koşuludur.

-Tam bağımsızlık istisna tanımaz. Maliyeden kültüre, bütün diğer alanlara kadar, bu alanların tek birinde bile yabancı müdahalesi varsa, tam bağımsızlık zedelenmiş demektir.

- Tam bağımsızlık ülkemizin kendi içine kapanması anlamına gelmez. Türkiye dünyanın diğer bütün ülkeleri ile her türlü ilişki kurabilir. Bunun tek koşulu, kurulan ilişkilerin tam bağımsızlığı örselememesidir.

4) TAM BAĞIMSIZLIK ANDI

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı olarak kalmalıyım” diyen Atatürk”ün, bu arzusunu bizim hedefimiz yapan, her gün hatırlayıp her gün kafamız ve yüreğimizle içmemiz gereken ant.

Bu ant şöyledir: Durum ve koşullar ne olursa olsun, yaşamak için, haysiyet, şerefim ve namusumla yaşamak için, görevim Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyetini korumaktır. Türk milletinin tam bağımsızlığı için çalışacak, kafa yorup uğraşacak, iş yapacak, mücadele edecek, bu yolda gerekirse canımı vereceğim.

Sorular

Aşağıdaki 8 soru üzerinde kafa yorunuz. Her birini yanıtlamaya çalışınız. Arkadaşlarınıza sorunuz, birlikte yanıt arayınız, tartışınız. Bazı sorular için ipuçları verdim.

Çabalarınızı zamana yayınız, örneğin bugün, 2 soru üzerinde, yarın diğer 2 soru üzerinde durunuz, diğer sorular için de böyle yapınız.

1) Türk ulusu neden dolayı, Türk devleti demektir?

2)Tam bağımsızlıkla ulusal egemenlik hangi sebeplerden dolayı Devletimizin temel taşlarıdır?

-Çünkü Millî Egemenlik giderse Tam Bağımsızlık da gider. Tam Bağımsızlık olmazsa Milli Egemenlik de olmaz. Bunlar birbirini bütünler, “yapışık kardeşler” gibidirler. Milli egemenliğe dayanmayan, tam bağımsız olmayan devlet de, devlet olmaktan çıkar.

3) Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti”nin, siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik ve kültür alanlarında, bunlara benzer diğer alanlarda tam serbest olduğu söylenebilir mi? Devletimizin başka bir devletin veya herhangi bir uluslararası kuruluşun kesin etkisi ya da vesayeti altında olduğundan söz edilebilir mi? Neden?

4) Kendi hayatını göz önüne getir. Bugüne kadar tam bağımsızlık üzerinde gerekli titizliği gösterdin mi? Bu titizliği en başta gelen bir görevin olarak bildin mi? Eğer bu soruya hayır yanıtını verdiysen, sebebi ne olabilir sence?

-“Hayır” diyenler için benim aklıma şu yanıt geliyor: Çünkü Türkiye”de Atatürkçülük eğitimi son derecede yetersiz kalmıştır. En koyu Atatürkçüler dahi, bu düşünce sisteminin en temel noktalarını bilmiyorlar. Aralarında uzun uzun, bir sohbet havası içinde, inandıkları görüşü tartışamıyorlar. Birbirlerine soru yönetemiyorlar. Atatürk karşıtları böyle mi ya! Öyleyse bu alandaki derin bilgisizliğimizi kabul edip, sabırla ve bütün gücümüzle kendimizi bu öğretiyi adeta ezberlemeye adamalıyız. Milli Egemenlik ilkesi gibi, Tam Bağımsızlık ilkesi de gece gündüz ilgilendiğimiz, sindirmeye çalıştığımız bir konu haline gelmeli.

5) Tam bağımsızlığın milletimiz için, hepimiz için bir “ölüm kalım sorunu” olmasının sebebi nedir?

6) Diğer ülkelerle ilişkiler kurulurken, tam bağımsızlığa zarar vermeme durumunu nasıl sağlayacağız? Bunun ölçütleri, sizce ne olabilir?

7) Atatürk “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyor ve şunları ekliyor: “Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı olarak kalmalıyım. Çünkü milletimde şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlaka onun özgür ve bağımsız olmasıyla mümkündür. Bu niteliklerin kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için, milletimin de aynı nitelikleri taşımasını esas koşul bilirim.”

Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız:

a) Karakteri “özgür ve bağımsız” olan bir insanın, ayırt edici özellikleri hangileridir?

b) Bir insanın, “milleti özgür ve bağımsız” olmadıkça, kendisinin de “özgür ve bağımsız olamayacağı”nı kanıtlayınız.

c) Bir milletin şerefli, haysiyetli, namuslu olması ve insanca yaşaması, neden onun mutlaka “özgür ve bağımsız” olmasına bağlıdır?

8) “Tam bağımsızlık andı”nı her gün tekrarlamamız, bize hangi faydaları sağlar?

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 16
Dün Tekil 1212
Bugün Tekil 434
Toplam Tekil 2454332
IP 52.200.130.163


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

17 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.
(Alpaslan TÜRKEŞ)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 9.775 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu