Dış Türkler Başkanlığı/“Türkiye’nin Diasporası" - Rifat SAİT - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Dış Türkler Başkanlığı/“Türkiye’nin Diasporası" - Rifat SAİT
Tarih: 04.03.2010 > Kaç kez okundu? 2714

Paylaş


Gazeteci-YazarBalkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanırifatsait@balkangunlugu.comİZMİR27 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi.Dış Türkler Başkanlığı’nın istişare toplantısı nedeniyle Balkanlar’dan, Asya’dan, Orta Doğu’dan, Avrupa’dan ve Amerika’dan Türk dünyasını temsilen yaklaşık 1700 kişi bu toplantıya katıldılar. Bu kadar geniş çaplı bir toplantı ilk kez yapılıyor. Bu bakımdan toplantıyı organize eden Devlet bakanı Sayın Faruk Çelik ve bakanlık görevlileri, başta Sayın Birol Dok ve Sayın Kadir Çelik olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Birol Dok’un Türk dünyasındaki çalışmalarını ve bitmez tükenmez enerjisini yakından tanıyan biri olarak bilhassa tebrik ediyorum. Ayrıca böyle güzel bir birlik düşüncesi dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ederim.İstanbul’daki bu toplantı çok önemliydi. Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın onur verdiği toplantıya Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu, Çalışma ve sosyal Güvenlik bakanı Ömer Dinçer, Devlet bakanları Selma Aliye Kavaf ve Faruk Çelik ile Devlet bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış ile birlikte binlerce Sivil Toplum temsilcisi ilk kez bir araya geldiler. STK’ların dışında yurt dışından gelen bazı bakanlar da vardı. Kosova Çevre bakanı Mahir Yağcılar, Makedonya Devlet bakanı Hadi Nezir, Sırbistan devlet bakanı Süleyman Uglanin, Azerbaycan Diaspora Bakanı Nazım İbrahimov, Kuzey Kıbrıs Dışişleri bakanı Hüseyin Özgürgün, Kırım Tatar özerk bölgesi Meclis başkanı Mustafa Cemiloğlu, Dışişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı Naci Koru da katılanlar arasındaydı.Toplantıda yurt dışından gelen bazı milletvekilleri ile tanışma fırsatımız oldu. Almanya’dan, Belçika’dan, Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan gelen Türk asıllı milletvekillerini görünce gururlandık. Bir zamanlar ikinci sınıf olarak görülen Türkler, bugün artık Avrupa ülkelerinin parlamentolarında görev alıyorlar. Nereden nereye… Özellikle Belçika’da milletvekili seçilen Mahinur Özdemir Hanım başbakan Sayın Tayyip Erdoğan’ın gözdeleri arasındaydı. Bu toplantıda dünyada ciddi bir Türk diasporasının var olduğunu gördük. Ancak esas önemli olan bu kadar büyük bir Türk diasporasını bulup, bir araya getirebilmekti. Gerçekten çok güzel bir birlik oldu.Başbakan Erdoğan’ın ilk kez bu kadar uzun süre bir toplantıda kaldığını gördüm. Başbakanla ilgili göze çarpan başka ilginç bir olay, toplantıya katılan konuklardan bazıları başbakana hediyeler sunmak ve kendisiyle fotoğraf çektirmek için bu defa çok zorlanmadılar. İsteyen herkes başbakana ulaştı ve fotoğraf çektirdi. Başbakan, bu toplantıda sanki başka bir mutluluk yaşıyordu. Anlaşılan bu güzel topluluk Tayip beyi de duygulandırdı. Tabi ki Dış Türkler başkanlığının kurulması onun oluru ile gerçekleşiyor. Böyle bir çalışma ilk kez onun başbakanlığı döneminde yapılıyor. Bu açıdan büyük başarı kazandı diyebiliriz.Toplantıda ilginç bir konuşmaya kulak misafiri oldum. Toplantıya katılan bir temsilci aynen şunu söyledi: “Tayyib, Osmanlının son padişahı gibi. Bütün Osmanlıyı bir araya getirip, toplamış.”Başbakan Erdoğan’ın toplantıdaki konuşmasında :” “Hiçbir yerde boynunuzu bükmeyin. Bize boyun bükmek yakışmaz. Hiçbir yerde kendinizi yalnız hissetmeyin. Hiçbir yerde kendinizi dışlanmış hissetmeyin. Şunu hiçbir zaman unutmayın; burada güçlü bir ülke var, burada Türkiye var” şeklindeki konuşması büyük alkış aldı.Dış Türkler başkanlığı önümüzdeki günlerde mecliste oylanacak ve yasalaşacak. Daha önce de belirtmiştik. Herkesin korkusu bu başkanlığın politize olması. Bazı isimlerin siyasi kimlikleri ile burada görev yapmasından korkuluyor. Ancak sorumlu bakan Faruk Çelik, bizlere bir kez daha ısrarla şunu söyledi. Burada bölgeleri bilen, bölge dillerini konuşan, uzman kişiler görev alacak. Biz de böyle olacağını düşünüyoruz ve inanıyoruz. Hayırlı olsun.Dış Türkler başkanlığı yasa tasarısı www.balkangunlugu.com adresinde aynen yayınlanmıştır. Konu ile ilgili herkesin bu tasarıyı dikkatlice okumasını varsa fikir ve önerilerini bekliyoruz. Ancak maalesef bugüne kadar bu konu ile ilgili gelen tüm yazılarda sadece Dış Türkler başkanlığında istihdam edilecek 100 kişi için sorular gelmektedir. Dış Türkler başkanlığına ilk planda alınacak 100 kişi için ilanlar çıkacak. Bu konuda mutlaka bir yarışma sınav da yapılacaktır. Umarız buraya alınacak kişiler konunun uzmanı ve liyakatine sahip kişiler olur. Bununla ilgili devlet bakanı Sayın Faruk Çelik ile yaptığım görüşmede, sayın bakan bunun sözünü vermiştir.Kurulacak olan Dış Türkler başkanlığı kanaatimizce son derece önemli bir kurum olacaktır.Doğru yapılanması, politize olmaması, geniş bir tabana hitap etmesi, ilgili kanunlarla desteklenmesi, iyi bir bütçe kurumun önemini daha da artıracaktır. Kuşkusuz Dış Türkler Başkanlığına büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesinin Türkiye’nin Dış politikasında ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum. Peki, ama nedir bu görevler?Dış Türkler Başkanlığına düşen görevler:*Türkiye genelindeki tüm Rumeli-Balkan, Avrasya ve Türk soylu dernekler bir birimde toplanmalı ve Dış Türkler Başkanlığı ile temas halinde olmalıdır.*TİKA’nın (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) Dış Türkler başkanlığı ile birlikte çalışması ve buraya destek vermesi gerekir.*Devletin Dış ilişkileri ile ilgili tüm kurumlarının koordineli olması önemlidir. Bu amaçla Dışişleri bakanlığı, Dış Ticaret müsteşarlığı, İGEME gibi kurumlar Dış Türkler Başkanlığı ile birlikte çalışmalıdır.*Dış Türkler Başkanlığında ilgili ülkede görevli olacak kişinin o bölgeyi tanıyan, oranın dilini bilen, mümkünse oradan göç etmiş kişilerden tercih edilmesi yararlı olacaktır.*Dış Türkler Başkanlığı nezdinde tüm Dış Türkler konusu ile ilgili bir iletişim ağı oluşturulmalıdır.*Dış Türkler Başkanlığın web sayfası tüm bilgileri içerecek, aktiviteleri ve organizasyonları duyuracak tam bir bilgi kaynağı şeklinde olmalıdır. İlgili kişiler bu web sayfasına baktıklarında Dış Türklerle ilgili günlük, haftalık, aylık tüm duyuruları edinebilmelidirler. Bunun için iyi bir bilgi istihbaratı sağlanabilmelidir.*Dış Türkler Başkanlığının özerkliği mutlaka korunmalı, kesinlikle iç siyasetin etkisinde kalmamalıdır.*Dış Türkler Başkanlığı bünyesinde bir Stratejik Araştırmalar Merkezi kurulmalıdır.*Yurt dışında yaşayan Türkler ve soydaş akraba toplulukları arasında Sivil Toplum kuruluşları kurulması sağlanmalı, bu kuruluşlar birleşerek Yurt dışı Türk federasyonları ve konfederasyonları oluşturulmasına destek ve teşvik verilmelidir. Kurulacak bu Federasyon ve konfederasyonların Genel sekreterliği Dış Türkler Başkanlığı bünyesinde oluşturulabilir.*Yurt dışı Türkler Başkanlığınca bir veya birkaç dergi, gazete veya farklı yayın organları düzenli olarak çıkartılmalı ve bu yayın organları, Türkçe ve İngilizce olarak basılarak Yurt dışında Türklerin bulunduğu tüm bölgelere dağıtılmalıdır.*Devletin yayın organı olan TRT ile birlikte işbirliği yapılarak ortak programlar ve duyurular yapılmalıdır.*Dış Türkler Başkanlığınca Türkiye dışında kullanılan Türkçe lehçeleri ve akraba-soydaş dilleri öğreten dil eğitim kurumları açılabilir.*Dış Türkler Başkanlığı belirli dönemlerde Yurt dışında Türkler ve soydaş topluluklar için çeşitli anket ve araştırmalar yaparak bilgi toplamalıdır.*Üniversitelerde Dış Türkler enstitülerinin kurulması için çalışmalar yapılmalı, buralardan mezun olanlara Dış Türkler Başkanlığında istihdam sağlanmalıdır.*Dış Türklerle ilgili olarak Derneklere maddi ve manevi destek verilmeli, ilgili derneklerin proje yapabilmeleri ve panel, konferans, seminer gibi çalışmalar yapmaları için teşvik ve destek verilmelidir. Bunun için Dış Türkler Başkanlığında bir bütçe oluşturulmalıdır.*Türkiye’de ve Yurt dışında bulunan tüm Türk ve yabancı menşeyli soydaş topluluklara ait sivil toplum örgütleri yılda en az bir kere Türkiye’de bir araya getirilerek istişare ve tanışma toplantıları yapılmalıdır.*Yurt dışındaki Türkçe ve Türklere yönelik basılı ve görsel medya desteklenmeli ve bunun için bir bütçe oluşturulmalıdır.*Yurt Dışı Türkler Başkanlığı Yurt dışından Türkiye’ye okumak için gelecek öğrencilerin seçimi için öğrenci seçme sınavını yapmalı, seçilen öğrenciler için Türkiye’de okudukları müddetçe bu öğrencilerin burs ve destekleri organize edilmeli, bunun için Türkiye’de bu öğrencilerin okudukları her bölge için ilgili en büyük ilin valiliğinde Yurt Dışı Türkler Başkanlığına bağlı Dış Türkler bölge sorumluları veya Türk Dünyası Akraba Toplulukları koordinatörlükleri oluşturulmalıdır. Çeşitli vilayet veya bölgelerde kurulacak bu sorumlular veya koordinatörlükler, il dernekler müdürlüklerince koordineli çalışarak bölgedeki ilgili dernek ve vakıflarla birlikte ortak çalışmalar yapmalıdırlar. İllerdeki bu koordinatörlükler Dış Türkler Başkanlığının en küçük birimleri olarak, yurt dışından o ile gelen ilgili tüm yabancı heyetlerle ilgilenmeleri ve o ildeki veya bölgedeki ilgili elçilik, konsolosluk ve fahri konsolosluklarla irtibat halinde olarak ortak çalışmalar yapmalıdırlar.*Yurt Dışı Türkler Başkanlığı, Türkiye’de burslu okuyan yabancı öğrencilerin, mezun olduktan sonra ülkelerine dönerek oralarda görev almaları için gerekli çalışmaları yapmalıdır.*Yurt Dışı Türkler başkanlığı tarafından her yıl Türkiye’de, Yurtiçindeki ve Yurt dışındaki ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılacağı fuarlar düzenlemeli, bu fuara katılan dernekler çalışmalarını buralardaki stantlarda sergileyebilmelidir. Ayrıca ilgili derneklerin Avrupa Birliği hibe fonlarından yararlanabilmeleri için teşvik edilmesi ve bunun için gerekli eğitimlerinin verilmesi sağlanmalıdır.Kurulacak olan Dış Türkler Başkanlığı’nın başarılı olacağını düşünüyorum. Aslında bu kurum mutlaka başarılı olmak zorundadır. Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşı, Türk soylu ve Akraba topluluklarından insanlarımızın bu kurumun başarısına ihtiyaç duyduklarını ve bunu samimi bir şekilde beklediklerini zannediyorum. Doğru kurulacak bir Yurt Dışı Türkler Başkanlığı’nın başarısız olması zaten beklenemez. Hayırlı ve uğurlu olsun.Saygılarımla…..Rifat SaitBASAM BaşkanıMenderes cad.250 Şirinyer-İzmirTel.0232.4390200 - 506.4372200rifatsait@balkangunlugu.comwww.balkangunlugu.com

Yorumlar


Aktif Ziyaretçi 14
Dün Tekil 1193
Bugün Tekil 720
Toplam Tekil 2455811
IP 3.90.12.112


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

18 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu