GUBA SOYKIRIMI. YENİ DELİLLER - Dr. Eldeniz ABBASLI - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

GUBA SOYKIRIMI. YENİ DELİLLER - Dr. Eldeniz ABBASLI
Tarih: 31.01.2010 > Kaç kez okundu? 3733

Paylaş


GUBA SOYKIRIMI. YENİ DELİLLER.

BÜTÜN DÜNYA TÜRKLERİ VE DÜNYANIN DEMOKRATİK DÜŞÜNCELİ İNSANLARI BAKIN VE SUSMAYIN

1918- 1920 yılları Azerbaycan Türklerinin tarihinde en facialı yıllar olmuştur. Resimlerde gördüğünüz bütün bu katliamları 20. asrın başlarında (1918-1920) yıllarında Ermeni silahlı birleşmeleri Kuba’da yapmışlardır. Ermeniler o yıllarda bütün Azerbaycan’da Kuba’da Şamahı’da Gence’de kanlı soykırımlar yaptılar. Ermeni Taşnak çeteleri 1918-1920 yılına kadar yaşlı, çocuk, kadın ayrımı yapmadan Azerbaycan Türklerini katlediyorlardı. Kuba’nın bütün sokaklarında kanlı facialar baş gösterir, köylerde, kasabalarda savunmasız insanlar kitle halinde öldürülüyorlardı.

1918-20’inci yıllar Azerbaycan’da bir taraftan Andranik Uzanyan’ın rehberliğii ile Taşnaksütyün Ermenileri Azerbaycan Türklerini katlederken, diğer taraftan ise S. Şaumuyan’ın rehberliyi ile Bolşevik-Taşnak Ermeni birlikleri tarihi faktları ört-bas etmek maksadıyla, kitle halinde öldürdükleri insanları toplu mezarlıklarda gömüyorlardı.

Ermeniler nereden bile bilirdiler ki, bu toplu mezarlıklar bir zaman gelecek yaptıkları bu katliamlar, Azerbaycan’da yapılan soykırımları bir belge olarak ortaya koyacaktır.

Bütün Azerbaycan, Sederek’ten tutmuş Yalama’ya, Astara’dan tutmuş Gazağa kadar Ermenilerin yaptıkları vahşice cinayetlerle doludur. Biliyormusunuz niçin? Çünkü onlar bütün Azrebaycan’da yaptıkları facialarla hiç bir sınır, manevi değer ve tarihi mesuliyet his etmediler. Bütün Azerbaycan toprağı Ermenilerin kütle halinde katlettikleri Azerbaycan Türklerinin kanı ile yoğrulup.

Sadece 1918 yılın 18-21 Mart tarihleri arasında, Bakıü’de Bolşevik Ermeniler tarafından 30 bin Azerbaycan Türkü katledilmişti. Bu yalnızca Bolşevik Ermeniler tarafından ve 2 yıllık zaman diliminin sadece 3 gün müddetinde baş vermiş bir katliamı idi. Düşünün ki, bu katliamlar 1918 yılından 1920 yılına kadar her gün yapılıyordu. Ermeni Taşnak çeteleri ve Bolşevik-Taşnaklar Bakü’de yaptıkları soykırımlarla yetinmediler. Ermeni çeteleri aynı yıllarda Guba’da, Lenkeran’da, Şamahı’da 50 binden fazla Azerbaycan Türkünü katlettiler. Aynı zamanda Ermeni ordusu, Şamahı’da 58 köyü yerle bir ettiler. Guba’da 122 köyü dağıttılar. Analoji insan katliamları Haçmaz’da, Göyçay’da, Kürdemir’de, Lenkeran’da, Hacıkabul’da, Salyan’da Zengezur, Karabağ, Nahçıvan ve diğer bölgelerde soykırımlar gerçekleştirildi.

Arastırılırsa eğer Azerbaycan’da hala buna benzer ne kadar toplu mezarın olduğu meydana çıkar. O toplu mezarlıkların baş mimarları zira Ermeni Taşnaklardır. Sözde Ermeni soykırımı yalanları ile Avrupa Parlamentolarında kararlar kabul eden yüzsüz Ermeniler, Azerbaycan’da peş peşe bütün bölğelerde çıkan toplu mezarlar için bir gün çok büyük bedeller ödemek zorunda kalacaklar.

Bir tarafta Hazar Gölü, diğer tarafta ise Kan gölü! Belki de Kanlı Gölün adı ele bu faciayla bağlıdır? Bunu tarihçilere bırakmamız gerekir!.

Buyusunlar baksınlar!!! “Kanlı yıllar hafızamıza kanla yazıldı! O kanlı yılları tarihimize Ermeniler kanlı elleri ile yazdılar!.

Elde ettiğimiz bilgi ve belgelere göre Ermeniler Azrebaycan’da Mart katliamından önce Erzurum vilayeti yakınlarında Taşılyayla köyünde 3.000 Anadolu Türkünü katletmişlerdi. 1918 yılında S. Şaumyan ve Ermenilerin diğer siyasi liderleri 7.000 Ermeni askerini çeşitli sınırlardan geçirerek Bakü’ye getirmiştiler. Dahası XI. “Kızıl Qrdu” adıyla kurulan 10-12 binlik ordunun da yüzde %70’i Ermenilerden oluşuyordu. Hemen Ermeni ordusu Erzurum ve diğer Anadolu bölgelerinde kanlı facialar yaptıktan sonra, Azerbaycan’a getirildiler.

Mükemmel silahlanmış Ermeni askerleri Müslümanlarn evlerinə baskınlar ederek onları öldürür, 3-4 günlük bebekleri süngülere geçirir, çocukları ateşe atıp yakıyorlardı. Kadınlar daha ağır işkencelerle öldürülürdüler. Araştırmalar neticesinde kulakları, burunları kesilen, organları parça-parça edilen 40 kadının cesedi toplu halde bulunmuştu.

1945 1946 yıllarda Güney Azerbaycan Milli Azatlık Hareketının lideri ve Devlet Başkanı olmuş Seyid Cafer Pişeveri öz hatıralarında şöyle yazıyor: “Ben 1918 yılın Martında Ermeni taşnaklarının vahşiliklerini, suçsuz insanların öldürülerek cesetlerinin yakılmasını gözlerimle gördüm. Bu çok nefret edilecek bir davranıştı.”

1918 yılında Şamahıda hakimiyeti ele alan Ermeniler bölgeni Azerbaycan Türklerinden temizlemeye başladılar. Ermeni işgalci ordusunun kumandanlı ğına S. Şaumyan’ın yardımcıları ve birbaşa ondan talimat alan S. Lalayan rehberlik ediyordu. Ordusuyla Şamahı’ya gelen S. Lalayan ilk olarak yaşlıların, kadın ve çocukların saklandığı mescidi çembere almalarını, daha sonra da yakmalarını emretti. Arşiv belgelerinde gösterilir:

“...Çocuk ve kadınların büyük bir kısmı mescidde saklanmıştı. Çok ünlü Ahunt Molla Caferkulu öldürüldü. Her kes Ahunda bir şey yapılmayacağını ona dokunulmayacağını düşünüyordu. Ancak Ermeniler mescide girerek Ahundu buldular, onun gözlerini oyarak, dilini, burnunu və kulaklarını kestiler. Mesciddeki bütün kadınlar öldürüldü” Tahmini hesaplamalara göre 8 bine yakın insan öldürüldü, bunlardan 1653’ü kadın, 965-i ise çocuktu. 1918’de 15 bin nüfusu olan Şamahı’nın 1921’de 1701 kişiye inmişti.

Yukarıda da gösterdiğimiz gibi, bu kitle halinde olan soykırımlar yalnızca Bakü ve Şamahı’da değil, Azerbaycan’ın bütün bölgelerinde gerçekleştirilirdi. Guba kazasına gönderilen Ermeni silahlı birleşmelerine ise S. Şaumyan’dan bizzat emir alan çete başı Hamazasp liderlik edirdi. Nisan ayında bu bölgenin 122 köyü dağıtılmış, yüzlerle Türk ve Lezği katledilmişti. Ermenilerin Gubada yaptıkları katliamlar hakkında hemen devirde şehrin valisi olmuş A. Alibeyov yazıyor: “Ermeniler şehri terk ettikten sonra ben şehre vurulan maddi zararı araştırırken, çoğunun kadın ve çocuk olmak üzere 2.000’den fazla Müslüman Türkünün katledildiğini öğrendim”

1918 yılında Ermenilerin yaptıkları soykırımların faciaların istatistikası arşiv belgelerinde aşağıdaki gibi sıralanmıştı.

1). Bakü’de 30 bine yakın soydaşımız vahşice katledilmiştir.

2). Şamahı kazasının 58 köyü dağıtılmış, 7 bin kişi o cümleden 1653 kadın ve 965 çocuk öldürülmüştür.

3). Guba kazasının 122 Müslüman köyü yerlə bir edilmiştir.

4). Yukarı Karabağ’da 150’den fazla köy dağıtıldı.

5). Zengezur kazasında 115 Azerbaycan köyü vahşicesine dağıtılmıştı.

6). İrevan guberniyasında 211 köy dağıtıldı. Bu tarihi Azerbaycan şehrinde ve onun etrafında 88 köy dağıtılmış, 1920 ev yakılmıştı, 132 bin Azerbaycan Türkü mahvedilmiştir. Ermeni çetelerin yaptığı vahşilikler, Taşnak hakimiyeti devrinde yürütülen “Türksüz Ermenistan” siyaseti neticesinde, İrevan guberniyasının Türk nüfusunun sayısı 1916 yılında 375 bin kişi idi. Fakat 1922 yılında Türklerin sayısı 70 bine inmiştir.

7). Türkiye’nin Kars vilayetinde 92 Azerbaycan ve Anadolu Türklerinin yaşadıkları köyler dağıtılarak yakıldı.

8). 1918 yılın Şubat-Mart aylarında Güney Azerbaycan’ın Hoy, Salmas, Urmiye, Makü ve başka şehirlerinde 150 bin Azerbaycan Türkü katledilmişti. Guba arazisinde, Gudyal nehrinin sağ kıyısında spor tesislerinin yeniden inşası zamanı yüze çıkan insan kemiklerinin döküldüğü yere mezarlık demek olmaz. Çünkü insan kemikleri biri birinin üzerine üst üste dökülmüş bir şekilde bulunmuştu. Kemikler nehrin kıyısında olan iki kuyuda aşikar edildi. Büyük kuyunun derinliği 5, küçük kuyunun derinliği ise 2,5 metredir. Kuyular arasında 2 metre mesafe vardır. Büyük kuyuya yüzlerce insan iskeletleri dökülmüş. İskeletlerin bütün halde bulunmaması onu gösteriyor ki, insanlar öldürüldükten sonra, doğranarak kuyulara doldurulmuştur. Sayısız insan kafası çocuk kemikleri arasından yalnız 35 iskeleti bütün halde götürmek mümkün olmuştur. Kuyulardan, insana ait olan her hangi bir delil-saç, giyim, eşya bulunmamıştır. "Çok güman ki, birinci kuyu insan kemikleri ile dolduğuna göre, yanında ikinci küçük kuyu kazılmıştır. Küçük kuyunun kapağı, henüz kapalı açılmamıştır”Kemiklerin incelenmesi zamanı kıyımın ne zaman yapıldığı tespit edildi. Ypılan incelemeler sonucu mezarlarda ve kuyularda bulunan kemiklerin 1918 yılında Ermeniler tarafından soykırım kurbanlarına ait olduğu ispatlandaı. CEYHUN MUSAYEV (www.azerpfoto.com )YAZARI Belge: Sitat: Ermeniler Guba’da 122 köyü dağıttılar!

Ermeniler Guba’da 10.000’den

fazla Azerbaycan Türkünü katlettiler…

Fotolar (www.azerpfoto.com)-nun fotqrafı Ceyhun Abdulla.

Kaynak: http://www.azadtribun.net/x18291.htm

Yorumlar


Aktif Ziyaretçi 33
Dün Tekil 1242
Bugün Tekil 883
Toplam Tekil 2450123
IP 54.82.119.116


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

13 Şaban 1440
Nisan 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü.
(Hüseyin Nihal ATSIZ)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Tüzük - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 8.106 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu